APLICATIE ASISTENT MEDICAL IN MAREA BRITANIE

NUME: vornicu DATA NASTERII:03.02.1987 VARSTA:23 CNP:2870203222080 NR PASAPORT: VALABIL PANA LA DATA DE:

PRENUME:elena GREUTATE :74 INALTIME (cm ):1.74

ADRESA COMPLETĂ C.I.:str.orientului.nr.37.bl.830.sc.c.ap.4 iasi ADRESA FLOTANT: TELEFON MOBIL:0742599011 E-MAIL:ina_vornicu@yahoo.com STARE CIVILĂ:necasatorita RELIGIE:ortodox TELEFON FIX:0232322715

Office use only (De completat de responsabilul de dosar) Destinatii ZONE UK: 1. 2.
START DATE:
(Se bifeaza disponibilitatea, perioada in care aplicantul va incepe munca)

3.
CERTIFICAT RECOMANDARE NU DETINE CC

IMEDIAT 1 LUNA 2 LUNI 3 LUNI IN FUNCTIE DE CC DATA DEPUNERII NR NR DATA OBTINERII NIVEL ENGLEZA

DETINE CC

DEPUS IN DATA DE VA DEPUNE

AP NMC PRN PIN CC
ATITUDINE

:

EXPERIENTA

Nr zile lucrate:

LIMBI STRĂINE (mentionati nivelul: nativ/avansat/mediu/începător) 1ENGLEZĂ

VORBIT

SCRIS

?NTELES

2italiana 3 4
NUME UNIVERSITATEORAS

mediu mediu

incepator mediu

mediu mediu

FACULTATE/SPECIALIZARE

ANUL INCEPERII

AN ABSOLVIRE

NUME POSTLICEALA

PROFIL

ANUL INCEPERII

AN ABSOLVIRE

08.2010 ANUL INCEPERII AN ABSOLVIRE Colegiu tehnic industrie usoara ioan c. etc.-ORAS Sc. traininguri. practica profesională. cerficat de calificare.stefanesscu Tehnician vestimentar 2003 2007 CERTIFICATE/DIPLOME OBTINUTE (limbi străine.) Anul obtinerii EXPERIENTĂ PROFESIONALĂ . etc.descrie experienta de muncă in ordine cronológica inversă – începe cu experienta cea mai recentă (cu sau fără contract de muncă) internshipuri.postliceala grigore Asistent medical generalist ghica voda iasi NUME LICEU -ORAS PROFIL 2007 10. cursuri. voluntariate. NUME COMPANIE: POSTUL OCUPAT DESCRIEREA COMPANIEI/POSTULUI LOCATIA DE LA PANĂ LA zz/ll/aa zz/ll/aa .

Conform legii 677/2001. trebuie să îl completaţi reprezintă o modalitate prin care societatea noastră intră in posesia datelor dumneavoastră personale.ABILITĂTI. BINE Marchează cu X abilitătile. APTITUDINI SI CUNOSTINTE: APLICARE PERFUZIE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE PANSAMENTE PLAGI PRIMUL AJUTOR MONITORIZARE FUNCTII VITALE ADMINISTRARE TRATAMENT PREGATIREA BOLNAVULUI PT INVESTIG ANESTEZIE OBSTRETICA -GINECOLOGIE GERIATRIE ALTE: INCE PATOR BINE F. INCE aptitudinile si cunostintele PATOR stăpânite. pot fi acuzat de fals in declaratii si nu mi se vor returna taxele platite pana in acel moment. Declar ca voi informa Eurolife Consulting in scris despre orice modificare aparuta ulterior depunerii acestui formular. numărul 1 fiind motivul cel mai important. BRITANIE ) (la Formularul de Aplicatie Eurolife Consulting pentru programul ASISTENT MEDICAL IN MAREA Eurolife Consulting vă informeaza: Formularul de înscriere pe care în calitate de participanţi la programul de munca ASISTENT MEDICAL MAREA BRITANIE. Astfel. Sunt constient ca in cazul in care informatiile din acest formular sunt false. precum si nivelul PEDIATRIE BINE F. Semnand imi asum raspunderea pentru cele declarate. BINE x x x x x x x x x x x PSIHIATRIE URGENTE CHIRURGIE ORTOPEDIE HEMODIALIZA MEDICINA INTERNA CARDIOLOGIE DERMATOLOGIE OFTALMOLOGIE ALTE: x x Motivul pentru care ati aplicat la acest program? Dacă aveti mai multe motivatii vă rugăm să le lista?i în ordinea priorită? ilor. ANEXA 1. Imbunătătirea experiente si CV-ului 1 A câstiga bani 3 4 Pentru a călători si cunoaste o tară străină Pentru stabilire definitiva 2 Pentru a fi cu prietenii si familia Alt motiv (vă rog sa descrieti)t NUMELE SOTU TELEFON FIX/MOBIL SOT: PERSOANĂ DE CONTACT ?N CAZ DE URGEN?Ă (NUME/RELA?IE/ADRESĂ/TELEFON): DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE: Declar ca informatiile din acest formular sunt corecte si autentice si sunt de acord ca Eurolife Consulting sa prelucreze aceste informatii in scopul incadrarii mele in programul ASISTENT MEDICAL IN MAREA BRITANIE. aveţi o serie de drepturi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. Declar ca am completat in cunostinta de cauza APLICATIA SI ANEXA 1 . drepturile dumneavoastră menţionate si garantate sunt: . Declar ca voi intocmi si trimite documentele cerute de Eurolife Consulting pentru a-mi completa aplicatia respectand toate termenele stabilite.

dreptul de a vă adresa justiţiei. fax (acolo unde este cazul). Mentionăm că pe durata derulării procesului de mediere Eurolife Consulting vă va solicita pentru buna desfăşurare a programului. organul abilitat care a eliberat buletinul sau cartea de identitate. CONSIMŢĂM?NT: Semnand aceasta declaratie sunt de acord ca datele trecute in formularul de inscriere sa fie prelucrate conform Legii 677 / 2001 de către Eurolife Consulting. următoarele informaţii. 2 fotografii color recente ale participantului. Participant (semnătura): __vornicu________elena_____________ 28____/__08___/__2010________ Data (zi/lună/an): . cazier judiciar. adresa de e-mail. De asemenea ca participant la programul ASISTENT MEDICAL IN MAREA BRITANIE. respectiv: nume. sunt de acord ca aceste date personale să fie transferate în străinătate la:posibili angajatori in vederea obtinerii unui loc de munca. dreptul de acces la date. seria buletinului sau a cărţii de identitate. reprezentând date cu caracter personal: Datele de stare civilă ale persoanelor care se inscriu. denumirea completă a instituţiei de învăţământ superior în cadrul căreia este înscris studentul participant/ numele companiei la care participantul este incadrat cu carte de munca. adresa si numele unuia dintre parinţi/sot/sotie pentru contactarea acestuia în situaţii de necesitate.• • • • • • informarea de orice natură cu privire la datele dumneavoastră personale. cazier judiciar eliberat de unitatea de poliţie la care este arondat . număr de telefon fix. locul naşterii. adresa permanentă şi cea de flotant (acolo unde este cazul). mobil. data la care a fost eliberat pasaportul. data naşterii. copie a carnetului de student insoţită de original/copie dupa cartea de munca (unde este cazul). organul abilitat care a eliberat pa şaportul. cazier medical. prenume. dovada de libera circulaţie in afara ţării eliberata de Secţia Paşapoarte. dreptul de opoziţie si excepţiile la dreptul de opoziţie conform legii mai sus citate. dreptul de intervenţie asupra datelor. data la care a fost eliberat buletinul sau cartea de identitate. numărul buletinului sau al cărţii de identitate. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. la care am subscris in mod voluntar. adeverinţă de student eliberată de secretariatul instituţiei de invăţământ superior la care este înscris studentul participant (unde este cazul)/adeverinta de salariat. numărul paşaportului. prin cererea de înscriere. date privind disponibilitatea de lucru. istoricul călătoriilor in străinătate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful