plagiering aug2010

PLAGIERING

Vad? Varför Hur?

Universitets syfte?
‡ Att tänja gränser och tänka fritt inom forskning, utbildning & utveckling ‡ MEN« Inom en internationell tradition & regelverk ‡ Universitetet & akademin saknar humor när det handlar om akademisk hederlighet

Fildelningsdebatten

Ideas

Form

försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas

ÖVERVAKNING & KONTROLL

10 kap. Disciplinära åtgärder
‡ 1 i Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som:
± med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas, ± Stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, ± Utsätter student eller personal för trakasserier.

Plagiering
‡ Plagiering: Att i ett arbete använda sig av andras idéer eller formuleringar i syfte att få examinatorn att tro att de är ens egna.

Vad kan hända?

Om någon fuskar
‡ Lärare & institution skyldig att anmäla till rektor ‡ Rektor skall utreda ärendet och besluta
± lämnas utan vidare åtgärd, ± föranleda varning av rektor, eller ± vidare till Disciplinnämnden för prövning

Disciplinnämnd
‡ Kan besluta att
± att lämna ärendet utan vidare åtgärd ± tilldela varning eller, ± avstänga studenten från studier för en tid dock längst sex månader.

‡ En avstängning från studier innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet.

OSÄKER?

Tack!

Info om bilder och licenser
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Alla bilder kommer från www.flickr.com (om ej annat anges) I notes delen av presentationen (dvs under varje bild) finns bildens namn, fotografens namn & licensvillkor Licensen som används till bilderna är Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika (om ej annat anges) Denna presentation är som helhet licensierad under Creative Commons ErkännandeIckeKommersiell-DelaLika Presentationen kan laddas ner från www.slideshare.net/klang Mer information till licensen finns www.creativecommons.org/ Mer information om mig www.techrisk.se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful