P. 1
pemakanan 2

pemakanan 2

|Views: 2,402|Likes:
Published by Aisyah Abd Aziz

More info:

Published by: Aisyah Abd Aziz on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2015

pdf

text

original

Sections

 • PENDAHULUAN
 • Penyataan Masalah
 • Objektif Kajian
 • Persoalan Kajian
 • Kepentingan Kajian
 • Limitasi Kajian
 • Definisi Operasional
 • SOROTAN LITERATUR
 • Literatur
 • METODOLOGI KAJIAN
 • Pengenalan
 • Populasi Kajian
 • Sampel Kajian
 • Instrumen Kajian
 • Prosedur Kajian
 • PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

PENGETAHUAN TENTANG PEMAKANAN DAN AMALAN PEMAKANAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

MOHD. FADZLI BIN NURUDDIN

IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN SAINS SUKAN JABATAN SAINS SUKAN FAKULTI SAINS SUKAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2005

PENGETAHUAN TENTANG PEMAKANAN DAN AMALAN PEMAKANAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

Oleh MOHD. FADZLI BIN NURUDDIN

Pensyarah Penasihat En. Yusri Bin Yakub

Latihan Ilmiah Yang Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Ketetapan Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah di Jabatan Sains Sukan Fakulti Sains Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris April 2005

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa penulisan ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan-ringkasan yang setiap satunya telah dijelaskan sumber rujukannya.

……………………………………………………. (MOHD. FADZLI BIN NURUDDIN)

APRIL 2005

PENGESAHAN

Penulisan ilmiah ini telah diterima dan diluluskan untuk memenuhi syarat Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah bagi memperolehi Ijazah Sarjanamuda Pendidikan Sains Sukan Fakulti Sains Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim, Perak.

………………………………………………….. (EN. YUSRI BIN YAKUB) Penyelia Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah

PENGESAHAN Penulisan ilmiah ini telah diterima dan diluluskan untuk memenuhi syarat Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah bagi memperolehi Ijazah Sarjanamuda Pendidikan Sains Sukan Fakulti Sains Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim. Perak.. ONG KUAN BOON) Penyelaras Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah . (DR. ………………………………………………….

Dedikasi…. Aziz. Saliza Bt Abd. adik. diri ini mnggapai segunung kejayaan… Teristimewa buat insan tersayang. Limpahan kasih buat opah. Sentiasa menahan jerih dan perih Menjadi sumber inspirasi Dan sentiasa memahami pengorbanan selama kita di menara gading Adakalanya dalam kesungguhan Meniti sebuah pengharapan Kita sering tercari erti… Mencabar dan dicabar Mengejar dan dikejar Menyalah dan dipersalah Mengguna dan diperguna Berpuncakkah gunung Tercapaikah impian andai Yang dikejar tak dapat Yang dikendong berciciran Diperdengarkan hati Digenggam bara biar jadi abu Tiada yang bakal merubah Jika diri tidak berubah Tidakku mungkiri janji termetri Harapan Keluarga tercinta Takkan kubiar berkarat di hati v . abah Jasa kalian tidak dapat dibalas hingga ke akhir hayat setia menanti.

Semoga jasa kalian semua mendapat keberkatan Allah S. Yusri Bin Yakub yang telah banyak mengorbankan masa dan tenaga dalam memberi tunjuk ajar. tenaga dan wang ringgit serta banyak menjana idea-idea baru dalam penghasilan kajian ini. terima kasih kerana banyak membantu dari segi masa. terima kasih kerana banyak memberi kerjasama yang tidak berbelah bahagi. penyelidik mengucapkan setinggi penghargaan kerana sabar dan tenang dengan karenah penyelidik. Fadzli Bin Nuruddin D20012009111 Program Pendidikan Sains Sukan. Saliza bt Abdul Aziz. vi .A.W. di sini penyelidik ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pensyarah penasihat. Tidak lupa kepada Pengetua dan Penolong Kanan sesi petang Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak kerana memberi peluang kepada penyelidik untuk membuat kajian di sekolah beliau.T. En. Mohd.PENGHARGAAN Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. idea serta cadangan-cadangan yang tidak ternilai kepada penyelidik dalam menyiapkan kajian ini. selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.W. Akhir sekali kepada rakanrakan seperjuangan phoenix. Sikap beliau yang mesra pelajar sangat dihormati dan dikagumi dan meyakinkan penyelidik dalam menyiapkan kajian ini. bimbingan. Kepada insan yang disayangi. Buat keluarga tecinta.

. . . . . . . . 47 vii . 13 13 14 III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi Kajian Sampel Kajian Instrumen Kajian Prosedur Kajian Analisis Data . . . . . . PENGHARGAAN SENARAI JADUAL ABSTRAK . . . . . . . . Definisi Operasional . . . . . . . . . . . . . . v vi ix x BAB l PENDAHULUAN . . . . . . . 1 1 5 8 9 9 10 10 Pengenalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kepentingan Kajian Limitasi Kajian . . . . Pernyataan Masalah Objektif Kajian . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 24 25 25 26 28 29 IV ANALISIS DATA . . . . . . . . . Literatur . . . Persoalan Kajian . . 30 V PERBINCANGAN. . . . . . ll SOROTAN LITERATUR Pengenalan . . . . . KESIMPULAN DAN CADANGAN . . . . . . . . . . . . . . . .JADUAL KANDUNGAN Muka Surat DEDIKASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 55 LAMPIRAN A B C D Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran Malaysia Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur . . .RUJUKAN . . . 57 58 59 60 viii . . . . . . . . . . Surat Pengesahan Pelajar . . . Borang Soal Selidik .

. . . . 8 Hasil dapatan Borang Soal Selidik Tentang Tahap Pengetahuan soalan 1 hingga 20 . . . . . 45 ix . . . . 10 Hasil dapatan soal selidik tentang sumber-sumber pengetahuan soalan 1 hingga soalan 5 . . . 7 Hasil Dapatan Soal selidik tentang Amalan Pemakanan Sihat dan Tidak Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak . . 32 33 6 Amalan Pemakanan yang Sihat dan Tidak Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak . . . . . . 36 . . . . 9 Hasil Dapatan Borang Soal Selidik Tentang Tahap Pengetahuan Soalan 1 Hingga 20 Untuk Jawapan Yang Betul dan Salah . . . . 37 . 42 . .SENARAI JADUAL Jadual 1 Analisis Latar Belakang Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak 2 Kumpulan Etnik Pelajar 3 Umur Pelajar . 34 . . . . Muka Surat . . 5 Jenis Pekerjaan Ibu Bapa / Penjaga . 31 31 32 4 Pengalaman Mengikuti Kursus atau Ceramah Tentang Pemakanan . . .

Ujian telah dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai memenuhi keperluan kursus KSS 4093 Latihan Ilmiah PENGETAHUAN TENTANG PEMAKANAN DAN AMALAN PEMAKANAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH Oleh MOHD. Fakulti Sains Sukan. x . Seramai 40 orang pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 telah dipilih sebagai sampel kajian. amalan pemakanan sihat responden.Abstrak Latihan Ilmiah yang dikemukakan kepada Jabatan Sains Sukan. tahap pengetahuan responden tentang pemakanan dan sumber-sumber yang mempengaruhi tahap pengetahuan amalan pemakanan responden. Instrumen yang digunakan di dalam ujian ini ialah soal selidik yang mengandungi empat bahagian utama iaitu latar belakang responden. Tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui tahap pengetahuan tentang pemakanan dan amalan pemakanan di kalangan pelajar sekolah menengah. Yusri Bin Yakub Jabatan Sains Sukan Sains Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris. FADZLI BIN NURUDDIN APRIL 2005 Pensyarah Penasihat Jabatan Fakulti : : : En. Kuala Lumpur.

Ini kerana makanan merupakan sumber penting yang diperlukan oleh tubuh badan. Masalah ini tidak . diabetes. Antara faktor yang mempengaruhi pembinaan kesihatan seseorang adalah amalan pemakanannya. Pada masa kini terdapat banyak penyakit yang menyerang manusia berpunca daripada pengambilan makanan yang tidak teratur serta kandungan makanan itu sendiri yang tidak menepati tahap yang diperlukan untuk kesihatan yang baik. Bagi manusia makanan adalah satu keperluan untuk tumbesaran dan perkembangan tubuh badan serta pembentukan keseluruhan kesihatan individu. tekanan darah tinggi. osteoporosis. obesiti dan pelbagai jenis kenser.BAB I PENDAHULUAN Pengenalan. Ini kerana tuntutan tubuh badan yang memerlukan nutrien-nutrien tertentu bagi meningkatkan fungsi fisiologi dan biomekanikal tubuh bagi menjana tenaga untuk kecergasan diri. Amalan pemakanan yang salah serta pengambilan yang tidak teratur dari segi kandungan nutriennya akan lebih meningkatkan dan mempelbagaikan lagi penyakit-penyakit kronik seperti penyakit koronori jantung.

remaja pada masa kini adalah lebih berpengetahuan berbanding dengan sepuluh tahun yang lalu. pergaulan dengan rakan-rakan sebaya dan tekanan-tekanan yang diterima dalam hidup. Antara perubahan yang berlaku pada peringkat ini ialah tingkahlaku. . Tetapi malangnya. Ini bermakna mereka tidak mengaplikasikan maklumat pemakanan yang diperolehi daripada media massa ke dalam pemilihan sajian makanan mereka. aliran pemilihan makanan di kalangan remaja tidak sepenuhnya mengambarkan penambahan pengetahuan yang mereka perolehi.2 terkecuali bagi individu atau remaja yang mempunyai pelbagai latar belakang aktiviti. Alam remaja merupakan satu tempoh paling mencabar dalam perkembangan manusia kerana ia adalah peringkat penglibatan aktif dalam aktiviti jasmani dan sosial disertai dengan kesedaran tentang perubahan yang berlaku pada tubuh badan. Ia adalah untuk menjamin dalam keberkesanan melakukan aktiviti tersebut. Para remaja pada masa kini lebih berpengetahuan tentang makanan yang sihat dan makanan yang disyorkan berdasarkan kepada kandungan lemak. pengambilan pemakanan yang seimbang adalah satu keperluan bagi remaja-remaja yang sedang mengalami proses ini. Oleh yang demikian. Menurut Anderson (1991). gula dan garam yang rendah.

Kesuntukan masa menyebabkan mereka seringkali mengambil makanan di luar dan memakan dengan kadar cepat. Menurut Mangham dan Vickey (1981). kemiskinan hidup. mempengaruhi tabiat atau sikap pemakanan mereka.V dan Mahan. amalan pemakanan yang baik adalah apabila seseorang itu telah mengambil makanan yang memenuhi keperluan dari segi jumlah dan jenis nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan iaitu untuk mendapatkan tenaga. M.K (1993).3 Menurut Krause. membina dan membaiki tisu-tisu dalam badan dan dapat mengawal penyakit. Perkembangan fizikal dan mental yang berterusan memerlukan pemakanan yang baik dan mencukupi bagi keperluan hariannya. Menurut White (1982). pada usia remaja. keadaan struktur sesebuah keluarga. pemakanan adalah faktor yang penting untuk kesejahteraan seseorang. berpendapat bahawa pengambilan nutrien yang tidak mencukupi oleh seseorang itu dipengaruhi oleh kurangnya faktor pengetahuan tentang pemakanan. L. Mereka mula membeli makanan kesukaan mereka sendiri tanpa memikirkan kesan pemakanan tersebut. Jelliffe (1989). kebebasan individu semakin meningkat serta penglibatan yang bertambah dalam kehidupan sosial dan jadual seharian yang biasanya sibuk. .

Namun begitu kebanyakan daripada ahli masyarakat hari ini sering lupa tentang betapa pentingnya penyediaan makanan yang disesuaikan dengan keperluan badan masing-masing. Manakala aras dua pula mengandungi sayur-sayuran dan buah-buahan. Aras tiga pula terdiri daripada makanan daripada ternakan. Di antara objektif yang diharapkan pelajar tingkatan 1 perolehi . Aras empat mengandungi lemak. Dalam pelajaran Pendidikan Kesihatan di sekolah. kurikulum pendidikan kesihatan digubal dengan hasrat untuk memenuhi keperluan pertumbuhan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat sihat yang mengamalkan gaya hidup sihat. gula dan minyak. Keadaan badan yang sihat banyak bergantung kepada sikap pemakanan yang baik dan seimbang. pelajar tingkatan satu telah didedahkan tentang aspekaspek pemakanan. Gaya Hidup Sihat dan Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran. di dalam tunjang pembelajaran 2 iaitu Gaya Hidup Sihat.4 kepercayaan tradisional dan faktor persekitaran seperti tempat tinggal yang tidak selesa dan kotor. Pada peringkat ini. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kesihatan Diri dan Kerjaya. ia lebih menjurus kepada piramid makanan yang terdiri daripada empat aras iaitu aras satu terdiri daripada pelbagai makanan yang mengandungi banyak karbohidrat. Berdasarkan sukatan pelajaran tersebut.

Aziz (1989) Penyataan Masalah. Malik dan Abd. Pelajar tingkatan 2 pula mempelajari tajuk pemakanan tetapi lebih menumpukan kepada nutrien dan fungsinya. menerangkan penyakit-penyakit dan defisiensi yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan nutrien dalam diet seharian. menyenaraikan kepentingan piramid makanan dan juga dapat mengenalpasti jenis-jenis makanan dalam asas 3 dan aras 4 piramid makanan serta fungsi makanan tersebut kepada tubuh. Sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh remaja ini adalah disebabkan oleh pengetahuan yang terhad tentang asas pemakanan.5 setelah mempelajari tajuk pemakanan. Pengambilan nutrien yang tidak mencukupi akan menyebabkan berlaku pelbagai masalah kesihatan. Di antara objektifnya ialah pelajar dapat menerangkan contoh-contoh makanan setempat yang seimbang dan serasi bagi kegiatan seharian. menerangkan tabiat makan yang betul dan menerangkan langkah-langkah kebersihan dalam penyediaan dan hidangan. Peringkat remaja merupakan perubahan masa daripada kanak-kanak ke alam remaja yang kebanyakannya menghadapi pelbagai masalah dan tekanan. akan dapat mengetahui. . Ini akan mengakibatkan berlakunya kekurangan dalam pengambilan nutrien. Abd. menghuraikan fungsi-fungsi nutrien makanan. Hamidah. memahami dan menyatakan maksud piramid dan makanan.

bulimia dan obesiti. media. bagi keluarga yang mempunyai pendapatan yang rendah kebiasaannya mengamalkan corak pemakanan yang kurang berzat disebabkan sumber kewangan yang terhad. . Tambahan pula jumlah bilangan anak ramai yang terpaksa ditanggung oleh ibubapa. teman sebaya dan sebagainya. Tambahan pula pengetahuan yang cetek di kalangan ibu bapa tentang pemakanan yang seimbang menyebabkan keluarga itu menyediakan hidangan mengikut selera mereka tanpa mengira pengambilan nutrien yang baik untuk anak mereka. Faktor sosioekonomi keluarga juga turut mempengaruhi corak pengambilan pemakanan pelajar. Ini bermakna suasana persekitaran makanan dan masa makan yang diamalkan oleh keluarga individu tersebut mempengaruhi tabiat pengambilan pemakanan.6 Kita sering dipaparkan dengan permasalahan dikalangan pelajar yang berkaitan dengan permasalahan makanan seperti aneroksia. terutamanya di kalangan pelajar wanita. Keluarga merupakan pengaruh utama dalam perkembangan tabiat pemakanan seseorang individu. berkualiti (berzat) dan seimbang kerana mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Di antara pengaruh yang menentukan pengambilan makanan sehingga menjadi tabiat pelajar meliputi suasana keluarga. Permasalahan ini berkait rapat dengan faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan oleh pelajar tersebut. ia membolehkan keluarga tersebut untuk menghidangkan makanan yang sedap. Keadaan ini berbeza dengan keluarga yang mempunyai pendapatan yang agak tinggi.

Iklan makanan untuk kanak-kanak ini mengandungi mutu pemakanan yang lebih rendah berbanding dengan makanan yang diiklankan untuk orang dewasa.7 Pihak media turut mempengaruhi corak pengambilan pemakanan seseorang pelajar. ia boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada remaja tersebut . Oleh yang demikian. Perhubungan sosial di kalangan rakan-rakan sebaya turut menyumbangkan kepada faktor pengambilan pemakanan dikalangan remaja masa kini. aspek pengetahuan tentang amalan pemakanan amat penting bagi individu khususnya bagi remaja kerana ia merupakan pemangkin kepada kesihatan diri remaja tersebut. Kecenderungan stesen-stesen televisyen yang rata-rata mengeluarkan hampir setengah daripada semua iklan adalah mengenai makanan. Melalui iklan ini tidak mustahil boleh mempengaruhi corak pengambilan makanan dikalangan remaja seterusnya ia boleh mengakibatkan pengambilan makanan yang salah dikalangan remaja tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan pemakanan yang baik. Tanpa amalan pemakanan yang betul. Rakan sebaya lebih mempengaruhi mereka dan ini termasuk sikap dan pemilihan makanan. seterusnya akan mempengaruhi pembelajaran mereka di dalam kelas. Hal ini dapat dilihat apabila ada dikalangan individu yang menolak sesuatu makanan yang berzat dengan tiba-tiba kemudian meminta suatu makanan yang digemari mengikut selera dirinya dan teman-teman tanpa mengira khasiatnya.

Meninjau amalan pemakanan di kalangan pelajar. Oleh kerana masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja mengenai pemakanan.8 seperti penyakit dan ketidakseimbangan berat badan. 2. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmanakah pengetahuan tentang pemakanan mempengaruhi amalan pemakanan pelajar. Objektif kajian ini adalah seperti berikut : 1. 3. . seterusnya boleh menghalang pergerakan tubuh badan untuk melakukan aktiviti harian. Mengenalpasti sumber-sumber pengetahuan tentang makanan dan pemakanan di kalangan pelajar. Objektif Kajian. kajian ini dilakukan untuk mengetahui adakah faktor pengetahuan tentang pemakanan mempengaruhi amalan pemakanan remaja tersebut. Kuala Lumpur. Kajian ini dilakukan keatas pelajar tingkatan 1 dan 2 yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan yang menetap di kawasan bandar dan pinggir bandar di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar mengenai pemakanan yang baik dan seimbang.

Membantu guru merangka program peningkatan pengetahuan tentang amalan pemakanan yang baik. Antara kepentingan kajian ini adalah : 1. Memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya amalan pemakanan yang sihat. Sejauhmanakah tahap pengetahuan pelajar mengenai amalan pemakanan yang baik dan memenuhi keperluan nutrien harian? 3. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti dan menjawab beberapa persoalan berkaitan tentang amalan pemakanan yang diamalkan sebelum ini. Kajian ini diharap dapat memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat terutamanya kepada golongan remaja mengenai amalan pemakanan yang baik. 2.9 Persoalan Kajian. Apakah sumber-sumber yang mempengaruhi pengetahuan tentang amalan pemakanan remaja dan pelajar? Kepentingan Kajian. . Di antara persoalan kajian yang dinyatakan adalah seperti berikut: 1. Adakah pelajar mengamalkan amalan pemakanan yang sihat? 2.

Sebarang benda pejal atau cecair yang dioksidakan dan memberikan tenaga haba kepada tubuh untuk bergerak. Makanan juga menolong membina ketahanan tubuh terhadap penyakit dan jangkitan. Definisi Operasional. Kuala Lumpur. juga untuk aktivitiaktiviti yang lain seperti tumbesaran. Memberi input dan penerangan kepada ibu bapa tentang kepentingan amalan pemakanan yang baik dalam peningkatan prestasi pembelajaran anak mereka. membaiki tisu-tisu bdan dan mengatur proses-proses yang terlibat dalam tumbesaran dan pembaikan. Limitasi Kajian. . Responden kajian ini terdiri daripada 40 orang pelajar tingkatan 1 dan 2. Soal selidik ini mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pemakanan terhadap amalan pelajar sekolah berkenaan. Makanan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmanakah tahap pengetahuan amalan pemakanan pelajar sekolah dan remaja. Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak .10 3. Responden akan diberi soal selidik. Responden dipilih secara rawak merangkumi pelajar pelbagai aras pengetahuan di sekolah berkenaan. membuat kerja-kerja.

Pengetahuan Pemakanan. Diet yang boleh membekalkan nutrien yang mencukupi mengikut umur. konsep makanan seimbang dan penyakit akibat kekurangan zat makanan tertentu. jantina dan keadaan fizikal untuk memenuhi keperluan tumbersaran dan memelihara kesihatan. Diet Seimbang.11 Pemakanan. Sumber zat makanan dan keperluan zat-zat makanan oleh individu. Kajian tentang semua proses tumbesaran. Kebiasaan yang selalu dilakukan oleh seseorang individu terhadap pemilihan dan penggunaan suatu jenis bahan makanan menurut kebudayaan masyarakatnya. . pemeliharaan dan membaiki kehidupan bahan yang bergantung kepada pengambilan makanan. fungsi dan kepentingannya. Amalan Pemakanan. Pengetahuan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pemakanan dari segi zat makanan.

. Badan menerima jumlah zat makanan dalam kadar yang tidak mencukupi pada suatu jangka masa yang lama. Kekurangan Zat Makanan.12 Lebihan Zat Makanan. Badan menerima jumlah zat makanan dalam kadar yang berlebihan pada suatu jangka masa yang lama.

Semasa kemuncak tumbesaran.BAB II SOROTAN LITERATUR Pengenalan. remaja perlulah berhati-hati dalam menentukan jumlah dan kekerapan . Pemakanan amat penting dalam melahirkan keharmonian hidup bermasyarakat. Masyarakat yang sihat adalah bergantung kepada amalan pemakanan individu yang dapat memenuhi keperluan seharian. Walaubagaimanapun. Justeru itu aspek amalan pemakanan perlulah diambil berat oleh setiap individu terutamanya golongan remaja bagi menjamin kesejahteraan hidup mereka. Ini amat penting supaya mereka berupaya untuk menggunakannya bagi memenuhi keperluan dalam melakukan aktiviti harian. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi mungkin kerana kurangnya pengetahuan tentang amalan pemakanan akan menyebabakan kesihatan terganggu dan mudah diserang penyakit. remaja perlulah mengambil makanan dengan lebih kerap dan dalam kuantiti yang banyak untuk mendapatkan tenaga yang lebih. Pemakanan mempunyai hubungan dengan kesejahteraan tubuh badan manusia. Sejak di dalam kandungan ibu lagi pemakanan memainkan peranan penting di dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia pada keseluruhannya.

emosi. Phuah (2003) berpendapat. Literatur. hayat.14 pengambilan makanan supaya tidak berlebihan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada sistem tubuh badan. Menurut Bill (2002). ubah suai dan tekanan pada taraf tertinggi dan disertai oleh kesedaran tentang perubahan tubuh berlaku. Apabila lelaki dan perempuan mencapai peringkat ini keperluan tenaga dan zat-zat makanan mereka meningkat dengan cepat. kajian menunjukkan pengetahuan tentang diet yang seimbang dapat mencegah penyakit dan dapat meningkatkan kasihatan diri. melaporkan kanak-kanak yang mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi tentang pemakanan akan lebih cenderung mengambil hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran. Peringkat remaja adalah peringkat di mana aktiviti-aktiviti jasmani. sosial. Subar (1992) di dalam Bill (2002) menyatakan pelajar yang mengamalkan diet yang seimbang mempunyai sedikit atau kurang masalah kesihatan. Shewchuck dan Hickey (1999) di dalam Bill (2002). Sementara itu remaja lelaki pula memerlukan 3000 hingga 3400 kalori tenaga sehari. Remaja perempuan memerlukan 2200 hingga 2500 kalori tenaga sehari. Hinton. Ia perlulah diterapkan pada peringkat awal kanak-kanak dan berterusan sehingga peringkat remaja dan dewasa. Manakala menurut Reynolds. para remaja mempunyai keperluan pemakanan yang lebih dalam pelbagai bidang. Remaja .

akibat pengambilan makanan yang tidak baik. kerja rumah. Kekurangan zat makanan dalam tubuh akan menyebabkan seseorang cepat berasa lemah dan mudah diserang penyakit. Menurut Krause dan Mohan (1998). Setiap makanan yang dimakan akan membekalkan tenaga yang diperlukan untuk hidup. Keadaan ini akan menyebabkan seseorang itu kurang mendapat zat yang diperlukan oleh tubuh. obesiti dan masalah tingkahlaku. Biasanya kesan buruk ini akan diperolehi manusia di dalam satu tempoh masa yang agak panjang. seseorang remaja akan menghadapi risiko penyakit jantung. Pengambilan . Kita akan mudah mendapat penyakit sekiranya tidak bijak dalam memilih atau mengambil makanan yang berlebihan untuk keperluan tubuh.15 pada peringkat sedang membesar dan matang ini banyak menghabiskan masa mereka di luar rumah seperti mengerjakan aktiviti-aktiviti sekolah. Remaja perempuan memerlukan kadar kalori yang lebih rendah kerana mereka kurang aktif berbanding pelajar lelaki. ramai di antara kita tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Penyakit bulimia yang teruk boleh mengganggu proses hidup kita seharian. Dari itu mereka memerlukan keperluan kalori yang berlebihan untuk menjaga keadaan jasmani mereka. bulimia. Tabiat pemakanan yang baik dan seimbang amat penting untuk kesihatan. Walaubagaimanapun. aktiviti sosial. Pengambilan makanan secara berlebihan dan tidak menepati keperluan nutriennya akan mendatangkan kesan yang buruk kepada perkembangan fizikal dan mental setiap individu.

Bagi mendapatkan keseluruhan tuntutan yang dikehendaki oleh tubuh badan. Pengetahuan asas pemakanan . Tenaga diperlukan bagi menjalankan aktiviti harian. ia memerlukan pengetahuan dan pemilihan pemakanan yang sempurna. remaja memerlukan pengetahuan tentang amalan pemakanan untuk kesejahteraan hidup. Jelliffe (1989) berpendapat bahawa salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan yang tidak sempurna adalah kerana kurangnya pengetahuan golongan remaja tentang cara pemakanan yang baik selaras dengan keperluan hariannya. Ini akan menyebabkan remaja keliru dalam menentukan jenis dan jumlah makanan mereka perlukan. Oleh itu. fungsi tubuh. Pemakanan amat penting bagi menjamin remaja mendapat makanan yang cukup sesuai dengan keperluan nutrien seharian mereka.16 nutrien yang cukup dan seimbang pada peringkat remaja adalah amat penting bagi memastikan kesihatan mereka terjaga. Stare dan William (1990) pula berpendapat pengetahuan tentang pemakanan merupakan asas untuk perancangan makanan. Amalan pemakanan yang baik amat penting bagi perkembangan tubuh badan. Mereka yang mempunyai pengetahuan makanan yang baik akan menitik beratkan tentang pemilihan dan pengambilan jenis-jenis makanan. kecekapan melakukan pekerjaan. keupayaan pemulihan kecederaan tubuh badan. pembiakan dan pertumbuhan yang normal.

Seseorang pelajar sepatutnya mengambil tahu tentang pemakanan mereka untuk memperbaiki taraf kesihatan dan keselesaan belajar serta dapat melakukan pelbagai aktiviti di sekolah dengan baik dan sempurna.17 menjelaskan mengapa nutrien diperlukan dan dimana ia diperlukan dalam bekalan makanan. Kumpulan kawalan adalah terdiri daripada pelajar-pelajar wanita penari dan bukan penari universiti tersebut. semakin baik pengetahuan seseorang tentang pemakanan. Simptom penyakit tersebut ditentukan melalui penggunaan soal selidik Eating Attitudes Test (EAT). Didapati peratusan di kalangan kedua-dua kumpulan pelajar yang dikaji adalah sangat rendah. pelajar yang mempunyai pengetahuan pemakanan yang tinggi biasanya mempunyai amalan pemakanan yang baik. Tujuan kajian tersebut ialah untuk mengukur dan menilai perkaitan di antara pengambilan makanan dengan simptom penyakit aneroksia nervosa. Keputusan menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan tersebut adalah terdedah kepada simptom penyakit aneroksia nervosa akibat pengambilan makanan yang kurang. . Ever (1987). telah menjalankan kajian ke atas pelajar-pelajar wanita yang terdiri daripada penari-penari di Universiti Iowa. Rao (1986) juga berpendapat. Oleh itu. semakin baiklah pula pengambilan makanannya dan mencapai keperluan yang disyorkan. Amalan pemakanan secara tidak teratur akan mengakibatkan remaja mudah mengidap penyakit yang merbahaya.

Satu penilaian terhadap pengetahuan remaja megenai penyakit sebelum pendedahan buku teks menunjukkan skor pengetahuan mereka adalah rendah. Menurut Syed Mahadzir ( 2004 ). Ilmu tentang pemakanan sihat tentang pemakanan sihat boleh diperolehi melalui sumber-sumber yang begitu banyak di dalam negara kita sama ada melalui media elektronik. dalam kajiannya terhadap 943 orang pelajar lelaki dan wanita dari 10 buah sekolah tinggi di Connecticut. Manakala menurut Douglas dan Douglas (1984). perisa dan pengawet.18 Menurut Oaks (1987). Ibu bapa perlu mengawasi tabiat pemakanan anak-anak mereka. amalan pemakanan di kalangan kanakkanak dan remaja perlu dipantau dan dijaga kerana tabiat pemakanan mereka mudah dipengaruhi oleh iklan-iklan televisyen dan media lain. manakala ibu bapa dan majalah adalah sumber utama di luar sekolah. Ini akan menimbulkan masalah hiperaktif dan obesiti di kalangan kanak-kanak dan remaja yang mungkin disebabkan oleh terlalu banyak makan makanan sampingan segera yang terlalu tinggi kandungan logam. bahan bercetak seperti majalah dan buku dan juga melalui perbincangan dalam forum bengkel dan seminar . Mereka mendapati bahawa mata pelajaran Sains Am dan Ekonomi Rumah Tangga adalah sumber utama pengetahuan pemakanan di sekolah. buku teks sekolah merupakan sumber atau maklumat kepada pelajar tentang pemakanan.

mendapati bahawa sumber pengetahuan pemakanan yang ke dua ialah daripada ibu bapa dan adik beradik. Karbohidrat ialah satu daripada tiga sumber utama tenaga dalam diet. Selain itu. keluarga dan masyarakat sekeliling. Kajian Hadijah (1986). ibu bapa perlulah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pemakanan supaya dapat menyediakan makanan yang seimbang untuk meningkatkan taraf pemakanan dan kesihatan keluarga. lemak. Kita perlu mempelbagaikan pengambilan makanan untuk keseimbangan yang menyihatkan tubuh badan kita. Oleh yang demikian. Ia biasanya dikenali sebagai kanji dan gula. Terdapat lima jenis nutrien utama dalam makanan iaitu karbohidrat. Karbohidrat boleh didapati dalam bentuk ringkas dan . gula dan ubi adalah makanan yang tinggi karbohidratnya. nasi.19 Pengetahuan yang tidak formal pada asasnya boleh didapati daripada ibu bapa. Karbohidrat. vitamin dan mineral. Sebahagian besar makanan seharian kita adalah dalam bentuk karbohidrat. iaitu sebanyak 360g. Negara-negara di Asia. pelajar juga mendapat maklumat tentang pemakanan melalui media massa dan media elektronik. Diet 2400 kilokalori (kkal) yang biasa diambil oleh seorang dewasa mengandungi 60 peratus karbohidrat (1440 kkal). Bagaimanapun lima juzuk makanan ini perlu ditambah dengan fiber (serat) dan air untuk menyeimbangkan fungsi fisiologi tubuh badan manusia. protein.

Lemak adalah sejenis makanan bahan pembakar. hidrogen dan oksigen. Satu gram lemak membekal 9 kalori tenaga.20 kompleks. Protein adalah satu bahan yang kompleks yang terdapat pada semua organisme hidup. tetapi kepekatannya lebih daripada karbohidrat. Bagi karbohidrat kompleks. Ia mempunyai nilai pemakanan yang tinggi dan terlibat secara terus dalam proses kimia yang diperlukan untuk kehidupan sempurna. atom karbon dan molekul airnya adalah sama banyak. ia terdiri daripada 2 karbohidrat ringkas yang kandungan kesetaraan airnya ialah 11 bagi setiap 12 atom karbon. Kandungan kolesterolnya yang tinggi boleh . Unsur-unsur lain termasuk fosforus. Dalam karbohidrat ringkas. memberi tenaga dan selebihnya disimpan. Lemak dan minyak di dalam diet terdiri daripada gliserol atau gliserin yang bercantum dengan asid lemak. Lemak mengandungi unsur karbon. Fungsi asas protein ialah bahan untuk tumbesaran untuk memperbaiki sel-sel rosak. sulfuer dan besi. Semua protein mengandungi unsur karbon. oksigen dan nitrogen. Lemak terbahagi kepada lemak haiwan dan lemak sayur-sayuran. Lemak yang didapati daripada haiwan mengandungi vitamin yang larut dalam lemak terutamanya vitamin A dan D. Protein. Lemak. hidrogen.

D. pembekuan darah dan menyihatkan tulang. Selalunya vitamin dikenali sebagai faktor makanan perlu kerana walaupun tidak menyumbangkan kalori ataupun jisim kepada tubuh tetapi ia amat penting. bijirin. memelihara kesihatan kulit. Terdapat dua jenis vitamin yang diperlukan dalam badan iaitu: i) ii) Vitamin larut lemak (vitamin A. Vitamin perlu untuk tindak balas metabolisme yang spesifik antara sel dan perlu untuk pertumbuhan yang normal serta mengekalkan kesihatan dan sebagai pelindung untuk mencegah pelbagai jenis penyakit. ikan bilis. Manakala lemak sayur-sayuran mengandungi aras lemak tak tepu yang tinggi yang mengurangkan paras kolesterol darah.21 menyebabkan penyakit jantung. Sumber makanan yang mengandubgi vitamin termasuklah daging. ikan. Kebanyakannya bertindak sebagai koenzim atau satu kumpulan prostetik enzim yang bertanggungjawab untuk meningkatkan sesuatu tindak balas kimia yang perlu. iaitu sama ada dalam unit miligram atau mikrogram. hati dan minyak masak. Vitamin merupakan satu kumpulan kompleks organik yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit daripada diet. Contoh lemak haiwan termasuklah mentega. pembentukan gigi dan tulang. tetapi jenis ini kurang kandungan vitamin. daging berlemak dan ikan.E dan K) Vitamin larut air (vitamin B kompleks dan C) Fungsi vitamin ini ialah memelihara penglihatan. keju berkrim dan susu tulen. kuning telur. Vitamin. . sayursayuran.

tetapi Cuma 16 yang dianggap perlu dalam pemakanan manusia. Mineral boleh didefinisikan sebagai kimia hablur bukan organik dan hemogen. Terdapat banyak jenis mineral yang didapati dalam sumber makanan. Mineral dianggap perlu apabila mineral berkenaan mesti diberi dalam diet dan juga untuk menjalankan fungsi penting untuk kehidupan. i) ii) Kromium Kobalt . i) ii) iii) iv) v) vi) Kalsium Magnesium Kalium Sulfur Fosforus Natrium Mineral mikro: Mineral yang terdapat di dalam badan kurang daripada 10 gram. pertumbuhan dan pembiakan. Mineral terbahagi kepada dua kumpulan: Mineral makro: Mineral yang terdapat di dalam badan melebihi daripada 10 gram. Mineral yang didapati dalam tubuh dan makanan adalah dalam bentuk ion.22 Mineral. Apabila mineral kurang ia boleh menyebabkan kegagalan fungsi sel dan fisiologi. Secara keseluruhan 4 hingga 5 peratus daripada berat badan manusia adalah dalam bentuk mineral.

seseorang boleh hidup selama beberapa minggu tanpa makanan. Air ialah nutrien yang selalu diketepikan walaupun air merupakan satu komponen yang paling banyak di dalam tubuh manusia. menurun dengan peningkatan umur dan kandungan lemak tubuh. orang dewasa dikatakan boleh hidup sehingga 10 hari tanpa air manakala kanak-kanak hanya setakat 5 hari. . Sel rangka pula mempunyai kepekatan yang paling rendah. Dalam cuaca yang sederhana. Apabila umur sudah sampai pada peringkat tua kandungan air akan menurun pada lebih kurang 50 peratus daripada berat badan. Bahagian tubuh yang mengandungi kepekatan air paling tinggi adalah pada sel metabolik aktif di otot dan visera. Kaum perempuan kurang mengndungi air kerana ia mempunyai peratus lemak tubuh yang tinggi.23 iii) iv) v) Kuprum Ferum Zink Air. Jumlah air dalam tubuh. iaitu 50 peratus daripada berat badan orang dewasa dan 70 peratus bagi bayi yang baru dilahirkan. didapati lelaki dewasa mengandungi lebih kurang 60 peratus air daripada berat badanberbanding denagn 50 hingga 55 peratus pada perempuan dewasa. iaitu dari segi peratus berat badan. Manusia tidak boleh berfungsi jika tiada air di dalam tubuhnya. Secara purata. Sebaliknya.

Kajian yang dilakukan adalah penyelidikan deskriptif berbentuk tinjauan yang menggunakan soal selidik atau tinjauan. kajian jenis deskriptif ini merupakan satu penyelidikan yang bermatlamat untuk menerokai satu bidang yang masih belum atau kurang dikaji dan diketahui. Dalam bab ini pengkaji membincangkan tatacara tinjauan yang dijalankan iaitu meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan membentuk tinjauan. . persampelan. Reka Bentuk Kajian. kajian. cara pengumpulan data dan cara menganalisis data.BAB III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan. Menurut Majid Konting (1990). populasi. sampel kajian. Rekabentuk juga akan menetapkan unit analisis. cara pengukuran. strategi dan perkaitan sebab-akibat. instrumen kajian. Sulaiman (2003). populasi. menyatakan bahawa rekabentuk kajian ialah perancangan yang menentukan cara penyelidikan dijalankan untuk menemukan jawapan kepada permasalahan. pembolehubah. pengumpulan dan penganalisa data. Pengkaji memilih kaedah ini kerana ia melibatkan pengumpulan data dalam satu masa tertentu.

Sampel kajian ini terdiri pelajar lelaki dan perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. Pelajar-pelajar ini yang tinggal di berjumlah 40 orang yang terdiri daripada pelajar Melayu. Kajian ini dilakukan di Sekolah menengah di Kuala Lumpur. Segala maklumat telah berjaya dikumpulkan akan dianalisis mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Sampel kajian ini dipilih secara rawak dan telah mendapat kerjasama yang sepatutnya bagi mempercepatkan proses mendapat maklumat. Kuala Lumpur yang tinggal di kawasan pinggir bandar dan bandar. Jumlah subjek yang dipilih adalah seramai 40 orang dikalangan pelajar tingkatan 1 dan 2 pelajar ini dipilih kerana pengkaji ingin melihat amalan pemakanan pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza. Sampel Kajian. Populasi kajian adalah terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan. kawasan bandar dan pinggir bandar yang melibatkan perbezaan status tahap pengetahuan tentang pemakanan. Sampel yang dipilih perlulah ikhlas dan jujur mengikut ketika menjawab soal selidik yang diberikan.25 Populasi Kajian. .

Satu set borang soal selidik telah disediakan yang mengandungi 4 bahagian utama :- Bahagian yang pertama mengandungi soalan berbentuk latar belakang responden. Kaedah ini juga mudah mendapat kerjasama daripada responden. Selain itu. umur. soal selidik adalah satu instrumen yang lazim digunakan dalam kajian berbentuk tinjauan. bangsa. Penyelidik telah memperolehi kebolehpercayaan r:0. Kelebihan instrumen ini adalah responden hanya memerlukan masa yang singkat untuk menjawab soal selidik. Soal selidik adalah diambil daripada sumber Ahmad Asmawi (2002). pekerjaan ibu bapa dan penjaga dan pendapatan mereka. Menurut Majid Konting (1990). Pengkaji telah mengubahsuai soal selidik ini agar bertepatan dengan ujian yang bakal dijalankan dan seterusnya melakukan kajian rintis. Responden bebas memilih dan menyatakan pendapat serta menilai mengikut kehendak masing-masing berdasarkan soalan soal selidik. . yang mengkaji tentang Faktor Pengetahuan Tentang Pemakanan dan Amalan Pemakanan Pelajar. ia dapat menjimatkan masa penyelidik dan responden.72.26 Instrumen Kajian. Manakala Burn (1990). pengalaman tentang pemakanan. Ia termasuklah jantina. menyatakan bahawa data yang diperolehi menjadi tepat kerana responden lebih berani untuk memberi tindakbalas terhadap aspek yang dikaji tanpa gangguan.

kepentingan dan fungsi pengambilannya. . Persoalan ini menuntut kejujuran responden dalam menjawab soalan. pengiklanan melaui media massa dan pengaruh rakan sebaya. Bahagian ini akan menentukan sejauhmana tahap pengetahuan responden terhadap makanan dan pemakanan. Ia meliputi sumber-sumber dari ibu bapa. Soalan-soalan adalah berkaitan tentang corak pengambilan makanan responden terhadap amalan pemakanan yang sihat. Soalan yang disediakan meliputi jenis makanan yang diperlukan. pembelian dan pengambilan makanan oleh responden. Bahagian ketiga pula mengandungi soalan-soalan yang menilai tahap pengetahuan responden tentang pemakanan. Soalan ini bertujuan untuk menilai sejauhmanakah sumber-sumber tersebut berjaya mempengaruhi responden untuk membeli makanan.27 Bahagian kedua pula mengandungi soalan–soalan yang menilai sejauhmanakah responden mengamalkan amalan pemakanan yang sihat dan sempurna. Bahagian keempat pula mempunyai soalan-soalan yang mampu mengumpulkan maklumat tentang sumber-sumber yang mempengaruhi tahap pengetahuan amalan pemakanan responden. pengajaran guru. Bahagian ini juga mengandungi soalan-soalan dari aspek penyediaan. buku bacaan.

iii) Memohon kebenaran Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak untuk dijalankan kajian. Langkah 3 : Peringkat Ujian. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut : Langkah 1 : Prosedur memohon kebenaran i) Mendapatkan surat kebenaran menjalankan kajian daripada Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. Jumlah subjek yang dikehendaki adalah seramai 40 orang yang terdiri daripada 4 buah kelas. Pengkaji telah merancang setiap langkah awal ke arah menjayakan penyelidikan ini. iv) Urusan temujanji dengan pengetua sekolah berkenaan. i) Subjek diberi taklimat serta arahan tentang tujuan dan kepentingan kajian oleh penyelidik dan guru. dan 20 orang dari tingkatan 1 dan 20 orang dari tingkatan 2. Langkah 2 : Prosedur Persampelan i) ii) Populasi pelajar-pelajar tingkatan 1 dan 2 dikenalpasti. iii) Subjek yang dipilih adalah dari kaum iaitu Melayu sahaja.28 Prosedur Kajian. ii) Memohon kebenaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. .

Keputusan dari jawapan soal selidik yang telah diproses dianalisa dan ditaksirkan dalam Bab 4. Semua data yang diperolehi diproses menggunakan SPSS.29 ii) Subjek menjawab soal selidik yang mengandungi biodata diri dan penyataan soalan selama 20 minit. Analisa Data Data akan dikumpulkan daripada soal selidik yang telah dijalankan. Semasa ujian ini dijalankan. iii) Subjek tidak dibenarkan berbincang antara satu sama lain. . responden tidak dibenarkan berbincang antara satu sama lain.

umur. Latar Belakang Demografik Responden. pengalaman tentang pemakanan dan pekerjaan ibu bapa dan penjaga. bangsa.BAB IV ANALISA DATA Pengenalan Dalam bab ini akan diterangkan tentang analisa data yang telah diperolehi dari soal selidik yang telah dijalankan keatas 40 orang responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak tingkatan satu dan dua. . Bab ini mengandungi tiga bahagian yang melaporkan analisa data dari soal selidik. tahap pengetahuan pelajar dan sumber pengetahuan tentang pemakanan. Bahagian ini juga meliputi soalan yang berkaitan dengan amalan pemakanan pelajar. Bahagian ini akan menerangkan beberapa pembahagian mengenai latar belakang responden iaitu jantina.

5%) adalah pelajar perempuan.5 37.31 Jadual 1: Analisis Latar Belakang Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. 25 orang (62. Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan 25 15 40 Peratusan 62. Jadual 2 : Kumpulan Etnik Pelajar Bangsa Melayu Cina India Lain-Lain Jumlah Bilangan 40 0 0 0 40 Peratusan 100 0 0 0 100 Jadual 2 menunjukkan pelajar terdiri daripada satu bangsa sahaja iaitu bangsa Melayu seramai 40 orang (100%).5 100 Jadual 1 menunjukkan analisis statistik mengikut jantina. . Daripada 40 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak.5%) adalah pelajar lelaki dan 15 orang (37. Tiada bangsa-bangsa lain yang menduduki kelas-kelas yang dipilih oleh penyelidik untuk dijadikan responden.

Tiada pelajar yang berumur 12 dan 15 tahun. Jadual 4 : Pengalaman Mengikuti Kursus atau Ceramah Tentang Pemakanan Penyataan Pernah Tidak Pernah Jumlah Bilangan 12 38 40 Peratusan 30 70 100 Jadual 4 menunjukkan analisis data analisis statistik kursus pemakanan dan ceramah yang pernah diikuti oleh pelajar. 20 orang (50%) berumur 13 tahun dan 20 orang (50%) berumur 14. . Seramai 12 orang (30%) pernah mengikuti kursus atau ceramah tentang pemakanan.32 Jadual 3 : Umur Pelajar Peringkat Umur 12 Tahun 13 Tahun 14 Tahun 15 Tahun Jumlah Bilangan 0 20 20 0 40 Peratusan 0 50 50 0 100 Jadual 3 menunjukkan pecahan umur pelajar. manakala 38 orang (70%) tidak pernah mengikuti mana-mana kursus atau ceramah tentang pemakanan.

33 Jadual 5 : Jenis Pekerjaan Ibu Bapa / Penjaga Pelajar. manakala jumlah ibu bapa atau penjaga yang tidak bekerja adalah seramai 3 orang (7. seramai 4 orang (10%) bekerja dalam sektor swasta. Jenis Pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tidak Bekerja Jumlah Bilangan 22 4 11 3 40 Peratusan 55 10 27. .5 100 Jadual 5 menunjukkan analisis statistik jenis pekerjaan ibu bapa dan penjaga pelajar.5%). seramai 11 orang (27.5 7. Seramai 22 orang (55%) ibu bapa atau penjaga pelajar bekerja di jabatan kerajaan.5%) bekerja sendiri.

Pilih hanya makanan yang mengandungi pewarna atau pengawet.25 183 18. Lebih gemar memakan snek berbanding nasi. Makan sukurangkurangnya 3 kali sehari. Utamakan zat dalam makanan sebelum dimakan. Pastikan makanan yang dimakan mengandungi semua nutrient pyramid makanan.3 277. 10. 2.75 . Bersarapan walaupun hanya dengan sekeping roti dan minuman panas sahaja.5 72. 5. Bil Kenyataan Respon Jawapan Ya 36 % 1. Jumlah Min 90 Respon Jawapan Tidak 4 % 10 2 95 38 5 2 95 38 5 34 85 6 15 34 85 6 15 33 82. Mengambil makanan seperti jeruk dan asam.5 30 34 75 85 10 6 25 15 10 2 25 5 30 38 75 95 217 21.5 7 17. Ada sukurangkurangnya satu jenis sayur dalam tiap hidangan.34 Jadual 6: Amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. Makan mengikut masa walaupun tidak lapar. 6.5 27. 7. 4. Makan mengikut suka hati. 3. 8.7 722. 9.

menunjukkan seramai 34 orang (85%) memberi jawapan ya dan 6 orang (15%) memberi jawapan tidak. Bagi soalan terakhir iaitu soalan 10. seramai 34 orang (85%) menjawap ya dan 6 orang (15%) menjawap tidak. Bagi soalan 3. Manakala bagi soalan 7 seramai 30 orang (75%) menjawap ya dan 10 orang (15%) menjawap tidak.5%) yang memberi jawapan tidak. Soalan 4 pula. seramai 10 orang (15%) menjawap ya dan 30 orang (75%). . jawapan ya bagi soalan ini ialah sebanyak 2 orang (95%) dan untuk jawapan tidak sebanyak 38 orang (5%).35 Berdasarkan jadual 6. Soalan 2 pula. seramai 34 orang (85%) memberi jawapan ya dan seramai 6 orang (15%) memberi jawapan tidak. Soalan 8 pula. menunjukkan seramai 2 orang (95%) memberi jawapan ya dan untuk jawapan tidak seramai 38 orang (5%). seramai 2 orang (5%) menjawap ya dan seramai 38 orang (95%) memberi jawapan tidak. Soalan 5 pula. Soalan 6 pula menunjukkan seramai 33 orang (82.5%) memberi jawapan ya dan untuk jawapan tidak seramai 7 orang (17. respon bagi soalan satu bagi jawapan ya adalah sebanyak 36 orang (90%) dan untuk jawapan tidak berjumlah 4 orang (10%). Bagi soalan 9.

25 Berdasarkan jadual 7. Bil 1. jawapan positif untuk soalan amalan pemakanan yang sihat adalah sebanyak 345 atau 86.25% yang memberi jawapan sebaliknya iaitu mengamalkan amalan pemakanan yang tidak sihat. 2.36 Jadual 7 : Hasil Dapatan Borang Soal Selidik Tentang Amalan Pemakanan Sihat dan Tidak Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. Penyataan Amalan pemakanan sihat di kalangan pelajar Amalan pemakanan tidak sihat di kalangan pelajar Jumlah 345 65 % 86. .25 16.25% dan hanya 65 atau 16.

Buah-buahan seperti limau.5 2 5 38 95 29 72.5 19 47. Makanan seperti nasi. 5.5 11 27. 3. Pengambilan makanan seperti daging.5 4 10 36 90 . 4. 2. mee. Bil Soalan Respon Jawapan Ya 8 Peratus Respon Jawapan Tidak 32 Peratus 1.5 7 17. epal dan anggur mengandungi lebih banyak zat makanan daripada buah-buahan tempatan. roti atau makanan dari gandum boleh menyebabkan masalah kegemukan. Protein. karbohidrat dan lemak merupakan 3 zat makanan utama yang membekalkan tenaga.5 21 52. telur dan kekacang perlu diambil sekurangkurangnya sekali dalam sehari. ikan.37 Jadual 8 : Hasil Dapatan Borang Soal Selidik Tentang Tahap Pengetahuan Soalan 1 hingga Soalan 20. 6. 20 80 33 82. Pizza. Lemak dari haiwan adalah lebih baik daripada lemak dari sayuran kerana ia dapat mengelakkan berlakunya masalah kesihatan. burger dan sosaj adalah makanan yang berzat dan sangat baik untuk kesihatan.

13. 12. Daging. Daging ayam tanpa kulitnya mengandungi lebih banyak lemak berbanding dengan ayam yang berkulit. Makanan berebus adalah lebih baik daripada makanan bergoreng untuk menjaga kesihatan jantung Pengambilan makanan manis yang berlebihan seperti coklat.5 29 72. ayam dan ikan adalah contoh makanan yang kaya dengan protein. Semua lemak dalam tubuh badan adalah tidak berguna. 8. dan gulagula boleh menjejaskan kesihatan kita. 14 15.5 .5 95 19 2 47. 10.5 5 16.5 5 12.5 8 20 32 80 36 90 4 10 36 90 4 10 38 95 2 5 35 87. kek.5 35 87. 37 92. Kacang soya adalah sumber makanan tambahan yang kaya dengan protein Telur adalah sumber protein yang utama. Susu rendah lemak adalah lebih baik daripada susu penuh lemak untuk menjaga kesihatan kita.5 21 38 52. 9. 11. Air tidak mengandungi zat makanan tetapi sangat perlu untuk kesihatan badan 5 12.5 11 27.38 7.5 3 7. telur. Susu adalah salah satu sumber utama zat kalsium.

Pengambilan jus buah-buahan adalah sangat baik untuk kesihatan kerana kandungan gula di dalamnya tidak terlalu pekat. bagi jawapan ya ialah seramai 29 orang (72.5 37 92. kumpulan makanan berlemak dan lebih gula perlu diambil dalam kuantiti yang banyak Dalam piramid makanan. respon jawapan bagi soalan satu bagi jawapan ya adalah sebanyak 8 orang (20%) dan untuk jawapan tidak berjumlah 32 orang (80%).5%).5%).5%) dan untuk jawapan tidak seramai 21 orang (52. Bagi soalan 3.125 327 16. Soalan 5. 18.5 20 50 20 50 473 23.5 40.35 817. kumpulan makanan berkarbohidrat perlu diambil dengan jumlah yang banyak Jumlah Min 34 85 6 15 38 95 2 5 3 7.5%) untuk jawapan ya dan untuk jawapan tidak 7 orang (17.5%) dan untuk jawapan tidak seramai 11 orang .65 1182. Soalan 4 pula menunjukkan seramai 2 orang (5%) untuk jawapan ya dan seramai 38 orang (95%) untuk jawapan tidak. Cara yang baik untuk makan ialah dengan mengambil makanan mengikut pyramid makanan Dalam piramid makanan. 19. Soalan 2 pula menunjukkan 33 orang (82.5 59.39 17.875 Berdasarkan jadual 8. jawapan ya bagi soalan ini ialah seramai 19 orang (47. 20.

5%) menjawab tidak. Soalan 12. Bagi soalan 11. seramai 21 orang (52. Soalan 6 pula menunjukkan seramai 4 orang (10%) yang menjawab ya dan untuk jawapan tidak seramai 36 orang (90%). Soalan 14 pula. Manakala bagi soalan 7 seramai 5 orang (12. Bagi soalan 9. seramai 8 orang (20%) yang memberi jawapan ya dan sebaliknya seramai 32 orang (80%) sahaja yang memberi jawapan tidak untuk soalan ini.5%) memberi jawapan ya dan 5 orang (12. seramai 36 orang (90%) menjawab ya dan sebaliknya adalah seramai 4 orang (10%) yang memberi jawapan tidak. seramai 29 orang (72.5%) menjawab ya dan seramai 35 orang (87.5%) memberi jawapan tidak.40 (27.5%) memberi jawapan tidak. seramai 34 orang (85%) memberi jawapan ya dan seramai 6 orang (15%) memberi jawapan tidak. Bagi soalan 15. Soalan 10 pula. . seramai 38 orang (95%) memberi jawapan ya dan selebihnya iaitu 2 orang (5%) memberi jawapan tidak.5%).5%) memberi jawapan ya dan 19 orang (47. Bagi soalan 16 pula.5%) menjawab tidak. Bagi soalan 17. seramai 38 orang (95%) memberi jawapan ya dan seramai 2 orang (5%) memberi jawapan tidak.5%) menjawab ya dan 11 orang (27. seramai 36 orang (90%) menjawab ya dan selebihnya iaitu 4 orang (10%) menjawab tidak.5%) memberi jawapan ya dan seramai 3 orang (7. Soalan 13 pula seramai 35 orang (87. Soalan 18 pula. Bagi soalan 8. seramai 38 orang (95%) memberi jawapan ya dan 2 orang (5%) memberi jawapan tidak.5%) memberi jawapan tidak. seramai 37 orang (92.

Soalan yang terakhir iaitu soalan 20.41 Soalan 19 pula seramai 3 orang (7.5%) memberi jawapan tidak.5%) memberi jawapan ya dan seramai 37 orang (92. menunjukkan keputusan yang sama banyak iaitu 20 orang (50%) memberi jawapan ya dan seramai 20 orang (50%) juga memberi jawapan tidak. .

Jawapan Betul % 90 95 85 90 95 90 70 100 90 80 90 80 65 85 70 95 85 85 90 65 90 80 75 85 75 Jawapan Salah 2 1 3 2 1 2 6 0 2 4 2 4 7 3 6 1 3 3 2 7 2 4 5 3 5 % 10 5 15 10 5 10 30 0 10 20 10 20 35 15 30 5 15 15 10 35 10 20 25 15 25 Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 18 19 17 18 19 18 14 20 18 16 18 16 13 17 14 19 17 17 18 13 18 16 15 17 15 .42 Jadual 9 : Hasil Dapatan Borang Soal Selidik Tentang Tahap Pengetahuan Soalan 1 Hingga Soalan 20 Untuk Jawapan Yang Betul dan Salah.

Ia adalah hampir 3 kali ganda berbanding subjek yang memberi jawapan tidak betul iaitu sebanyak 144 . Daripada jadual juga telah menunjukkan bahawa subjek ke-8 dan subjek ke-34 merupakan subjek yang mendapat skor terbanyak iaitu 20/20 ataupun 100 peratus betul. 18 peratus daripada keseluruhan soalan tahap pengetahuan.4 82 3. Manakala . pelajar yang menjawab jawapan betul adalah sebanyak 656 iaitu 82 peratus.43 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14 15 18 18 18 15 18 18 20 19 17 16 16 5 9 70 75 90 90 90 75 90 90 100 95 85 80 80 25 45 6 5 2 2 2 5 2 2 0 1 3 4 4 15 11 30 25 10 10 10 25 10 10 0 5 15 20 20 75 55 656 3280 144 18 720 JUMLAH PERATUS MIN 82 16.6 18 Jadual 9 menunjukkan jumlah keseluruhan jawapan yang diberi untuk tahap pengetahuan dan daripada analisa.

. Ini menunjukkan bahawa subjek berkenaan mempunyai tahap pengetahuan pemakanan yang rendah.44 subjek yang mendapat skor terendah ialah subjek ke 39 iaitu 5/20 ataupun 25 peratus.

5 4. 3.5 23 57.45 Jadual 10 : Hasil Dapatan Soal Selidik Tentang Sumber-Sumber Pengetahuan Soalan 1 hingga Soalan 5 Bil. 17 42.5 3 7.5 151 30.5 24.5 49 9.5 75. Anda memberi tumpuan ketika guru menerangkan perkara yang berkaitan dengan pemakanaan Iklan melalui media massa dapat menambah pengetahuan anda tentang amalan pemakanan yang baik. Ibu bapa anda sering memberikan penerangan tentang amalan pemakanan sewaktu di rumah Anda selalu berbincang tentang amalan pemakanan anda bersama rakan-rakan anda Jumlah Min 95 Respon Jawapan Tidak 2 % 5 34 85 6 15 37 92. Soalan Respon Jawapan Ya 38 % 1. 25 62.5 5.8 122. Anda ada membaca buku atau majalah yang berkaitan dengan makanan dan amalan pemakanan sewaktu di sekolah atau di rumah. 2.2 377.5 .5 15 37.

Ini menunjukkan terdapat perbezaan antara setiap individu dalam mendapatkan sumber pengetahuan tentang pemakanan. seramai 25 orang telah memberi jawapan ya dan seramai 15 orang telah memberi jawapan tidak. Bagi soalan yang terakhir. jumlah yang memberi jawapan ya adalah sebanyak 34 orang dan hanya 6 orang yang memberi jawapan tidak. seramai 17 orang telah memberi jawapan ya dan seramai 23 orang pelajar telah memberi jawapan tidak.46 Berdasarkan jadual 10. Bagi soalan 2. dapatan bagi soalan 1 pada bahagian 3 menunjukkan bilangan yang memberi jawapan ya adalah sebanyak 38 orang dan bagi jawapan tidak adalah sebanyak 2 orang. Soalan 3. . seramai 37 orang telah memberi jawapan ya dan hanya 3 orang responden yang memberi jawapan tidak. Manakala bagi soalan 4.

.BAB V PERBINCANGAN. Bagi mencapai tahap kesihatan yang optima. KESIMPULAN DAN CADANGAN Pengenalan Pengetahuan pelajar tentang amalan pemakanan terutamanya pemakanan seimbang banyak bergantung kepada sikap pelajar. Perbincangan yang dibuat di dalam bab ini adalah tertumpu kepada keputusan yang diperolehi melalui soal selidik. Kesimpulan tentang keseluruhan kajian ini akan dibentangkan dan cadangan yang membina diperlukan untuk membaiki pelbagai aspek dalam memberi impak yang baik kepada kajian-kajian yang akan datang. Terdapat tiga bahagian yang akan dibincangkan dalam bab ini iaitu perbincangan. kesimpulan dan cadangan. seseorang pelajar memerlukan disiplin didalam mengamalkan diet harian yang seimbang.

Kenyataan ini juga disokong oleh Rao (1986). Amalan Pemakanan di Kalangan Pelajar. amalan pemakanan ialah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang individu terhadap pemilihan dan penggunaan sesuatu jenis bahan makanan menurut kebudayaan masyarakatnya. seseorang remaja akan menghadapi risiko penyakit jantung. yang menyatakan amalan pemakanan secara tidak teratur akan mengakibatkan remaja mudah mengidap penyakit merbahaya. Seseorang remaja akan mudah mendapat penyakit sekiranya tidak bijak dalam membuat pemilihan terhadap pemakanan yang seimbang dan memenuhi keperluan nutriennya. bulimia. amalan pemakanan di kalangan kanak-kanak . Setiap makanan yang dimakan akan membekalkan tenaga yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tabiat pemakanan yang baik dan seimbang amat penting untuk kesihatan. obesiti dan masalah tingkahlaku. akibat daripada pengambilan pemakanan yang tidak baik. Pengambilan makanan secara berlebihan untuk keperluan tubuh dan tidak memenuhi nutrien akan mendatangkan kesan yang buruk kepada perkembangan fizikal dan intelektual pelajar terbabit. Seseorang pelajar sepatutnya mengambil tahu tentang pemakanan mereka untuk memperbaiki taraf kesihatan dan keselesaan belajar serta dapat melakukan pelbagai aktiviti di sekolah dengan baik dan sempurna. Penyataan ini disokong oleh Krause dan Mohan (1998). Menurut Suriah (2004). Manakala menurut Syed Mahadzir (2004).48 Perbincangan.

Kenyataan ini juga .25% peratus pelajar menjawap persoalan tentang amalan pemakanan sihat berbanding hanya sebanyak 16. semakin baiklah pula pengambilan makanannya dan mencapai keperluan yang disyorkan.49 dan remaja perlu dipantau dan dijaga kerana tabiat pemakanan mereka mudah dipengaruhi oleh iklan-iklan televisyen dan media lain. Pendapat ini disokong oleh Rao (1986). jasmani. Hasil keputusan yang diperoleh oleh penyelidik di dalam jadual 7 di dalam bab IV. yang menyatakan bahawa semakin baik pengetahuan seseorang tentang pemakanan. Berdasarkan pendapat pakar-pakar banyak menyatakan amalan pemakanan merupakan faktor yang sangat penting bagi melahirkan individu yang cemerlang dari segi rohani.25% menjawap persoalan pemakanan yang tidak sihat. emosi. pengetahuan pemakanan ialah pengetahuan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pemakanan dari segi zat makanan. Kesimpulan yang boleh dibuat terhadap pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak ialah mereka telah mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang di dalam proses kehidupan mereka seharian Tahap Pengetahuan Tentang Pemakanan. Tahap pengetahuan yang baik dapat membantu remaja dalam memilih atau mengambil pemakanan yang seimbang. intelektual dan sosial. Menurut Phuah (2003). menunjukkan hampir 86. fungsi dan kepentingannya.

menunjukkan sebanyak 82 peratus pelajar telah menjawap dengan betul dan selebihnya 18 peratus memberi jawapan yang salah. Kesimpulan yang boleh dibuat terhadap pelajar sekolah tersebut ialah mereka mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi tentang pemakanan seimbang dan berkualiti. Berdasarkan dapatan yang diperolehi dari hasil analisis data di dalam bab 4. Ini akan menyebabkan remaja keliru dalam menentukan jenis dan jumlah makanan yang mereka perlukan. Ini juga . Ini boleh dilihat di dalam hasil keputusan kajian di dalam bab 4 dimana mereka telah menjawap soalan dengan begitu baik sekali. yang menyatakan bahawa salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan pemakanan yang tidak sempurna adalah kerana kurangnya pengetahuan golongan remaja tentang cara pemakanan yang baik selaras dengan keperluan hariannya. keseluruhannya dapat mejawap dengan betul lebih daripada 10 soalan.50 disokong oleh Jelliffe (1989). Bagi pelajarpelajar yang lain. Manakala Stare dan William (1990) pula berpendapat. Hanya terdapat 2 orang sahaja yang mendapat skor yang rendah iaitu 5/20 (25%) dan 9/20 (45%). pengetahuan tentang pemakanan mrupakan asas untuk perancangan makanan. menunjukkan seramai 2 orang pelajar telah menjawap dengan baik dengan mendapat skor 20/20 ataupun 100%. Berdasarkan jadual 9 di dalam bab 4. Mereka yang mempunyai pengetahuan pemakanan yang baik akan menitik beratkan tentang pemilihan dan pengambilan jenis-jenis makanan.

Antara sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh penyelidik ialah buku atau majalah. buku teks sekolah merupakan sumber atau maklumat kepada pelajar tentang pemakanan. Pada peringkat ini. Sumber pengetahuan tentang pemakanan adalah penting untuk pelajar memperolehi maklumat yang tepat tentang pemakanan yang baik dan seimbang. Penggunaan sumber-sumber ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang pengetahuan pemakanan dikalangan responden yang terlibat.51 secara tidak langsung telah mempengaruhi amalan pemakanan mereka di rumah. ibu bapa dan rakan sebaya. tunjang 2 iaitu Gaya Hidup Sihat. media massa. menunjukkan bahawa buku dan majalah adalah sumber terpenting seimbang. Dalam sukatan pelajaran Pendidikan Kesihatan di sekolah. Penyataan ini banyak disokong oleh pakar yang menyatakan semakin tnggi pengetahuan tentang pemakanan. Sumber-Sumber Pengetahuan Tentang Pemakanan. pelajar diberi penekanan agar memahami piramid makanan yang terdiri daripada empat aras iaitu aras satu terdiri daripada pelbagai makanan yang mengandungi karbohidrat. semakin baiklah amalan pemakanannya. . berdasarkan jadual 10. Hasil dapatan dari bab 4. bagi pelajar mendapatkan pengetahuan tentang pemakanan Pendapat ini disokong oleh Oaks (1987). pelajar tingkatan satu Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak telah didedahkan tentang aspek-aspek pemakanan. guru.

pemilihan sumber adalah amat penting untuk pelajar memperolehi kesan yang positif terhadap amalan pemakanan. Berdasarkan daripada dapatan kajian. gula dan minyak.52 Manakala aras dua pula mengandungi buah-buahan dan sayur-sayuran. akan mempengaruhi tahap pengetahuan pemakanan. Tahap pengetahuan pemakanan yang baik akan mendorong seseorang pelajar itu mengamalkan pemakanan yang seimbang bersesuaian dengan keperluan tenaga yang diperlukan. Berikutan dari sumber pengetahuan yang diperolehi. boleh disimpulkan bahawa kesedaran tentang amalan pemakanan yang baik boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Manakala pelajar tingkatan dua pula didedahkan kepada jenis-jenis nutrien dan fungsi-fungsinya. Aras tiga terdiri daipada makanan daripada ternakan dan aras empat mengandungi lemak. Pengetahuan pemakanan dan amalan . Kesimpulan. Pendidikan yang diterima akan menentukan kesedaran seseorang tentang amalan pemakanannya demi kesihatan dan kesejahteraan diri serta keluarga. Kedua-dua faktor ini adalah saling berkaitan dalam menentukan amalan pemakanan yang baik dikalangan pelajar. para pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan harian. Kesimpulannya. Semakin tinggi tahap pendidikan.

Kuala Lumpur serta menggalakkan mereka mengamalkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang ada demi mendapat tahap kesihatan yang optima : a) Memberi pendedahan kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak mengikuti kursus atau ceramah tentang pemakanan yang sihat. . Pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan pihak sekolah sendiri boleh berusaha untuk mengelolakan kursus atau ceramah tersebut secara berperingkat-peringkat.53 pemakanan yang sempurna mampu membantu seseorang pelajar itu mencapai tahap kesihatan yang optima dalam menjalani kahidupan hariannya. b) Pihak sekolah juga harus berusaha untuk menyediakan sumber rujukan khusus di dalam bidang pemakanan. Cadangan. Beberapa cadangan berikut boleh dilaksanakan oleh pihak yang berkenaan untuk meningkatkan lagi tahap pengetahuan tentang pemakanan di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. c) Pihak sekolah juga harus bekerjasama dengan pihak pengurusan penyediaan makanan seperti pihak kantin sekolah dalam memberi perkhidmatan penyediaan makanan yang seimbang dan berkhasiat untuk pelajar di sekolah tersebut.

Penyelidik berharap dapatan kajian dan cadangan yang diberikan dapat memberi panduan kepada pelajar dan pihak yang berkenaan serta dapat menjadi rujukan kepada penyelidik lain yang berminat dalam membuat kajian yang sama dan dapat dilanjutkan bidang kajian ini. . b) Menjalankan kajian perbandingan pengetahuan tentang pemakanan antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar. c) Mengkaji hubungan pengetahuan tentang pemakanan dengan amalan pemakanan di kalangan pelajar dan guru.54 Terdapat juga beberapa cadangan yang boleh dibuat untuk kajian yang mempunyai kaitan langsung dengan kajian ini. Antaranya : a) Membuat kajian melibatkan populasi yang lebih besar dan luas iaitu melibatkan beberapa buah sekolah lagi.

Jelliffe (1989). Abd. Anuar Din & Enson Din (2003). Ever. The Status of Adolescent Nutrition . Anderson. Introduction to Research Method in Education. (1990).55 Rujukan.L. (1986). Nutrition Knowledge and Foot Practices of High School. Hamidah Abd. C.B dan C.W (1995). Karim. L. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2. 120-128. Dietary Intake and Symptoms Aneroxia Nervosa in Female University Dance. Faktor Pengetahuan tentang Pemakanan dan Sosioekonomi Terhadap Amalan Pemakanan di Kalangan Pelajar Bandar dan Luar Bandar Daerah Batang Padang. Living Well: Health in Your Hand. United State: Government Printing Office. Introducing Nutrition Education. 110-112. Byer C. Perbandingan Pola Pengambiln Makanan Pelajar Bandar dan Luar Bandar . Journal of School Health. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Asmawi (2002). Mangham. 87(1). D. Journal of The Amarican Dietic Association. 26 (2) :7-10. Malik Jailani & Abd. 2. Aishah Hamzah (1989). 2. Douglas P. Child Nutrition in Developing Countries. Bhd. Aziz Omar (1989). .O & Shainberg. New York: Harper Collin College. Melbourn : Chesshire. Negeri Sembilan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Burn. Journal of The American Dietic Association. R. (1987). B. Teknologi dan Perkhidmatan Katering.E Vickey (1981). Kuala Lumpur: Edusystem Sdn. J. Tesis Sarjanamuda Pendidikan Sains Sukan: UPSI. Aminudin Yusof.D & Douglas J. 66-68. Nutrition Today. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Tingkatan 2.B (1991). Tesis Bacelor Pembangunan Manusia: UPM.G (1984). Hadijah.

23-27. Proposal.Harshe (1987). Karnatika. Oaks. Kaedah Penyelidikan. Karuse. 197-208.(1986). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Food and Your Future: Engle Wood Cliff : Prentice Hall. Pemakanan dan Kesihatan: Selangor: Penerbitan PCT Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan D.B. Pemakanan dan Terapi Diet (Terjemahan). Tesis) . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.K. Phuah Kooi Ean (2003). Memahami Pemakanan: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Strare dan M. William (1990). Knowledge. B. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan ( Esei.C. . (1993). Syed Mahadzir (2004).56 Mohd. J. Sulaiman Masri (2003). Journal of School Health.V dan Mohan L. White. Pemakanan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Living Nutrtion.V (1982). M. Makanan. 1. India. Cardiovascular Health Knowledge of Children and School Personel in Lousiana Public School. 6. Suriah Abdul Rahman (2004). New York : Wiley. Attitude and Practice Regarding Nutrition among Pragnant Women in Rural Dharwar. Bhd. Rao. Majid Konting (1990). M.

57 LAMPIRAN A Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran Malaysia .

.

.

58 LAMPIRAN B Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. .

59

LAMPIRAN C Surat Pengesahan Pelajar.

60

LAMPIRAN D Borang Soal Selidik

FADZLI BIN NURUDDIN D20012009111 PENDIDIKAN SAINS SUKAN PERHATIAN : SEGALA MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN ADALAH SULIT DAN AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN AKADEMIK SAHAJA.UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM PERAK TAJUK : PENGETAHUAN TENTANG PEMAKANAN DAN AMALAN PEMAKANAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH NAMA PENYELIDIK : MOHD. . SEGALA KERJASAMA ANDA AMATLAH DIHARGAI DAN DIUCAPKAN SETINGGI-TINGGI TERIMA KASIH.

Pekerjaan ibu bapa / penjaga : Kerajaan Swasta Sendiri Tidak bekerja Lain-lain ____________________ Tidak . Bangsa : Melayu China India Lain-lain 15 4.BAHAGIAN I Arahan : Sila tanda ( √ ) dalam petak yang disediakan bagi kenyataan yang tepat tentang diri anda. Pengalaman tentang pemakanan : Pernah mengikuti kursus / ceramah pemakanan Ya 5. Umur tahun : 12 tahun 13 tahun 14 tahun 3. Jantina : Lelaki Perempuan 2. Maklumat latar belakang (Biodata diri) 1.

BIL 1.BAHAGIAN II Tandakan ( √ ) pada ruang yang berkenaan. 2. Bersarapan walaupun hanya dengan sekeping roti dan minuman panas. YA TIDAK 4. Makan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. 8. 5. Pilih hanya makanan yang mengandungi pewarna dan pengawet. 10. Makan mengikut masa walaupun tidak lapar. BUTIRAN Utamakan zat dalam makanan sebelum dimakan. 3. Pastikan makanan yang dimakan mengandungi semua nutrient pyramid makanan. 9. 6. Makan mengikut suka hati Lebih gemar makan snek berbanding nasi. Ada sekurang-kurangnya satu jenis sayur dalam setiap hidangan. . Mengambil makanan seperti jeruk dan asam. 7.

7. kek. ayam dan ikan adalah contoh makanan yang kaya dengan protein. BUTIRAN Makanan seperti nasi. 6. dan gula-gula boleh menjejaskan kesihatan kita. 14. 12. 13.BAHAGIAN III Tandakan ( √ ) pada ruang yang berkenaan. Daging ayam tanpa kulitnya mengandungi lebih banyak lemak berbanding dengan ayam yang berkulit. 15. 10. Susu adalah salah satu sumber utama zat kalsium. YA TIDAK . 8. epal dan anggur mengandungi lebih banyak zat makanan daripada buah-buahan tempatan. Makanan berebus adalah lebih baik daripada makanan bergoreng untuk menjaga kesihatan jantung. 2. Pizza. 4. Susu rendah lemak adalah lebih baik daripada susu penuh lemak untuk menjaga kesihatan kita. 9. 16. Semua lemak dalam tubuh badan adalah tidak berguna. Air tidak mengandungi zat makanan tetapi sangat perlu untuk kesihatan badan. telur. burger dan sosaj adalah makanan yang berzat dan sangat baik untuk kesihatan. 11. roti atau makanan dari gandum boleh menyebabkan masalah kegemukan. ikan. mee. 5. karbohidrat dan lemak merupakan 3 zat makanan utama yang membekalkan tenaga. Pengambilan makanan manis yang berlebihan seperti coklat. Pengambilan jus buah-buahan adalah sangat baik untuk kesihatan kerana kandungan gula di dalamnya tidak terlalu pekat. Protein. BIL 1. Kacang soya adalah sumber makanan tambahan yang kaya dengan protein Telur adalah sumber protein yang utama dan berkualiti tinggi. Lemak dari haiwan adalah lebih baik daripada lemak dari sayuran kerana ia dapat mengelakkan berlakunya masalah kesihatan. telur dan kekacang perlu diambil sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. 3. Pengambilan makanan seperti daging. 17. Buah-buahan seperti limau. Daging.

Dalam piramid makanan. kumpulan makanan berlemak dan lebih gula perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. 20. 19. . Dalam piramid makanan. kumpulan makanan berkarbohidrat perlu diambil dengan jumlah yang banyak. Cara yang baik untuk makan ialah dengan mengambil makanan mengikut piramid makanan.18.

Ya ( ) Tidak ( ) 2. Ya ( ) Tidak ( ) 3. 1. Ya ( ) Tidak ( ) 4. Anda ada membaca buku atau majalah yang berkaitan dengan makanan dan amalan pemakanan sewaktu di sekolah atau di rumah. Iklan melalui media massa dapat menambah pengetahuan anda tentang amalan pemakanan yang baik. Ibu bapa anda sering memberikan penerangan tentang amalan pemakanan sewaktu di rumah. Ya ( ) Tidak ( ) 5. Anda selalu berbincang tentang amalan pemakanan anda bersamasama rakan-rakan anda. Ya ( ) Tidak ( ) .BAHAGIAN IV Tandakan ( √ ) pada ruang yang berkenaan. Anda memberi tumpuan ketika guru menerangkan perkara yang berkaitan dengan pemakanan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->