Data.....................................

Nume...................................
Prenume..............................

DISCIPLINA-- ORGANIZAREA CADRULUI GENERAL DE FUNCŢIONARE
A SECŢIEI DE PREPARATE CULINARE .CALITATE ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ
Test de evaluare
Capitol 9: Analiza senzorială a produselor culinare
1. Cum se face degustarea produselor culinare?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Cum se calculează punctajul la evaluarea caracteristicilor senzoriale ale
preparatelor culinare?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Ce cantităţi trebuie luate in analiza senzorială a preparatele lichide si a celor solide?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Care este ordinea efectuării operaţiilor în analiza senzorială a preparatelor
culinare?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Cine efectuează examenul sensorial în unităţile de alimentaţie public?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. Care sunt caracteristicile evaluate în analiza senzorială?
………………………………………………………………………………………………

Semnătură cursant…………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful