PANITIA UJIAN MASUK PROGRAM MAGISTER 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Gajayana 50 Malang 65114, Telepon (0341) 577033 Faksimile (0341) 577033 

PENGUMUMAN 
Nomor: Un.03.PPs/PP.01.1/328/2010 
1. 

Dibawah ini adalah nama‐nama perserta ujian masuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang 
dinyatakan lulus dalam ujian seleksi yang diselenggrakan pada hari Selasa, 3 Agustus 2010 dan Kamis, 5 
Agustus 2010 Tahun Akademik 2010‐2011. 

2. 

Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 
tanggal 16‐28 Agustus 2010 di Bagian Akademik peserta yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada waktu 
tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) 
NO 

PRODI 

NO. TES 

KETERANGAN 

Mohammad Ahsanuddin 

NAMA 

PBA 

10010 

LULUS 

Islahuddin 

PBA 

10162 

LULUS 

Retnaning Nurrani 

PBA 

10017 

LULUS 

Abdur Rosid 

PBA 

10086 

LULUS 

Arief Rahman Hakim 

PBA 

10169 

LULUS 

Ahmad Basyori 

PBA 

10103 

LULUS 

Samsul Afandi 

PBA 

10167 

LULUS 

Luthfiyah Inayati 

PBA 

10093 

LULUS 

Isra Hayati Darman 

PBA 

10011 

LULUS 

10  Achmad Tito Rusady 

PBA 

10088 

LULUS 

11  Fahrur Rosikh 

PBA 

10118 

LULUS 

12  Nurul Hikmah 

PBA 

10087 

LULUS 

13  Moh. Fauzan 

PBA 

10119 

LULUS 

14  Asep Sunarko 

PBA 

10179 

LULUS 

15  Rufa Hindun Farsihiyati 

PBA 

10006 

LULUS 

16  Mochammad Faizun 

PBA 

10004 

LULUS 

17  Hadi Sutrisno 

PBA 

10009 

LULUS 

18  Abdul Wahed 

PBA 

10023 

LULUS 

19  Ummul Faida 

PBA 

10101 

LULUS 

20  Penny Respati Yurisa 

PBA 

10003 

LULUS 

21  Tamim Mulloh 

PBA 

10005 

LULUS 

22  Agus Maulana Firdaus 

PBA 

10021 

LULUS 

23  M. Abdillah shubhin 

PBA 

10002 

LULUS 

24  Mustahar Ali Wardhana 

PBA 

10031 

LULUS 

25  Muhammad Abduh 

PBA 

10121 

LULUS 

26  Ana Sofia Jihad 

PBA 

10105 

LULUS 

27  Halimatus Sa’diyah 

PBA 

10018 

LULUS 

28  Edy Murdani 

PBA 

10136 

LULUS 

29  Muh. Azkar 

PBA 

10139 

LULUS 

30  Iswanto 

PBA 

10025 

LULUS 

31  Oktavia Ratna Ningtyas 

PBA 

10013 

LULUS 

32  Moch. Subhan yahya 

PBA 

10028 

LULUS 

33  Maulidiyah Fitriyah 

PBA 

10016 

LULUS 

34  Sullati Armawi 

PBA 

10129 

LULUS 

35  Khizanatul Hikmah 

PBA 

10019 

LULUS 

36  Ade Destri Deviana 

PBA 

10020 

LULUS 

37  Khoirul Huda 

PBA 

10135 

LULUS 

38  Rani Ismil Hakim 

PBA 

10012 

LULUS 

39  Syarifaturrahmatullah 

PBA 

10127 

LULUS 

40  Rusdi Kurnia 

PBA 

10154 

LULUS 

41  Maria Ulfa 

PBA 

10027 

LULUS 

42  M. Nanang Qosim 

PBA 

10180 

LULUS 

43  Jufri Akmal 

PBA 

10008 

LULUS 

44  Arisnaini 

PBA 

10014 

LULUS 

45  Mohammad Zakki Masykur 

PBA 

10030 

LULUS 

46  Abdus Somad 

PBA 

10001 

LULUS 

47  Chairani Astina  PBA  10022  LULUS  48  Yudisthira Ade Hermansyah  PBA  10096  LULUS  49  Mursidin  PBA  10102  LULUS  50  Asrofik  PBA  10134  LULUS  51  Aulia Rahmi  PBA  10024  LULUS  52  Shohibus Surur  PBA  10138  LULUS  53  Fahrur Rozi  PBA  10157  LULUS  54  Cek Khamsiatun  PBA  10015  LULUS  55  Ilman Maududi  PBA  10089  LULUS  56  Gozali  PBA  10007  LULUS  57  M. Soleh  MPI  10092  LULUS  MPI  10181  LULUS  37  Sulis Handarti  MPI  10133  LULUS  38  Muhammad zainal muttaqin  MPI  10184  LULUS . TES  KETERANGAN  MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  (MPI)  NO  NAMA  1  Djunaidi  MPI  10043  LULUS  2  Abdul Halim Alfarobi  MPI  10108  LULUS  3  Awwaluddin Fithroh  MPI  10116  LULUS  4  Nurul Husna Yusuf  MPI  10126  LULUS  5  Zainal Akhsan  MPI  10155  LULUS  6  Izah Ulya Qadam  MPI  10175  LULUS  7  Syafiuddin  MPI  10033  LULUS  8  Siti Amiroh  MPI  10115  LULUS  Saiful Bahri  9  10  Ahmad Khasbullah  11  Ma’rufatul Hasanah  MPI  10177  LULUS  MPI  10039  LULUS  MPI  10044  LULUS  12  Luluk Mufarrocha  13  Evita Rachmawati  MPI  10172  LULUS  MPI  10042  LULUS  14  Lukman Syah Masrori  MPI  10156  LULUS  15  M. Afif Maulidy  PBA  10029  LULUS  58  Imam Hanafi  PBA  10032  LULUS  59  Mu’alim Wijaya  PBA  10026  TIDAK LULUS  60  Siti Ikhtiarini  PBA  10090  TIDAK LULUS  PRODI  NO. Dhorifin  16  Abd. Ghaffar  MPI  10094  LULUS  MPI  10035  LULUS  17  Munib  18  Mohammad Tulus  MPI  10037  LULUS  MPI  10109  LULUS  19  Fitri Yuniarti  20  Mohammad Arief  MPI  10174  LULUS  MPI  10107  LULUS  21  Abdul Latif  22  Atiya Sa’adatul Muffarihah  MPI  10178  LULUS  MPI  10034  LULUS  23  Yuliadi  24  Mohammad Afnan  MPI  10047  LULUS  MPI  10041  LULUS  25  Abdul Jamil Nur  26  Sahiburrahman  MPI  10168  LULUS  MPI  10036  LULUS  27  Ubaidillah Cholil  MPI  10040  LULUS  28  Anis Kurniawati  29  Zuhri  MPI  10046  LULUS  MPI  10106  LULUS  30  Arif Maulana  31  Sunari  MPI  10045  LULUS  MPI  10112  LULUS  32  Khairul Anwar  33  Ahmad Alghifari Fajeri  MPI  10122  LULUS  MPI  10128  LULUS  34  Burhanul Arifin  MPI  10038  LULUS  35  Andy Firmansyah  36  Moh.

 Mansur fauzi  PAI  10083  LULUS  8  Moh. Latif  PGMI  10144  LULUS  8  Rofiqul Amin  PGMI  10149  LULUS  9  Ahmad Fajar Bahtiar  PGMI  10145  LULUS  10  Shalih Husni  11  Miftahul Khoir  PGMI  10124  LULUS  PGMI  10150  LULUS  12  Muhammad Samsudduha  13  M. Dwi Cahyono  PGMI  10141  LULUS  PGMI  10171  LULUS  14  Muhammad Adib  15  Ika Nurcahyani  PGMI  10068  LULUS  PGMI  10110  LULUS  16  Muh. TES  10161  KETERANGAN  2  Ika Mustika Sari  PAI  10170  LULUS  3  Muslimatul Faiqoh  PAI  10097  LULUS  4  Riris Lutfi Ni’matul Laila  PAI  10173  LULUS  5  Nurul Zainab  PAI  10058  LULUS  6  Hikmatus Sa’diyah  PAI  10098  LULUS  7  Moh. Nur zainal abidin  28  Nury Firdausia  PAI  10060  LULUS  PAI  10117  LULUS  29  Musyafa’ Fathun Nuha  PAI  10123  LULUS  30  Akhmad Faisal  31  Taufik Lubis  PAI  10048  LULUS  PAI  10059  LULUS  32  Muzammil  33  Abdul Hobir  PAI  10182  LULUS  PAI  10063  LULUS  34  Miftakhul Munir  35  Romdloni  PAI  10056  LULUS  PAI  10050  LULUS  36  Indra  37  Khusnul Khotimah  PAI  10159  LULUS  PAI  10165  TIDAK LULUS  LULUS  MAGISTER PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)  NO  PRODI  PGMI  NO. TES  10071  KETERANGAN  1  NAMA  Atsna Rohani Afifah  2  Ruli Astuti  PGMI  10166  LULUS  3  Muhammad Suwignyo Prayogo  PGMI  10070  LULUS  4  Shobirul Haq  PGMI  10160  LULUS  5  Samsulibat  PGMI  10164  LULUS  6  Kholifatu Hasanah  PGMI  10066  LULUS  7  Moh. Mukibat  17  Ana Suryaningsih  PGMI  10140  LULUS  PGMI  10131  LULUS  18  Zaenal Fanani  19  Miftahul Munir  PGMI  10148  LULUS  PGMI  10153  LULUS  20  Ahmad Asyik  PGMI  10104  LULUS LULUS  . Ali Imron  PAI  10111  LULUS  23  Eviy Aidah Fithriyah  24  Ruslan  PAI  10082  LULUS  PAI  10052  LULUS  25  Zainal Muttaqiin  26  Mohammad Karimulla  PAI  10049  LULUS  PAI  10081  LULUS  27  M. Saiful mustofa  PAI  10100  LULUS  9  M. Masyis dzul hilmi  PAI  10080  LULUS  10  Muhammad Fauzy Emqi  11  Zaedun Na’im  PAI  10054  LULUS  PAI  10057  LULUS  12  Annisa’ Primayani Amar  13  Sholikah  PAI  10084  LULUS  PAI  10055  LULUS  14  Nanang Saifurrijal  15  Muchamad Chafid  PAI  10053  LULUS  PAI  10125  LULUS  16  Muhammad Khoirul Huda  17  Ava Swastika Fahriana  PAI  10176  LULUS  PAI  10051  LULUS  18  Subanjar  19  Itsna Noor Laila  PAI  10163  LULUS  PAI  10064  LULUS  20  Silvia Falah  21  Jiddy Masyfu’  PAI  10099  LULUS  PAI  10061  LULUS  22  M.MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)  NO  1  NAMA  Nanang Syafi’udin  PRODI  PAI  NO.

 TES  10073  KETERANGAN  MAGISTER AL‐AHWAL AL‐SYAKHSIYAH (AS)  NO  NAMA  1  Faisol Rizal  2  Muhammad Romli Muar  AS  10075  LULUS  3  Fariha  AS  10077  LULUS  4  Ema Fardiana  AS  10072  LULUS  5  Achmad Asfi Burhanudin  AS  10074  LULUS  6  Afiq Budiawan  AS  10076  LULUS  7  Badrudin  AS  10137  LULUS  8  Lalu Akhmad Rizkan  AS  10078  LULUS  9  Muchamat Amrodin  AS  10085  LULUS  PRODI  SIAI  NO. Syuhadak. TES  10079  KETERANGAN  LULUS  MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM (SIAI)  NO  NAMA  1  Helmi  2  Aris Sugiono  SIAI  10095  LULUS  3  Fadh Ahmad Afnan  SIAI  10114  LULUS  4  Mohammad Erfan  SIAI  10120  LULUS  LULUS  Malang. 14 Agustus 2010  a. Direktur  Ketua Panitia. H. ttd.  Dr. MA  NIP 1972010620050011001  .21  Ning Aisyah  22  Noor Hafidhoh  PGMI  10151  LULUS  PGMI  10065  LULUS  23  Asnan Kodri  24  Widiarno  PGMI  10142  LULUS  PGMI  10091  LULUS  25  Arifianto  26  Nursyamsiah  PGMI  10143  LULUS  PGMI  10069  LULUS  27  Suyono  28  Mashudi  PGMI  10147  LULUS  PGMI  10158  LULUS  29  Umar  30  Mochammad Ja’far  PGMI  10130  LULUS  PGMI  10062  LULUS  31  Muhammad Ali  PGMI  10152  LULUS  32  Imam Ahmadi  33  Titien Sumarni  PGMI  10067  LULUS  PGMI  10132  LULUS  34  Yuliati  35  Aswihani  PGMI  10113  LULUS  PGMI  10146  LULUS  PRODI  AS  NO.n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful