Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
81Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bolesti Zuba Skripta

Bolesti Zuba Skripta

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 34,003|Likes:
Published by Nenad Popović
Skripta iz bolesti zuba
Skripta iz bolesti zuba

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nenad Popović on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2015

pdf

text

original

 
ZUB
Zub grade tri švrsta zubna tkiva i pulpa. Čvrsta zubna tkiva čine gleđ,dentin i cement, a međusobno se razlikuju po strukturi stepenu mineralizacije.ZUBNA PULPAZubna pulpa histološki predstavlja rastresito vezivno tkivo. Osnovnistrukturni elementi pulpe su vezivno tkivne ćelije, vlekna i osnovna supstanca. Uosnovnoj međućelijskoj supstanci nalaze se kolagena i elaqstična vlakna u vidumreže, krvni sudovi, limfni sudovi, nervna vlakna i mali broj ćelija. Ćelijskielementi pulpe nisu ravnomerno raspoređeni. Odontoblasti se nalaze na periferijipulpe u tankom sloju. Ispod njih je zona siromašna ćelijama (Weillova zona), aispod nje zona bogata ćelijama. U ostalom delu pulpe ćelije su difuznoraspoređene.Pulpa je bogato prokrvljena, bogatije nego gingiva ili skeletna muskulatura. Ta bogata vaskularizacija dovodi se u vezu sa regulacijom nekih od njenihmnogobrojnih funkcija. Cirkulaciju krvi regulišu nervna vlakna koja pripadajuautonomnom nervnom sistemu.Pulpa ima sledeće funkcije: formativnu (produkcija kolagenih vlakana identina), nutritivnu, senzornu, zaštitnu, itd.OBELEŽAVANJE ZUBAZa obeležavanje zuba dugo se koristio koordinatni sistem, pri čemu sestalni zubi obeležavaju arapskim brojevima od 1 do 8, a mlečni zubi rimski od I doV. Drugi način (Skandinavski) obeležavanje je pomoću znakova + i -, pri čemuplus predstavlja gornju, a minus donju vilicu. Zubi se takođe obelavajuarapskim i rimskim brojevima, zavisno od denticije. Tako npr. ako se znak +nalazi iza broja, onda je reč o zubu koji se nalazi u gornjem desnom kvadrantu, aako se znak + nalazi ispred broja u pitanju je gornji levi kvadrant. Noviji načinobeležavanja je pomoću dva broja od kojih prvi broj predstavlja broj kvadranta ukojem se zub nalazi, dok drugi broj označava broj zuba. Kvadranti za stalne zubaoznačavaju se arapskim brojevima od 1 do 4, a za mlečnu denticiju takođearapskim slovima od 5 do 8.Stalna denticija:18 17 16 15 14 13 12 11 I 21 22 23 24 25 26 27 2848 47 46 45 44 43 42 41 I 31 32 33 34 35 36 37 38Mlečna denticija:55 54 53 52 51 I 61 62 63 64 6585 84 83 82 81 I 71 72 73 74 751
 
KARIJES
Karijes predstavlja oboljenje tvrdih zubnih tkiva koje napredujeprogresivno, centripetalno, sa površine u dubinu i dovodi do razaranja zuba.Njegova etiologija je multikauzalna, a velika učestalost ubraja ga u najčešćaoboljenja, čime postaje ozbiljan medicinski, ali i socijalno-ekonomski problem.ETIOPATOGENEZA KARIJESAVeliki broj opštih i lokalnih faktora dovodi se u vezu sa nastankom karijesa.Od opštih faktora navode se: rasa, nasleđe, doba života, pol, funkcija endokrinihžlezda, ishrana, sistemske bolesti, itd. Kao lokalni faktori navode se:mikroorganizmi, pljuvačka, oblik i raspored zuba, jatrogeni faktori, loša oralnahigijena, itd. Teorije kojima se objašnjava etiopatogeneza karijesa sumnogobrojne i mogu se podeliti na egzogene i endogene. U egzogene teorijespadaju: hemijsko-parazitna, proteolitička teorija, i teorija helata. Endogeneteorije nastanka karijesa čine: neurotrofična, trofobakterijska teorija, hipotezafosfata, teorija glikogena, organotropna i biofizička teorija. Prema savremenojteoriji o nastanku karijesa, postoji nekoliko favorizirajućih faktora a to su:
zub, posebno površni sloj gleđi
zubni plak (kariogeni, bakterijski)
pljuvačka i
ugljeni hidratiZubni plak sastoji se iz deskvamovanih ćelija epitela oralne sluzokože,različitog broja i vrste mikroorganizama i sastojaka pljuvačke, pre svega mucina.Od mikroorganizama u dentalnom plaku naročito je značajno prisustvoStreptococcus mutans i sangus. Smatra se da je jedan od parametara za procenurizika od nastankka karijesa predskavlja broj ovih mikroorganizama u 1mlpljuvačke. Pa tako, broj od 1.000.000 Streptococcus mutans u 1ml pljuvačkepacijenta svrstava u grupu osoba visokog rizika za nastanak karijesa, dok brojispod 250.000 karaqkteriše grupu niskog rizika.KARIJES IMUNA I PREDILEKCIONA MESTANa osnovu estalosti karijesa na pojedinim povinama zuba,konstatovano je da postoje mesta koja su češće napadnuta karijesom(predilekciona mesta), ali i mesta koja karijes retko napada (karijes imunamesta). U karijes predilekciona mesta ubrajaju se:
 jamice i fisure na griznim površinama molara i premolara,bukalne površine donjih molara, palatinalne i bukalne površinegornjih molara, kao i foramen coecum
aproksimalne površine krunice zuba2
 
gingivalna trećina krunice (vrat zuba)KLASIFIKACIJA KERIJESA
Prema lokalizaciji
- karijes se deli na karijes fisura i jamica i karijes glatkihpovršina. Black je 1908. godine na osnovu lokalizacije svrstao karijese odnosnokavitete u pet klasa:I klasa: karijes na griznim površinama molara i pemolara, nabukalnim fisurama i jamicama donjih molara, palatinalnim i bukalnomfisurama i jamicama gornjih molara, kao i foraman coecum gornjih prednjihzubaII klasa: karijesi na aproksimalnim površinama premolara i molaraIII klasa: karijesi na aproksimalnim površinama prednjih zubaIV klasa: karijes na aproksimalnim površinama frontalnih zuba gde je zahvaćen i incizalni ugaoV klasa: karijes u gingivalnoj trećini vestibularne ili oralne površinesvih zubaVI klasa: karijes na tzv. karijes imunim mestima
Prema toku
- karijes može biti akutni i hronični.
Pema načinu širenja
- karijes može biti podminirajući koji napreduje u širinui penetrirajući koji napreduje u dubinu i brzo ugrožava zubnu pulpu.
U zavisnosti od odnosa prema pulpi
- razlikuje se caries superficialis, cariesmedia i caries profunda koje se deli na caries profunda simplex i caries profundacomplicata.
U zavisnosti od toga kada se karijes javlja
- razlikuje se:
primarni: de novo
sekundarni: pored ivice ispuna
recidivni: karijes koji nastaje kao posledica nepotpunoguklanjanja karijesnog dentina
Prema zubnoj supstanci koju zahvata
- razlikuju se karijes gleđi, karijesdentina i karijes cementa.GLEĐ I KARIJES GLEĐIGleđ predstavlja najviđe mineralizovano tkivo u organizmu. Neorganskisadržaj dostiže 96-98% tećinski, a preostali deo čine organske materije i voda.Gleđ je transparentna i prekriva dentin u predelu krunice zuba. Debljina gleđi jerazličita. Najdeblja je na kvržicama, dok je u predelu vrata zuba najtanja i3

Activity (81)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
asdopdsapoads liked this
OlgicaStankovic liked this
MajaRadak liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Kemal Bajramović liked this
harasho liked this
harasho liked this
smartgirl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->