BERIKUT ADALAH BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG DIPEROLEHI OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM FARAID.

KADAR DAN SYARAT BAGI SETIAP AHLI WARIS
1. BAHAGIAN DIPEROLIHI 1/2 1/4 2. BAHAGIAN DIPEROLIHI 1/4 Tiada anak ATAU Tiada cucu dari anak lelaki Mempunyai anak ATAU Mempunyai cucu dari anak lelaki ANAK PEREMPUAN SI MATI Hanya seorang sahaja DAN tidak ada anak lelaki 2 orang anak perempuan atau lebih DAN tiada anak lelaki Mempunyai anak lelaki mendapat separuh dari bahagian anak lelaki CUCU PEREMPUAN ANAK LELAKI SI MATI Mempunyai seorang sahaja DAN tidak ada anak 2 orang anak perempuan atau lebih DAN tiada anak Mempunyai seorang atau lebih jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan Mempunyai cucu lelaki mendapat separuh dari bahagian cucu lelaki daripada anak lelaki Adanya anak lelaki ATAU 2 anak perempuan atau lebih BAPA SIMATI Mempunyai anak lelaki ATAU cucu lelaki dari anak lelaki Mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak lelaki Tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki IBU KEPADA SIMATI Mempunyai anak ATAU cucu dari anak lelaki ATAU mempunyai dua saudara kandung ATAU saudara sebapa Tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki ATAU tiada dua saudara kandung ATAU saudara sebapa 1/3 dari baki Mempunyai bapa serta suami ATAU isteri SUAMI KEPADA SI MATI Tidak mempunyai anak ATAU Tidak mempunyai cucu dari anak lelaki Mempunyai anak ATAU Mempunyai cucu dari anak lelaki ISTERI KEPADA SI MATI

1/8 3. BAHAGIAN DIPEROLIHI 1/2 2/3 ASABAH BI-GHAIRIH 4. BAHAGIAN DIPEROLIHI 1/2 2/3 1/6 ASABAH BI-GHAIRIH TERHALANG 5. BAHAGIAN DIPEROLIHI 1/2 1/6 dan Asabah ASABAH 6. BAHAGIAN DIPEROLIHI 1/6 1/3

bapa DAN ahli yang menjadikanya Asabah ASABAH TERHALANG 9. tiada bapa. bapa DAN tiada 1/2 2/3 ahli yang menjadikanya Asabah Dua orang atau lebih dengan syarat tiada cucu lelaki. BAHAGIAN DIPEROLIHI 1/6 SAUDARA PEREMPUAN SEBAPA Hanya seorang. bapa DAN tiada ahli yang menjadikanya Asabah 1/6 ASABAH Seorang atau lebih mempunyai saudara perempuan seibu sebapa Disebabkan oleh saudara lelaki sebapa ATAU datuk 1. 8. BAHAGIAN DIPEROLIHI Mempunyai saudara lelaki kandung ATAU datuk Adanya bapa.KADAR DAN SYARAT BAGI SETIAP AHLI WARIS 7. tiada anak. Dua orang atau lebih saudara perempuan kandung TERHALANG 3. anak dan cucu dari anak lelaki 1/3 TERHALANG . Saudara lelaki kandung 10. BAHAGIAN DIPEROLIHI Sama seperti Bapa BAHAGIAN DIPEROLIHI DATUK KEPADA SIMATI Hanya mendapat bahagian sekiranya tiada bapa SAUDARA PEREMPUAN SEIBU SEBAPA KEPADA SIMATI Tiada anak . ATAU anak lelaki Atau cucu lelaki dari anak lelaki SAUDARA PEREMPUAN SEBAPA Hanya seorang. cucu. Seorang saudara perempuan kandung dan mempunyai anak perempuan dan cucu perempuan 4. datuk DAN tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki Dua orang atau lebih tiada bapa. saudara kandung. datuk. Bapa 2. cucu.cucu bapa DAN tiada waris yang menjadikan Asabah 1/2 2/3 Dua orang atau lebih dengan syarat tiada anak. datuk DAN tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki Adanya bapa. saudara kandung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful