P. 1
Huraian Rancangan Pengajaran Bahasa Melayu Tahun 4

Huraian Rancangan Pengajaran Bahasa Melayu Tahun 4

|Views: 326|Likes:
Published by Shogi Arumugam
Huraian Rancangan Pengajaran Bahasa Melayu Tahun

Tajuk Pengajaran : Sungai Nadi Kehidupan. (Bahasa Melayu Tahun 4)
Huraian Rancangan Pengajaran Bahasa Melayu Tahun

Tajuk Pengajaran : Sungai Nadi Kehidupan. (Bahasa Melayu Tahun 4)

More info:

Published by: Shogi Arumugam on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Isi Kandungan
Perkara
Ringkasan RPH Huraian RPH
Tarikh ---> Penyampaiai ………………………………. 3&4

Muka Surat
i

Penyampaian
Induksi set ………………………………………………. 4

Langkah penyampaian
Langkah Langkah Langkah Langkah 1 ( 12 minit ) ………………………………….. 2 ( 10 minit ) ………………………………….. 3 ( 10 minit ) ………………………………….. 4 ( 5 minit ) ………………………………….. 6 7 9 11

Kesimpulan ………………………………………………… Penilaian
…………………………………………………….

11 11 11 12 14 16

Tugasan ……………………………………………………… Refleksi ................................................................................... Bibliografi ........................................................................... Lampiran
…………………………………………………

Prisip Teknologi Pengajaran

1

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Huraian Rancangan Pengajaran Harian

Prisip Teknologi Pengajaran

2

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Rancangan Pengajaran Harian
Tarikh Masa Bilangan pelajar Tajuk Pengajaran : 3 Mac 2006 : 9.30-10.10 pagi. : 35 orang. : Sungai Nadi Kehidupan. (Bahasa Melayu Tahun 4)

Pengetahuan Sedia Ada : RPH ini disediakan untuk mengajar pada murid-murid tahun 4 yang mempunyai saremai 35 pelajar. Tajuk pengajaran hari ini ialah “Sungai Nadi Kehidupan”, di mana dalam pelajaran ini murid akan belajar tentang kesan pencemaran air, punca pencemaran air dan tentang kepentingan air. Di sini murid sudah pastinya akan mempunyai pengetahuan tentang pencemaran air kerana terdapat pelbagai poster di tepi jalan yang membuatkan murid mempunyai pendedahan tentang pencemaran sungai. Selain itu iklan-iklan yang disiarkan di television juga dapat memberikan pendedahan pada murid tentang punca dan kesan pencemaran. Oleh itu pengetahuan yang sedia ada pada murid ini dapat membantu murid untuk memahami pelajaran hari ini dengan lebih dalam. Objektif Pengajaran : 1 .Murid-murid akan menerangkan punca dan kesan pencemaran sungai. 2. Murid dapat menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. Isi Pelajaran : 1. Tentang pencemaran sungai. 2. Punca-punca pencemaran sungai. 3. Kesan-kesan pencemaran sungai. Nilai-nilai Murni : 1. Menyayangi Alam Sekitar dan Peka Terhadap Isu Alam Sekitar. - Disini dengan mengajar tentang pencemaran sungai, kesedaran tentang kepentingan sungai dapat diwujudkan di kalangan

Prisip Teknologi Pengajaran

3

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

pelajar. Ia sudah pastinya akan mewujudkan perasaan cinta kepada alam sekitar. Dengan itu pelajar akan cuba mengelakkan diri daripada perbuatan yang dapat menjejaskan kebersihan sungai. Alat Bantu Mengajar: 1.Buku teks, Slide Power Point. -dengan merujuk kepada buku teks guru dapat memberi latihan kepada murid selepas menerangkan petikan yang terdapat di dalamnya iaitu tentang pencemaran sungai. Aktiviti seterusnya juga dapat dijalankan dengan bantuan buku teks. -dalam bahagian ini Slide Power Point ditunjukkan untuk mengajar tentang kesan pencemaran sungai. Bahan Rujukan : Poster-poster kegiatan pencemaran, buku teks, buku rujukan. poster adalah untuk mejalankan sesi induksi set. Buku teks dan buku rujukan ialah untuk membantu menjalankan aktiviti.

Penyampaian
Induksi Set: ( 3 minit )
Di set induksi guru menayangkan gambar-gambar tentang pencemaran sungai. Gambar-gambar tersebut adalah seperti berikut.

Prisip Teknologi Pengajaran

4

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Gambar Pencemaran Sungai Dengan menayangkan gambar-gambar ini guru akan tanya soalan mengikut tahap berikut. 1) Apakah yang anda lihat dalam gambar ini. 2) Adakah pemandangannya Nampak cantik ? kenapa? Untuk soalan yang pertama murid mungkin menjawab “kami nampak sungai cikgu, dan terdapat sampah yang banyak di sekitar sungai-sungai tersebut”. untuk soalan yang kedua murid akan menjawab tidak dan sebabnya ialah kerana terdapat bayak sampah sampah di sekitar sungai. Selepas ini guru akan memberitahu bagus dan menambahkan isinya sedikit dengan mengatakan bahawa “yang ini ialah gambar-gambar sungai yang tercemar dan adakah anda tahu kenapa berlaku pencemaran sungai seperti ini. pertama(Tahap Pengetahuan) Domain Kognitif Bloom. Soalannya seperti

Prisip Teknologi Pengajaran

5

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Selepas itu pelajar mungkin akan memberi jawapan dan ingin tahu selanjutnya dengan menanyakan soalan seperti ini gurupun dapat memulakan pelajaran tersebut.

Langkah penyampaian
Langkah 1 ( 12 minit )
Di bahagian pertama ini

 Kaedah Penyampaian / Aktiviti
guru akan memberi satu petikan tentang

pencemaran sungai yang bertajuk “Sungai Nadi Kehidupan” daripada buku teks. Petikan tersebut menekankan tentang keperluan air. Selain itu ia menerangkan tentang bagaimana kita dapat air, punca-punca berlaku pencemaran air dan kesankesan yang akan berlaku kalau pencemaran sungai berlaku. Di bawah adalah salinan petikan tersebut:

Sungai Nadi Kehidupan
Air yang kita peroleh berpunca daripada hujan. Dari kawasan tadahan hujan, ai r kemudian mengalir ke kawasan gang lebih rendah. Aliran air inilah yang membentuk sungai. Sebagai sumber yang membekalkan air kepada kita, sungai merupakan nadi kehidupan. Justeru, sungai perlulah dipelihara daripada sebarang bentuk pencemaran. Bagaimanapun, menurut kajian Jabatan Alam Sekitar, banyak sungai di negara kita yang sudah tercemar. Hal ini berlaku disebabkan kegiatan pembuangan sampah sarap, sisa toksik, dan kumbahan manusia ke dalam sungai. Sedarkah kita akan kesan yang bakal ditanggung jika masalah ini dibiarkan berterusan? Air sungai yang tercemar dengan teruknya mungkin tidak dapat dirawat lagi. Keadaan ini

Prisip Teknologi Pengajaran

6

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

akan mengakibatkan kekurangan air. OIeh itu, kita perlu menjaga sungai kita kerana air merupakan keper!uan asas kehidupan.
Selepas menyuruh bukakan petikan tersebut yang berada di muka surat 73, guru memilih seorang murid untuk membacanya. Guru kemudian menyuruh murid supaya berbincang dalam kumpulan yang mengandungi 5 orang dalam 5 minit. Selepas itu guru meminta murid untuk terangkan petikan demi petikan. Sebelum itu untuk membantu supaya murid dapat jawab dengan tepat guru meminta beberapa soalan dari petikan tersebut. soalannya ialah: 1. Dari manakah kita dapat air dan bagaimanakah sungai wujud. Sebagai jawapannya pelajar pun menjawab bahawa “punca air ialah dari hujan dan, dari kawasan tadahan air ia mengalir ke kawasan yang lebih rendah, dan ahkirnya ini membentukkan sungai”. 2. Tindakan ataupun kegiatan manusia yang bagaimanakah akan menyebabkan sarap, sisa toksik, dan kumbahan manusia kedalam sungai akan

pencemaran sungai? Pelajar pula akan menjawab bahawa kegiatan pembuangan sampah menyebabkan pencemaran sungai. 3. Seterusnya guru bertanya adakah pencemaran sungai ini akan memberi kesan kepada kita? Sebagai jawapannya muridpun akan menjawab bahawa pencemaran ini akan membuatkan kita kekurangan bekalan air. Selapas ini guru akan mengajar isi yang berada dalam bahagian 2.

Penggunaan media
induksi. Buku Teks Penggunaan LCD untuk tayangkan gambar pada set

Prisip Teknologi Pengajaran

7

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Langkah 2 ( 10 minit )

 Kaedah Penyampaian / Aktiviti

Selepas bahagian satu dari penerangan yang diberikan tentang pencemaran sungai sekarang dalam bahagian 2 ini guru memberi penekanan tentang punca pencemaran sungai. Sebagai kaeadah mengajar, guru menyuruh pelajar untuk membincangkan tentang punca berlakunya pencemaran dan guru hanya memberi lima minit untuk perbincangan ini. Sambil pelajar berbincang gurupun pergi ke setiap kumpulan tersebut untuk membantu mereka dengan tanya bebera soalan yang dapat mencetuskan idea-idea baru supaya dapat menyeneraikan punca-punca pencemaran. Contoh-contoh soalan yang guru harus tanya pada pelajar semasa perbincangan tersebut ialah seperti berikut: i. adakah manusia punca pencemaran berlaku kalau ya apakah tindakan mereka yang membuatkan pencemaran. Soalan yang lain ialah ii. adakah kilang-kilang yang mengeluarkan toksik yang berbahaya menjadi punca kepada pencemaran sungai. Kalau ya, terangkan bagaimana. Selepas itu, dalam sesi menjawapan pada soalan yang cikgu beri, pelajarpun akan menerangkan punca-punca pencemaran sungai. Pelajar mungkin menjawab jawapan yang terdapat dalam petikan buku teks. Iaitu pelajar mungkin menjawab bahawa punca-punca pencemaran ialah seperti disebabkan kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab kerana membuang sampah sarapnya di dalam sungai. Punca yang lain ialah pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai yang disebabkan oleh kilang-kilang yang memproses bahan kimia. Jawapan lain yang mungkin di dengar oleh guru ialah bahawa pembuangan kumbahan manusia ke dalam sungai. Di sini guru boleh membagitahukan sebab berlakunya kegiatan seperti ini. Iaitu sebagai contohnya sebab pembuangan kumbahan manusia ke dalam sungai ialah disebabkan ketiadaan sistem saluran yang mantap di sesuatu tempat. Melalui penjelasan seperti ini dapat memahami pengajaran dengan lebih jelas.

Prisip Teknologi Pengajaran

8

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Jadi secara ringkasnya dalam bahagian 2 ini murid telah : i. ii. Bincang dalam kumpulan Senaraikan punca pencemaran

Selepas habiskan bahagian dua ini sudah pastinya murid telah belajar tentang punca-punca pencemaran sungai. Selapas ini di bahagian tiga murid akan belajar tentang kesan-kesan pencemaran.

Langkah 3 ( 10 minit )

 Kaedah Penyampaian / Aktiviti

Dalam bahagian tiga ini guru akan ajar tentang kesan-kesan pencemaran sungai, dan di bahagian ini untuk meriangkan lagi kelas guru mengajar tentang kesan-kesan pencemaran ini dalam bentuk kuiz. Iaitu guru akan tayangkan soalan kuiz melalui LCD iaitu slide Power Point dan meminta pelajar sendiri dating ke hadapan untuk tekan butang di slidenya untuk memilih jawapan yang betul. Dalam aktiviti ini pelajarpun akan datang ke hadapan dengan gembira untuk menjawab soalan kerana perkara seperti ialah sangat disukai oleh pelajar kerana selapas mereka menekan jawapan yang betul slide yang mengatakan “Bagus”,”Tahniah” dan sebagainya akan keluar. Ini ialah suatu pengukuhan yang mendorong mereka. Dan jawapan untuk soalan ini hanya mempunyai dua pilihan sahaja iaitu sama ada BETUL ataupun SALAH. Walaupun jawapan keluar tetapi guru masih akan terang sedikit tentang kesan-kesan pencemaran. Terdapat sebanyak lima soalan kuiz dalam bahagian ini. Soalannya adalah seperti berikut: i. ii. Ikan di sungai akan mati, sekiranya pencemaran sungai berlaku. Pencemaran sungai tidak disebabkan oleh tindakan manusia.

Prisip Teknologi Pengajaran

9

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

iii. iv. v.

Orang akan dapat penyakit, jika makan ikan yang ditangkap dari sungai yang cemar. Air yang diambil untuk minum dari membahayakan kesihatan kita. Haiwan yang hidup di sungai akan rasa gembira jika berlaku pencemaran di sungai yang ianya hidup. sungai yang cemar, akan

( Soalan kuiz ini telah disertakan dengan CD dan kandungannya adalah dalam bentuk power point) Selepas pelajar menjawab soalan denagan betul satu slide baru akan muncul dan akan mengucapkan tahniah. Jikalau pelajar tersebut menjawab saolannya dengan salah satu slide baru yang akan muncul dan ia akan katakan jawapan tidak batul, cuba lagi. Ini akan dipaparkan setiap kali selepas pelajar menjawab soalannya. Selain itu guru juga akan terang sedikit tentang jawapan soalan tersebut walaupun jawapannya betul. Untuk soalan pertama iaitu “Ikan di sungai akan mati, sekiranya pencemaran sungai berlaku” jawapannya ialah betul. Penerangannya ialah: ini adalah kerana racun yang keluar dari sisa-sisa toksik yang buang menjadi punca kepada kematian ikan. Jawapan soalan kedua ialah SALAH. Penerangannya pada pelajar ialah : pencemaran sungai memang disebabkan oleh manusian kerana manusialah yang membuang sampah sarap dan sisa-sisa toksik ke dalam sungai dan bukannya haiwan. Jawapan soalan ketiga ialah BETUL. Kerana ikan yang terdedah kepada sisa-sisa toksid bertukan menjadi racun, dan manusian yang makan ikan tersebut akan dapat penyakit. Jawapan soalan keempat ialah BETUL. Sebab adalah susah untuk membersihkan air yang tercemar dan kalau kita minumnya sudah pastinya kita akan dapat penyakit.

Prisip Teknologi Pengajaran

10

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Jawapan soalan kelima pula ialah SALAH, kerana sudah pastinya ikan akan rasa tidak selesa dan jika Sesutu sungai itu menjadi terlalu cemar maka sudah pastinya ikan yang hidup di sungai itu akan mati. Untuk menjawab soalan ini murid bolah berfikir jawapannya dengan berbicang dengan kawannya. Ini ialah suatu aktiviti pasangan.

Pengunaan media
i. ii. LCD projektor Slide power point

Selepas menghabiskan bahagian tiga ini guru akan pergi ke bahagian akhir sekali iaitu bahagian rumusan.

Langkah 4 ( 5 minit )

 Kaedah Penyampaian / Aktiviti

Di bahagian ini guru akan membuat rumusan tentang pembelajaran hari ini yang telah dijalankan selama 35minit. Guru akan menerangkannya tentang teks yang dibelajar, punca-punca pencemaran dan kesan-kesan pencemaran yang telah belajar untuk 5 minit. Guru juga Tanya soalan yang mudah sekali lagi untuk mengingatkan pembelajaran yang telah belajar.

Kesimpulan
Guru meminta soalan yang tanya pada murid dalam pelajaran sekali lagi seperti apakah punca pencemaran sungai dan apakah kesan pencemaran sungai. Sebagai jawapannya guru sendiri menerangkan jawapannya dengan ringkas di akhir kelasnya sebagai penutup pada pelajaran hari itu.

Penilaian
Prisip Teknologi Pengajaran

11

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Pelajar telah menjawab dengan betul, pada soalan-soalan yang diminta oleh guru. Selain dari itu pelajar juga telah menjawab dengan betul pada soalan kuiz yang telah diadakan semasa pembelajaran.

Tugasan
Akhirnya guru memberi tugasan pada pelajar. Tugasannya ialah Murid-murid perlu menyiapkan buku skrab mengenai punca-punca pencemaran sungai dan kesan terhadap alam sekitar.

Refleksi
Guru telah mengajar tentang pencemaran sungai. Dalam bahagian 1 guru mengajar teks yang bertajuk “Sungai Nadi Kehidupan” dari buku teks. Dalam pelajaran tersebut dari perhatian guru, guru memahami bahawa pelajar pada mulanya tidak memberikan tumpuan pada pelar yang membacakan teksnya. Tetapi apabila guru menyuruh pelajar lain untuk bacakan petikan yang kedua pelajar lainpun turut memberi perhatian sama. Ini adalah kerana mereka takut yang kalau orang lain yang memilih untuk baca, mereka tidak dapat membaca dari tempat yang pelajar sebelumnya berhenti membaca. Jadi untuk mengelakkan ini berlaku pelajar pun memberi tumpuan. Ini menunjukkan guru lebih baik memilih pelajar yang lain untuk membaca petikan yang lain. Dalam bahagian dua murid bertidak dengan aktif apabila menyuruh untuk menyeneraikan punca-punca pencemaran. Ini menunjukkan pelajar lebih sukakan kaedah pengajaran yang aktif iaitu murid sukakan aktiviti yang dijalankan dengan kumpulan. Ini menunjukkan guru harus menggunakan kaedah seperti ini dalam pelajaran seterusnya.

Prisip Teknologi Pengajaran

12

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Dalam bahagian tiga pelajar mengambil bahagian dengan lebih aktif sehinggakan hampir semua pelajar yang mengangkat tangan untuk datang ke hadapan dan untuk menjawab soalan kuiz. Ini menunjukkan aktiviti seperti ini mendorong keinginan pelajar untuk belajar. Dengan ini guru faham bahawa pelajar lebih gembira jika mengadakan aktiviti yang mengaitkan dengan peralatan seperti komputer. Oleh itu guru digakkan untuk menggunakan peralatan seperti kompeter. Bahah yang digunakan : i. Slide Power Point ii. Buku Teks iii. Buku Rujukkan

Selain daripada itu, semasa pembelajaran sedang berlangsung pelbagai masalah telah berlaku. Iaitu sebagai contohnya ialah si sesi pertama semasa guru minta menjawab pada soalan, murid pada asalnya tidak begitu aktif untuk memberitahu jawapan bagi soalannya, dan untuk menangani masalah ini iaitu untuk membuatkan murid memberi jawapan guru telah pujuk mereka dengan mengatakan bahawa yang “pelajar yang membari jawapan akan dapat coklat”. Pelajar yang pada dulunya teragak untuk memberi jawapan telah mula memberi jawapan dan ini telah mempengaruhi pelajar lain untuk memberi jawapan pada soalannya. Selain itu ada juga masalah yang timbul semasa guru memberikan aktiviti kumpulan. Di sini pelajar sering berbising dan berbincang perkara yang luar dari tajuk. Untuk menangani masalah ini guru telah sering melihat setiap kumpulan. Guru juga mendekati kumpulan-kumpulan dan juga memberi sedikit idea tentang isi perbincangan supaya murid tidak keluar dari tajuk. Satu lagi masalah yang telah timbul ialah semasa guru mengadakan kuiz tentang kesana pencemaran. Dalam aktiviti ini pelajar menjadi huru-hara dan semua murid menjerit supaya guru memanggilnya untuk menekankan butang jawapan yang betul. Ini adalah kerana pelajar terlalu tertarikh pada aktiviti ini.

Prisip Teknologi Pengajaran

13

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Oleh itu, apa yang guru buat ialah guru mengatakan pada murid bahawa “kalau anda hendak menjawab soalan maka anda harus mengangkat tangan tanpa membuat bising dan cikgu tidak akan panggil orang yang buat bising. Selain itu guru akan hanya memanggil pelajar yang mengangkat tangan dahulunya.” Dengan guru membuat begini pelajar pun tidak berbising. Kaedah ataupun cara-cara yang telah digunakan oleh guru telah membantu guru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya di kelas.

Bibliografi
Amir Hazalin Bin Lin, Abdul Rahman Kamil Bin Abu Naim, Mohd Hata Bin Abu Bakar 2005. Bahasa melayu tahun 4. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Dr.Abd. Wan Abdul Kader Wan Ahmad 2005.Prinsip tenologi pengajaran. Meteor Doc.Sdn.Bhd, Selangor.

Gambar pencemaran. Didapati pada 7 April 2006 daripada http://images.google.com.my/images? q=pencemaran+sungai&hl=en&btnG=Search+Images

Prisip Teknologi Pengajaran

14

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Prisip Teknologi Pengajaran

15

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Tamat

Prisip Teknologi Pengajaran

16

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Lampiran

Prisip Teknologi Pengajaran

17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->