Konsep Alam Sekitar

Penghargaan Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengetua SMK Taman Mutiara Rini 2 , Encik Zainal

bin Buang kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini . Tidak lupa juga kepada guru Geografi saya iaitu Encik Goh Ling Yueh yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan . Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini . Banyak wang dan masa telah mereka habiskan untuk memastikan kejayaan kerja kursus ini . Tidak lupa kawan-kawan saya iaitu Yeo Tong Sheng yang telah banyak membantu saya ketika proses soal selidik dilakukan . Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Taman Skudai Baru yang telah sudi memberikan kerjasama yang baik semasa kajian ini dijalankan .

Oleh itu . Setiap calon perlu menulis satu laporan yang lengkap tentang kajian tersebut . iaitu kira-kira 3 bulan . saya telah memilih Taman Skudai Baru kerana tempat tinggal saya mempunyai pusat kitar semula dan ini memudahkan saya untuk menjalankan kajian ini . . Oleh sebab itu . Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah khusunya kepada saya dan amnya kepada masyarakat di kawasan Taman Skudai Baru .Pendahuluan Kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk Pensijilan Penilaian Menengah Rendah (PMR) kami telah diberikan tajuk Amalan Kitar Semula . saya perlu memilih kawasan kajian yang mempunyai amalan kitar semula . Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula dari bulan Mac higga Jun .

mengurangkan penggunaan tenaga . guna semula . mengurangkan pencemarah udara (dari pembakaran) .A) Konsep kitar semula Kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru . . Kitar semula mengurangkan bahan buangan . mengurangkan penggunaan bahan mentah baru . dan pencemaran air (dari tapak perlupusan) dan mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau berbanding penghasilan barang baru dari bahan mentah . Kitar semula adalah komponen utama bagi pengurusan bahan buangan moden dan komponen ketiga bagi ³Pengurangan pembaziran . kitar semula´ hieraki buangan .

kaca . polisterin ketika membungkus barang atau makanan . digunakan untuk membuat keceriaan di dalam rumah . Aluminium didapati daripada tin-tin minuman . terdapat penduduk yang sudi bekerjasama MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PIHAK SEKOLAH bahan-bahan kitar semula mereka untuk menambah pendapatan Persatuan Ibu Bapa dan guru (PIBG) bagi menampung program-program pelajar di sekolah memandangkan bahan kitar semula mempunyai nilai ringgit yang tinggi di pasaran contoh Badan bukan kerajaan lain yang menerima sumbangan ialah Pertubuhan orang cacat Johor dan Persatuan Buddha Tze Chi . Jenis bahan dan amalan kitar semula -menamakan 3 jenis barang buangan yang boleh dikitar semula -menerangkan 4 amalan kitar semula dan menerapkan nilai atau unsur patriotism Didapati bahawa penduduk Taman Skudai Baru mempunyai initiative untuk mengitar semula bahan buangan kerana mereka telah sedar akan kepentingan kitar semula kepada alam sekitar dan diri sendiri . -Di samping itu juga . Kitar semula ini pada pengutip bahan kitar semula yang datang dengan lori sebilangan penduduk akan membawa sendiri bahan tersebut ke pusat memproses bahan kitar semula di Tampoi . Terdapat juga penduduk kampung yang MENGGUNAKAN SEMULA bahan kitar semula ini untuk menjimatkan perbelanjaan . Bahan kaca daripada akuarium ataupun cermin tingkap yang pecah . Sebagai contoh terdapat penduduk yang tidak menggunaklan plastik . detergen dan minyak masak serta beg plastic . dan aluminium . Penduduk tempatan juga menggurangkan penggunaan kertas untuk urusan pejabat dan dokumentasi kerana adannya ICT . Amalan kitar semula yang dijalankan oleh penduduk kampung saya ialah MENJUAL bahan-bahan . Selain itu . Bahan plastik adalah daripada botol minuman . plastik . Keluarga yang membeli surat khabar lama . Contohnya .B) Jenis bahan dan amalan kitar semula Bahan kitar semula yang biasanya dilakukan oleh penduduk di Taman Skudai Baru ialah kertas . Contoh lain yang kerap diperhatikan ialah mereka membawa beg kitar semula ke pasar atau pusat membeli-belah . apa yang saya dapat perhatikan ialah terdapat penduduk yang cuba untuk MENGURANGKAN PENGGUNAAN BAHAN SEPERTI KERTAS DAN PLASTIK . menggunakan kedua-dua helaian kertas dan membuat perhiasan rumah seperti bunga kertas dan pasu kaca yang telah dibersihkan .

tapak-tapak ini akan berkembang dan menular mencerobohi ruang hidup kita . Dengan mengita semula bahan-bahan buangan yang sedia ada . Tetapi pada hakikatnya . air dan bau . Terdapat juga penduduk yang menjadikan kerja mengutip bahan kitar semula sebagai pekerjaan sambilan mereka . tapak pelupusan dapat dikurangkan dan membenarkan pembangunan tempatan yang lebih bermanfaat . Dengan mengitar semula kertas . Amalan mengitar semula dapat mengurangkan ancaman alam sekitar tersebut daripada terus mengancam kualiti kehidupan kita . Persekitaran tempat tinggal kita menjadi kotor dan tidak seria dengan adanya sampah yang berlonggokan . 3) Kitar semula untuk mengurangkan pencemaran Longgakan bahan buangan di dalam tong sampah . Lambat laun . Ini dapat menambah pendapat mereka .C) Kepentingan kitar semula 1) Kitar semula untuk menjimatkan penggunaan sumber Untuk memproses kertas yang baru . Ia akan menjejaskan habitat pelbagai flora dan fauna . bekas minuman plastik dan lain-lain barangan besi untuk dijualkan kepada pusat kitar semula berdekataan . sumber hutan dapat dijimat seterusnya memastikan biodeversiti dikekalkan sumber-sumber mineral seperti silica (pasir) . amal kitar semula tidak berjalan dengan lancer disebabkan oleh beberapa masalah telah dikesan . . rakyat sihat dan masyarakat makmur . Setiap satunya berkeluasaan antara 20 higga 150 ekar . penerokaan sumber mineral tersebut dapat dikurangkan . Dengan mengurangkan pembuangan sampah dan proses kitar semula . Sebaik sahaja sebuah tapak pelupusan sampah dipenuhi sampah . Semua penduduk di Taman Skudai Baru perlu memahami kepentingan amalan kitar semula mempraktikkan amalan ini supaya negara menjadi bersih . bergantung pada lokasi dan jumlah sampah yang dibuang . plastik dan aluminium semakin pupus kerana mereka merupakan sumber yang tidak boleh dipebaharui . 4) Kitar semula untuk menceriakan persekitaran Kini terdapat kira-kira 230 tapak pelupusan sampah di Malaysia . lori atau tapak pelupusan sampah merupakan salah satu punca pencemaran udara . hutan perlu ditebang semata-mata untuk mendapatkan kayu balak yang menjadi bahan mentah kepada penghasilan kertas . petroleum serta bauksit yang menghasilkan kaca . kadbod . 2) Kitar semula untuk menambah pendapatan Terdapat ramai penduduk mengumpulkan surat khabar lama . tapak baru akan dibuka .

Kebanyakan plastik . Kertas dibeli dengan harga tidak kurang 20 sen untuk 1 kilogram . 5) Masalah pengurusan Setakat ini . kebanyakan penduduk yang membuang bahan kitar semula ini adalah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya amalan kitar semula . terdapat beberapa masalah yang telah dikenalpasti amalan kitar semula 1) Sikap Terdapat segenlintir penduduk yang tidak mempedulikan amalan kitar semula ini . Bagi mereka amalan kitar semula ini hanyalah kerja orang bawahan dan mereka belum sedar akan masalah pencemaran yang melanda Bumi sekarang .50 untuk 1 kilogram . Kita tidak mempunyai sebuah badan yang bertanggungjawab menguruskan amalan kitar semula biasanya tidak dijalankan dengan lancer kerana promosi yang tidak mencukupi dan penglibatan badan bukan kerajaan yang tidak memuaskan . . Harga yang rendah menyebabkan penduduk lebih senang membakar dan membuang begitu bahan tersebut daripada menjualnya kerana harga yang rendah dan tidak menguntungkan . Perjalanan kempen yang memakan wang yang banyak juga tergugat kerana tiada sokongan kewangan daripada pihak swasta dan kerajaan . kertas dan kaca yang boleh di kitar semula dibuang ke tempat sampah dan kemudiannya dibakar begitu sahaja keadaan ini akan menyebabkan berlakunnya oencemaran udara . Harga besi buruk pula kurang daripada Rm 0. Sikap tidak peduli dan tidak mahu mengambil kisah amalan kitar semula ini menyebabkan usaha kerajaan untuk menjimatkan tenaga dan bahan kitar semula tidak akan tercapai atau terlaksana . 2) Kurang pengetahuan Hasil daripada kajian saya .D) Masalah / halangan Amalan kitar semula Ketika melaksanakan kerja khusus ini . 4) Kurang kerjasama Terdapat juga penduduk yang tidak memberikan kerjasama apabila kempen kitar semula ini dijalankan oleh kerajaan ataupun badan bukan kerajaan . kebayakan amalan kitar semula dijalankan secara kecil-kecilan sahaja . Mereka juga menganggap kerja mengifar semula satu kerja yang remeh kerana mereka lebih suka buang sampah . 3) Harga terlalu rendah Kebanyakan pusat pengumpulan mengambil barangan kitar semula dengan harga yang rendah .

4) Gotong royong Penduduk kampung boleh juga bersama-sama bergotong-royong untuk membersihkan kawasan sekitar . Guru juga boleh mengadakan pertandingan di sekolah untuk menarik minat pelajar mengamalkan kitar semula dengan menyediakan hadiah kepada pelajar yang menyertai pertandingan tersebut . 3) Menyediakan kemudahan pusat pengumpulan Pihak berkuasa tempatan perlu menyediakan lebih banyak pusat pengumpulan kitar semula bagi menarik penduduk untuk mengamalkan amalan kitar semula . Guru menyatakan bahawa amalan kitar semula ini dapat menyelamatkan bumi dan alam sekitar kita daripada musnah . Langkah tersebut ialah seperti :1) Kempen Negara kita menyambut perayaan seperti Hari Perhutanan Sedunia . Hari Bumi . Pihak sekolah juga boleh menyediakan tong-tong kitar semula dan diletakkan di lokasi yang strategic bagi memudahkan pelajar membuang bahan yang boleh dikitar semula ke dalam tong yang betul . Pastikan penduduk kampung mengumpulkan bahan kitar semula ini dan tidak membakar atau membuangnya begitu sahaja . 2) Pendidikan Guru-guru di sekolah boleh member galakan kepada pelajar untuk melaksanakan amalan kitar semula . Ini dapat mengelakkan daripada pembaziran . Ini penting supaya penduduk lebih peka dengan tidak membuang bahan yang boleh dikitar semula sesuka hati . Objektif utamanya adalah untuk meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar . . Ini bagi melahirkan masyarakat yang lebih prihatin . peka dan bersama-sama memainkan peranan untuk mengamalkan alam sekitar semula . beberapa langkah atau tindakan dapat di lakukan bagi memastikan amalan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik . Semua pihak perlulah berganding bahu dan bekerjasama untuk memastikan amalan kitar semula ini dapat dijalankan dengan sempurna . Hari Alam sekitar sedunia dan minggu Alam sekitar Malaysia pada setiap tahun .E) Langkah / candangan untuk mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semula Bagi memastikan amalan kitar semula ini dijalankan di kawasan kajian . Semua peringkat umur perlu mempunyai sikap bertanggungjawab untuk sama-sama menjaga bumi ini daripada terus mengalami kemusnahan . Kempen dan program yang dilaksanakan ini dapat member keinsafan kepada rakyat supaya menjaga lama sekitar daripada mengalami kemusnahan .

Kepentingan kitar semula di Taman Skudai Baru Bil a) b) c) d) e) f) g) h) Kepentingan Menjimatkan penggunaan sumber Menambah pendapatan Mengurangkan pencemaran Memupuk kesedaran pentingnya kitar semula Menceriakan persekitaran Memupuk sikap jimat cermat Mengurangkan penggunaan sumber Menggalakkan daya kreatif dan inovasi Kekerapan .

Kesedaran ke atas kepentingan kitar semula agak tinggi di kalangan penduduk tempatan akan tetapi bagi mempraktikkan amalan ini agak sukar dipraktikan oleh masyarakat umum . Adakah pihak yang bertanggungjawab dalam program kitar semula telah menjalankan tugas yang sepatutnya ataupun sekadar ³melepaskan batuk di tangga´? Pernahkah kita berfikir dahulu sebelum membuang sampah ? Sejauh manakah sumbangan kitar ke atas program kitar semula di kawasan kejiranna kita ? Justeru . banyak hutan dapat diselamatkan daripada ditebang . pihak bertanggungjawab perlu memikiran satu aduan baru agar program kitar semula ini dapat disesuaikan dengan keadaan setempat serta boleh mengubah sikap orang awam terhadap program kitar semula demi kebaikan bersama serta menuju 1 Malaysia serta wawasan 2020 . Ironinya . Sekiranya kita mengamalkan kitar semula . satu isu yang perlu difikirkan secara mendalam ialah adakan promosi program kitar semula yang dijalankan selama ini telah berjaya . . Alam sekitar pula dapat terpelihara daripada sebarang ancaman dan bahaya .Rumusan Kitar semula ini merupakan satu amalan yang harus dipupuk dan disemai di kalangan rakyat Malaysia .

2. Jamil bin Mohamed . Mahani binti Hj. Rodzli bin Hj. Laman web http://www. Kuala Lumpur : Johor Central Store Sdn . Mahbar.com. 2004 pengurusan sisa pepejal di Malaysia . Hjh. Hashim . Parit raja : penerbit KUI TIHO 3.Objektif Kajian -Menerangkan konsep kitar semula -Menyenaraikan jenis-jenis bahan dan amalan kitar semula -Memahami kepentingan amalan kitar semula -Mengenalpasti masalah / halangan amalan kitar semula -Mencadangkan langkah / candangan mengatasi masalah dalam melaksanakan amalan kitar semula -Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Rujukan 1.sisa. Buku Teks Mohd . Bhd . Geografi Tingkatan 3 . Buku Rujukan Seow Ta Wee . Hj .my . 2004 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful