Fót Város Helyi Választási Bizottság 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Szám: 3055-64/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 13-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Persa Ernő HVB elnök, Vámos Attiláné HVB tag, Szabó Orsolya HVB tag, Kulcsárné Jankovich Mariann HVB tag, Annus Krisztina HVI tag Tárgy: Jogorvoslati kérelem elbírálása. Persa Ernő HVB elnök üdvözli a megjelenteket és tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy Lőke Jánosné HVB póttag Bizottsági tagságáról lemondott. A Bizottság tagjai tudomásul vették. Ezt követően a HVB elnöke a Bizottság tagjai elé terjeszti a 2010. szeptember 11-én érkezett jogorvoslati kérelmet, amelyet Takács István Fót, Dózsa Gy. u. 41/a szám alatti lakos 2010. szeptember 11-én nyújtott be a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. § a) és d) pontjának, valamint a 44/A. §-nak megsértésére hivatkozva. A kifogást a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség fóti jelöltjeinek kampányagai ellen nyújtotta be, tekintettel arra, hogy az anyagokon nem csak a nyilvántartásba vett jelölő szervezet a FIDESZ, hanem a KDNP logó is szerepel. A Bizottság tagjai a jogorvoslati kérelemben felsoroltakat, illetve a kifogáshoz csatolt szórólap, plakát és Internetről letöltött kampányanyagokat megvizsgálta és a törvényi hivatkozásokat figyelembe véve az alábbi határozatokat hozta.

68/2010. (IX.13.) HVB Határozat Fót Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 78. § értelmében a kifogásnak helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét és eltiltja a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség fóti szervezetét a kampány további időszakában a jelölőszervezetként nem nyilvántartott KDNP logójának használatától. A határozat egyhangúlag elfogadva.

69/2010. (IX.13.) HVB Határozat

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 44/A § (1) bek a) pontjában foglalt jogkörében a fenti törvény (2) bek. alapján kötelezi a Keszi-Channel Kft-t, hogy a honlapján szereplő „ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSFÓTI FIDESZ” című rovatában a FIDESZ jelöltjeinek kampányanyagain haladéktalanul törölje a KDNP logókat, tekintettel arra, hogy a KDNP nem a nyilvántartásba vett hivatalos jelölő szervezet. A határozat egyhangúlag elfogadva. 70/2010. (IX.13.) HVB Határozat A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 44/A § (1) bek a) pontjában foglalt jogkörében a fenti törvény (2) bek. alapján kötelezi a Fót Café-t, hogy a honlapján szereplő Választási kampány hirdetésében a fóti FIDESZ jelöltjének kampányanyagán haladéktalanul törölje a KDNP logót, tekintettel arra, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester- és képviselőjelölt esetében a KDNP nem a nyilvántartásba vett hivatalos jelölő szervezet. Tekintettel arra, hogy a Fót Café havilap következő száma a választást követően jelenik meg, a bizottság nem kéri a lapban történő helyreigazítást. A határozat egyhangúlag elfogadva.

k.m.f.

……………………………….. Persa Ernő HVB elnök ………………………….….. Kulcsárné Jankovich Mariann HVB tag

……………………………… Vámos Attiláné HVB tag ……………………………… Szabó Orsolya HVB tag

……………………………… Annus Krisztina HVI tag

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful