Framtiden för upphovsrätt & licenser

Giganternas Kamp

döda TRÄD som NORM

Analoga tidsålderns död…

Vad sker nu?

My Space Linkedin

Digg

Twitter

YouTube

Blogger 1999

2001 2000 2002

2003 2004

2005 2006

Second Life Wikipedia Skype

Ning Spotify

Facebook

Reglering kvar i döda träd

FRUSTRATION!!!

KONFLIKT

ATT VÄNDA PÅ DEFAULT

Målet med CC

NOT THIS

Att förflytta dialog från juridik till innehåll

Fokus på Kreativitet

Men vad kan museer & arkiv göra?

i FRAMTIDEN

PREDICTION IS VERY DIFFICULT, ESPECIALLY ABOUT THE FUTURE. NIELS BOHR

Ett förslag från CC

MEN

FÅR VI GE BORT DET VI INTE ÄGER?

- Välj en licens Kommer ni stämma? - Förklara varför licens? Ej Ägande - Underlätta för användaren Skriv en användarvägledning Hjälp till med ctrl-X text

MITT FÖRSLAG

Tack!

Info om bilder och licenser
• Alla bilder kommer från www.flickr.com (om ej annat anges) • I notes delen av presentationen (dvs under varje bild) finns bildens namn, fotografens namn & licensvillkor • Licensen som används till bilderna är Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika (om ej annat anges) • Denna presentation är som helhet licensierad under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika • Presentationen kan laddas ner från www.slideshare.net/klang • Mer information till licensen finns www.creativecommons.org/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful