You are on page 1of 2

‫הגליון "שלומי שבתון" מופיע באתר האינטרנט "שלומי הישנה" ‪www.shelomi.

info -‬‬
‫כניסת שבת‬
‫‪18:48‬‬ ‫‪  ‬‬
‫יציאת שבת‬
‫‪19:47‬‬
‫‪ ‬גליון מס' ‪ - 5‬יום ששי כ"ה בניסן ה'תשס"ז )‪ (13/04/2007‬דוא"ל‪ solbb@013.il :‬פקס‪ 04-9997053 :‬נייד‪052- :‬‬
‫‪3359382‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫דמות השבוע ‪ ‬‬ ‫פרשת השבוע ‐ שמיני‬


‫מרן הגאון הרב רפאל עבו זצוק"ל וזתע"א‬ ‫הרב שלמה טולידאנו זצ"ל‬
‫על התוכחה – אופניה‪ ,‬מניעיה והזהירות באמירתה‪.‬‬
‫גאון עצום ורב בישראל‪ ,‬חסידא קדישא באורחות חייו‪ ,‬מגאוני‬
‫הספרדים בדורנו‪.‬‬ ‫האופן הנכון לתוכחת הדרשנים והמוכיחים‬
‫ומה מאד צריכים הדרשנים והמוכיחים בעם ליזהר שלא לנגוע‬
‫כשקיבל את כתב ההסכמה לדיינות מרבו הגדול מרן הגאון העצום‪,‬‬ ‫בכבוד הבריות ושלא להזכיר חטא שעשה איזה פרטי בתוך‬
‫דרושם‪ ,‬כי דם יחשב לדרשן ההוא דם שפך‪ ,‬ואם מוכיח על‬
‫מאריה דתלמודא‪ ,‬המבעית ביושר עיונו‪ ,‬כחכמי ספרד הקדמונים‪,‬‬ ‫עבירות שדשו בהם רבים‪ ,‬יכלול עצמו עימהם ויאמר‪ :‬נחנו‬
‫חריף וקולע אל השערה‪ ,‬רבם של רוב גאוני ספרד כיום הזה‪ ,‬הרבה‬ ‫פשענו ומרינו‪.‬‬
‫עזרא עטיה זתע"א‪ ,‬ראש ישיבת "פורת יוסף" ]כשהגיע החזון אי"ש‬ ‫ויש שפירשו הכתוב "אל תוכח לץ פן ישנאך" – אל תוכח בלשון‬
‫זצ"ל לארץ עלה לירושלים תובב"א ונכנס לבקר את גדור הדור רבינו עזרא עטיה‬ ‫לץ‪ ,‬לומר לו אתה לץ או רשע‪ ,‬אלא אמור לו‪ :‬אתה חכם‪ ,‬איש‬
‫זיע"א‪ ,‬ולאחר ששוחחו בדברי תורה אמר עליו החזון אי"ש זצ"ל‪" :‬סברתו‬ ‫טוב‪ ,‬אהוב ומשובח‪ ,‬נחמד ונעים‪ ,‬לא נאה לך מעשים כאלה‬
‫כסברת הראשונים"[ היתנה עמו רבו שבכל שנה יחזור על אבן העזר‬ ‫שמספרים העולם‪ ,‬אינם מתאימים לך‪ .‬וראה ועשה בתבניתם‬
‫פעמיים‪ .‬הרביץ תורה במשך עשרות שנים במסירות נפש גדולה‬ ‫אשר אתה מראה שם‪.‬‬
‫במרוקו )בשנים תש"ז‪ ,‬תש"ח‪ ,‬תש"ט( ובארץ ישראל )בביהכנ"ס "מוסיוף"‬ ‫להרב הצדיק מפרימשלאן ז"ל בא אדם אחד‪ .‬ויבט בפניו בו‬
‫שבשכונת הבוכרים‪ .‬בטבריה וברמת גן(‪.‬‬ ‫אותות עבירה‪ ,‬שהיה משתדל עם אשת רעהו רח"ל‪ .‬והגה לקרב‬
‫אותו לתשובה‪ ,‬שיכל הרב הצדיק את פיהו ויאמר לו‪ :‬ידידי‪,‬‬
‫כתיב "מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת‬
‫נולד בצפת שנת תרע"ג – ‪ .1913‬אביו הגאון ר' יהודה זצ"ל היה‬ ‫שבע" והפליאה נשגבה‪ ,‬מזמור לדוד‪ .‬קינה לדוד מיבעיא ליה?‬
‫מרבני צפת‪ ,‬וסבו הגאון ר' אברהם חי עבו זצ"ל היה רבה הראשי‬
‫של צפת‪ .‬בשנת תשי"ח נתמנה לראב"ד הרבני האזורי בחיפה‪ .‬בשנת‬ ‫אמנם כאשר יקרה שאדם גדול וחשוב יעשה עבירה בסתר‬
‫תשכ"א קיבל מינוי של ראב"ד בת"א – יפו ובשנת תשמ"א נבחר‬ ‫ופתאום יבא אליו מוכיח ויאמר לו‪ :‬אתה האדם הגדול למה‬
‫לכהן כחבר בית הדין הגדול לערעורים בירושלים וכיהן בו עד יום‬ ‫תעשה עבירה כזו‪ ,‬אזי בלי ספק ישנאהו וירחיקהו מביתו‪ ,‬והלה‬
‫פטירתו‪.‬‬ ‫ישאר ברשעו‪ ,‬אך כאשר יחכים האדם ההוא ויחתור חתירה‬
‫בסתר שלא ירגיש העבריין הנכבד אם הוא יודע מה מעשהו‪ ,‬רק‬
‫בסתר הוא מורה זיקים ובליסטראות לעוררו לתשובה‪ ,‬אזי בלי‬
‫נודע כפיקח עצום גם במילי דעלמא‪ .‬שמו הלך לפניו כדיין חריף‬ ‫ספק דבריו יועילו כי יכנסו בלבבו ויסוג אחור‪ .‬וז"ש "מזמור‬
‫ובקי גדול במכמני התורה בש"ס ובפוסקים‪ ,‬ורבים נהנו ממנו עצה‬ ‫לדוד" כי נתן הנביא לא בא אליו באתגלייא‪ ,‬רק בצנעא וחתר‬
‫ותושייה בעניינים שונים‪ .‬בפקחותו ובחכמתו הגדולה השתמש‬ ‫חתירה בסתר ממש במשל ומליצה‪ ,‬ועשה עצמו כשואלו מהו דינו‬
‫להתיר כל סבך בדיני אישות או בעניינים הקשים שבאו לפני בית‬ ‫של אדם זה‪ ,‬ולכן דבריו נכנסו בלבו של דוד ואמר תיכף חטאתי‬
‫הדין‪ ,‬ואף הקשים ביותר‪.‬‬ ‫והורה על חטאו ועשה תשובה שלימה‪ ,‬והיה לאות למוכיחים‬
‫ולשבים‪.‬‬
‫הג"ר רפאל עבו זכה למיתת נשיקה וכך הוה עובדא ביום פטירתו‪:‬‬ ‫וז"ש )תוס' ערכיך כך ט"ז( תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע‬
‫מרן הגאון זצ"ל בחסידותו נהג להתענות בה"ב שאחר הפסח‪ ,‬ואחר‬ ‫להוכיח‪ ,‬כלומר אם יש מי שיודע להוכיח בדרך חכמה‪ ,‬ואני‬
‫חג הסוכות כדברי מרן בשו"ע סימן תצ"ב‪ .‬ביום חמישי‪ ,‬ט"ו באייר‬ ‫אומר‪ :‬תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח‪ ,‬שאם אומר‬
‫תשמ"ג‪ ,‬היה רבי רפאל שרוי בצום‪ .‬היה זה היום האחרון מבין‬ ‫לחברו טול קיסם יאמר לו טול קורה‪ ,‬כי צריך המוכיח או‬
‫השלשה של בה"ב‪ .‬כהרגלו‪ ,‬נסע באותו יום לבית הדין הגדול‬ ‫הדרשן להיות הוא הראשון נזהר במה שהוא מוכיח לחברו שכן‬
‫שבירושלים‪ .‬אחר כך יצא להתפלל בכותל ואח"כ שב לביתו שברמת‬ ‫הוא אומר‪ :‬התקוששו וקושו וכו'‪ ,‬קשט עצמך ואח"כ קשט‬
‫אחרים‪ .‬וזש"ה "הוכח תוכיח" וכו' כפל לשון בא לרמוז‬
‫גן‪ .‬לאחר תפילת מנחה העביר את שעורו הקבוע במשך שלשים‬ ‫שמקורם הוכח את עצמך ואח"כ תוכיח לאחרים‪ .‬ולכן לא היה‬
‫ושלש שנים רצופות בבית הכנסת "מקור חיים" שבנחלת גנים‪.‬‬ ‫יכול דוד להוכיח לאדוניהו‪ ,‬מפני שהיה בן יפה תואר כנודע‪,‬‬
‫לאחר השיעור התפללו ערבית ובאמצע קריאת שמע לאחר שהמליך‬ ‫וזש"ה ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית‪ ,‬שמא יאמר‬
‫עליו את ממ"ה ב"שמע ישראל‪ ...‬ה' אחד" נשמט ראשו של מרן‬ ‫לו מדוע אתה ככה עשית שנשאת יפת תואר ואתה הוא הגורם‬
‫הגאון זתע"א על השולחן וכך נפטר במיתת נשיקה‪.‬‬ ‫לזה‪ :‬וכמ"ש ז"ל בסמיכות פ' בן סורר ומורה לפ' יפת תואר‪,‬‬
‫שאם נשא יפת תואר סופו להוליד בן סורר ומורה )מרבני אשכנז ז"ל(‪.‬‬
‫ומדוע צם באותו יום? לכאורה היה צריך לסיים את תענית הבה"ב‬ ‫וז"ש דוד‪" :‬ואתה לכה ברחבה לעורר ולהשיב רבים מעוון‪ ,‬כי‬
‫באותה שנה ביום שני י"ב אייר?‬ ‫פקודיך דרשתי"‪ ,‬בשביל כי אני לעצמי כבר פקודיך דרשתי‪ ,‬ועל‬
‫אלא שבאותה שנה היום הראשון לתענית בה"ב חל ביום שני ה'‬ ‫דרך זה יש לפרש הפסוק "הוכח תוכיח את עמיתך"‪ ,‬תוכיח‬
‫באייר והיות ואותו היום נוהגים חכמי ספרד ומכללם מרן הגאון ר'‬ ‫עמיתך לא נאמר אלא "את עמיתך"‪ .‬ללמדך כי בשעה שאתה‬
‫רפאל עבו זצוק"ל להרבות בשמחה ובסעודת מצווה ובהודאה לה'‬ ‫מוכיח את עמיתך‪ ,‬צריך ומחוייב אתה לצרף גם את עצמך‬
‫יתברך‪ ,‬לא צם אותו היום הרב זצ"ל‪ ,‬ודחה תעניתו‪ ,‬וסיום הבה"ב‬ ‫בתוכחה זו‪ ,‬וזהו "ולא תשא עליו חטא"‪ ,‬לא תשא החטא על‬
‫נדחה ליום חמישי ט"ו אייר שבו השיב נשמתו הטהורה לבוראה‪.‬‬ ‫חברך לבדו‪ ,‬אלא הטל אותו גם על עצמך והוכיח מקודם את‬
‫עצמך‪.‬‬
‫)מתוך "שירת הגאולה" של החכמים הספרדים בדורות האחרונים לבירור יחסם של חכמי המזרח‬
‫והמערב לארץ ישראל‪ ,‬למדינת ישראל ויום העצמאות לרב משה אלחרר שליט"א( ‪ ‬‬ ‫)מתוך "ויקהל שלמה"‪ ,‬דרשות על התורה‪ ,‬לפרשת שמיני‪ ,‬מאת הרב שלמה טולידאנו זצ"ל( ‪ ‬‬

‫העלון מוקדש לעילוי נשמת חנה )בת שמחה( כהן ז"ל ‪ ‬‬
‫ארץ ישראל‬ ‫ארץ ישראל‬
‫‪  ‬‬
‫ויבוא עד חברון‬ ‫אהבה טבעית לארץ‬
‫אהבה ומסירות נפש טבעית לארץ ישראל וההכרה בגדולתה וקדושתה‬ ‫הרב משה אלחרר‬
‫מקשה מרן הגאון הרב שלום משאש זצ"ל‪ ,‬רבה של ירושלים –‬ ‫תרבויות שלמות וגדולות גדלו על האהבה הטבעית לארץ‪ .‬חכמים‬
‫לשעבר רבה הראשי של יהדות מרוקו‪ -‬בספרו "וחם השמש"‪ :‬מדוע‬ ‫רבים וגדולים לא הבינו וכנראה אינם מבינים עד עצם היום הזה מדוע‬
‫התפלל משה על יהושע והוסיף אות על שמו לאמר‪" :‬י‪-‬ה יושיעך‬ ‫לא התפתחה ספרות ענפה ורחבה‪ ,‬עמוקה ומפולפלת סביב השאלות‬
‫מעצת המרגלים" ולא עשה כן לכלב? עונה הרב וזו לשונו‪" :‬אמנם‬ ‫הבוערות שעלו ועולות במאה השנים האחרונות עם התחדשות הישוב‬
‫הביאור‪ ...‬כי מפליא הדבר שלבסוף נתגלה שבחו של כלב‪ ,‬גדול‬ ‫בארץ ישראל‪ ,‬כמו "שלושת השבועות" שעניינן איסור העלייה לארץ‬
‫מיהושע‪ ,‬שלא הוצרך משה להתפלל עבורו‪ ,‬כי כלב היה לאומי‪,‬‬ ‫ישראל ושאלות נוספות של יישוב הארץ ובניינה‪ ,‬העלייה אליה ועוד‪,‬‬
‫שאין כאן המקום לפורטם בבחינת 'במקום שאמרו להאריך אינו‬
‫מאותם אשר אהבת הלאום והארץ בוערת בקרבם‪ ,‬אהבתם לארץ‬
‫רשאי לקצר'‪.‬‬
‫היא טבעית ופשוטה‪ ,‬הם באים ורואים כאן את קברות אבותם‪,‬‬
‫זאת הארץ אשר על כל צעד ושעל מלאה זכרונות עלומים מעבר‬ ‫בעיני רבים וטובים‪ ,‬החוזרים על כך השכם והערב‪ :‬ללא בית מדרש‬
‫עמו‪ ,‬מחשבות אלו מעוררות בהם מיד רוח חבה וגבורה‪ ,‬ונכונים‬ ‫מסוים לא היינו מגיעים להבנה עמוקה של תהליך שיבת עם ישראל‬
‫המה להלחם בחירוף נפש עבור אדמה זו‪ ,‬חז"ל מספרים שבבואו‬ ‫לארצו והם רואים חיסרון גדול בכך שבבתי מדרש אחרים נכתב מעט‬
‫לחברון השתטח על קברי אבות‪ ,‬וזה גרם לו שלא הושפע מעצת‬ ‫מאוד על תהליכים אלו‪ ,‬ולא הבינו ולא ידעו שיתרון גדול הוא של‬
‫המרגלים‪ ,‬כח ההתעוררות הלאומית אצלו‪ ,‬והוא נטל שכרו מן‬ ‫אנשים בריאים בתורתם‪ ,‬בריאים בנפשם ובריאים ברוחם שגדלו על‬
‫הארץ‪ .‬מאהבתו הטבעית לארץ‪ .‬אבל יהושע משרת משה‪ ,‬היה‬ ‫ברכי חכמים שהצליחו להנחיל להם אהבה טבעית עמוקה כל כך‬
‫שקוע כל ימיו בתורה ובמצוות‪ ,‬לא ימוש מתוך האהל‪ ,‬הוא לא ידע‬ ‫שהתבטאה בספרים רבים שאינם מוכרים ואינם ידועים משום שהם‬
‫ולא הרגיש מעולם‪ ,‬מה זו לאומיות טבעית‪ .‬משה שידע את מצב‬ ‫וגם אנחנו לא שפכנו דמים רבים כדי להדפיס מחדש ולהלביש אותם‬
‫נפשו של יהושע‪ ,‬חשש מאוד שיכשל‪ .‬ידע משה שהוא זקוק לרחמי‬ ‫בלבוש ובצורה שמתאימים לדורנו‪ .‬די אם נזכיר את הספר 'שער‬
‫החצר'‪ ,‬שחובר בידי גאון וקדוש מלפני ‪ 150‬שנה‪ ,‬מחכמי מרוקו שעלו‬
‫שמים והוסיף לו יו"ד על שמו‪ .‬שהיא אות משמו של הקדוש‪ -‬ברוך‪-‬‬
‫לארץ ישראל‪ ,‬הרב דוד בן שמעון המכונה 'צוף דב"ש'‪ ,‬שבחה ואהבתה‬
‫הוא‪ ,‬רצה משה שהתורה והמצוות אשר עסק בהם כל ימיו‪ ,‬יעמדו‬ ‫של ארץ ישראל ובו ‪) 613‬תרי"ג!( שבחים על ארץ ישראל‪ .‬ספר זה‬
‫לו‪ ,‬ולא ילך בעצת מרגלים‪ .‬מפרשה זו של כלב ויהושע יש ללמוד‬ ‫השפיע עמוקות על הרב מימון‪ ,‬שר הדתות הראשון במדינת ישראל‪,‬‬
‫הרבה‪ ,‬אף לצדיקי הדור‪ ,‬יש ללמוד לקח מפרשה זו‪ ,‬ואל יתרעמו על‬ ‫והכניס בקרבו אהבה וגעגועים לארץ ישראל‪ .‬ואפשר להביא עוד‬
‫כך‪ ,‬שהרי בגמרא )תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נ"ז עמוד א'( אמרו על זה‬ ‫אינספור דוגמאות שאני מזכיר כמעט בכל שיעור בכל מקום‪.‬‬
‫החורבן‪" :‬וכי הוו צדיקי כולי האי אמאי נענשו? שלא התאבלו על‬
‫ירושלים")!!( הרי שגם בקדש הקדשים יכול להיות פגם עמוק‪,‬‬ ‫האם מיעוט הכתיבה בנושאים אלו הינו חסרון או יתרון‪ ,‬על כך עונה‬
‫דבר זה נאמר על כל הדורות כי חוסר ההכרה בגדולת הארץ‬ ‫גאון וגדול‪ ,‬אחד המיוחדים שבחכמי תימן בדורנו‪ ,‬שאף הוא שייך‬
‫וקדושתה)!!(‪ ,‬הוא פגם הנמשך והולך בדברי ימינו‪.‬‬ ‫לאותה תרבות אחרת‪ ,‬הרב יוסף קאפח זצ"ל‪ ,‬בדרך אגב‪ ,‬תוך כדי‬
‫)עד כאן לשון הרב בספרו‪" :‬וחם השמש"‪ ,‬חלק ב'‪ ,‬עמוד תק"ז‪ .‬דרשה לפרשת שלח משנת תשט"ו(‪.‬‬ ‫התייחסות לדברים אחרים‪:‬‬

‫וכתב "אור החיים" הקדוש‪" :‬ועל זה עתידים ליתן את הדין כל‬ ‫"הזכירו כאן כמה פעמים את המושג‪' :‬ציונות'‪ ,‬בתימן לא היה קיים‬
‫אדוני הארץ גדולי ישראל ומהם יבקש ה' את עלבון הבית העלוב"‪.‬‬ ‫המושג הזה כמונח לתנועה או לקבוצה פנימית מוגדרת‪ .‬כל הפזורה‬
‫)בפירושו לויקרא כ"ה‪ ,‬כ"ה( וכדי לעורר את הלבבות לחיזוק‪" :‬הלאומיות‬ ‫היהודית בכל רחבי תימן היו שם כזמניים‪ ,‬ראו את עצמם כבמלון‬
‫הטבעית"‪ ,‬מסירות הנפש הטבעית לארץ ישראל וההכרה‬ ‫אורחים אף שזה נמשך אלפיים שנה‪ ,‬לפיכך כל קבוצה או יחידים‬
‫שעלו לארץ ישראל במשך הדורות‪ ,‬לא היו חריגים מן הכיוון הכללי‪,‬‬
‫"בגדולת הארץ וקדושתה" ולתקן את אחת הסיבות לחורבן בית‬
‫לכן לא צוינו עליות שלהם‪ ,‬מה שאין כן עליות ממקומות אחרים‪ .‬כגון‬
‫המקדש השני יש לחזור למנהג הקדמון שהיה לפני כ‪ 450-‬שנה אצל‬ ‫עליית תלמידי ר' יהודה החסיד‪ ,‬תלמידי הגר"א‪ .‬בשל חריגתם מן‬
‫המקובלים בצפת לשורר את הפיוט של ר' אברהם סלאמה‪" ,‬ארץ‬ ‫הרוח השוררת בסביבה‪ ,‬הייתה עליתם מאורע חריג‪ ,‬מאורע פלא‪,‬‬
‫הקדושה"‪" :‬בכל ערב ראש חודש על קברו של ר' יהודה בר אלעאי‬ ‫שאר רוח‪ .‬היה צורך להיות חסיד או מתנגד למוסכמות‪ ,‬כדי לעלות‬
‫בשמחה רבה‪ ,‬ומתחננים לאל שלא יגרשנו מעליה )ר' אליעזר אזכרי בספר‬ ‫לארץ ישראל‪.‬‬
‫"חרדים"‪ ,‬עמוד ר"ט(‪ ,‬ובדורנו – ראוי בכל שמחה‪ ,‬בשבת וכו' לשורר פיוט‬
‫זה וכן ללומדו בעיון‪.‬‬ ‫בתימן לא היה צורך בכך‪ .‬העלייה הטבעית נמשכה באופן טבעי ורגיל‪,‬‬
‫כי הרי כולם מועמדים לכך‪ ,‬כל אחד היה מצפה לשעת כושר‪ ,‬לסילוק‬
‫)מתוך המאמר "וקמתם תחת אבותיכם" לרב משה אלחרר שליט"א( ‪ ‬‬
‫המעצורים המיוחדים לו‪.‬‬

‫‪ïäë úçôùîì‬‬ ‫‪úåìöðúä‬‬ ‫הציונות נוצרה כתרופה להתנגדות לעלייה‪ ,‬ובאין מחלה אין צורך‬
‫תנחומים כנים על מות אימכם‬ ‫‪íéé÷úä àì äðáä éà á÷ò‬‬ ‫לתרופה‪ .‬ההתנגדות באירופה לעלייה לארץ ישראל החלה בדורות‬
‫קדומים‪ ,‬ומנימוקים שהלכו והתחדדו מאיש לאיש ומתקופה‬
‫‪ì"æ (äçîù úá) äðç‬‬ ‫‪ãòåîä ìåç úáùá øåòéùä‬‬
‫‪.äçéìñä íéøáçä ìë íò‬‬ ‫לתקופה"‪.1‬‬
‫ת‪.‬נ‪.‬צ‪.‬ב‪.‬ה ‪ ‬‬ ‫‪ 1‬הרב יוסף קאפח – כתבים‪ ,‬מאמר 'על יהודי תימן וארץ ישראל' ‪  .906-905‬‬

‫שיעור השבת של הרב משה אלחרר חוזר!‬ ‫סעודה שלישית לשיעורי הרב אלחרר בחסות‬
‫השיעור יתקיים באופן קבוע בימי שבת בבית המדרש "שערי עוזיאל"‬ ‫קייטרינג לוק – מעלות‬
‫בשעה ‪ 17:30‬מיד לאחר תפילת מנחה בבית הכנסת המרכזי‬
‫סעודה שלישית תוגש באדיבות "קייטרינג לוק"‬ ‫כשר‪/‬גלאט בהשגחת הרבנות מעלות‬
‫שיעור הרב אלחרר בימי שני יתקיים בבית המדרש "שערי עוזיאל" בשעה ‪19:00‬‬
‫טלפון‪ 04-9972801 :‬יעקב לוק‪050-5404279 :‬‬
‫לפרטים‪ :‬מישל אדרי ‪ 050-2001177‬שלמה בן לולו ‪052-3359382‬‬

‫העלון מוקדש לעילוי נשמת חנה )בת שמחה( כהן ז"ל ‪ ‬‬