You are on page 1of 2

PENGURUS CAWANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA 32800 PARIT, PERAK Tuan, PER : PENGESAHAN JABATAN DAN KEBENARAN PEMOTONGAN

GAJI Nama : No. K/P : Julia Aini Bt Mahmud 740308-08-6108

Adalah diperakui dan disahkan bahawa penama di atas adalah kakitangan kami yang berjawatan sebagai Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi ). Kami dengan ini mengesahkan perkara-perkara berikut :

I. II.

Telah berkhidmat selama 10 tahun. Taraf jawatan TETAP dan disahkan dalam jawatan pada tahun 1998. III. Beliau bukan seorang bankrap dan tiada terdapat sebarang hukuman/ dakwaan terhadap beliau. Beliau juga bebas dari sebarang tindakan disiplin atau menunggu sebarang tindakan Jabatan atau perbicaraan di manamana mahkamah. IV. Majikan membenarkan penama di atas membuat pemotongan gaji untuk pinjaman ini. V. Gaji kasar bulanan beliau adalah seperti berikut :Gaji Hakiki/Pokok : Elaun Perkhidmatan Awam Elaun Perumahan : Lain-lain Elaun (Kritikal/Cola/Dobi/Letrik) Jumlah 1,914.30 Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” RM 1,419.30 : RM 115.00 RM 180.00 : RM 200.00 : RM

“CEMERLANG, GEMILANG, TERBILANG” MAJIKAN

COP

RASMI

KAMARUDDIN BIN MOHD NOOR Timb. Pengarah MARA Negeri Perak b/p : Pengarah MARA Negeri Perak