P. 1
Lucrare Disertatie Finala

Lucrare Disertatie Finala

|Views: 1,210|Likes:
Published by Jemna Tudor

More info:

Published by: Jemna Tudor on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

În articolul 3, alineatul 3, ConstituŃia stabileşte că teritoriul este organizat sub aspect

administrativ în comune, oraşe şi judeŃe şi că, în condiŃiile legii, unele oraşe sunt declarate

municipii. Prin organizarea administrativă a teritoriului se înŃelege delimitarea acestuia cu

unităŃile administrative teritoriale în scopul situării autorităŃii administrative publice şi locale şi

judeŃene, precum şi a instanŃelor judecătoreşti, ca şi cu scopul aplicării principiilor autonomiilor

locale şi al descentralizării politice.

JudeŃul este unitatea administrativ teritorială alcatuită din oraşe şi comune şi are rolul de

verigă intermediară în cadrul organizării administrative a teritoriului. Organele de stat din judeŃe,

au legături directe cu organele centrale de stat. Delimitarea celor 41 de judeŃe s-a făcut astfel

încât fiecare din acestea să fie echilibrate ca suprafaŃă, număr egal de locuitori şi potenŃial

economic.

SuprafaŃa medie a unui judeŃ este de aproape 6100Km², iar numărul mediu al locuitorilor

de peste 450.000. Au fost constituite însă şi judeŃe care au o suprafaŃă şi un număr de locuitori

diferite de proporŃiile mediei în funcŃie de condiŃiile naturale, de starea căilor de comunicaŃii şi

de legăturile dintre localităŃi. În funcŃie de importanŃa economică, socială şi politică şi de

perspectivele de dezvoltare, au fost stabilite oraşele reşedinŃă de judeŃ în care îşi au sediul

autorităŃile publice judeŃene.

În stabilirea oraşului reşedinŃă de judeŃ, s-a urmărit ca acesta să ocupe o poziŃie

geografică cât mai centrală, pentru a asigura legături rapide cu toate localităŃile din cuprinsul

judeŃului.

Oraşul constituie un centru politico-administrativ dezvoltat cu un potenŃial economic,

social cultural şi edilitar gospodăresc mai ridicat. Oraşele care au un număr mai mare de

locuitori, un nivel de dezvoltare economică, social-politică, cultural-ştiinŃifică şi o bogată tradiŃie

istorică, au fost declarate municipii.

37

Municipiul Bucureşti este asimilat sub aspectul regimului juridic cu judeŃul. Fiind

capitala Ńării, municipiul Bucureşti are o organizare proprie, destinată, şi este organizat pe 6

sectoare. Fiecare sector are un organism propriu care se subordoneaza organelor de stat.

Comuna reprezintă unitatea administrativă teritorială alcatuită din unu sau mai multe

sate, în funcŃie de condiŃiile economice, social-culturale, geografice, demografice, de interese şi

tradiŃii.

Satele în care îşi au sediile organele de conducere ale comunei, sunt sate de reşedinŃă.

Potrivit legii nr. 2 din 1968, oraşele şi comunele care, datorită condiŃiilor climaterice,

hidrografice sau aşezării lor, prezintă importanŃă pentru ocrotirea sănătăŃii şi asigurarea odihnei

cetăŃenilor, sunt organizate ca staŃiuni balneoclimaterice. Acestea nu constituie unităŃi

administrative teritoriale destinate de cele prezentate mai sus.

Satele şi catunele – legea administrării publice locale modificată şi republicată stabileşte

posibilitatea formării comunelor din unul sau mai multe sate şi catune.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->