TESTUL ARBORELUI

Din următorul test veţi afla despre propria persoană lucruri pe care doar le bănuiaţi sau de care nici măcar nu aveaţi habar. În final, veţi şti asupra cărei lături mai puţin pozitive a caracterului dumneavoastră să insistaţi pentru cizelare. Pentru a efectua acest test nu vă trebuie decât o foaie de hârtie şi un creion. Desenaţi un arbore pe lungimea foii. Desenaţi apoi un al doilea arbore pe lăţimea foii. Întoarceţi foaia şi desenaţi un pom "de vis". Aşa cum vă vine dumneavoastră în minte. Nu există un barem de timp. Testul se bazează pe legătura profundă dintre om şi arbore - acesta reprezentând de fapt o oglindă a sufletului. Primul arbore reprezintă atitudinea socială şi aptitudinile profesionale ale subiectului. Cel de-al doilea copac reprezintă sinele interior iar cel de-al treilea reflectă aspiraţiile, dorinţele şi nevoile individului. Câteva elemente de analiza care pot fi luate în calcul sunt: - bradul are o conotaţie sexuală - chiparosul denotă idealism - stejarul - gustul pentru tradiţie şi dorinţa de a fi remarcat - palmierul exprimă dorinţa de evadare - salcia plângătoare - dezechilibru interior

Interpretare:
Pasul nr. 1: - se analizează aşezarea în pagină: aşezarea normală este în centru (distanţă de 15% de margini) - privim axele + - se îndoaie foaia: - partea stângă a paginii: - proiecţia unor aspecte care ţin de trecut, pasivitate, introversie, dependenţă de afectivitatea maternă (depresie) - partea dreaptă a paginii: - proiecţii care sunt legate de viitor, activism, extroversie, relaţia cu autoritatea parentală (optimism) - partea superioară: - suportă reprezentări care ţin de conştient, relaţia cu aspiraţiile, cerul,proiecţia spirituală. - partea de jos: - inconştientul, relaţia cu originea, cu pământul, fiecare copac este înrădăcinat în pământ. (conceptul lui Young - inconştientul colectiv pentru că toţi copacii sunt înrădăcinaţi în pământ) - semnificaţia fiecărui cadran: - partea stângă sus: zona de proiecţie a pasivităţii (zona spectatorului vieţii) - partea dreaptă sus: zona confruntării active cu viaţa - partea stângă jos : zona conflictelor legate de debut, regresie, fixaţii la stadii primitive ale existenţei - partea dreaptă jos: zona pulsiunilor, zona nostalgiei pământului -fiecare colţ este dominat de un semn: - colţul din stânga sus: este simbolizat de aer, emergenţă spre afară - colţul din dreapta sus: este simbolizat de foc, aspiraţie, ceva care se consumă - colţul din stânga jos: apa - simbolul inconştientului - colţul din dreapta jos: pământul - reprezentări legate de materie, de cădere, de infem. Pasul nr. 2: - se analizează calitatea desenului, adică mărimea desenului: - un copac mic - o persoană care se vede neînsemnată, un eu slab, sentimente de depresie - un copac mare - un entuziasm compensatoriu (compensează un anumit deficit)
1 http://mihaela13o.wordpress.com/

subiectul are 40 ani .com/ .linia stg.perfect simetric: rigiditate. fie că este nesigur pe el -copac bine conturat + iarba + floricele + etc => nevoie de suport Pasul nr. insecuritate 2.) .măsurăm în mm de jos la punctul unde apare ciotul ==h (inaltima până la care apare ciotul) şi împărţim la x (indicele lui W.se analizează calitatea liniilor: 1. controlul .pentru că subiectul nu se implică. nu este accidentală . se dă subiectului creion şi gumă şi ne legăm de simbolistica zonei pe care subiectul o şterge .: . 4: .simetric: predomină logicul.subiectul refuză să se gândească la problema respectivă.: .nu desenează eul Pasul nr.linii putemice : .ex.h/x = vârsta traumatismului Ex. Se măsoară desenul m mm.Pasul nr. Liniile îngrijite : . 6: . a existat un eveniment care 1-a marcat pe individ (un accident) .anxietate legată de simbolistica zonei respective .nesimetric: prezintă tendinţa de exteriorizare necontrolată Omiterea unei anumite părţi a desenului.rigiditate Pasul nr. trecerea la act.autocontrol ridicat 4. fie pt. preluate din cartea „Testul Arborelui” de Denise de Castilla: 2 http://mihaela13o. raţionalul.x indicele lui Wittgenstein. Linii prea îngrijite : . compulsivitate (compulsivitate = oamenii nesiguri de un gest pe care 1-au făcut .arborele are 120 mm . .fragilitate.indicele lui Wittgenstein = ne spune la ce vârstă s-a produs tragedia respectivă. 5: .înseamnă că în decursul existenţei.conflict în relaţiile sociale . 7: .dacă pe trunchi este desenat un ciot sau o scorbură: . Ex. că este plictisit.se analizează perspectiva: -copac schiţat .9cm de la baza => 12.: controlează dacă au închis uşa de 7 ori).sugestia pe care ne-o crează arborele: dacă este falnic sau caraghios Pasul nr.agresivitate (indivizi agresivi) . Subiecţii care desenează la modul impulsiv: . .umbrirea:.linii subţiri: .tendinţa de exteriorizare şi impulsivism 3.9 / 3 = 4.wordpress.se urmăreşte simetria: . Calculăm vârsta în ani şi luni şi împărţim H (înălţimea întregului desen) la vârsta: H . 3: .înnegrirea – agresivitate Pasul nr. 8: . este întreruptă la 12.3 ani Puncte reper de interpretare a diferitor laturi ale personalităţii.nu desenează trunchiul: .nu desenează coroana: .

• Înnegriri. • Arborele crescut din ghiveci. • Linii necontrolate ( control emotiv deficitar). cu linii confuze.Imaturitatea: • Baza foii este luată că bază a arborelui. • Arbore situat în stânga paginii. • Forme repetitive. • Presiune susţinută sau spasmodică. • Frunzişul este neregulat. Tendinţa depresivă: • Frunziş căzut ( tip salcie plângătoare). se întretaie şi se amestecă în frunziş. Extraversiunea: • Arbore mare. în zigzag. • Ramuri desenate dintr-o singură linie Toate aceste caracteristici pot indica o lipsă de maturitate afectivă şi. linii spasmodice. frunzişului. o inhibare a dezvoltării intelectuale. • Coroana complet închisă. • Arbore mic. • Ramuri trasate dintr-o singură linie. • Situare în stânga paginii ( agăţare de trecut. • Baza trunchiului închisă sau încercuită. ramurilor.com/ . trunchiului. Introversiunea: • Arbore foarte mic. • Frunziş des. • Trunchi discontinuu.wordpress. • Arbore foarte stufos.1. 3 http://mihaela13o. • Absenţa liniei solului. • Marginile frunzişului sunt fine. cu deschideri. • Ramuri schiţate dintr-o singură linie. • Linii ascuţite ( releva în egală măsură agresivitatea). Debilitate: • Forme sărace şi infantile. 6. • Trunchi separat de frunziş printr-o linie. • Linii retuşate. • Baza trunchiului este barata şi înnegrită. • Trunchi sudat – trunchi S ( care intră în frunziş. • Înnegriri ( anxietate) . • Neîndemânare grafica. Anxietate – angoasă: • Înnegrire a liniei solului. • Apăsare insistentă şi spasmodica. teamă de a se implica în relaţiile cu ceilalţi. 4. • Ramuri lipsite de frunze. teamă de contact). • Linii trasate discontinuu. rădăcinilor. • Stereotipii ( exagerării ale regularităţii). adeseori rotunjite. 5. eventual. • Linii frustre şi neregulate. • Obiecte diverse desenate în frunziş sau în jurul arborelui ( nevoie de schimbare şi de contact) 3. 2. după Koch). • Trunchi conic. Nervozitate: • Liniile desenate se întrepătrund. • Absenţa uneori a coroanei şi frunzişului. 7.

• Înnegriri la baza arborelui. • Porţiuni înnegrite ( semn de angoasa). • Linii aruncate. • Forma infantilă (regresie). 8. 4 http://mihaela13o. retuşate…). • Coroană diformă şi neregulat desenată ( lipsa unei înlănţuiri logice a ideilor). înnegrit sau „zebra”. • Frunziş imens şi apăsător ( control imaginativ deficitar). • Ramuri fără frunze ( lipsa de contact şi schimburi cu altcineva). • Înnegriri. ascuţite. • Linii frânte sau unghiulare. • Ramuri tubulare ( impulsivitate). perseveraţie). sau înspre interior. răsucite.com/ . etc. • Linia solului haşurata sau în unghi. • Apăsare spasmodica în trasarea liniilor ( agresivitate). Impulsivitatea: • Ramuri în formă de tub. ( tendinţa obsesionala. • Trunchi împărţit în două ( divizare a personalităţii). • Repetarea unor motive diferite: cercuri. • Trunchi rugos. 9. Agresivitatea: • Unghiuri ascuţite. • Coroana căzută (tendinţa depresivă). cu ramuri fără frunze. • Ramuri sau frunze ascuţite. • Săgeţi îndreptate înspre trunchi ( autoagresivitate). Probleme sexuale: • Rădăcini importante.wordpress. • Înnegriri. 11.• Arborele este mic. • Arbore crescut în ghiveci. cu linii frânte. angoasa). • Forme inautentice ( rupere de realitate). 10. • Crestături în partea stângă a trunchiului ( traumatism în trecut). • Îngustare a trunchiului ( blocaj al încărcăturii afective). discontinue câteodată. • Baza arborelui acoperită de tufe şi ierburi. • Sisteme de linii trasate în direcţii opuse în frunziş. lansate. • Rădăcini mari şi îndreptate în jos ( probleme sexuale). • Linii spasmodice. • Semne de nervozitate ( linii discontinue. Alcoolismul: • Linii tremurate. • Linii retuşate ( anxietate). • Rădăcini nuanţate şi multiple. trasate din linii unice. Nevroze şi psihoze: • Arbore mic sau foarte mare ( sentiment de inferioritate sau exaltare imaginativa). 12. • Ramuri încrucişate ( ambivalenta). • Linii fine şi fără suport. • Ramuri frontale ( probleme psihologice). • Încrucişarea ramurilor ( ambivalenţă). • Frunze de ilex. • Linii trasate în direcţii opuse. • Linii uşor trasate ( lipsa de sprijin). • Înnegriri ( anxietate. • Ramuri tubulare.

circumspect. . după această vârstă având următoarele semnificaţii: reprezentare infantilă asupra lumii. proiectelor.inhibiţia dezvoltării psihice (în gândire.wordpress. stabilizează. Rădăcina Rădăcina este cea apropiată de pământ.atasament faţă de trecut (posibil maternă). limitat intelectual Baza trunchiului lărgită spre stânga: . Rădăcina este un element comun tuturor arborilor. Trăsăturile de personalitate – posibil a fi exprimate: .Această stare indică: lipsa de activitate. slab dotat.• • • • • Mici semne repetate. cu o frecvenţă mai mare. . în desenul arborelui. Fuziunea bazei trunchiului cu începutul rădăcinilor şi linia solului: . ceea ce nu este vizibil (în comportament) este ceea ce a rezultat din rădăcină. Rădăcina este ceea ce este durabil.suspicios.(normală la 7 ani) . rădăcinile să indice trăsăturile de personalitate cele mai puţin detectabile (poate pe care şi subiectul şi le cunoaşte superficial sau deloc). .eventual. aspiraţiilor. prudent (asupra căruia tatonează viitorul). Baza trunchiului dreapta şi aşezată pe margine: .suport). Izolarea socială impusă de vârsta îi face pe aceşti indivizi să respingă realitatea – linia solului exprima existenţa imediată (pământul) care este împinsă (respinsă) spre orizont. Lărgiri şi îngustări ale trunchiului ( blocarea încărcăturii afective). Aceşti subiecţi devin indiferenţi faţă de realitate şi în acelaşi timp se îndepărtează de aceasta. 5 http://mihaela13o. Este deci firesc că. învăţare).instabilitate (nevoia de sprijin. Linia solului deasupra bazei trunchiului:. forme rotunde în coroană ( tendinţa de perseveraţie). Arbore crescut din ghiveci ( sentiment de închidere în problemele personale). dar poate fi considerată în acelaşi timp viaţă subterană.a fost observată cu o frecvenţă frapantă la pensionarii din sanatorii. înnegriri. este punct de sprijin al arborelui. deci ea indică în desen trăsăturile de personalitate generale. . o atitudine pasivă. Baza trunchiului: -este aproape de rădăcină şi semnifică tenacitate. este terestră.teama de autoritate –opoziţie faţă de altul (posibil autoritar). aroganţă Baza trunchiului lărgită în ambele părţi: . . rădăcina previne mişcarea.blocarea elanului. Baza trunchiului lărgită spre dreapta: . Coroana căzută ( semn al depresiei). Ramuri întrepătrunse în coroană ( contradicţie intimă). stabilitate.manifestarea (uneori dominantă) a unor instincte şi pulsiuni.indică absenţa unei distincţii între copac şi pământ şi indică mai ales la tineri amprenta subiectivă în perceperea realităţii.tradiţionalism (rădăcini puternice). rigiditate (nu poate fi deplasat).lentoare (de două ori în original). .forma normală până la 12 ani. .com/ . invizibilă.conservatorism.

conflicte . rigiditate –aversiune.trebuie privit ca o formă primară.ca formă primară: uşoară întârziere.dinamism.Linia solului oblică: . neregulată la dreapta sau la stânga . dificultăţi Contur cu linii difuze.fragil psihic.capacitate de adaptare . .aptitudini practice .sensibilitate . Linia solului sub baza trunchiului: . imaturitate. .dificultăţi Contur ondulat: .tip concret.sugerează foarte clar în desen : o pantă.rezervat. emotive Linie continuă. cu lumea) Suprafaţa trunchiului (scoarţa) 6 http://mihaela13o.trăiri afective slab diferenţiate. slab nuanţate . deviere prin alunecare.abilităţi motorii . puternică vitalitate .aversiunea. Trunchiul Trunchiul conic – are o bază largă şi se înalţă până la coroană ca un con. opozitia.dificultate de adaptare .negativism. vitalitate . mai robust. Planul înclinat. Contururile trunchiului Linia uşor întreruptă: .empatie . După vârsta şcolară. întrerupte . semi-trunchi B – trunchi de brad într-un arbore fructifer: . restabilirea după o serie de probleme. exprimă întârzieri uşoare sau: . Apare clar la vârsta şcolară şi diminuează apoi progresiv până la dispariţie (forma primară).impulsivitate .instabilitate.capacitate de identificare (cu ceilalţi. intuitiv Trunchi B. Destul de frecvent găsim printre desenatorii de trunchiuri B persoane închise afectiv: . în general. Semnificaţia psihologică: . Cel ce desenează trunchiul B este aproape totdeauna mai primitiv. o smulgere din solidul Terrei.iritat – impusiv – exploziv . generează acest desen (stare reactivă). simetria trunchiului: .redresarea.traumatisme psihice.com/ . Excitaţia afectivă generată de o situaţie neaşteptată ce surprinde.wordpress. circumspecţie. cel mai puţin diferenţiat. eul slab volitiv (cădere prin alunecare).inhibiţie .se poate observa în unele desene o separare a bazei trunchiului de linia solului – ca o dezrădăcinare.se modifică armonia.robusteţe.conturul trunchiului este o linie care separă mai mult sau mai puţin riguros Eul de celălalt sau Eul de lumea exterioară: . panta sugerează alunecarea ce semnifică: .

traumatisme psihice sau fizice . rugozităţi.dificultăţi resimţite profund Caracterul său clar marcat dovedeşte experienţa subiectivă şi nu o gravitate obiectivă a suferinţei.element decorativ Umbră în stânga: .tendinţă uşoară spre reverie.spirit de observaţie ascuţit şi critic (asperităţile din desen pot deveni puncte de contact. solzi. unghiulare: . de observaţii critice) Scoarţa cu fisuri.accidente .traumatisme. stabilă: . decât pe o suprafaţa dreaptă. 7 http://mihaela13o. îşi repugnă exteriorizarea . introversie.Scoarţa este un element de protecţie. Pe o suprafaţa rugoasă există întotdeauna mai mult contact (frecare) cu exteriorul.sensibilitate şi vulnerabilitate medii .sensibil. impresionabil . Este un indice prezent ocazional. agresiv. Este zona de contact dintre Eu şi mediu. pozitiv asumate.complex de inferioritate .dar mai directă decât suprafaţa netedă . Este mai degrabă semnul traumatismelor depăşite. Crestăturile sunt foarte rare.iritabil.inhibiţie Îngroşat – lentoare.spirit critic. impresionabil .sentiment de culpabilitate Îngroşări şi îngustăr .capacitate de relaţionare . o oprire a mişcării fluidului. Excrescenţe ale trunchiului şi crestături Simbolistica – excrescenţele trunchiului. ironic .Cele 2 caractere grafice opuse au aceeaşi semnificaţie deoarece: .sociabilitate . Cel mai adesea indică un deficit: .wordpress.îngroşările provoacă o stagnare.contracţiile (îngustările) opuse blochează fluidul .este mai iritabil. arcuite: . mobilitate redusă. suferinţe . rotunde. decât al elementelor nevrotice active în prezent. Suprafaţa aspră oferă o zonă de contact (relaţie) solidă. pe care totul alunecă şi curge.spirit de observaţie . linii ascuţite.com/ . dintre Eu şi ceilalţi.comportament adaptabil . clar definite indică: .reacţii prompte . violent Linii curbe.implicare afectivă interpersonală Suprafaţă pătată: .

.labilitate . coroana in forma de treflă.persoană corectă.reverie .com/ . care astfel este susţinut şi dirijat până când va putea să se menţină singur în poziţie vertical prin propriile forţe şi să reziste vântului care l-ar putea îndoi.nevoia de securitate. inhibiţie. un fel de mască.indecizie. blocaje. o semnificaţie directă.înzestrarea originală Semnificaţia psihologică: . este o permanentă căutare. 8 http://mihaela13o. blocaje afective Trunchi drept. Semnificaţia psihologica: . descoperirea Eului contribuie la manifestarea dorinţei de a lărgi câmpul experienţei personale. sprijinul trunchiului. elemente repetitive Ţăruşul. inimă. ramuri sprijinite .Dau un efect original şi expresiv. temător. lipsa de autonomie Forme inautentice .lipsă de adaptare . inflexibil intelectual şi social . Dar prezintă şi semnificaţii psihologice. existenţa unui punct slab. Elemente de sprijin. ameninţarea unui pericol. protejat.contururile trunchiului sunt echidistante. nedeterminarea ca apt. din această cauză. Poate fi un stil propriu al unei anumite categorii de desenatori. stângaci. aceste elemente nu apar. Peste această vârstă exprimă: activistm. Este o simbolistică. dar cu o creativitate limitată de: .rigid. La preadolescenţi ( începând de la 13 ani) creşte frecvenţa suporturilor si a ţăruşilor. o insecuritate. La vârsta infantilă simbolizează schematismul vârstei. chiar daca este greu de spus ce reprezintă. Ramurile sprijinite pot să susţină povara fructelor şi au nevoie de sprijin deoarece nu pot realiza acest lucru prin propriile forţe. Ex. impresia. La această vârstă.Coloraţia închisă nu are întotdeauna o semnificaţie exclusiv psihologică. sensul acestui indice se confundă cu direcţionarea de ansamblu a arborelui. propteaua.Până la un anumit punct. in plus. Masca simbolizeazî astfel disimulare. implicarea în activitate (zel.Tăruşul apare ca suport al tânărului arbore. de a fi dirijat.strategii comportamentale limitate din punct de vedere psihologic.nesigur.adaptarea intelectuală insuficientă .wordpress.încăpăţânat .lipsa de încredere în sine. Negru difuz – cercetările au evidenţiat că tinerii desenează un negru difuz. model.Aceleaşi semnificaţii are un trunchi a cărui grosime creşte gradat: timiditate.capacitatea de a realiza descrieri Trunchi înclinat spre stânga sau spre dreapta . . Semnificaţie psihologică: . Prezenţa în expresia grafică a unor elemente de sprijin semnifica. nesofisticată. exemplară sau – facultate de abstractizare Coloraţia închisă a trunchiului . Subiectul cauta sprijin. caută să o respingă şi îşi creează. ca şi cum ar fi fost trasate cu o riglă. Semnificaţia psihologica: . Alteori pare că desenatorul nu a găsit forma potrivită care să reprezinte un element al arborelui sau chiar daca a găsit-o. de la linia şoldului până la coroană.nivelul inferior . menţinerea prelungită a efectelor unei stări afective (rezonanţă afectivă de lungă durată). doborî. . cu linii paralele: . La copilul mic. siguranţă). Această căutare imprecisă se reflectă în caracterul incert al umbrelor desenului. accesorii.

. neprecizate deoarece desenul se extinde în lărgime. expresivitate grafica. neîngrădit. Semnificaţia psihologica: . nu are o delimitare precisă. nu trebuie să i se acorde o valoare absolută. etalarea propriei persoane. Copilul de vârstă mică desenează nori. iarbă.uşor confuz.com/ . incâlcit (în căutare). indecizia. păsări care zboară in jurul copacului. este văzut. . tufişuri. . umbra copacului. subiectului nu i se cere să deseneze peisajul. Semnificaţia psihologica: Peisaj schiţat – este un mijloc de a măsura diferenţa de dezvoltare psihica si are. Plasat la înălţime. este deasupra a ceea ce este comun şi vulgar. 9 http://mihaela13o. această neprecizare a liniilor semnifică si faptul ca imaginaţia şi fantezia se poate manifesta liber.sensibilitate. copacul este singur. este difuz. la vârsta pubertăţii o semnificaţie negativă. .căutarea a ceva ce nu este clar defint.) Ramurile Ramurile care se ingroasa. este foarte rar.incertitudinea.- disimulare.perioadă de meditaţie.wordpress. . Din acest punct de vedere putem preciza că ceea ce îl caracterizează este: 1. Peisajul În testul desenului arborelui. autism.individualizat. Peisajul poate fi: . flori. neprecizarea obiectivelor. opacitate. . . dar pretenţia sa de dominare este la fel de puternică faţă de pericolul de a cădea.izolare.reverie.aptitudini descriptive. Visele se manifesta din plin. Peisajul complex este şi o descriere. Cel care este într-o poziţie superioară priveşte spre cei de jos dar tot într-o situaţie de izolare se află. de efort susţinut şi de durată. . Este vorba de persoane active. ramuri in linii paralele Simbolistica: în paralelism există un indice de constanţă.aspiraţii difuze. Acest indice se întâlneşte în toate etapele vieţii. singular. etc. deci tema peisajului. dar nici nu i se interzice acest lucru. .complex – decoruri impresionante care estompează tema: desenarea arborelui. viaţă iluzorie. Dealul – izolează şi el cu singura diferenţă ca el se înalţă deasupra peisajului.lipsa simţului realului. mulţi animă desenul punând în el fiinţe umane care fac ceva. . Este plasat la înălţime şi expus. este limitata din toate părţile. reflecxie. un desen de mare amploare. Ei nu pot sta fără să muncească. Realitatea este ignorata. Realitatea se cufundă într-o lume a dorinţelor şi aspiraţiilor. 2.schiţat – conturarea unei tufe de iarbă. S-a plasat pe o insulă sau o înălţime. garduri. Trunchi pe un deal sau pe o insulă Insula – izolează. egocentrism. dar când apare oferă indicaţii preţioase. Subiectul se află pe un piedestal. linia solului. solitar.vanitate. dinamice. . particular (ca opinie. fantezie. Semnificaţia psihologica: . de ex. subiectul se distinge de restul lumii. solitudine.

spumoase. socializate. împreună cu ramura ruptă. nivel de aspiraţie proiectarea în exterior a aspiraţiilor sale nepoliticos. Semnificaţia psihologică: .introvert .suspicios . Această formă are.la cei dotaţi pentru desen . ramura se termină ascuţit.rezervat. viaţa personală Ramurile tub (forma deschisa) Interpretare – simbolistică: În procesul creşterii naturale.relaţionări interpersonale pozitive.wordpress. echilibrat . amiabilitate. evită destăinuirile. brutal. în această formă este clară tendinţa marcată la închidere. respect. în principal: . Ramurisul coroanei acoperit de o membrana Sprijinindu-se pe jumătate de ramuri. activ ambiţie. discreţie. politeţe.prudent.calm. învelişul face impresia a ceva lipsit de naturaleţe: .cenzură . precaut .timiditate . diplomaţie . ascunsă de frunziş. problemele personale. I se poate întâmpla să fie ruptă sau tăiată.introversie .- perseverenţă spirit întreprinzător. discuţiile despre sine. lipsit de spontaneitate(impersonal) .artificial. strategii interpersonale(abilităţi). arogant. insolent grosier.impenetrabil( greu de descifrat psihologic) Extremitatile ramurilor in forma de nori Aceasta formă se întâlneşte.timiditate Ramuri in forma de frunze de palmier Simbolistica: comparativ cu ramurile cu terminaţii largi. reticent.disimularea (mascarea) intenţiilor (intenţii ascunse) . ocazional: disimulare .com/ . ca de vată) Semnificaţiapsihologică: .reţinut.la persoanele elevate Simbolistica acestor forme: vârful ramurii îşi pierde din caracterul dur fiind învelit într-un balon protector (material pufos. 10 http://mihaela13o. dar în natură nu apare niciodată sub forma unui tub deschis spre exterior.

impresionabil. transversal. de domenii neexplorate. fără legătură.această formă grafică reprezintă o primă tentativă de organizare. crenguţele sunt adesea plasate pe aceste tăieturi. subiectul ramâne indecis. să le fixezi un scop.indecis. e dezorientat. nu se angajează. le abandonează. Pe de altă parte există adevărate rupturi ale liniei ramurii.trăiri afective ample (exuberanţă. lasă problema deschisă.ramura deschisă este absenţa limitelor.trunchiul de sudură este rar un indice de dezvoltare Semnificaţii psihologice: 11 http://mihaela13o.wordpress. absenţa proiectelor. energiei se face fără reţinere. ci detaşate.sensibil. obiectivelor (abandonarea lor) O altă interpretare: . fisurat. Acest aspect exprimă o natură sensibilă. sudate. fără scop.vârful unei ramuri delimitează precis punctul de contact cu realitatea şi mediul înconjurător – deci. Se află în opoziţie cu mişcarea liberă de expresie grafică – mâzgâlitura . exaltare) .punctual traduce cel mai bine concentrarea . asamblarea părţilor izolate reprezintă o primă încercare de organizare.dezorientat.apare ca element de retard (la debilii mintali) – trunchi din mai multe părţi sudate . incomplet. nu ştie către ce scop să se îndrepte. schematică – deci. trunchiul cu sudura Trunchiul şi ramurile sunt ca tăiate. impresionabilă dar şi cu o tendinţă spre superficialitate. descărcarea impulsurilor. lipsa de concentrare psihică În desenul cu ramuri din linii frânte.impulsivitate . impulsiv . de disciplinare ( în sens de influenţe educaţionale) . Acestor subiecţi. atras de aventură. dar cu intensitate medie şi de scurtă durată Ramuri cu sudura.ramura deschisă la partea superioară indică un proces de dezvoltare neterminat. fără ca cel ce desenează să conştientizeze această deficienţă grafică. ramura tub are o semnificaţie diagnostică foarte precisă. influenţabil.iritabil. Ramuri (si trunchi) cu linii frante În exprimarea grafică: . Semnificatii: . . inconstant. slab dezvolatată capacitatea de a-şi fixa un scop. totul este detaşat.caracterul a ceva neterminat. influenţabil. trebuie să le indici cu precizie ce să facă.construcţia prin straturi suprapuse. indecis. faptul că nu s-a atins maturitatea . Îi lipseşte capacitatea reală de decizie asupra viitorului şi prezentului.spontan – expeditiv . . la fel şi descărcările afective Semnificaţia psihologică: . schematism. fantezist. ca simptome ale unei iritabilităţi.un ansamblu dezordonat de puncte şi de linii scurte exprimă distragerea.com/ . Alt aspect: există cazuri în care crenguţele nu sunt ataşate ramurii principale.interese multiple . Deciziile sunt provizorii. Semnificţtia psihologică: . De aceea. încât trebuie să ne imaginăm legatura.

teama de a înfrunta realitatea. se supune unor influenţe educative diverse.opoziţie neexprimată psiho-comportamental. Tensiunea psihică din cerc poate lipsi: . Coroana concentrica: 12 http://mihaela13o.iritabil . Simbolistica este diferită: .incert. vid. se supune influentei educaţionale .subiectul (care desenează) este pasiv. supleţe. . supus.1. se supune sugestiilor. rigid.evitarea confruntărilor cu realitatea.submisiv. idei … inconcordanţă inductorie evoluţia lentă a gândirii slab dotat (după 13 ani) incapacitate operaţională (la nivelul gândirii) Coroana Coroana sferică Ceea ce contează este delimitarea unei suprafeţe şi închiderea relativă a acesteia.capacitate de adaptare.com/ . flexibilitate. fără conţinut .schematic.perfecţionist cu nivel ridicat de autorealizare.conformism .conformism.)-disciplina autoimpusă (autodisciplina) . . . nesigur . Aceste aspecte se pot decela dacă vom ţine cont de caracterul linei: ferma. sfaturilor. Contur închis. tremurătoare. . difuză. Arbore în spalier: Acest tip de arbore este produsul unei influenţe educaţionale. în mod constructiv şi metodic. Cercul exclude exteriorul şi include interiorul. .subiectul este într-o continuă educaţie.viata imaginară. flexibilă. tremurat: . plata. . ondulata. .emotiv.atunci coroana este un cerc gol . . metodic .contururile coroanei exprima tensiunea şi vitalitatea unei forţe pline de coeziune.sociabilitate.2. dependent . al disciplinarii individului.wordpress. b. inhibat Coroana în arcade: Relaţii interpersonale: -diferenţiale -structurate -ierarhizate (“cu formă”) Complianţă:.organizat.artificial. plastic. Contur închis ondulat : .reverie. Semnificaţia psihologică: a)-pasiv. lipsit de autenticitate şi individualitate. anxios.- performanţe şcolare mediocre clişee mintale.

-receptoare. decizii proprii .nevoia de activitate .Coroana radiala (centrifuga): Ramurile uniliniare indica următoarele: .izolat.rar cere ajutor.superficial. simptom al tendinţe haotice.independent.resurse psiho-energetice bogate. necontrolat.Coroana cu ramuri centrifuge .extraversie. Când ramurile dispersate în interior sunt efectiv deschise la ambele capete. . concentrare redusă.resurse adaptative(tendinţe).armonie.Dispunerea poate fi chiar haotică.tendinţa de supraevaluare.directia razelor ->intenţia defensivă.Coroana centrifugă .activitate redusă . analitic.interese slab conturate(difuze) obiective instabile. Coroana concentrica închisă(formă de chivot) .Coroana centripetă .egocentric . . Poate fi specifică vârstei: la vârsta alegerii profesiei. dar fără obiect precis. nevoia de contact cu realitatea(realizată uşor difuz). iritabil . Agresivitatea domina şi dobândeşte caracterul disocierii.instabil. Coroana concentrica.dispersat.caracterul regresiv . pierderea unităţii.meditativ. . precipitat(grăbit).centripeta-are interpretare contrară. Să ne ferim a considera acest simptom ca fiind grav Semnificaţia psihologică: .independent. armoniei şi instabilităţii. perseverenţă.introvert.miscarea centrifuga suporta o dublă intepretare: -agresiva. receptoare.capacitate de concentrare . 1. Mai poate indica stări afective scurte şi intense.iniţiativă. .efort redus .agresivitate.interpretare inversă a celor de mai sus Semnificaţia psihologică: .wordpress.impulsiv. . se conturează imaginea oamenilor cu numeroase aspiraţii.agitat. Coroana cu ramuri-tub dispersate . .com/ . sigur de sine . Au loc acte succesive de atac şi respingere de luptă şi apărare.imagine de sine bine conturată. . 2. Semnificaţie psihologică: 13 http://mihaela13o. . echilibru . . . închis în sine. . asemănătoare ca exprimare comportamentală.

jovial. extreme . Considerăm că mâzgăleala: joc infantil. . a unui plan. precipitare. conţine elemente ale mobilităţii. . .ca extremă exaltare. .decizii abrupte.mobilitate psihică. preocupat de aparenţe. regresie.mobilitate afectivă. determină manifestări negative.revendicativ. inconsecvenţă -vitalitate .excitabil –impulsiv.fast. .stadiul emoţiilor.tendinţe neprecizate.in viaţa psihică: -absenţa scopului . cu tonalitate pozitivă (bucurie. a unor metode de lucru-dezorganizat. =>agitaţie.puternică mobilitate psihică. bruşte. indecizie. Coroana în formă de bucle: Forma grafica ce cuprinde bucle. Reţinem: această formă grafica exprima stări psihice mobile. într-o continuă mişcare şi dinamică. tendinţe spre opoziţie. fluidităţii şi formei rotunjite. nevoia de schimbare.- interese multiple .la minim –nonconvenţional.fără inhibiţii (până la dezinhibat este o distanţă).capacitate anormală de a avea experienţe personale.simţ artistic. labilitate.com/ . nefinalizarea acţiunii-superficialitatea lor . şi ca extremă (confuz) dezorientat. de acţiune. deconcentrări. -decizii bruşte.entuziasm. lipsa unui scop.nevoia de mişcare. . ample schimbări de polaritate afectiva (+. o linie care nu reprezintă nici un obiect”. Semnificaţi psihologice: .reacţii explozive. 14 http://mihaela13o.fără consistenţă.când este asociată cu o mâzgăleală evidentă.experienţe personale intense. are următoarea semnificaţie psihologică: . neaşteptate. instabilitate. implicare afectivă.mobilitate.potenţial conflictual. o prea intensă mobilitate. absenţa unor strategi eficiente în activitate. nod. sentimentele se cristalizează rar. Semnificaţii psihologice: .comunicativ. retard. Aceasta vivacitate interioară. Coroana cu trâmbe de fum . Ramuri tub în dezordine: . . Corona mâzgălita (distribuţia formei) . volute. .sociabil. difuze. .bun gust ( în sensul de mai sus) . .-). dar şi decoraţiuni. entuziasm) . .activism. . severenţă sub medie. . imprevizibil. . per. de aspectul exterior.wordpress. ..Semnificaţia comună a reorganizării mişcării şi dezorganizării ei este o : . arc. Coroana cu bucle se obţine când se dă instructajul următor:” Desenează când eşti într-o stare de bucurie.este vorba de o inconsistenţă în tot ceea ce face. .dispoziţii afective pozitive.

Este greu de apreciat într-o expresie grafica. sau mai rar (adulţi). Iar semnificaţia pe care Max Pulver o acordă neregularităţii este afectivitate vie. . ceea ce animă copacul ( păsările) este desenat în toate etapele de dezvoltare infantilă.nesigur. În funcţie de numărul în care păsările. indecis. Cu vârsta. Ca aptitudini artistice: .Într-un desen al arborelui . . a observa noi unghiuri.umor. puternice adâncituri sau suprafeţe albe.pasivitate / visitor -mai puţin realist.incapabil de a se apără. . nedeterminată ( la vârstele tinere). crenguţe.). Accesoriile – elemente figurative Tot ceea ce este suspendat. .glumeţ. impulsivitatea care determină această formă de manifestare.Aceeaşi interpretare ca la trunchi colorat închis:dorinţa de a lărgi experienţe personale. mărimea fructelor sau frunzelor oscilează extrem de mult.dezorientat . Semnificaţia psihologică: . Indică un complex de inferioritate. Coroana aplatizata . deoarece se apreciază variabilitatea formelor şi mărimea lor.vedem adesea.stare de presiune psihică exercitată asupra lui. .fanfaron. 15 http://mihaela13o.Atrage atenţia asupra modificării conformaţiei coroanei. a culorilor. În acelaşi desen. fructe. stare de blocaj (poate fi un blocaj în dezvoltare). plin de haz. un deficit şi indică o regresie.valorizare inhibată. acest schematism grafic este depăşit o dată cu intrarea în şcoală.labilitate psihică .etc.spiritualitate neclară.Acestea sunt un slab indice al existenţei unui deficit şi trebuie interpretat cu prudenţă. . Desigur.Arată o exagerare a regularităţii: frunze. superficial. o permanentă căutare dar imprecisa. fructe aşezate stereotip unele lângă altele. Accesorii Regularitatea . nedirecţionată .însuşirea de a descrie.aprecierea nuanţelor. cuiburile. .modificări de conţinut ale personalităţii (la diferite etape de vârstă sub influenţa experienţei semnificative de viaţă). frunze.wordpress.com/ .a observa dincolo de aparenţe. bună dispoziţie. ironic.activitate redusă. figurinele şi inimioarele apar în prim plan impun anumite semnificaţii: . După o anumită vârstă este indicele unei regresii. Semnificaţie psihologică: . . bogată. influenţe educaţionale rigide.fantezist. dispoziţii afective pozitive.deprimare. afectează forma şi proporţiile.Coroana cu umbre . Coroana cu spaţii goale . apare o regularizare iar exagerările dispar.deprimat. . . mai ales între 9-12 ani. supus unei constrângeri. resemnat.sentimente de inferioritate. Stereotipiile . spaţii goale în interiorul coroanei ( restul fiind ocupat de umbre. .

lipsă de perspectivă.bun gust. Căutarea de lucruri noi determină inconstanţă. delicateţe.sete de succes.exprimă. lipsă de maturitate. .wordpress. La adulţi fructul semnifică o veritabilă maturitate. deci necesită timp pentru a se forma pe deplin. La copii – ei se detaşează cu uşurinţă de un lucru sau de activitatea pe care o desfăşoară. depăşit.nerăbdare.raţionamentul. spiritul de observaţie da. Profunzimea nu este calitatea lor de bază. instabilitate.exteriorizare spontană. fantezie. dorinţa exagerată de comfort. Fructe. linia prezentării. care în urma procesului de maturizare se transformă în fruct – ca rezultat final. .exaltare. ceea ce este cucerit. la tineri. ca obiectiv cucerit. .este atras de tot ce este nou. concentrarea lor este lipsită de forţă. simţ estetic. neeşalonarea obiectivelor. . Frunze.formă primară autentică. este influenţabil în alegerea profesiei.lipsa perseverenţei şi a efortului de durată. dar simbol al vieţii. de condiţiile materiale imediate. Esenţa. ramuri căzând la pământ sau căzute . Desenatorii de frunze se disting prin activităţi în care rezultatul se distinge prin formă. În această lume se simt ei protejaţi. . Semnificţia psihologică: . semn de retard afectiv.sensibilitate.Frunzişul este efemer. funcţie de vârstă.au tendinţa de a lua drept aur tot ceea ce străluceşte. decizia să se centreaze pe utilitatea imediată şi pe succes. comoditate şi dorinţa de a obţine plăcerea cu orice preţ.nevoia de apreciere şi de a fi remarcat. grăbesc finalul iar fructul nu devine altceva decât fructul oprit.Au semnificţii distincte. nerăbdare. deoarece creşte. conţinutul îi preocupă mai puţin. tinerii nu au răbdare. Fructul ajunge în acest stadiu după perioada de creştere şi maturizare. considerat în opinia sa ca fiind şi valoros.spirit de observaţie. fructe în exces . Fructe . . copilăros. . . se ofileşte şi cade. abandonat.împlinire totală. Confundă fantezia cu realitatea. De ex. .dorinţa de a atinge succesul imediat. se dezvoltă. . frunze. dar în sensul de ceea ce a ajuns la maturitate.Frunze . .Fructul este iniţial floare. circumstanţiale. ceea ce se agită şi poate intra uşor în agitaţie. de recunoaştere sau material. . analiza argumentelor sunt de moment. Realitatea este supraevaluată şi deci greşit apreciată. Semnificţia psihologică: . . Ceea ce-i determină spre acest act este: . iar încercărilor de a fi scoşi din această lume le răspund cu agresivitate.mai târziu. Frunzele sunt elementul exterior al copacului. prin efectul produs. El poartă în sine sămânţa care serveşte la înmulţire. ghidaţi de succesul imediat.com/ . 16 http://mihaela13o. bun observator al detaliilor şi aparenţelor.juvenil. impulsivitate.. Frunzele sunt desenate în toate perioadele vieţii. . Semnificaţia psihologică: .

indiferenţă. renunţare. Semnificaţie psihologică: .fructul căzut sau căzând – un semn de detaşare.atenţie superficială. renunţare.wordpress.abandon.com/ . .La adulţi – (bărbatul matur) . abandon. detaşare. 17 http://mihaela13o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful