You are on page 1of 2

Τα νήματα είναι μη εκτατά (δεν τεντώνουν

)
Στο σχήμα φαίνονται τρία σώματα Α, Β, Γ, ίδιας μάζας m, ενωμένα με δύο μη εκτατά
νήματα (1) και (2). Το δάπεδο είμαι λείο. Ασκούμε στο σώμα Α δύναμη μέτρου F.
m
m
m
(2)
(1)
F
Γ

B

A

Να ελέγξετε την ορθότητα των παρακάτω προτάσεων:
1. Η συνιστάμενη δύναμη στο σώμα Α είναι μεγαλύτερη από τη συνιστάμενη
δύναμη στο σώμα Γ.
2. Η συνιστάμενη δύναμη στο σώμα Β είναι ίση με F/3.
T
3. Ισχύει 1 = 2 , όπου Τ1 και Τ2 είναι οι τάσεις των νημάτων (1) και (2)
T2
αντίστοιχα.
Η απαντήσεις στην επόμενη σελίδα

Απαντήσεις
Τα τρία σώματα έχουν την ίδια επιτάχυνση α, αφού τα νήματα δεν τεντώνουν και άρα
τα σώματα διανύουν το ίδιο διάστημα στον ίδιο χρόνο.
1. Λάθος ( ΣFA = ΣFΓ = mα)
2. Σωστό (ΣFΒ = mα και F = 3mα)
3. Σωστό (ΣFΒ = mα = Τ1 – Τ2, ΣFΓ = mα = Τ2. Άρα Τ1 – Τ2 = Τ2 δηλαδή Τ1 =
2Τ2)