Unitatea .........................

..................................
____________________________________________________________________________
| DISPOZIŢIE DE*) ......................................... CĂTRE CASIERIE |
|
nr. ............... din ..................
|
| Numele şi prenumele ...................................................... |
| Funcţia (calitatea) ...................................................... |
| Suma .................... lei ............................................ |
|
(în cifre)
(în litere)
|
| Scopul încasării - plăţii ................................................ |
| .......................................................................... |
|____________________________________________________________________________|
|
|
|
Viza de control
|
Compartiment
|
|
|Conducătorul unităţii| financiar-preventiv | financiar-contabil |
| Semnătura |_____________________|_____________________|____________________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|___________|_____________________|_____________________|____________________|
*) Se va înscrie "ÎNCASARE" sau "PLATĂ", după caz
14-4-4
A6
t2

Unitatea .........................
..................................
____________________________________________________________________________
| DISPOZIŢIE DE*) ......................................... CĂTRE CASIERIE |
|
nr. ............... din ..................
|
| Numele şi prenumele ...................................................... |
| Funcţia (calitatea) ...................................................... |
| Suma .................... lei ............................................ |
|
(în cifre)
(în litere)
|
| Scopul încasării - plăţii ................................................ |
| .......................................................................... |
|____________________________________________________________________________|
|
|
|
Viza de control
|
Compartiment
|
|
|Conducătorul unităţii| financiar-preventiv | financiar-contabil |
| Semnătura |_____________________|_____________________|____________________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|___________|_____________________|_____________________|____________________|
*) Se va înscrie "ÎNCASARE" sau "PLATĂ", după caz
14-4-4
A6
t2

........................... | | | | Semnătura .............. Seria ................................. lei | | | (în cifre) | | | Data .... lei | | | (în cifre) | | | Data ..... | |____________________________________________________________________________| ........................................ | |________________|___________________________________________________________| | CASIER | | | | Plătit/încasat suma de ... lei | | (în cifre) | | | | Data ......... | | | | Semnătura ..................... | |________________|___________________________________________________________| | CASIER | | | | Plătit/încasat suma de .... lei | | (în cifre) | | | | Data ............ | |____________________________________________________________________________| (verso) ____________________________________________________________________________ | | DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI: | | Se completează | | | numai pentru | Actul de identitate . | | plăţi | Am primit suma de ..................................... | | | Semnătura .......................... nr.. | | | Semnătura .........................verso) ____________________________________________________________________________ | | DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI: | | Se completează | | | numai pentru | Actul de identitate .................................... | | plăţi | Am primit suma de .................. nr............ Seria .............. . ...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful