Despre adevăratul problemă Ch. W.

Schenk – Ovidiu Vuia – Rita Vuia
Ovidiu Vuia publica articol: “Cum l-am cunoscut pe d-l Christian W. Schenk”: ZODII ÎN CUMPĂNĂ, Anul V, NUMĂRUL 4, Aprilie 2001, p. 256 ISBN 3-9803232-2-6 Răspuns Ch. W. Schenk: “ZODII ÎN CUMPĂNĂ, Anul X, NUMĂRUL 2 Frebruarie 2002, p. 173, ISBN 3-9803232-2-6

Numele poet:Vasile Copilu Cheatra Numele sculptor: Victor Gaga Ovidiu Vuia decetat 28./29. Septembrie 2002
Editura ALMAROM livrare SUB ZODIA CĂRŢII ŞI A STUDIULUI (Cu Pamfil Şeicaru în exil) Vol. I-III cu multe problemă: luna martie 2003

Exista mai multe corespondentă poet Vasile Copilu Cheatra şi cu sculptor Victor Gaga. Exista toate corespondentă cu toate
persoană la dl. Ovidiu Vuia

Dovedi - Beweistücke
Fragment scrisoare Vasile Copilu Cheatra 31 Ianuarie 1992, p. 2

Referitor la popularitatea pe care ţi-o fac, nu mă poţi opri. N-o
fac pentru bani. O fac pentru că sunt obligat ca patron de publicaţie literară. Sunt obligat să vorbesc şi despre Vuia ca şi despre Husar sau chiar Schenk, dacă îi găsesc un merit, pentru că despre valoare, cum ai remarcat şi tu nu ai ce vorbi. Valoarea lui Schenk, constă doar în faptul că n-a uitat limba în care a crescut deşi de zeci de ani nu vorbeşte decât germana să zicem. In raport cu românii care nu mai ştiu sau nu mai vreau să vorbească în limba în care au supt-o odată cu laptele din ţăţă, am remarcat meritul său. urma Dovedi original – Original Beweistück