Pentru informa ii despre instalarea, rularea și configurarea Firefox, inclusiv o listă de probleme cunoscute și informa ii de depanare, a se vedea: http

://getfirefox.com/releases/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful