REPÀS

1-12

Data:

Nom:
1. Col·loca i resol.

23 + 5 + 10 11 + 16 + 2 43 + 31 + 14

2. Completa perquè marquen la mateixa hora.

07:00

03:00

08:00
3. Maria tenia 22 roses en un gerro. Si se’n mustien 11, quantes en
queden?

22

Tenia .......... rose∫.
E∫ mustien .......... rose∫.

Solució: ...............................................................................
38

M AT E M AT I Q U E S 1 R E P

MATERIAL

FOTOCOPIABLE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful