Công ty TNHH TMDV Công Nghệ Tầm Nhìn Mới [ Newvision Co.,Ltd. ] Head Office: 285/18 Cmt8, F.12, Q.

10, TPHCM Tel: (84)(8) 3979 7172 | Fax: (84)(8) 3979 7170 Email: contact@vdata.vn | Website: www.vdata.vn Ngân hàng Đông Á 0104168187, Trần Việt Hà. Số điện thoại: 0919 55 33 41; 0945 88 22 88

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING VDATA
(Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 1/08/2010)
GÓI DỊCH VỤ LINUX Dung Lượng Lưu Trữ Băng Thông Lưu Chuyển Dữ Liệu Tối Đa / Tháng SubDomain Add-ons/Parked Domain Tài Khoản FTP Tài Khoản Email POP3 MySQL 4.x/MySQL5.x Web Hosting Control Panel PHP 4.x /PHP 5.x Apache WebServer 1.3.x Frontpage 2000/2002 Extension CGI-Bin/Perl Thư Viện GD2+ Zend Optimizer 3.3.x Thống kê Website Hệ Thống Sao Lưu Website Hệ Thống WebMail Phí hàng tháng (VNĐ) Ký Hợp Đồng/Thanh toán Data center GÓI DỊCH VỤ WIN Dung Lượng Lưu Trữ Băng Thông Lưu Chuyển Dữ Liệu Tối Đa / Tháng SubDomain
Add-ons/Parked Domain Tài Khoản FTP Tài Khoản Email POP3 MSSQL 2000 / 2005 MySQL 4.x/ MySQL5.x
L-SHARED A L-SHARED B L-SHARED C L-SHARED D L-SHARED E

300MB Unlimited 2 1 2 10 1

700MB Unlimited 5 5 5 70 5

1200MB Unlimited 15 10 15 150 10

2000MB Unlimited 20 15 20 200 15

3000MB Unlimited 25 20 25 200 17

37.000

77.000

137.000 12 tháng VDC
W -SHARED C

197.000

257.000

W-SHARED A

W-SHARED B

W -SHARED D

W -SHARED E

300MB Unlimited 2 1 2 10 1 1

700MB Unlimited 5 5 5 70 5 5

1200MB Unlimited 15 10 15 150 10 15 Plesk 9.2

1.200MB Unlimited 20 15 20 200 15 20

3000MB Unlimited 25 20 25 200 17 25

Web Hosting Control Panel
ASP / ASP.NET 1.1 / ASP.NET 2.0 PHP 4.4.7 / PHP 5.2.3 IIS 6.0 Perl GD 2.0

Thống kê Website Hệ Thống Sao Lưu Website Hệ Thống WebMail Phí hàng tháng (VNĐ) Ký Hợp Đồng/Thanh toán Data center

37.000

77.000

137.000 12 tháng VDC

197.000

257.000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful