Bill Watterson

EI6sz6 a magyar kiadashoz

Kazmer, a kts bajkevero es kepzelereben rnegelevenedo jatektigrise, Huba kalandjail sokan tsmenk. Napilapok, magazmok urotso lapjain gyakran talalkozunk a kel orok kivancsiskodoval. most pedig itt vannak nagy adagban, koterne rendezve, vegre hosszan elmerulhetunk Kazmer torteneteiben es csendben egyurrerezherunk a 5 zulokkel, ntszen K~)zmer igazi ferflember modjara allando kOzdelemben all, hal az alatrornosan tamado urlenvek, hol rnaga a szerelem ellen. De rnelyikunk nem ernlekszik a rokfozelekkel vfvorr adaz csarakra? Es ki hltte el yalaha is, bogy nincsenek szornyek az asv a1att? Na ugye!

Sz6val Kazmert mindannyian ismerjOk egy kicsir, 81kot6jar61 azonban keveset tudunk .. Bill Watterson diplornalar politlkai tudomanyokhol szerezre. raizolot palyafutasa is poJitikai kepregenyek kesznesevet kezdodon, am harnarosan arnyergelr a reklarmparha. Persze rltokban rovabbra is kepregenyeker rajzolt Kazmer es I-[uba dmmel. Allando segitoje az alkotasban felesege, Melissa. neki. ajanlja a gyujteme·

nyes koteteket is. . .

AZ els6 Kazmer es Huba szrrlp 1085. november t s-an jelenr meg osszesen 35 kOlonbozo (ljsagban. Osszehasonllraskeppen az 1995. december 3 1 -en megleleno urolso oldal 2400 sajt6termekben volt olvashato egyszerre. A Kazmer es Huba Gyujtemeny eiso darabja - amelyer most kezeben tar! az olvaso - 1987-ben jelent meg eloszor, ezzel egy koretbe gYlljtve az adCtig csak 'ujsagokban rneglelent szntpeket

A sorozat indulasakor a szrripkeszfres mar nagy uzlet volt. A rajZOl6k megblzol hatalmas sC'\jI60gyn6.k...,egek voltak, akik a kesz rejzokat kozventettek az ujsagok [ele. AZ alko16i szabadsagor igen szuk hararok koze szonrortak a lapok altal rarnasztort tgenyek. Ket tormatum volt elfogado!t: az egyik a 3·4 kockabol alto. altalaban fekete-feher szrnp, a mastk a vasarnapi kulonszamokban megjelenO sztnes, nagyobb mereni. akar tobb sorbol allo torrener. Ez utoboival szemben fontos kovetelmeny volt, hogy a Iegfelso sor barrnikor elhagyharo legyen. (Ezek a vasarnapl oldalak ebben a gyLi.jtemenyes sorozathan fekete-feherben jelennek meg.) A sajrougvnoksegek a nepszeru flgurakal aztan minden mas lehetseges medon ertekeslterrek. wartersonnak minden otptornaclal erzekere szuksege volt, hogy Kazmer es Huba csak a kepregenyoldalakon szerepeljenek. A nyilvanossagot legendasan kerCll6. autogramrnor es lnterjirr nem ad6 alkoto 10 ev uran, 37 evesen megunra a hataridok orokos szoruasar es egy csodalarosan szep vasamapi oldaual zarra Ie Kazmer es Huba rorreneren. azora fajkepeket fest. 'ratan egyszer ujrakezdL. . ... addlg is kalandra fel'

J\ Jdad6

6

HEE!HueANAJ::

NEM KivANsz JO EJSZAKAr?

I

EZ MINDEN?

SE MESE. SE PUSZI?

7

KEZflE VESSZUK A KEZDEMENYEzEST! TE R.AJUK IJESZTESZ A DU£lAVAL, ES HA KIJCNNEK. LELOVOM OI(ET A TAPAD6KORONGOS

PISZTOL YOMMAL! •

,N,y ) /::..."'3 _ .... " '\ ~. ~

8

EZER SZERENCSEJUK!

MASKEPP KENYTELEN LETTEM VOLNA OSSZEESETNr OKET A LANSSZOROMMAL!

\ _-l~~

,- JJ

SAJNOS, E.Z A BEKES VAROSKA EPP A vlzrAR0z6 SATJA ALATT FEKSZIK ...

9

MuszAJ, HOGY EGY KJS JOMODORT TANULJON vesREI NEM FOG EHENHALNI!

I

NtA1D Iv'BilLATJUK. MIT SZOL AZ IGAZGATO A FIGYELMETLENSEGEDHEZ, FlAM!

10

~.'~~---------------------------=~~~E~

~

---

1 I

liE. ROZI. Ez .Il S.IljAT FfjfD V.IlGY VAAACSK.OS 'O!SZNl' SZOllULT

.Il8LOZO'D8.1l?

K.iT E1l'DEK.fl1

AlIK.OI!: vEBZIK. a AAjTA'l> A LOfIoT6.tUAl?

AlAI!: NABVON AIC.TUALlS!

\

12

Kl AKAR FOLMENNI?

ESZEM AGASAN SINCS FONT UCSORDGNI EGV FA TETEJEN!

\

r.&NAi<NOOO! KERSZ EGY HARAPAST? VAGY MAR MESZ IS?

HOUSTON, ) HISA CSUSZOTT

A ROPPM..VAszAMirAsBA ...

. ~

~,,-~9 e»

lI\~

13

14

TRJC(Kl..JZH1;TEK A HAZTETON?

hiTOM, 110GY $OKKAL TOBBET TANULOK ITTI10N, MINT AZ I$KOulBAN.

15

HllBA MEGIGERTE, HOGY SZOROSTUL - BOROSTUL FOLFALJA AZT, AKI Cj ORA ELOrr LE AKAR FEKTETNI!

\

ZZZ __ .NYM ... HORTY."

16

MIE~NT KOSSEK BIZTOslT AST?

\

i

~- -

17

18

KAzMER, MA IS MAGADDAL VISZED A PliiSSTIGRISED AZ ISJ<OLASA?

BOi RAFERT VOLNA fGY FURDES ... tt ......

".~ ', .. :;;

..:::::-~'I\-:..

..

.

-~-

ES ITT JON A ROBBANOANYAGOKAT SZAu.JTO

TEHERALJT~&liifS~G!

-~'\-:.

~

~~-

19

( ES AlT., ANYUUUUU!
HOGY .ANYU"?
, f \1
«t ..... At ff
(~
~il~ i '''~-''
• ,\..\ ,,..< ~ ... NEM ISMERJUK AZT A SZOT, HOGY "ELTf;VEDNI"1

I

20

ley NIl MOST MAR SOMSASIZTOS .AZ ERODUNK!

H6v ARUNK ESESZ ESYSZERDEN BEYEHETETLEN! '\

LESVOZHETETLENEK VASYUNK!

EGYiiTT ... 1JI-I ... U\oII'\ .•

I

21

.fIOVA TES'Zi A MiKUlAS' .fIuBA AjAlt[)~KAT. .fIA MeG .fIA~iS'HYAjA S'INeS'?

,tYV;-1

~

HA ELOSZOR A ZSAKOT DOS{JA LE, TE FELKAPOD, EN MEG SEzARoM A KURTOT!

DE MOST KAPSZ EGlY IGAZI TIGRISOLELEST!

22

KAZM~Jt!!! MIT MOVELSZ AZ ASZTAL.LAL?

~

"

HAT HAZAJOSSZ A MUNKABOL, ArrAN EN IS HAZAJOVOK ...

\

23

... MIND A KETTEN SZID.:L. JUK A MUNKAHEL yONKer, AZTAN MEG VESZEKSZUNK, xosv KI MELEelTSE MEG

A KAJAT A MrKROSANr

f

rn I~

24

EN ITT SEM VAGYOK ...

o

.'

AIT JOL TESZED, KAzMERKA. EZ UGYANIS MERGEZO ATOMHUUADEK, ES AAI MEGESZI,

MUTANSsA VALTOZIK.

25

TESSEKi FOLTE5ZEK EGY ARTATLAN KER[)E5T ES ERRE ELTILTANAK

A TEVETOL.

MINDIS IS A VOROS HAJUAKRA BUKTAM_._

\.~

~1

».

... eS NAGYON SZERETEM A ZOU> SZEMEKET ...

A VERFAI<KASsA VALTOZOTT KAZMER EMBEI<HUSRA VASVIK!

26

HE, KAGYLr! HOGY AKARSl

ELDOSNI IDAIG EGY AKKORA HOGOL YOT? HE?

SUTA UBA!

27

~

?,'f..\

ftj~

V~I1:"_Si ""'-4~~o-z.O~~!Ile", ~~I"':J"', ~O" :.:1":.2.011 ....

~r"",...e s, ~e....de.5 .... e_

28

.-----------..., r-,----;=---"-".--......,, HAT PERSZE HOGY NEM, TE _ ... -- ... .,'3'":"~:T n5KKEWTOni MONDOM, HOGY GYILKOS KAJ..OZOK VAeYUNKi

EeY LEVELfT, AMJT A HE!..

KEPVJSE!..ONKNEK IRTAM.

{

ley LEeALABB UZSONNAT SEM K8..LETT Kuu5N cSOMAeOLNfI

DE SEBAJ! MJ MJNDENRE eONDOLTUNK!

29

30

DE NEHOGY ELOLVASD, MERT SZIGORUAN

K4Z:Mtr I Te .lisZ:1I61 neM Mtfj",Ol\ata",. hOfjI; M olvasa el?

Roz:(

HOLYE ROZI! HA MEG ESYSZER LEVELEZNI PROSAL, NAGYON MEG-

SANJAI,_. _1

TE JO EGI MI LESZ, HA ELFENEKEL MINKET?

31

JAJ, CSAK NEHOG~ HA EZ RAm<i.iL AZ EGYETEMI
I\_ ELFENEKELJEN .JELENTKEZESI LAPUNKRA,
AZ IGAZGATO! ~KOR NEKiJNK ANN'_"
f
f
r ,~\, Sl:i
i' oJ" "V -L

TE SZEMEn NE FELJ,< RAJTAD VERIK ELA PORi<

A SZUI..EIM, HA EM IAn NEM KAPOK DIPLOMAT!

s ~

EGY SZO, MINT 5Zf.:L, TES5EK ODAFIGYELNI At. ORAN! MEGERTETTETEK?

32

ITT AZ ALL, HOGY

A vALLAs A NEPEK OPIUMA.

EZ MEG MIT JELENT VAJON?

33

- So-

34

35

TERKEP A HUTOHOZ. MARHA VICCES.

36

37

MI UJSAG A MUNKAHELYEDEN? ... UHUM ...

SZEP IDO VAN MA, MI?

SZIA, APU!

EN VAGYOK AZ, KAzMER,

ES JOL VAGY? REMEK! NALAD IS HAl.LATSZIK A MADARCSICSERGES?

A RONDA VizrSZORNY HALALRA TAPAOOKORONGOS csAPREMiTI AZ ALMos TENGER- JAVAL NYAKON csip EGY PARTI VAROSKA LAKossAGAr. VIGyAzATLAN TURISTAT. ..

38

A~~A~! ITT ~6N VIU, AZ OSZTALV REME. .r:

f ;VV-..--

~

-

l.EHETSEGES, HOGV ANTIszoclAus HAJLAMAID OKA A HIPOTALAMUSZ-HlFOFiZI$OSZER MEGHraAsooAsA?

39

~

i

40

41

A SZENOE, J6LNEVELT KAzMERKA SEUGRIK A RUHASSZEKRENYSE, ES ATvALTozTATJA MAGAT.

42

ANYUUUUU!

43

EN~MONDOM, UGYKE-r;~====~~~~, REK AZ ELET, HA MINDENT KIPROSAi..uNKI

I

R,,"!

~II .. ",. f",...I.J:s 'i-ol.

K~~~

44

HAT, IGEN •.. KOROLNEZHETNEK ESETLEG A SIEMETDOMB-

JUKON?

KEPES VOLTA!. KULDENI NEKEM EGY UTALKOZOS SZIVKULDIT MEG ESY CSOKOR ROHADT VIAAsOT!

4S

liE. iC.AZAt~Jl! vAs6HID VAN A KOZWEN, VAGY MEG/NT NEM HAszNAl.rAl. DEZODORT?

46

Alrclrcol' a. i'ollci.1l01rc 1rc •• Irca.d.Ha.\ ~05' 1e..,ak • .I'Ili a. ~11'61.

MINDEN DAllJK DURVA EROSZAKRA, AllATIAS SZEXRE ES A KEMENY DROGOK ME.RTEKTELEN

ELVEZETERE BUZDiT.

ANYUKAO FRAszrr::=======::::-, KAP, HA MESLATJA EZT A SZOSADSAN.

MIERT VINN8J:K BE?

HETAeRA SUT A NAP!

47

ME6jOlfEM!

ANYU, MEGETETTED HUSAT?

SPIFF VILLAMGYORSAN A t..E:GZSILlPHEZ UGRIK, ss MENEKDw

ANYUUUUUUU! S'ZOMjAS' VA6YOK!

\

48

ANYU! ATVEHETEM '-=_A VEZETEST?

49

LEGALASB At ASLAKOT HADD TEKERJEM L.E, HOGY MEG NE FULLADJON!

KAzMER, ANYUVAL ELHATAROZTUK, HOGY MOSTANT6L ZSESPENZT FOGSZ KAPNI.

50

NEM SONDI B.EL6SUNKI

\

ITT AZ IDEJE, HOSY LlJ SAJNOS ENSEM a.eTFOGY-

APA JOJJON A HAzHOZ. TISLAN vALASZTOTTAK

MIKOl< JAI< L.E A APAvA. J

MANDATUMOD?

51

52

MAs NEVEN A TORNAORA.

UGYSEM MARADUNK pAR DRANk. TovABB. NEM HAGYHATClUK ADDIG EGYEDDL KAzMERT?

53

54

HONNAN SZEREZHETNEK PENZT?

... PERSZE MUNKA NEu:UL...

ANYU! SZERETNEK EGY GRANATVETOT. MIKOR LESZ KARACSONY?

55

REMENYTELEN, MEa KELL __ VARNUNK, Mia ELDLVAD A HO!

zzz%ZZZ

56

IDESS! BEDUGSZ EGY SZELET .KENYE.RET, LEHU.zOD A KART •..

57

BORorvALD LE A TETEJET, OLDALT MEG NYiRJ BELE CSIKOKAT, ES FESD NEONR6zSASZJNRE, J6?

58

NE KRITIZALJ SENKIT, HA BOROTVA VAN A KEZEBEN ...

HADD NEZZEM, MENNYIT FIZET A BIZTOsfr6, HA LEZUHANUNK ...

59

NEM TliL OKOS. DE T ALPRAESETT.

SOT. HA CSINALsz MEG VAlAMI NEPSZERUT, SOHA NEM LATOTT MN3ASSNaat.BA SIOKHET A GORBED.

60

Al..L:J! VAMH1VATAL! CSAK AKKOR WATSt BE A GARAzSBA, HA FIZETSZ EGY H.JSZAST!

HA NEM F1ZETSZ. AKKOR RAcSUKOM A GARAzSAJTOr A KOCSI TETEJERE!

AllATi JO EZ A GUM/.

HOL SZEREZTED?

)

61

62

ROZl! MUTASSAK EGY ELOSZOR 15. KEREK EGY ... AZTAN

BUVESZTRUKKOT? KOZONSEGES HU5ZAST... ELTUNOK.!

\. \ HAHAHA!

~ t:) e Cj~ L,j1 ~~~,: ~A ~2 I'(~/~

*1191.

AZTA! M05TANT6L KOLDHETUNK EGYMASNAK TITI<05 QZENETEKET!

63

Kl KORAN KEI.., ARANYAT LEL!

AZ ISAlI MEN6K S6TET SZEMllvlOSET HORDANAK!

\ ~\\.

~

C!lf.

64

65

Mf EZ? INJEKCf65 TO?

C5AK NEM AY..ARJA ..•

AAAAAAOOOOOOOO!

AIA'A, .. AI""A AJ'DO,TE A KAJt0Al,ljD

ADUU! 555Z! AUu!

_./

AllR1>~Jrr AlES+lAL0J{J VAN MOHfBA-FELELOS- 5EGBJZT05iTAsA, MAGA SARLATAN? E$. H. OL AZ ANYUC.AAI?

MfERT DDRGDU A KAROMAT AZZAL A vAnAvAL? PfocAT

TESZ RAt'

66

67

--·· .... '~_r

68

MIT HozrAL EBEDRf.

ROZI? NEM CSEREWNK?

69

VAlAHOI- DE 61ZTOSAN HAlLOTT MAR

ESZAJ<:-KORE.AflAN AMERIKAR6L, ES TITOK6AN

61Z0NVARA a, esv K1SF1U IDE VASVIK, A sZABADSAe

AKINEK ELSTET SZr90R~ ES A KORtATLAN

CENZURA ES ELNYOMAS LEHETQSEGEK HAZAJABAi KESERITI.

... SOHASE,M UI-OK BE A KADBA.

\

!~~..-:"-.

~ ~

~~

70

KAzMEJ<, HA a, MEJ<ED l.ONI AlT A PAP/RSAl.ACSINT, OI.Y,<\N,SYOR::j.AN sa ISAZSATONAL TALALOD MAGA.D ,HO$' AlT. HI::j..ZED, I06UTAZAST TETTEU

EZ NEM OPERACIO! ANYU NEHANY OLTE55EL OSSZEVARR. 125 KE5Z. MIT VAGY Dey ODA?

71

72

MIERT NEM MARADHA sz NEAt j"'AZt"JI,.,

FONT EN IS, MINT TIP Ii7 ~ftli7.

II

73

MICSOOA? EGY NYAVALyAS IlET? MINT EZ ITT? NE HIlL YESK EOJ 'SAilM IT Idv ANHATSZ, HALLOO!

PENZT! HATALMAT!

J~/

,

-

IG!II -=- -

74

75

NEM TUDOM OSSZERAKNI EZT A REPDLOMODELl.T.

EPPEN TEJET IVOTT, ES NEVETES KOZBEN ORRAN-szAJAN PRDsZKOLTE

VISSZA A POHARBAi

76

... A t.EPCSON, A SZOSA SARKAsAN, A KONVHABAN, DE SEHOL SINeS!

MONDJUK, HA ANVU BEVALTJA, AMIT 8EIG~RT, HA M~G EGVSIER LEENGEDfM Al AUTOGUMIKAT.

77

MILYEN ELoRELAro YAGY! LATOD, EZT SZERETEM.

,..-_-'

KIV1SZEM AZ ESERNYOrr

78

MOST MEGMUTATJA ENNEK A KOSZOS SOPREDEKNEK, HOGV A JO MINDIG Gy6ZEDELMESKEDIK!

CELOZ ...

A HAROM EMEiET MAGAS ZSARNOKGViK SZAJASOL KJVILiANNAK BOROTVAELES, HUSZCENTIS FOGAl!

AZ oSHuw5 pAR LEPESSEt.. UTOLERI A MENEKUI..6 6SEMBEREKET, ES EGVENKENT LEEREGETI 6KET A TORK.AN!

79

A DOI..GOK ERDEKESSEGE ES EGESZSEGRE GYAKOROLT flATAsA KOZOrr FORDirOTT bSSZEFOGGES VAN.

80

81

A SZERELO AZT MONDJA. YEGUL IS EZ IS A GVEREKNE-HOGV LEGALASB 200 YELESHEZ TARTOZIK, NEM? DOLC~II,ESZ A ~----,

JAVITAS,

EN KERDEZrEM ROBB." ES KuLiiNBEN SEM CSAK AZ EN DONTESEM VOLT...

EN MONDTAM. HOGV YESZEK INKAss EGV TACSKOr, DE TE .. ,

HOSUNK RAIRANViTJA A CELKERESZTET ES BEIZZiTJA A LEZEI,AeYUL

\

82

TESNAP MEG oror. TOK HOSYHOGY ENNYI

JO! MfNNYI OLVAS- UJSAGOT KAPSZ

NIVALO! MOSTANABAN?

83

A KONYVTARBAN ELOFIZETTEM MINDEN OLYAN LAPRA, AHOL UTOLAG KULDIK A CSEKKET.

GYERE, FOG.:7UNK HALAT!

84

MERETEIHEl KEPE$T ELKEPESlTO ERE JET MEGFESZ[TVE EGV BORSOSlEMET !iEl VEZ A KANAlNVELRE,

KAzMER, A SOGAAEMSER AZ EBEDlOASZTALON SETAFfKAL.

KAzMER. A SOGAREM~ER OLVAN PICI, HOGV Til PERCEBE TEUK, MiG VEGIGSETAL TOTT

VALAMI JAPAN MUKSI.

\ \I/Vz-z_

~

"KET NAGV. RAGvAs SZOI?NV H AReOl A VILAs URAJ.OJ\-1EI?T A BELvAROSBAN, MIG VEGOl KITAPOSSA.<: EGYMAs SELET."

85

UGY LArszIK, NAGY HiRNEVRE TETT StERr A SRAc, HAHAHA ...

86

KAZMER! MEISJOrr KRISZT A! LEISY JO! MAJD J6VUNKI

BIZONY. LJGYE NEM AKAROD, HOGY FOLHivJAM AZ EGYIK SZAMOT?

87

AZ A LEGJOBB EZEKBEN A TURAKBAN, HOGY AZ EMBER SOK Au..ATOT LAT.

-

HE, lIjKEDEK! .AZT OZENI A VeZETONK, HOGY FOGD A HOLYE TIGRISEDET; ES TURBOZD FO!.

MAGAD!

88

HAT EZ HllllJ\.

JOI

A KDZELGO ViZILO MEG NEM IS SEJTI,

HOGY ITT A VEG! o

e

o

.

.

89

ITT AZ VAN, HOGY nZENNYOLC EVEN ALULlAKNAK NEM ADNAK

EL CIGARETTAT.

ADDIGRA MAR roes ESZEM LESZ, MINT HOGY KIPROSALJ AM!

90

ANYUUU! ANYW,U!

EGY NAGY KUTYA FOLLl5KQrr, ES a.MART A TOLEM HusAT!

PROeA.LTAM UTOLERNI, DE NEM SIKERULT!

EIJiURCOLTA A LEGJOB8 BARATOMAT!

.l.I:~

.,

~

."

MOST MAR NEM CSAK A SZiVEM SZAKAD MEG. HANEM MEG BUNTUDATOM

IS VAN RAAOASUL.

Ka. .... e se ........ ~

+;''j v- rs e ""eI; H....b.;.....

C.';._.j es , ...... ...(.0:1.;.:1.; ',,0...$. I 'j"'z.r "'j~e.... ' H~~~e:io, ~"""" ,~.;~"r 1>"" ... ; ....

91

MOST NEM, HAGYJ BEKEN! MEG KELL T ALALNOM A LEGJOBB BARATOMAT, AKIT ELRABOLT EGY NAGY KUTYA.

I

~.

GQRO\'ASA ALAK EZ A KAZMER, NEM GONDOLJA, TIGRIS DR?

... DE, SZERI,NTEM IS. . .. KI KER MEG TEAT?

HU, SZOLNOM KENE 120- ZINAK, HOGY SEGiTSEN KERESNI HUSAT!

MEGTALALTA'D flU8AT! KOSZIKOSZIKOSZJKOSZIKO SZIKOSZJKOSZ/KOSZ/KOSZ KOSZ1KOSZ1KOSZ1KOSZ1KO KOSZ1KOSZIKOSZJKOSZll!!

..

92

MOST VAGY ANYU FaZ VACSORATj VAGY VALAKI SELEHANYT A SZAGELSZiVOBA.

INNEN JON EZ AZ.

EKTELEN eUZ? MI LESZ VACSORAAA?

pAVIANPORKOLT? TENYLEG?

DE NEM ... VAGYIS, IGAZI pAVIANSOL?

\(~

\ ~

o

NYAMM ... EGY KICS)T NYAFFADT, AHOGY LArOM ... MI EZ ITT'" AZ ORRA? ES EZ AZ NEM IS GONDOLTAM, H09Y ILYEN GUMISZER(j ...

93

HUM, MIT CSINAlJU, HA VIU MEGINT NEKEM ESIK TESIORAN? :::$e

~?

AZ IGAZGATO 8EEP!TETT URLi:NY-()SYNOK.

I

CSINALD AZT, AMIT A TIGRISEK SZOKTAK, HA

NE~~R~l~:v3.GY

GYERE 8E VELEM AZ ISKOLA6A, ES FALD FOI..!

AZ A CELJA. HOGY EL.SORVASSZA HAMVAS AGYUNKAT, I-IOGY AMIKOR AZ EMBEREI 8.FCG'..AI..JAK A Fa..!:ET, KEP-TELENEK L..EGVONK AZ EL- 1..ENAu.AsRA'

MlCSO'DAA? PERSZE':, A LANYOKNAK EZ

EGY FA NEM IMPONAi.,

TETEJEN "E AI-IOGV A

KUKSOLJAK PAPAM SZOKTA EGfsZ NAP? MON"ANI, I-IA KINYIFFANSZ,

MEG ANNYIRA n.--,/ SEM IM>ONALsZ.

~,

94

MEG OLYAN KORAN VAN! NINes IS SOTET! MINEK IL YENKOR LEFEKUDNI?

TlSZTA RDHEJ'

ANYUEK LE AKARNAK RAzNI ENGEM! HISZEN NEM IS VAGYOK AlMas! HA AKARNEK, SE rUDNEK ALUDNI! TE TUDSZ,

HUSA?

ANYU, HusAvN.. SZAKSZERVEZETET AlAPlrOTTUNK. rOBB JOGOT AKARUNK!

SEMMI DOLGOD AZ EGVILAGON! a.sz. MINT MARCI HEVESEN! MIT AKARHATSZ MEG?

MINDEN SZOMBATON REGGEL HATKOR KELEK, ES BEFALOK HAROM NAGY rAL MUZUT.

95

FOl..DI..AKO MEG NEM LATTA A ZOG BOl.-YGO KTATEREKKEI.- BORiTOTT FEl-SziNET!

96

SENKf SEM KEPVfSEL ENGEM, AMERIKAI ALLAMPOLGART A TORVENYHOZASBAN!

\

97

98

KA ANI'lYIRA urALoo A FilRoEST, AKJ(OI< MIERT NaM AlON />JESTERKEDSZ. HOOY MJNR HAMARABB ~zr:N(?

HOGY LASSAD, MILYEN NA.GY HATASSAL VAGY RAM, MA EGESZ NAP UGY ELEK, AHOGY TOLED TANUL.TAM!

,~/

100

MiT MONDTAM AZEWSS?!!

101

102

103

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful