P. 1
Beschrijvend Document EU ICT Diensten RvS 2010 26 Mei 2010

Beschrijvend Document EU ICT Diensten RvS 2010 26 Mei 2010

|Views: 269|Likes:
Published by Martijn Schraag

More info:

Published by: Martijn Schraag on Sep 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1 BEGRIPSBEPALINGEN
 • 2 INLEIDING
 • 2.1 Raad van State
 • 2.2 ICT omgeving: huidige systemen en infrastructuur
 • 2.3 Informatieplan van Opdrachtgever
 • 3 AANBESTEDINGSKADER
 • 3.1.1 Doelstelling
 • 3.1.2 Perceelindeling
 • 3.1.3 Opdrachtgever en aankoopcentrale
 • 3.1.4 Inkoop- en Aanbestedingscentrum
 • 3.1.5 Communicatie met betrekking tot de aanbesteding
 • 3.1.7 Contract (voorwaarden)
 • 3.1.8 Uitsluitinggronden
 • 3.1.9 Veiligheidsaspect
 • 3.1.10 Maatschappelijk Verantwoord ondernemen
 • 3.1.11 Integriteit
 • 3.2 Procedurele aspecten
 • 3.2.1 Tegenstrijdigheden
 • 3.2.2 Vragen over het Beschrijvend document
 • 3.2.3 Indeling inschrijving
 • 3.2.4 Gestanddoeningtermijn Inschrijving
 • 3.2.5 Kosten inschrijving/aanbesteding
 • 3.2.7 Opening inschrijvingen
 • 3.3 Beoordeling van de inschrijvingen
 • 3.3.1 Beoordelingsproces
 • 3.3.2 Geschiktheidcriterium inschrijver
 • 3.3.3 Gunningcriterium
 • 3.3.4 Systeem van beoordeling vragen
 • 3.3.5 Beoordelingsresultaat
 • 3.4 Gunningprocedure
 • 3.4.3 Gunning en afwijzing
 • 3.5 Contractvorming
 • 3.5.1 Contractbespreking
 • 3.5.2 Onderhandelen
 • 3.5.3 Communicatie en uitvoering van de opdracht
 • 3.6 Belangrijke data
 • 4 GESCHIKTHEIDSEISEN INSCHRIJVER
 • 4.1 Uitgesloten ondernemers
 • 4.2 Inschrijving onder voorwaarde/voorwaardelijke Inschrijving
 • 4.3 Inschrijving in het handels- of beroepenregister
 • 4.4 Financiële en economische draagkracht
 • 4.5 Technische- en/of beroepsbekwaamheid
 • 4.5.1 Lijst van voornaamste leveringen of diensten
 • 4.5.2 Technische uitrusting en kwaliteitsmaatregelen
 • 4.5.3 Studie- en beroepsdiploma's
 • 4.5.4 Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting
 • 4.5.5 Onderaanneming
 • 4.5.6 Samenwerkingsverbanden
 • 4.5.7 Fusie van de Opdrachtnemer
 • 5.2 Beschrijving technisch kader Opdrachtgever
 • 5.2.1 Besturingssystemen
 • 5.2.3 Runtime-omgeving
 • 5.2.4 Database management systemen
 • 5.2.6 Autorisatie
 • 5.2.7 Ontwikkeling
 • 5.2.8 Projectmanagement
 • 5.2.9 Architectuur
 • 5.3 Perceel 1: Detachering op ICT gebied
 • 5.3.2 Gunningcriterium
 • 5.3.3 Functieprofielen
 • 5.4 Perceel 2: Advies en implementatie
 • 5.4.1 Omschrijving van de diensten
 • 5.4.2 Projectbeschrijvingen
 • 5.4.3 Vragen
 • 5.4.4 Gunningcriterium
 • 5.5 Procedure voor het sluiten van een Nadere overeenkomst
 • 5.5.1 Beschrijving procedure
 • 5.5.2 Gunning van een nadere opdracht in perceel 1
 • 5.5.3 Gunning van een nadere opdracht in perceel 2
 • 6 SAMENVATTING
 • 7 BIJLAGEN
 • Checklist formulieren
 • Checklist beantwoording vragen perceel 1
 • Checklist beantwoording vragen perceel 2
 • Bijlage 1 Standaardverklaring
 • Bijlage 2 Formulier Bedrijfsprofiel / (kern)activiteiten
 • Bijlage 3 Formulier Financiële gegevens
 • Bijlage 4 Formulier Kwaliteitszorg en –borging
 • Bijlage 5 Model Curriculum Vitae
 • Bijlage 6 Formulier Beknopte lijst soortgelijke opdrachten
 • Bijlage 7 Formulier Referenties
 • Bijlage 8 Formulier Prijsstelling Perceel 1
 • Bijlage 9 Formulier Prijsstelling Perceel 2
 • Bijlage 10 Concept Raamovereenkomst perceel 1
 • Bijlage 11 Concept Raamovereenkomst perceel 2
 • Bijlage 12. Informatieplan en integrale architectuur van Raster
 • Bijlage 13 Formulier vragen beschrijvend document

Beschrijvend document Europese aanbesteding voor ICT Diensten Ten behoeve van de Raad van State

Publicatienummer Datum

: :

2010-0000351680 26 mei 2010

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680

Inhoudsopgave 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 BEGRIPSBEPALINGEN INLEIDING Raad van State ICT omgeving: huidige systemen en infrastructuur Informatieplan van Opdrachtgever Leeswijzer AANBESTEDINGSKADER 6 8 8 9 10 10 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 21 21 21 21 22

3.1 Algemeen 3.1.1 Doelstelling 3.1.2 Perceelindeling 3.1.3 Opdrachtgever en aankoopcentrale 3.1.4 Inkoop- en Aanbestedingscentrum 3.1.5 Communicatie met betrekking tot de aanbesteding 3.1.6 Voorbehoud 3.1.7 Contract (voorwaarden) 3.1.8 Uitsluitinggronden 3.1.9 Veiligheidsaspect 3.1.10 Maatschappelijk Verantwoord ondernemen 3.1.11 Integriteit 3.2 Procedurele aspecten 3.2.1 Tegenstrijdigheden 3.2.2 Vragen over het Beschrijvend document 3.2.3 Indeling inschrijving 3.2.4 Gestanddoeningtermijn Inschrijving 3.2.5 Kosten inschrijving/aanbesteding 3.2.6 Indienen inschrijving 3.2.7 Opening inschrijvingen 3.3 Beoordeling van de inschrijvingen 3.3.1 Beoordelingsproces 3.3.2 Geschiktheidcriterium inschrijver 3.3.3 Gunningcriterium 3.3.4 Systeem van beoordeling vragen 3.3.5 Beoordelingsresultaat 3.4 Gunningprocedure 3.4.1 Mededeling beoordelingresultaten 3.4.2 Bezwaar 3.4.3 Gunning en afwijzing

datum: 26 mei 2010

pagina 2 van 111

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680

3.5 Contractvorming 3.5.1 Contractbespreking 3.5.2 Onderhandelen 3.5.3 Communicatie en uitvoering van de opdracht 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 Belangrijke data GESCHIKTHEIDSEISEN INSCHRIJVER Uitgesloten ondernemers Inschrijving onder voorwaarde/voorwaardelijke Inschrijving Inschrijving in het handels- of beroepenregister Financiële en economische draagkracht

22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 27 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 33 37 37 37

4.5 Technische- en/of beroepsbekwaamheid 4.5.1 Lijst van voornaamste leveringen of diensten 4.5.2 Technische uitrusting en kwaliteitsmaatregelen 4.5.3 Studie- en beroepsdiploma's 4.5.4 Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting 4.5.5 Onderaanneming 4.5.6 Samenwerkingsverbanden 4.5.7 Fusie van de Opdrachtnemer 5 5.1 PROGRAMMA VAN EISEN Beschrijving ICT organisatie Opdrachtgever

5.2 Beschrijving technisch kader Opdrachtgever 5.2.1 Besturingssystemen 5.2.2 Netwerk 5.2.3 Runtime-omgeving 5.2.4 Database management systemen 5.2.5 Middleware 5.2.6 Autorisatie 5.2.7 Ontwikkeling 5.2.8 Projectmanagement 5.2.9 Architectuur 5.2.10 Testtools 5.3 Perceel 1: Detachering op ICT gebied 5.3.1 Vragen 5.3.2 Gunningcriterium 5.3.3 Functieprofielen 5.3.4 Prijsstelling 5.4 Perceel 2: Advies en implementatie 5.4.1 Omschrijving van de diensten

datum: 26 mei 2010

pagina 3 van 111

5.5 Procedure voor het sluiten van een Nadere overeenkomst 5.5.4.1 Beschrijving procedure 5.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 5.2 5.5.2 Gunning van een nadere opdracht in perceel 1 5. INFORMATIEPLAN EN INTEGRALE ARCHITECTUUR VAN RASTER 61 63 64 65 83 104 datum: 26 mei 2010 pagina 4 van 111 .4.4.5 Projectbeschrijvingen Vragen Gunningcriterium Prijsstelling 38 38 39 42 42 42 43 44 45 47 48 49 50 51 55 56 58 59 5.4 5.4.3 5.3 Gunning van een nadere opdracht in perceel 2 6 7 SAMENVATTING BIJLAGEN CHECKLIST FORMULIEREN CHECKLIST BEANTWOORDING VRAGEN PERCEEL 1 CHECKLIST BEANTWOORDING VRAGEN PERCEEL 2 BIJLAGE 1 STANDAARDVERKLARING BIJLAGE 2 FORMULIER BEDRIJFSPROFIEL / (KERN)ACTIVITEITEN BIJLAGE 3 FORMULIER FINANCIËLE GEGEVENS BIJLAGE 4 FORMULIER KWALITEITSZORG EN –BORGING BIJLAGE 5 MODEL CURRICULUM VITAE BIJLAGE 6 FORMULIER BEKNOPTE LIJST SOORTGELIJKE OPDRACHTEN 60 BIJLAGE 7 FORMULIER REFERENTIES BIJLAGE 8 FORMULIER PRIJSSTELLING PERCEEL 1 BIJLAGE 9 FORMULIER PRIJSSTELLING PERCEEL 2 BIJLAGE 10 CONCEPT RAAMOVEREENKOMST PERCEEL 1 BIJLAGE 11 CONCEPT RAAMOVEREENKOMST PERCEEL 2 BIJLAGE 12.

Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave op welke wijze dan ook. behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. datum: 26 mei 2010 pagina 5 van 111 . zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Auteursrecht voorbehouden.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 BIJLAGE 13 FORMULIER VRAGEN BESCHRIJVEND DOCUMENT 105 BIJLAGE 14 OVERZICHT EN KORTE BESCHRIJVING VAN IN HET RASTER PROGRAMMA UITGEVOERDE PROJECTEN 106  2010.

verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanbesteding. Contactpartij Directie Facilitaire Zaken. Inschrijver Een ondernemer die een rechtsgeldige Inschrijving heeft ingediend op basis van dit Beschrijvend document.en Aanbestedingscentrum (IAC).en verblijfkosten. datum: 26 mei 2010 pagina 6 van 111 . e-mail ingrid. Verdere informatie is te vinden op www. leveringen en diensten (PbEG L 134) (hierna: richtlijn nr. fax 070-4267636.nl. Beschrijvend document Dit document waarin de overheidsopdracht.aanbestedingskalender. Daar staat onder de kop „Aanbestedingen‟ alle informatie over aanbesteden. overheadkosten. daar kiest u voor de tab “Onderwerpen” gevolgd door “Huidige economie”.nl. doch exclusief BTW. Nadere overeenkomst Een schriftelijke overeenkomst. 2004/18/EG). die in aanvulling op de bepalingen van de Raamovereenkomst tussen De Raad van State enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds wordt gesloten met betrekking tot een nadere opdracht. Contactpartij en –persoon Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is. Den Haag. afdeling Inkoop. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken.nl Gegadigde Een ondernemer die het Beschrijvend document heeft gedownload via de website www. zoals reis. in opdracht van de Raad van State (Raad van State). volgens het bij de Raamovereenkomst gevoegde model. Het all-in uurtarief is in euro‟s.nl. de aanbestedende dienst.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 1 BEGRIPSBEPALINGEN All-in uurtarief Een all-in uurtarief voor het leveren van ICT Diensten dat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen.minez. Inschrijving Een door Inschrijver ingediende aanbieding (rechtsgeldig ondertekent) op het door BZK gepubliceerde Beschrijvend document op de website www. inclusief alle overige kosten.leusden@minbzk.en gunningcriteria worden beschreven en toegelicht. de te volgen aanbestedingsprocedure en de geschiktheid. telefoon 070-4268686.aanbestedingskalender. BAO Het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) strekt ter implementatie van richtlijn nr.

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Opdrachtgever Onder opdrachtgever moet in het Beschrijvend document worden verstaan de Raad van State. zoals nader gespecificeerd in bijlage 8 en 9 formulier Prijsstelling. Raamovereenkomst Een Raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer aanbestedende diensten (Opdrachtgever(s)) en een of meer ondernemers (Opdrachtnemer(s)) met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen. is Opdrachtgever gerechtigd andere partijen dan de raamcontractanten te benaderen. zoals reis. overheadkosten. Indien de aanvraag tot Nadere overeenkomst niet leidt tot invulling van de behoefte. Er is geen sprake van een afnameverplichting. zowel exclusief en inclusief BTW. in het kader van deze aanbesteding. geldt het voldoen aan die eis ook voor Opdrachtnemer. een Raamovereenkomst aangaat voor het leveren van ICT Diensten. Bezoekadres: Lange Voorhout 3 ‟s-Gravenhage. Opdrachtnemer De Inschrijver met wie de Raad van State. 2500 EA 's-Gravenhage. Prijsstelling Het all-in tarief voor ICT Diensten dat tussen de Raad van State en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. inclusief alle overige kosten. Daar waar in dit Beschrijvend document een eis geformuleerd wordt voor een Inschrijver. Bij een Raamovereenkomst kan geen zekerheid worden gegeven over de afname van de producten en/of dienstverlening. datum: 26 mei 2010 pagina 7 van 111 . Wel legt Opdrachtgever zich vast gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst waar mogelijk gebruik te maken van de Raamovereenkomst.en verblijfkosten. De Prijsstelling is in euro‟s. Raad van State Postadres: Postbus 20019.

Dit zijn bij Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak. De Raad is voor dit werk verdeeld in vier Afdelingen die elk de adviezen over de voorstellen van twee of drie ministeries voorbereiden.raadvanstate. algemene maatregelen van bestuur en goedkeuringswetten voor internationale verdragen. Het moet dan gaan om milieu. die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. uitbreiding van luchthavens en verbreding van snelwegen. Deze adviestaak is geregeld in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. waterschap of de centrale overheid. kan de Afdeling bestuursrechtspraak hierover ook een uitspraak doen. De Afdeling bestuursrechtspraak is verdeeld in vier juridische Kamers. subsidies. Als overheden onderling een geschil hebben (bijvoorbeeld een gemeente en een provincie).of ruimtelijke ordeningszaken. 2. De Raad brengt adviezen uit aan de regering over wetsvoorstellen. kapvergunningen en vreemdelingenzaken) moet eerst beroep worden ingesteld bij de rechtbank.nl raadplegen. die elke woensdag bij elkaar komt om plenair te vergaderen over wetgevingsadvisering. uit drie directies. Als men het met de uitspraak van de rechtbank niet eens is. die zich buigen over verschillende onderwerpen. Directie Bedrijfsondersteuning. De ambtelijke organisatie van de Raad van State bestaat uit circa 600 medewerkers. Bij de advisering over wetgeving let de Raad onder meer op de beleidsanalytische en de juridische en wetstechnische kwaliteit. Een burger die het niet eens is met een beslissing van een gemeente. Directie Bestuursrechtspraak. Samen vormen deze Afdelingen de Volle Raad. Voorbeelden van aansprekende zaken die door de Afdeling bestuursrechtspraak zijn behandeld zijn: de tweede Maasvlakte. De Staten-Generaal. gaswinning in de Waddenzee.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 2 INLEIDING Voor u ligt het Beschrijvend document voor de Europese aanbesteding van ICT diensten voor de Raad van State. De Raad van State bevindt zich in het centrum van Den Haag. kan men in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor meer informatie over de Raad van State kunt u de website www. De Raad van State is een Hoog College van Staat. de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman zijn dat ook.1 Raad van State De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. datum: 26 mei 2010 pagina 8 van 111 . De Secretaris heeft de leiding over de ambtenaren. In een geschil over andere beslissingen en maatregelen (onder andere bouwzaken. van wie circa 225 jurist zijn. De ambtelijke organisatie bestaat o. De Afdeling bestuursrechtspraak is het hoogste rechterlijke orgaan dat een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en de overheid. kan direct in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak.m. provincie. te weten:    Directie Wetgeving.

z.en raadpleegsysteem t.b.  Wetgevingsadvisering Systeem voor registratie en voortgangscontrole t. Radolex Rostar Cas Wetgeving (primair proces) Bestuursrechtspraak t.v. Hotdocs XMLhandboeken Secretariaten (buiten primaire processen) Bestuursrechtspraak Wetgeving Afdeling Kennis en Onderzoek (primair proces) Handboeken voor juristen Maatwerk Postregistratiesysteem Standaardpakket Maatwerk (SAP) Personeelsinformatiesysteem Standaardpakket Financieel pakket / facilitair Standaardpakket Invoer. tevens invoersysteem voor juRebes. Net Jura E-dossier Bestuursrechtspraak (primair proces)  Bestuursrechtspraak Antillen (Gemhof)  Wetgevingsadvisering  Bestuursrechtspraak Wro risprudentie Jurisprudentie raadpleeg systeem. zelfbediening (shared service point binnen de Rijksoverheid).2 ICT omgeving: huidige systemen en infrastructuur Bij de uitvoering van de primaire en ondersteunende taken maakt Opdrachtgever gebruik van een aantal geautomatiseerde informatiesystemen.v. Antillen (Gemhof) o Zaken die betrekking hebben op de Wet ruimtelijke ordening. incl. de wetgevingsadvisering. de legisprudentie. ook Wetgeving (primair proces) Exact / E-synergy Pview Personele en Financiële zaken (ondersteuning) Personele en Financiële zaken (ondersteuning) Pdirekt Raadbreed Personeelsinformatiesysteem.v. De belangrijkste staan in onderstaand overzicht: Systeem Rebes Ten behoeve van Bestuursrechtspraak (primair proces) Korte omschrijving Systeem voor registratie en voortgangscontrole van zaken van bestuursrechtspraak.en roostersysteem Standaardpakket Maatwerk Maatwerk + standaardpakket (Hummingbird) Maatwerk Maatwerk Was Wetgeving (primair proces) Maatwerk datum: 26 mei 2010 pagina 9 van 111 . Planning.t.b.:  Bestuursrechtspraak: o De afhandeling van zaken op de Ned. Elektronische dossiers t.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 2.b.

4 Leeswijzer Dit Beschrijvend document is ingedeeld in verschillende hoofdstukken en bijlagen. de realisatie van het e-dossier en online managementinformatie. hebben betrekking op de uitvoering van dit informatieplan. Daarnaast moet Raster voorzien in de mogelijkheden tot documentproductie (ten behoeve van adviezen en uitspraken) en kennismanagement.2 van dit Beschrijvend document. dat in 2006 is vastgesteld. Dit informatieplan. In hoofdstuk 2 de Inleiding. De afgelopen jaren zijn onderzoeken uitgevoerd waardoor nader inzicht is ontstaan in de wensen en eisen van Opdrachtgever op deze punten. te weten de vernieuwing van de zaaksadministratie. evenals een samenvatting.3 Informatieplan van Opdrachtgever Opdrachtgever heeft een informatieplan opgesteld om de ICT functie ten behoeve van de primaire taakgebieden verder te professionaliseren. 2. In hoofdstuk 3 is het aanbestedingskader beschreven waarin onder meer alle procedureaspecten zijn opgenomen. is als bijlage in PDF bijgevoegd. De documenten die de integrale architectuur van Raster beschrijven treft u aan in PDF als bijlagen bij dit Beschrijvend document. datum: 26 mei 2010 pagina 10 van 111 . 2. Maatwerk/CMS (Tridion=oud) Greenvalley =nieuw) Maatwerk Intranet Raadbreed Website/internet Protos Topdesk Boport Testdirector HP Quality Center Externe gebruikers Raadbreed Bedrijfsondersteuning Bedrijfsondersteuning Bedrijfsondersteuning Bedrijfsondersteuning Procesmodelleringstool Helpdesksysteem Callsysteem Testtools Registratie van bevindingen Maatwerk Standaardpakket Standaardpakket Standaardpakket Standaardpakket Standaardpakket Voor het technische kader wordt verwezen naar paragraaf 5. In de periode 2007 – 2009 is gewerkt aan de realisatie van een drietal systeemdelen.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Systeem Bouwstenen Ten behoeve van Bestuursrechtspraak Wetgeving (primair proces) Korte omschrijving Wordmacro's (VBA) ter ondersteuning van het maken van nota's/ uitspraken/ adviezen etc. De diensten waar het in deze aanbesteding om gaat. In hoofdstuk 1 is de lijst met Begrippen opgenomen. In de periode 2010 – 2012 moeten deze systeemdelen worden geïntegreerd tot één informatiesysteem – met de naam “Raster” – dat kan worden ingezet ter ondersteuning van de werkprocessen van zowel wetgeving als bestuursrechtspraak. Met de verdere realisatie van Raster is vanaf 2010 naar schatting een bedrag tussen de 5 en 7 miljoen euro gemoeid.

In hoofdstuk 6 is een samenvatting opgenomen van alle vereiste formulieren en andere documenten die als bijlage in de Inschrijving gevoegd moeten worden. Naast de standaardverklaring is een aantal formulieren opgenomen m.nl terecht.t. In hoofdstuk 5 zijn alle eisen en wensen met betrekking tot het product en/of dienstverlening beschreven. de geschiktheidseisen (zie hoofdstuk 4). Tot slot zijn de concept Raamovereenkomsten en de modellen voor de Nadere overeenkomsten bij dit document gevoegd. Voor de ARVODI kunt u op www.b. In de bijlagen is een standaardverklaring opgenomen die de vertegenwoordiger van Inschrijver rechtsgeldig moet ondertekenen. De Inschrijver moet daarnaast de vragen beantwoorden aan de hand van het programma van eisen en wensen zoals beschreven in hoofdstuk 5.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 In hoofdstuk 4 zijn de eisen en criteria beschreven waar de Inschrijver aan moet voldoen. Deze eisen bepalen de geschiktheid van de Inschrijver om de opdracht uit te voeren.zakendoenmetbzk. datum: 26 mei 2010 pagina 11 van 111 .

1.1. Omdat Opdrachtgever een zelfstandig aanbestedende dienst is.en Aanbestedingscentrum Het Inkoop. datum: 26 mei 2010 pagina 12 van 111 . Voor perceel 1 worden maximaal acht (8) en voor perceel 2 maximaal vijf (5) partijen gecontracteerd. Het IAC begeleidt en adviseert Opdrachtgever bij deze Europese aanbesteding en bewaakt de juiste toepassing van de aanbestedingswetgeving. Bij het IAC werken professionals op het gebied van de aanbestedingswetgeving. Deze aanbesteding wordt dus specifiek voor Opdrachtgever uitgevoerd.en Aanbestedingscentrum (IAC) begeleidt en adviseert voor de opdrachtgever deze Europese aanbesteding. kan hij in aanbestedingsrechtelijke zin geen gebruik maken van (raam)overeenkomsten van BZK die in het verleden zijn afgesloten.3 Opdrachtgever en aankoopcentrale Opdrachtgever voor deze aanbesteding is de Secretaris van de Raad van State. Het Inkoop. Tevens behoort tot dit perceel de projectmatige ontwikkeling en implementatie van (maatwerk)applicaties.1 Algemeen Doelstelling Opdrachtgever is voornemens over te gaan tot het sluiten van een Raamovereenkomst met meerdere Opdrachtnemers die in staat zijn om ICT Diensten te leveren aan Opdrachtgever.1.4 Inkoop. technische en vakinhoudelijke ICT-vraagstukken. op een bepaald niveau voor bepaalde functies. 3.  Perceel 2 Advies en implementatie op ICT-gebied Het uitvoeren van onderzoek en het geven van adviezen op het gebied van organisatorische. Opdrachtgever volgt daarom de openbare aanbestedingsprocedure conform het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO).Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 3 AANBESTEDINGSKADER Dit hoofdstuk gaat onder meer over de doelstelling en het procedurele kader waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt. 3. 3. Het IAC bewaakt de juiste toepassing van de aanbestedingswetgeving en is contactpersoon voor de aanbestedingsprocedure.1 3. op detacheringbasis. maar niet uitsluitend samenhangen met de realisering van het informatieplan. 3.en Aanbestedingscentrum (IAC) van BZK fungeert voor deze aanbesteding als aankoopcentrale voor Opdrachtgever op grond van artikel 18 van de BAO.2 Perceelindeling Deze aanbesteding is opgedeeld in twee percelen. Inschrijvers kunnen zich inschrijven voor één van deze of beide percelen. Voor beide percelen geldt dat het gaat om het leveren van diensten ten behoeve van werkzaamheden die vooral.1. Voor een uitgebreide beschrijving van de betreffende diensten wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit Beschrijvend document. Het gaat om het leveren van capaciteit ten behoeve van werkzaamheden die samenhangen met de realisering van het informatieplan van Opdrachtgever of voor de tijdelijke vervulling van vacatures.  Perceel1: Detachering op ICT-gebied Het inhuren van personeel.

Het staat Opdrachtgever vrij om al dan niet op deze tekstsuggesties in te gaan. datum: 26 mei 2010 pagina 13 van 111 . 3. De wederzijdse rechten en plichten van partijen zullen uitsluitend worden geregeld door de definitieve Raamovereenkomst. Opdrachtgever zal in de beantwoording van de vragen aangeven of hij de tekstsuggesties accepteert en in de concept Raamovereenkomst zal verwerken. Elke positieve of negatieve beïnvloeding. Na opdrachtgunning kunnen wijzigingen ten opzichte van de beschrijving van de opdracht ontstaan. op welke manier dan ook. Dit kan leiden tot zowel het uitzetten van meer als minder opdrachten binnen de Raamovereenkomst.1. gemaakt in het kader van deze aanbesteding.2) kan Gegadigde naar aanleiding van de contractvoorwaarden gemotiveerd vragen stellen of tekstsuggesties indienen. De looptijd van de Raamovereenkomsten is twee (2) jaar met een optie tot verlenging van twee (2) keer één (1) jaar. bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen zoals een reorganisatie. Deze standaardverklaring dient bijgevoegd te worden in zijn Inschrijving.1. Opmerkingen betreffende contractuele voorwaarden in de Inschrijving van de Inschrijver zullen niet in behandeling worden genomen. Indienen Inschrijving Inschrijver moet de concept Raamovereenkomst inclusief bij de nota van inlichtingen geaccepteerde tekstwijzigingen onvoorwaardelijk accepteren via de standaardverklaring (bijlage 1). Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding verloopt via de contactpersoon van Opdrachtgever. Het is niet toegestaan andere functionarissen van Opdrachtgever (rechtstreeks) te benaderen.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 3. De verwachte ingangsdatum is 16 oktober 2010. Vragenronde Tot de sluitingsdatum voor het indienen van vragen (zie paragraaf 3. Door het uitbrengen van een Inschrijving verklaart de Inschrijver zich akkoord met deze voorwaarden.1. bijvoorbeeld als gevolg van politieke.6 Voorbehoud Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het aanbestedingsproject geheel of gedeeltelijk. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van enigerlei kosten. van de bij de aanbesteding betrokken medewerk(st)ers kan leiden tot uitsluiting van deelname. 3. Leverings-/betalingsvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de zijde van de Inschrijver worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Het projectteam bestaat uit materiedeskundigen en specialisten op het gebied van (Europees) aanbesteden en contractvorming. Opdrachtgever zal dan in overleg treden met Opdrachtnemer.5 Communicatie met betrekking tot de aanbesteding Voor deze aanbesteding is een projectteam samengesteld. Tekstsuggesties dienen slechts ter verbetering van de Raamovereenkomst en mogen de essentie van de Raamovereenkomst niet aantasten.7 Contract (voorwaarden) Opdrachtgever is voornemens Raamovereenkomsten aan te gaan voor ICT Diensten. tijdelijk of definitief te stoppen.2.

Bij alle handelingen wordt zeer zorgvuldig de grondbeginselen van de Europese aanbestedingsrichtlijn toegepast zoals het transparantie. Indien Inschrijver niet aan deze uitsluitinggronden kan voldoen. 3. Een bedrijfsconcept waarbij naast de factor winst ook de factoren mens en milieu worden meegenomen in de ondernemingsbeslissingen en in de beoordeling van de ondernemingsresultaten.1.integriteitoverheid. alle in dit perceel genoemde diensten moet kunnen leveren. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www. de nota‟s van inlichtingen in rangorde vóór gaan op de overige onderdelen van het Beschrijvend document.8 Uitsluitinggronden Om als Contractpartij bij een Raamovereenkomst in aanmerking te kunnen komen. moeten Inschrijvers voldoen aan de geschiktheidseisen die in hoofdstuk 4 van dit Beschrijvend document worden genoemd maar ook zijn de volgende uitsluitinggronden van toepassing.aanbestedingskalender. Voor perceel 1 geldt dat Inschrijver. alle in dit perceel genoemde functies moet kunnen leveren. hoofdstuk 3.nl tot aan het indienen van de Inschrijving.en non-discriminatie beginsel. Voor perceel 2 geldt dat Inschrijver.11 Integriteit Opdrachtgever hecht veel waarde aan een integer functioneren van de overheid.1.nl 3.1.1 Tegenstrijdigheden Tijdens deze aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde nota‟s van inlichtingen en de overige onderdelen van het Beschrijvend document.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 3. prevaleert het gestelde in het Aanbestedingskader.1. objectiviteit. 3. al dan niet in combinatie met andere partijen en samenwerkingsverbanden.mvonederland.2 Procedurele aspecten Deze paragraaf beschrijft de procedurele aspecten vanaf het moment dat Gegadigde het Beschrijvend document heeft kunnen downloaden via de website www. Bij de uitvoering van Europese aanbestedingen is het mogelijk dat eisen en criteria betrekking hebben op milieu.10 Maatschappelijk Verantwoord ondernemen De overheid stimuleert het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www. boven het Programma van datum: 26 mei 2010 pagina 14 van 111 . 2. zal Opdrachtnemer hierover tijdig geïnformeerd worden. 3. wordt de Inschrijving terzijde gelegd en niet in de verdere beoordeling meegenomen: 1. Indien Opdrachtgever een veiligheidsonderzoek wenst. Voor perceel 1 geldt tevens dat Inschrijver de in bijlage 8 (Formulier prijsstelling perceel 1) opgenomen maximale All-in uurtarieven dient te accepteren. mens en maatschappij. Indien nota‟s van inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten. prevaleert een later opgestelde nota van inlichtingen boven de eerder opgestelde nota van inlichtingen. Indien de overige onderdelen van het Beschrijvend document tegenstrijdigheden bevatten.9 Veiligheidsaspect Inschrijvers committeren zich door het indienen van hun offerte aan het feit dat zij medewerkers in dienst hebben die voldoen aan de vereisten die in deze aanbesteding worden gesteld en die volledige medewerking zullen verlenen aan een eventueel veiligheidsonderzoek namens Opdrachtgever. 3. al dan niet in combinatie met andere partijen en samenwerkingsverbanden. 3.nl.2.

Uitsluitend schriftelijk ingediende vragen worden tijdens het aanbestedingstraject in behandeling genomen. De antwoorden op deze vragen worden uiterlijk op 22 juli 2010 geanonimiseerd in de vorm van een nota van inlichtingen geplaatst op de site www.nl. worden gericht aan de Contactpersoon van de Opdrachtgever. tegen (onderdelen van) de verstrekte informatie en/of tegen andere aspecten die verband houden met het Beschrijvend document.00 uur schriftelijk in te dienen bij de Contactpersoon. Alleen schriftelijke vragen ingediend volgens de bijlage worden in behandeling genomen. 3. Gegadigden kunnen de nota van inlichtingen van die site downloaden.2 Vragen over het Beschrijvend document Gegadigden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de aanbesteding en/of de inhoud van dit Beschrijvend document. dan zijn deze voor rekening en risico van dezen. de subgunningcriteria. Wij verzoeken u om eventuele vragen over de Europese aanbesteding zo spoedig mogelijk. doch uiterlijk 12 juli 2010 voor 12. kan niet gegarandeerd worden dat deze beantwoord worden. het gunningcriterium.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Eisen en Wensen. waaronder de gehanteerde uitsluitinggronden. doch uiterlijk 12 juli 2010 voor 12.aanbestedingskalender. Hetzelfde geldt voor informatie die op een andere wijze dan hiervoor beschreven is verstrekt. productnamen en andere aan uw bedrijf gerelateerde namen. Mocht Gegadigde deze tegenkomen. Tot uiterlijk 12 juli 2010 12. Als een partij bezwaren heeft tegen (onderdelen van) het Beschrijvend document.00 uur binnenkomen. De vragen kunnen per brief of e-mail. gesteld in de Nederlandse taal. Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen Gegadigden aan de aanbestedingsprocedure zo spoedig mogelijk Opdrachtgever op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden. Voor vragen die na 12 juli 2010 na 12. dient hij die bezwaren op de kortst mogelijke termijn en in ieder geval 12 juli voor 12:00 uur ter kennis te brengen van Opdrachtgever. Indien na gunning blijkt dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden waren en deze niet door de Gegadigden en/of Inschrijvers zijn opgemerkt. Het formulier vragen over Beschrijvend document (bijlage 13) dient gebruikt te worden voor het indienen van vragen. Het Programma van Eisen en Wensen prevaleert boven de Concept Raamovereenkomst. Wij ontvangen de vragen bij voorkeur per e-mail. en de Concept Raamovereenkomst.00 uur schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar te maken via de Contactpersoon van deze aanbestedingsprocedure. Op eventueel door andere medewerkers/vertegenwoordigers Opdrachtgever gegeven informatie kunt u zich niet beroepen. hoofdstuk 5.2.00 uur kunnen er vragen worden gesteld. datum: 26 mei 2010 pagina 15 van 111 . de geschiktheideisen. de beoordelingsprocedure. U wordt verzocht in de vraagstelling geen gebruik te maken van bedrijfsnamen. dan dient hij deze zo spoedig mogelijk.

1 en bijlage 1). de formulieren en gegevens per perceel in te vullen en bij uw Inschrijving te voegen. dan dient u vanaf het formulier financiële gegevens. Om de leesbaarheid te vergroten wordt u gevraagd om gebruik te maken van tabbladen voor de verschillende formulieren en documenten.4 en bijlage 3).2. Opdrachtgever moet dat kunnen herleiden uit het uittreksel van het beroeps.6 Indienen inschrijving De uiterste inleverdatum van de Inschrijving is vastgesteld op maandag 02 augustus 2010 om 12:00 uur. dient Inschrijver de Inschrijving op als volgt in te delen:                Aanbiedingsbrief en/of managementsamenvatting.2.2.5.5. Antwoorden inschrijvingsvragen c. Formulier financiële gegevens (zie paragraaf 4. is ongeldig en zal uitgesloten worden van (verdere) deelname.3.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 3. Het risico van vertraging tijdens de (post)verzending bijvoorbeeld door onjuiste of onvolledige adressering is geheel voor rekening van Inschrijver. Formulier prijsstelling perceel 2 (zie paragraaf 5.1 en bijlage 7).3.2.1 en bijlage 6).4.q. is het wel toegestaan om dit in te vullen. datum: 26 mei 2010 pagina 16 van 111 .of handelsregister van de lidstaat waar de Inschrijver is gevestigd (bijvoorbeeld voor de lidstaat Nederland de Kamer van Koophandel). Het is niet toegestaan om de vaste tekst van de standaardformulieren te wijzigen. Standaardverklaring (zie paragraaf 4.4 en bijlage 8). Op plaatsen waar staat aangegeven dat er bedragen/informatie ingevuld moet worden.4 Gestanddoeningtermijn Inschrijving Uw Inschrijving heeft het karakter van een onherroepelijk aanbod met een gestanddoeningtermijn van (120) dagen.5 Kosten inschrijving/aanbesteding Aan de gehele aanbestedingsprocedure en het opstellen en uitbrengen van een inschrijving door de Inschrijver zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. Indien u wijzigingen aanbrengt in de vaste tekst. Indien u inschrijft voor meerdere percelen. 3.5 en bijlage 9): Verklaring Kamer van Koophandel (zie paragraaf 4. Formulier bedrijfsprofiel / (kern)activiteiten (zie paragraaf 4. Checklist formulieren. te rekenen vanaf de sluitingstermijn van de indiening van de Inschrijvingen. Formulier prijsstelling perceel 1 (zie paragraaf 5.5.5. kan uw Inschrijving als niet-geschikt terzijde worden gelegd en niet voor beoordeling in behandeling worden genomen.3 Indeling inschrijving Om de beoordeling van de inschrijvingen soepel te laten verlopen.5.1 en bijlage 5) Overige informatie zoals brochures e. Datum en tijdstip moeten als een fataal moment worden beschouwd. De Inschrijving moet rechtsgeldig worden ondertekend. Een Inschrijving die niet onherroepelijk is.4 bijlage 2).2 en bijlage 4) Beknopte lijst soortgelijke opdrachten (zie paragraaf 4. Formulier referenties (zie paragraaf 4.d. projectbeschrijvingen. 3. Formulier kwaliteitszorg en –borging (zie paragraaf 4. 3. Checklist beantwoording vragen. Model “ Curriculum Vitae” (zie paragraaf 5.3 en 4.3).

voegt Inschrijver het betreffende stuk als bijlage in de Inschrijving. d. jaarverslagen. Waarvan één complete originele set en één kopieerbare set (ook ondertekent). Voor Inschrijvers die de Inschrijving persoonlijk willen afgeven. bijvoorbeeld „1 uit 100‟. Het document geeft u de volgende naam: „bedrijfsnaam‟ „perceelnummer‟ „naam aanbesteding‟. Met strafport bezwaarde inzendingen worden geweigerd. naast de bovengenoemde exemplaren. De adressticker dient u op uw gesloten.aanbestedingskalender. De Inschrijving moet in tweevoud worden aangeboden. U wordt verzocht om. dat wil zeggen: alle gevraagde bewijsstukken of andere informatie moeten zijn bijgesloten en Inschrijver wordt verzocht alle in het Beschrijvend document vermelde vragen. Indien Inschrijver besluit een vraag niet te (kunnen) beantwoorden. De Inschrijving op de CD-rom dient u als volgt aan te leveren: De volledig gescande (en ondertekende) Inschrijving als één document opslaan als pdf-bestand van Acrobat of gelijkwaardig (Open source) programmatuur. Het document qua pagina‟s doornummeren.minbzk. De Inschrijving mag uitsluitend geadresseerd worden door middel van het formulier adressticker dat te downloaden is via de site www. 2511 EZ Den Haag. Het document is onbeveiligd. Om te voorkomen dat u uw Inschrijving te laat aanlevert adviseren wij u het tijdstip van uiterlijk 11:00 uur aan te houden op de sluitingsdatum.w.z. ingepakte Inschrijving te plakken.00 uur een medewerker van het Inkoop.nl. Er wordt met nadruk op gewezen dat Opdrachtgever zich het recht voorbehoudt onvolledige Inschrijvingen niet verder in behandeling te nemen. moet hij dit expliciet en met opgaaf van redenen aangeven. zowel algemeen als specifiek. e.7 Opening inschrijvingen Zo snel mogelijk na de sluitingstermijn worden de inschrijvingen geopend door medewerkers van Opdrachtgever. Den Haag).d. kunt u hiervoor de Contactpersoon benaderen.2. Eventuele bijlagen dienen in het gescande document te zitten. uw Inschrijving op CD-rom aan te leveren.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 De Inschrijving mag uitsluitend aangeboden worden in een gesloten verpakking zonder kenmerken van de Inschrijver. folders. datum: 26 mei 2010 pagina 17 van 111 . via de standaardformulieren te beantwoorden. Er wordt per Inschrijving getekend voor ontvangst. Daar waar om bewijsstukken of andere informatie wordt gevraagd. zonder tabbladen.nl. Een routebeschrijving vindt u op de website www. nietjes. zal op 02 augustus 2010 tussen 10:00 uur en 12. U kunt zich melden bij de receptiebalie van de hoofdingang van Opdrachtgever (Schedeldoekshaven 200. De inschrijvers kunnen de opening van Inschrijvingen bijwonen. 3. Gelet op de waarborging van de vertrouwelijkheid kunnen geen Inschrijvingen per telefax of e-mail worden ingediend.en Aanbestedingscentrum aanwezig zijn. plastic of andere insteekhoesjes. De Inschrijving moet volledig zijn. Indien u op een eerdere datum uw Inschrijving wilt inleveren. Het bezoekadres is: Schedeldoekshaven 200.

3 3. In perceel 1 worden maximaal acht (8) inschrijvers gecontracteerd.3. Bij elk perceel heeft Opdrachtgever per gunningcriterium een aantal offertevragen of opdrachten geformuleerd. ervaring en betrouwbaarheid. De eisen die aan een inschrijver worden gesteld zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Deze criteria zijn gebaseerd op artikel 49.q.3.2 Geschiktheidcriterium inschrijver De geschiktheid van de inschrijvers worden getoetst aan hand van met name de praktische vaardigheden. Per perceel kan een bepaald maximum aantal punten worden behaald.3.30 uur. De namen van de beoordelaars worden per perceel vooraf vastgelegd in een beoordelingsprotocol. opdrachten van de onderhavige aanbesteding.3. Per antwoord op een vraag kan een inschrijver punten scoren. Om de economische meest voordelige inschrijving te bepalen heeft Opdrachtgever per perceel een aantal kwalitatieve criteria vastgesteld en per criterium het relatieve gewicht bepaald. Voor perceel 2 geldt dat de vijf (5) inschrijvers met hoogste score als contractpartner in aanmerking komen voor het afsluiten van de Raamovereenkomst. 3. efficiëntie. Het beoordelingsproto- datum: 26 mei 2010 pagina 18 van 111 . Het heeft daarom weinig toegevoegde waarde om bij de opening van de Inschrijvingen aanwezig te zijn. vijfde lid van de BAO. De gestelde eisen en criteria zijn in verhouding tot de opdracht c.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Dit gebeurt op 02 augustus 2010 om 12.3 Gunningcriterium Opdrachtgever sluit de Raamovereenkomst af op grond van het gunningcriterium "economisch meest voordelige inschrijving". 3. De opening van de Inschrijvingen is een formaliteit. Op zeer korte termijn na opening ontvangen alle Inschrijvers het proces verbaal van opening. tussen die partijen die binnen deze groep het laagst hebben gescoord.1 Beoordeling van de inschrijvingen Beoordelingsproces Voor de beoordeling en vergelijking van de inschrijvingen is een beoordelingsteam van de Raad van State samengesteld. worden deze leveranciers in een groep geplaatst en wordt er geloot. technische kennis. Bij deze opening worden alleen de namen van de Inschrijvers aangegeven. Per Inschrijver kunnen maximaal twee personen aanwezig zijn bij de opening. U dient zich hier uiterlijk op 23 juli 2010 schriftelijk voor aan te melden bij de contactpersoon voor deze aanbesteding. 3. Indien er na de beoordeling van de gunningcriteria als gevolg van gelijke scores zich meer dan acht (8) respectievelijk vijf (5) leveranciers plaatsen. 3. Deze loting vindt plaats onder notarieel toezicht.4 Systeem van beoordeling vragen De beoordeling van de antwoorden op de wensen vindt per perceel plaats door een beoordelingsteam dat per perceel wordt samengesteld uit meerdere (materie)deskundigen. De criteria waaraan deze eisen getoetst worden zijn in deze paragraaf beschreven. in perceel 2 maximaal vijf (5). Het beoordelingteam voor het betreffende perceel beschikt over de benodigde (materie) deskundigheid om de Inschrijvingen te kunnen beoordelen. De inschrijvingen worden eerst beoordeeld aan de hand van de geschiktheidcriteria. Voor perceel 1 geldt dat de acht (8) inschrijvers met hoogste score als contractpartner in aanmerking komen voor het afsluiten van de Raamovereenkomst.

toepasselijk in op de gevraagde elementen en aspecten en/of heeft ten dele geen rekening gehouden met de uitgangspunten van deze Europese aanbesteding. 10 Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de Inschrijver een inhoudelijk relevant. Het gemiddelde aantal punten dat uit deze berekening komt. Indien een vraag bestaat uit meerdere subvragen (zoals a. het Beschrijvend document. Oneven getallen en getallen achter de komma worden niet toegekend door de individuele beoordelaars. toepasselijk en uitstekend antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op alle uitgangspunten van deze Europese aanbesteding. 4 Naar het oordeel van de beoordelaar gaat de Inschrijver maar beperkt inhoudelijk relevant in op de gevraagde elementen en aspecten en/of heeft slechts beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze Europese aanbesteding. b en c) wordt elke subvraag door de individuele beoordelaars beoordeeld en ontvangt elke subvraag van elke individuele beoordelaar een rapportcijfer. 6 Naar het oordeel van de beoordelaar gaat de Inschrijver slechts ten dele inhoudelijk relevant. Per antwoord op een wens worden rapportcijfers door de individuele beoordelaars toegekend. Het aantal punten voor een vraag (wens) wordt berekend door optelling van alle behaalde gemiddelde punten voor de subvragen. Door de individuele beoordelaars kunnen uitsluitend deze genoemde hele even getallen worden toegekend. De volgende rapportcijfers kunnen toegekend worden. het gevraagde type dienstverlening van het perceel. De beantwoording sluit volledig aan bij de wens van de Opdrachtgever. de Opdrachtgever en de Raamovereenkomst. het Beschrijvend document. Voor de beoordeling van de antwoorden wordt een meetinstrument gehanteerd dat gebruik maakt van rapportcijfers. de Opdrachtgevers en de Raamovereenkomst en/of sluit maar beperkt aan bij de wens van de Opdrachtgever. de Opdrachtgever en de Raamovereenkomst. het Beschrijvend document. Alle elementen en aspecten van de vraag zijn volledig uitgewerkt en inhoudelijk uitstekend en aansprekend beantwoord. echter met ten dele inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden of bijzonderheden die niet geheel aansluiten bij de wens van de Opdrachtgever. het Beschrijvend document. 2 Naar het oordeel van de beoordelaar gaat de Inschrijver zeer beperkt inhoudelijk relevant in op de gevraagde elementen en aspecten en/of heeft slechts zeer be- datum: 26 mei 2010 pagina 19 van 111 . Deze opsomming is uitputtend en zal door alle beoordelaars worden toegepast. de Opdrachtgever en de Raamovereenkomst en/of sluit ten dele aan bij de wens van de Opdrachtgever.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 col wordt door het beoordelingsteam per perceel definitief vastgesteld voor de indieningdatum van de Inschrijvingen. Alle gevraagde elementen zijn uitgewerkt en beantwoord. het gevraagde type dienstverlening van het perceel. 8 Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de Inschrijver een inhoudelijk relevant. het gevraagde type dienstverlening van het perceel. De afzonderlijke rapportcijfers van de individuele beoordelaars worden per (sub)vraag afgezet tegen de wegingsfactor van die (sub)vraag en leidt tot een score. De beoordeling van uw antwoorden is naar het inzicht van de beoordelaars. is het aantal punten dat een Inschrijver ontvangt voor de (sub)vraag en waarmee gerekend dient te worden bij de verdere beoordeling. toepasselijk en goed antwoord gegeven dat gebaseerd is op de uitgangspunten van deze Europese aanbesteding. De scores van alle beoordelaars voor die (sub)vraag worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars. het gevraagde type dienstverlening van het perceel.

Iedere individuele beoordeling telt evenredig mee voor de totaalscore van de Inschrijving. de Opdrachtgevers en de Raamovereenkomst en/of sluit maar zeer beperkt aan bij de wens van de Opdrachtgever. Dit is ook de totaalscore die aangeeft op welke plaats een Inschrijver geëindigd is en deze totaalscore wordt gecommuniceerd naar de Inschrijvers als zijnde de behaalde score voor de Inschrijving. Het criterium prijs wordt bij het afsluiten van de Raamovereenkomst volgens de in paragraaf 5. Om tot de totaalscore te komen wordt het programma Excel gebruikt. zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van dit Beschrijvend document en de nadere offerteaanvraag.4. Grote afwijkingen tussen scores onderling worden beargumenteerd doorgesproken en eventueel bijgesteld. Inschrijvers dienen te verklaren akkoord te gaan met deze maximale All-in uurtarieven door ondertekening van het formulier prijsstelling perceel 1 (bijlage 8). Het niet ondertekenen van dit formulier leidt tot uitsluiting. Deze. Ieder lid van het beoordelingsteam beoordeelt de ontvangen Inschrijvingen individueel en kent individueel een score toe aan de antwoorden op de vragen en subvragen uit de Inschrijvingen. Deze maximale All-in uurtarieven zijn voor iedere Inschrijver en de latere contractpartners hetzelfde. Uitsluitend de behaalde totaalscore van de gehele Inschrijving over alle subgunningcriteria tezamen wordt afgerond op twee decimalen achter de komma. Prijsbeoordeling perceel 2 Voor perceel 2 zijn Inschrijvers vrij om het maximale All-in uurtarief per opgenomen module aan te geven. Bij het geven van bovengenoemde score moet de beoordelaar een inhoudelijke beoordeling van het antwoord in de score tot uitdrukking laten komen. Welke score wordt toegekend aan de beantwoording op een vraag is geheel naar het oordeel van de afzonderlijke beoordelaar en de aanbestedende dienst. Het criterium prijs wordt in dit perceel niet meegewogen bij de gunning aan Inschrijvers als contractpartner bij de Raamovereenkomst. Daarna wordt de totaalscore per Inschrijving opgemaakt. datum: 26 mei 2010 pagina 20 van 111 . is de score die een Inschrijver behaald heeft voor zijn/haar Inschrijving. Prijsbeoordeling perceel 1 Voor perceel 1 heeft Opdrachtgever maximale All-in uurtarieven aangegeven per genoemde functie. Inschrijver geeft naar het oordeel van de beoordelaar geen antwoord op de vraag.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 perkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze Europese aanbesteding. het Beschrijvend document.4 beschreven wijze meegewogen bij de gunning. Na de individuele beoordeling vindt er een plenaire sessie plaats met alle beoordelaars waarin de scoreresultaten worden doorgenomen. 0 Geen score. op twee decimalen afgeronde totaalscore. De voorgedragen kandidaat/kandidaten moeten natuurlijk wel voldoen aan de gestelde eisen/wensen. Het staat de contractpartners bij een nader offertetraject vrij om een lager tarief aan te bieden dan deze maximale All-in uurtarieven. het gevraagde type dienstverlening van het perceel. heeft de vraag geheel overgeslagen.

3. De bedoelde mededeling wordt naar alle Inschrijvers zowel per post als per e-mail verzonden ter attentie van de bij Opdrachtgever bekende contactpersoon welke vermeldt staat in de Standaardverklaring (Bijlage 1). bij voorkeur door het opsturen van de conceptdagvaarding.5 Beoordelingsresultaat Op grond van de beoordelingsresultaten verstrekt het beoordelingsteam aan opdrachtgever een advies over het voornemen tot gunning van de opdracht.4. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende verzocht om Opdrachtgever tijdig op te hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel. Het is uiteraard mogelijk om in deze periode eerst contact op te datum: 26 mei 2010 pagina 21 van 111 . Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningbeslissing.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Het staat de contractpartners bij een nader offertetraject vrij om een lager tarief aan te bieden dan de ten behoeve van deze Raamovereenkomst aangegeven maximale All-in uurtarieven.3. De mededeling door Opdrachtgever van de beoordelingsresultaten en gunningbeslissing houdt geen aanvaarding in.2 Bezwaar Alle inschrijvers krijgen na het verzenden van de bovengenoemde mededeling. voordat in kort geding vonnis is gewezen. een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de tijd om formeel bezwaar aan te tekenen bij de Rechtbank in Den Haag. als bedoeld in artikel 6:217. Door iedere Inschrijver kan voorts nadere informatie worden ingewonnen bij de Contactpersoon van BZK.1 Gunningprocedure Mededeling beoordelingresultaten Alle Inschrijvers ontvangen van Opdrachtgever naar verwachting eind september 2010 de mededeling over het eindresultaat van de beoordeling van de Inschrijving en de voorgenomen gunningbeslissing. De Raamovereenkomst is definitief na ondertekening door partijen. zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van dit Beschrijvend document en de nadere offerteaanvraag. Het is uiteraard mogelijk om in deze periode eerst contact op te nemen met de contactpersoon van Opdrachtgever voor een toelichting op de beoordeling van uw offerte. eerste lid. De aangeboden dienst moet natuurlijk wel voldoen aan de gestelde eisen/wensen. dient de Inschrijver binnen 15 kalenderdagen na verzending van de mededeling door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen de gunningbeslissing van Opdrachtgever bij de Rechtbank in Den Haag. van een aanbod van een inschrijver. als bedoeld in artikel 6: 217. De mededeling van Opdrachtgever houdt geen aanvaarding in.4 3. eerste lid. Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan de zogenaamde precontractuele fase.4. 3. 3. Burgerlijk Wetboek van het aanbod van Inschrijver tot wie de mededeling is gericht. tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt. Indien binnen 15 kalenderdagen na verzending van de mededeling door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig is gemaakt zal Opdrachtgever niet overgaan tot gunning van de Opdracht. Aan deze mededeling kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever gunt niet eerder de Raamovereenkomst dan nadat een termijn van 15 kalenderdagen na verzending van de in het eerste lid genoemde mededeling van de gunningbeslissing is verstreken. De mededeling bevat de relatieve kenmerken van de begunstigde inschrijving alsmede de gronden van de beoordelingsbeslissing. van het Burgerlijk Wetboek.

Opdrachtgever streeft er naar om de Inschrijvers eind september 2010 te informeren over het definitieve gunningbesluit.3 Communicatie en uitvoering van de opdracht Na de ondertekening van de Raamovereenkomst is Opdrachtgever voor u het aanspreekpunt.3 De toepassing van de wet in de weg zou staan. of Afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen.5. De commerciële en contractuele condities liggen besloten in het Beschrijvend document en eventueel de Nota's van Inlichtingen en de Inschrijving. ontvangen van de Raad van State de Raamovereenkomst in tweevoud. datum: 26 mei 2010 pagina 22 van 111 . Opdrachtgever deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien openbaarmaking van die gegevens: a. De ondertekening van de Raamovereenkomsten gebeurt door de Secretaris van de Raad van State.5. In de contractbespreking wordt de contactpersoon van Opdrachtgever en andere relevante informatie voor de communicatie en uitvoering van de opdracht bekend gemaakt. d.1 Contractvorming Contractbespreking De acht (8) inschrijvers voor perceel 1.4. In het geval Opdrachtgever beslist om de Opdracht niet te gunnen en eventueel de procedure opnieuw te beginnen. respectievelijk vijf (5) voor perceel 2 met de economisch meest voordelige inschrijving en die voldoen aan de geschiktheideisen. of De rechtmatige commerciële belangen van Inschrijvers zou kunnen schaden. stelt hij Inschrijvers zo spoedig mogelijk gelijktijdig in kennis van de redenen daartoe. c.5 3.5. Indien niet binnen 15 kalenderdagen na verzending van de gunningbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt. b. 3. 3. Opdrachtgever is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite gunningbeslissing. De termijn van vijftien kalenderdagen geldt als een fatale termijn.2 Onderhandelen Onderhandelen bij Europese aanbestedingen is niet mogelijk. of Met het openbaar belang in strijd zou zijn.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 nemen met de Contactpersoon van Opdrachtgever voor een toelichting op de beoordeling van uw Inschrijving. kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. 3. 3. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Het bedoelde besluit wordt naar alle Inschrijvers zowel per post als per e-mail verzonden ter attentie van de bij Opdrachtgever bekende contactpersoon die vermeldt staat in de Standaardverklaring (Bijlage 1). Om misverstanden te voorkomen worden de contractuele afspraken voor ondertekening besproken. Gunning en afwijzing Na het verstrijken van de bezwaartermijn neemt Opdrachtgever een definitief besluit om tot gunning over te gaan.

00 uur 26 juli 2010 02 augustus 2010 – 12.6 Belangrijke data 26 mei 2010 12 juli 2010 – 12.00 uur 22 juli 2010 – 12.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 3.00 uur Medio september 2010 16 oktober 2010 Oktober 2010 Publicatie op aanbestedingskalender Inleveren vragen over het Beschrijvend document Antwoord op vragen over het Beschrijvend document (Nota van Inlichtingen) Aanmelden aanwezigheid bij opening Inschrijvingen Uiterste inleverdatum Inschrijving Streefdatum mededeling resultaat beoordeling aan Inschrijvers Streefdatum mededeling resultaat definitief besluit gunning aan Inschrijvers Verwachte ingangsdatum raamovereenkomsten datum: 26 mei 2010 pagina 23 van 111 .

Indien Inschrijver gebruik maakt van de gegevens van de moedermaatschappij dan moet Inschrijver bij de Inschrijving een verklaring van de moedermaatschappij. toevoegen.2 Inschrijving onder voorwaarde/voorwaardelijke Inschrijving Een Inschrijving die niet voldoet aan het gestelde in het Beschrijvend document is ongeldig. datum: 26 mei 2010 pagina 24 van 111 .-.000. BTW) gemiddeld per jaar over de afgelopen drie afgesloten boekjaren. technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 4 GESCHIKTHEIDSEISEN INSCHRIJVER Opdrachtgever gunt de deelname aan de Raamovereenkomst nadat de geschiktheid van de inschrijvers is gecontroleerd op grond van de criteria van economische en financiële draagkracht.-. De gevraagde gegevens vanaf paragraaf 4. Eveneens ongeldig is een Inschrijving waaraan één of meer voorwaarden zijn verbonden.(excl.(excl. 2008 en 2009). 4. BTW) gemiddeld per jaar over de afgelopen drie afgesloten boekjaren. te waarborgen. inclusief eventuele verlengingen.1 Uitgesloten ondernemers In artikel 45 van de BAO zijn de gronden opgenomen op grond waarvan een Inschrijver uitgesloten kan of moet worden van een aanbesteding.500. Het ingevulde en ondertekende formulier dient Inschrijver bij de aanmelding bij te sluiten. De volgende omzeteis wordt gesteld:   Voor perceel 1 een omzeteis van minimaal € 1.3 Inschrijving in het handels. Deze verklaring moet naar waarheid worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend worden. Voor alle percelen gelden de hierna volgende criteria. Opdrachtgever heeft in bijlage 1 een verklaring opgenomen.of beroepenregister Inschrijver moet in de Inschrijving bijvoegen een recent (niet ouder dan 6 maanden) bewijs van inschrijving in het handels. Voor perceel 2 een omzeteis van minimaal € 3.3 moet Inschrijver per perceel aanleveren.000. omzeten verlies / winstgegevens over de drie voorafgaande afgesloten boekjaren worden opgenomen in het bijgevoegde formulier financiële gegevens (bijlage 3). Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Raamovereenkomst dient Inschrijver geen negatief eigen vermogen te hebben in de drie voorafgaande afgesloten boekjaren (2007. 4. In deze standaardverklaring (bijlage 1) geeft Inschrijver aan voor welk(e) perceel/percelen hij inschrijft.4 Financiële en economische draagkracht Inschrijver moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om zijn continuïteit gedurende de periode van de Raamovereenkomst.500. Uit die verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen. in de zin van artikel 2:403 sub f van het Burgerlijk Wetboek. Voor de beoordeling van de financiële situatie moeten de geconsolideerde balans-.of beroepenregister van het land van vestiging van Inschrijver of een attest als bedoeld in artikel 47 van de BAO. 4. 4.

Ook hiermee gaat Inschrijver door ondertekening van de standaardverklaring akkoord. De aldus verkregen informatie zal maatgevend zijn voor de bepaling van de financiële en economische draagkracht. voor zover de criteria in dit Beschrijvend document zijn opgenomen. 2. systeemontwikkelaar. voordat deelname aan de Raamovereenkomst wordt gegund. en tenminste een omvang hadden van € 50. mee akkoord dat Opdrachtgever. technisch consultant. door ondertekening van de standaardverklaring. Op het formulier referenties (bijlage 7) dient u drie (3) referenties uit de bijgevoegde beknopte lijst (bijlage 6) nader te specificeren. architect informatiesystemen en technische infrastructuur. en een looptijd hadden van tenminste een half jaar (minimaal een half jaar gedetacheerd). Onder meer door het alsnog overleggen van officiële financiële stukken. (bijlage 6) bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 bij uw Inschrijving te sluiten waaruit duidelijk wordt dat u voldoende ervaring heeft met het uitvoeren van opdrachten die soortgelijk zijn aan opdrachten zoals binnen de Raamovereenkomst bedoeld. Tevens gaat Inschrijver er. 3. testcoördinator. Betrekking hadden op het uitvoeren van onderzoek en het geven van adviezen op het gebied van organisatorische. sub b) Opdrachtgever verzoekt u een beknopte lijst. de scope.000. 3. en het dienen relevante uitgevoerde opdrachten te zijn waarbij dient te zijn aangegeven het doel. Met “qua aard en omvang vergelijkbaar” wordt voor perceel 1 gedoeld op referenties die: 1. Opdrachtgever houdt zich het recht voor om aanvullende bewijslast te vragen. en behaalde resultaten van het uitgevoerde project.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Door ondertekening van de standaardverklaring gaat Inschrijver er mee akkoord dat Opdrachtgever.5. 4.5 Technische. aan Inschrijver alsnog kan verzoeken zijn financiële en economische situatie aan te tonen. zoals jaarverslagen / rapporten en een bankverklaring. 4.-(inclusief BTW). de opdracht. technische en vakinhoudelijke ICT-vraagstukken 2. en uitgevoerd zijn in de periode tussen 1-7-2007 en 1-7-2010. en betrekking hadden op een opdracht die begonnen is na 1-7-2007 en geëindigd is voor 1-7-2010. 4. Met “qua aard en omvang vergelijkbaar” wordt voor perceel 2 gedoeld op referenties die: 1. tweede lid. de financiële situatie van Inschrijver kan laten toetsen bij een extern bureau. software engineer / programmeur. Betrekking hadden op de detachering van IT-personeel bij een opdrachtgever in tenminste vijf van de volgende functies: projectleider.1 Lijst van voornaamste leveringen of diensten (artikel 49.en/of beroepsbekwaamheid Opdrachtgever beoordeelt en controleert de technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid op basis van het tweede en derde lid van artikel 49 BAO. datum: 26 mei 2010 pagina 25 van 111 . De eisen en criteria zijn afgestemd op de aard en de omvang van de leveringen en/of diensten. analist/ontwerper. Deze referenties dienen qua aard en omvang vergelijkbaar te zijn met de onderhavige opdracht.

5. Doet u een beroep op de financiële bekwaamheid. lid h) Het is voor Opdrachtgever van groot belang dat Opdrachtnemer in staat is om de continuïteit van de uitvoering van een opdracht te waarborgen. Dit formulier is ter informatie en de antwoorden worden niet meegenomen in de gunningbeslissing. derde en vierde lid) Een ondernemer kan zich voor onderhavige overheidsopdracht beroepen op de bekwaamheid van andere natuurlijke personen of rechtspersonen.2 Technische uitrusting en kwaliteitsmaatregelen (artikel 49.5.en beroepsdiploma's (artikel 49. Vb: Indien u een beroep doet op een combinant/onderaannemer voor de referenties. ongeacht de juridische aard van zijn banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen. relevant voor opdrachten binnen de Raamovereenkomst. komt deze vraag terug samen met een aantal algemene vragen over uw bedrijfsprofiel en –kernactiviteiten. formulier bedrijfsprofiel/(kern)activiteiten. lid d en artikel 50) Opdrachtgever heeft in bijlage 4. dan vult het formulier financiële gegevens in etc. 4. 4.6 Samenwerkingsverbanden (artikel 49. vult u zowel voor Inschrijver als voor de combinant/onderaannemer het betreffende formulier referenties in. kan een samenwerkingsverband van ondernemers zich beroepen op de bekwaamheid van de deelnemers aan het samenwerkingsverband of van andere natuurlijke personen of rechtspersonen.5. Hoeveel personen.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 4. komt deze vraag terug samen met een aantal algemene vragen over uw bedrijfsprofiel en –kernactiviteiten. Dit formulier is ter informatie en de antwoorden worden niet meegenomen in de gunningbeslissing.5. 4. In dat geval toont hij de aanbestedende dienst aan dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de overheidsopdracht noodzakelijke middelen.5 Onderaanneming (artikel 49. lid f) Het is voor Opdrachtgever belangrijk dat de beschikbare en mogelijk in te zetten medewerkers. beschikken over de noodzakelijke studie. Onder de vorengenoemde voorwaarden. datum: 26 mei 2010 pagina 26 van 111 . 4. formulier bedrijfsprofiel/(kern)activiteiten. zoals beschreven in dit Beschrijvend document.3 Studie. lid j) Het is toegestaan om voor het uitvoeren van opdrachten gebruik te maken van onderaanneming. formulier kwaliteitszorg en –borging. een aantal vragen opgenomen met betrekking tot kwaliteitszorg.en beroepsdiploma‟s.5. Inschrijver geeft op de standaardverklaring aan of Inschrijver bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaanneming. Inschrijver dient dit formulier ingevuld bij de Inschrijving in te dienen. In het geval van onderaanneming dient u aan te geven welke organisaties/personen betrokken worden bij de eventuele uitvoering van de opdracht. Hoe zorgt u ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn en blijven van alle (belangrijke) ontwikkelingen omtrent het vakgebied ICT? In bijlage 2. heeft uw bedrijf in dienst? In bijlage 2.4 Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting (artikel 49. voor het uitvoeren van opdrachten binnen de Raamovereenkomst.

In het geval dat de onderaannemer waarop u een beroep doet voor de uitvoering van de opdracht ten tijde van de inschrijving nog niet bekend is.5.m. dient Opdrachtnemer hiervan z. dan kunt u volstaan met een verklaring van de combinant/onderaannemer waarin verklaard wordt dat de middelen voor de uitvoering van de opdracht tot uw beschikking staan. Inschrijver blijft verantwoordelijk voor de eventuele uitvoering van de opdracht. Gebruikmaking van de onderaannemer geschiedt dan alleen met voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. datum: 26 mei 2010 pagina 27 van 111 . U dient dan uiteraard zelf aan alle minimum. Opdrachtgever heeft het recht om hierna te besluiten de opdracht tussentijds te beëindigen. Inschrijver geeft op de standaardverklaring aan of Inschrijver bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van een samenwerkingsverband.7 Fusie van de Opdrachtnemer In het geval de gegunde partij tijdens de uitvoering van de opdracht fuseert met een andere partij.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Doet u alleen in de uitvoering van de opdracht een beroep op derden.s.en geschiktheideisen te voldoen. 4. Meer informatie over de vorm van het samenwerkingsverband dient aangegeven te worden in de Inschrijving. melding te maken bij Opdrachtgever. kunt u de bedrijfsgegevens na gunning opgeven.

en externe personeel dat voor de realisering van het informatieplan wordt ingezet. Voor de dagelijkse uitvoering is een interne programmaleider aangesteld die het budget beheert en leiding geeft aan het in.1 PROGRAMMA VAN EISEN Beschrijving ICT organisatie Opdrachtgever Voor het ontwikkelen van het nieuwe informatiesysteem (Raster) is een programmaorganisatie ingericht. e.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 5 5. databasebeheer. Bij het programma zijn – als vertegenwoordigers van de vraagzijde van de organisatie – een aantal functioneel beheerders betrokken. waarin de voor het programma relevante zaken worden besproken.d.2 5. 5.). autorisaties.Server 3 Apache Web server MS IIS 6/7 Oracle Application Server Tomcat/Cocoon Hummingbird Werkplek Applicatie-server Database – server - Middle tier (webserver/applicatieservers) - datum: 26 mei 2010 pagina 28 van 111 .2. Daarnaast – vanuit de aanbodzijde van de organisatie – maakt het programma gebruik van de diensten van de afdelingen Applicatiebeheer en Informatisering & Automatisering. Zij hebben een doorslaggevende stem als het gaat om de functionele specificaties van het informatiesysteem en zij helpen bij het testen. Applicatiebeheer ondersteunt bij technisch inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot de applicaties en Informatisering en Automatisering richt zich op het technisch beheer (infrastructuur. Maandelijks komt een zogeheten begeleidingsgroep bijeen onder voorzitterschap van de programmaleider.1 Beschrijving technisch kader Opdrachtgever Besturingssystemen Windows XP SP3NL Windows 2003 Server Service Pack: SP2 Windows 2008 Server Service Pack: SP1/SP2 (32 en 64 bits) HP-UX 11i (primaire taak is databaseserver) Linux Windows 2000 Server Service Pack: SP3 (wordt uitgefaseerd) Windows 2003 Server Service Pack: SP2 Windows 2008 Server Service Pack: SP1/SP2 HP-UX 11i RedHat Linux Adv. De programmaleider heeft wekelijks overleg met de Secretaris over de voortgang van het programma en (potentiële) knelpunten en oplossingen. Omdat het informatiesysteem alle primaire taakgebieden van Opdrachtgever moet kunnen omvatten. De leden van die begeleidingsgroep vertegenwoordigen de verschillende geledingen in de organisatie. is de Secretaris van de Raad van State opdrachtgever voor dit programma.

net) .5 SP1 Sun Java 1.5 Middleware ODBC/ADO Oracle SQL.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 5.2.Net 3.6 Autorisatie Active directory Single sign on 5.Net ADO.Net OR-mapper (Nhibernate en Lblgenpro) MS Framework.5 5.X MS-Access 2003 MS-Office 2003 MS-Internet Explorer 7 Adobe Acrobat Reader 8.2.net 9/10 ODP.3 3 GL 4 GL Netwerk Runtime-omgeving .2.4 DBMS Database management systemen Oracle 9. client tools) Visual Studio Tools for Office (VSTO) Visual Studio Tools for Applications (VSTA) (de opvolger van VBA voor Office 12) C# PL/SQL Ontwikkelmethodiek Ontwikkelframework Modelleertechniek Ontwikkelomgeving Ontwikkeltaal - datum: 26 mei 2010 pagina 29 van 111 .2.6.1/9.Net Unified Modelling Language (UML) Oracle Developer VBA Visual Studio Team Suite (VSTS)  Server: Team Foundation Server  Client: div.Net 3.2.X MS SQL-server 2000 –geen SP bekend MS SQL-server 2005 -geen SP bekend 5.NET / C# Visual Basic Oracle Forms/Reports 6i MS Framework.7 Ontwikkeling JBF/SDM (Oracle) Microsoft Solution Framework (MSF) Agile (.1 SPSS 13 Actuate Report Server 4 TCP/IP Standaardapplicaties - XML editor Olap/Reporting - 5.3 XMetal Oracle Discoverer 4.2.2.2 Protocol 5.

8). 3.1. 5. De dienstverlening betreft ook de inzet van medewerkers op het gebied van projectleiding en coördinatie. Het gaat om het leveren van capaciteit ten behoeve van werkzaamheden die samenhangen met de realisering van het informatieplan of voor de tijdelijke vervulling van vacatures. bij voorkeur niet meer dan 2 pagina‟s. 2.8 Methode 5. Deze dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. U dient ter ondersteuning van vraag 1 per functieprofielen twee (2) op naam gestelde CV‟s te overleggen. Voorwaarde voor deelname is dat u personeel kunt leveren voor alle in dit perceel opgenomen functies.3 Perceel 1: Detachering op ICT gebied De dienstverlening in perceel 1 betreft de inzet van medewerkers op detacheringbasis.3.2.9 Projectmanagement Architectuur 2-tier (client/server) (Oracle) 4-tier (userinterface/proces logica/bedrijfslogica/dataservices) (. Wij verwachten van u. welke voldoen aan die gestelde functieprofielen. gelet op de continuïteit van het betreffende project waarop medewerkers zijn ingezet.3.net) Prince 2 Software architectuur 5. gaat borgen. Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. U dient te beschrijven hoe u de kwaliteit van de in te zetten als ook ingezette medewerkers.3 zijn functieprofielen genoemd die uitgevraagd kunnen worden binnen Perceel 1. Deze op naam gestelde CV‟s dienen afkomstig te zijn van medewerkers die per direct ingezet kunnen worden. In paragraaf 5.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 5. U dient te beschrijven hoe u omgaat met vervanging bij ziekte en bij niet functioneren. Geef aan wat de belangrijkste kenmerken/eigenschappen zijn van uw in te zetten medewerkers voor de onderhavige detacheringopdrachten. Om de beoordeling van de ingediende CV‟s te bevorderen.1 Vragen Voor perceel 1 wordt u gevraagd: 1. In het kader van de Raamovereenkomst is het van belang dat er een goede band ontstaat tussen de contractpartner en Opdrachtgever zodat de contractpartner op elk moment goed in kan spelen op de behoefte van Opdrachtgever.2. Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 2 pagina‟s A4 te omvatten. 4.2. 5.net) 5. een voorstel over hoe u de relatie met Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst vorm en inhoud denkt te gaan datum: 26 mei 2010 pagina 30 van 111 .10 Testtools Testdirector / Winrunner (Oracle) VSTS / Quick test Pro (. Dit in verband met een mogelijke beslissing het leiden van (deel)projecten door een ervaren. dient u gebruik te maken van het model zoals opgenomen in Bijlage 5 Model Curriculum Vitae. Beschrijf hierbij waardoor deze medewerkers zich onderscheiden en hun toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. externe projectmanager te laten uitvoeren. Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot uitsluiting voor deze aanbesteding (zie paragraaf 3. Tevens dient u aan te geven hoe de ontwikkeling van hun kennis op niveau wordt gehouden.

gaat borgen. op welke wijze overdrachtsmomenten zijn geregeld). 2 U dient ter ondersteuning van vraag 1 per functieprofiel twee (2) op naam gestelde CV‟s te overleggen. bijhouden vakliteratuur.3. Dit wordt vervolgens vertaald naar het aantal te behalen punten.a.3. 3. welke voldoen aan die gestelde functieprofielen. In uw antwoord moet aandacht besteed worden aan de procedure zoals Opdrachtgever omgaat met het gunnen van de Nadere overeenkomsten. Opleidingsniveau van de CV‟s in relatie tot de gevraagde functieprofielen (aansluiting op gevraagde opleidingsniveau). Hierbij wegen alle aspecten in de beoordeling van de gestelde vraag even zwaar mee.4 “systeem van beoordeling vragen”. 2. bijwonen bijeenkomsten). 2.3 zijn functieprofielen genoemd die uitgevraagd kunnen worden binnen Perceel 1. hoe overdracht van kennis aan interne medewerkers Opdrachtgever is geregeld. De beschrijving zal beoordeeld worden op de volgende aspecten: 1. Aantal jaren werkervaring van de CV‟s in relatie tot de gevraagde functieprofielen (mate van senioriteit. Beschrijving van de relevante projecten ( op welke wijze de ta30 punten Weeg Factor 30 punten datum: 26 mei 2010 pagina 31 van 111 . De beschrijving zal beoordeeld worden op de volgende aspecten: 1. U dient te beschrijven hoe u de kwaliteit van de in te zetten als ook ingezette medewerkers. dient u gebruik te maken van het model zoals opgenomen in Bijlage 5 Model Curriculum VitaeFout! Verwijzingsbron niet gevonden. ervaring vakgebied). Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. In de vraagstelling wordt door Opdrachtgever aangegeven op welke aspecten de vraag zal worden beoordeeld. Tevens dient u aan te geven hoe de ontwikkeling van hun kennis op niveau wordt gehouden. schaduwmanagement. Voor perceel 1 wordt de beantwoording van de vragen als volgt gewogen: Gunningcriterium perceel 1 1 In paragraaf 5. Deze op naam gestelde CV‟s dienen afkomstig te zijn van medewerkers die per direct ingezet kunnen worden. Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 2 pagina‟s A4 te omvatten. 3. Om de beoordeling van de ingediende CV‟s te bevorderen.3. De wijze waarop de kennis op peil wordt bijgehouden ( bijhouden scholing..2 Gunningcriterium Voor de beoordeling van de antwoorden op de door Opdrachtgever gestelde vragen 1 t/m 5 wordt een meetinstrument gehanteerd dat gebruik maakt van rapportcijfers. 5. De wijze van begeleiding van medewerkers die te werk worden gesteld bij Opdrachtgever (o.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 geven. Zie uitleg beschrijving in paragraaf 3. Per antwoord op een gestelde vraag worden rapportcijfers door de individuele beoordelaars toegekend. back-up). De wijze waarop inschrijver de kennisoverdracht heeft geregeld (hoe opgedane kennis door externe medewerker voor Opdrachtgever kan worden behouden.

De beschrijving zal beoordeeld worden op de volgende aspecten 1. Vervanging bij niet functioneren. 2. 4 Geef aan wat de belangrijkste kenmerken/eigenschappen zijn van uw in te zetten medewerkers voor de onderhavige detacheringopdrachten. De mate van aansluiting competenties bij de gevraagde functieprofielen (sociale en communicatieve vaardigheden. Beschrijf hierbij waardoor deze medewerkers zich onderscheiden en hun toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. (op welke wijze inschrijver gelijkwaardige vervanging garandeert zonder dat hierbij de werkzaamheden van Opdrachtgever vertraging oplopen. mate van doel en resultaatsgerichtheid).Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 ken. 2. op welke wijze inschrijver garandeert dat een vervangende medewerker niet disfunctioneert. collegialiteit en integriteit. welke maatregelen neemt inschrijver richting opdrachtgever om disfunctioneren te voorkomen en welke interne maatregelen inschrijver neemt?). Wij verwachten van u een voorstel over hoe u de relatie met Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst vorm en inhoud denkt te gaan geven. bovengenoemde punten 1 en 2 (snelheid van levering gelijkwaardige vervanging). De beschrijving zal beoordeeld worden op de volgende aspecten: 1. gelet op de continuïteit van het betreffende project waarop medewerkers zijn ingezet. 3. Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. Ook hierbij is de continuïteit van de uitvoering van de dienstverlening voor Opdrachtgever van essentieel belang (op welke wijze de inschrijver gelijkwaardige vervanging regelt. op welke wijze inschrijver de overdracht regelt. gevoel voor bestuurlijke verhoudingen). In uw antwoord moet aandacht besteedt worden aan de procedure zoals Opdrachtgever omgaat met 30 punten 30 punten 30 punten datum: 26 mei 2010 pagina 32 van 111 .a.v. Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. Gevoel voor politieke verhoudingen (hoe om te gaan met weerstand. De mate van snelheid inzetbaarheid van vervangende medewerkers n. 5 In het kader van de Raamovereenkomst is het van belang dat er een goede band ontstaat tussen de contractpartner en Opdrachtgever zodat de contractpartner op elk moment goed in kan spelen op de behoefte van Opdrachtgever. 3 U dient te beschrijven hoe u omgaat met vervanging bij ziekte en bij niet functioneren. Vervanging bij ziekte. werkzaamheden en betrokkenheid binnen deze projecten zijn uitgevoerd). hoe inschrijver omgaat met een eventuele inwerkperiode). De continuïteit van de uitvoering van de dienstverlening is voor Opdrachtgever van essentieel belang.

toegevoegde waarde voor Opdrachtgever). Geeft leiding aan de werkzaamheden binnen het project. de voortgang en het kostenverloop van het totale project en de eventuele deelprojecten en rapporteert hierover periodiek aan opdrachtgever. Adviseert desgevraagd de opdrachtgever over alle aangelegenheden aangaande het project en doet concrete aanbevelingen op basis van de resultaten. Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 2 pagina‟s A4 te omvatten. Opdrachtgever sneller CV‟s kan leveren). Zorgt voor de kwaliteit. Werkzaamheden:             Adviseert over projectdoelstelling en projectstrategie. met inbegrip van de financiële.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 het gunnen van de Nadere overeenkomsten. Stelt plan van aanpak op en eventuele plannen voor onderliggende deelprojecten. Zorgt voor de voorbereiding. Leidinggevende functies 1. wijze van samenwerking.1. Coördineert het project. Maximale score 5. Vereiste kennis en vaardigheden:  Academisch werk. Mate waarin CV‟s aansluiten bij de gestelde vraag in de nadere offertes (de wijze waarop inschrijver garandeert dat er een match is tussen de nadere offerteaanvraag en de aangeboden CV‟s). financiële en materiële middelen. complexe ICT. Ziet erop toe dat het project wordt afgerond met een rapportage en presenteert de resultaten. Projectleider Geeft leiding aan (complexe) ICT projecten.en personele begrotingen hiervan. de kwaliteit en de voortgang van het project beïnvloeden en formuleert op basis van de probleemanalyse concrete aanbevelingen. regelt de inzet van personele.3 Functieprofielen 150 punten De volgende functieprofielen vallen in perceel 1. A. Overlegt met de opdrachtgever binnen de gegeven grenzen/doelstellingen van het project over knelpunten. los van de beschrijving in 5. 3. De wijze waarop inschrijver zijn relatie gaat onderhouden met opdrachtgever (relatiemanagement.projecten datum: 26 mei 2010 pagina 33 van 111 .en denkniveau    Ervaring met voor wat betreft omvang en complexiteit vergelijkbare organisaties en de organisatie van de informatievoorziening binnen deze organisaties Minimaal 3-5 jaar (junior) 10 jaar (senior) relevante werkervaring Ervaring als projectmanager van grote. inrichting en uitvoering van het project. “beschrijving procedure”. De mate van flexibiliteit van inschrijver bij (spoed)aanvragen (reactietermijn bij aanvragen: in hoeverre inschrijver in staat is. Signaleert ontwikkelingen die de inhoud.5. 2. De beschrijving zal beoordeeld worden op de volgende aspecten: 1.3. Kent het beleid dat ten grondslag ligt aan het project en houdt zich op de hoogte van de voor het project relevante beleidsontwikkelingen. Neemt deel aan diverse overlegvormen.

en denkniveau Diepgaande kennis van de technische aspecten van de informatietechnologie Goede sociale vaardigheden Goede teamvaardigheden Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift Goede beheersing van de Nederlandse taal datum: 26 mei 2010 pagina 34 van 111 .en technische infrastructuur anderzijds. in staat tot conceptuele gedachtevorming Doel.en automatiseringsbeleid en van informatie. Testcoördinator Leidt de uitvoering van acceptatie tests.en resultaatgerichte werkwijze Klantgerichte instelling Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen Organisatiesensitiviteit Kennis van ICT en infrastructuren Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 2. Leidt en ondersteunt het testteam tijdens de acceptatietest.b.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680         Sociale en communicatieve vaardigheden Analytisch vermogen. Vereiste kennis en vaardigheden:       Academisch werk. A d v i se r e n d e / s p e c i f i c e r e nd e f u n c t i e s 3. Architect Informatiesystemen en Technische Infrastructuur Ontwerpt en onderhoudt de technische architectuur van de informatiesystemen en de technische infrastructuur Werkzaamheden:  Ontwikkelt de technische kaders (standaards/normen) ten behoeve van ICT binnen de organisatie.    Ontwerpt ICT-architecturen (enterprise. Werkzaamheden:     Bepaalt op basis van de functionele specificaties de testmethoden. application en infrastructure). omvang en complexiteit vergelijkbare organisaties en de organisatie van de informatievoorziening binnen deze organisaties Ervaring in zowel informatie.en projectplannen.u.en informatiearchitecturen enerzijds en de informatiesystemen. Bewaakt de voortgang van het testtraject.als automatiseringsprojecten Goede sociale vaardigheden Goede teamvaardigheden Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift B . testtechnieken en testhulpmiddelen. Adviseert over het formuleren van het informatie. Rapporteert over voortgang en resultaten aan de projectleider of opdrachtgever Vereiste kennis en vaardigheden:  HBO werk.en denkniveau        Kennis van en ervaring met binnen de organisatie van opdrachtgever gebruikte testtechnieken en testtools Minimaal 5 jaar relevante werkervaring Ervaring met a. Borgt de relaties en samenhang tussen de bedrijfs.

Vereiste kennis en vaardigheden:           HBO werk. creatief. Neemt deel aan systeemontwikkelingsprojecten. bewaakt vanuit het ontwerp de kwaliteit van het opgeleverde werk en adviseert de projectleider.b.b. Technisch Consultant Adviseert over de technische en infrastructurele aspecten van ICT Werkzaamheden:      Adviseert over de technische aspecten van de informatievoorziening. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de technische kaders (standaards/normen) ten behoeve van ICT binnen de organisatie. Kan denken in concepten Goede communicatieve.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680      Analytisch vermogen. Doet voorstellen om informatiestromen te verbeteren (efficiency en effectiviteit). de informatievoorziening. zowel breed als m. flexibiliteit.t. de informatievoorziening naar functionele specificaties van ICT toepassingen. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en plannen met betrekking tot de techniek van de informatievoorziening. flexibel. Vereiste kennis en vaardigheden:    Academisch werk.en denkniveau Gedegen kennis van ICT-architectuur en bijbehorende technologieën Ruime ervaring met ERD. Adviseert over het technische beheer en de exploitatie van de systemen de beheersprocedures. Actuele kennis van ICT-ontwikkelingen. UML. DFD. datum: 26 mei 2010 pagina 35 van 111 . Doet onderzoeken naar de haalbaarheid van gewenste oplossingen. Draagt vanuit de technische discipline bij aan de ontwikkeling en implementatie van informatiesystemen en applicaties. visie op toekomstige ontwikkelingen.t. waarbinnen minimaal drie gelijkwaardige trajecten uitgevoerd in de rol van analist 5. nauwkeurig.b. het technisch kader van de organisatie van de opdrachtgever. Actuele en diepgaande kennis op het technische gebied van informatievoorziening. Vertaalt wensen m. stressbestendig.en denkniveau. empathie.t.en adviesvaardigheden Sterk analytisch ingesteld. de documentatie en het onderhoud daarvan. Analist / ontwerper Analyseert informatiebehoeften en specificeert de functies van ICT toepassingen Werkzaamheden:      Adviseert over en ondersteunt het bepalen van behoeftes m. pragmatisch Zelfstandig kunnen werken Projectmatig kunnen werken Organisatiesensitiviteit Minimaal vijf jaar ervaring in software ontwikkeling. creativiteit Vaardigheid om te denken en communiceren op verschillende abstractieniveaus met betrekking tot complexe concepten Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen Organisatiesensitiviteit Minimaal 10 jaar (senior) relevante ervaring 4.

UML Ruime kennis van en ervaring met de binnen de organisatie van opdrachtgever gebruikte systeemomgeving.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680       Kennis van en ervaring met netwerken. resultaatgericht. Uitvoerende functies 6. documenteren van programmatuur conform normen en richtlijnen. creatief 7. bouwt en implementeert informatiesystemen of applicaties Werkzaamheden:  Analyseren van informatiebehoeften. Goede teamvaardigheden. Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Vereiste kennis en vaardigheden:     HBO werk. flexibel. Uitvoeren van softwaretesten.en denkniveau HBO opleiding op het gebied van (technische) informatica Ruime ervaring met ERD. Onderhouden. technieken en hulpmiddelen voor softwareontwikkeling      Kennis van IT infrastructuurcomponenten Kennis van actuele ontwikkelingen op het vakgebied Goed analytisch en probleemoplossend vermogen Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Analytisch. w. C. methoden. 10 (senior) jaar relevante ervaring. ook op conceptueel niveau. Opstellen van technische documentatie. Inrichten van testomgevingen. Systeemontwikkelaar Ontwikkelt. Software engineer / programmeur Realiseert software applicaties conform functionele en technische specificaties Werkzaamheden:     Bouwen (programmeren) van software applicaties aan de hand van detail ontwerpen.  Opstellen detail ontwerp van (wijzigingen van) informatiesystemen of software applicaties. proactief. Voorbereiden en begeleiden van invoering.  Realiseren en implementeren (bouwen en invoeren) van informatiesystemen of software applicaties. testen. Goede sociale vaardigheden. Verrichten van nazorg.        Opstellen van testplannen en testspecificaties. Logisch en analytisch denkvermogen. het geven van instructies aan gebruikers. Vereiste kennis en vaardigheden: datum: 26 mei 2010 pagina 36 van 111 .o. Minimaal 5 (junior). Opstellen van beheerdocumentatie.en implementatieproces. Vervaardigen gebruikershandleidingen.  Opstellen basis ontwerp van (wijzigingen van) informatiesystemen of software applicaties. DFD. productie. eisen en wensen. Ondersteunen van het projectplannings-. Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot uitsluiting voor deze aanbesteding (zie paragraaf 3.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680    HBO werk en denkniveau HBO opleiding bij voorkeur informatica Ruime kennis van en ervaring met de binnen de organisatie van opdrachtgever gebruikte systeemomgeving. A d v i se r e n o v e r I C T Het leveren van hoogwaardige en strategische adviezen over (complexe) ICT vraagstukken. rollen). In overleg met de opdrachtgever kunnen de werkzaamheden ook elders worden uitgevoerd. kosten voor ondersteunend werk. proactief. technieken en hulpmiddelen voor softwareontwikkeling    Goed analytisch en probleemoplossend vermogen Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Resultaatgericht. Continuïteit en beheer. Deze vraagstukken kunnen zijn gericht op    Investering in ICT technologie. ICT infrastructuur. processen.1. Onder All-in uurtarief wordt verstaan het tarief in euro‟s en bevat in elk geval de salariskosten.en afleverkosten en logistieke kosten.4 Perceel 2: Advies en implementatie In dit perceel zijn technische en vakinhoudelijke diensten opgenomen. overheadkosten. M o d u l e B .4. parkeer-. O n t w i k k e l e n v a n ( m a a t we r k ) a p pl i c a t i e s datum: 26 mei 2010 pagina 37 van 111 . ICT architectuur. methoden. 5. Het All-in uurtarief is exclusief BTW. reis. telefoonkosten/online kosten. Deze vraagstukken kunnen zijn gericht op:     Gevolgen voor de uitvoering van de primaire processen van Opdrachtgever als gevolg van ICT systeemontwikkeling.1 Omschrijving van de diensten M o d u l e A . kosten voor gebruik van apparatuur. flexibel.4 Op het formulier Prijsstelling Perceel 1 heeft Opdrachtgever maximale All-in uurtarieven per functie op drie niveaus (junior. medior en senior) aangegeven. A d v i se r e n o v e r o r ga ni sa t i e Het leveren van hoogwaardige adviezen over organisatorische vraagstukken met betrekking tot ICT. Informatiebeveiliging. M o d u l e C . installatie.8). De organisatie van de informatievoorziening (structuur. 5. Ook alle eventuele verdere bijkomende kosten zijn inbegrepen. Inschrijvers dienen door ondertekening van het formulier Prijsstelling Perceel 1 akkoord te gaan met de gehanteerde maximale All-in uurtarieven in perceel 1. creatief Prijsstelling 5. Het gaat om diensten om een begrensde opdracht uit te voeren met een vooraf gedefinieerd resultaat. Perceel 2 is in drie modules onderverdeeld. software. Voorwaarde voor deelname is dat u alle diensten kunt leveren die in dit perceel zijn opgenomen.3. De werkzaamheden worden in beginsel ten kantore van de opdrachtgever uitgevoerd.

2. en resultaten van het project. U beperkt de beschrijving per project tot circa 4 pagina's A4. Welke visie heeft uw organisatie op het gebied van de bestuurlijke informatievoorziening en informatievoorziening in rechterlijke organisaties en toepassing van ICT? Hoe uit zich dat in de organisatie en kwaliteit van uw dienstverlening? 3. meer of alle onderstaande producten in het bouwtraject van een (maatwerk)applicatie. werkveld. Organisatie. Bij de beoordeling van deze projecten let Opdrachtgever op drie aspecten: relevantie voor de Raad (branche. genoemde modules één project te beschrijven. de gemiddelde bezetting op het project (ofte) afkomstig uit uw eigen organisaties of van derden. Het is derhalve niet de bedoeling dat een relatie kan worden gelegd met uw toenmalige opdrachtgevers. Kwaliteit: Daarbij kunt u ingaan op de kritieke succesfactoren. treft u in bijlage 14 een overzicht en korte beschrijving aan van tot nu toe in het Raster programma uitgevoerde projecten.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Binnen een projectteam van de opdrachtgever levert de opdrachtnemer. Realisatie. projectbudget en doorlooptijd. Daarbij kunt u ingaan op doel en bereik. kwaliteitsborging en de wijze waarop u kwaliteit in voor de Opdrachtgever verifieerbare termen duidelijk en aantoonbaar maakt. problematiek. Wat is uw visie voor de jaren 2010 – 2012 op de ontwikkeling van de ICT functie bij Opdrachtgever? 2. test en oplevering van de werkende (deel)applicatie. vraagstelling).4. opdracht. de rollen van uw organisatie. Detailontwerp.3 Vragen U wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden in uw Inschrijving (Deze beschrijving dient per vraag bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten). Wat zijn uw observaties en oordelen over de ICT omgeving van Opdrachtgever? 4. Opdrachtgever wenst aan de hand van deze drie projectbeschrijvingen inzicht te krijgen in de wijze waarop u te werk gaat bij het uitvoeren van uw opdrachten.1.2 Projectbeschrijvingen U wordt gevraagd met betrekking tot elk van de in paragraaf 5.5) is het mogelijk dat Opdrachtgever beslist om meerdere onderdelen of een substantieel deel van een ontwikkelopdracht bij één van de in de Raamovereenkomst opgenomen Opdrachtnemers in uitvoering zal geven.4. Om u inzicht te geven in de opdrachten die de Raad in het kader van de Raamovereenkomst zal geven. Toelichting: 1. Daarbij kunt u ingaan op de omvang en structuur van de projectorganisatie. één.4. Wat zijn de kritische succesfactoren bij dit soort opdrachten voor Opdrachtgever en de Opdrachtnemer? datum: 26 mei 2010 pagina 38 van 111 . 1. 5. Deze producten zijn:    Basisontwerp. U kunt uw beschrijvingen baseren op concreet door u uitgevoerde projecten. organisatie van het project en kwaliteit. Relevantie voor Opdrachtgever. Bij de gunning van een nadere opdracht (zie paragraaf 5. Daarbij merkt Opdrachtgever op dat de projectbeschrijvingen niet als referentie kunnen en zullen dienen. Geef aan wat de belangrijkste kenmerken/eigenschappen van uw organisatie en medewerkers zijn die uw organisatie bij uitstek geschikt maken voor gunning van de Raamovereenkomst van Opdrachtgever? 5. in een zogenaamd "watervalmodel". of met meerdere iteraties. 5. 3.

2. 25 punten (3) 75 punten (2) 75 punten (1) 75 punten Weegfactor datum: 26 mei 2010 pagina 39 van 111 . Relevantie voor de Raad van State (scope.4 Gunningcriterium Voor de beoordeling van de antwoorden op de door Opdrachtgever gestelde vragen 1 t/m 6 wordt een meetinstrument gehanteerd dat gebruik maakt van rapportcijfers. 1 Wat is de visie voor de jaren 2010 – 2012 van uw bedrijf op de ontwikkeling van de ICT functie bij de Opdrachtgever? Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. Zie uitleg beschrijving in paragraaf 3. Binnen de categorieën relevantie voor de Raad van State. kwaliteitsborging. Kwaliteit (kritische succesfactoren. organisatie en kwaliteit zullen de aspecten even zwaar meewegen. 3. Voor een overzicht en korte beschrijving van de in het Raster uitgevoerde projecten zie bijlage 14. projectbudget en doorlooptijd). Organisatie (omvang en structuur projectorganisatie.4. In de vraagstelling wordt door Opdrachtgever aangegeven op welke aspecten de vraag zal worden beoordeeld. wegen alle aspecten in de beoordeling van de gestelde vraag even zwaar mee.3. de gemiddelde bezetting op het project. Met uitzondering van de projectbeschrijvingen. Deze beschrijving van een project dient bij voorkeur niet meer dan 4 pagina A-4 te omvatten. welke in punten zijn onderverdeeld in drie categorieën. Wat is de rol van de Opdrachtgever bij het ontwikkelen van een (maatwerk)applicatie? 5. De uiteindelijke score wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de scores op de drie projectbeschrijvingen.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 6. Dit wordt vervolgens vertaald naar het aantal te behalen punten. Per antwoord op een gestelde vraag worden rapportcijfers door de individuele beoordelaars toegekend. Beoordeling van de projectbeschrijving vindt als volgt plaats: Per projectbeschrijving kunnen maximaal 225 punten worden behaald.4 “systeem van beoordeling vragen”. Voor perceel 2 worden de beantwoording van de vragen als volgt gewogen: Gunningcriterium perceel 2 Projectbeschrijving Beoordeling vindt plaats op de volgende categorieën: 1. opdracht en resultaten van het project). wijze waarop kwaliteit voor Opdrachtgever in verifieerbare termen duidelijk en aantoonbaar worden gemaakt. de rollen van uw organisatie.

t. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten: 1. beschrijving visie door inschrijver. 3. Aantoonbare kennis van informatievoorziening in rechterlijke organisaties of vergelijkbare organisaties (beschrijving visie. 2. 3 Wat zijn uw observaties en oordelen over de ICT omgeving van Opdrachtgever? Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. ICT architectuur.t. mate van aansluiting visie bij Opdrachtgever).b. mate van aansluiting visie bij Opdrachtgever). de realisatie van een drietal systeemdelen (beschrijving visie m. mate van aansluiting bij visie Opdrachtgever).t.t. Het oordeel / observatie van inschrijver op de geautomatiseerde informatiesystemen bij opdrachtgever. advies investeringen op innovatief gebied t. continuïteit en beheer. ICT infrastructuur. Aantoonbare kennis op technische en vakinhoudelijke vraagstukken op ICT gebied (beschrijving visie m. de realisatie van het e-dossier en online managementinformatie. Aantoonbare kennis op bestuurlijke informatievoorziening (beschrijving visie inschrijver op gebied van bestuurlijke informatievoorziening. 4. 2. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten: 1. 4 Geef aan wat de belangrijkste kenmerken/eigenschappen van uw organisatie en medewerkers zijn die uw organisatie bij uitstek 15 punten 10 punten 15 punten datum: 26 mei 2010 pagina 40 van 111 .b. de vernieuwing van de zaaksadministratie. Aantoonbare kennis op het gebied van innovatieve ontwikkelingen op ICT gebied (mate van aansluiting kennis bij visie van Opdrachtgever.b.b. informatieplan Opdrachtgever. mate van aansluiting bij visie Opdrachtgever). mate van aansluiting visie bij Opdrachtgever). De visie van inschrijver op het bijgevoegde informatieplan van opdrachtgever (beschrijving visie inschrijver m. Opdrachtgever). 2 Welke visie heeft uw organisatie op het gebied van de bestuurlijke informatievoorziening en informatievoorziening in rechterlijke organisaties en toepassing van ICT? Hoe uit zich dat in de organisatie en kwaliteit van uw dienstverlening? Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. applicatieontwikkeling. De visie van inschrijver m.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten: 1. Het oordeel van inschrijver op het door opdrachtgever opgestelde informatieplan om de ICT functie ten behoeve van de primaire taakgebieden verder te professionaliseren.v.b. 2.

Algemene succesfactoren op organisatieniveau. Omschrijving van de belangrijkste kenmerken /eigenschappen. succesvolle implementaties. die nodig is om de maatwerkapplicatie in gebruik en beheer te kunnen nemen. Hierbij wordt beoordeeld op: strategische adviezen over complexe ICT vraagstukken. In hoeverre opdrachtgever tussentijds nog kan bijsturen op het ontwikkelen van maatwerkapplicaties. 2. 2. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten: 1. strategische adviezen over organisatorische vraagstukken met betrekking tot ICT. 2. 5 Wat zijn de kritische succesfactoren bij dit soort opdrachten voor Opdrachtgever en de Opdrachtnemer? Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. 3. Hierbij wordt beoordeeld op een heldere strategische visie van inschrijver op het toepassen van informatietechnologie. Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten. Prijsbeoordeling Maximale score 120 punten 430 punten 10 punten 10 punten datum: 26 mei 2010 pagina 41 van 111 . Specifieke succesfactoren op projectniveau. De wijze waarop er wordt samengewerkt tussen uw organisatie en de organisatie van opdrachtgever. De wijze waarop Inschrijver de overdracht van kennis borgt aan Opdrachtgever. Wat is de toegevoegde waarde van uw organisatie voor de opdrachtgever.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 geschikt maken voor gunning van de Raamovereenkomst van Opdrachtgever. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten: 1. planning en haalbaarheid van projecten. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten: 1. Wat inschrijver van opdrachtgever aan tijdsinvestering verwacht bij het ontwikkelen van maatwerk applicaties en hoe om te gaan met tijdsoverschrijdingen. 4. begrotingen binnen projecten. In hoeverre inschrijver aangeeft hoe om te gaan bij mogelijke kostenoverschrijding van maatwerk(applicaties) en wat de consequenties hiervan zijn voor opdrachtgever en inschrijver. 6 Wat is de rol van Opdrachtgever bij het ontwikkelen van een (maatwerk)applicatie? Deze beschrijving dient bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4 te omvatten.

Ook alle eventueel verdere bijkomende kosten moeten inbegrepen zijn.en afleverkosten en logistieke kosten.5 Prijsstelling Inschrijver moet het formulier Prijsstelling Perceel 2 gebruiken voor de tariefstelling. Leverancier A: 40 / 80*80= 40 punten Leverancier B: 40 / 90*80= 36 punten Leverancier C: 40 /100*80=32 punten In perceel 2 kan dus maximaal 120 punten (totaal van de 3 modules) worden gescoord voor de aangeboden tarieven. in opdracht van Opdrachtgever. indien naar het oordeel van Opdrachtgever door geen van de in de Raamovereenkomst gecontracteerde par- datum: 26 mei 2010 pagina 42 van 111 . software. Met die kandidaat wordt vervolgens een Nadere overeenkomst gesloten. voegt hij daartoe een extra bijlage achter het formulier toe. 5.1 Beschrijving procedure Het IAC van BZK gaat. installatie. reis-. telefoonkosten/onlinekosten. parkeer-. de uitnutting van de afgesloten Raamovereenkomsten regelen. De Prijsstelling is exclusief de van toepassing zijnde BTW. Indien Inschrijver nadere prijsinformatie wil verstrekken.3. Opdrachtgever behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om. de overheadkosten. De berekening van de prijs is als volgt: De inschrijver met het laagste tarief krijgt het maximum aantal punten. De Prijsstelling moet “all-in” zijn.5.5 Procedure voor het sluiten van een Nadere overeenkomst Voor de Raamovereenkomst kan geen garantie afname worden verstrekt.4. 5. de kosten voor het gebruik van apparatuur.3) Per module kan maximaal 40 punten worden gescoord voor het aangeboden maximale Allin uurtarief. buiten de informatie die in het formulier Prijsstelling Perceel 2 is opgenomen. De beoogde Raamovereenkomst is in principe een “lege raamovereenkomst‟ om partijen te kwalificeren als “preferred supplier”. De overige scores worden berekend door middel van de volgende formule: SCORE = Maximum aantal punten / individuele prijs * laagste prijs Voorbeeld: Leverancier A: 80 Leverancier B: 90 Leverancier C: 100 Maximaal te behalen punten is 40. Op het formulier Prijsstelling geeft Inschrijver per module aan welke Prijsstelling hij offreert voor het leveren van ICT Diensten. Het leveren van een concrete dienst zal worden gegund aan de kandidaat die na beoordeling van een door Opdrachtgever gevraagde offerte voor het leveren van een gespecificeerde dienst als beste wordt aangewezen. de kosten voor ondersteunend werk. Het laagst aangeboden tarief scoort 40 punten. De volgende kosten zijn hierbij in ieder geval inbegrepen: de salariskosten. 5.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Prijsbeoordeling (zie ook paragraaf 3.

Alle contractpartners worden in beginsel. Indien voor een specifieke opdracht gewenst. Het geoffreerde uurtarief mag het maximale All-in uurtarief van de Raamovereenkomst niet overschrijden en in de offerte mogen geen afwijkende contractuele voorwaarden opgenomen zijn. 32. 5. Het staat de contractpartners vrij om een lager uurtarief aan te bieden dan de in de Raamovereenkomst genoemde maximale All-in uurtarieven voor de desbetreffende functies. Uw bedrijf moet beschikken over een gekwalificeerde elektronische handtekening. Opdrachtgever kan onder bepaalde voorwaarden. De volgende procedure wordt in principe gevolgd bij het uitnutten van de Raamovereenkomsten: 1. 7. A BAO. 2. De nadere offerteaanvraag en de nadere Inschrijvingen worden via de e-mail verzonden. 9. 6. Het in het nadere offertetraject aangeboden tarief zal als volgt worden meegewogen bij de gunning van een opdracht: De inschrijver met het laagste tarief krijgt het maximum aantal punten van 90. de dienst buiten de Raamovereenkomst aan een andere partij te gunnen. kan de termijn voor het indienen van een offerte ook verlengd worden door het management van het IAC.q. gesprek met de kandidaat/kandidaten kan onderdeel vormen van de gunningprocedure. B BAO. waarvan de CV's worden beoordeeld. lid 10 sub. 5. Het IAC van BZK zorgt voor verzending van de nadere offerteaanvraag naar de contractpartners binnen een perceel.5. zoals dwingende spoed of specifieke kennis of ervaring van bepaalde consultant in uitzonderlijke gevallen. 4. conform art. Het IAC zorgt voor het opstellen van een standaard Nadere overeenkomst. Een presentatie c. De overige scores worden berekend door middel van de volgende formule: datum: 26 mei 2010 pagina 43 van 111 . Bij de beoordeling van CV's wordt beoordeeld in hoeverre de aangeboden kandidaten geschikt zijn voor het uitvoeren van de concrete opdracht die dan voorligt. De Opdrachtgever krijgt de offertes hierna van het IAC voor de inhoudelijke beoordeling. Het IAC en/of Opdrachtgever communiceren minimaal twee (2) keer per jaar met de contractpartners over de nakoming van de Raamovereenkomst. De contractpartners krijgen tien (10) werkdagen de tijd om een offerte in te dienen. in de gelegenheid gesteld om een nadere Offerte in te dienen. Het management van het IAC is bevoegd om deze termijn te verkorten naar maximaal drie (3) werkdagen. Daartoe wordt een afweging gemaakt tussen de aangeboden kandidaten. en het tarief dat voor deze kandidaten wordt gevraagd. lid 10 sub. De contractpartners worden hierover achteraf schriftelijk geïnformeerd.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 tijen in het desbetreffende perceel een geschikte offerte is ingediend. Ten aanzien van de CV's kan maximaal 90 punten worden gescoord. 11. 10. 32.2 Gunning van een nadere opdracht in perceel 1 Opdrachtgever gunt een nadere opdracht op grond van "de economisch meest voordelige inschrijving". zonder mededingen van alle contractpartners gunnen aan één partij. 3. art. De contractpartner ondertekent en retourneert de Nadere overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst naar de inkoopafdeling. 8.

Bij het afsluiten van een nadere overeenkomst zullen de op dat moment aangeboden tarieven als volgt worden meegewogen bij de gunning van een opdracht: Voorbeeld: De berekening van de prijs is als volgt: De inschrijver met het laagste tarief krijgt het maximum aantal punten. zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van dit Beschrijvend document en de nadere offerteaanvraag. Leverancier A: 90 / 80*80= 90 punten Leverancier B: 90 / 90*80= 80 punten Leverancier C: 90 /100*80=72 punten De voorgedragen kandidaat/kandidaten moeten natuurlijk wel voldoen aan de gestelde eisen/wensen. Het staat de contractpartners bij een nader offertetraject vrij om een lager uurtarief aan te bieden dan de voor de Raamovereenkomst opgegeven maximale All-in uurtarieven. 5. en het tarief dat voor deze dienst wordt gevraagd. Daartoe wordt een afweging gemaakt tussen de kwaliteit van de aangeboden diensten.3 Gunning van een nadere opdracht in perceel 2 Opdrachtgever gunt een opdracht op grond van "de economisch meest voordelige inschrijving".5. De overige scores worden berekend door middel van de volgende formule: SCORE = Maximum aantal punten / individuele prijs * laagste prijs Voorbeeld: Leverancier A: 80 Leverancier B: 90 Leverancier C: 100 Maximaal te behalen punten is 40. Leverancier A: 40 / 80*80= 40 punten Leverancier B: 40 / 90*80= 36 punten Leverancier C: 40 /100*80=32 punten De aangeboden diensten moeten natuurlijk wel voldoen aan de gestelde eisen. waarvoor de offertes worden beoordeeld. datum: 26 mei 2010 pagina 44 van 111 . zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van dit Beschrijvend document en de nadere offerteaanvraag.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 SCORE = Maximum aantal punten / individuele prijs * laagste prijs Voorbeeld: Leverancier A: 80 Leverancier B: 90 Leverancier C: 100 Maximaal te behalen punten is 90. Een nadere offerte kan maximaal 120 punten opleveren.

Deze aanbesteding is opgedeeld in twee percelen.  Perceel1: Detachering op ICT-gebied Het inhuren van personeel. technische en vakinhoudelijke ICT-vraagstukken.00 uur Medio september 2010 26 juli 2010 22 juli 2010 – 12. moet kunnen leveren. Voor perceel 1 worden maximaal acht (8) en voor perceel 2 maximaal vijf (5) partijen gecontracteerd. Belangrijke data: Publicatie op aanbestedingskalender Inleveren vragen over het Beschrijvend document Antwoord op vragen over het Beschrijvend document (Nota van Inlichtingen) Aanmelden aanwezigheid bij opening Inschrijvingen Uiterste inleverdatum Inschrijving Streefdatum mededeling resultaat beoordeling aan Inschrijvers Streefdatum mededeling resultaat definitief besluit gunning aan Inschrijvers Verwachte ingangsdatum raamovereenkomsten Oktober 2010 16 oktober 2010 02 augustus 2010 – 12. Voor beide percelen geldt als uitsluitingsgrond dat de Inschrijver alle genoemde diensten en functies.00 uur 26 mei 2010 12 juli 2010 – 12. al dan niet in combinatie met andere partijen en samenwerkingsverbanden. Opdrachtgever volgt daarom de openbare aanbestedingsprocedure conform het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO). zoals genoemd in bijlage 8: Formulier prijsstelling perceel 1. Voor beide percelen geldt dat het gaat om het leveren van diensten ten behoeve van werkzaamheden die vooral. worden terzijde gelegd.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 6 SAMENVATTING Opdrachtgever is voornemens over te gaan tot het sluiten van een Raamovereenkomst met meerdere Opdrachtnemers die in staat zijn om ICT Diensten te leveren aan Opdrachtgever.  Perceel 2 Advies en implementatie op ICT-gebied Het uitvoeren van onderzoek en het geven van adviezen op het gebied van organisatorische. op detacheringbasis. Het gaat om het leveren van capaciteit ten behoeve van werkzaamheden die samenhangen met de realisering van het informatieplan van Opdrachtgever of voor de tijdelijke vervulling van vacatures. op een bepaald niveau voor bepaalde functies.00 uur datum: 26 mei 2010 pagina 45 van 111 . Inschrijvers kunnen zich inschrijven voor één van deze of beide percelen. Inschrijvers die hieraan niet voldoen. Voor perceel 1 geldt voorts als uitsluitingsgrond dat de Inschrijver akkoord dient te gaan met de voor dit perceel opgegeven maximale All-in uurtarieven. maar niet uitsluitend samenhangen met de realisering van het informatieplan. Tevens behoort tot dit perceel de projectmatige ontwikkeling en implementatie van (maatwerk)applicaties.

Formulier prijsstelling perceel 1 (zie paragraaf 5. Programma van Eisen.5 en bijlage 9): Verklaring Kamer van Koophandel (zie paragraaf 4.d. In de Inschrijving moet Inschrijver antwoord geven op alle gestelde vragen. de formulieren en gegevens per perceel in te vullen en bij uw Inschrijving te voegen.2 en bijlage 4) Beknopte lijst soortgelijke opdrachten (zie paragraaf 4. Om de leesbaarheid te vergroten wordt u gevraagd om gebruik te maken van tabbladen voor de verschillende formulieren en documenten.5.3. Formulier financiële gegevens (zie paragraaf 4.1 en bijlage 1). Tevens is een checklist opgenomen met de vragen die in hoofdstuk 5.1 en bijlage 5) Overige informatie zoals brochures e. Deze ingevulde checklist moet u bij uw Inschrijving voegen. Standaardverklaring (zie paragraaf 4. Checklist beantwoording vragen. Indien u inschrijft voor beide percelen. van dit Beschrijvend document gesteld zijn. dan dient u vanaf het formulier financiële gegevens.5.5. Model “ Curriculum Vitae” (zie paragraaf 5. Formulier prijsstelling perceel 2 (zie paragraaf 5.q. Formulier kwaliteitszorg en –borging (zie paragraaf 4. datum: 26 mei 2010 pagina 46 van 111 .5.4 en bijlage 8).1 en bijlage 6). Formulier referenties (zie paragraaf 4. Op de onderstaande checklisten dient u aan te geven waar het antwoord op de vraag te vinden is in uw Inschrijving. Formulier bedrijfsprofiel / (kern)activiteiten (zie paragraaf 4.1 en bijlage 7).4 bijlage 2). Checklist formulieren.5.4. Antwoorden inschrijvingsvragen c.4 en bijlage 3).3.3 en 4. projectbeschrijvingen. Deze ingevulde checklist moet u bij uw Inschrijving voegen.3).Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 De volgende formulieren/bijlagen moeten door Inschrijver bij de Inschrijving gevoegd worden:                Aanbiedingsbrief en/of managementsamenvatting. Hierna is een checklist opgenomen met formulieren en gevraagde informatie uit dit Beschrijvend document.

Model van een kredietinstellingsgarantie Bijlage 2. Model nadere overeenkomst Bijlage 12 Bijlage 13 Bijlage 14 Informatieplan en Integrale architectuur Raster Formulier vragen beschrijvend document Overzicht en korte beschrijving van in het Raster programma uitgevoerde projecten datum: 26 mei 2010 pagina 47 van 111 .Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 7 BIJLAGEN Checklist formulieren Checklist beantwoording vragen perceel 1 Checklist beantwoording vragen perceel 2 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Standaardverklaring Formulier bedrijfsprofiel / (kern)activiteiten Formulier financiële gegevens Formulier kwaliteitszorg en –borging Model Curriculum Vitae Beknopte lijst soortgelijke opdrachten Formulier referenties Formulier prijsstelling perceel 1 Formulier prijsstelling perceel 2 Concept Raamovereenkomst perceel 1 Bijlage 1. Model van een kredietinstellingsgarantie Bijlage 2. Tarievenbijlage Bijlage 3. Model nadere overeenkomst Bijlage 11 Concept Raamovereenkomst perceel 2 Bijlage 1. Tarievenbijlage Bijlage 3.

projectbeschrijvingen Curriculum Vitae (Bijlage 5) J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N Paginanummer en tabvermelding in inschrijving datum: 26 mei 2010 pagina 48 van 111 .q. Nr Onderwerp Toegevoegd/Beant woord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Standaardverklaring ingevuld en rechtsgeldig ondertekend (Bijlage 1) Formulier bedrijfsprofiel / kernactiviteiten bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend (Bijlage 2) Formulier financiële gegevens bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend (Bijlage 3) Formulier kwaliteitszorg. U dient deze checklist in te vullen en de paginanummers en tabnummer.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Checklist formulieren Officiële naam Inschrijver NB.en borging bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend (Bijlage 4) Formulier beknopte lijst soortgelijke opdrachten bijgesloten (Bijlage 6) Formulier referenties bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend (Bijlage 7) Formulier prijsstelling perceel 1 bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend (Bijlage 8) Formulier prijsstelling perceel 2 bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend (Bijlage 9) Verklaring Kamer van Koophandel Checklist beantwoording vragen uit het programma van eisen Antwoorden inschrijvingsvragen c. te vermelden waar de informatie is te vinden.

In uw antwoord moet aandacht besteedt worden aan de procedure zoals Opdrachtgever omgaat met het gunnen van de Nadere overeenkomsten. dient u gebruik te maken van het model zoals opgenomen in Bijlage 5 Model Curriculum Vitae. 3 4 U dient te beschrijven hoe u omgaat met vervanging bij ziekte en bij niet functioneren.3. 5 In het kader van de Raamovereenkomst is het van belang dat er een goede band ontstaat tussen de contractpartner en Opdrachtgever zodat de contractpartner op elk moment goed in kan spelen op de behoefte van Opdrachtgever. U dient te beschrijven hoe u de kwaliteit van de in te zetten als ook ingezette medewerkers. gelet op de continuïteit van het betreffende project waarop medewerkers zijn ingezet. Geef aan wat de belangrijkste kenmerken/eigenschappen zijn van uw in te zetten medewerkers voor de onderhavige detacheringopdrachten. Om de beoordeling van de ingediende CV‟s te bevorderen. Deze op naam gestelde CV‟s dienen afkomstig te zijn van medewerkers die per direct ingezet kunnen worden. welke voldoen aan die gestelde functieprofielen. Tevens dient u aan te geven hoe de ontwikkeling van hun kennis op niveau wordt gehouden. datum: 26 mei 2010 pagina 49 van 111 .Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Checklist beantwoording vragen perceel 1 Detachering op ICT-gebied Vraag Bladzijde waarop het antwoord te vinden is in de Inschrijving 1 In paragraaf 5. gaat borgen. Beschrijf hierbij waardoor deze medewerkers zich onderscheiden en hun toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Wij verwachten van u een voorstel over hoe u de relatie met Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst vorm en inhoud denkt te gaan geven.3 zijn functieprofielen genoemd die uitgevraagd kunnen worden binnen Perceel 1. 2 U dient ter ondersteuning van vraag 1 per functieprofielen twee (2) op naam gestelde CV‟s te overleggen.

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Checklist beantwoording vragen perceel 2 Advies (technisch. vakinhoudelijk en organisatieadvies) en implementatie op ICT-gebied Projectbeschrijvingen/Vraag Bladzijde waarop het antwoord te vinden is in de Inschrijving Projectbeschrijvingen 1 2 Wat is de visie voor de jaren 2010 – 2012 van uw bedrijf op de ontwikkeling van de ICT functie bij de Opdrachtgever? Welke visie heeft uw organisatie op het gebied van de bestuurlijke informatievoorziening en informatievoorziening in rechterlijke organisaties en toepassing van ICT? Hoe uit zich dat in de organisatie en kwaliteit van uw dienstverlening? 3 4 5 6 Wat zijn uw observaties en oordelen over de ICT omgeving van Opdrachtgever? Geef aan wat de belangrijkste kenmerken/eigenschappen van uw organisatie en medewerkers zijn die uw organisatie bij uitstek geschikt maken voor gunning van de Raamovereenkomst van Opdrachtgever. Wat zijn de kritische succesfactoren bij dit soort opdrachten voor Opdrachtgever en de Opdrachtnemer? Wat is de rol van Opdrachtgever bij het ontwikkelen van een (maatwerk)applicatie? datum: 26 mei 2010 pagina 50 van 111 .

voldoen aan wettelijke verplichtingen e. vakinhoudelijk en organisatieadvies) en implementatie op ICT-gebied: het uitvoeren van onderzoek en het geven van adviezen op het gebied van organisatorische. b. vermeld de desbetreffende toestand. Met betrekking tot faillissement / surseance van betaling. zijn onderneming niet is een onderneming die in staat van faillissement. technische en vakinhoudelijke ICT. surseance van betaling of akkoord verkeert. vervangend contactpersoon: E-mailadres contactpersoon: Internetadres: De hiervoor aangegeven functionaris verklaart dat: Met betrekking tot de perceelindeling zijn onderneming zich inschrijft voor de hieronder aangekruiste perceel/percelen: PERCEEL 1: Detachering op ICT-gebied: het inhuren van personeel. vereffening. op detacheringbasis. Postcode/ plaats: Postcode/ plaats: Faxnummer (contactpersoon): Faxnr. vermeld de desbetreffende toestand.vraagstukken Tevens hoort in dit perceel de ontwikkeling en implementatie van (maatwerk)applicaties. zijn onderneming niet is een onderneming wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of surseance van betaling of akkoord. vervangend (contactpersoon): E-mailadres vervangend contactpersoon: Functie: Functie: Functie: datum: 26 mei 2010 pagina 51 van 111 . Is dit wel het geval. Is dit wel het geval. op een bepaald niveau voor bepaalde ICT-functies. conform artikel 45 van de BAO ((minimumeis) a. dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert in gevolge een gelijkwaardige procedure van de nationale wettelijke regeling.d. dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationale wettelijke regeling is voorzien aanhangig is gemaakt. PERCEEL 2: Advies (technisch.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 1 Standaardverklaring Bedrijfsgegevens en standaardverklaring Officiële naam en rechtsvorm Inschrijver: Naam tot ondertekening bevoegde functionaris: Naam contactpersoon: Naam vervangend contactpersoon: Bezoekadres: Postadres: Telefoonnummer contactpersoon: Telefoonnr.

vermeld de aard en de eventuele opgelegde straf of maatregelen d. Is dit wel het geval. vermeld de aard van de fout en de opgelegde straf of maatregel. Deze verklaring dient niet ouder dan drie maanden te zijn. bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft. financiële gegevens en referentie ook voor de onderaannemer worden opgegeven. vermeld dan eventuele lopende betalingsregelingen. Met betrekking tot onderaanneming zijn onderneming met betrekking tot deze opdracht geen werkzaamheden of activiteiten in onderaanneming geeft. overleg één of meer verklaringen van het feit dat de betrokkene aan zijn verplichtingen terzake heeft voldaan. Indien gebruik gemaakt wordt van onderaanneming. Tevens moet in die verklaring de naam van de combinant worden opgenomen. vermeld dan eventuele lopende betalingsregelingen. dat de verdeling van werkzaamheden bij eventuele gunning de volgende is: . e. Voorts dient ieder lid van de combinatie/samenwerkingsverband een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat alle tot de combinatie/samenwerkingsverband behorende ondernemingen zich bij eventuele gunning zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen. dat de naam en respectievelijk vestigingsplaats van participanten is: . Is dit wel het geval. Is dit niet het geval. vastgesteld op elke grond die de opdrachtgever aannemelijk kan maken. dat de functionaris: van het bedrijf: als enig aanspreekpunt (penvoerder) zal optreden.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 c. veroordeeld is geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de onderneming in het gedrang brengt. Deze verklaring dient niet ouder dan drie maanden te zijn. Is dit wel het geval. dan wordt van de Inschrijver verwacht. datum: 26 mei 2010 pagina 52 van 111 . Is dit wel het geval. Is dit niet het geval. zijn onderneming met betrekking tot deze opdracht voornemens is een combinatie/samenwerkingsverband aan te gaan en dat de naam van de voorgenomen combinatie/samenwerkingsverband is: . dat de voorgenomen rechtsvorm van de combinatie/samenwerkingsverband een is. g. Is dit wel het geval. zijn onderneming niet is een onderneming die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die Raamovereenkomstig de regelgeving ten aanzien van de 'criteria voor de kwalitatieve selectie' kunnen worden verlangd of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. zijn onderneming niet is een onderneming die. vermeld de aard van het delict en de opgelegde straf of maatregel. die als vertegenwoordiger namens de combinatie zal optreden en bevoegd is de combinatie te binden. zijn onderneming niet is een onderneming die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan. Met betrekking tot (het vormen van) een combinatie/samenwerkingsverband zijn onderneming met betrekking tot deze opdracht geen combinatie/samenwerkingsverband aangaat met andere bedrijven. dat de gegevens die betrekking hebben op de formulieren bedrijfsprofiel. zijn onderneming niet is een onderneming die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen Raamovereenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of in het land van de opdrachtgever. zijn onderneming niet is een onderneming die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen Raamovereenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van de opdrachtgever. overleg één of meer verklaringen van het feit dat de betrokkene aan zijn verplichtingen ter zake heeft voldaan. Deze verklaring moet worden bijgesloten in de aanmelding. f.

Met betrekking tot de contractvoorwaarden a. Met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen a. qua aard en omvang) heeft verleend als die waarvoor hij zich nu inschrijft.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 zijn onderneming met betrekking tot deze opdracht werkzaamheden of activiteiten in onderaanneming geeft of voornemens is te geven en a. Met betrekking tot het door Opdrachtgever gestelde voorbehoud en de juistheid van geleverde informatie a.per jaar is geweest voor perceel 2. f. b. datum: 26 mei 2010 pagina 53 van 111 . de financiële situatie wordt getoetst bij een extern bureau. zijn onderneming adequaat is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.500.-. inclusief een mogelijke verlenging.de volgende onderdelen van de opdracht in onderaanneming te geven: . Met betrekking tot de referentiegegevens a.bij de aangegeven referenten informatie inwint. b. niet in gevaar komt.per jaar is geweest voor perceel 1. b. c.500. aantal: die allen op één of meerdere (indien meer dan 3 referenties) "formulier referenties" nader zijn toegelicht. zijn onderneming adequaat is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.000. hij in de inschrijving het hiernaast aangegeven aantal referenties heeft opgegeven. e. Met betrekking tot de financiële en economische draagkracht a. dat hij in staat is om een passende bankverklaring (maximaal drie maanden oud) te overleggen.-. de omzet op het terrein van de in het Beschrijvend document gevraagde dienstverlening in elk van de afgelopen drie boekjaren gemiddeld minimaal € 3. indien de Opdrachtgever dat noodzakelijk acht. voordat de opdracht eventueel wordt verleend. hij kennis heeft genomen van de bijgevoegde concept Nadere overeenkomst en dat hij volledig akkoord gaat met de inhoud van de concept Nadere overeenkomst. dat hij er mee akkoord gaat dat. alsnog zijn financieel economische draagkracht aan zal tonen door middel van toezending van de door Opdrachtgever gevraagde officiële financiële stukken. b. hij aan de op het "formulier referenties" vermelde referenties in de afgelopen drie jaren gelijkwaardige diensten (o. de financiële en economische draagkracht van zijn onderneming zodanig is dat de continuïteit van de dienstverlening gedurende de looptijd van de overeenkomst.000. dat de naam en respectievelijk vestigingsplaats van onderaannemer(s) is: . Met betrekking tot de gestanddoeningtermijn a. hij er mee akkoord gaat dat de ingediende Inschrijving tenminste tot honderd twintig (120) dagen na datum indiening Inschrijving geldig blijft.bij eventuele gunning .a. c. waaruit blijkt dat zijn onderneming financieel en economisch voldoende draagkrachtige is voor de uitvoering van de onderhavige opdracht. b. hij ermee akkoord gaat dat Opdrachtgever direct . Als deze bewijsstukken niet overeenkomen met hetgeen in deze verklaring wordt verklaard. d. dat hij ermee akkoord gaat dat hij op eerste verzoek daartoe van Opdrachtgever. de omzet op het terrein van de in het Beschrijvend document gevraagde dienstverlening in elk van de afgelopen drie boekjaren gemiddeld minimaal € 1. dat hij voornemens is . dan wordt Inschrijver uitgesloten voor de gunning zonder enig recht op vergoeding van welke kosten dan ook. hij kennis heeft genomen van de bijgevoegde concept Raamovereenkomst en dat hij volledig akkoord gaat met de inhoud van de concept Raamovereenkomst. hij ermee akkoord gaat dat Opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om in een latere fase alsnog te verzoeken officiële bewijsstukken te overleggen.zonder tussenkomst van de Inschrijver .

d. c. hij borg staat voor de juistheid en volledigheid van alle gevraagde en geleverde informatie. hij geen bezwaar maakt tegen een antecedentenonderzoek naar de betrouwbaarheid van zijn onderneming en de door zijn onderneming in te schakelen onderaannemers. hij akkoord gaat met alle in het document aangegeven condities en voorbehouden.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 b. er in de aangeleverde tekst van deze verklaring geen wijzigingen zijn aangebracht. Naam ondertekenaar: Handtekening: Datum: datum: 26 mei 2010 pagina 54 van 111 . e.

Bijsluiten bij de Inschrijving: Een organisatieschema / organogram 2. 3. Hoe zorgt u ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn en blijven van alle (belangrijke) ontwikkelingen omtrent het vakgebied ICT? Dit formulier is ter informatie en de antwoorden worden niet meegenomen in de gunningsbeslissing.B./ dochter. N. Naam ondertekenaar: Handtekening: Datum: datum: 26 mei 2010 pagina 55 van 111 . Welke (andersoortige) activiteiten ontplooit uw bedrijf? 4. relevant voor opdrachten binnen de Raamovereenkomst. inclusief de eventuele vennootschappelijke banden met andere ondernemingen (binnen bijvoorbeeld een holding relatie met moedermaatschappij / holding. heeft uw bedrijf in dienst? 6. 5. Hoeveel personen.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 2 Formulier Bedrijfsprofiel / (kern)activiteiten Officiële naam en rechtsvorm Inschrijver: 1. Geef aan met welke activiteiten uw bedrijf zicht de afgelopen drie jaar (in sterke mate) heeft geprofileerd./ werkmaatschappijen). Geef een korte omschrijving van de ondernemingsstructuur. zoals beschreven in dit Beschrijvend document. Geef kort en bondig aan wat de kernactiviteiten van uw bedrijf zijn. zuster.

. omzet. (jaar x minus 2 jaar) (totale) Vaste activa (totale) Vlottende activa (waarvan) Voorraden (waarvan) Liquide middelen Balanstotaal (totaal activa) Balanstotaal (totaal passiva) Netto-omzet Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen (jaar x minus 1 jaar) (totale) Vaste activa (totale) Vlottende activa (waarvan) Voorraden (waarvan) Liquide middelen Balanstotaal (totaal activa) Balanstotaal (totaal passiva) Netto-omzet Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen (jaar x minus 1 jaar) Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva (jaar x minus 2 jaar) Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva datum: 26 mei 2010 pagina 56 van 111 . de gehanteerde Enkele geconsolideerde balans..en verlies / winstcijfers over de laatste drie afgesloten boekjaren waarbij jaar x het laatste afgesloten boekjaar betreft.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 3 Formulier Financiële gegevens Officiële naam en rechtsvorm Inschrijver: Let op: bedragen in euro vermelden!! Als in jaarrapporten andersoortige valuta zijn gehanteerd: de munteenheid: koers: en de koersdatum vermelden.

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 (jaar x) (totale) Vaste activa (totale) Vlottende activa (waarvan) Voorraden (waarvan) Liquide middelen Balanstotaal (totaal activa) (jaar x) Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva Balanstotaal (totaal passiva) Netto-omzet Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen Naam ondertekenaar: Handtekening: Datum: datum: 26 mei 2010 pagina 57 van 111 .

B.B. Naam ondertekenaar: Handtekening: Datum: datum: 26 mei 2010 pagina 58 van 111 . b. Beschikt uw bedrijf over een kwaliteitscertificaat dat is afgegeven door een instantie die voldoet aan de Europese normenreeks EN 45000 (bijv. d. kopie is bijgevoegd kopie is niet bijgevoegd en wel om de volgende reden: 3. Of uw bedrijf wel of niet over een kwaliteitscertificaat beschikt. ISO)? ja nee 2. c. Als het antwoord op vraag 1 ja is: a. over welk kwaliteitscertificaat beschikt uw bedrijf? door welke organisatie is het certificaat afgegeven? tot wanneer is het certificaat geldig? welke organisatie is belast met de externe bewaking van het certificaat? N.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 4 Formulier Kwaliteitszorg en –borging Officiële naam en rechtsvorm Inschrijver: 1. Geef een aantal voorbeelden waaruit de klantgerichtheid van uw organisatie blijkt. Als het antwoord op vraag 1 nee is: Welke activiteiten ontplooit uw bedrijf op het gebied van kwaliteitszorg en –borging? N. 4. Vraag 4 altijd beantwoorden. NEN. Bijvoegen bij de Inschrijving: een gewaarmerkt kopie van het kwaliteitscertificaat.

Overig Opgave van overige informatie welke u nuttig acht voor deze aanbesteding datum: 26 mei 2010 pagina 59 van 111 . met opgave van de functie(s) die u uitoefende Beschrijving taak en werkzaamheden en betrokkenheid. Functieprofiel Persoonlijke gegevens Opleiding Academisch HBO Anders Cursussen Aantal jaren werkervaring Werkervaring Opgave naam werkgever(s) en aantal jaren werkzaam Naam: Branche ervaring Relevante werkervaring Beschrijving relevante projecten (maximaal 3 projecten) Competenties Opgave branche en aantal jaren werkzaam Opgave ervaring(en) die liggen op het gebied van deze aanbesteding.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 5 Model Curriculum Vitae Om de beoordeling van de ingediende curriculum Vitae (CV) te bevorderen. Ingediende CV‟s mogen niet meer dan 2 pagina’s beslaan. dient u gebruik te maken van de volgende opzet bij de opgave van de door u in te zetten medewerkers.

land Korte beschrijving aard en omvang opdracht Omzetwaarde Jaartal referentie Naam ondertekenaar: Handtekening: Datum: datum: 26 mei 2010 pagina 60 van 111 . dient u 3 referenties uit deze beknopte lijst te specificeren. bijlage 7. Op het formulier referenties.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 6 Formulier Beknopte lijst soortgelijke opdrachten Officiële naam en rechtsvorm Inschrijver: Inschrijver geeft op dit formulier een beknopte lijst. Naam bedrijf 1 2 3 4 Plaatsnaam. Uit deze beknopte lijst moet duidelijk worden dat u over voldoende ervaring beschikt met soortgelijke opdrachten. van soortgelijke opdrachten aan. bij voorkeur niet meer dan 1 pagina A4.

Inschrijver moet hierbij duidelijk aangeven wat voor soort dienstverlening dit Referentie 2 Naam klant: Plaatsnaam: Naam contactpersoon: Telefoonnummer: Soort levering: Periode uitvoering: Benoem de aard en omvang van de geleverde producten en verleende diensten: Aard (omschrijving): Omvang (financieel en aantal): datum: 26 mei 2010 pagina 61 van 111 . betreft. De drie referenties die u hier nader specificeert dienen uit de bijgevoegde beknopte lijst voor te komen.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 7 Formulier Referenties Officiële naam en rechtsvorm Inschrijver: N.B. Referentie 1 Naam klant: Plaatsnaam: Naam contactpersoon: Telefoonnummer: Soort levering: Periode uitvoering: Benoem de aard en omvang van de geleverde producten en verleende diensten: Aard (omschrijving): Omvang (financieel en aantal): Inschrijver moet voor alle op te geven referenties een 'blok' invullen te beginnen bij refe- rentie 1 en zo verder. Het aantal op te geven relevante referenties (drie) moet worden aangegeven op de standaardverklaring.

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Referentie 3 Naam klant: Plaatsnaam: Naam contactpersoon: Telefoonnummer: Soort levering: Periode uitvoering: Benoem de aard en omvang van de geleverde producten en verleende diensten: Aard (omschrijving): Omvang (financieel en aantal): Naam ondertekenaar: Handtekening: Datum: datum: 26 mei 2010 pagina 62 van 111 .

-€ 110. Detachering op ICT-gebied.-€ 85.-€ 85.-- € 115.-€ 110.-€ 100. software. installatie. overheadkosten.-- € 60.-€ 80. Ook alle eventuele verdere bijkomende kosten zijn inbegrepen.-€ 90.-€ 95. Detachering op ICTgebied. Naam ondertekenaar: Handtekening: Datum: datum: 26 mei 2010 pagina 63 van 111 .-- € 85.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 8 Formulier Prijsstelling Perceel 1 Officiële naam en rechtsvorm Inschrijver: Onderstaand zijn de maximale All-in uurtarieven per functie uit perceel 1.-€ 100. reis. opgenomen.-€ 90.-- € 75. kosten voor ondersteunend werk. Het All-in uurtarief is exclusief BTW.-- € 95. Het All-in uurtarief is in euro‟s en bevat in elk geval de salariskosten.en afleverkosten en logistieke kosten. Deze maximale All-in uurtarieven gelden voor de duur van de Raamovereenkomst.-- Door ondertekening van dit formulier gaat Inschrijver akkoord met de gehanteerde maximale All-in uurtarieven voor de functies genoemd in perceel 1. telefoonkosten/online kosten. Functies Leidinggevende functies Projectleider Testcoördinator Adviserende/specificerende functies Architect Informatiesystemen en Technische infrastructuur Analist/ontwerper Technisch consultant Uitvoerende functies Systeemontwikkelaar Maximaal All-in uurtarief Senior Medior Junior € 115. parkeer-. kosten voor gebruik van apparatuur.-€ 90.-- € 85.

overheadkosten. Het All-in uurtarief is exclusief BTW. Ook alle eventuele verdere bijkomende kosten zijn inbegrepen. software. Adviseren over ICT Maximaal All-in uurtarief € Module 2. telefoonkosten/online kosten.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 9 Formulier Prijsstelling Perceel 2 Officiële naam en rechtsvorm Inschrijver: Inschrijver geeft het maximale All-in uurtarief per module aan. Ontwikkelen van (maatwerk)applicaties Maximaal All-in uurtarief € Naam ondertekenaar: Handtekening: Datum: datum: 26 mei 2010 pagina 64 van 111 . Het All-in uurtarief is in euro‟s en bevat in elk geval de salariskosten. parkeer-. reis.en afleverkosten en logistieke kosten. kosten voor ondersteunend werk. kosten voor gebruik van apparatuur. installatie. Het gaat hierbij om één (1) maximaal All-in uurtarief dat geldt voor alle diensten in de module. Module 1. Adviseren over organisatie Maximaal All-in uurtarief € Module 3.

..3 Diensten: de werkzaamheden die door Opdrachtnemer zijn uitgevoerd op basis van de Raamovereenkomst ten de Nadere overeenkomst en behoeve van Opdrachtgever.. dat Opdrachtgever op basis van het gunningcriterium “de economisch voordeligste aanbieding” de Raamovereenkomst heeft gegund aan acht (8) leveranciers. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door .. onachtzaamheden. te dezen vertegenwoordigd door de Secretaris van de Raad van State. zoals vergissingen..1 Beroepsfouten: tekortkomingen.. H. behoort te vermijden.. dat partijen de wederzijdse rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen... 1... dat Opdrachtgever van <aantal> leveranciers een inschrijving heeft ontvangen. waaronder de eisen met betrekking tot de gevraagde levering en het gevraagde onderhoud.2 Beschrijvend document: het als bijlage bij deze overeenkomst opgenomen document bevattende het totaal van eisen die aan de offerte zijn gesteld. Visser.. waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag.... die een vakbekwame en zorgvuldige Opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening. dat de Raad van State voor het detacheren van personeel op ICT-gebied gebruik wenst te maken van een Raamovereenkomst met acht (8) leveranciers die beschikken over de benodigde kennis en ervaring op het gebied van detachering van personeel op ICT-gebied.C...C. dat Opdrachtgever hiervoor een openbare Europese aanbesteding heeft uitgevoerd.. datum: 26 mei 2010 pagina 65 van 111 . dat Opdrachtnemer op <dag> <maand> <jaar> een offerte heeft uitgebracht......Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 10 Concept Raamovereenkomst perceel 1 De ondergetekenden: 1. onjuiste adviezen.. (en .. nalatigheden.) (naam ondertekenaar) hierna te noemen: Opdrachtnemer. De Staat der Nederlanden. (naam contractant).. (statutair) gevestigd te ... 1. en 2. de heer mr. verzuimen. waarvan <naam contractant> er één is. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1. OVERWEGENDE: dat de Raad van State behoefte heeft aan een Raamovereenkomst voor het detacheren van personeel op ICT-gebied...... VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 1 Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt.. hierna te noemen: Opdrachtgever..

8 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Raamovereenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen.. tijdsplanning of duur van de Raamovereenkomst Deze Raamovereenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen van het contract.3. Deze Raamovereenkomst kan door Opdrachtgever en Opdrachtnemer tussentijds beëindigd worden met een opzegtermijn van drie (3) maanden.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 1. 1. kenmerk ………... 3.2 Totstandkoming... die in aanvulling op de bepalingen van de Raamovereenkomst tussen de Raad van State enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds wordt gesloten met betrekking tot een dienstverleningsopdracht. 2.d.. 4.. welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.. voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 2. 3. Afwijkingen van deze Raamovereenkomst zijn slechts bindend. 2. door Opdrachtnemer uitgebrachte inschrijving d. een en ander voor zover daarvan niet in deze Raamovereenkomst wordt afgeweken.4 Nadere overeenkomst: een afzonderlijke overeenkomst. kenmerk . het beschrijvend document met kenmerk ……….1 1.. 1. 2. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn..7 Opdrachtgever: de Raad van State. 2. Opdrachtnemer kan de Raamovereenkomst echter niet tussentijds beëindigen tijdens de uitvoering van een Nadere overeenkomst. de Nadere overeenkomt(en). tot ………… met de mogelijkheid deze Raamovereenkomst te verlengen met telkens één jaar tot ……… De verlenging van de Raamovereenkomst wordt uiterlijk drie maanden vooraf aan de ingangsdatum door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt. 5. De overeengekomen dienstverlening en bijbehorende leveringen zullen worden verricht in de periode van ………..6 1. prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde: 1.. waarop de voorwaarden van toepassing zijn verklaard.. . Opdrachtnemer: <naam contractant> Personeel van Opdrachtgever: het door Opdrachtgever op grond van de Raamovereenkomst ter beschikking te stellen personeel..2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Raamovereenkomst... . de nadere offerte(s). 1. de inschrijving die aan de opdracht ten grondslag ligt. die krachtens deze raamovereenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken. 1.d……….3 datum: 26 mei 2010 pagina 66 van 111 . 3.9 Raamovereenkomst: de schriftelijke Raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer..1 Voorwerp van de Raamovereenkomst Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het detacheren van ICT personeel bij Opdrachtgever overeenkomstig de op basis van het Beschrijvend document van Opdrachtgever d.. deze Raamovereenkomst.5 1..

voor de duur van deze overeenkomst en van een Nadere Overeenkomst(en) zijn Personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding.4 Partijen garanderen dat dusdanige maatregelen genomen zijn dat gegevens die in het kader van de aan deze Raamovereenkomst en de eventueel onderliggende Nadere overeenkomst(en) ten grondslag liggende aanbestedingsprocedure zijn verstrekt. woonplaats en overige (privacy) gegevens niet door derden gebruikt dan wel achterhaald kunnen worden. c. de door of namens hem op grond van Nadere Overeenkomst(en) te verlenen Diensten op vakbekwame wijze zo veel mogelijk ononderbroken zullen worden uitgevoerd. 5.3 Partijen zullen de noodzakelijke maartregelen treffen om schade aan eigendommen van partijen en/of diens werknemers te voorkomen die mogelijkerwijs kan ontstaan bij de uitvoering van een Nadere overeenkomst. gerechtigd dit verzuim na voorafgaande kennisgeving hetzij zelf. is Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan voor de persoon die wordt vervangen in de Nadere overeenkomst is vastgelegd.1. tijdelijk of definitief te vervangen. die zijn belast met de uitvoering van de Diensten door Opdrachtnemer kan slechts bij uitzondering plaatsvinden. hetzij door derden te doen verhelpen. 5. onverminderd zijn verdere rechten. Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Diensten Vervanging van personen. omdat hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Nadere overeenkomst nodig of wenselijk is. 4. 4.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 4. Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd de personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten.2. waarbij een redelijke termijn wordt gesteld.2 In het geval Opdrachtnemer. adres. Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en desgewenst op eerste verzoek de daarvoor benodigde informatie te verstrekken. Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten. deskundigheid en ervaring. datum: 26 mei 2010 pagina 67 van 111 . zoals naam. 4.1 genoemd. b. De marktconforme en redelijke kosten samenhangend met het herstel van het verzuim zullen Opdrachtnemer in rekening worden gebracht. de door of namens hem te verlenen Diensten zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties als vastgelegd in de Nadere Overeenkomst(en). Het uitvoeren van werkzaamheden door Opdrachtgever zelf of door derden mag alleen na schriftelijke kennisgeving en in overleg geschieden. 4. 5. geeft Opdrachtnemer hieraan gevolg.3. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven zullen bij vervanging niet kunnen worden verhoogd. 5. ook na schriftelijke aanmaning van Opdrachtgever. niet (meer) voldoet aan zijn verplichting tot nakoming van een of meer van de garantieverplichtingen in artikel 4.1 Garantiebepaling Opdrachtnemer garandeert dat: a.

dat betrokken is bij de uitvoering van werkzaamheden voor zover deze bij Opdrachtgever worden verricht. dient Opdrachtnemer personen beschikbaar te stellen die qua deskundigheid.. Contactpersoon voor Opdrachtnemer is .of Nadere overeenkomst kan Opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gebruik maken van de diensten van derden.1 Kennisgevingen van partijen op grond van de Raamovereenkomst worden schriftelijk gedaan.1 Partijen verplichten zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de Raamovereenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. de datum: 26 mei 2010 pagina 68 van 111 .en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen. 8. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden.. Wijze van kennisgeving 10.. 11.4. Geheimhouding 11. Gebruik van zaken van Opdrachtgever Bij het verrichten van de Diensten kan Opdrachtnemer gebruik maken van zaken die eigendom zijn van Opdrachtnemer en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven.2 Mondelinge mededelingen. 11. Gebruik van diensten van derden Bij het uitvoeren van de Raam. 7.. Bij vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de Nadere overeenkomt.. op generlei wijze bekend te maken.. Voortgangsrapportage Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever zo vaak en op de wijze als in de Nadere overeenkomst is bepaald dan wel Opdrachtgever nodig acht. De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Raam. opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen 6.. behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht... 10. 9..2 Partiijen zullen hun Personeel verplichten deze geheimhoudingsverplichting na te leven. tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht.. 10. 11.. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden.en/of Nadere overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting.. Contractbeheerder van Opdrachtgever is …………… De contractbeheerder overlegt minimaal twee (2) keer per jaar over de naleving van de Raamovereenkomst.3 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Personeel van Opdrachtnemer. Aan de toestemming kunnen door Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 5. Contactpersonen Contactpersoon voor Opdrachtgever is ………….

13. op te dragen de door Opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen. etc. 12. Beveiliging zaamheden.1 Opdrachtnemer is verplicht zijn Personeel. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging van een schriftelijke opdracht een schriftelijke offerte uit betreffende de omvang van het verwachte meerwerk 12. de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Nadere overeenkomst moet verrichten. Betaling van de boete.6 Partijen zijn gerechtigd indien Opdrachtnemer of Opdrachtgever de geheimhoudingsverplichtingen schendt een boete te stellen van € 45. 11.4 Beide partijen zullen openbare mededelingen met betrekking tot de onderhavige opdracht slechts doen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 12. voor zover die bij Opdrachtgever worden verricht. aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. conform de bij Opdrachtgever gebruikelijke regels.) die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst onder zich mocht hebben. laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtnemer of Opdrachtgever de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden. is sprake van meerwerk. 11. 12. 13. Vergoeding. te onderwerpen.00 per gebeurtenis.2 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever.3 Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijk opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen. Bedoelde toestemming is niet nodig indien de verstrekking van informatie berust op een wettelijke verplichting. Opdrachtgever is gerechtigd op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken personeelslid bij de uitvoering van de Raamovereenkomst te weigeren. zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de andere partij.1 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren datum: 26 mei 2010 pagina 69 van 111 . aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid. die onmiddellijk opeisbaar is. tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen. voor zover deze vooraf bekend zijn gemaakt aan Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtnemer. Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is.4 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd Personeel van Opdrachtnemer dat voor de uitvoering van de Raamovereenkomst is of zal worden ingeschakeld aan een veiligheidsonderzoek. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels. 13. meerwerk en minderwerk vergoeden. broncodes. dat betrokken is bij de uitvoering van de werk- 13. Opdrachtnemer zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking verlenen. of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften.2 Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat van Personeel van Opdrachtnemer minimaal drie (3) werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij Opdrachtgever verklaringen omtrent het gedrag worden overlegd.5 Opdrachtnemer is gehouden binnen 14 dagen na beëindiging van de Raamovereenkomst of op eerste verzoek van Opdrachtgever alle gegevens (schriftelijke stukken. dat voor vergoeding in aanmerking komt. 11.000. computerbestanden.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 door Opdrachtgever aangehouden privacyregels in acht neemt.

4 Opdrachtnemer is verplicht een opdracht tot meewerk tot een maximum van 15% van de oorspronkelijke opdracht te aanvaarden en uit te voeren. is hij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. 14. 15.1 De prijs heft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Raamovereen- 15.1 bedoelde termijn heeft voldaan.dan wel Nadere overeenkomst. BTW-bedrag evenals andere door Opdrachtgever verlangde gegevens.3 Opdrachtnemer zendt de factu(u)r(en) in tweevoud toe aan Opdrachtgever onder vermelding van datum en nummer van de Nadere overeenkomst.a.v. waaronder de tarieven en eventuele kortingen. Betaling en controle bedragen.5 Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften. afdeling PFZ Postbus 20019 2500 EA Den Haag 15.2 De maximale all-in uurtarieven zoals opgenomen in bijlage 2 gelden voor de duur van de Raamovereenkomst.1 Opdrachtgever betaalt de door hem op basis van de Nadere overeenkomst verschuldigde datum: 26 mei 2010 pagina 70 van 111 . bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk dat met de te betalen prijs zal worden verrekend. De factuur/facturen dient/dienen te worden gezonden aan: Raad van State t.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Een dergelijke opdracht tot meerwerk dient te worden uitgevoerd onder de bepalingen van de Raam. doet zij daarvan zo spoedig en gemotiveerd mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere partij. 14. de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Nadere overeenkomst moet verrichten. aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd. Opdrachtgever is vrij om bij een eventuele verlenging of zoveel eerder indien noodzakelijk de maximale all-in uurtarieven te verhogen. Indien een partij meent dat van minderwerk sprake is. 14. 14. na goedkeuring van Opdrachtgever over de geleverde prestaties of Diensten. 13. uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur aan Opdrachtnemer. Indien een vaste prijs is overeengekomen.2 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in artikel 15. 15. Ter zake van het door de Opdrachtnemer ter verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Raam. tenzij Opdrachtgever daarmee instemt. Opdrachtnemer is niet gerechtigd bij het uitbrengen van een offerte nadere of zwaardere voorwaarden te stellen.of Nadere overeenkomst. Prijs en Facturering komst te verrichten werkzaamheden. Indien dit het geval is zal voor alle partijen voor zit perceel waarmee een Raamovereenkomst is gesloten dezelfde verhoging van toepassing zijn. voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. is sprake van minderwerk dan voor verrekening in aanmerking komt.

in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen. 15. geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. kan hij verlangen dat door Opdrachtnemer voorafgaande aan die betaling(en) een kredietinstellingsgarantie "op afroep" aan Opdrachtgever wordt afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Voorschot 16. bericht Opdrachtgever of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties.5 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten.3 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de door Opdrachtnemer verzonden facturen door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant. die Opdrachtgever op grond van de Raamovereenkomst toekomen. van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.1 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden. als bedoeld in artikel 393. Instemming houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen. Dreigende vertraging drachtnemer zulks direct schriftelijk aan Opdrachtgever en geeft hij daarbij de oorzaak en de consequenties aan van de dreigende vertraging. Aan de garantie zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. op inhoudelijke juistheid te laten controleren. indien bij hem redelijke twijfel bestaat over de juistheid van de desbetreffende factuur. eerste lid. Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer Diensten niet binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd.2 De kredietinstellingsgarantie "op afroep" wordt afgegeven door een door Opdrachtgever aanvaarde kredietinstelling. meldt Op- datum: 26 mei 2010 pagina 71 van 111 . De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 15. 17. 18. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. Van deze bevoegdheid maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik. dan is Opdrachtnemer de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt. 15.1 Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Nadere overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor Diensten die nog niet zijn geleverd.ook in de toekomst . 16.4 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan. waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat. 16. overeenkomstig het bij deze Raamovereenkomst gevoegde model (bijlage 1). Tevens stelt Opdrachtnemer maatregelen voor om vertraging . Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. onverlet. tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is/zijn. 17. Boete 17.te voorkomen. op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding.

Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden. waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn.3. f) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak. de directe schade en de wijze van herstel. die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust. 18. d) aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde van het verloren gaan van door derden verstrekte garantierechten. voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. daaronder mede begrepen: a) zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van Diensten.1% van de totale dan wel maximale prijs die met de Nadere overeenkomst is gemoeid. 18. e) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade.1 Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige Diensten zijn verricht die aan de Nadere overeenkomst beantwoorden. is de nalatige partij in verzuim. kan de andere partij hem in gebreke stellen. is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. de aansprakelijkheid. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk. b) de kosten van noodgedwongen inhuren van derden.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het tekortschieten van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden als bedoeld in het derde lid.De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Aansprakelijkheid overeenkomst. 19. g) imagoschade als gevolg van schending van bijvoorbeeld de geheimhoudingsverplichting. is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van 0. 19. voor zover deze kosten in redelijkheid niet vermijdbaar zijn. 19.2 Opdrachtgever is bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade. mocht worden verwacht. Onder directe schade wordt onder meer verstaan: a) schade aan eigendommen van Opdrachtgever en/of van derden.1 Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Raam- datum: 26 mei 2010 pagina 72 van 111 .2 De boete komt Opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen.3 De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen. 19.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 18. b) zijn recht op schadevergoeding. 19. goederen en faciliteiten van Opdrachtgever en de kosten van leegloop van door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingehuurde derden. vermeerderd met de omzetbelasting. tot een maximum van 10% daarvan. De nalatige partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. c) de kosten van leegloop van medewerkers. ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan. is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband. vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis. verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken. is deze schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer.2 De in het vorige lid genoemde termijnstelling is niet vereist.en sociale verzekeringswetgeving. Opdrachtnemer exclusieve zeggenschap biedt over het verweer tegen of de afhande- ling van de vordering. is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim en is het stellen van bedoelde termijn niet vereist.5 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever. door Opdrachtnemer onderhandelde schikkingsbedragen en door de rechtbank toegekende schadevergoedingen betalen. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. op welke wijze dan ook. 19.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraak van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die derden. indien de andere partij. 21. is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits c. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ter uitvoering van de Nadere overeenkomst schade aan Opdrachtnemer en/of aan derden wordt toegebracht. als bedoeld in artikel 6. ook na schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn. Ingeval van overmacht. Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de vordering. in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. alsmede indien nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht ontstaan binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Raamovereenkomst is vastgelegd. Opdrachtnemer zal de kosten van het verweer tegen de inbreukgerelateerde claim. ziekte van personeel. In voorkomende gevallen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden. 19.6 Alle verplichtingen. stakingen.q. met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtnemer. 2.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 19. 20. indien Opdrachtgever: 1. Overmacht Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel. voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt of tekortschiet. 21. indien de oorspronkelijke termijn voor de ommekomst daarvan is verlengd en de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn is uitgebleven. is elk van de datum: 26 mei 2010 pagina 73 van 111 . Ontbinding en opzegging partijen gerechtigd de Raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden. 21. ook die krachtens de belasting.

tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan. een nadere akte zou zijn vereist.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 21.2 Voor zover voor de overdracht van rechten. e) Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd. Opdrachtnemer machtigt Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven. Behoud recht nakoming te vorderen Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de Raamovereenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen. machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtnemer te ondertekenen.3 Indien één der partijen gedurende een bij Nadere overeenkomst te bepalen periode ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen op grond van deze Raamovereenkomst dan wel Nadere overeenkomst niet kan nakomen. De Opdrachtgever is niet gehouden de Opdrachtnemer op enigerlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de Raamovereenkomst. 23. Deze rechten worden op grond van deze Raam-. zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. bedoeld in artikel 22. heeft de andere partij het recht de Raamovereenkomst dan wel de Nadere overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 23. d) Opdrachtnemer zijn onderneming staakt. 22.1 Alle intellectuele (eigendoms-)rechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend – datum: 26 mei 2010 pagina 74 van 111 . 21. f) Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Raamovereenkomst na te kunnen komen. onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen. c) De onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd.5 Opdrachtgever behoudt zich voorts het recht voor om de Raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven te allen tijde op te zeggen. Intellectuele (eigendoms-)rechten waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten. 21. berusten bij Opdrachtgever. 23. zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. dan wel Nadere overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen. b) Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.1. welke overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet nakoming heeft ingestemd. met onmiddellijke ingang buiten rechte de Raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden. Tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zal alsdan afrekening plaatsvinden op basis van de door de Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte Diensten en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen.4 Opdrachtgever is gerechtigd. zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. indien: a) Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.

23. 25. in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 23. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen.5 Onverminderd het hiervoor bepaalde. 23. is Opdrachtgever gerechtigd. de Overeenkomst schriftelijk. Opdrachtnemer. Overdracht rechten en verplichtingen uit de Raamovereenkomst Partijen zijn niet gerechtigd de uit de Raamovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. volstaat ook. Van zijn recht tot ontbinding van de Raam.2 Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling voor de hierboven in lid 1 genoemde verzekeringen over. indien derden Opdrachtgever ter zake van schending van intellectuele (eigendoms-)rechten aansprakelijk stellen.3 Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen.dan wel Nadere overeenkomst zal Opdrachtgever geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer. ook namens het aan zijn zijde betrokken Personeel. te ontbinden. onvermin- 25. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 25. b. in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen. geheel of gedeeltelijk. tenzij Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. 24. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van Opdrachtgever zonder bedoelde toestemming. 25. toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912. afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van opdrachtgever). buiten rechte. waarvoor Opdrachtnemer op grond van deze Raamovereenkomst jegens Opdrachtgever aansprakelijk is. Opdrachtnemer doet. Opdrachtnemer verplicht zich om deze cessie schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te brengen en hiervan een afschrift aan Opdrachtgever te zenden.3 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtnemer van alle eventueel aan hem. als bedoeld in het eerste lid en voor zover betrekking hebbende op schade.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de resultaten van de verrichte Diensten in enigerlei vorm aan derden beschikbaar te stellen. zulks met uitzondering van het recht op honorarium. Verzekering de navolgende risico's: a. hierbij gevolmachtigd.1 Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor datum: 26 mei 2010 pagina 75 van 111 . Een brief van de verzekeringsmaatschappij waaruit duidelijk wordt dat Opdrachtnemer adequaat verzekerd is voor de te verwachten looptijd van de opdracht. beroepsaansprakelijkheid (risico's die voortvloeien uit Beroepsfouten).

behouden de overige bepalingen van de Raamovereenkomst hun rechtskracht.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 derd de bevoegdheid van Opdrachtgever om hiervan aan deze verzekeraar melding te doen. zonder dat Opdrachtgever daarover vóór het sluiten van de Raamovereenkomst is ingelicht. worden in mindering gebracht op de door Opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan Opdrachtgever te betalen schadevergoeding. 26. noch met dat personeel over indiensttreding te onderhandelen. Vervolgopdracht Opdrachtnemer kan aan de Raamovereenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht. compensatie of profijt van welke aard dan ook. omkoping. voor henzelf of enige andere partij. Partijen zullen over eerstbedoelde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. beloning. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Raamovereenkomst. 26. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan Opdrachtgever worden uitbetaald. 26. enige schenking. doen aanbieden of doen geven.2 Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden. 29. die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.1 Partijen zijn niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij tijdens de datum: 26 mei 2010 pagina 76 van 111 . 27. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden. is Opdrachtgever gerechtigd de Raamovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.4 Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Opdrachtgever een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer of ten tijde van de onderhandelingen over de totstandkoming van de Raamovereenkomst heeft vervuld. belangenverstrengeling uitvoering van de Raamovereenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan. accepteren of toegezegd krijgen. personeel van de wederpartij in dienst te nemen.3 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden. Bij een vervangende regeling wordt de strekking van de Raamovereenkomst niet aangetast. noch van derden vragen. Overname van Personeel. Melding in publicaties of reclame-uitingen 26.5 Opdrachtnemer is niet gerechtigd anders dan met toestemming van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Raamovereenkomst of Nadere overeenkomst personen te betrekken die in een periode van twee jaar voorafgaand aan de werkzaamheden bij Opdrachtgever in dienst zijn geweest. 26. 26. 28. Nietige bepalingen Indien één of meer bepalingen van de Raamovereenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden. gegeven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclameuitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie. Geschillen en toepasselijk recht voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Slotbepaling De Raamovereenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de Raamovereenkomst.. geschillenbeslechting...C... domiciliekeuze en toepasselijk recht. behouden nadien hun werking. geheimhouding. Op de Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Den Haag. Opdrachtnemer verplicht zich de ongewijzigde.. cessie van verzekeringspenningen. 2010 (naam contractant) 31.... alsmede de (eventuele) in de van deze Raamovereenkomst of Nadere overeenkomst deel uitmakende. zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigendoms-)rechten.1 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Raamovereenkomst zal bij uitsluiting worden mr.. getekende Raamovereenkomst binnen veertien (14) dagen te retourneren. 2010 Secretaris van de Raad van State .. 31. 31... 33. H. . Van toepassing zijnde voorwaarden Leverings-/betalingsvoorwaarden en (eventuele) algemene voorwaarden van Opdrachtnemer... dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 30. Voortdurende verplichtingen Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Raamovereenkomst voort te duren. ………... .C.2 32. door Opdrachtnemer opgestelde documenten opgenomen voorwaarden. die in de op deze overeenkomst van toepassing verklaarde voorwaarden zijn geregeld. tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen. Visser (functie en naam ondertekenaar) datum: 26 mei 2010 pagina 77 van 111 . Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

overwegende: dat de Staat der Nederlanden. zulks tot een bedrag van ten hoogste € …………… (bedrag voorschot). …………………………………………………………………………... (handtekening kredietinstelling) …………………………. en dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een voorschot op de opdrachtprijs zal betalen.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 1 Bij bijlage 10 Model van een kredietinstellinggarantie "op afroep" (terugbetaling voorschot). hierna te noemen "Opdrachtgever". waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag. en in de terugbetaling van genoemd voorschot. Op deze kredietinstellinggarantie is Nederlands recht van toepassing.2 van de Raamovereenkomst ICT Diensten perceel 1 Detachering op ICT-gebied De ondergetekende (naam van de kredietinstelling). vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente over dat bedrag gerekend vanaf de dag van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming van Opdrachtnemer. gevestigd te (vestigingsplaats van de kredietinstelling). Aldus ondertekend te (plaats ondertekening) ………………. op (datum ondertekening) ………………. als bedoeld in artikel 16. Deze kredietinstellinggarantie vervalt indien deze door ondergetekende is terugontvangen. datum: 26 mei 2010 pagina 78 van 111 . tot aan het moment der algehele voldoening van het bedrag.. ………………………. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. op (datum Overeenkomst) …………… een Overeenkomst heeft gesloten tot levering van (omschrijving van de Diensten ………………………. met (naam Opdrachtnemer) ……………………………………………. verbindt zich onherroepelijk tegenover Opdrachtgever om: op de enkele schriftelijke mededeling van Opdrachtgever dat Opdrachtnemer is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst met de daarop van toepassing verklaarde Voorwaarden. te dezen vertegenwoordigd door de Secretaris van de Raad van State.. hierna te noemen "de Overeenkomst". aan Opdrachtgever als eigen schuld onverwijld het bedrag te betalen dat Opdrachtgever verklaart uit dien hoofde van Opdrachtnemer te vorderen te hebben.

telefoonkosten/online kosten.-€ 90.-€ 90.en afleverkosten en logistieke kosten.-- € 115.-€ 95. kosten voor ondersteunend werk. kosten voor gebruik van apparatuur. Ook alle eventuele verdere bijkomende kosten zijn inbegrepen. Perceel 1 Detachering op ICT-gebied Onderstaand zijn de maximale All-in uurtarieven per functie uit perceel 1. reis.-€ 85.-€ 90.-- € 85.-- € 95.-- datum: 26 mei 2010 pagina 79 van 111 .-€ 85.-€ 100. installatie.-€ 100. Functies Leidinggevende functies Projectleider Testcoördinator Adviserende/specificerende functies Architect Informatiesystemen en Technische infrastructuur Analist/ontwerper Technisch consultant Uitvoerende functies Systeemontwikkelaar Maximaal All-in uurtarief Senior Medior Junior € 115.€ 80.-- € 85.-€ 110. overheadkosten. Het All-in uurtarief is exclusief BTW. Detachering op ICTgebied Het All-in uurtarief is in euro‟s en bevat in elk geval de salariskosten.-- € 60. Tarievenbijlage behorend bij de Raamovereenkomst ICT Diensten.-€ 110. software. parkeer-.-- € 75.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 2 bij bijlage 10 Perceel 1.

.) verzocht een nadere offerte met betrekking tot het verrichten van de daarin beschreven diensten uit te brengen..... hierna te noemen: Opdrachtgever... die als bijlage 1 integraal deel uitmaakt van deze Nadere overeenkomst. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam ondertekenaar>.. <naam opdrachtnemer> gevestigd te <plaats>.. Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer – alsmede de overige bedrijven waarmee een overeenkomstige Raamovereenkomst is gesloten .. Deze nadere offerteaanvraag. Raad van State... met de daarbij behorende bijlagen. met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van Detachering op ICT-gebied (hierna als geheel te noemen: de raamovereenkomst) gesloten..... 2... die tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst tussen Opdrachtgever (en de in de Raamovereenkomst genoemde gerechtigde) enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten met betrekking tot het verrichten van Diensten op het betreffende gebied. welke van toepassing zijn op alle Nadere overeenkomsten.op ..... waarin tussen genoemde partijen het raamwerk voor de contractuele voorwaarden is vastgelegd. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: <functiebenaming ondertekenaar>..... 3.....Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 3 bij bijlage 10 Model Nadere overeenkomst perceel 1 Uitvoering Raamovereenkomst inzake Detachering op ICT-gebied <Contractnummer Raamovereenkomst> NADERE OVEREENKOMST met kenmerk ………. is reeds in het bezit van partijen. inzake <Onderwerp> De ondergetekenden: A.. waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag. Opdrachtgever heeft met Opdrachtnemer op <datum> een Raamovereenkomst inzake Detachering op ICT-gebied (met kenmerk: <contractnummer>).... Uit onderstaande opties kiezen Bij één ingediende offerte van de Opdrachtnemer datum: 26 mei 2010 pagina 80 van 111 . (brief met kenmerk ... OVERWEGEN: 1..... <naam ondertekenaar> hierna te noemen: Opdrachtnemer..... De Staat der Nederlanden... en B..

. bijlage 2 bij deze Nadere Overeenkomst.. voor zover daarvan in deze Nadere overeenkomst niet wordt afgeweken...... 1.. Voor de diensten gelden de volgende aanvullingen en/of wijzigingen: . reeds in het bezit van partijen) aan Opdrachtgever uitgebracht...... korting... Plaats en tijdstippen voor het verrichten van de werkzaamheden: . reeds in het bezit van partijen) aan Opdrachtgever uitgebracht..... plaats en tijdstippen Ter zake de uitvoering van deze Nadere overeenkomst zal door Opdrachtnemer het volgende Personeel worden ingezet...... Opdrachtgever heeft op basis van de economisch voordeligste aanbieding besloten gebruik te maken van de diensten van Opdrachtnemer..... omvat de opdracht zoals verwoord in bijlage 1 bij deze Nadere overeenkomst).. een offerte met kenmerk ....... 4... 3. Voorwerp van de Nadere Overeenkomst/nadere invulling van de diensten Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever diensten leveren overeenkomstig de nadere offerte van Opdrachtnemer...2 In de nadere offerte opgenomen voorwaarden (waaronder prijsindexering. alsmede de werkzaamheden waarbij het Personeel wordt ingezet: naam: niveau: uurtarief: maximale ureninzet: werkzaamheden: zoals beschreven in de nadere offerteaanvraag (bijlage 1) en in de nadere offerte (bijlage 2) 3. een aangepaste offerte met kenmerk (………....... bijlage 2 bij deze Nadere overeenkomst.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Opdrachtnemer heeft op . VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 1. één en ander voor zover daarvan niet in deze Nadere overeenkomst wordt afgeweken...2 4......) (hierna tezamen te noemen: nadere offerte. (optioneel) De prestaties die de Opdrachtnemer zal verrichten... een offerte ingediend en op ………..1 Personeel..... met achter de naam vermelding van het niveau en maximaal uurtarief...... 3.1 Toepasselijke voorwaarden Op deze Nadere overeenkomst is de Raamovereenkomst van toepassing.. 1. garanties) zijn niet van toepassing indien en voor zover deze voor Opdrachtgever minder gunstig zijn dan opgenomen in de Raamovereenkomst.. 2.. (hierna te noemen: nadere offerte. Duur van de Nadere Overeenkomst datum: 26 mei 2010 pagina 81 van 111 .... OF: In geval van herziening op eerder ingekomen offerte Opdrachtnemer heeft op ………....

.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 4.. afdeling PFZ Postbus 20019 2500 EA Den Haag Ondervermelding van verplichtingnummer:…………… 6.......... genoemde periode een wederzijdse opzegtermijn van één (1) maand...1 Financiële bepalingen Als aanvulling op en/of als wijziging van de financiële bepalingen als genoemd in de raamovereenkomst geldt het volgende: Opdrachtnemer zal de prestaties op nacalculatiebasis tegen de in de nadere offerte genoemde tarieven uitvoeren. <datum> Directeur bedrijfsondersteuning Raad van State voor deze.1 Deze Nadere Overeenkomst vangt aan per ... 6... Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen. die de contacten over de (wijze van) uitvoering van deze Nadere overeenkomst onderhouden. <functiebenaming ondertekenaar>.1. <functienaam ondertekenaar> <naam ondertekenaar> <plaats>.. Opdrachtnemer zal maximaal € .-... Den Haag.. <datum> <naam opdrachtnemer> voor deze.. in definitieve vorm worden aangeboden aan Opdrachtgever.... <naam ondertekenaar> datum: 26 mei 2010 pagina 82 van 111 . 4... Opdrachtnemer staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden en dat de overeengekomen Diensten voor dit maximale bedrag worden geleverd. en in tweevoud ondertekend.. 5.....2 Facturen dient u onder vermelding van het kenmerk van deze brief te zenden naar: Raad van State t.v.. worden aangewezen ……………………………… namens Opdrachtgever en ……………………namens Opdrachtnemer.....2 7. getekende Nadere overeenkomst binnen veertien (14) dagen retour aan Opdrachtgever..2 Er geldt voor de in artikel 4... 5. Slotbepaling Opdrachtnemer stuur de ongewijzigde.. en duurt voort tot ...... 7..1 Contactpersonen Als contactpersoon en als plaatsvervangend contactpersoon.1 De contactpersonen van Opdrachtgever kunnen Opdrachtgever niet rechtsgeldig binden... Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. ...(excl. BTW) in rekening brengen.a.... Het resultaat van de Diensten zal uiterlijk op ... 5. 6......

De Staat der Nederlanden.. dat Opdrachtgever van <aantal> leveranciers een inschrijving heeft ontvangen. VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 1 Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt..) (naam ondertekenaar) hierna te noemen: Opdrachtnemer. dat de Raad van State voor advies (technisch. waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag. hierna te noemen: Opdrachtgever..... behoort te vermijden. onjuiste adviezen... Visser .... bestaande uit een functiestest en een bedrijfstest..C.. die een vakbekwame en zorgvuldige Opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening. dat Opdrachtnemer op <dag> <maand> <jaar> een offerte heeft uitgebracht..C. nalatigheden.. vakinhoudelijk en organisatieadvies) en implementaties op ICT-gebied. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 11 Concept Raamovereenkomst perceel 2 De ondergetekenden: 1.2 Beroepsfouten: tekortkomingen.. en 2. vakinhoudelijk en organisatieadvies) en implementaties op ICT-gebied.... zoals vergissingen. waarvan <naam contractant> er één is.1 Acceptatieprocedure: de test(procedure.. datum: 26 mei 2010 pagina 83 van 111 ... de heer mr.. H.. dat Opdrachtgever hiervoor een openbare Europese aanbesteding heeft uitgevoerd... onachtzaamheden. vakinhoudelijk en organisatieadvies) en implementaties op ICT-gebied gebruik wenst te maken van een Raamovereenkomst met vijf (5) leveranciers die beschikken over de benodigde kennis en ervaring op het gebied voor advies (technisch... te dezen vertegenwoordigd door de Secretaris van de Raad van State. (en .. waarmee kan worden aangetoond dat de programmatuur in samenhang met het systeem aan de overeengekomen specificaties voldoet.. 1. verzuimen. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door . (statutair) gevestigd te .... dat Opdrachtgever op basis van het gunningcriterium “de economisch voordeligste aanbieding” de Raamovereenkomst heeft gegund aan vijf (5) leveranciers. OVERWEGENDE: dat de Raad van State behoefte heeft aan een Raamovereenkomst voor advies (technisch. dat partijen de wederzijdse rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen... (naam contractant).

Opdrachtnemer: <naam contractant> Personeel van Opdrachtgever: het door Opdrachtgever op grond van de Raamovereenkomst ter beschikking te stellen personeel. Bijlage 2: Tarievenbijlage. 1..11 Raamovereenkomst: de schriftelijke Raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.. 1. 1..d...8 1.7 1. 5..5 Documentatie: De beschrijving van de programmatuur ten behoeve van Opdrachtgever en bestemd voor de installatie en het gebruik van de programmatuur binnen de organisatie van Opdrachtgever en met inbegrip.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 1.d………. het beschrijvend document met kenmerk ………. kenmerk ………. 1. maar niet beperkt tot... kenmerk . die krachtens deze raamovereenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken. welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.10 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Raamovereenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen. de Nadere overeenkomt(en). door Opdrachtnemer uitgebrachte inschrijving d. 1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Raamovereenkomst. 4... ... de nadere offerte(s). . die in aanvulling op de bepalingen van de Raamovereenkomst tussen de Raad van State enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds wordt gesloten met betrekking tot een dienstverleningsopdracht..1 Voorwerp van de Raamovereenkomst Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het detacheren van ICT diensten bij Opdrachtgever overeenkomstig de op basis van het Beschrijvend document van Opdrachtgever d. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn. 3.. 1. deze Raamovereenkomst. een en ander voor zover daarvan niet in deze Raamovereenkomst wordt afgeweken.9 Opdrachtgever: de Raad van State.. datum: 26 mei 2010 pagina 84 van 111 . 2.. 2. prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde: 1. 2.. waarop de voorwaarden van toepassing zijn verklaard. de inschrijving die aan de opdracht ten grondslag ligt.. 2.4 Diensten: de werkzaamheden die door partijen zijn uitgevoerd op basis van de Raamovereenkomst en de Nadere overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever.6 Nadere overeenkomst: een afzonderlijke overeenkomst..3 Beschrijvend document: het als bijlage bij deze overeenkomst opgenomen document bevattende het totaal van eisen die aan de offerte zijn gesteld. documentatie op voor computer leesbare media. Bijlagen: Bijlage 1: Model kredietinstellingsgarantie. waaronder de eisen met betrekking tot de gevraagde levering en het gevraagde onderhoud.

tijdsplanning of duur van de Raamovereenkomst Deze Raamovereenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen van het contract. 3. Afwijkingen van deze Raamovereenkomst zijn slechts bindend. de door of namens hem op grond van Nadere Overeenkomst(en) te verlenen Diensten op vakbekwame wijze zo veel mogelijk ononderbroken zullen worden uitgevoerd.1 genoemd. 4. adres. 4. 4.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 3: Nadere overeenkomst inzake Advies (technisch. zoals naam. 4. de door of namens hem te verlenen Diensten zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties als vastgelegd in de Nadere Overeenkomst(en).1 Garantiebepaling Opdrachtnemer garandeert dat: a.2 In het geval Opdrachtnemer.3.3 Deze Raamovereenkomst kan door Opdrachtgever en Opdrachtnemer tussentijds beëindigd worden met een opzegtermijn van drie (3) maanden. 4. 3. b. hetzij door derden te doen verhelpen. 2. 3. Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en desgewenst op eerste verzoek de daarvoor benodigde informatie te verstrekken. deskundigheid en ervaring. onverminderd zijn verdere rechten. tot ………… met de mogelijkheid deze Raamovereenkomst te verlengen met telkens één jaar tot ……… De verlenging van de Raamovereenkomst wordt uiterlijk drie maanden vooraf aan de ingangsdatum door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt. 3. waarbij een redelijke termijn wordt gesteld. Opdrachtnemer kan de Raamovereenkomst echter niet tussentijds beëindigen tijdens de uitvoering van een Nadere overeenkomst. gerechtigd dit verzuim na voorafgaande kennisgeving hetzij zelf.1 Totstandkoming. voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. c. De marktconforme en redelijke kosten samenhangend met het herstel van het verzuim zullen Opdrachtnemer in rekening worden gebracht. voor de duur van deze overeenkomst en van een Nadere Overeenkomst(en) zijn Personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding.2 De overeengekomen dienstverlening en bijbehorende leveringen zullen worden verricht in de periode van ………. Het uitvoeren van werkzaamheden door Opdrachtgever zelf of door derden mag alleen na schriftelijke kennisgeving en in overleg geschieden. vakinhoudelijk en organisatieadvies) en implementatie op ICT gebied.3 Partijen zullen de noodzakelijke maartregelen treffen om schade aan eigendommen van partijen en/of diens werknemers te voorkomen die mogelijkerwijs kan ontstaan bij de uitvoering van een Nadere overeenkomst.4 Partijen garanderen dat dusdanige maatregelen genomen zijn dat gegevens die in het kader van de aan deze Raamovereenkomst en de eventueel onderliggende Nadere overeenkomst(en) ten grondslag liggende aanbestedingsprocedure zijn verstrekt. datum: 26 mei 2010 pagina 85 van 111 . is Opdrachtgever. ook na schriftelijke aanmaning van Opdrachtgever. niet (meer) voldoet aan zijn verplichting tot nakoming van een of meer van de garantieverplichtingen in artikel 4.

die zijn belast met de uitvoering van de Diensten door Opdrachtnemer kan slechts bij uitzondering plaatsvinden. opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen 7.4.5 6. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan voor de persoon die wordt vervangen in de Nadere overeenkomst is vastgelegd.2 Direct nadat de Acceptatieprocedure is afgerond.4 Onverminderd zijn recht op schadevergoeding is Opdrachtgever tevens gerechtigd Opdrachtnemer toe te staan de gebreken alsnog voor diens rekening te laten herstellen.1 Acceptatieprocedure Opdrachtgever is gerechtigd de programmatuur door Opdrachtnemer aangeboden aan een Acceptatieprocedure te onderwerpen. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden. dan wel afgekeurd. 5. In dit verslag zullen worden vastgelegd de gebreken die de programmatuur vertoont en voorts of de programmatuur door Opdrachtgever is goedgekeurd. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven zullen bij vervanging niet kunnen worden verhoogd.of Nadere overeenkomst kan Opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gebruik maken van de diensten van derden. 5. 5.3. Gebreken die na de Acceptatieprocedure ontstaan of ontdekt worden. moeten door Opdrachtnemer kosteloos hersteld worden. Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten. Gebruik van zaken van Opdrachtgever Bij het verrichten van de Diensten kan Opdrachtnemer gebruik maken van zaken die eigendom zijn van Opdrachtnemer en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 woonplaats en overige (privacy) gegevens niet door derden gebruikt dan wel achterhaald kunnen worden. 8.2. 6. 5.1. geeft Opdrachtnemer hieraan gevolg. Gebruik van diensten van derden Bij het uitvoeren van de Raam. 6. 6. Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Diensten Vervanging van personen. 5. In een aanvullend verslag wordt vastgelegd of de in het eerste verslag opgenomen gebreken zijn verholpen en – in geval van afkeuring – of de Programmatuur thans in zijn geheel is goedgekeurd. wordt door Opdrachtgever een verslag opgemaakt en aan Opdrachtnemer verstrekt. Bij vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de Nadere overeenkomt. dient Opdrachtnemer personen beschikbaar te stellen die qua deskundigheid. datum: 26 mei 2010 pagina 86 van 111 .3 Opdrachtnemer verhelpt de in het verslag vastgelegde gebreken waarna de Acceptatieprocedure wordt herhaald. omdat hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Nadere overeenkomst nodig of wenselijk is. tijdelijk of definitief te vervangen. Opdrachtnemer zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd de personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten. 6. 5.

.. Contactpersoon voor Opdrachtnemer is . Contactpersonen Contactpersoon voor Opdrachtgever is ………….2 Mondelinge mededelingen.3 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Personeel van Opdrachtnemer. aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.en/of Nadere overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting. dat betrokken is bij de uitvoering van werkzaamheden voor zover deze bij Opdrachtgever worden verricht. Wijze van kennisgeving 11.. Bedoelde toestemming is niet nodig indien de verstrekking van informatie berust op een wettelijke verplichting. Contractbeheerder van Opdrachtgever is …………… De contractbeheerder overlegt minimaal twee (2) keer per jaar over de naleving van de Raamovereenkomst. op generlei wijze bekend te maken.. 11.. De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Raam. behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.. Geheimhouding 12... computerbestanden. toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht.en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen. 9.. 12.. 12.1 Kennisgevingen van partijen op grond van de Raamovereenkomst worden schriftelijk gedaan. 10.4 Beide partijen zullen openbare mededelingen met betrekking tot de onderhavige opdracht slechts doen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Voortgangsrapportage Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever zo vaak en op de wijze als in de Nadere overeenkomst is bepaald dan wel Opdrachtgever nodig acht. broncodes.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. datum: 26 mei 2010 pagina 87 van 111 . 12. 11. etc. tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.2 Partijen zullen hun Personeel verplichten deze geheimhoudingsverplichting na te leven. 12. 12..5 Opdrachtnemer is gehouden binnen 14 dagen na beëindiging van de Raamovereenkomst of op eerste verzoek van Opdrachtgever alle gegevens (schriftelijke stukken. voor zover deze vooraf bekend zijn gemaakt aan Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtnemer. Aan de toestemming kunnen door Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden..1 Partijen verplichten zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de Raamovereenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. de door Opdrachtgever aangehouden privacyregels in acht neemt..) die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst onder zich mocht hebben.

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680

12.6 Partijen zijn gerechtigd indien Opdrachtnemer of Opdrachtgever de geheimhoudingsverplichtingen schendt een boete te stellen van € 45.000,00 per gebeurtenis. Betaling van de boete, die onmiddellijk opeisbaar is, laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtnemer of Opdrachtgever de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden. 13. Beveiliging zaamheden, voor zover die bij Opdrachtgever worden verricht, op te dragen de door Opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels. 13.2 Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat van Personeel van Opdrachtnemer minimaal drie (3) werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij Opdrachtgever verklaringen omtrent het gedrag worden overlegd. 13.4 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd Personeel van Opdrachtnemer dat voor de uitvoering van de Raamovereenkomst is of zal worden ingeschakeld aan een veiligheidsonderzoek, conform de bij Opdrachtgever gebruikelijke regels, te onderwerpen. Opdrachtnemer zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking verlenen. Opdrachtgever is gerechtigd op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken personeelslid bij de uitvoering van de Raamovereenkomst te weigeren. 14. Vergoeding, meerwerk en minderwerk vergoeden, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen. 14.2 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever, of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Nadere overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de andere partij. 14.3 Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijk opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging van een schriftelijke opdracht een schriftelijke offerte uit betreffende de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door de Opdrachtnemer ter verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Raam- dan wel Nadere overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. Opdrachtnemer is niet gerechtigd bij het uitbrengen van een offerte nadere of zwaardere voorwaarden te stellen, tenzij Opdrachtgever daarmee instemt. 14.4 Opdrachtnemer is verplicht een opdracht tot meewerk tot een maximum van 15% van de oorspronkelijke opdracht te aanvaarden en uit te voeren. Een dergelijke opdracht tot meerwerk dient te worden uitgevoerd onder de bepalingen van de Raam- of Nadere overeenkomst.

13.1 Opdrachtnemer is verplicht zijn Personeel, dat betrokken is bij de uitvoering van de werk-

14.1 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren

datum: 26 mei 2010

pagina 88 van 111

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680

14.5 Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Nadere overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk dan voor verrekening in aanmerking komt. Indien een partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig en gemotiveerd mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk dat met de te betalen prijs zal worden verrekend. 15. Prijs en Facturering komst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe benodigd materialen. 15.2 De maximale all-in uurtarieven zoals opgenomen in bijlage 2 gelden voor de duur van de Raamovereenkomst. Opdrachtgever is vrij om bij een eventuele verlenging of zoveel eerder indien noodzakelijk de maximale all-in uurtarieven te verhogen. Indien dit het geval is zal voor alle partijen voor zit perceel waarmee een Raamovereenkomst is gesloten dezelfde verhoging van toepassing zijn.. 15.3 Tenzij anders is overeengekomen ontstaat het recht op betaling na acceptatie door Opdrachtgever van de resultaten van de verrichte diensten. Opdrachtnemer factureert binnen 30 dagen na acceptatie. 15.4 Opdrachtnemer zendt de factu(u)r(en) in tweevoud toe aan Opdrachtgever onder vermelding van datum en nummer van de Nadere overeenkomst, BTW-bedrag evenals andere door Opdrachtgever verlangde gegevens. De factuur/facturen dient/dienen te worden gezonden aan: Raad van State t.a.v. afdeling PFZ Postbus 20019 2500 EA Den Haag 15.5 Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, zal Opdrachtnemer de factuur specificeren en in door Opdrachtgever eventueel nader aangegeven vorm factureren. In de factuur zal Opdrachtnemer opgave doen van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, waarbij Opdrachtnemer een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden geeft, alsmede een omschrijving van de kosten die niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven. 15.6 Meerwerk zal door Opdrachtnemer, na voltooiing van de meerwerkzaamheden en acceptatie daarvan door Opdrachtgever, apart worden gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte meewerkzaamheden zullen in de facturen uitdrukkelijk worden vermeld en – aan de hand van authentieke bescheiden – worden gespecificeerd. 16. Betaling en controle bedragen, na goedkeuring van Opdrachtgever over de geleverde prestaties of Diensten, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur aan Opdrachtnemer.

15.1 De prijs heft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Raamovereen-

16.1 Opdrachtgever betaalt de door hem op basis van de Nadere overeenkomst verschuldigde

datum: 26 mei 2010

pagina 89 van 111

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680

16.2 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in artikel 16.1 bedoelde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. 16.3 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de door Opdrachtnemer verzonden facturen door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op inhoudelijke juistheid te laten controleren. Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen. 16.4 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat over de juistheid van de desbetreffende factuur. 16.5 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten, geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 17. Voorschot 17.1 Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Nadere overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor Diensten die nog niet zijn geleverd, kan hij verlangen dat door Opdrachtnemer voorafgaande aan die betaling(en) een kredietinstellingsgarantie "op afroep" aan Opdrachtgever wordt afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan de garantie zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer Diensten niet binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is Opdrachtnemer de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt. 17.2 De kredietinstellingsgarantie "op afroep" wordt afgegeven door een door Opdrachtgever aanvaarde kredietinstelling, overeenkomstig het bij deze Raamovereenkomst gevoegde model (bijlage 1). 18. Dreigende vertraging drachtnemer zulks direct schriftelijk aan Opdrachtgever en geeft hij daarbij de oorzaak en de consequenties aan van de dreigende vertraging. Tevens stelt Opdrachtnemer maatregelen voor om vertraging - ook in de toekomst - te voorkomen. 18.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht Opdrachtgever of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak van de dreigende ver-

18.1 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden, meldt Op-

datum: 26 mei 2010

pagina 90 van 111

2 De boete komt Opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen. 19.2 Opdrachtgever is bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade. b) de kosten van noodgedwongen inhuren van derden. Aansprakelijkheid overeenkomst. goederen en faciliteiten van Opdrachtgever en de kosten van leegloop van door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingehuurde derden. is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. Boete zijn verricht die aan de Nadere overeenkomst beantwoorden. 18. ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan. is de nalatige partij in verzuim. d) aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde van het verloren gaan van door derden verstrekte garantierechten. 20. 20. voor zover deze kosten in redelijkheid niet vermijdbaar zijn. vermeerderd met de omzetbelasting. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft.1 Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Raam- datum: 26 mei 2010 pagina 91 van 111 . die Opdrachtgever op grond van de Raamovereenkomst toekomen. waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. De nalatige partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk. de aansprakelijkheid. 19.3 De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen. 20. die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust.3 In een nadere offerteaanvraag betreffende een opdracht binnen module 3.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 traging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen. mocht worden verwacht. b) zijn recht op schadevergoeding. Onder directe schade wordt onder meer verstaan: a) schade aan eigendommen van Opdrachtgever en/of van derden. de directe schade en de wijze van herstel. is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van 0. tot een maximum van 10% daarvan. voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. kan de andere partij hem in gebreke stelen. daaronder mede begrepen: a) zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van Diensten. e) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade. f) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak. Deze termijn is een fatale termijn. ontwikkelen van (maatwerk)applicaties. 19. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden. g) imagoschade als gevolg van schending van bijvoorbeeld de geheimhoudingsverplichting.1% van de totale dan wel maximale prijs die met de Nadere overeenkomst is gemoeid. kan Opdrachtgever nadere voorstellen inzake de aansprakelijkheid doen.1 Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige Diensten 20. c) de kosten van leegloop van medewerkers. onverlet.

q. Ingeval van overmacht.7 Alle verplichtingen. door Opdrachtnemer onderhandelde schikkingsbedragen en door de rechtbank toegekende schadevergoedingen betalen. 22. ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. is deze schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 20. stakingen. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ter uitvoering van de Nadere overeenkomst schade aan Opdrachtnemer en/of aan derden wordt toegebracht.6 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever. is elk van de datum: 26 mei 2010 pagina 92 van 111 . Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de vordering. In voorkomende gevallen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband. 20. indien de andere partij. ook die krachtens de belasting. is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis. met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtnemer. indien Opdrachtgever: 1. verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken. 2. Opdrachtnemer zal de kosten van het verweer tegen de inbreukgerelateerde claim.8 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraak van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die derden. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt of tekortschiet. 20. 20. ook na schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits. op welke wijze dan ook. in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Opdrachtnemer exclusieve zeggenschap biedt over het verweer tegen of de afhande- ling van de vordering.5 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het tekortschieten van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden als bedoeld in het vierde lid. 21. alsmede indien nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht ontstaan binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. ziekte van personeel.en sociale verzekeringswetgeving. Ontbinding en opzegging partijen gerechtigd de Raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Raamovereenkomst is vastgelegd. 20.4. Overmacht Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel. als bedoeld in artikel 7. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.c. 22.

d) Opdrachtnemer zijn onderneming staakt. c) De onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd. Tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zal alsdan afrekening plaatsvinden op basis van de door de Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte Diensten en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen.1 Alle intellectuele (eigendoms-)rechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend – datum: 26 mei 2010 pagina 93 van 111 . b) Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 22. Intellectuele (eigendoms-)rechten waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten. 22. 22. 24. In een nadere offerteaanvraag of Nadere overeenkomst kunnen bij het ontwikkelen van (maatwerk)applicaties tussen partijen nadere afspraken worden gemaakt. e) Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd. tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd. De Opdrachtgever is niet gehouden de Opdrachtnemer op enigerlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de Raamovereenkomst.5 Opdrachtgever behoudt zich voorts het recht voor om de Raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven te allen tijde op te zeggen.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim en is het stellen van bedoelde termijn niet vereist.2 De in het vorige lid genoemde termijnstelling is niet vereist. 23. met onmiddellijke ingang buiten rechte de Raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden. 22. Deze rechten worden op grond van deze Raam-. dan wel Nadere overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen. berusten bij Opdrachtgever. tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan.3 Indien één der partijen gedurende een bij Nadere overeenkomst te bepalen periode ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen op grond van deze Raamovereenkomst dan wel Nadere overeenkomst niet kan nakomen. heeft de andere partij het recht de Raamovereenkomst dan wel de Nadere overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 24. f) Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Raamovereenkomst na te kunnen komen. welke overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.4 Opdrachtgever is gerechtigd. indien de oorspronkelijke termijn voor de ommekomst daarvan is verlengd en de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn is uitgebleven. Behoud recht nakoming te vorderen Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de Raamovereenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen. zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. indien: a) Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.

zulks met uitzondering van het recht op honorarium. beroepsaansprakelijkheid (risico's die voortvloeien uit Beroepsfouten). Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden. indien derden Opdrachtgever ter zake van schending van intellectuele (eigendoms-)rechten aansprakelijk stellen. Overdracht rechten en verplichtingen uit de Raamovereenkomst Partijen zijn niet gerechtigd de uit de Raamovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen.3 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtnemer van alle eventueel aan hem. Verzekering de navolgende risico's: a. bedoeld in artikel 24. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. b. een nadere akte zou zijn vereist.1. de Overeenkomst schriftelijk. 26. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtnemer te ondertekenen. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade personen of zaken die eigendom zijn van opdrachtgever). is Opdrachtgever gerechtigd. 26.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de resultaten van de verrichte Diensten in enigerlei vorm aan derden beschikbaar te stellen. 24. te ontbinden. Een brief van de verzekeringsmaatschappij waaruit duidelijk wordt dat Opdrachtnemer adequaat verzekerd is voor de te verwachten looptijd van de opdracht. Opdrachtnemer.1 Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor datum: 26 mei 2010 pagina 94 van 111 . volstaat ook. in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van Optoegebracht aan 26. buiten rechte.dan wel Nadere overeenkomst zal Opdrachtgever geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer. hierbij gevolmachtigd. 25.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 24. in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Van zijn recht tot ontbinding van de Raam. geheel of gedeeltelijk. onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen. noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen.2 Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling voor de hierboven in lid 1 genoemde verzekeringen over. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. 24. ook namens het aan zijn zijde betrokken Personeel. 24. afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten. Opdrachtnemer machtigt Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.2 Voor zover voor de overdracht van rechten. Opdrachtnemer doet. tenzij Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912.5 Onverminderd het hiervoor bepaalde.

27. Opdrachtnemer verplicht zich om deze cessie schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te brengen en hiervan een afschrift aan Opdrachtgever te zenden.4 Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Opdrachtgever een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer of ten tijde van de onderhandelingen over de totstandkoming van de Raamovereenkomst heeft vervuld. 27. beloning. als bedoeld in het eerste lid en voor zover betrekking hebbende op schade. Gedurende de duur van deze Raamovereenkomst is Opdrachtnemer bereid en in staat per- 27. De aard. belangenverstrengeling uitvoering van de Raamovereenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan. doen aanbieden of doen geven. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden.3 Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen. onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtgever om hiervan aan deze verzekeraar melding te doen. waarvoor Opdrachtnemer op grond van deze Raamovereenkomst jegens Opdrachtgever aansprakelijk is. noch met dat personeel over indiensttreding te onderhandelen. De ondersteuning wordt gegeven door deskundigen. die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. personeel van de wederpartij in dienst te nemen. omvang en duur van de ondersteuning alsmede de aard van deskundigen worden onder meer in de Nadere overeenkomst vermeld. voor henzelf of enige andere partij. 26. is Opdrachtgever gerechtigd de Raamovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. accepteren of toegezegd krijgen. noch van derden vragen.5 Opdrachtnemer is niet gerechtigd anders dan met toestemming van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Raamovereenkomst of Nadere overeenkomst personen te betrekken die in een periode van twee jaar voorafgaand aan de werkzaamheden bij Opdrachtgever in dienst zijn geweest. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Raamovereenkomst. zonder dat Opdrachtgever daarover vóór het sluiten van de Raamovereenkomst is ingelicht. enige schenking. 28 Ondersteuning Opdrachtnemer maakt (personeel van) Opdrachtgever op diens verzoek vertrouwd met het gebruik van de programmatuur. worden in mindering gebracht op de door Opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan Opdrachtgever te betalen schadevergoeding. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan Opdrachtgever worden uitbetaald. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 drachtgever zonder bedoelde toestemming. 27. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.1 Partijen zijn niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij tijdens de datum: 26 mei 2010 pagina 95 van 111 . 27.2 Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden. omkoping. die daartoe bekwaam en geschikt zijn en zoveel mogelijk gegeven door díe deskundigen die bij de installatie zijn of waren betrokken. Overname van Personeel. compensatie of profijt van welke aard dan ook. gegeven. 27.3 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden.

. 31. 30. kan plaatsvinden en voldoet aan de in het programma van eisen in de nadere offerteaanvraag vermelde vereisten. 32. 29.d. dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 29. volledige en gedetailleerde beschrijving geeft van de door Opdrachtnemer te leveren programmatuur en de functies daarvan. De Documentatie wordt gelijktijdig met de programmatuur geleverd. Partijen zullen over eerstbedoelde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. mits met instandhouding van aanduidingen van auteursrecht e. .Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 soneel van Opdrachtgever opleiding(en) te geven ten behoeve van het gebruik en de verdere ontwikkeling en het onderhoud van de programmatuur tegen alsdan nader overeen te komen redelijke voorwaarden en tarieven. Melding in publicaties of reclame-uitingen Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclameuitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie.dat installatie door personeel van Opdrachtgever op eenvoudige wijzemogelijk is. is vermeld in de Nadere overeenkomst.4 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de door hem geleverde Documentatie zo spoedig mogelijk op zijn kosten wordt vervangen.2 Het aantal aan Opdrachtgever te leveren exemplaren. De Documentatie dient zodanig te zijn dat zij: . 29. Vervolgopdracht Opdrachtnemer kan aan de Raamovereenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.een juiste. Bij een vervangende regeling wordt de strekking van de Raamovereenkomst niet aangetast. gewijzigd of aangepast indien op enig tijdstip tijdens het gebruik door Opdrachtgever van de Programmatuur mocht blijken dat de Documentatie onjuiste informatie bevat of anderszins onvolledig. Voortdurende verplichtingen Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Raamovereenkomst voort te duren. die op originele exemplaren zijn vermeld of met toevoegingen aan die aanduidingen als door de Opdrachtnemer verlangd. onvoldoende. behouden de overige bepalingen van de Raamovereenkomst hun rechtskracht.dat onderhoud van de programmatuur ook door derden. onduidelijk of verouderd is. 33.. 29.3 Opdrachtgever is gerechtigd de Documentatie voor gebruik in de eigen organisatie gratis te reproduceren en te wijzigen. Nietige bepalingen Indien één of meer bepalingen van de Raamovereenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden. in de Nederlandse taal geschreven datum: 26 mei 2010 pagina 96 van 111 . Documentatie Documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de programmatuur.1 Opdrachtnemer voorziet Opdrachtgever van voldoende. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigendoms-)rechten. behouden nadien hun werking. geheimhou- 29.

36. zijn uitdrukkelijk niet van toepassing..1 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Raamovereenkomst zal bij uitsluiting worden mr.C. door Opdrachtnemer opgestelde documenten opgenomen voorwaarden. .. Geschillen en toepasselijk recht voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag... .. domiciliekeuze en toepasselijk recht. ………. Visser (functie en naam ondertekenaar) datum: 26 mei 2010 pagina 97 van 111 .. Opdrachtnemer verplicht zich de ongewijzigde.. geschillenbeslechting. die in de op deze overeenkomst van toepassing verklaarde voorwaarden zijn geregeld.. Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend. Van toepassing zijnde voorwaarden Leverings-/betalingsvoorwaarden en (eventuele) algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.C... getekende Raamovereenkomst binnen veertien (14) dagen te retourneren.. cessie van verzekeringspenningen. tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.. 34.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 ding. alsmede de (eventuele) in de van deze Raamovereenkomst of Nadere overeenkomst deel uitmakende. 2010 Secretatis van de Raad van State . H.. Op de Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing... 34... Den Haag. 2010 (naam contractant) 34.2 35. Slotbepaling De Raamovereenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de Raamovereenkomst.

. met (naam Opdrachtnemer) …………………………………………….Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 1 bij bijlage 11. …………………………………………………………………………. Op deze kredietinstellinggarantie is Nederlands recht van toepassing.. datum: 26 mei 2010 pagina 98 van 111 . hierna te noemen "Opdrachtgever". Aldus ondertekend te (plaats ondertekening) ………………. en in de terugbetaling van genoemd voorschot. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. op (datum ondertekening) ………………. vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente over dat bedrag gerekend vanaf de dag van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming van Opdrachtnemer. tot aan het moment der algehele voldoening van het bedrag. (handtekening kredietinstelling) …………………………. overwegende: dat de Staat der Nederlanden. als bedoeld in artikel 17. Deze kredietinstellinggarantie vervalt indien deze door ondergetekende is terugontvangen. gevestigd te (vestigingsplaats van de kredietinstelling). te dezen vertegenwoordigd door de Secretaris van de Raad van State. zulks tot een bedrag van ten hoogste € …………… (bedrag voorschot). waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag.. ………………………. op (datum Overeenkomst) …………… een Overeenkomst heeft gesloten tot levering van (omschrijving van de Diensten ………………………. verbindt zich onherroepelijk tegenover Opdrachtgever om: op de enkele schriftelijke mededeling van Opdrachtgever dat Opdrachtnemer is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst met de daarop van toepassing verklaarde Voorwaarden.2 van de Raamovereenkomst ICT Diensten perceel 2 Advies en implementatie op ICT-gebied De ondergetekende (naam van de kredietinstelling). en dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een voorschot op de opdrachtprijs zal betalen.. hierna te noemen "de Overeenkomst". aan Opdrachtgever als eigen schuld onverwijld het bedrag te betalen dat Opdrachtgever verklaart uit dien hoofde van Opdrachtnemer te vorderen te hebben. Model van een kredietinstellinggarantie "op afroep" (terugbetaling voorschot).

Het All-in uurtarief is exclusief BTW.en afleverkosten en logistieke kosten. kosten voor gebruik van apparatuur. Adviseren over ICT Maximaal All-in uurtarief € Module 2. Module 1. Tarieven behorend bij de Raamovereenkomst ICT diensten Perceel 2 Advies en implementatie op ICT gebied Onderstaand zijn de maximale All-in uurtarief per module. parkeer-. Ook alle eventuele verdere bijkomende kosten zijn inbegrepen. telefoonkosten/online kosten. kosten voor ondersteunend werk. software. reis. Adviseren over organisatie Maximaal All-in uurtarief € Module 3. Het All-in uurtarief is in euro‟s en bevat in elk geval de salariskosten.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 2 bij bijlage 11. Ontwikkelen van (maatwerk)applicaties Maximaal All-in uurtarief € datum: 26 mei 2010 pagina 99 van 111 . installatie. overheadkosten.

. Deze nadere offerteaanvraag... te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam ondertekenaar>.. OVERWEGEN: 1. inzake <Onderwerp> De ondergetekenden: A. waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag..op <datum> (brief met kenmerk .) verzocht een nadere offerte met betrekking tot het verrichten van de daarin beschreven Diensten uit te brengen. welke van toepassing zijn op alle Nadere overeenkomsten.. vakinhoudelijk en organisatieadvies) en implementatie op ICT-gebied (met kenmerk <contractnummer raamovereenkomst>). Opdrachtgever heeft met Opdrachtnemer op <datum> een Raamovereenkomst inzake Advies (technisch. <naam ondertekenaar> hierna te noemen: Opdrachtnemer. De Staat der Nederlanden. hierna te noemen: Opdrachtgever.. waarin tussen genoemde partijen het raamwerk voor de contractuele voorwaarden is vastgelegd.. met de daarbij behorende bijlagen. die als bijlage 1 integraal deel uitmaakt van deze Nadere overeenkomst... is reeds in het bezit van partijen. en B... Raad van State. die tijdens de looptijd van de raamovereenkomst tussen Opdrachtgever (en de in de Raamovereenkomst genoemde gerechtigde) enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten met betrekking tot het verrichten van Diensten op het betreffende gebied.. 2.. datum: 26 mei 2010 pagina 100 van 111 ...... vakinhoudelijk en organisatieadvies) en implementatie op ICT-gebied <Contractnummer Raamovereenkomst> NADERE OVEREENKOMST met kenmerk ……….. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: <functiebenaming ondertekenaar>.. met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van Advies (technisch. Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer – alsmede de overige bedrijven waarmee een overeenkomstige Raamovereenkomst is gesloten . vakinhoudelijk en organisatieadvies) en implementatie op ICT-gebied (hierna als geheel te noemen: de Raamovereenkomst) gesloten...Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 3 bij bijlage 11 Model Nadere overeenkomst perceel 2 Uitvoering Raamovereenkomst inzake Advies (technisch. <naam opdrachtnemer> gevestigd te <plaats>.

. bijlage 2 bij deze Nadere overeenkomst. omvat de opdracht zoals verwoord in bijlage 1 bij deze Nadere overeenkomst. VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 1.. (hierna te noemen: nadere offerte..een offerte met kenmerk ..... reeds in het bezit van partijen) aan Opdrachtgever uitgebracht... een aangepaste offerte met kenmerk (……….. Voorwerp van de Nadere overeenkomst/nadere invulling van de diensten Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever diensten leveren overeenkomstig de nadere offerte van Opdrachtnemer.2 In de nadere offerte opgenomen voorwaarden (waaronder prijsindexering... reeds in het bezit van partijen) aan Opdrachtgever uitgebracht... (optioneel) De prestaties die de Opdrachtnemer zal verrichten...... voor zover daarvan in deze Nadere overeenkomst niet wordt afgeweken..1 Toepasselijke voorwaarden Op deze Nadere overeenkomst is de Raamovereenkomst van toepassing.. garanties) zijn niet van toepassing indien en voor zover deze voor Opdrachtgever minder gunstig zijn dan opgenomen in de Raamovereenkomst. Voor de diensten gelden de volgende aanvullingen en/of wijzigingen: ....... plaats en tijdstippen Ter zake de uitvoering van deze Nadere overeenkomst zal door Opdrachtnemer het volgende Personeel worden ingezet.. 4.... één en ander voor zover daarvan niet in deze Nadere overeenkomst wordt afgeweken.. 2... naam: niveau: uurtarief: datum: 26 mei 2010 pagina 101 van 111 ..1 Personeel.. 1.) (hierna tezamen te noemen: nadere offerte... met achter de naam vermelding van het functieprofiel en het uurtarief.. Uit onderstaande opties kiezen Bij één ingediende offerte van de Opdrachtnemer Opdrachtnemer heeft op .3 De functionele omschrijving prevaleert boven de technische specificatie en overige documenten/gegevens (optioneel indien de opdracht het ontwerp van een applicatie betreft)... 3.... 1. 3. een offerte ingediend en op ……….. korting. OF: In geval van herziening op eerder ingekomen offerte Opdrachtnemer heeft op ………..... 1.....Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 3. bijlage 2 bij deze Nadere overeenkomst.. Opdrachtgever heeft op basis van de economisch voordeligste aanbieding besloten gebruik te maken van de diensten van Opdrachtnemer.......

. Opdrachtnemer is daar toe gehouden alle Documentatie en programmatuur.. 5. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. 4.. BTW) in rekening brengen. in definitieve vorm worden aangeboden aan Opdrachtgever................... 5........ maanden..........1 Financiële bepalingen Als aanvulling op en/of als wijziging van de financiële bepalingen als genoemd in de Raamovereenkomst geldt het volgende: Uit onderstaande opties kiezen Bij vaste prijs: Opdrachtnemer zal de prestaties tegen een vaste totaalprijs (fixed price) verrichten....2 4....1 Plaats voor het verrichten van de werkzaamheden: ..2 Er geldt voor de in artikel 4... (excl. Het resultaat van de diensten zal uiterlijk op .. aan Opdrachtgever of de opvolgende Opdrachtnemer over te dragen.3 Indien en voor zover de dienstverlening na afloop van deze Nadere overeenkomst door Opdrachtgever of een opvolgende Opdrachtnemer moet worden voortgezet.(excl. 4. OF Bij nacalculatie: Opdrachtnemer zal de prestaties op nacalculatiebasis tegen de in de nadere offerte genoemde tarieven uitvoeren.... 5.......Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 maximale ureninzet: werkzaamheden: zoals beschreven in nadere offerteaanvraag (bijlage 1) en nadere offerte (bijlage 2) 3.......... 4...... en duurt voort tot ...... Duur van de Nadere Overeenkomst Deze Nadere overeenkomst vangt aan per .........-...2 Uit onderstaande opties kiezen Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van het resultaat van de diensten of als volgt: datum: 26 mei 2010 pagina 102 van 111 .... Partijen stellen in onderling overleg vast op welke wijze deze overdracht zal plaatsvinden. zal Opdrachtnemer zonder extra kosten voor Opdrachtgever al datgene doen wat nodig is om Opdrachtgever of een opvolgende Opdrachtnemer in staat te stellen de dienstverlening onbelemmerd te kunnen voortzetten.... Opdrachtnemer zal maximaal € .1 genoemde periode een wederzijdse opzegtermijn van …. Deze vaste totaalprijs bedraagt € . Opdrachtnemer staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden en dat de overeengekomen diensten voor dit maximale bedrag worden geleverd. BTW)........ voor zover de gebruikslicenties en/of intellectuele eigendom daarvan aan Opdrachtgever behoren.

1 Contactpersonen Als contactpersoon en als plaatsvervangend contactpersoon. afdeling PFZ Postbus 20019 2500 EA Den Haag Ondervermelding van verplichtingnummer:…………… 6.a.v. onder bijvoeging van een goedgekeurde urenstaat. H. getekende Nadere overeenkomst binnen veertien (14) dagen retour aan Opdrachtgever. mr. onder overlegging van de in artikel 17 van de Raamovereenkomst genoemde kredietinstellinggarantie en het restant na ontvangst en acceptatie van het resultaat van de Diensten. en in tweevoud ondertekend. 6. Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen.C. 5. Of Een bedrag van € ……. Slotbepaling Opdrachtnemer stuur de ongewijzigde. BTW) na acceptatie van………… (deellevering(en)) en het restant na ontvangst en acceptatie van het resultaat van de Diensten. <datum> Secretaris van de Raad van State voor deze. <naam ondertekenaar> datum: 26 mei 2010 pagina 103 van 111 .H. 7.1 De contactpersonen van Opdrachtgever kunnen Opdrachtgever niet rechtsgeldig binden. 6.3 Facturen dient u onder vermelding van het kenmerk van deze brief te zenden naar: Raad van State t.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 een bedrag van € ……(incl. Visser <naam ondertekenaar> <plaats>. BTW) na ondertekening van deze Nadere overeenkomst. Den Haag. <datum> <naam opdrachtnemer> voor deze. die de contacten over de (wijze van) uitvoering van deze Nadere overeenkomst onderhouden.2 7. Of Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van maandelijkse facturen van aantoonbaar werkelijk gemaakte uren van onder de Nadere overeenkomst werkzame personen. <functiebenaming ondertekenaar>. worden aangewezen ……………………………… namens Opdrachtgever en ……………………namens Opdrachtnemer. (incl.

aanbestedingskalender.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 12. Informatieplan en integrale architectuur van Raster Het Informatieplan van de Raad van State en de integrale architectuur van Raster zijn als PDF bijlagen te downloaden van www.nl. datum: 26 mei 2010 pagina 104 van 111 .

Par. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doc.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 13 Formulier vragen beschrijvend document U wordt verzocht onderstaande instructie in acht te nemen. Dit komt het beantwoorden van de vragen ten goede.: Het volgnummer (zelf doornummeren bij meer vragen) Invullen het document waarop de vraag betrekking heeft: BD: Beschrijvend document BIJL: bijlage Kolom Par.: Kolom DOC. Instructielijst Vragen lijst Kolom Nr.: Kolom Vragen / opmerkingen: Vrije tekst. Vragen/opmerkingen Moet de paragraaf of artikelnummer worden ingevuld waarop de vraag betrekking heeft datum: 26 mei 2010 pagina 105 van 111 . per rij één (1) vraag en geen firmanaam of merknamen gebruiken Nr.

Organisatie: medewerker. Bedrijfsregels: hoofdactiviteit. project. kennisbank. geeft een sturend en controlerend kader bij het ontwikkelen van de verschillende onderdelen van Raster. Volle Raad. Planning: zitting. kennismanagement. tekstproductie. zaak. Gegevens zijn beschikbaar via bedrijfsobjecten.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 Bijlage 14 Overzicht en korte beschrijving van in het Raster programma uitgevoerde projecten Adviseren over ICT Globale architectuur Doel: het opleveren van een globale (applicatie)architectuur voor Raster. De Raster cliënt is niet verantwoordelijk voor gegevensbeheer. label. handboek. vergadering. Tussen bedrijfscomponenten en de verschillende gegevensbronnen. procedure. bouwen en beheren van Raster. De architectuur:    vertaalt het informatieplan in conceptuele. active directory. Zaak: casus.   Interne bronnen: zaakregistratie. tekstproducent.     Geeft toegang tot de volgende taken: casusmanagement. Externe gebruikers maken gebruik van een cliënt in het onderdeel "verstrekkingen". e-dossier. voor gebruikers maakt het niet uit waar de gegevens zijn opgeslagen. agenda. Externe bronnen: emplaza. geeft aan hoe toekomstige ontwikkelingen in het systeem worden geïncorporeerd. onderdeel. advies. is uitbreidbaar. User interface (Raster cliënt):  Heeft een eigen zelfstandige structuur en karakter. De architectuur beschrijft vier aspecten: 1. Communicatie tussen componenten en deelsystemen: Onderscheid wordt gemaakt tussen:    Communicatie op hetzelfde niveau binnen de architectuur. 3. Het project levert een integrale architectuur die als richtlijn geldt bij ontwerp en ontwikkeling van de deelsystemen zoals het nieu- datum: 26 mei 2010 pagina 106 van 111 . heeft een eenduidige werkwijze van foutafhandeling en is geoptimaliseerd voor intern gebruik zonder extern gebruik te verhinderen. legisprudentie. registratie en opvolgen fouten en uitzonderingen. Bedrijfsregels en bedrijfsobjecten: Globaal kunnen de volgende domeinen en bedrijfsobjecten worden gedefinieerd:        Kennis: jurisprudentie. functionele en technische uitgangspunten voor het ontwerpen. 2. rol. Tussen componenten op dezelfde machine maar in verschillende processen. geeft toegang tot de juiste gegevensbronnen via services of directe communicatie. authenticatie en autorisatie. data (ongedefinieerd). documenten. Ondersteuning: externe relatie. Gegevensbronnen: 4. Raster ondersteunt het gebruik van interne en externe gegevensbronnen. e-dossier. Integrale architectuur Het project Integrale architectuur is gestart naar aanleiding van de behoefte om de onderdelen binnen het programma Raster optimaal op elkaar af te stemmen. De Raster cliënt staat een rijke user interface toe.

Documentproductie en e-Dossier. domeinen en com- datum: 26 mei 2010 pagina 107 van 111 . werkprocessen.en adviesproductie vergroten  Elektronisch werken kan de procedurele transparantie van de Raad vergroten. Softwarearchitectuur. Adviseren over organisatie Onderzoek elektronische organisatie Onderzoek naar de gevolgen van een verdere digitalisering van de primaire werkprocessen van de Raad.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 we Rebes. dit onderdeel bestaat uit een overzicht van de functionaliteit die het systeem biedt en een onderverdeling van die functionaliteit naar ponenten.     Informatiearchitectuur. Deploymentarchitectuur. Doel: Aangezien verdere digitalisering van de werkprocessen van de Raad mogelijk ingrijpende gevolgen heeft voor de organisatie en de informatiehuishouding van de Raad moeten deze gevolgen goed in kaart worden gebracht. randvoorwaarden De onderzoekers trokken (samengevat) de volgende conclusies:  De meningen en opvattingen over wat elektronisch werken is en voor de Raad kan betekenen. kan daardoor worden verbeterd.en output van de uitspraak. Elektronisch werken kan daarin verbetering brengen en de kwaliteit van in. Een voorbeeld is 'het systeem gedraagt zich naar de gebruikers toe als één geïntegreerd systeem'. Raadsbrede kennisopbouw en –ontsluiting is nog geen werkelijkheid. Functionele architectuur. Integratiearchitectuur.   Er is nog geen eenduidige opvatting over wat (juridisch of wettelijk) mag en technisch kan Verhoging van de kwaliteit is voor de Raad een belangrijker reden dan efficiency om over te gaan op elektronisch werken. dit zijn de grondbeginselen waar de architectuur op stoelt. Ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. De besturing van de processen. lopen binnen de organisatie uiteen. zodat beslissingen over deze ontwikkeling zorgvuldig kunnen worden genomen. dit onderdeel bestaat uit een beschrijving van de constructie van het systeem. mens & werkplek. De integrale architectuur kent de volgende onderdelen:   Architectuurprincipes. maar bieden ook onvoldoende basis voor een elektronische organisatie  Kennisprocessen zijn niet altijd onderdeel van de zaaksafhandeling. dit onderdeel bestaat uit een beschrijving van de wijze(n) waarop systeemonderdelen met elkaar communiceren bij het uitwisselen van informatie. maar ook op het gebied van efficiency valt winst te behalen. dit onderdeel bestaat uit een beschrijving van hoe het te ontwikkelen systeem in de operationele omgeving geplaatst wordt. dit onderdeel bestaat uit een overzicht van bedrijfsobjecten ("businessobjecten") en de relaties daartussen. documenten & dossiers Het onderzoek moest inzicht geven in: baten en voordelen (waaronder gevolgen voor de kwaliteit van het werk).    Het onderzoek richtte zich op: werkomgeving. De behoefte aan het beheersen en verminderen van de doorlooptijd van zaken is ook een belangrijke drijfveer  De archieven (op te vatten als de omgeving waarbinnen documenten worden beheerd tijdens en na de behandeling) van de Raad zijn niet op orde. met name bij Wetgevingsadvisering. kosten en inspanningen. Er is overigens weinig weerstand tegen het idee.

Technisch beheer ITIL. De gevolgen voor andere (ondersteunende) functies zijn groter. beheer en onderhoud van de technische infrastructuur. tactisch: opstellen en uitvoeren jaarplannen.a. De migratie levert programmatuur in exploitatie op in 6 releases. Zij gebruiken bij hun dagelijkse werk al veel technologie.en technisch beheer. door te werken met Rebes dan wel verder te werken met Raster). Uitgangspunten bij de migratie zijn:  De winkel blijft tijdens de verbouwing open. Schema van de organisatorische positionering van de drie beheersdomeinen. Verder is bij de implementatie een voortdurende en zorgvuldige aandacht vereist voor de verandering van verantwoordelijkheden. Drie niveaus: strategisch: informatiestrategie. Gedelegeerd eigenaarschap voor verschillende processen (strategie. Technisch beheer: draagt zorg voor de instandhouding. jaarplannen onderhoud en vernieuwing) is aan te bevelen.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680  De overstap naar elektronisch werken is voor juristen niet groot. projecten en changes. Deze programmatuur wordt de kern van het Raster systeem. Daarom eigenaarschap beleggen bij een partij die geen of minimale procesbelangen heeft bij de functionaliteit: de Secretaris. applicatie beheer en technisch beheer. taken en rollen van medewerkers. Applicatiebeheer: ASL. Aanbeveling beheermethodiek per domein: Functioneel beheer: BiSL. Overzicht van de operationele processen binnen de drie beheersdomeinen.  Ten aanzien van de positionering van de beheertaken:   Volgens de definities zoals in literatuur als "best practice" worden gegeven (wijkt dus af van de huidige situatie) drie vormen van beheer in te richten: Functioneel beheer: draagt namens de eigenaar zorg voor de instandhouding en verbetering van de informatievoorziening.w. gegevensverzamelingen en technische beheersdocumentatie. vanuit het perspectief van de gebruikersorganisatie.  verwachtingen gelijk te krijgen met de ambities van de leiding van de Raad. toegespitst op eigenaarschap van Raster en de positionering van het functioneel beheer. operationeel: uitvoeren onderhoud. waaraan naderhand de in het informatieplan benoemde uitbreidingen kunnen worden aangebracht. Rebes en Raster moeten naast elkaar kunnen draaien. Beheer van de informatievoorziening Doel van het project: definiëren van de beheersorganisatie voor de informatievoorziening van de Raad. na afloop moet het mogelijk zijn naar keuze een van de applicaties uit te schakelen (m. Het project heeft het volgende opgeleverd:  Ten aanzien van het eigenaarschap van Raster:  Belang verschuift van "juiste functionaliteit in mijn applicatie" naar "waarborg belangen van de verschillende gebruikersgroepen die gebruik maken van gemeenschappelijke applicatie".      Applicatiebeheer: verantwoordelijk voor de instandhouding van programmatuur. datum: 26 mei 2010 pagina 108 van 111 . Ontwikkelen van (maatwerk)applicaties Migratie Doelstelling is de bestaande Oracle Forms applicatie van de zaaksadministratie (Rebes Z) te vervangen voor DotNet programmatuur. Ligt bij de gebruikersorganisatie en is opdrachtgever voor applicatie. Ten slotte zal gezorgd moeten worden voor de optimale gebruikersvriendelijkheid van de toegepaste technologie.

 Welke producten worden opgeleverd in de categoriën requirements. waarmee Rebes functies zijn omgezet naar DotNet. binnen planning en kosten.  In een plan van aanpak is beschreven:  Wat wel binnen scope van de migratie valt: beheersfuncties en bepaalde overzichten. Rebes/J en Jura functies (jurisprudentie voorstel en raadplegen jurisprudentie (onderdeel van PG16). codes in Rebes die niet gebruikt worden. Hierin zijn onder andere de volgende onderdelen benoemd: afronding beheer. Rebes programmatuur die niet op Rebes tabellen werkt. zitting en raadplegen.  Welke grensgevallen kunnen worden onderscheiden: andere programmatuur die gebruik maakt van de Rebes database. Een migratie Coördinatie Groep (MCG) is ingesteld als poortwachter. De datum: 26 mei 2010 pagina 109 van 111 . codes die functioneel niet correct zijn. Zij moet het proces bewaken en de concepten van de use cases beoordelen om te zorgen dat de ontwerpen binnen de kaders van de migratie blijven. beheer. Primaire functionaliteit wordt gerealiseerd door in workshops te ontwerpen (zie ook: model voor de migratie). en technische mogelijk c. integratie met andere projecten. analyse&design.f.   Functies mogen worden geoptimaliseerd binnen bovengenoemde kaders en uitgangspunten. deployment. migratie overige scrips en programmatuur. Planning en kosten.    Welke functionele gebieden nog volledig moeten worden uitgewerkt: beheer en overzichten. standaardcorrespondentie. gebruikersinbreng. implmentetation.  Welke use cases worden onderscheiden in de categorieën casus. Succesfactoren. configuration and change management en project management. Eindrelease naar verwachting najaar 2010.      Welke releases worden onderscheiden. innovaties worden in principe tijdens de migratie niet doorgevoerd. en welke complexiteit deze use cases hebben. het SAD (Software Architecture Document). personen. functioneren OTAP omgeving.  Wat buiten scope valt: de zgn "andere zaaksgebonden documenten" (AZD's). Stuurinformatie In dit project wordt de managementinformatie gemigreerd naar een zogeheten „datawarehouse‟ (DWH). correspondentie. Het samenstellen en presenteren van managementinformatie wordt daardoor niet alleen eenvoudiger. werkplekken. nieuwe functionaliteiten (m.n. Release 5 en 6 zijn gepland. vastgestelde acceptatie criteria en niet functionele criteria (op basis van deployment architecture). mits niet in strijd met eerste uitgangspunt. Hoe de resultaten van PG12 (Harmonisatie en gegevenskwaliteit) worden opgepakt in de desbetreffende use cases. controles) die gewenst zijn. behandeling. integratie van e-dossiers in Raster (na afronding van het onderzoek scanstraat/e-dossier).  In april 2010 is release 4 opgeleverd.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680  De user interface mag worden verbeterd. Wat de randvoorwaarden zijn ten aanzien van management. Hoe het project is georganiseerd. traject. flexibeler en stabieler maar verloopt grotendeels ook volledig geautomatiseerd. test. Het SAD vormt de basis voor de technische inrichting. welke methodiek wordt gehanteerd (RUP) en welke overlegstructuur wordt ingevoerd.

opstellen overzicht van het werk. In deze fase worden naast de digitale stukken ook alle stukken die nog op papier (mogen) worden aangeleverd gescand en opgeslagen in het e-dossier. Bij Kamer 1 van de directie Bestuursrechtspraak én de implementatie bij de directie Wetgeving te vervolmaken.d. IPO besloten de inwerkingtreding van de digitale paragraaf van de Wro (Ministeriële regeling Standaarden Ruimtelijke Ordening) uit te stellen tot 1 januari 2010. Zodoende kan in de toekomst in de managementinformatie een nog completer beeld worden gegeven over de stand van zaken in het primaire proces. Naast managementinformatie is ook sprake van operationele rapporten waarmee op dagdagelijkse basis op medewerker en zaakniveau sturing aan het primaire proces wordt gegeven. Nadere bepaling omvang en scope. instroom. uitstroom. Dat betekent dus ook. prioriteiten. heeft tot gevolg dat vanaf juli 2009 alle bestemmingsplannen digitaal moeten worden vastgesteld. 2. IPO) van 2 april is aan de hand van een gezamenlijk gemaakte notitie door VROM. VNG. Managementinformatie geeft inzicht op hoofdlijnen. E-dossiers voor Kamer 1(Ruimtelijke Ordening) en Wetgeving Het project bouwt voort op de eerdere projecten rondom dit thema. Samenstellen ontwerpteam. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Die gegevens worden op geaggregeerd niveau getoond maar het mogelijk is om tot op zaakniveau te „drillen‟. Het werkproces van het invoeren en behandelen van een zaak zal daardoor zeker veranderen. e. Nu is het de bedoeling om een stap verder te gaan. bepalen hoofdlijnen van de aanpak. Het project zorgt er dan ook voor vanaf 1 januari 2010 deze stukken tijdens het voortgezet onderzoek en de zitting kunnen worden geraadpleegd vanuit het e-dossier. datum: 26 mei 2010 pagina 110 van 111 . Opstellen van het ontwerp in onderdelen. Daarna zal de stap worden gezet om volledig te gaan werken met digitale dossiers in Kamer 1. dat de Afdeling bij zaken waarbij beroep is ingesteld tegen een bestemmingsplan. In het Bestuurlijk Overleg Ruimte (VROM. Die operationele rapporten worden gerealiseerd binnen Migratie Rebes. VNG. Ontwerp Kennissysteem Doel van het project: opleveren van het ontwerp van de kennisfuncties binnen Raster. zoals het project Electronische Organisatie (februari 2008) en de pilot e-dossier Kamer 1 Afdeling bestuursrechtspraak (april 2008). maakt trends duidelijk en kan inzicht geven in knelpunten in het primaire proces. die op 1 januari 2008 in werking is getreden. te maken krijgt met digitale plankaarten en digitale gemeentelijke stukken. Het moment van invoering van het e-dossier is niet zomaar gekozen.  Het project omvatte de volgende fasen: 1. 3. Voor gebruikers van de managementinformatie (Secretaris. doorlooptijden. directieleiding en unithoofden) heeft het DWH als voordeel dat alle informatie dagelijks wordt ververst waardoor zij elke dag beschikken over de actuele stand van zaken over werkvoorraden. en te komen tot het daadwerkelijk implementeren van het e-dossier. Bij de directie Wetgeving is het e-dossier sinds begin dit jaar al in productie.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680 tussenkomst van bedrijfsvoering en applicatiebeheer wordt daardoor minder. In eerste instantie wordt het DWH gevuld met gegevens vanuit Rebes maar het is ook mogelijk om het DWH te vullen met gegevens uit bijvoorbeeld financiële en personele databases.

m) Ontwerp omgang elektronisch dossier datum: 26 mei 2010 pagina 111 van 111 . relatie ODF k) Keuze standaard XML teksteditor l) Informatieanalyse kennisproducten. Opdracht was om een ontwerp te maken voor in ieder geval de volgende zaken: a) Algemeen schema kennissysteem b) Metadatering toepassing c) Keuze XML technieken en standaarden d) Technische invulling XML standaarden e) Functionele/semantische invulling XML kennisproducten f) Keuze of FO/TO kennis omgeving g) Zaaksgebonden ontsluiting kennisbronnen. h) globaal ontwerp standaardcorrespondentie en AXD‟s i) Globaal ontwerp integratie Radolex in Jura j) Keuzen en FO/TO kennisopslag en –creatie XML.Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT diensten ten behoeve van de Raad van State Publicatienummer: 2010-0000351680  Gezien de nauwe relatie de bestaat met het produceren van teksten in de primaire taakgebieden is de keuze voor de toekomstige XML tekst editor onderdeel van het project.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->