.. . - -- . _.- .,._. -_._._-----_. ..

-

. -------- j_~/) - - -.. f t> __ ~ __ I?r -l .x (_ ~_)?t_; )-/6 } .. -~ -----,- ------------ii---~---------n- - ---

_ __ m __ m m_ _ _ __ _ :: f'r 1 W l c ) > _ ~ > =-_/.L _ f2~;-.-n-~ _ _ _ Ii. t____ __ _ _ .

l-

- - ------~ -ll--=YO- - 9- -

f) / co / _ ..;: I< "2-

•• n T 6 __ = - ---V - ;._ ---€,. n P-_4J_"-- __ .. -- -- -- --------- --.- ....

Z7T a':

Ie

. .. -.- - - - - . .2. '--- . - - - - . -. - ----.--.- - - -.... - - - - - -.. . --- .- - - - -. . .. - . -.. .

. .. - ~ - -. .... - . - . - . -.- . -. .... -. -I .. -- -. - .-~. - - .. -.- - .- .. - .

I .-~I(_

:. --- e tlK

.. r~. ... - - - - -- -- - m m -- -- -- - n____ n_ -- --

".tr

__ __n ~ c? {t:#6) - ~ ( -; ;-) . . .. .

.f - (x) M-Ic{I~- - ("_pr---F_-A--- "- --- -- n ---- ----

.. -.~ .--~--.~.-~~~--.---- ... --.

... _ ... -_... ---- _ .. _- --_.- ---~.

~

. . ..

trL .. __ ~.- .. -.-l!1-l1--TUJA_._r~.-------- un... . ..

-... .. - - .... --- - --.--C¥- -1---IJ V 6.m ~... - .~. ""'-._P - -- -~ -- - - _2_ C__ - --- -(__ -- ---':J---?:----_Q-/~I1-v-(- ~~--- 0 0 I ) ---- -- ---- --

)

» .. - ~

.. - . -.- .. - - - -_.---.- .. - -'---:z_-rr'

. _. . __ ~ __ ~ __ n __ I- ce( ;;/=

-F~-- T~

_. L=-_~ ~ . .... . .

o 00 I

- .... '

-- - . - .. - .. - --- -'4 - 2_)_._ - .. - --

. - ... ---- .-. - .. - -. --- .---- .. -. ---. - -.>1 G)-"- - ..... - .-

f (;l.Jo) " ,(X/oJ -----2J_ --,/-------------7 .. --

. s. f) ,. _:;:} .... «> ~ -0. 04.6 - - ---- ---)"10-1- ----------- ------f(~lO); f (61lo); )-J,)

. - ._ .. .. _._ . . t/ . - - - -.;, .. _- .. - - - ... - _ ..
;. }I ) .2
,
, ~ ,
-_. - . - .. I . .. - - _. - -_. -- - 1----_. -- - _. - -- - -_. _. - .. _ .. _ -
\ l J
.. II
~ • • ,

-

~

.!. !. 1)( {o) ~ Jt

. --- ----- ---- --- .-11--=3 /~

2.

-

... .____ _ OJ a -' ~ __j ~:.._ ~

- --- ---'I _n_______ - J --~- - .-.c:_----F-_,-V

_ _ _ _ -'- _ , _. # J _

. . ~ -- ... -~--~-.----~. ~~~

- -12 -- - - - -~ - - d:-- ------- - ------ .- .. - -.- .

,/

..

• _ ••• __ • __ -... • •• 111.. __ ._-- ••

_ - -- - --I .-J) _ -'---- }lo- - -= - __ A -= ~_ 8_0_ - --

- -- --------- - - - l-L--- -". - - --- - fl --- ; /J _~ ..... _ _ ... _A. 0 .~_~ _

f ( >-

___ _ __ p-fx.[o))-----~- _ ~ 1 - _~ __ ."rloJ-~~______ __ _ _m _

- ----f {;(_(~):;- )1.) - -- -- -- --------- - -- -- --. . -.-.---- - .. ---.---.

_______ ~__ ~-.,-l)l.lc>l;-lll- _ _

x l- 0;)- -. - - - -. - - ... - --- - . . - - .... -. -. -

---~ -A 0 .. .. A 0 - ----~ ..... -

.....

~~. z..-J- -----~ H-~-" ... .,~-"==~----- ----------

4111' ,_L) ..

~--.- ... i6h_ __ L--'2rA- ... -~--.--

_ .. . __ ~-#~L _

_ ._- -- .

..

. .. - _._---_._- . - _._---

--------- - - I.-¥.J------- __ rr»:: -?--f-_(_-Y-I.J ~- {------- .. -- ..

----_.. .. _._._.- --- --

___ -------- -- _ --- ----- ---f-{;( (~)-l_)jo)-- - - --- ------ -- -I' Ix t 6) / 2/,_)__ - - - ----.--.-. ..---.----------

.-.-. -- -.--------- fr ~.xLqt .)--t 1.>./0 1--- - -- .- ------ . - - -- ~_j_)(!6.1_ __ ~_i_ I_17,1_ - - ---

L I

-,.._

___________ f_e. ~ __ f r t~l~L_>_ {I )10 7_f_(_}Jo/ 4- _ __ _

_ _ _ _ _ -f r 1 ~r~r_ _-=_ ~ J )J, _y ,_{ I/!/ __

3

-

fr f xl("J)_ -: ~ I_)jo} :: --L~-f (_~~ _

f~ __ ! s.: J _" ~_ _ - - __ -

,..,

_ __ _ _ 1 r- t_x I C!)_ __ <- ~ (/1 l_}~ frr __ ~(_(J1. .£ __ ~ __ "i_!}j 6 }_ - - ------- --

=. --- -~ ( -~-~)---

,

______ ._. _ .. _._. . - _ ... __ .... .. __ . - _. .. . . ... .. ._.__ __._. - -=- _ _ -L - - _~ _ ( ~-) n _ _ __

------- -----~- --$ (--~)--=- J~~l>t-) -- -------- --------- -----------.--- - ... -.

_ -------- __ ~>l!te ~ L»: I _( __ ~~_r) __ =: __ 1 - i£ _C ,,' .,. i:;-)

fe-

. .--. ----I

I

._-_. - .. _. -

~

.. - - -..- - ._.-- _. - - ._.--- ----.-

- ... _ .. _ .. - . _.. . ._._-_. - --_.. .

~~~~~~~ .. -~ .. -~--~-~~~~-~-- - ~.~. ---~- ... -.-.-.

I

.. __ ~_ ~__ r: __ ~ o<:> f C.7 ~ _ _~ ~.~

'- J

(0) '~~-

~_~~- _. . X . _ ..... . ~. . _._.~ ~_ .. _ ._ .. __ . . _

...

....._."", .. -. A. ... --~- .. Ir . .- .... -- - -- -.- . - .- .-.--

.... ----- -- _._-_. . -- _._------- ... .. . ... _._-----_._._- .. _.----

--_._._-- . _._--------

_____ ~n fe _ ~ i1'r1 ~ J )JrJ__} __ ~~ fr __ ~ :}.d~;.~1»1J--n ----

__ on :::- .L~ --f__rl~.._~ -I- ~~--l'r f ~_.:t.a r_n __ ..... .. _. _

,

........

~.-

4-

-

------ - - ----- .. _--_. -- ._- ._._------ ---- ._- _.- -- _._- . ---

- _" ~ .. _~_---......-:-:>IO'

'iii;

______ /!S)________ _ 4 ~-.-- ...,,~~

....

~----4-

~ _tux I t?_) __ T_ ~ 1_!_1__} __ ?, t ~

~ __ I 0 _)__±___b ... 1.-' _j__. _ ... -;> __ 1 __ _ _ .. __ . .

_~ __ - c_{_ _ _?{ __ l_r>})___-;_ __ L (_X __ l __ d) ~ C? _

___ ~ )I Cl E._r -i_ __ n -__ __ ._..- •• • -. - •••••• - •••

- -- -Et - LJ oj_) ~--£ (Mf.L.lI) __ :=:_-'

1

I ,

j(l~J) ~l -- --- -- - ------- " . -.-- ------ -.. . . .- ... -.----- --. -.

------+-- _.- - _._- -_. --- . - .. - -- - -_.. .

i_ III - , , J< J 6) +)f_ I.) :;:,

-_._._ ... __ . -- -_._---- ... _-_.-----_._- ---- - . - ._--_ ... _... - .. -- -- . ---------_. . ... _-

____ - - ___h · _p,_~J~ (ddd~ ~~~-1-------.--.-- ... _._._ .. _ .. _ ... . __

------~ ~_1 ~~~- - -- - -----1-- k---- -- - -------

~~. __ ---- -- ------. r - •• _. __ W__ __ _ 21, _

-- -- 1-------1- -):/;~ ) -~----dpL.~ ti---L-;--J----~----- ---- - - --

------------ - ------ -- -~ - ~---.----Aa.--~- - - - - -- -~--~-~ --------- -

--- ----~- - -21 !-- --- -- ... --.--... - - .---.- -.- - .--- - -- - . - .. --- - .---.- ---.-. - . . .- --.----- .. - - -.. ... -.-

- - ---------~ _m - -~ -, - X I , ~ - if! r;- ; ~ l~) c.-{-:--J--- - - _n - - - -- -- - ----

,

--- .. -)/';- ,--- --.- --- ... --.---- -----~~lijt,-}f,----···· -.----.-- .. -----

,

s:

---

- -- _. __ ._._------ -- ._. .._. - .- ._-- ---_ ....

f II· I . - .---.----. -.- .--- .. - .. ---.----- .

I.~' )_._._. _ ..... _. T ~ #-- '2: )(__J_1! ) .. - __ - - . __ . . _

I)~o

- ------£( T ;---~-_)--- =_E__/ ~---~---~ ~-!_)- .. - . - -- .-- .. --------

_ _ _ _ __ __ _ _ ~ ~ ~ ~ 1_1tY. l-'1_1) ~ __ to _ _ _ __

------- E I r ;--Jd ~ )-- ~---E (4;-- - - ~--(_-#J -Jc WlLll)-) - - - - - --- --

-

-

:;--- -i- -( ;'---:'_ct ~-i n;j) - --- ----- .. --- ..

- -A···· -- ------ ... ---.. -- - .---- - .. - - -- .. ---.- .-- ...

-=- L "2.A ~A

- - --.----- -.- .. N - - .- -.- .. - - ... - - ---- --.-

"

-~-- ( __ T" ..;;.~_)}6) ~_ - - ~_{_--T~-;;;~-)d-o) ~ __ --- -- ---

. .. __ __ _ __ £_{ T ; __ ~ ) __ :: _ '?__ ._. ._ .. __ ._... .. . .. _._. _

-------_ .. - . --- .------ --- _. . - ._---------- -- .. _.-

... -.--.---- . -- ... ------ .. ----... ---.-.---- ~-- ;-r f---:_-- --~ --~ ~ L~) -;;l~)J--··-

... --.---.--... . . -. -- . ----. -.. . - --.---- - -- -- --- 1'1- - -- - -",-7); . -- --- -- -.- -. - .. --------- . - - ---- .. -. .

---.-.----.- .~ --.--- ! -------~ ---~-------E r J.i -r;",; wZ .... f/ ------------ -----

Na"..

.. - - ------ - - -. - . ----- - . - .. . - ,-- 1Yt-,.. ~ -- :-. ...------. - -. - !2± ._m . - . -. --. -.---- ..

... - .. -. -- ... , .. -.----:::: t£?:_ 4

~-n

, .7_~ __ ~ ._ .

. ----- ... -.-. . .-.-.------. -.- .. - ... -.------ -- .. -. . ----- - --- - -- ------- - - -- --- -------- - ~ ---:t.--- - rv» ~r::_ -

_ _ __ n 7 __ _ ~ ,_ _~ _£ {_w >-1/1)) .. _.. .. . ... _ ... ....

r» '"-- .. ~ ,

«>:

-

--

. L (' ~

- --~(-T-;._-}f,- J-----:c.-- - I{:__ --;t--~- <i-t: tt) __ ;»,_ J --

I?

/~. __ 1.)

_.... --

. d-

-

-

e __ 1_(_~

_~_J.l_l (I ~_J_j __

-

-

-----

-

.- --.-L-O <'>-

_. . .. -_.--_. _._---

-

..,-

0" 0 I

-

~)_ H.~

¥ _.)_J:L_

---_.- .. _ ..

--_._-----_ -- ----

_._-------

----------

_fD L.,.E- ._~ __ ... __

~ ~

. _._._._-- --- - - ._. ..

_ .. _. --- ~·~/)

... .. 1' r .f _7". "> _)'_1 __ 7: .~

. . .0<) .. -. --.---/ ---. ---. . - .. --- -- - - on. I (J,_. ) 'L..

- 2 a : .~--"',;&..k. .---.-.-.-. -

I' 1..... e

.--r- .. -.. v: ~nJr.7-:. - --- .-.------ .. - - . -.----- -- - p( ~. - ... - ... - .

. ------------- -- -_ ... _ .. ~- .. ---- --_ .. _ ..

-+.--_;----- .. - .. --_d.-f.-~-~ - t ~{~-----.

_ .... . _ .. . J -t' i..

..... _ .. - ... _.- .. . - ._._._- ._.- ._. __ ..... - ~

06- . - .--~--- ~- -- .. --- -.- -. . ---.--- - . - .

- _._ .. __ 1'1' J __ T > r}_~--.J,-~--M:---~:~~ -- ~--. . .. --. «<«: .-- .....

- ..

er

. _. -- ._----- . _.... . ~ -- -- ---- ,-- --_._. - -- ~--~--.~ , ~ ._._----- -- - -

. __ '=:_ __ ... . /J.... _. :J:-;:-;r _ e d C" I

/ ,_ - ~ _'_- - ~ - . -- _--_.- ---_. _.. - -----_ .. _-_.

:: G> I t?"- ,;tI-_ )

. - -- -- .- --- .-- ..... ... - -- -. -- tr-L ...

. . - -- - --- .. --.- -- ---.----- .. -.. .- ----- 0tII· -- --- -. ; - .- .--.- -~.L4: ~.-----.---- .. -- ---------- -.. - - ----.-.

~.;y.. . ---CR--(x l-.--.~ .. -- .1'x-- y;; . e_ :»- ._._.d.-l: __ . -- ---------. - ---- -

.... -- .---.-. . -00 I - - ._u_ Iw:. l- .... -.. . -.--- .

. _. .. ~. J)(_ _ &. _i_ -: : = __ .~.. ~ ~ ~ ... u ._ .. _._______ ... __ ...... __ ~n •••

......_ .... '-r- ZZI» . . ... --.--- - ---.. .

.....-

_. ..... _._ U,.-.,~ J

,...

-- .d-J4~,.J -.-- .-

_. -.-- _._-

. -_ .. _---_._-- ._. - -

---------- .... ---J: ---- .....

) _ ~ -I::. ~ - .. -.-- ,----.. . --.---- .. - .

. _ ... ~_ .. __ .. YL-I:_)_. ~ - ~ _ ... _ .. __ Jul'!=?_.,:-_- yC;: ~ ;. __ ~.-!_ ._u.

-. -- ... - .-.-. . ...... -- -.,= _ .. --l. .. -"~ ... ~ - -i: .. ~.~ 00 _ -7 t>o :1-": __ -e - ~""!:t

c; {~_} no .. •• -Jj':)..p ... of..----- .. -. . ... _l-K--- .... -~--.-.JGO _-t_.____ ---.---.--- ...

- .. . ...---.. . .-.... .... ;._-.- ----1- __ e - ~j(~ .7_.o.--.---t-- .. - .. ·~·---t.~·r-d&-- .

______ . __ __. . __ u . __ . . .. _ ~ -.X ..... __ .. _._ .. - - .. ~ __ n_)<. _ .... v._;;; _!:_ _. . .. . __ ... .. .. m_ .

. . .. ---.. . -.-.- .- .... - . --.------ -. . I I X: ~

._-_ .... - ----_. - .-... ~--- ----_..

~ ;,.

=1 __ . _ cv . .t ~_)_ __ . __ ~ __ {.2~ .. ~ .~ __ . ._ .. _ . __ . __ ~ ... .. _ ... _

-

~~ x ~ 4OC>

. - .. -~~-.. . .. - ----_ .. _-----_._-----

. -. - --- --.- -.-. .-----,- ... -- ---- - .-l..- -- ~

--a -- e-,;a.)(

cp (X)_- - - )n y-;;r.* - --- - - -.- - . .

--------- -_ .. - . . .. -----_._-_... . .. _._------ _. -_.- --_. . _._ .. _--_.-._-_.- -- ---_ .... ---- _.. . ._-_. -- - ----_ ..

F ~~ )Y$ 'll-

._._. -.-.-'2-.$3)_._ -.----.-- . - ~---~- . --=-. -- -) -- .. -- ... -. .- .. --Xl-- -:» y __ --------.

; J

X~/)I...... .- ~ ....

. - - - --.-- .. -- --------- -. - . . ... - .. ---.--" - -.- -.x~ __ -.- . -,p.., ._ .

-w...

Ill.

~ X I .. -Jl_-a.-----~ /

-- - n ----- -- - - ~ _n _m --u--;;;.--.. . . - - -- - ------- . - - -.---- --. - - -- ------- - -.---.--. .-.

~ ~

------ --- - -- - - -- _.x~ -;". -~--!-"l '-- - .-- -- U_(_' ~---d-(o.-l_)_-----

\ ",

c ~ I

. . . . . __ . ._ . .. --.-_ ._._. __ ._~ ~_~.P... ._.

:V)-.-

)(2. ,~~ t

--;,.-.--- . ~ .-~.--- - .. - .. <- --"-i- ....... ·~---c - --g, -;;_&;..}. ·~-I-··

.,~ V~.. ,. ./

''''- I ~ I

~---#.---- k--4- - ~ j?c,_ __""_Z::~._'li4 - -~ - -- ----- ---- -

__ ... _---_.- .- .. -

Fd V -'); "-I. #IVy'

---. ---.~-. ..l_-.------.- ---.. .• .. -~.. -.---- .. - ..

./ ~

I 'j

_________ .. .__________ __ . . __ 'L._ _ . __

______ z_. ~l--------- C _....__~_:: P"':!? --- --- ~-.- __ x· =.» _~ - - ------- -

., --.. ..-- -

. - - ._------ --_. - .- .. ----~~

_________ £.(~ IX •. -'Y .. ~-- £_{_----~~ >i r ~ :_j_ .... __ ... ..

~ - - ~ ~

.... 4

. . .. _? __ ___;;__~-- - '-_._.J)_ -: . - ~ __ ll____b_:__~_1> ~ - -- _J>- "'=-- := Z __ --- --- ---

- _..... .. -

.. __ ._---

- ..". ......

. . --- -_._-_.-- ----- - ., .. - . . .. -_._---- -_... - ._._-_ .. _--_.- .. --- -_ .

__ N -~-----.-.X .. rc __ - _!__~ :;; .. _ ._ .. ~~ -Z?_.! __ l>8_._._ -- - ..

.... _ ...

-

......

---~

n

...... __ . _._-_. --- .... _--_.---------- - -- -- ----- -_.- -_. .'_.

:; 7 '!. z ~ J c~

. ----.- -.-.- .. --. - - .. - - .--~ .... --.---- - - ·t·-~..I- ----.-.- ..

'1 ~ D_.>l. . ~_ -N (D_--.-I ) . . ...

d _ - ~ J ~

-

-

- ..... _-_._--_. -_.-_. __ . _.----_ .. _. ---- . __ .. --

-- ---_._.. . ._-

...... - ... - .. -.= ). .---,/-l) A tAAL.~_:Z: _l2 . --~-- ..

. .. . _. .; [. ;oJ N .L 0.,.,_» ._. .. _. . __

.- ---_. - - ._- . . ---_ - .. _. ---_.. _. . - _._-_. .-

"

L ~ _- .- X._

- .--_.- .---_'_~-.-- ---------,.. _. ----_.

t _

( -I

.. _ _--- .. - ----_ .. __ . -- .. _._------- _. __ .. -.

'-

- .. - . --------- -- - ._._-_._-.... .. -- - --- -- _ ... _.- --- ..

. . ... - .--.~ ._SJ ... ----- aa. ~.

"

. . ._. .__ .... X .!: c_- .~ ._. ::; . -~ _~ i_ ~ __

............ ...

I :=- l

~ .. -- .. - .... (}-- ~--.~-~ ... _--_.

- _. __ ._-- -_._.. ._. --_ .. -_ ... - - . . --_._.- .... - . . . - _.-.-

_. __ ._rr'-_. ._ .-- .-- - . ~ _ ... _._._. ._ . ._ .. .. ._. _

.... _. .. Jj . .,; J6 ~~ ~_d., .r-J,-.J:; ~. . __ . __ ...

.. - ... ------ .. . -- ... --?-i--~.-1I---([1:t. ~11.~-_1 _ _)__ .. _m· · __ . -.-.------ .

.. _. _. -- ----_._-----_ .. - -. _._ .. ----_. _ .. _- - - -- ---_.. . _ .. __ ._-

..,

~) T '" ~ ~ "'" -v I;a. ( d)_

.- ---.--.------- -- -. --- . .. c1- .. ~- ... -. --. - - - .. -----~- A .. -- -

--_. __ . -_._._----_._. .. - .--- _. ..-

-----_. __ .- .. _--- -_ .. _--_ ... _... -_.- - --------- - . ~ . -- _._---- ._- " - .. -- . ~-

. __ . .. __ . .. __ . _ . .~ . __ A_ --.::.. ~.u.[ £ _~) ~~_ ... . __ ._ _. ._ _ . _ .. _-

_ ..... _----_ ...

.

- . __ . .. .. .-

:::; ( /)~)"-_b ~ ~ M "» I]) M.

.. - - - ---_ .. _---....!!:.._--- _.- -~- _. .. _ .. _.- _._- -_.. ..- ----_- .- -- --_._------

- _.

_ _ ... iIIIIIoo!.

~

- . --~- .r - .l.. ~_'_-,6t- ..

...

. . . _ ... - - - .. -.- ----_.- - ------ _.. - _ .. --- _ .. _ ....

- . - - ----_._--_.-

.. _- - ._-_. __ ... - _. .. _._--- - _. . .. -- --_ .. - . . - --- -- ._-

---- ... . -_ .. _---_... -- - .. _---

_. --_ .. __ .- .. _.. . - -_._- . _._-_ .. __ .--------- . __ .- .... _-- _._----- ... - ...

'-

____ ._... . .. z._, ) __ ... ...

- --

........

........

-

u (- ~--~. hJ7 ~ 0...;_ 5 ._._u._~_)_------. u ..

" ¥' - - '~__.... ... -----"""

.N ~ -~---.-- .-

. - ... -- ... - ... -.~ _ .. --A--- .. ;; ~

. _. ._. ._._ .--- .. __ .. . . ._ r ._ ....

_ ..... =>. x. r f1.~ . __ . __ ~_.

-

.X. __ ~ __ V_ . .I\.v ~~--- ... ~ ... --j .. -~.-I\ t.- - .. -.--.--.-----. -- ..

~ - - ~ .....

-

.,..

~ .. ---'1 .. c _J" x .. _. _ ~ __ P_ l. t::I--n-T----y T:2: __ ~_)----.- ..

tZ .... -- -~~ ~~

'- - .....

-

$----.- -----_ ..

-

. r - - .. ..- . . - . . .. . - - ... -- -- -. - ..

_:1 -: ' t" ) L ~ ~__ __ _

..

c.. '=- J

- .- -u-.-1--.~ ~'I-----~--.

-

.. - _. - - .- .. ("- ... - _. - .-- -_._.- -

-::. ~ ~,~

.. _- .. ---_._--

_ .. _-- ---

.... __ . __ ._-_._-_._.... .. - _.- ._--_._.- ._.- .,.. -- ._._----_ .. - .. - _. _ .. ---.---- ._. __ . . ._ .. - -------- _.. _ .. ------_ .. __ .-._ .

=-~ L 'J c 1- """- -r'_

______ . ... _ . . .. n. __ •. ff_. . _ __ _ LI~ .. - n ._ •• _. • • •• • ._._. __ •

~ ~I

.---.--------. - ... -. - ... -.-----.-.- .-.. .. - - - .- .. -.-- ---- --------- ... jt;,.,.-,.- N~-I-·--·· --. . - ... -.------- .... -.. -

__ n .__ 2~ .. 7)-.------------~ .. =e: '<_. __ . __ = -r- 1__ «. .. u: __ l~J _r:,(_,(_n~--.

~ ~ ...

. ... . .. ._... . _ ... ._. - _._. _ .. 1 ... _ .. _ ... . ._ ._. _ . ._ .. _

-

~

~ '2: LA.. t,.... J II. in J Po(. A. (..f.)

... --.-- .-------. - .- . .- ---.----.-- --. ---- . .L... - .. -. -.--. --.- -. -------.-- - _.-- .. -.. .

~ ~ ~

'1 e --' ~7TF ("" -I') J

. _ .. _._. . ._ -- -.- _ .. .. --. -.- ... - . . .. .----- - -_d-f.

m __ --- -- - -- _n_ - - .. y.__, - - . -- . .. ------ --- - -- - --- - - uu. . - . ---,,"41 A--..--...;..J '#H ~"_-- u - - -- .. ..

:: L-~--------~ ~-----~--~~/-~ l~) _ ~_____ ._ e .. _

---&JC-D/-d-r ..

/1

. . .. --. -- -. - --.-- - --- -I ... . .. - - - -. -. -- - .-.. -.. ... -- -. --- .--.- - . . -.- - -- .. --. -- -- ... --... - -- - ---

----------- --- =. .J~~ ___1 <[n----~--("}-) c. __ <:~_~~J ~&A:_l,t L--" /" -- - ---

- J-

"'--

d ~

.- .. - .. --- .. --- .. - "1/ (r.~7 _ -... -- - - -.-- .. -.- .. - .

. .... _--_._-_.

- ~-- 4 -----rXX_lL!j ~L __ ;_ 5l1Y!t~_!1_)_---~ -- --_.-.-.---.-.-

........ _ - .. a ' I<: .!1._~. " .. ~JI ~__eX__x_lE-L_ =:- l ~-

....... -.-~.

LCTL(

.. --_. - - .- .... .. --..

-

,_.- _ .. -.

---------- - ;) - - ~--------- --- - J-- -;--V(Fj / ~1~~/j)"d ;--------..... . .. -- .. ---- ....

. __ -.. . . _. __ . __ ._ - H A.b _.. H.fjdf _ _ .

s -_.. . . - - . - . - . _. . _. - - _ •... , - -- _. .. . - - - - - - .- •..

-

__ . . .. --- _ -- _ ------------ _ _ _ _ _ -- ---- _ --- _ ~-- _ _ _ -- ----/- _l_l,} (til ~I{_f __ ._ ... _. . . . ... _ . .. . - ... . .

. -.-.----.. . -- ... ---------M--- - - ~--~..... . - .... --------. .... --.------. - ... ------. --- .. - ... -- .- ... - .. -- ..

. . -_.------_._-_. __ . .. . .. __ ._- -

- _._-- .....

-) )

.. -._- ... --.-. . . ... -- .. -.-. - ..... -. - H_J:I >I

4.- -uiA.x (-f) 71fb( --- (~-.~~#~!~"--1- __ ----.--. .. ... . .. -- .. ---.-.

....... _. __ ._ .... _._ .. __ .. -... . ... --- .. -L~«fF 1-i-. tr_~_) - - nn - -

. -.- -. J -.--.-.- .--.-.- -. . .. - .---. .--.---- - -. - .. - .. -----.- .. - .--- .. - . . - ---. -- - -- .

... - ... - --- .. -- ._A,yJ AI--}-__&-.x..lr/_ nhv-- ----- - ... . ... ------- - .-.. . . .. . ..... - .

. . _. __ ... _ ~ .. r) ..... I!JC__)l _ (..f) ~ r.)l__~ __ Lu): :1-. __ 2. r..;!.A-_J__J_J~ - ~ :1_____ _ _

-- ------- -?)o e~-.L{fj/114 ----;.------.---{~~. , .. ~)_-.--. __ 2.. .Lr» 1C {.,1 ... 1--.- .. - .. ---.-

..... _ _ -- -----fXA _(Ti11Jli.--~ ~--'--t;1)+ ~ ) r_x JC.. Ll1/

/J.-

.. _ .. _-----_._. . - _. _ ... -- -----_.- - . - - - -_. _. _.- - .. . - - _. __ ._---

- - - ----_ .... _. __ ... _... -_.- . __ . __ ._--- .

r l J) > 0

_. -_. --- .. _--- ._ ..... __ .. ~~. -- -- _.- --- _.... . _. - ._ .. _ ... - --- .. - .

. __ .- - .... ----- -- .. _._- .. - ... _- -----

-_. - --_.... ' .. _------_ .. - - -- ._--- _. - _.......... . - _. -----_ .. __ ...

c ~

- - -- _. -- - . -- . - - - _. -- - -- . . - _.

('.>L.-<. (o) - ) < r X~ fo) - iX:;I./f-IH1N

. -_ .. --- --_.- ._ ". ._ -_._--- - . .. - ..... - - . .. . _ .. _----_ .. - _.-._. .

r«: I,) r.JCJ( II}

. - ._- ------- --- -_. _ .. __ . - .- ._. __ . _. __ . --- -_.

. - . --_._- ._--- - -- . -_. __ .- ._. . .. - .. -- - -- .... ... - .. .... --------- .....

- _ --~ __ T. >l.:J___[_o__)- -::'" ----f'.fIf.Jl..I~) Hw-- --- ::=- 2_ --I r 'Il.A-L-l;J _ ";;; __ -- ~_( ~~ II )

-- . - . _ .. _--_.

- .. .- ._ ... _--------_... ._. _ .. _._. --_ .. _ .. _-- .. __ .

rX.~ (~)-rl "

- ----_._ - -- _---_ .. -------

-- _

_ ... - --_._----------_ .. -- .. _----

_._._.. . -- _._ ... _--------- - - _. -_ ....

_ . .. _.. . . . . . _ _ _ __ _. __ . ..... __ ... _. _.. _ .. . ._ ~. _. . . _ ~_:Z I r .Jl ~ .1 1._ ) . J ._ _ _ . _ ..

__ . ... . . _ . .. .... _ _ . . .__ __. __ ._... __ ._ _ . r ~~ /J) .____ ... _.

- -- .. ------.- ---.--- --- --.- ~---.-.-- ... -~----_rA x:.. LL)--

. _. -- -- ........ --~ - _._- - ._.

--.. ....

~_~. . _ _ ~ x...:1.- _ .1-1- _ ) J!.. 1) *. .. . . . _. _ _

-_. --_ .. - - _ ... - _. __ .- -_ ..... _--_._--_._ .... _ .. - . .. _. -

---- ... --_._-------_._-----_.

- _.

. - ---_. -- --_ .. _-- ,- ---- _... .-

-_. . ---_.. . .. _.-_ .. --- ---_ .. --- .. _-_._--_ .. _-

- - -. -.--.---- -.----------.-.--~ o_-=-_~-.- -. _~_i1 .. _T_ ~-~n - .. ~- • =--n .. ~ 0 .

. /-.. ~ I _. ,_ ~-I, .... _,.__._,---.--. -. - - .. - ... - --.-- --

/J .L _ 2" ~ ~L

... _. __ . ~. _._~ft -.. _._., • ~ _ ~_

r I'" -- - -- .- . -- - . '---' - - . _.... . - -_ .. -.... - -

__ . .... .._ ---Z., "-_"t=C Z _,,- .. , _T. __ ~ __ ~_~ ~ ?- _~_ __~ .

z. ~ -J..C Z +-- J --= 6

- - .. _-_ .. -.. .. ---- _. - _.. .... .. - - --- - ---_ .. _. . -- -- ----- --

. .- .. _ .. _- --'--" - .. _ - - .. - - - .. _. "

- ejllJ" ~ * t:-j~

~~. --.---~h .. ~.- .~------ .--.---.-.- A-. -.-.- . - .. - ... ---- .

...

C ~ - l_ CII::J" W-<- ~

--_._. .,/ ... _---_ .. ~-.

_._-_ ... --_. __ .

- - ------.---------.- - -·N:'l ..... -r '" .. -~O_~_~ __ , ~-)------- ..

--. - ... -~--~~_(_L-~;.L-. kU:JeP fj ~CJ ~ _0 .

_____ ~ ~p bt"''' 8 4-.--rp- ~___k_~~ Qtt:?*_ = 0 . __ n _

... - . -- . - __ . -_._. _ ..... - .. _----_ .. ---------- . - -'

_ ... _ .. __ . __ --- - Co--:a-n ( ". - 1'-,) .::. _9 ~ - e.-- -~ (2 _h_ ,/r I ) IT -+ <P-nn--- n_

:a...-

-.---. - ---Jz__----~--.~ ~----

..

- _._.- ._ ..... -. __ . ---

_______ nu___ . _ _ - _.tV ~., _ '>' r , £ __ o.l----iV---f-- ~ Q -_ - _:=") - n n - - -.- - • ••• - • - • - -. -- -. ----. ---- -. ••• • - • -- -- -----

.___ __ _ _ _ 0 ~ 1 fv ~ -,,__;_ IJ t f>--J--"'_'_~ fJ -~~ ~I.I 6 t - ~) -= ~--- - - - .. - .

_ __ _ _ __ ~_/i;L~_4.) 4£'--1-1> ) ~ un (-ty~+-¢) __ - __ '£.1_((jr"'__~I~_t:_¢!_);: D_

. ~L ~_{_~_I" _ ;.) __ :: 0 . . .. _ _ . .. __ ._ _ . _. __ ._. ..... _

- . -- - -_.-.- - - ---- - ,- ---- --_.- ._. -_._- - -_. - -

_ .. . __ . .N. ~ +."_ _--=:. (""J...-_t:-I' J ) __ lf1~_n_

_. n u N l!r. ~. __ . . [~ _£.r/ J ~ __ t: (4~+_1) 0:--. ~ .~ .. - ...

~

______ ~ __ --. (h. +fl-)" 7- 1T" J"') rr ~ :L_~-r- .

N -r J 1'1+ , ~ tV+1j

. __ ---_. - - -----_.-- -"-- _._- -_ .. -. - .. - _ , .. _._ ..

. . .. -_._ .-._ ... _- . ---- -_ .. , - - - -- - ------ _._.. . . .

... .. -- . .. - --_._- - . - .. _.- --_ .. -_. - - --_... .....

--_._---_ ... - _._.- .

I~

-- .--_._- ---_ .. __ .- --- --_._._-_._-

... - _ .. - ----_._--- ---- ---- .. _-- . __ . - - _. - _.. ._.- .

.

. . -. ---- -_ .. _ ... _" -- - . - - --_.- ----- . __ .. _-- -_ ....

._--- --_.- --_.-._.- -_.-

..__ -

. --LJLx. 1.!U -- +~ IJ!_x, (_l) n_~ n?:_!!'''' -

.. J-( #rl)

. __ .. _. . - .-2~- '!) . __ . __ ... _ (' )l,c-L-l1) -; OL___~ M_ __ ~_o_! __ ~_O_l

-- .... -- --- .. - . - -~2.-- /':1.-. -> -.{, .. ,---. _. . . __

. __ ~ __ ( XI Aj_l __ ~ E{__Jt_)~--~-- .

.. n______ £(_~ LLl)_X._-L4 +Jz._) )_3--E(_.Il ~- ~.l2A:=--~~~.--.k. .. -

- ... - .. ----------.-.-- .. - .- .. - .. --- ~ &fJe~J.-.~_n- · --7~;_,-··-·--

'l-

- .. - .. r X;JC lAI--=----Q""'A----.- -

__ .. _. ~)..-W J""L . . __ . _

--_. __ ._-

.. - _. ----------_ .. _---

" ,.. " ....

~~~~~_ ~ __ ~- /+~:A..

..

.- ... --. - - .-----.-- .. -...... -.- - -- ------------------ -- ------ . ,,----,r..j ---J-;;in----/iTt. - j'r1T-F~--jrL.-- ---.- .... - . .

2... I 0../ __ . -.-----Y_JIJ!! Y_n_ ~ d----~- .. _ e ~ . __ . __ . ..

- IL--=- b

,

.. _- _. --_ .... ------ - -_ .... - . 3 '7 _.. n I

. ---- .. --.- . 7·- ---- - .. - -- .. - *'F# v-."..----- -- -- - --- - - ----- .- -- ..

_ L N~

_ _ -: IV_ f (£ e -:; _£ -.... 1'_

... ---12 -=0--- - -- .- - --- -- - ---- --1::;..1. T~.~.

:=. /'L -,.,..

~ 24'1'BN

.- ··--1 _... ~ -.-- .. -- ----- --.-- - .. -. . --.- -·-----·----N· .

. .- - . __ . ----- ._ ... _._ .. _ ... /

.pad ¢

- I _ e, J~n6

/s:

I ( J peN ~.

_____ =.. ;;; .. __ ..... : ._ , 2.1. ~ N 7Tt)

eJn-e :L,,'~ fff!)

_ L )/1" tN"') rA-""~ ~(n-,.).,o 7T

~~~~~ ,-.-.-.-- --------~-.~--~.~~---.----~~.,~t:--.- - ~~~ --N~,··-·-··-··· ." .

IV

... _ __ _ ~ . __ , ,_____ _ _ . _ _ , . _ __ .. _ _ _ ~ (/) -n-. J 7J" /1)', ,

.. ..- .. -- ------- ==- --- <? · - - ~ .. , .. ,.m._" i'i n------ - - ... - - -- -- - .. - . - -

, ... -- ... -'- '- -------::::- _L __ ... ~------m-~-')-. -~" .- rn -;;_t1

.- ••• ' •• - -.- •• - •• - .-- - ~. --.--.- •• -.- -- - --- -.- -. --.~, ~ .--- - • • .- •••• ----.- -~ ~"r~' ,.~ • -.1t/._'J - ., -- ..

V }J Vn =- .: L J -.:. )

--- - -- , --- ------ .--~ .. _- - - _N.. -- k-=--o- ------ -- . -

. ;;. ,/1) . R. ~

-

N-~

,-L ,_ - fXA[-~C_). r.:r, 11-- _ ..

- -

(fo,:= 0

.. - ------------ . - - .~ -- - . __ .-- . __ . .. • .. - - -.---- ---.1"'"-- _. 1_- --- - _. _.. '. . .. .d_._-_.. . ._.., .., - _. .. . .. - - - - - -

-s. .,

-- .... ,~. ----.- .. - ..... _'_'._. . -' --~._~._~_ .. _&_.~r£p_));.&"!---~--Z----f-~ [f,1..---Y..,:-Vc'-1I - _

.... ~

.. _

(. .. ,

h-I

.~, - ..... - .. -... ... .. .... - .- ... --- ---- ------ - - ... _-c f ~~-l:f- N/,.,-J--.V M 1o.-y ~t,--- - + .~ - f_x.x/~~r:~ Y_,- · # - --

- ~,.,__ ,... Ai'

t ~ ~ i--

'- .1 ...

• - --,. • - ........ - •• - •• ' •• • • .. - - .. _. _n .-- -- -.-- ------. - ----.-. -- - ••• u -- -- __ u ---.--_ •• -- " n. -------. -~ --. - - --. n. -- -- ---- .-- .. - _n --.. " -, - - --- _n ''i: - --:! __ --~- -- m. - -- - - - -

/) A_ J/ ~ Co I/. '::. C ~ tXli (f-N~i)

-- ~r'_._ ~~~--;_J)~-- .• ~-__ _, _ d/ ... - __ -..;- <¥l-",-, .-.----------.('::- J-.'- ... , ....... ··· .. ··--·-··n ..

I. VH .. (~ P;t-,

,~~_. . __ ._ _ _ .. _ _. __ .___ _ ,. ex..< __ L"'N.._"£L __ : .,K~ __ ( £:,._ ) ~, _ . _ .. _ _ - - .. __ .. _ .

--"-- ,. -- .. - ... -.- .-... . .... -- -- -----Kd-~ , ., .. ~------~-.--(---~IY--(-.": --*c1- (,t"-J.-)u - -----

.. -. --.'.--.L_"-" - _ -:- .. - ~ -., ~ - .

-:: f;t (~... -;..;:_ .... ) = _v t'

"._",,,, • __ •• ._. _ • -. _ ••• -,._. _ •• • ._ ------ .-.-. • __ • __ • .--. --- --_ "'_T • __ • • --.- -.-- •• -., _.__ __ _ _ _ • -- ·r· ... _ ... _. _

~ .. _ • __ • •• ••••• • •••• _ ••• _ ..... _ ..... _ ••• ' ••• N ••••• _._ •• __ - --.-. • •• _ •• - .- •• --. -.-~ ••• -,r' .•..... --------- - --- --'~~--~ --. .... _ ., , , __ - . ---

---------- -- .. - ?> . f!: ~ .. - ~)lx.,. (fu, ) C, j)_ __ c.r ----r..-- . -~- - -Ix;t.. l-f c"/_l fit' r ~. /oJ_

_ , .. ~ ..... ..,.. ~.

~

, .. ,

..... I

~.~ . __ . .. ._ _ _ ~ .. _~ ._._ ,._ __ . __ .. _. __ .~ .. _ .. _. ~. ,_, .,.~_~ ,-_ _ . __ +_ v/' V,' r_; - _

.....

-

___ ,, ._. _ .... __ . __ . ., .. .. .. . * __ 1 ~ 1-41_)

I ... ,

__ .. -.-_ ..

- -- .. --_ ..

• ., - I • _ • - - -- -.._ ._- • - - •• - _. .., • - •• _ - .,. _ .. -_. - - - --'., -_. - - -_ •• - •• - - • - - •• - _ • - - _.. .. _.. -'. -

_____ __ __ ~ 2.- _ 1<_ ~ ( __ {~<_ ~_ ~ ~~ __ ~) (c_(_ ~- .., J(. 1'))

._... ... If- "4f!p g.-

IV

_ _ __ _ _ _ __ __ -;.. _ ___2. (c- ~. (t·-~- -r_J,~ __ ~,,7" /. _

-..-...... --

N

. . . .. - . - . _._. - . . .. -" ;,.. . , . - - - ... . _. - . .. ..-

__ u .- = _. ~ ._~~ ~_:~(~( M~~)_/ ) _ - _

( ... ~ 0

_. . __ . __ ._ .. ... _ . _._. . .... _. . .... .. _, .. __ . __ -f- _~-(J.A{.r A_ +~) l .,)

, ~

~ J.. ", ... , L J "d(-r",'_';;") .':

-.-- -- ----- , . - ... ---- -- -. -- - .. -.- - - .--.- .. -. -~- ... - .. -~,.- - ... ±------~ .-.. - e-·--......_____,..·-_·- - --.- . - . --.~.~ .-- - . ..

:z.. IY\ ~ · L .1 ~

,'~ I) J~(rnt+7/'o)-L I

_ _ . _ ._ _ . . _ ... _ . __ .. ... _ _ . ... . _. __ . __ .. _ _ .. _ _ _ ._~ . _ _. __ _. _ _ _ _ _ __ . _.. __ + . __ . _'e. _ _ _ ... _ _ . . . . _J

__ ._ ••••• _ ._. _'I •• _ •• • ., _ ••• _ •••• _ • • •• __ • _ _ _ • __ •• _ '. 1_ ••• _ •• __ ._ - ••• - ... __ ------- T""" ._ •• -. __ •• -- • _ ....... --- _._- •• _ ••• _._ -' • "- •• - --- -" • ••• •• .., .,. - •••

-= {_ I..-n [H 6" (N-,,) -t- .,) e- Q

• • ,.... .,. _. __ ._ •• , •••• - •• - _. • ... , __ • __ ., __ op .... •• _ • • __ ..... • I __ ....... _. ••• - ' •• - - •• -. - -_ •• ---' • '. .,. - -_ •• , • • ••• _. •

--_r -. ---.--. , .. -- -- - - ----- - - - - - -- - -- - ---- -~;_ .-------- '-l--;iO" ~,-- - - ,,- - - - - - ---

A. __ • _ L e -::: 0 t,= I 2- _

~~- - -.-- - •. ------ .. - ... - - - .. -.----.- /~--.-, .---.------~;.,-.-------.~ ·· ·_r .-.-----.---.-- •• -~------- ~-. -- --- ....• --.- .-.--, .. -- -.- ;;r---;.;,,' •.• ill. - -N -.~- ... ---

,=0 /

A/ i)- 0

______ - .. ._ .. _._ - . - ., ... '. ._ - •. _ - . . .• . . - - _ .•. -. -,.1 _ __ _ __ - - - __ ... _ - - ---- -"I" ..... ----"I"""I1"II ..... --- -- _. .. _. .-- "'_ - .-_._ ... , r: .. _". ~ - . - . .., _.. . ... - _.,. . - - .

~ ----- :_J-- -~- ---~- . ---~"Q .. --.----, - ----- . - - - - -- - u - , _u_ - - - -- - --. --. ------

-- --- , .. -.-- - - -- ---------.-------------- ---- ---- --- ,- '- ,---- -------- ----- . --~- ~.--l .. --jJJ!J.---(_!:-¢;l ~ -. f1<..,t[ r, ).- ---Rx j,._f~/-)/ - ---- -

,;i

---- --. ---- -. - - --,-----. - --- ~ .,:_ h_. --- , e>( .x__/_-f /t.-_I--) -----I3u.-/ ,ft:i- .• ,)-- .--f3<.JL-lrN'/~ )-~ --.-------- .,-

,/ ~ J ~."..."

- n __ •• ---------- •• _m_ n_n - ~-----~---~;~--~-~~--- • ------ - --- •• f"------t \ .~-~NJ •. -. --- - '.

-- ..... - •• ------ .... 10 - • __ ...... .... .. ........ ---.._"'1 , -............- • ~ __ ............... .-- .. _ --- •. T""'""'T".._........_ .. __ I..&. ~ ..... _..... • ..... --- _' -- - • ,,-- .... _ •• _-_.- •• ' •• _ • _ _ _. I •• .. _ .... •• _

- .__- ._ -- ...... _ - __ -- ... . .......... __ .. -- - ._ - __ ' __ '_', .. -I. _. ._-- ..

17

. " ..... - -- . - . -_ .. - --_.. -_._._--- - ... - -

- --_., ----_.-

.- -.--.-.------_2.-/~.J ---- - -- [~PU'J---~----&A---l-~- .~_~l. _

I

~ / -l.. J,../fff ,., ... o )

------- -7---.1.- -- -----r.ii~ I-FI-~--' - -.- ------·--d ~ .. -.- ---------.- - - ..

- .l:

.- - _. --------- ------_.. .... -- ---------_ .. - - -' ---- ._- ---'" ---------_._--

/ I /; J ~d"f( ht-,,)

- - - - -- -------?----J b - ----=---...:!::~~,-/~_L~_____ -- -------. - d t. ---.- .. -. ------ ... - -

. - .. -.- - --- -. -"-'--'--'--"'---' N--' 7---·------ - - - . .-----.---.-- - - - . - - --£-.-. -." - - -. -- .....

;._ .!- i -I d fJ-IT IrC- (ht-n)

. _. ~ ._N_ .... __ ~_~ (~/J_ ~ _

. - -.- . - -- - --- -. - - '-"--;V;-;- - . - - .- -.- -.- - - - - - .-. - - -.- -- - '. -., . -- - .- - . T - . - - -- - - - .. , -

~ J~ rr,~h1

__ ... . _ ... __ ~ . __ ~ ~~_~ 16_-_) p _ e ._._. _ . __ ._. . _

t -= '" - ...J >8 r~" n

_ .. _. .. _. .. . . _ .. , .!_ .. _ J__ ._._ e ...... _. __ . __ . .

. . - -. - ------ - - .. --.- ------.- -.-- ..... "~-i--- . -'" -.- ~ .. - ---.- -- ------.--- .. - .- .. -------- ---. - - - .--- .. -- - ... - ..

..... . . _ __ _ __ -==_ -_ <=_ _ _ ___& x: L-fd- (r. &!' ) _)4 __ (__~J< J: . _. .. __

..

t~ ~

- .-----.------- -... ..- -. - - -.-- - ... ------.-------.A.T:;--. -' .. '.

, .. -,

- - ._------- _. - -- _ .. _ .. - ---_. - ..... ------ -_.

sn: {(. ::

- - ---.-------~-- -_. - ._. .. . . _. ---- -- - ----_.- - _. _ .. -

( ~ 0

.......

--..-,-_. - -' ---_._---_._- . .. .. _.- -----

- -------_._---- _ .. _------ _. " _ .

..

--_._ .. _., _. '--'-'-"---'-'---"-'

--_.-------_ .. _._ .. _-------------------------_. __ .. -_._--- - -. - .. _ .. ------

.. -- ._._--- ----_._. - -

N~'

._ .. _~._~.Lj)------ --------I{-7= - ~ __ ~__i_yl· r.« .i; J_Ll _V~ . ._. -.-

-- ~ - - .... --

" .

/':0

... .. ._-_ .. - - ---- -----_ .. -- -- ._------ - _---_. _. - - ...

__ __ ------- --- __ d.c;r -(-~) -~----~--( t-)-~--(_-{1-)--~?' {_ ~ ~) - --- -------------

,

- -- . --_._- --- -_. -- ._-- - ---_._ . -_._--- -- . )

. ... -- ------------- .. _. . ._. _ .. --------- ---_ ... - - .- - - ---- - - ._- --- .- _ .. - .. _ .. - - - ..

________ ~ ~_(_~--) ~ ;; A-l-~_ _ ~-r tJ _ _ _ _ __ __

,_

t - ea.

T7"'/ -

. ... . ... ---- . _... .- - -' - -_.I-~-_ ... _.- - - ... -

-

(r II L-' I):Y- ': ~ --.-V A:!_ V: .. ~

~ ...... - ,.".., -

--

. _ ... --_._ ... _- _. - ._. _. _... .. _. . - _. ---- ._--- ._ - . - - --- ----- --- .- .... . .... ---- -- .. _ ... --- .. -_ .... _----_._--- - - - ..... - .

,"'_ I ,

~ Z' ~. r,-or[' IJ . .....

..

c : c

_ _ _ -------------------1 (~-j- :;_---_;. -- L __ ~_L_!1f i_ ~ N__(_ __ E /»; ,.[ AJ_l ;.'~lx. """t.!I)--

~

_ _ __ __ Bwt _ -->1J__j}-_j-- N «(. ~ s:»: -:- > _E._{ Jl '_~).J __ ~ __ £_ _ _ __ _ _ __ __ _

:&-

~ ~ _ rc r-»> ;;. E_(_X_ ~_l/j_)_ _j_ __ -:- __ ~_7 x). tit! J _ _ _ _ __

l... 'Q..

... _ .. ~ _ --3---d x ~kl).1 - .E-( x _~ (11))_ -

. - .-- - .. - --.--------- - - -::.-----;2.--{s---2: ~ __ J q - - -- . .- .. -.- ......

.. - .. _. __ ._.- .. - _. ..... . .... _._-_._._._

-_ .. _ -----_..... . -_ .. --_ _----- - _. _ - -_.- _.--. -_.- .

Q

__ ___I_[~.)- ~_(_..r/ _/_)_______ _ . __ ._ ..

.. _ _.----- ._.- - _-_._. . ---' " .. _- _-- . __ ._._. . . . - .. _ .. ----_. __ - ..

f,- { r (~J > j':7 s: s:

• • _. • •• • -. •• •••• • •••• _.. ----.-.. • • • _ •• __ ._~ -. - •• h ••• _ _ • __ ._. •• -.----.... • •

. . .. _- . .... - .. .. .. - . -----_ .. - .. _ .. _._.. .'

. ------

_ .. ._. .. _._. ~u ~ ;i¥- ... u--_u _~ .... ~

. - _ ... _ .. __ . __ .- _._--_.---_._- ----- - _. - - - .. ,_ -- ... -._------------ " --_ .. _. ------ - .. _ .. --- -_. --_._-- -- ' .. _. _ ... _ -.-- - - --- ---'--- .. - ---- - _ ..

) %

s-
10
'> %

~ %
..
%
% s-
O
%
%
... ;.
s-
0
--)

%
,
% %

%

If

prob214.m

This program is a Monte Carlo computer simulation that solves Problem 2 .. 14 ..

Set seed of random number generator to initial value. randn ( , seed' 10) i

Set up values of variance, data record length, and number of realizationst.

var=10j

var=5j %MODIFY THE VARIANCE N=10;

N=50; %MODIFY THE DATA RECORD LENGTH

M=1000i

M=10000i %MODIFY THE NUMBER OF REALIZATIONS Dimension array of realizationst T=zeros(M,l}i

Compute realizations of the sample mean. for i=l:M

x=sqrt{var)*randn{N1l)j

T(i)=mean{x};

T(i}=x1*x!Ni %MODIFY THE TEST STATISTIC end

Set number of values of gamma. ngam=100j

Set up gamma array~ gammamin=min(T) ;

gammamax=max(T)j gamdel=(gammamax~gammamin)/ngam; gamma = [gammamin:gamdel:gammamax] ri

Dimension P (the Monte Carlo estimate) and Ptrue

(the theoretical or true probability) .

P=zeros(length{gamma),l);Ptrue=Pj

Determine for each gamma how many realizations exceeded gamma (Mgam) and use this to estimate the probability. for i=1:1ength(gamma}

clear Mgami Mgam=find{T>gamma(i)) i P(i}=length{Mgam)/Mi

end

Compute the true probability. Ptrue=Q(gamma/{sqrt(var/N})) ;

plot (gamma/P, '-'/gamma,Ptruer r __ 1)

plot (gamma/P) %MODIFY PLOT

xlabel ( r gamma' )

ylabel(rP(T>gamma) r)

grid

0.9

0.8

0.7

~

co

E

E

~O.5

1\ I--

..__...

a..

0.4

0.2

0.1

1

a 2

; ! ;

--_._}._-_._._. __ _._.-._ .. _ ~-" ,. "1·'··· .. _. __ ._._._-_._.-._._._._-_ .. _ .. _._ """

~

;

... _ _ __ --i--- _-_ _ 'Irll III •••• 1 ••••

.................. __ .•••. _""!" .• "-1-1-1' 'III.'''' II. I •• •••

_ i

11111 ••••••••• - •••••• -.-.~ •••••••••• __ •••••••• - •••••• __ •••••• , •••••••• T 'I-I

.... _-_ _._- , '1-" ".'--" '1-1"111 •• " .1.1 •••••••••••• , __ ••••• -_ •••••••••••• _. '.

"" , 1--._ _._._.-._. __ ._._._. __ _ .

••••• '1-1-1' • I .. III •••• ••••• __ ••••••• __ ••••••••••••••• , •••• , 17-

._ ••••••••••••••• _.-:-._-_ •••••• - ••• _ •••••• "-1' ' •• rl.I_ •••• "1--'.'."--'.'·" _ I_.~. " .

• 1 ••••••• _ •••••• __ •••••••• --- ••••• _._ •• ~. ···Irlr·· I .1.1.1 •••••••••••••••• ••••• -: ••••••••••• 1 •••• •••

111 ••••••• ••••• __ ..:. ••••• ••• _ •••••

~

•••• ···1· I· •• III II ••••••••••••• •••• ••••• ••••••••• _ ••• ·1·1· II.· ~ I ••••••••••• _ ••••••• •••••••••• _ ••

;

... ····--···t········ .. --- .

: !

... 111: ••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••• t ···1·1··1

I •••••••••••• ..:. •• _ ••••• ••••• __ •••

. .

••••• ••••• ••••• _ ••••••••• , ",; , •• 11.11 •••••••• ••• •••• ••• .,·, •••••• "",.,., .,.1 ••••••• ••••• _ i _ ....•.•. _ .•.•. _ ••.. ,. ".,.,. . ... ,_"" " i .:j r·

r • •••••• -- •• ::-.-.-- •••• --- ••••• -... • ··1··-···· 1.11 - -- --- - 1111 ••••••••••••••••• - •• _ ••••• _ •••••••

_ .. - . .r. .. -- 11.1. I •••••• _ ••••••• _ •••••••• ..:-_ ••••• _ •• _ •••• I

•••••• 1.1 ••••••••• -- ••••• -- ••••• --1 ·---····· ·····1. II ••••••••••• -:_ •••• -- ••••• -- ••••• --- ••••• - •••••••• ··11

i

I •••••••• _ ••••• ---1 ...•. - .•.•....•.•.•.....

1111 •••••••••••••••• r-- - .

i

•••••••• -- ••••• --- ••••• -- ••••• - •• - ••••• --- •••••••••••• ·11111 •••••••••••• .:-.- •• - ••••••••••••••••••• - ••••• - •• - •••• ··-:·1··· ··11.1 •••••••• _- ••••••••••••••••• --·i·············

11.1 •••••••••••••••• -;-_ ••••••••••••••••••••••••• ·1 II 11..... •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I.. : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3

5

10

6

8

9

4

7

gamma

1'12-08.

--_._-- --- -_._-

-------_._._. . . .. _----

oJ •

_______ . . .-.---.--~4_/_S~- - .. --- - .!1 J '1-~-.----~- --- -- .. - ~. _ .~ ~-.! Q.$ _ _ _ . __ -_~. --- .. - ---- . - - .

__ .. _. .. .. __ . . ._ ... __ . __ .. _ .. _. .G.."=- "0 ". _~ _/ __ . ._ P /)-.->---6.~. ! _ .

. -- .- --M---:?_-. l-c;;_-:-· _r O</~_lr (_L -- ~ )_. . . . __ ._. . . --.--. -. .

.. -: € 'l..e .tr:':': __ .

.. . _. .. .. _ . . __ . . __ . ._......,.---=-~~. - - I.._Lp_____~----A-- ..

.. 22229

-- -- -- .---- --- n -- --- __ .m --- ••• -- _/f;J __ ~ . o~ rt: fn _._~. _ =r : - ~ --~~~-~-~~

11 .~. - [Q__~_'L.O. ~~S )-) ,.. 6. "l.. . --.~ '1 ,. O·¥--··------ -- ..

-_ .. _--- ----

.. _- ---- _.--------- ---- ------ .----- _.... . ... _- - ,--

/. \~ o e

- --{ - - 0 _jI!.. _01.} L___:_ __ - ._ - .. - . - .

- ---_._------ --- - -----------------_._._--- _.- .- --- - --_ .. _ ..... - _._-----_._---_._-_ .. _- - - - ....

--- _ ... - . - - .- _._--

----_ __ . __ _- --------_._-_.- _. - -- .. _._-----_._----_ -

... __ ... __ ._-

.... - - .- .. ---- ._- - . -_._ .. _--_._--_._- ----_ .. _.- -_._------------ _.- . - ---- ------- ---- _._ ... _... . _ .. _-_ ... - --_ .. _._.- .. _------ ._._-- ---_ ...

~2.

--

_. .._-- --- --_._-- ----- ----_._._-_ ... -_.. . . __ .. _.- - ------- ._ .. -

- .. - - ._- -_._-_._------- .... - -_.- - ._-------_.- _. _.. . .- _. -_. __ .,--- _ .. - .... _ .. _._--- ---- _ .. _ .. -- _. ------------_. __ ._----- - _. - _ .. -

r: ) ~ ,P ( x{o).: }II)

3.-'}------------ t.. - __ .x.:l_F'1 -- ---. --- - -- - .. -.-.~._ __ =--- _ .. . __ . . __ --.-. -------.-

l' ( )f. /0)/)10)

. -

. - -- -- ---_.- -- --_ ..... -

_ 1. - e - ~ ( x [;;i:-, ) ~ ---- - - - - -- -------- .. --.- --.-- .. -. - - ... -. - .. -- .- ...

. . - .. - - -- - -- .. -- -.. .. - ~- - .-- -. - ~ ... -- .. ---. -- - .. - .- .... -. . - .. - .. -- --------- --- .. --- . >. . r": ---. -. - --. . - . -- --. -- -.. -.--- .- .. - . -. ---- .---

.. / - .-- ----- -~.- ~. X- .. -~J2)_-. ----- -.- .... _. __ ._____ - - .- ... -

~ e

Yl.:Tr

r~~-~ ~

- . - '0 . . __ .. _ _ __. .. .

. .. - ---- -_. _--_ .. - - ._-- _.- ---- ._. - - .. _ ..

- . - _ .. -- - .. -- .. .. - . . ... _ .. - .- - -- - _. --- . - --_. _. - ---- - -- _ .. - - _ .. - . - -- - .. _. . - - - -- .-

_ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ __ __ _ _ __ __ ~ i __ (_ ~_~ ['?! J __ ~ _ ?-:_~ ,_ ts ~ j-. ~_) +:_ t __ ~ ~ ! " I_~ __ k__~ __ _ _ _ _ _ _

. --- .... ---.-- ----- .---- .. --- .. --~----- x-Lgj-.>------:i +_ ~ -,_ =.«: ~- .. - .. ._. __ . __ . . -.- - . . -

.. __ ... .-/.r~--~ _e(' i_~_?~)_ __ ~_r~.,:_)!~--}----- .. ---.-.---.--

-- ... -- -. --.-- . . .. ---------- --- -- ----- -- ---::--- - - 4'- (__L' L - - - - ------ ----- .. - .

. __ .-.---------------------/1:> ~ --1~- (x_ l_'!L > _L:_~r JL I ) __ .. ..

-=- .t:l_/_ ~ ,

..... -.- .. - ... ---- .---.- .-.. .. . .... -- .-- .. -. --.--~ ~ , J ..... -.---.-.------

. - ... - --.--.-.--.-.---- -- -7?-- - - f 1'1 -::. - - - r: __ £i'_{_rt:__~:" -,) -----.- .... ---.- ..

.. . . ._ ... . . ._ . .~ .1-.---_~---[--r;;--~~--UE-d2~-- J_)_ _ _ _ .. __ . _._ ... .. _

. . - -_._ .. - -- ----- -- - - - - - - - - - --- - ~--- ------ --- - - .. _- . -_.' - - ._--- -- ._.. . - - -_. _. _ .. ---_ .. -- ... _ .. _. _. . . ... - -_... - --- _. --

_ ....... _---.

l

. -. - - --. - - J - -. -- - . -. - -- - -. - ... --

- ---- ._---- - ----- ..... . -- _. --_._._----- - ._._-_ .. - --_ .. _. -_ .. _. - - .. _ .. _- -

f

. . ... - ... ,.- _. -- _. ---_. --- _.. .... - -_ .. _ .. _-- --- - .. _. .- . -- ._._. .. -_ .. - - .

... - .'-- ---.-- ~F__fiJ

,

- . _ .. _--- ---- ... __ .- -_._------- --_._. - .

.. .. - - - --_._. _. - -_.- --- -_._--------- .. - - ._- . . .. _. _. - - ... ---- --- - - --- -- --_ .. _.- - - .

. - -- .. ------- .. ---.-------- - -- - --IF--R- -;: -- f2-r----1--{ ~ _»o) __ ~______:!C.:A __ ---; - .. .L» ~_ :t . __ . .. _ .. _ .

. - - - - -- ... -- .. .... . - - ... --.-.--- -.----- ---.- ---.--- -. - .. --- .. -.- --. -- --- .-J-.. .... ~ ~ c· 0) -- ... -. - - -- -- - .. - ---- ..

I ' ~.=..~

..... ------ .-- .. ----~.-- ~ (-'5: ; __ 2/__Q} __ ? n_~ ~ ------------------ . n n

-- - - ----- .... --- .----- --7 - -. -- _n_ ----- .J. __ ~:a..- .. ---- ------ - .. -.- -- .- ... -.-.- --- ---- .. -------- .. - .. ----- . . .. . .--. . .. - -.- -. ---

J A) }. e- ~ ~--e:=t 1{)-3

- - --- -- --- -- -- - . IJ I n -'I2i'.----~ -- -. -.- .. - -- - ... --. -. -- ---- -- -. .. .. -.- --. -.------ - .. -- .. - -.. __ _ _ _. _ .

--- -- -- - . __ ~O,,~- _._. .. _ .. _. cf:. r; ~r _. __ ._. __ ._._._. __ . __ . _ ._ .. _

- -- -- -------- 4:- Ii J

.---- ---.------. . .~. ~.~ .. - ... -~- .. ~r.~.-~-~-.- .-~----.~-. -.~-~---~- -.~.-.- - ... -- ... --.

] I ){ to)

»

.- _. _ .. - -- - --- - ------ ._-_ .. _ ... _. .. - - ._---

... --_. __ ._--_._--------_ .. ----_._- --

----------_. __ .. - _. . - ._---_.- -_ .. _.- _... .

Jj-=--J

-1.---- ----------- .. ... _._. . __ .. __ .

r: ~:J, 3

__ ... ;31 ._. _. . .. . __ . .... _. . __

.. _.- _._._-------- ---- - . __ ._- -- . - ._-_._- -._--_ .... - . - ._--- _ .. __ ... - . -_.

-. __ ... _.. . ..

_. _ __ . .__________ -iJ_----~ 1.x:~ __ I>J ~. )( (o_J __ ~_-3} __ _ __ .. _ .

----.- .. - .- .. - .. _, _. /C__)_ __ -~---l ~_r~): _l-~-Lf?)__J > 3. 3_1 . ._._ .

... - .... _. __ ._--_.- .. __ .. _- _.. . .- -- ---_ .. _-------_.-

. _- -_._------

_ .. -_. _ .. - - - ._-_.- .- _. . . - .-~-. - ------- ----- -- _.. -- _._---- _._-- -- - - ... _--

------ . .. .. __ ._- - .. _ .. -- _. - _ .. __ .. _- . __ ... _---.- _. -

-

;(-Lt~ ~ -J - ~-- - --~- ~-~ --1-- - ---- - --- ----- - - - -----

.... ----------,,--{6/- > -s--~----~---~~ --. . .

x: -n~---L7 .----. - X"a- . ~---_L_(_~~ . __ _ . _ __ n_n . __ _ .

- ._..... - _. - --- - -- --- . .. .. .. . --- ._--- ------ - .

.. -._---_ -

-- ------- . ._----

. . ... - . __ ._. ~ __ J!d. ~~---- - - ~----j-fj(-J---~ - - - ---- ------------- - ----- ---

- ?-~j5 hx _ - .__ _. .__ ... _. .. _ .. _ .. ______. .. _

?txa;----.. . .. ---- .. -- -.---- -----i(x~) - · - --1 -- - --------- ...

. __ ._ .. __ . . __ . _.. __ . . __ . . __......~,,__+----.. ............ __ J

~ - - ~- .. .. - - _ .. _. -_ .. - -- _. - _ .. -- -- - _. - . -- . . .. - .. . .

. -_._._---

_ --_._---- -_. - _._----_ ..

. -_ .. _-- -

----_. . . ._------_ ... -- ----------- --- -_ ... - - - -_. ----- .. _ ... -_. - --- ------

______________ . :J~ 12.--- ---f~ r».sr ._. .. _ _ _. . .. __ . . __ ._. .

____ _ _ _ LJo ~ Cl( /.J '-'{ 0 £:a.-) - Yd:;')

----.-------.---. .. . .. ---.- ---- r . ---------~ ~--- - , _rI~ -- .. - .-. - .. --.-- ---- ..

- ------------- - - ~-- - ci-~--~ - -I'{ ff' ... ~~~----- - --- ------.- ..

... _ ... - .. .. - _. (p- 1_ (__!_D) =.o: (_I £Jt:j_~_ (;;-~ .. . ._. __ .. ._ .. __ .

... . ._ .. __ _ __ .. Ri- a- ~_ [41~' (tEA) - (j)__: 'Ce/!>:g-:-------- -

crz

_._-_ .. _- - - - .... ---- -- ._ . -_ .. _.. _.

. ... -------_.- - ., ... __ . ------ . . .. _-_._---- -- .. .------_.. ... '. -- ------_.-_. .. . ._------- -- ._-_._.-

_____ . ... __ . . ._____________ ------__d---=- L!i __ ~1 (I' FA-L_- ~-:~{ ~b) ]_~ .. __ ...

--- .. - ---- .. ------- -- --. . . - -- ... - . --------- . . .-. ----- -- -- .. - -. - .. -.---fi- /fI-:------------ - .---- .--------.--. --.-.. . .. .--.----

---.-----------.--- -. -. - .... --- ---- .--- .. .- ~ __ Lq --'C/D -¥;)-~--tp_---.'- (P __ 9_-9.1J ~ --- ------------ .--- - ... - .

__ _ ... __ . __ . . .. _. __ . . o_ .. __ Q_O _}_ .. .. .._. ... . . . ._.

---- -~------_t;)-f-L2-Y~ - ,.,..._ __ ~_ ~ _C ~ __ ~_~,~_. u - •• ---. - •• -----.-.-.--.--

/'

. __ ... _- -_. __ .. - - - _. -_ .. --_ ... _------- - -_.- . __ .-_._- _.. - . - -_. __ .- ------- -_. _.. - . _ .. - ----------- - . _ .. _- ._--_.- _.- -_. __ .- --_. __ .- .. . .. _ ... - --- ------_. ----- _ .. -- _. --- -- .

____ ._. __ -- --.-- --.- .. ---. ---.- -.-- - _. - - .. -- .. - N --=- 2_j,;#- .F__'T' . - -- .

_ .. 3___ta_L J. . ..

.. _--_._-- ---- --" - -- - ._._----_ - .. _- - . - ._----- - --- - _. '. _ - -_ _-- --_. -- --- .

J\. # ,

__ Il ~ J.. L X /h )

---- ... /Y. .. _ . . . -.- .

A=o

. - -- ------- -_ .... _ .. - _.- - ---------_.- .. . __ .- _ .. _---- - -_. . - . .

____________________ {l.t:J.~ ~ ~~-~---!---~--- __ E( ~)=_!! __ ~

2J

..

. - _. .._ - . - _. . -_. __ ._ - .... -- -_ ..... ---- ... ----- _... ._ . . - --- -_._----_. .

------------- - ---- ----- ~/_A-)-~-~ ~/K-----.

- _._- ... - .. _-----_ .. _-_.. . ... _--- _ .... - ._--_... .. -_._

_._ .... _- .. ._._._- --

...

r/ A) Ll ~ ...

---------- ... ~.----A.- .. -------=--. ~.-.--------JJ.- .. - _u. --.-.---. NA. . ---. ------~

". £Ul - .... 'S c .. ~d

----- -- - - --- --~_(A--)- ------~ ~/"- ------ - - _~--- __ .

fi

..

"7 x//») :> ~ r -J- /V' A ~

------..".- ... -- - - - - .-- ----- . - ----.------- - . - ------ u_ - __ -/),;a - -- ~

1\ 2-0 ....

_ .. -_._._-_.----- . . -- -_._--- --- - I~

. - . _. --- ._--_._-- _.. . . __ .--- _ ... _- - _. - - --_._- - -----_._- --- - . _ .. -------_ .. _.- - - _ ..... _- _._. __ .. - _ .. -_._-

_. . _. ~--~-- ... 11. __ ~ t> ... ~ __ #:.*-_ ~----d!-~--)JI--~--u-

.. ---.- - .. ---. ,- N.I~· - - .- .. --. ----- -- - .. -. -~ - ..... - - . -- .----. -.. . ---- .. --.--------- ..

- Z.x }/)} -c d h-t- r Ii -==- r I

. - .. - .. - .- .ft----- ------.--- ... ----.-----.--- ·n·· . - ... -- - .. -------~ ... - -----=---

r;=O Nn ......

_._-- .. .. . ._._-

.. _ .. _.. . .. . .. _ ... - _ .. - - -_. -

- -_... . --------_.- _._--------- -_.. - .. -----_._---- - ._ .. _.- - - _.- _._-- - .

._. .. _. __ . . .. ----t1.4--.4 ~ ~ ~ _:'{!~ __ ~u "-' _ N ~ ~ __ ~~d __ 2-/o____ _ _

____ . ._. . __ .. _._ .. __ . __ . _ .. __ ... _. . __ .. _ _ _ __ . . _ ... _ _ _ _uu___ ;if -f A- ,---t!!"7ACLJt-/u _

_ _ -- - A-rr-- ~ -- -------- - - .. - -

- - -- _. --_ .. ---_._-_ .... _ ... - - - . - .. - ._- ------ --'. - - .. -_. - - . . - .. __ .. --- ---'_ - _. ., -- --- - ._----- ... . .. - .. --- --_._ .... - - _._ .. - _. - . -_. - --_ ... - - _ ..

. . -- .-.--- ------ _of r/T-~--_&-- 1- Tt~_ -~-J'_~7 --21 0 -} --- - - - - - --- -------- ---

_ _ __ __ - _ _~ -----1 ~ I?r_( --rL-:::.-c/ > __ £ __ ~_-_;; 0) .. _. . _

/"

.. - .~- .... --)_--~ - tY (I" LIP7-:V ) -------- - ---- .. --- .. - .

2-6

--- . -_._. ... .

._ -- - -_. . ... _---

.. , ... _- .. _ .. , .- ... ---- ._. --- --_._---_. . ... - '--' ---- ... _------_ ....

--- - -- -- ------- - -- -£-D - - --~ ------ ;; r ! __ 7:( * J__ f_ __ t __ ~ - -' - »~}---- -------- --- --- - -

.,/

__ __ ... __ ._ .. _. __ "_" . __ ._._. ~ __ l_~ _ __f!r __ (_ ?":_/ &J ?"_t' ~~ __ )j-I_] ._

~ -1_ ry( J"-A )

... ------ ... -. - .. -- - --.. . - ---' - .--- --'-"-- . - .----.-... . . ---- -- -- - --' . - - .---- --- V tJ;;;; -- - .--- --- .- -- - ....

. .. __ ._---- _. _._. - .. _

. - _._---- - .. _ -- ---- ._._-- _. -

------~>----!b = .J ~ __ Q cp-~_~:{!~-f_r;J ~:-~------(f;---L-:~-- -

... ----.-. .- ... ---- .. -.-- .. ---~- - - ~ _ _(=-x)_ -; --L~---t;-~j------------- -

___ . ._. .. _.____ _ _ _ _ __ -/ 1> __ -e, Q__ [-_ __ fj) - 1_(/ __ - _f r n.l.. _-I- __ ~ (q ~~ _ _)

___ .____ _~ :;.. X

--"':-------.- .... ~--.-:__;L ..

.. _--_._-_._._------ -". - -_._- _----_ ... _--- --_. __ . -_ .. _ .. _--------- .

...._. (-I (L Nit "L. )

...... ...... -= »

.-.- ------- ... -.- . ------- - ., - -'- -------. 4? --.~- - - ---rR-/ - ----- -f!~ - - -

.. - __ 3._7) . --.-.- o<r ~__v-.Jt_ ]1/ - -: ------L(_t: _} >-- t-: tr- - - ---

N-I L )(. .. [/)) J '

_u _uu ---- 7T-------- ----X-..la: - 'f2 ~- _2..._ - -- - -- / '1 H - ---- _u -

n;(> dj""'_ 7PII "> r

... 7777'11

-7~j-- - -Y;-r ~) ---- ~- - .Ii. j( 2;[~'i ~ ~- - --- n --

-. . -. - .- .-- .. --.- - -- .- --.- ---. n..r .-::!> ~ ;.__

- .. ------ - ..... - .. v 0 .......... -·--- - ... -. ... - .. ---.----.-. -- - .. , .... - .... - .

Z.7

-

-- - ._ .... _ ... _ ...

~ ( ~~-- - f.,--~)---~ --;-.../ n J --------- --

. -- -- ... - .. -------- ----------- --- .. -. - .. /'l -.. -.- - - -.- --- ---.- .- .. .. - .. - --

>1'

0; '7-,,}

... - -- ----0--.-- .. - ------ .. ~- ..

_.. ~

-- -------- .. -([;--~::---.-----------. _ .. - ... - -_ .... - -----

. - - . '_ ---

_._----_.- _ .

,_/

.. _. __ .- -

. . _. _ ... _ -- -- - .. - - .. . - .

I j .. . . .. - ... --. -. -- - -. -. - - - - - ... . - . - . . . -- -.. -.- .. - -. -. - .. - . ~ N- -. - . . . - - .. ..

____ ~~(_ rO~ n~----a5=~-l---! X ~/~~-----~---~(~a N()-n .

crt. · dj~ » r6~

.. _.- _ .. __ .. --~ .. -- .. _-- --------- --- _.- . _. ----

_ .. _-_ .. - _._--

.. ---- -- -- . - -. - ..... ."1 ./. --. - ---.---- -- - .. -- - -- ,--- .-. -. . . --- ---- .- - -.. -- .... -. - --- -- -. - .. -.

/ n~ ~¥

-- ----~d - ~ ~ ~/~-!----~ -- . H- ~_; __ ~J - __ mn -

J? :- 0 t:1Q .... N I

Q ~/

- - --- ------If 7- ~ ;_ ;.-- :,-~) - . .--- - ---- --

-_ .. - .-

-.----.--.. . - .. --- -- --. . . ------.--.- - --- . -- . . --[------ - --~x-a;.l or--·-·-- .----.--------- --

- -- -.----------- 3. y) -- --. L -{£_L--: -- -- - fi.ii--- - --~-------. -------- - - . . 5---r------ .-.-. -.

_ . __ .. _ .___ .J__ <2 - l:»: l F.) )

. .. ------------- .. --- ----. -. '1..-.- .. -- --.---.- ,-----.- .. -- - -. - . -. - ... -- .. - ---------

~~-~' ----~~~~------_._._ .. - _. . ... - _.- -- .- ------_._-- _ .

. - i x~ (0) +/xloJ J » ~ (1/t1.- Y)

_ .. . ... _. _ _ . _ _. . __ . . .. _ - .-.- .. - - .. _ ~_L_:. . . -.. ._. _ . .. ._ _ _.. .

_ X.~ L ~;. ~ .~ .. J.x. I -~-.ll_~---~.?-. ~ { II _r 1______ _ . .. __

. -- .. - .-- .-.- --- .. X_~_~-)-- .. -~. -~ I ~,-I.~l.l---~-)---..I.-- j - ~ ~-(~{-- ?f)~) -- ---------

-( -1)( l erL -~_j_)-~--~---,r' .--- -- ------------ -- . . -- .. ---- . . ---

.u u u uu !Y _~-- .. ---~- r£_-_[__-9,.---~L- . ~)ur:J __ € (-_~ ~,1

..,-

. . _ ... .- .. _._£ I L 0 __ ~ . - _. ____M:,- _. ----=---_

J

.... ._ ----------...r;..I~~ .( ~ IN.L _. _.~_, .. ~ __ »b __ ~

~.A-~.I . -----T a. .----------------;tA_~~--~ «:» 0 · -7b /' -··-~---}jJ---4-------- -------- -- ------ -

.- -_. -_._-

------- _. - . . _ .. _--- . -- -- -- - ... - -- _._._ - _ ...

. __ -.-- --. -. - f£_ ~ .lli-' 0 11- I~_ii: .. .

.. I.F ~/)t J-Q-JI- ~u-'-!/L;u---------

------_ .. __ .... -- .. _. --- -- ._- -- -

oE-tl>' ~ +-I!.J ........ 0" .... ~I<J .... ~I<o ~

- .. --------- - - - .. - .. - ----- .. ----- - X I 0)-·- .... -

-- ... - . n___ --- _ -£1 + Y'1:')-=(i~vr)_ I~ tE--- .. -- / +_ rz~------- - .

r ~ f._.i' ~---!_----------.- -- ..

--- -_._._ ... _._--_.- ... _----_ .. _.- - ._. .. _._ .. _---- ._. __ .

----- .. - .. .--.-------------ftn .. -U:---?; fib _ -~~---------------R., -~ - --- '> o("~~- -~

-f --- ... -- .. -- ... - - ... - .. --.- ,- -. -. x-t-f> J

.. - ... --------.- ... - -, .. -- .. --.-----.-- ---- -.. .. - -. --- ------ - l-I~qtJ- --. ---- -- n_ .- ---I-~ r;:,. - .-------- .. -

.. -_ .. ---------_ .. _._. - ._.. . .

. __ . - ,,-- . - --_._-----_._- ---_ .. _-- . . _._- -- -_.----------_. __ ._. __ ._ .- ",.- .

-- ... _._.----- ... - ---

---_.-- . -_ .... - . - ----_. -- . __ ._.. . . _.-

.. _._.3_. __ '1)_ __ n_ .~--~ 21)-----1- -- -tf_){~j pj_ r~.~.l_!l_)_2 __ ~~ __

_ . _ _n_ --- .. - .. -- .. ----X- -~-I.-Q/ .~ X ~.'__'l . >--- 1··4'::_1 . __

.- - . . ---_ .. _. ----- -- -- - _. _. - - - - ---- -- .. ----- -_. -. _. - . - - _. -_.- - - - ---- -- .--. .. _ ... _------ -

___ _ _ : __ ~ -J/o_ ___II_~_~Lo--'2- ~ ~- _ _ _ . __ . __ .

__ u m_u____________ •••• _ t!f_-A--m-~. fr .1. _"'_~/ O/+XL/I}_n > __ ~_r_~ ., - }lOt-m------_.

re'Z- tr; ~ "

. ._ ... _. -- -_ .. - - . -------_.- ... _._._._-(.- - -

I:- I X:- ;> 2.r/,rro a. f

.. _-_. __ .... . ~

- ---j-.~

.,..... .

. . __ ._--_. __ . . - -

._--_ ...

.. - .. --- ... t..-~ . ----t e. -.. dt

- ·os --- .

. - _. -_ .

.. _-"M 7; ....

~, ./(J; 1-

"~/;r- ~ --~ ... -~----. '-' ....

/" 0 ..... - --.--- .... - .

-

. _. - - ...

-- _ .. _ ...

X a-{ ,) j.---;;.,-LI,)----- ;:;;- ,--

~ /- .... _.. .. ..

-

-

ir ! · --~-- ;;_~i----~- ------=_-- ,-~-7-17(jj,· L

_________________ :! ~_ _ 1 iii J - '-

._-_ ...

--

dd )0. /) f) _ ".----------- - -d"o-/,p;-' -

-----~-rFP, ~-- ("j hoof ,R._._ .. ~- .. - - _6-~----&-A ---- /

-_ .....

.. _ . -_._ - - -- -- -- - _.

_______ mm 3. / f>/------7l-1 ~ --.---BJ- _~ I e~--~:t.~-;----~'fX)/fT-i4J ~---

y,/ rx» 0 -:;-All.-- - - _ ----.-. . . .. __ .. _.(1'" 0 ....

,

- ---- -_-------~- t _m : __ - on ... --- 1.,. ~ -r- ~-X_~la-J- ~ ~-lld___X_- 1" - j ~ .. J

-:-~-P'~~--':'!~---~ A wn---r-------

'- . --- ~---......:...__ . - - -

...... ----~..."",- ._.. . .

--

A(x . .)

~ - ._.---

_._ .

.. . -- .

-- ----

3 ( --------------- t.. --------- )(~+--~I--w*- - ~L--

_ _ _ _ _ _ .1_j).__ _ __ 11!_ .x __ ._ »c) ~__ · _ a e ., " A.ot /)....j -';i;::, - - - -

,- 7 r 2.7T ,,~ ... ------' -- . . .. - .. ---.-- .-.- ... --- .-_ .... -

- _. -.----- -- .. -.---~ -. .~.-.J- --:&. .- ...

-::: e (I)..:J. ~ ~ ...... )t -~ --+--t;;.:,----'- - - - -- -

_ 2.. A- Ir -'/l"~

______ ... _. ...'- V

-

--?:~-------Af~_) "":: M

. ------ .. -_._ ---- - .. . - -- - . __ ._.

_8 __ CX)- _~ ~)__L_a. _

- _"- .. _--- -_ ....

. -- -_.- --- - -- -- ----_ .

. . _ ... _ . . _. __ .... <;:_(_>LJ _~ _:_ _~ %"a.. _

.- .. _-_._-

. --.---- -- - () (AA-) -? - ":" ---~ : +. k. j ::

2- ,,- - ---V:~JrI/~-.-. ------ ..

- ..... - -- - -- .

------ --N=;---------lJi~-AbLl;;))+-c (.>r 1;;)j---1--J)(f2;J

-- ----- _ ---- 1 _f_~- ;!2l_ __ :3__ - - -71: e __ - . ----- - - . - ---.--------.- .

1)-:'0

.. --.-. - -.--.--- -.-.-- ------A (9:) -£-0 (>l:m-J) -wf'--N--J)--{&-.1 ---7--£(-X (1)-1)- .. -- .... - - .. -

~ e A n

. _. ._. __ ._ e

.. - - --_. . - _. -- _. - . - - . - . - --- - .-

., - .... ---- .- .

.. ._-----_ ... -' - _ .. ----- -- ... -

-- ._ -

~~~~~~r~~~~~~ ,~~-~~~~~rl

.... -- -~~::-_ _ - :-~! r ~~;- fF )

7 ,y- I

_, 7 (_~_)_ -:: ~ 8(_~ __ ll?l) ~ ~

- ... -- ----.--J, I~] -

..... _--_._._-----_._-_ .. _ .. ---_ .. -

-- - - -- -db j;;ha."" ~--- C4.A ~ -u----J,tr<.~--,.-- -

___ . .... _ .. _. __ . .. _ . __ ----AlJL.J-- =---_)(/_IL_~_~_ t. _ ..

._. . _._._-_.-

N"#

__ ... .. 7 Ix) := L L 7< )/J)

- .. --- .. u_~}II; if ~-D - ---. ------.-- .. - -

... -_ .. _------------------------_ .. - -----

_ ..... --------.-.----------~-------L-'_f__C>j ~ ~/tL-- r(-!! J_- ~ ~---~--- - ----.-.- ..

. - ., _ .. - - - - _. ._. -" . - - ..... ..... _. - - ._ .. -- - - --

_____ 3. __ /~-- - --fcn-

"'"

-.---- -

.- ------.- I?12E_~ _ -----.-.

!.~/ ~ __ _/_~ __ ~ > _c. _ __ a---.-

.]1

-

. _._-- -_. ., .. ----- - - . ---_.. _ ... - . . . ._- --- _._.-

,- -_.-. . .... ---_._---- ...

--- -C L.. - --!/~ _______,.I------ ~--~ .

-- -- ···7--·-

-7fK(-'f]- -)j --------- .

e I 0)
"
-_ .. - ~ ,.. .-- - , _. ~ ---
._---_. _. - _.-
~
- I ,
.. ._z(x.{OJ" )I,)

./

~ -_ .. __ . _. - .. - .. __ ._--_._-----_._-- ---

~ -1-· b / .-. -. - .. . -. -.- - - -.- - . - -- -.- --- .. -. - -- .. - . -- .

_______ ~ ~___ __ __ __ t ~!~ £ ¥-_ __ __ __ _

- ... -. -------- - h/. Q- _ _ ~ __ 21! __ --1-- __ x_I oJ __ > __ !I ~ ·

- -- ----------- __ J .. /3) ---------- ~?~----~--:--4--~

. . .. - .. __ .... .-. __ . _. - - .. _-- -- --_.. - _ ... ,. - _._ - - - ..

... -----.- ~----~"rtJ/. L££)? __ YL

Lf_~) __ ,,_1': --- -- .. - ....

... _ .. _._. -- __ . ----_ .. _-_.

,- -- _.- _ .. - ._.

~~ .. ~. -- --.l--"!;----C rt~---- ---J rf6-2--~!;--;;J·.IIo) - --- - -----+--fr __ l_~_ r&-l_'?_Ei;2Je>}_

"

.... ------.-.-.-~ ... _. ~_ fr [_-r_(~/ -,>f;_:r·~-()J-+f_J_~-~ t'r __ IT_(~)_?r)._.,~ )7~1_

?---. -~ . r~-~---(_J - -~lf!');;.------- -

. - ._- -- .. --_._- ., .. - -- -- _. . .. --- --_._- . - - -_ _---_.... . - _-- _._ - . . - -----_._--- _ _ .. -

-

... ... ._-- -- _._ .. _. --_... . ----_. _ .. - ----- .. ... _. _. -- .. . _. _. ----_._- ---

-- ------ ------- ----------- - -----I?-FJ:t--~- --- ~--PI----T- - -4----«) f2~--- 0- ----- ---.---------.- .

- - -- -- - ----- - -- --- - - - -------~ ------lNL-- - - - ~-----(--~_~ _ __~ ~~ . ..- _ _ _ _ _

~

.------------- .. - --- .--.-------------- -4--- ~I ) - - -- - - --

--_. . _ .. - --------------_.- - - .

. - .... ---- _. - --_... . .. ---- - -- ._--- --_.... .

- -- - Fe --~-------c;{--f.b--{_1lJ )t __ {__/_~_~ )_tD_f_'~)

~- .. --- .

- -_. ------ - ---_ ... - - - ---_._---_. . . _._._ .. _--- -_._----_ .

. ... ---- ... _ ._---- - ------ -- _._ -_._. ---_. _ .... _ ... - - _ ... _-- .. . . .. _.. .. - - -- .... __. . .. -_. -- -- - - ..

- --- --- ---- ----- ~-----f-Q-(-_:p.J-)- _t __ 0 ~--cY--b--/I'~ )-----!.-----!'p L .(~J -r II ~_~)_I";l.._)--

- •• - • - -.-.-- n •• _n._ -.---. - .--.---.-- .--. - .---Po - ----------- - ---.--.--- .----~-p!O<-f7_#-II--.(X.) 12.--.J-----

.. ._. _._ . -- .. - --- -- - . . .. _. _ .. _.. . . _. - - - - .. _. ..-

"""_"_r __ -.....,_---__.,. ~ f.b ( l' ~) ~ (, - 4...) fJJ) ( ':._)

I -.---- --------+---- -.. - .. -

(

- .. -.---.-------.--~---.-------~- .. ~.--~~~----~- -~---~- ~-.--.-~- ----~-~-~-- ----~--~--. f, r.

... -. - .. ~ . __ .. __ ... - i -r~~-M.'.1 " c: I (x-:;4;f_#) _

I <. -- -- _

_L [~)_ -=: I

---- .. ---.--.J--.--I-¥}----.-~ -- - ~---------Z7r ~{Sj--- -- - - - n m - - n _

. - .--.--.- - --- -.- -.-- . -.---- -- ---.--------- .. - - - - .. ---- - .. --. - .. - .-.--- --- . - .-- - -.- -.- .-.- --. T ..

. . __ ..... _-_. __ .. _----

- ------- .- - - .. - --------- - _. _. ...- _ .. _-- - -_.- --_._- --_ .. -

, ~ -

7 Lk~"'; U~rA-- .. --.-~-~-- . __ .. __ .

--- -_._---_.- -----------_._--------_._---_ .. __ .. _._ .. __ - -.--~ .. -.-. _ .

.. ... --.----------------------.--- ---/J------ L ( ~ ~ - -l L >t T~ -I ~ - '2 >< 7" c.:' ~I .r.;«, T c" 1«,

. . .. . __ ._ .. . . __ . ._~ ~ L--- . _ .. _ . . _ ... __~ _. __ . _. .. .. __ ..._. . . _.. .

- ,x T ~-J;;(_ + '" -r C-'M,Q, - .M r c ~ , ~CI" 1

.- - -- - .-. -- --- .- -. --- -.- .. -.- - -- -.- . - --- - - -- -. -.-- .. - --- - . -- - . --. - - ---.- ~---- - .. - . -- .. -- --- - - - - . -.- - - .. -..... . --. -- ---- ,g_-.--... --.- .. -- -- .. ~ .. - .-- (iio-. .... .;..,. . _ _ . _._ _ _

..... -- _.... - ---

--- _ .. _ .

X T. C - t I.~ , - .;M ~ >- __ ~ L-±-- i _(~L c__" Ip.-f~-_M -0' ~~ ~~I _

- - .... - '- .. - ..-. ~ ..r

~ ,

.. -.. . -.--- - --- .-- ..... -- -.- .. .. - .- .. - - ---.-.- . r - -.- - - --.- .- .- .. -.- ..... - -

. . __ . _. .. _._ _ _ __ ._. . - .- --- - - .. - L!_ _a1A.r.

c: ~' z ---------+-~ -J~J---- .. - - ...

/-- r ... ---.- -.. ..--- .. --- -.- .----- ....

- ., .... _ - .. - --- - --_ .. _- ----- -- ._--_. ---- ._---_._._ ... _. _ .. _-_._---- - ..... ,. _ .. _- .-- - _._-- ._-

. - .. -- ... MJ-~-~ 0

- -

=. __ __ [ ; __ ) ~ __ L __ :J_ -= _ u: _

I I

C-'{& )_

~ ~,uo ~

- .. -. --.--- .. - .. --.-------~---- _L------- -------- ·~--.-J----r ~-- ---p--- ..

~ ~_~-. (~--~--M-.) .. __ := .. ~. )_~_)----_f >1./ ~J _

....

l-f:J-

_ ••••• _ ••• __ • ••••• _ r ••••• •• • ••• ." • __ •• ._ •• _ ••

___ _ __ _ __ ~ - w-£- -~ -)d-J_-~ -- _K._l_~_J- t> -,..)(.--' rL: ->- d" "- - --- --

- .- - . ----- .. - - -. --- - .. - -- Jr. f -: 0 ~ -- ~~-- ).J I ~- -)'-b-J---~ r.~' ;r n __ ••• __ - •

_______________ n_ n -- - --- -- • •• • • •• ~ .)(\ __ o) ~ _.x I I )_--~- -~t!-;P-"'~------

. .. . .. - - -- __ .. .. _ .. __ ~----.-~--f!--'?-F ... 4- .~ II1_m_~ .. ,J.+__ __ .. )J.6---.....:a---~n. - .. -.-

... _ _ ---~~,u.~~-2:b~. _71~ __ X,,1t/ .....,-~- ---:--.-- - ~.....,.-.- .------.--.-- .

.,,-

----_._---------_._--_._- _._ --_. _. - .

'" ~I

.----- .. -.--.---- - ... - . . ---------... ..--- ~ ~r-- ,·L·(,( /11)--A·) ~.

'. .. c:. 2. d:r.- n -;. 0

).IS)---,___L~ ./ »o)-~------(-J;# d'¥.)-fll.. -------.-- .--.-. - ---';'_N-~ ~------- - --- ..

a' «: x~J )

---- ----.. -. __ -. . . _ . . ._. '1 ---- .. - .- .. u·___ - ~ ~~ -- - /) ~ IV . It -- .... - .-. ... . ... - --.

· - =-;,,7')... e

. _. _ ... _ ... . --( -:l-ff tl- .. . - - -- ---.. . __ .... __ . - ----- -.-- -.-.- - .

;'\1'''''

.. --- -- ----.:--"d-- .. -L-(X_[fI_)~)_~-

J e I1-;""Q

... - -.-- ... -------.- ---- .-.--.--- .. - .-- --1>--( !.[.~.» I);::' - .. (~1r (J ~ )_ .. ~!. ~ - ------------ ----.-. -?-N~I

- ( <: (.J( IN- ~,4-) ~

,. =]: .--_.- - - . . .. -;0 .-.-- '- --11- ...... -. ~ ""::. .... ~ .- - -- -- .. --.---.- .. -. - .

- - .. - .. - .. -.- - - -. -. - -- - .. - .- ---. - - -.. - - . - . --- . - - - - -. --. .. -. ~ ... , I IV

. . ~__ I 2.1L_fL~ __ ""> _ _ - ..

-_. __ ._ -- -_ .. ---_.- --- .. ---_. -- -- ... -- --_. -- _. -- - - _.. .

--_. __ .. _ .. __ .. - _.- .. _. - .. _.- - -- --_.- ._-------- --- -- ----- . __ ._---- -- -- ._-- -_ .. _ ..... _- - . -_. ----_._--- ---- -

.. __ ... _._- ._- - . --- ---_ .. -- - ----_.- ._--_. --_. -- _._ .. - - -_.- - . - _. - _. . - - -- .. _- - . - _ ... _.- - --

--- -_ .. _----_ - . __ - - ._._-_._-_. -- ----- -_ ---_. __ .

___ ~---L (~--)---:: ~ __ ~;3»---[ .~i: _ _(_~J!!_)_~~~) ~ _ .

n~N

- -----------_. ..

-- -------. -.- ... -- -.--. --. . ~·#-7 -- - .--.---- .- - -. - .. --.- .. - ... - - . .. ..

_ ~ X "'/,,))

. -_.- ----- --_. __ ._.... - - .---. _._---- - ---_._-_. ------ -- .. --- -- _. __ ._.. .._ ... _ .. _ .

. .. _ .. - ---_._ .... _ .. _- --_._. . .. - - _. __ . -- - .- - - - - _. _._- .. _- - .

- - . - -- -- - --j;,. /( ~ i - - .- .. - - -. - -. - - . --- -. - - .--. - -- .. - - ... - .. -. -. - . . - -. . .

: ~.- ~-i-~ .. l---~ :;2_ A. _~ __ ~)~ ,_ + __ 'I /( A- __ ~ 1_ . .

n-::I'I

... - - .. _-- - -_. --_.- --_. __ . - .- - ._-- .. - _. . _ .. _. ---_.-

- 2. tV-- -, - .. - - - .---.- - . .-------------- .----- - -.. .... - -.. - .. -. --- - ----.--. - - - --- .------ - . -- .- - .. ---- ... - .- ...

. . __ . __ . __ . _ _ _ _ _? ~ .. .. '[ __ 'f: J ~) _-:-: ~_tJ/ Ii l-_ ) d _ ~ . ._ .. __ . __ .. . _. _ _ _ _ .... . .

Ql- n ='"

.-.-------.- .. - -.-- - .. -- .. --.- ._._._03:_ . ~----A ;? -.Q--~ .~- __ »J~ .... _. -- ..

I

. -- _. _" -- _ .. _._-- - - -_.- - . _. . __ . _. .... - _._---_._-- .... - -

.- - . --_._-- ._. -_. . _. -- ---- ---- - - _ .... -

, ~ IV"_ I . . - . -. .. - - - - - - . - - -- - - . -. . - ... - .. ... .

1 (J!).=---."#--.--_r- )1 .. I /i_I «r: . . _ __. _ ._ ..

/}~",

_____ ._UI_b)" ~/'--)~---'--.-'-;,r;x.1N"'Lll ... -

... -~ _. -~ - _._._- ~-------.---.---- _.. ._ .

..

. _._. --_._.-----_._----_._-_._._._--_. _. ~----.-~~~~~~

. __ ._._-------

.... _ ..... _._- -----_.-

- ---------_._--_._-- - _ .. _-----_._- --

. ... . .. - .- -- - - ._--- - .. _._--_._------_.-

- .------.------------ . --r_-~)_!v_---!'I (- f) J 6 ~-)-- ")JJ2_n .

_. .. .. .. . __ . _ .. _. _. __ . . __ . __ I'f (-~A-- ([ J-.IN'j, .. __ ?I_l . ._ _ _.

,/

.. . . . - - -- ---- --- -- - -- -- ----- ------_.. . ------ -_?)_ - -- - . .. - - - ---- -------_ .. _. --- -

. - fo--:::'- -- tp (IP --: -~11-£11) - - r; .. ) -- - -- ---. .. - . .

"- ~--:=---.---¥...« A'" Iff- ~ -. -- -- ---- -- -.---- .-- -- .. -.-- ... - .. -- .. --.- ..... -

.. _-_._- --- . --_. . - -_ .. _----

------ -- _ .. -

.. . - . --- _. .- -- -- - - - - - - - .. . - . - .. .. ..

- .. ----.--.- ... --.--.--3-.-1. "J._. vLi~---2f-J_--~---- . ._. _ .. _ ... _._ ... .. _ .. _._ .. __ ._ ..

-- .... _ .. _ .. -

-.--.- - f__{~ l_).h_) ------,--- - R-QI_~)_--- -- -

-- /

- -------- -l-f~ I }i.o)------- --- - - P ().jl_) - ---

- ... ---.------- --- ---- ... ----- .--- .. -- ... -.--1-'('h; ... ---

... -- ..... ------- .---. - It --<- . ..._J I -l- ")A ~ J '~I I'-f- 'VJ \

-. - --. - - - . --- L·';' ,IJ·· / - ~. -, r . - - .. --- r- - - -F'J- -/-. -- .. - - --.-. - -.- ... - - - -. - - .-- - -. - - --. - - - --- - - ..... - - - -- .. - - .-

~ ~ > -

------- - - --~-- ----- --- --- - -- -~--,~-- - - - »r».»: _ _ __ _ _ _ _ _

-- ._---_.

ltv.;;,;,· ,. - --- -- - . - . . .. - - - - - - --- . - .. --. ....- - . . . -. . - ... . . ..... - - . - -. - . --

- - -------- - --fl- -r. __ ~ I '?) ? ~ __ ~ ___0 ~ _ .k. l-_f__()!~_/ _

,,~o :a... --- -

NA /'IH-I)

... _ ... _ - --_ .. _- ..... . . -- '\..

- . -- - . . ---_.. .. - ------_. ~--- .. - . -- _ ... --- , . .... _ .... - . _ .. - ._ .. _. . .. _ _ ..... _._-- _.- ...

~~-----~~~~~--~-

._--- _._+'-------- - - ----

.

... ---- ----_._ .. ---

------

. -- _. _..

---- -- -----_. -- - .. - - . __ ._-- --_ .

)if () J > ~ -I- h---j~PI;1,~ ------.----.- .. --.-.-.- .

. --.- . ------- - . ---- -- .. ---.- - -~"'Wi)-r--;-

- . --- . . -.------ ----, ( n/) -----.------ - .---- --. . . ... . .. . .. -

._-- --_._ .. _.-. ------------------_. __ ._------_ ... _ .. -

.. --- .- -- .. --... .. - .. -.----P/ - ---f_( )/,,~-~t_{_y.l_.)-- --?)---1--' =- __ 1~ . .... . -.. -. . .....

- - - ------- 9[.- - --fj_y~) ~- ~Y-/---Rf -'4,) -;=-- .3J~---?-- r: _?: = __ Q_,,_b __ ---.---.-- -- -. --. -.-.-.---.

- rJ. - ~ bJ'L - I -d.L

- • - .- ---- ~ •• "VL..'_. _._~. __ • __ • __ • 1 ~.- "J •. ----.- -~-7.- .. --------

~~ A_ -- - - ---- -- -- ------ - --/1J- -- ~--- --------- - - --

~I

.. . - - - - - ._- ._--_ .. - -_.- _ ... _.- _._ ... _-- _ .... _-_._----- ._--_._- . -_. ---- ._-_. -_. - _. --_. - -

. - --J-.J-7).- -- - ..

M L - ~- --- -- ---

. __ .. _ .. -

- ----- ---- - -- f (~-- JM-J-)- - > I (>!. - l-Yc_.i---- ------ ----

------- - - - I - ---- -- - --- -- - - J.;-r---f~--~~~--4J_ -- - -- -- - --E

- ---- --- --- - - - - - (;;.-n:-tJ--~.J""'/~ -- -----.-- ---- - .. - ~--;;....- -~-TX--· .-------.-- -.---.- - -- - .-. - .. - ---- .--- - -. ----- - .. - -.

- 3.r~ --

- - - - - - - - -- - > - - ~ -_. -- - ._- _. .. _. - '(. - - - _. -- -- -_. - _. - -- . - - - ._- - - .- . - - - - - -_. -_. - - - .. - _ - ._. . . - - - - .. . ..

( e. ".. rP-) Nh....._

_ ... ---_ .. _---- ._------------ --_.- --------- - ._ .. - _._. __ ._---- --- - - - - - ..

, (_ .

. ~_2. (f'" >t:.. rX" __ ... __ ~ -~--'6_"_ ,tA ,- ~_~_~_~~!.-.-~--~---.------- .... _ .

- - _... .. - -

... ._ .. __ ._._----_.... -.. . .. _--- ._--_._-----_. __ ...

L / ",,"".x .J.....u.. r ~ ;> 4r

- .-(f- .. ~-i._- .. ~- . ~ _ ~ :a... .____ __. . _

- ---_._. -- ._- _ ... __ .

~ .... _ .. - ._---_._-_._-- -_ ..

----------_ .. __ . __ . . . _. ..- ..

-r :: ~ L. M. T JC.(.

~ .a. -

. . _ .... - ._- -- . __ . __ ._----_ ... - - . - ... __ .. - _._------___.,.-- --- -- ._.- -- - ... - .-

-

-

_ .. -_. __ ._------- - .. - . _._ .. -_._---_._-- --- -- - - - . -- _._-_._-_._-- -_.- --_._ .. - _.. -- _ .... - . __ . - _ ... -- ----_._._._--_ .. _-_.- .. -- ._._-

.... --.-.- .... -.---- ------ - - F ~----LL ~ ":iI.... - ~----dc--e+J, »4-----f---.--- .... -- .. -- .- .---.- .- ... -.------ - -- ... - - .. -.--.--.-.------

_ _ _ M f!}_ __ x_ __ L~_)_ -r ~.J_'I-lL1---"'>:---------i-(-~~~ ~ ,Ll_/- ..J. _ _ __ _ .

-------- ---- - - - 0'4 -- + - --------xl-J-J- - >--~---1!.P x) 01--+-- - ~- -( ;.,Aot u- l,.-.fM-j-~;I- --- ---- n _

.;tA)

- ---.---- -.-. . _ __.J ... _ ..... .. . . . __ ._ ... __ .. . . _ .. -«; __ . . . __ . _._ .... ._ .

.. . . - - _. ----- - - ----_._- _. - ..

-_ .. --_ .. - . __ ._---- . _.- -- ----------- - - - --

... - .. - .------ -- --- -- Xli) - - ----(.--N~ ) ... _ ,- .... - .. - - -- - .. - --- -.- .. --.-- .-----.- ---------.-.-. - .. - ....

\ A.4 - ~

I

- .. . . __ ._. __ . _. __ ._\-- ._. __ . __ . - -- -_ .

- ..... - -.-----------.---....,......_ ....... ~- .. -.....;.,;- -~.- ~--.~. ~;;pc:;~---~~.-~- .. oO.IIiI ............... ....,_,-.---.--~. (·0-;---·- .. - ... - ----.- .. - -- .. -----------.--.--

\

\

- - - - - __ n _n ----- ---- - - - - \ - - -, 1ft~.7ii -)}-,-------. --- .----.--- -- --- -.--.-.---. -.. .

- ------3.iO----n- - .iJ ~~~~-~---4 - - f- ( ')jJ---l~-)_--->-#2-k-J-.tJn----------- -

- - ---------- --- -~ ~ ----------- ----- ----_._ .. - - . -- - . .. . _.- . . - _ .. -- ._ .. _. _. __ . --_ ..

. - .- - .--.- .-.--- ... ---- - --- - -- -- '7 1,4-,1-~2--eL2L)_-?-- f L~ J?J Dj_R{_21 11_1 - ---------. ---. - .-

--- .. -.-----.---------- - - 7>_(~--J ")/=4_)

-- .. - .. -- - -.-------~ -( >.S-J--:;d--~-)- ---------- --~I)ll1j - - - -- - - -------- -----.-- ---------- ---- - --.-.-.- .. --. -. -- -

, > '"=r

----.- .. - .. -. /' (?tJ . ./ __ ... -. - --.-----.- .. - - .- -. . . - .. -.-. -. -.- .. - .------- ------ ....

.. -.-.----------T------n-_--l-;;;_--,>f-;z.~~ n___ -.- ..... - --... . ..

- ~. e

- - -r--'-~.n)...- -- - - - - - _n ------- ----------~---_jL_---.-.-- -.---. - - ..... -- -- . . --. - .- -

• • -- - n nn_ .. '- .., - - e. .... - -- ~-- X_a. J OJ ----- ------.-- - ------ - - -- . . - .. - . .- -.. -.- --.

V3.d

- - -.4.---1j.,c;..-----~ - ~ ~ ~-I--'!-)--:!_---- ~- <: /__~_j_--- /_- _b ~_ --- ----- - - -

.. . -_. .. ., - .. .. . _. -- - . -l.l- - - " '"1 --/ - /J 1"""'" Y

- - - -- / .iJL-A =: -0:;--;> - - --l-.-. - , ~ U -- m ------------ - - - ---- - - - --- - - nm n -- -- - - - -- _ -

- - - -- _____n_m __ - - - IX J ~) -;----;---2. - i ~ ;r; n tI' ' , , --- -- ", -, -" - n_ - - n _n -,---,-- -

... ,----

_. _ . . ._. r-. /!_(_?-J ~_~ e_(7}-I_) ~ __ 'I'l-

-~ j, - J

~ .. _.P- ~ __

- - - - -Ix-__/-~ -1- >. - j_~ 11---------.---.----- -.-------.--. --. - . .-.- - ----- - - .--- ----

-f-lT?c---- f'_ (?J 0) _':: -- --~.L 17 __ P_L).J__U_~_')~ -::!?L ~_s . _

~

- - - - - --- --- --J X l-1>J 1--- >- '2:_,-'7_°_ ------- -- - --- --- _.

.....-.;.;.__.---.,_..._......,;""...------ .. ---- ---.~- .. -~---.-~- --~~_.......~~~~~-~- ··--·-X-J·01·

-llltf ',/~ ~.O} - 2.~Cl ~.4/00

~_ /c!., ~-t-=-It~~J~~ ~ .. --------- -- <.---.~.J-~ I ..... C:....-"I2-~ ...........-!I)oIr-:l/·~-I(-I--7-.

- ---- - ~-I_J >£_J-fl-l-;-J-:k-/ - --- - - - - r -( x./-r>;;---:;.J-,-}----- - --------I-----J!'J~

_ ~ j!_{_Jj_~_)_ ~ __ 'l'~___ _ ___~ _ __ .___ _ _ _ _ n--c,...~~~

. ./

....... .. _ .... _ ... - .. _. _ ... _ __._ .. ... .M._-4:.~_- _~ f'/'}/_v./ ~ __ ~> ~ »~ _ _ _

. - - ------.-- --- ----- .----.---~ .~ -o~~---- # --- -.- - • n_P 6- --- ~ r -. _f. {_lk_l_. =: i _n __

_ n __ ---n------------------iA.rl----~ ~ __ H .. L __ ~ -4f2_~.- __ ... ~. ~4._._.

-

... -- - ------_ .. _--_.- ._. ----------------- ._ .. _ _. _.- .. -.

____ un_ 3./-f,l------___h_L- ~.i1 • .a.r.. ~1r_'3Ih:J-----)J-e:~ -~ - wJ~ - -- ----.---- .. -- ..

. -.--.---.------- ... ---- .... n. -- .. ? l-'612JJ)---- .. ~----- ~ 1Ii~1. • ---k~'Lo:-.-~. .. . .. -.- ----.---

-

....._

. . _ .. - _ ..... -_ .. _----_._------- . __ .. _._. - -- .. ~ . ~- ....

..

~~--:L~~_~ .. . ~L~1--.----~-~------. - .

.- ./

~~...L..~---l-~--/r- -~-------- ---

.. __ _ ... __ . . . __ . ~ (x _) )-J /J _~____ _ '-~----Ikx- ------ u___ -- -

_ _ _ __ __ _ __ _______><..._, _N ( - A,., d 7«)- _ _ _ __)10 _ _ _ _ __

(CJt 6~ / - J ).J

. _ .. _. . _. __ . __ N ._. __ .. _ .. __ y -/-«"1 .. ._._ ... _ ._ ... .___ ) - -.- - .. - .. -- ... --- .. -- .. -. .

_ ;V / », ~/IfL_. __ .. _.~.

fIX.) 7h)

?--- -~-f(~--J-)/~~ -------.- ... --.-.---.-- .. -. .. -- .. --- .. -- .. -.-

~

---. ------- .. , . -. - .. - ... -- ... --.X--.-

-A.-.A A A

_. ~

.. . .. ._. __ . .. _~---- . __ ... _4. __ . . . . .

!< :=> j.-t_. --714 1<_~7 _

. ~ ... -_.. -- - - --- -- ._- ... , -

..

_ ..... 3.-i2 0_)

-- ------- --- - -- - -- -- - ~....; __ g..l. -.12-'--.-- - -.-- -----ck~~Q 2L_,_. - ~ __ n ___

___ __ ~ ~--(---X:--L-J}Ll---~--- ... . f_ .. _ ._. _ ..

,-- ... -------~ --- - --- ~- ~--S- -- -. --~- -~--~-- _~_ _ _ _ _

_ r- __ "J-_A 7'-:-1J /_ O~, It J- ~ A ) dO- ~n-~-f?_Jif rt4' _

--- - -... . . __ .___________ - ~_ - (_ (.AI-€--s:-"_'_'__"---' ~___ ~4~_)__ - . _ ... __ ._. .. .

.. __ ._ .. _ .. ._n - ~ _~ _m __ N_L- 2-A 7--- (J---/uL .-:21-:.. .. __ ._ .. .. _

...... - - .---. ------- .... - .. -- .. - .. . .-- .. __ . ff_(_· - 4-.r 6_~-)------- - - ;y.. ._#-------.-.. . - - _. ._ ..

- -------------.--.--- -.- -.-. .. .- ... - .----- _LY __ (_ -~; . .r--(j_-~ htL-- --.- ---- )-} D-.----.---.- .- - . --.-.-.-.-.--.--

... ._. .______ _. _. __ .. K_{_ _A" (-'&-,I 2J'_n n_ _ _

_ _ _ _U __ L ~_A n1i7dL-------.--_2d·i. -.-.---- - .

.;

-

)(.- - -_.- -_.

o

A-- ~A

. . .. _- ._-_._----_._------_ .. _. -----_._._-----_._- . _ ..

. .. t1_.L

d:-1A- X ·

c· ./~~",.. .-.----.-~ .--.- - ... ---.------ -.-

.. - .... ----- ~- ---

_ I (_. -:; .. A I ""l--"").- . _ . _... . . .

.. . - .. -.- - - .. --.---.-.- ------ --- .. - -. ---------- ~ "2-r~ - ~ -.- --..-

'- -- e

~ ( X J)1 /_) ----=-~7f {J ?;.; -- - n -- - - m_ - -- - -- --- --- -- -

~- A-t' -- ~ (.~A----- --- ----- - ------------

It

______ - __ - __ ~Jr_ 0- ~ _ _t__.;< r»» __ ~)___ ~ - __ -I ~ - Ac .. j_

- ... -.-.- TcT_ .... __ - -' --- __ fe (A.r<~---~.---

- --------- --t--t- fwt-:_)A_ - - - - ---- -----.-tv-<-.-- .. - ..... -~. -

__________ ~----/ x--AiJ-L--~-- _A/)_ • ~ __ ~ (M_~) '" _ __ _

- - _m_ - u - __ u __ ---~~ 9 __ -~-,u..{) -- ~-- 4M&'r~ -0--- E cr\ ~ - t: ( __ ':t- ~) A __ __

~ A_~ A A ....... _......,. ¥ .... .. . .

. ... _. ---.- - ------ . _~ ~~__Il __ .~______ _. ... __ .

.. - ... _-_._---- - ._-- - - '.'"

---·--··---------------x - _AJ'f~-' - "- __ IfL-_ ------------

-

:iii...

~ -r-.-- -- .. -.--- .-.-.- ,>·---14/-i-·- - .. - .. - - .. -----.- - ..

-.-- ._-- .. - .- .. --.- --.-----yZ- - n _ ( ~ ) :2-

.. . .. ... .b1-

1- - -- - x - - - f'f:_'----II __ 4 __ . A ~--.---.- ... - .-.-. ----. ----- .

...

. .. .. __ . __ v' ~ rwf_-"'-'--.-Ll.- .. --> .... LJ__f""""!i. _._ _ .... _

.... ---' -------- -.- .. --- ... -. - ---.A.,; =::J= - 4- FI rr J_ ___

. _._- _ .. ----------- -

,- .- .. .. - .---_._--_.- ---_. _.. - _ .. _. --- -------_ ... --. - -

~~ --------~~---ef-)ji'j ?---'/H_--- tv-e_ ~-- - -

f e --~ ----/L~----~-~~jle (YJ_1----- ------------ ---- -

itt. -:;:; ~ (,." _. 'J J-'L

. - - .. -- - -- - -' . _. -

_ _ _ _ _ _ ~_ --Jt--L(~---!-d--fr- ~J.~: __ ~F_J_ " ~_~ L"Ht~ t~t-~.:s./)

_m__________ __ _ _ __ _ _ _ __ + ,,.1 >< _-: IJ--~ ':l_L- __ ~_ ---1- _ ):/ ~I >_ _ _n _

:L

- - -- --r -f'-r---I:---~ -+ - -I'!:f_ A- -> - ~- / /)... -~ -}1] - - -

.-z± __

- -- ----- - ~--- ---*-L---(r1_- ~)_fr~L ~ 1.- _>~f~ __ } -- --- .--. - -. . .. -.-.- --.------ -- - -- .-. - ...

. . . - --. - --- .- -. - . - - - - --.- . - -. - .----- + - __ of' c _~_ - W: __ -~ ":l _ _I_~ 1: - __ -- --- _ --- ----- - -

____ . ._.. _ .. _. ._.__ __ ... l=-f c_j----;;,-- > A (~11--- _~ . . . _ ..... ..

- -_ .. --- -_._- ----_ ... - - .. . ... - ----- _ .. _.. - -- ---_. __ ._.. _ .. --- -- ._-- . -- ---

_t_~ -==- __ ---it- [(!1.~) ~ __ ~_(~/~_{ 6~/_;'-)--

- .. - .. ------- -.. . -- -- .. - .. --.. . - -- .-----+"-Cf' - ( zA-j-,-;i:V) m___ -

.. - . - - --. ... . -- .. --- ... - - . - ------=l---q-( ;~-~-;))-}---

"'::. 'l. H ... 2_ I -,A ".)

.. ---- .-.- - -. . --.-.------Q-- \ --2. V (r~ I tV- - ------ ---- --

M

- ~ I NA~)

.~ ~1:1-~-~--- Q-{---. - .'r-<r--. .------ -- .. ---.------ .. -. -.---.---

M

_ ... _ __/f_ __ ~ - -)f-(-~-- -- - ~-f-( xJ_Q_l--I--/-Jil- ~

.. - ... -------------- .. - -~~~~~. - - .. _ .... :t;_ &;y- ---____k.&~-

-I ... -.- .. -- . c::--llG--~~- k-~, -~£-~-----)

~-/Z.~ __ », ~ ------?<-I.t)_)_ ~_ ~ ~/~- - n__ _ __ _ .

_. __ .. _ }.-I, ~-----IX-r bll_~ __ '/'~____ __ __ _ _ _

)J-:. N{ »c J 0) > 'I.,..

.. __ . __ . _ _ _ f '= ~ I ~ Ie..

. . - ----- - ._--- _ .. _. _ ... - ... - .. _ .. _--_._-_. __ .- ... _. _ ... - -- . ---_ .. --- . .

. - - . - - ...

__ ~ _/ ~:fl" ~_1--~ _ _L9_l__!_-: __ ..l~ .. _/ _!1", } __ . . __ .. ---- -.-.-- - ----.- .--- .--.-

_ _ _ _ -l-fr -J----- -i .l: .. ~ _ _f_ o~_~ .L~ t ». _ _} . __ .... __ ..

__ . _ ..... -- ... . .. .. -------. - *. f'r--t )(._)_ ~ J _ _ > _ ;..- __ __J __ ?i -~ ]-J - - ---

--

-

. . -- - ---_. __ ._. --- -_._-_ _- --_._.- _ .. -- -_ - -- ---- _._ '--' .. .

J -~_ -[--Ir l~ _l;._ ~_~__l f}X <. -l L_!-J J_}. ---

. . .. .. -:l. __ ~_ . t> r--L--,>< I o)_ __ ? ~~_1 _J} ~ J J-

. . - .. -. - .--- -- --.-.- --. - -. -. -.- - -.- .. -. -- .. . -.. -- ---. -. --;J;. --. .. . ..

e.L _ ={ L.~_!_ b_L~ __ \_ '_J! L} =--Lk~- _{ e ~ l.e lIt..

- l...

- - - -- .---- - - --. - - --.- .-. ,. --. - - --- --.. -.. . - .. - ---- ---.---- - - .. - .. -------- ----;L -----.---.- .. - -- -. . ..

~ ~ / ~ -1_ e - -I. dt- -::.. - t:- -e-j ~ ~

- -- - -. - --- ----.J-t:;---. -. .------ ... - - ---.-------- .---- - ... -. - ... -- - ----- --.- --------.-----------.--- - ..

.... 'J~

.. . __ "'=_ . .. I. ~_e_ .. _. .. _ .... _. ... __ .

. . -.- - ---------------.-. -.-- .. - .. -.--.--- -- ----c:()-- .. - ---·-=-·-r~ .. -iJ·----------- .. -. - ..

£) { «, 0 J > I-~ I?J ... t -;:. / ~ e _JJ.

- . - -. -. - - --. - ----{t. r .. .. - - - - - -. -'_.I_ - - .. -. .. - .-- --. ----:/ - - -----..L-;t - - . ... ~ - --- -- .. --.. - - -. .. . ~ -~ . . .. - . - .. -. -. -. -. -

.. _-_ .... _-_ .. --- --". - - - .

. ._ ---_. __ . --_._----- - .

I .. - - .------ --.. .. -.- 00·--··· .. -- .. ------.--.-------.- .. --. -.-. ..

____ -----~------f.L __-f e ~ ~ I d-t:: + J i ~ --t: +' J. t

~ .. ---- -- - -.- ---t------ ..... . - .. -- ---------.-

.. _. --------_.- .. _------ . _. . .------~------------ .. ---- ---

_ ......... .. __ .. ._._. -=- __ i __ ~ -_: ( __ ~_ ~2_L~ -: __ 1:._ _~ _=~I; / I __ _

_ .. _._- - - .. -_ ... _---- - - - - - ...

_ e."i.);. i.=1

... -l--.. . .-. . .... - .. -.- -. .

~ J_ '- l...

.2.

=)

- _.. .._ .... -

. . - - -- ._ .. - - . . . - _., .. - .

_ ~_~~ J - J [_! __ -:__~~ I/~_! -2 ~_e - ~l~ __ ~ __ «": ----------- - ---

_._ .. _ .

. - . _L(n) -

-- -.-. - ----.-~ I )

.. ----.~~~~~~~~-~ .. - ---.-~-~----~~~~~~~~~~

-1)_._-- ---- ... -----.

J

- --- -----_._- _ ... _- _ ... - ,. -

... ,

--l

. _ .. - -- - - . -' -

n -- ----- . -. . - - . -- . - .

- _ .. _---_._. ... -_ ..

.._, __ fnJ -= ._~_9. k l n - k J .r l A)

I ~ If - --------- ----~.-.--- .- -. - ...

. . - - - -- _... -

- - .....

_.... '~ . - .... - - - .

. - -·-n·

- _.- - - - - ._ ... - .

'WP3

-_._- - -_ ... - .

. ._ .. _-- ----- ... _- .

. . _ ... -----------

. . . . ~ n)

T ... ~ . __ .. - --_.-.-

.... - .. _._.- ---_. -_.

__ n____ __ _ _ -j-ln) = -y; < ~~-~-;;; ~ < ~-f ~_~ ~{~~:j7~£. __ -_-::--n- -

--:: J_ l.. J :J-.71 r ( n - t AI" IJ J

- --------. . .. ----.------- .. - -.-_J--£r.pj .. J_--~--------. .- ------.- ... ~._f_. __ . .. ... _ -.

-- -- ----- - . . --.-- t -- -/-----1-- J(..r-)_J-~-~- - - __ n - •• - • -.-- •• --.---------.- -- ---

--_ .. _ .... - .

...

- .... - ~~) -- .-- . ~-. -~- ,~

.... - =sr: -,_ ...

. -------_. - ._. .. .,. .. - -_. - ----- ._. -

"[ fr '1- c." ~ ~J7 r 0' 11

--

-

.. _._--- --~.-- .. - ..

-

.. - - . -- ._-- _._- -- _ .. ---_. - --- - - -- --- ---.- -- - - - -- ---- .. _- -

/V-I L

11~ ~ (1-;_ -!-_ ~ ~- _'T71 fQ_~)__ z --H A-~~- ---

~-,

-"1 [N"'_ I) ~ ~ X. l't J.r /.11) ,__ .___ _ . __ .. _,' ... . ._.

- -- --- =:«: - -- --- ------ --Ii -~-- -~ - - -- ------ ---- ------------------ ----- - -- -----

-

-

. - . --- .. __ .----_ .. _ .... , .. .

"~Q

-...

-

.... f .. ----. --- ..

'Y - t - - -- - - - ---

L J//)"''''o)J/#'lj

----- - ---- --- ---- ------- -- .. - - - - --

" - no

-

-

.. I - - - --- -- --- -- ---- - ---- ----------- -- --- -- ---

#v -J "flo

L ..rltllJJ/4 rflt»

__ - __ __ - -.:1-- _ _

---- - --- -- - - ---

4-- -- - - - -- - - -- - -- - - --

n "':. Q

--

-

-_._-- -- - .,. . - . - . _ ..... - --_. _._- - ._- ---------- --

----- - --- f(~-I- n G

A "'- ?; --~- __ ok_V F, '.]__~ ?.:fT ~/)71L1:I--J-------

n~o-

- - ---------- ---- -- - N -cr=tr 0-------------- - --- - - --- - - --, --- -

A ;J..- L ~ Ceo '4r .f (f '10 +- "i £...tr? (i.J-Fl EQ n

- -----~------- -- - -- -----71-= .0 ---------- - - - -- --- ---------- ------ - ------ ..f--~fD/f;;/------

--

- -- -- -- ------- - - -- - - - - - - --- ------ --- ---- ------- --- --- ---

- -----

/'1-1-'10

~ A ~ L ~ - brr£t:JjJIJLoia----------- -

"- ,.~o

--------

- --- -----------

__________ \, __ __ *Y:_______ L4

- - - ----- - ---1--

... .. - - ._-_._-- -_ .. - -

.......

_____________ ~ F:_ __ =»: _

r ~

- - _~_ l_ _ _

, rlo--;;' - ~ To

-----_.-. -.- ---

__ ._. _.-

. _ ..... _.!i_ Y_)

rl~1 ~

_ __ ----'l--~---- _(L -- k IN-_L_- A)_ ~-lA;_J-------------

h--::..o

.... .... _._ .. __ ._. ._. _..-=r'!!!"!'!!!! .. _~.~ ... ~_ ~. ~.~~~~_~ .. -. _. . _ .. _

__ . -----.-----.----2 ~-----A----l .. N.~ _l_~~.2- b IN-~' ~ g__ L_ ...

.,

~~

- o_$_{ Vil Ie..) _IM __ [ JJ)____

.... ---.- .. ---- -. - .... ------q-~ 0 [·k·.--t:)

--.-- ----- -_. __ . _._ .. , ._. ----

N" I

. .._;; _. (. 'L__ _ __ _ k L;y__=_}_~ -k r«: __ l s») :Ir- _

k_~o

<;:.0

. _ .. ._._. [~ __ ~ }~_~ L~-! __ _:~ _ _) _

h= .... ~

H~I L

--- -------- ~-- - (- ~-----~-_!_~_/~-~-~-!-:-~- ;_}----_ .... _. _. ----_._-_.----_.. . .... _----_._ .. -

L-;;-~

- ----_ .. -_._._-- - ~- -~. - -~ .• ~- -.-.~-.-~- .!!!!'!'!!- !'!!!!!!!!!!!!!~.~--.--~- ~ .. -~. ----:"'- ~- ... ~--~~-- ~ .. -:-:. -~.- _._- 04

<f ~ ~ h~l!_I .

t~.-oo

- ._------_ .... - _ .. _--

~-- - - --40rtb:1~ -~~- ~----------- - ---------------

- 1> [ll - r l__ ~t& ~ ----b--O_;,;- ~-I J- -- ~ -----J---- - .. ----.

---.--.-----. _. -.-- ~.--- -- - -~n .~- -.--~~-~r;j _~-n-- .. -. . . ._ - ._

~~ --------- HdL~-----k-{_--p. )_-:.-.~ .. --.- .... - . - .-. --

/

______ ~------- L _ ~ - n ,L-Q,/ ~~-, J. - -- ------- .. ---. . .. -- .-------.. . .. _. - .. --- - .--... . .. _ ..

- ... _._---- .. ----- .. _.- -_._-- -- _... .. ---- --_. _. __ . __ .- _. - .. - ... ---- - - ._.

~ •• __ • • ---. h. _. _ •• •••••

- --- n n-Idr Sl- - - -- -- - n--~---( k_1;- ': ~ __ ~) Jf ~ - ~-=~ -)_--~--- - -- - ------- ---- - - --- -

/ -_ ~

-

. . -.--- ---- -.. - . . ..... ----.- ---- -.-. - -.. - -. . -. - .. - .-DID:" .--.- .--.-- --. -. - . - .- .-- --- .- .. -- . . .. - .-- .- - ---.-.- - .. -.

E (L h I h..) w IN-I-A) ) L

. .- .. ---- - ... -. . .-. ----- -- ----- --. - - - - - - .. -- - h 7""-"-- -~ .. -.- .... - ------.-.- -- -.. .. .. - --- ... -- ---.---- - -

- ------_._--_._-_.. . -- -----_. - _ .... ---- _. . ... _-

2. IV'-,

. __ ~____ ( 2:... . . . h _( _ h._l .. .r L tV_ ~J _-:,_g_) . )~ __ ._. __ .... _

~~o

_ ... _.- ... _ .... _._--_. __ .- .-~- .. -, ~- -----~~- ---~-- ~- -~. ~ .. =----=-~. =.- .. -~.-~. ~.=._.::':- ._.- .

. . - ., . -_ .. , - . . . - - - _.

~N-, ) J

IF L h l ~) W l'i-/ ... k..)

._ _ _. ._._. ._______ .. __ r (___ _ __ __ __ . _ .. _ _ .. _ __ _ _ .. _. ... _ ...

t- h~o

- - ---- --- - ----- - ~---- ..

.. -_.-._ --- --- '--'" . .

-;.. N-I

Z. . b_.i k) W.{tI ... J__~. k) . . _

k~o

-

~

--- .--.

._ .- -_ .. -- -------- ---_. . -_.------- -'" . -_._-_. . __ .--- -' .. --_ .. _ .. ---- - . ._-- ..... _-_. -' .

f"{-I ;z..._tI-1

L J. W' 111- J - h.] + L {- J J W (N -, - k)

. ·k'; -~.-- - - -- .- -- .. - - .---- - - --- -. - - ·h~ h---·· - .... ---. --. --.... . .. - -- ... -. - .. -.

,,__

- . .. - .-

IV·· i -.. - ... -. - - - . - -- -- -",-:;. .. , .. - .. - ... -.- . - -. -. --- -- - -.- .... -- --. -.

l:. w ( k.) - L w [-h-/)

_. _. - .. - - - - - - - _.. .. . -- _. - -- - - _._ - - . . . - - --" - - - _. - _.._ ..... - .- .

jl,-= 0- ~~ 0

.. - ------ - ._.. - - --- --' -_. . --_._-- - ._- -- - - - ... -- .. - -- .

N-I ~~,

~ -r wtk..J - L WlN-~-I) ~_o

-- .------- .. - . -.---------.- ... k_~.~.------- .. -- Ii-~Ci-·-·-----· ---.---.- .

.. ---_._--- _ .. _--_._._._--- -- - ----

.... ,.

••• •• u __ ~_ P&.....__ ... "._-~ --.- . -----.---

-- - _ .. _ ... __ .-----

..

. - ._--- ._--- -- ._ .. - _ .... -_._-- - ... _-- - _. -----------_.

If. ~) -------E ~ _ _(~~3/ ~-2iJ_- -1- ... -. .-----------

"'-- t

t. n J

..... - -..... .---1'=1 ~ 1--- ?------- - .. - ~ __ LI]) . E!_ r: --.- - -> .. __ l_ _

n~o

-- -----f ~--(!t'-J-¥l- - ------.---.- - - --.----- .. --.---.--.- ...

.. .. -.-.- / () . :-;:--- ---(j2- (ep ~--'-Lp_F4rI-~-r ~~)

.. IV-I

T_ - ~ - ~ - r -1 ~ . ~ ... ._A. . .. --c--- r ~!'? - .. - .. - -. . .- -. --.-- .. -.--

- - -------~ - - . --~______v_-.--

- a;p

s> n~ ~

F· £: ~ r

c:r.l._ ...... _?: ~_ ._L._ ~ __ . _I ..... _ ._~ __ . ~ _ . A ._ ~~-::' _ ~. ._ ...

«: (f ._ I - ( -s-

. _ r __ ? _L n___ _ __ '9 d"__~ _~ 00_ _-=::2 f?_D _~ __ _I_------------

__ ._. r 2 .. _1 _ . . ~I O_ _l- __ j>_ __ 00 =>. _ _fb __ 7 I _ __ __ __

.. _. ._. ----- - -If. 7) E~_ --- ('T. I_t-_L ~ __ . tY1.--- -- ..... -.--.----- .. -- ~-.-.. __ . . __ .

___ ---------f./J---~----~--( ~-:nFA)--- ro.>. _n_____ __ _

AI-- f

~ - - - -~------- ~~ ~4i~-)-- - ---- -- - --- -- -- -- --

. __ ~_ .. _._ ._. .. ._ .. _. .. . . A_~ -!--~!.__~f'D_..,____ _

-

n

- • ._ ••• _ n __ • __ •• ~_. .. • •

,

;: It"'_ - ~ (..f7:) ~ l!:.

- ... - - ... .. - ,. _. __ ,___ /.J.

nt6

._------- - -_._- --_ .. _- _ ..... _... . .. _---_ .. __ .-

-_ .. - -- --- _._-- --_..... . ... _------- _.- ... -----_._.-_. - ._. -- _.- _.-._-_._-

-- ,r.y-:-' ( J + 0 .,.. I .., 0 + ".. +- I)

. _. -- _._--_ .... _---------- -_. - . -'. - . - ... - .. - .. - .. , - - .. - - -_.--------_ .. _ .... - - ---- .. _ ---- .. -.- _. _ .... ---- -

~ /..3~

., .. ---.~- - _. .--_._-- . - _._ . __ . - .. _._-_. '. .._---_. . _. ----- .. _-_ .

. - .--- - ---_.. - ---_._-----_ _._----

- n_f!_ /): Q._ C--e - I L--I!F=f±1_~--{13·rt ~_)

. - --. ------ -- - - - - -- - ---------- ----- -l.D_--- .:.----- -- - --- ----------- --- - ----- ----- -- - - - --- --- .-- - -.-- ----- . _. .- ..

f - - - - - _ .. --

J A-J

. - - .. __ . - - ------ - - -- . - -- - - - . - - . -' - . - . - _ .. - - - - - -_ .. -- . . - - - - -_ .. _. _._ .. - - ... '. - _. -- _.. - ". ._ .. - .. -_. .. .._... . -

_.'7~_._f1

- - --- ----- -~--~-- -- ---- ---

~) &~

-----_. . _. - ------ ~----. - _ .. - ----- .. - --'_-

.. -- - - --_._--- ---- --- . _.. ._--- --_ .. __ .. __ . . --_._- . . _ ... - _. - - ..... _ .... - . - - -- .. _.- ...

.. -_. __ .- - . - . . - - _. - .- - - . _ ... _. .. . . . - . - - ..

. - - ._._-- ---_.- - ._.. _.. _. ---------_ ...

. __ . -- ---- - -- ---- -- _. _.. _ .. - ._- -_._---- .. _. _ .. _-- .

,., ... ,

.-- .. - . . - .- !t_~_)-- . ·----KJ-bvT ~-----~~ ... - -~--- ------ £: 1t_=_CI2: ~ -f~[1 --- --- .

l7~o

"- IV' f\ LL

- --.~------- -_.- . '\ "... .

.. ---- -~.JI--- .. - ..

- . _. - - - --_.- -- --- ..... _.- .. - - .. - -- --_ .. -- .... - .. _. _ ... _ ..

- . ---- --- - .-YJ J-J----=- -------A _~/2 c= ._. - -- ..... - .. - .--.----- ..

P 6 = I 0 ~ N'kY;_gJ. ..

u __ mu •• _ 0. ~ ¥

- ... - --- ---- .--.-- .. - -.. .J -- . -- -. --- .. - . . rt ~-T:

- ~ _. -_._-- ..

'24"-

- -- - - . ~ __ l_t? ~ -/O--At - - ------R43

... --h- LII ) -- ~ ..r l_1'( r: -I_~~-- ---- _ .

-_. - - ._--- _. __ ._-- -- - .- - .-

. _._.. - - _ .. - - - - .. - . - - - _. - - - . _ .. - .

__ . _ ... ~ _. __ A- __ ~ _C~T.1 __ -tG LI'/ __ ' ~_n ) 1__ .. 9__£__ll_ ~ ~~L __ . __ .

- .- .-.-----.-.- ·-iV-i· -- ---._.- --.- ..... --.------. --. . -----.---.----.-- .. - :;'. - --------.--.--.---- .. - ..

_ .. _ --Id.I. f J ~ A ~ Ctr3 l-P r, (IV' -I • .f\ J e - fw:! .I)

. n= Q - -- .. ---- -----.--- - .. - .. -.... - .. --------- ------. - ...

._---_. __ ._- ..

N-I .; ;:;.n.-r (;.,-1-1"))

_ .. _. __ . .... __ ~ _ ... _f1 ? _. __ ~ ~f~ #') III

. _._- . - - ._----

l1~o

.. --_._._-- _ .. _-

.... .. ._ .. :.:-:.------_-_-:_~ __ ~--e-~~_-i-~_~rN-1) -~--(.e .J~f'i-"_;:lv n---------·

":i:' -- -- ---- --un ~- " - - ------+ - l!!. }J;.ff-f-i- f,,) n)·--·· .--- .. -- -

... - ... ---------. --N-.'. _._~(1 1)-

.. - - -;; -, ..... - T-TQ--· ,,----. - .. - .....

. /_1J_{f1 , z 11tJ_ L: e

. -- -- - ---- - - - . -- . - - n- -= 0 -- - - -- . -- .. - . -

-

- ------- - =.. - - - --- j -41 - -- ~______N__7E ( :I' -f fl_)_ -- --- -- ------- -- - s> cr- --- -------- - -

:...

- .. -- ----- .- .-- -.--- --- . - -- -. ~--TL-L£--:r~)- .. .

//If-flf-----·--- . --- .. ---------- ---- .. ~

.- .. - - -- . -. N/P.J. -. ---.

1-

-_ ... - -- -- - ----------- . -- _. _ ... - ..

. . - .. - . - - .. - - _. - . - _. _. . . - - - - .

-- -... -- - --- -------- -- - - -f - - - - - ------ --- --. -- -.- ----- -.- - ------ .-- .

-- t __ t .. -\ 1-D--~-!JN ------- - - - . . - ... --.-- .. - - .. -- ---.---- .. --.--.--- ----

f,_ -I,

. __ ~ ./l!_ .... .. .

-~--~

~~~ ---~---~----~ -- ~--- -;ep._ ~ ---------- ---- -- -- - -

--_. __ . ------- _._ ... _-- ... -- - ._.-

.. .. - - _. .. . -- _ ... - -- --

"L_ L

·V ~ V; ~

. __ .. ._ .. _._ - ..-:':' _ _._ .. _.:1.. . .. , .. ..a..._. .

-

L I

. _ _ .. __ . __ ._ ... _. -.. . _ .. __ . ... _ .. .. _ .. __ ._ .. ~ .... _~ __ (-i ..

- ---- ----_. - - ... _.. . - _ .... _-

k':_rc~~ It ~ c: -: V'I1Y'

. . .- -- --_. _. . _ .... ~---- - ~ _. -_. - ----.-~. . .. - -- ._... --....--------.- .-.~ ---

c :' ==- V /1-' J! or

- - - - _._-- - - . . .. ----_.- ----- . ~- ... ----------;.;.,.. _.:-- - --_ . .,.--_._---_._-- _._._._ ..

-t; P r »

_ ... _- .- ._.- - ------ -_.. .. . ----------- - .. . . - . - --- - --_ .. - --_._--_ .. _. _. -

.--

. _ ~) __ ... _. _ .D-----;--- _-V/l_~ ~ X_T______ _ _~_ _ /J _-_' c, vtJ~ v tJ-~-~--- _

- -

-

-

...... - .... _. _. __ .. __ ._. _. .

I

J

.. _k .... J __ ...

r~ v;..

.p

--

-

-_.1-- ..... - .. -

V,:',, 0

I

. . .... _ . _ _ FFF1' __ ... _

o YJ-;

~ -.--~ -. - .. J.,. .. -.-- .... ------ - --v-~ r. ~

"""'"

.. _e_.__ _=_ .. __ ... _ ._ .. _ -- - _.

fD

-_._ .. _._ .. -

--- If ~-IL-) _ -------)J_o_ _:______ _ x_ -- := --~- -------- - - -

-

--

.. _ __ . .. "'J.IJ_ :

_./L__ __. _ ..

._-- - ---~.- - ~- .. _--- --. - -- ------_ .. --

_--_ .. _ ... _----

--------

- _}j 0 ~-- - - -- ----!1--- ~ p~---- - ---- . - . -.-- .. ---- - ..

- -

-?J I--~' - - -- - - I( =- _ - -- /?__-!;_t:-:_)J_ r; __ - - - - . - . .

t - -

~--~g--- - - ,- - - ":"'tY'---(_£7 -~---- .. - ------ - -;U------ -- '-_IV __ f /) £- ;-~---

- - ~

::_ f (r : »~.J

L--t 4f }--------.----. . .--.-. . - ... - .. -.---- .. . ... - ---.- -- .- .

~ ~ , )

- .. ---- - - ------- ---.-----.------ 1'(_'1_: JLa) --

--

. __ ._._ ... .... __ ._____ ... . __ .. __ . . ... . __ -/---- ~ ~ _11 ~_P ;[ .J_~( 1f-! ~ J

~ - - ~ - -_ .. -_._-- . __ .... _.

____ .. _. .. __ ..... . . . _. ~ __ ·~r:~~2-#~):.:.:~;.;..---~....;.l-~~--~~~L-~~~~~

. -- ., _. ... . .. - -

- - -_._. __ ....

.s. ; -r~7

'z-- «r >

- .jaa&

....

. '--'--' .. . f :; ~I-

--_.. .. __ ._--- _ .. _------ _... ...-;,. -~ ..... -

- .. - _._------- . ..;.. -" :-~ ._. .. - ._-- -- . - ._- - - _. - ----_._-- . --- _ .. - _ .. -_. - ._.. . .... --_._---

_. _ ... _--- _ .. - - --_._

._____ __ __ _ _ -_L L1_'1 _ )_= - ~ _ _[__;_ ~e -2.-,.[!:-e~-'1 __ -1- Z_T /J.. r e { _

- .... - - . -

.---.---.- -.-- -- .--.-~--)---=__l_-j-- -- ----____._____--.-. - .-----.--- - .. -

- ._..

- - ---- _.- -_._. .. --- _ .. - - ----_.- ... _-- -----

--

-

JT~T' - -i .r_7~-1-!,

. _. ----.~-. .- ---~- .. - . -- -- ---_.- -

h. L (1-_)_ =- .r r:»>» « ~ t- .r r cr '.»

- .. _--_. .. --_.. . .. - -_._-_. - _ .. _. -- _. . - -- ----_. - .. . .. - - ----- - .-_..: - . ..". -- ---- - ._- - ~--.--. . - - .. - .- - . .:!"'!'!------ .

..,._,.". -

L _

$

c,.,

- - - . - ...... - -- - - .. __ . ----.--- - .

• __ n .Ih __ ~ ... ~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful