1

2

POSTANAK & VANZEMALJCI


U drevnim kulturama postoje dokazi da nas
vanzemaljci poseuju kroz istoriju !!!
2. TEKST
¡van Kremer
http://k.domaindlx.com/ufoportal/
3
1. ISTINA O MITOLOŠKIM BIIMA

Postoji teorija da su mitološka bia poput kentaura, sirena, zmajeva,
jednoroga, konja sa krilima, Minotaurisa, sfinge i drugih ustvari rezultati
eksperimenata vanzemaljaca. Oni su prema toj teoriji ukrštali vrste
životinja i ljudi. Ovu teoriju je prvi put izneo Erich von Däniken u svojoj
knjizi Oi sfinge 1996. godine. Kloniranje je danas vrlo razvijeno ak i u
zvaninoj nauci. Kad kloniraju neku ovcu, ili naprave mešavinu ovce i
koze, naunici ih „obeleže“ na bazi DNK strukture. Prema egipatskoj
religiji „bogovi“ i sveštenici su „na prvi pogled raspoznavali „svete“
životinje od obinih. Da li vidite slinost ? Ako pretpostavimo da su bogovi
ustvari vanzemaljci (za šta postoje dokazi), onda bi „svete životinje“ koje
su opisivane kao „ljudi sa glavom krokodila“ ili „psi sa glavom zmije“ i još
puno raznih kombinacija bili rezultati njihovih eksperimenata koje znamo
da danas vrše. Stari Egipani su mumificirali razne životinje, pa ak i ribe,
zmije, pse itd ... Imali su veliko strahopoštovanje prema tim „svetim
životinjama“ . Bia navedena na poetku, nama su poznata iz raznih epova
i prastarih pria iz svih krajeva sveta. Ali bia iz Egipta kakva sam opisao
malopre, poznata su samo egiptolozima i nekim Egipanima. Svako koga
opisi ovih bia zanimaju više treba proitati Dänikenovu knjigu Oi sfinge.

Herodot je u svojim spisima opisao jedan ogroman lavirint, „koji nije
napravljen od ljudske ruke“. Taj lavirint se nalazi na obali jezera Meris u
Egiptu. On se sastoji od nadzemnog i podzemnog dela. Herodot je bio u
nadzemnom delu i opisao kao „božansu“ i „nenadmašivu“ graevinu, ali ga
egipatski sveštenici nisu pustili u podzemni deo (?). Taj lavirint je nestao
bez traga i glasa. Zvanino otkrio ga je Rihard Lepsius, francuski arheolog,
1842. Meutim, ono što je on otkrio sigurno nije bio taj lavirint, jer on je
otkrio nekoliko zidina bez ikakvih ukrasa ili zapisa, ili podzemnih tunela
dok su istoriari opisivali lavirint kao „nezamislivo ukrašenu, ogromnu
4
graevinu“. Ovaj lavirint su takoe opisivali i drugi istoriari Plutarh,
Strabon, Platon, Diodor sa Sicilije itd ... Setite se da je mitsko bie,
Minotauris, polu-bik, polu-ovek živelo u lavirintu na Kritu. (!)

2. ISUS IZ NAZARETA
Svi smo uli za priu o Isusu. On je navodno došao u Nazaret radi popisa
stanovništva. Neki od nas su uli za knjigu Da Vincijev Kod, autora Dana
Browna (i proitali je). Ta knjiga ustvari predstavlja alternativne teorije
pretoene u triler. Iznosi injenice da je Marija Magdalena imala dece sa
Isusom, da je on roen u Nazaretu i da su njegovi potomci idalje meu
nama i da tu tajnu uvaju crkva i razna tajna društva. Postoje razne teorije o
Isusu, npr. vanzemaljski hologram, vrememnski putnik iz budunosti itd ...
Postoji jedna zaista zanimljiva teorija koja je došla od Kasiopejaca
kanaliziranjem. Po toj teoriji Isus je bio jedan obian deak, koga su s
vremena na vreme oni (Kasiopejci) odvodili u njihove NLO-e i uili o
svemiru i istinitom nastanku ljudske vrste. Isus je u svojim propovedanjima
spominjao „carstvo nebesko“ koje je „ve delimino tu“ i koje e doi na
Zemlju. Pitam se je li mislio na 4 ? denzitet. Naime, njega su zbog širenja
pravog znanja razapeli „Grki osvajai“ (nešto slino današnjem FBI-u) i
tajna društva su onda napisala Novi zavet iskoristivši Isusa kao „sina
božijeg“. Podseaju li vas svetla koja su pratili tri mudraca na NLO ?


5


3. TEORIJE O TUNGUSKOJ EKSPLOZIJI
30. Juna 1908 u Sibiru odjeknula je neverovatna eksplozija iji se uzrok
ni danas nezna. Postoje mnoge teorije o njoj. Mnogi naunici tvrde da je
re o meteoru, meutim, meteori ostavljaju kratere i ništa drugo. Ova
eksplozija se ula ak do Londona i ostasvila je 2150 kilometara
opustošenog tla. Životinje na tom podruju i danas imaju mutacije
izazvane radiaciom koja se širi po toj regiji. Postoje i ekstremnije teorije
da je to ustvari bila eksplozija vanzemaljske nuklearne elektrane, ili
možda matinog broda. Prema jednom tekstu nepoznatog autora, za tu
eksploziju bio je odgovoran poznati jugoslovenski naunik, Nikola
Tesla. On je navodno u to vreme radio na eksperimentu komunikacije sa
vanzemaljcima, i pogrešno naveo njihov brod koji se srušio. Prema
Valeriju Mihajloviu Uvarovu, šefu Odeljenja za istraživanje NLO-a,
Nauke i Tehnologije ruske Akademije za Nacionalnu Bezbednost,
postoji tajno postrojenje u Tunguskoj regiji koje širi radioaktivnost i
koje ima veze sa Dvanestom Planetom, Nibiru, koje Opisuje Zecharia
Sitchin. Meutim, drugi izvori tvrde da je Nibiru ustvari „roj“ kometa. U
svakom sluaju proitajte Intervju sa Valerijem Uvarovim. Navodno
postoje 72 teorije o tome što se dogodilo 1908. u Tunguskoj, ali možda
ni jedna od njih nije tana. Možda emo jednog dana saznati šta se
stvarno desilo u Tunguskoj, ali do tada prosudite sami.
4. VIENJA PATRIJARHA ENOHA
Iz oficijelne Biblije su izbaene knjige proroka Enoha, od kojih su
mnoge nestale, ali etiopska crkva je sauvala nekoliko njegovih knjiga,
tako da smo iz njih saznali o njegovim vienjima. Ime Enoh na
hebrejskom znai : „ueni“. On je bio patrijarh, otac Metuzalema koji je
bio star 969 godina. Danas postoje dve razliite verzije Enohovih knjiga
(Etiopska i Slovenska), koje u stvari govore isto. U tim knjigama se krije
jedan dramatian izveštaj za one koje ih gledaju sa mesta ufologa.
Enohove knjige opisuju Enohova putovanja, razne prie koje su mu
ispriali „Nebeski“, u kojima se izmeu ostalog opisuju putanje Sunca i
Meseca. Poglavlja 72-82 sadrže razgovore izmeu Enoha i Metuzalema
6
u kojima mu Enoh najavljuje predstojei potop. Na kraju Enoh odlazi
„vatrenim koijama“ na nebo. Slovenska verzija sadrži dodatne podatke
kako je Enoh došao u kontakt sa „Nebeskim“ :
„ U prvom mesecu 365. godine svog života, prvog dana prvog
meseca, ja, Enoh, bio sam u svojoj kui i preda mnom se pojaviše
dva ogromna oveka kakva do sad na Zemlji nisam video. I njihova
lica su sijala kao Sunce, a oi kao goree baklje, iz usta su bljuvali
vatru. Njihova pera razliitog izgleda, purpurnoga stopala, krila
sjajnija od boga, njihove ruke belje od snega. I stajali su uz
uzglavlje moga kreveta i pozvali me imenom. Ali, ja se probudih iz
sna i jasno videh te ljude kako stajaše pored mene. I rekoše : Budi
hrabar, Enoh, ti danas ideš sa nama na nebo. I reci svojim sinovima
i svoj deci tvoje kue šta bi trebalo da bez tebe rade u kui i niko ne
treba da te traži dok te gospod njima ne vrati... “
Enohu su na nebu predstavljeni razliiti aneli. Dat mu je „aparat za
brzo pisanje“. A onda je pomou tog aparata zapisivao ono što su mu
„aneli“ diktirali.
„ Oh, Enoh, posmatraj spise nebeskih tabli, itaj šta je na njima
napisano i pamti sve pojedinosti. “
Tako je nastalo 63 knjige, koje je Enoh na oproštaju dao Metuzalemu na
uvanje. Niko ne zna šta se dogodilo sa tim knjigama. Sauvane su samo
nekoliko knjiga iz kojih dobijamo ove informacije. Takoe, i jednoj od
knjiga je navedeno da je Enoh osloboen zemaljskih odela, namazan i
obuen u odela njihovog sjaja (svemirska?) :
„ I onada ree Mihaelu : prii ovde i oslobodi Enoha zemaljskog
odela i namaži ga dobrom mašu i obuci ga u odela moga sjaja. I
Mihael uradi kako mu je gospod rekao, namazao me je i obukao. I
izgled ove masti bio je više kao velika svetlost, a njena masnoa kao
rosa i miris smirne i beše sjajna kao zraci sunca. I sam se pogledah i
bio sam kao jedan od njegovih božanskih bia i razlike nije bilo ni u
kom pogledu. “


7
5. DAVID ICKE I NJEGOVE TVRDNJE
Moram se prvo izvinuti što sam u mom prošlom tekstu u poglavlju Vrste
vanzemaljaca napisao da su Lizzardi i Drako (Draco) dve razliite vrste.
Naime, oni su jedno isto. Nisam dobro prouio material, pa sam se
zbunio i izneo pogrešnu tvrdnju. David Icke tvrdi da postoji elita hibrida
koja vlada svetom pomou kontrole uma. Naime, prema Ickeu ta elita su
hibridi ljudi i reptila koji su shapeshifteri, tj. mogu menjati lik iz
reptilskog u ljudski i tako se kriju. Da bi izgledali kao ljudi, moraju
uzimati ljudske hormone kroz razne „satanistike rituale“. Icke tvrdi da
postoji trinaest porodica koje su u krvnom srodstvu, tj. oni su ista
porodica sa drugim prezimenima. Meu njima su Winsdori, Rothschildi,
Romanovi itd ... Kao dokaz za ovu teoriju Icke tvrdi da je intervjuisao na
stotine ljudi koji tvrde da su videli poznate linosti, npr. Georgea Busha
kako se pretvaraju u reptile. Neki od tih ljudi tvrde da su prisustvovali
ritualima u kojima lanovi te elite piju krv i rade još puno odvratnih
stvari na njihovim žrtvama u raznim dvorovima. Neki od tih svedoka
ak tvrde da su im ak i neke poznate linosti priznale da su oni
vanzemaljski hibridi. Icke takoe, tvrdi da je Diana, princeza od Wallsa,
ubijena od strane Winzdora. Glavni dokaz za to mu je intervju sa jednom
ženom koja tvrdi da je njena najbolja prijateljica bila Dianina lekarka
kojoj je ona sve poveravala. Winzdore je nazivala gušterima. Jednom
priilkom joj je rekla: „Znaš, oni nisu ljudi, oni su reptilska rasa.“
Winzdori su je ubili zato što je htela da razotkrije celu zaveru zajedno sa
Credom Mutwom, šamanom plemena Zulu. Ona ga je kontaktirala, a on
je to kasnije potvrdio Ickeu. Takoe, postoje mnogi dokazi kroz istoriju
koji potporuju ovu teoriju.
Ta elita poznata je pod imenom Iluminati. Video sam po mnogim
forumima da ljudi optužuju Jevreje da su oni ti koji vladaju sveom. To
ine zbog poznatih dokumenata „Protokoli Sionskih Mudraca“ ...
Naime, ti dokumenti su podmetnuti od strane pravih Iluminata kao
jevrejski. Evo jednog citata iz jednog teksta sa www.galaksija.com :
„Jevrejski narod bio je i još uvijek jeste žrtva njihove manipulacije kao i
svi ostali narodi.“ Icke tvrdi da e se do 2012 sprovesti Novi Svetski
Poredak (New World Order-eng.). Tada e se svetsaka vlada
centralizovati i da e biti stvorena nova „New Age“ religija. Možda e
ak i biti iscenirana invazija Greysa, od koje e nas kobojagi odbraniti
Drako Reptli koje e onda narod zavoleti. Koga ovo više zanima neka
8
proita Icke-ove knjige : Najvea tajna, Istina e te osloboditi...Takoe,
možete proitati Intervju sa Davidom Ickeom i neka odgleda njegove
video zapise. On možda jedino preteruje u ismejavanju politiara, npr.
Busha, zbog toga ga javnost ne shvata ozbiljno i ismejava.
6. 2012. godina
2012 godina oznaava kraj Mayanskog kalendara. Prema nekim
terorijama 2012 e Zemlja sa svim njenim biima ui u 4. denzitet.
Tamo e Drako Reptili pokušati porobiti oveanstvo. Da bi ste bolje
shvatili šta su u stvari denziteti proitajte tekstove na tu temu sa
http://www.val.hr/znanje/znanje.html . Negde se ta godina pominje kao
2010, negde kao 2011, a negde kao 2012... Sigurno je da e se nešto
dogoditi tih godina što e zauvek promeniti svet. Neki predviaju da e
tih godina tajna vlada utemeljiti centralnu svetsku vladu koja e vladati
celim svetom. Takoe, stvorie se nova „ New Age“ religija, a sve ostale
e biti zabranjene. Prema nekima tajna vlada e u saradnji sa Drako
Reptilima iscenirati invaziju Greysa, od koje e nas oni navodno
odbraniti. Ovo sve sam malopre pomenuo kod Davida Ickea i njegovih
tvrdnji. Ali u ovom „poglavlju“ trudim se da detaljnije objasnim sve o
2012. godini. Ono što sve vreme pokušavam da kažem je da, ukoliko su
tvrdnje oko Novog Svetskog Poretka tane i ukoliko emo zaista patiti
predstojeih godina je mi ništa drugo nemožemo da radimo povodom
toga, osim da informišemo druge ljude o istini. Mali broj ljudi ima
mogunosti doi do ovakvih informacija, pogotovo na našim prostorima.
Mnogi od onih koji ovo saznaju se jednostavno plaše da poveruju. Neki
od onih koji poveruju pokušavaju da to dokažu pred nekakvim sudom
mislei da je mogue da npr. ameriki kongres presudi u njihovu korist,
tj. da prizna postojanje bilo kakve zavere. Takvi ljudi ne shvataju da ako
postoji tajna vlada, njeni pripadnici jednostavno nee dozvoliti da se
tako nešto desi. Zato je njihov trud, ma kako dobronameran bio,
uzaludan. Ovih dana mi je na pamet pala ideja da bi na našim prostorima
najkorisnije bilo da postoji nekakva televizija koja bi 24 asa dnevno
puštala dokumentarce na ovu temu i reklamirala najnovije knjige i
sajtove vezane za alternativne teorije. Koliko bi samo ljudi, mislim laika,
steklo znanja! Naravno na toj bi se televiziji u poetku puštali
dokumentarci koji samo dokazuju prisustvo vanzemaljaca kroz ljudsku
istoriju. Tako bi pripremili ljude da prihvate i „teže“ teorije na ovu temu.
Jedino je pitanje da li bi takozvani „vladini agenti“ dozvolili postojanje
9
ovakve TV ? Pa ako je to mogue i u drugim zeljama, zašto ne i kod
nas?

SAVET

Ako pokušavate proširiti alternativna znanja, tipa NLO teorija na
nacionaliste ili vrste vernike u Boga, nemojte se previše truditi iznositi im
dokaze jer oni jednostavno ne žele uti za njih i svaka vaša dobra namera
e biti okrenuta protiv vas. Oni se ne samo da plaše da ono što veruju nije
tano, nego nisu sposobni primiti bilo kakvu informaciju koja protivrei
njihovim verovanjima. U njima se probudi mržnja prema takvima kao ja i
ljudima slinim meni koji šire ovakve teorije. Treba da širite znanje prema
ljudima otvorenim za „nešto drugaije“. Svako ko oseti potrebu da napravi
i svoj sajt sa tekstovima i knjigama na ovu temu, neka to uini. Jer što je
više ovakvih sajtova, to e više ljudi zaintresovati za ovakve teme i primiti
istinita znanja o postanku oveanstva i o namerama vanzemaljaca. Ako
proitate neki odlian tekst na engleskom jeziku i osetite potrebu da ga
prevedete i objavite, uradite to. Svaki Vaš trud da širite znanje je koristan i
važan. Linkove na UFO sajtove dajte i prijateljima, ali nastojte da Vas zbog
toga ne ismejavaju, tj. dajte linkove samo onima koji su spremni primiti
znanje. Postoje ljudi koji nisu zalueni religijama, obrazovani su, ali
ismejavaju NLO teorije sa njihove „naune take gledišta“. Jedini razlog za
to je zato što nisu detaljno upoznani sa NLO teorijama, tj. uli su za letee
tanjire, ali neznaju detalje o otmicama, a da ne pominjem što je jako mali
broj ljudi upoznat sa pojavom NLO-a kroz istoriju oveanstva o kojoj sam
priao u prvom tekstu. Jedini nain da se na njih proširi znanje je da se npr.
na vestima nacionalnih televizija prikažu kratke reportaže o raznim NLO
temama. Ja ve dugo vremena pravim takve „mini filmove“ koji su
trenutno sauvani u mom kompjuteru i na backup dvd-u, pa ako bi mi iko
mogao pomoi da ih prikažem na televiziji, neka mi se javi na
i.kremer@sezampro.yu .


10
Knjige korišene kao izvor za citate ili prepriavanja (poreano
po poglavljima) :
1. ISTINA O MITOLOŠKIM BIIMA – Erich von Däniken –
Oi Sfinge
2. ISUS IZ NAZARETA – Laura Knight – Kasiopejske
Transkripte
3. TEORIJE O TUNGUSKOJ EKSPLOZIJI – Intervju sa
Valerijem Uvarovim,
4. VIENJA PATRIJARHA ENOHA – Erich von Däniken –
Oi Sfinge
5. DAVID ICKE I NJEGOVE TVRDNJE – Intervju sa
Davidom Ickeom, Intervju sa Arizona Wilder (video – Icke
revelations mothergoddess)
6. 2012. GODINA – Laura Knight – Kasiopejske Transkripte,
Ivan Anti – Istorija Galaksije, Zemlje i oveka
Linkovi :
- Domai :
Misterije.org - http://www.misterije.org/
(VIŠE NE POSTOJI, PREBAENO NA BORJA.ORG /
SPYCAFFE)

Alternativna Historija - http://www.alternativnahistorija.com/

Galaksija.com - http://www.galaksija.com/

Dvanaesti Planet - http://free-zg.t-com.hr/nibiru/

Ufos.tk - http://www.ufos.tk/
11
Ufologija.tk - http://www.ufologija.tk/
Znanje - http://www.val.hr/znanje/znanje.html
Moj sajt - http://k.domaindlx.com/ufoportal/

- Strani :
http://www.majesticdocuments.com/

http://www.majiceyesonly.com/

http://www.area51zone.com/

http://www.ufoinfo.com/

http://www.uforeview.net/

http://www.ufocasebook.com/
http://www.evdaniken.com
http://www.daniken.com
download link (video materijal) :
http://64.207.10.99/downloads/info/


OVAJ TEKST MOŽETE OBJAVLJIVATI NA INTERNETU, ILI ŠTAMPATI SAMO UZ
DOZVOLU AUTORA. IZUZECI OD OVOG PRAVILA SU SAJTOVI GORE POMENUTI
(DOMAI LINKOVI) KOJI MOGU SLOBODNO BILO KADA OBJVITI OVAJ TEKST, ALI GA
NE SMEJU MENJATI.
IVAN KREMER 28.1.2006

12POSTANAK & VANZEMALJCI 2. TEKST U drevnim kulturama postoje dokazi da nas vanzemaljci pose uju kroz istoriju !!! http://k.domaindlx.com/ufoportal/ 2 .

sirena. onda bi „svete životinje“ koje su opisivane kao „ljudi sa glavom krokodila“ ili „psi sa glavom zmije“ i još puno raznih kombinacija bili rezultati njihovih eksperimenata koje znamo da danas vrše. Bi a navedena na po etku. ISTINA O MITOLOŠKIM BI IMA Postoji teorija da su mitološka bi a poput kentaura. Kad kloniraju neku ovcu. jer on je otkrio nekoliko zidina bez ikakvih ukrasa ili zapisa. ili naprave mešavinu ovce i koze. Ali bi a iz Egipta kakva sam opisao malopre. poznata su samo egiptolozima i nekim Egip anima. Imali su veliko strahopoštovanje prema tim „svetim životinjama“ . Prema egipatskoj religiji „bogovi“ i sveštenici su „na prvi pogled raspoznavali „svete“ životinje od obi nih. Zvani no otkrio ga je Rihard Lepsius.. Kloniranje je danas vrlo razvijeno ak i u zvani noj nauci. ono što je on otkrio sigurno nije bio taj lavirint. Herodot je u svojim spisima opisao jedan ogroman lavirint. zmije. Oni su prema toj teoriji ukrštali vrste životinja i ljudi. Svako koga opisi ovih bi a zanimaju više treba pro itati Dänikenovu knjigu O i sfinge. Me utim. pa ak i ribe. ali ga egipatski sveštenici nisu pustili u podzemni deo (?). pse itd . nama su poznata iz raznih epova i prastarih pri a iz svih krajeva sveta. 1842.. ogromnu 3 . ili podzemnih tunela dok su istori ari opisivali lavirint kao „nezamislivo ukrašenu. Taj lavirint se nalazi na obali jezera Meris u Egiptu. „koji nije napravljen od ljudske ruke“. On se sastoji od nadzemnog i podzemnog dela.1. nau nici ih „obeleže“ na bazi DNK strukture. sfinge i drugih ustvari rezultati eksperimenata vanzemaljaca. Stari Egip ani su mumificirali razne životinje. Taj lavirint je nestao bez traga i glasa. konja sa krilima. francuski arheolog. zmajeva. godine. Minotaurisa. Da li vidite sli nost ? Ako pretpostavimo da su bogovi ustvari vanzemaljci (za šta postoje dokazi). Herodot je bio u nadzemnom delu i opisao kao „božansu“ i „nenadmašivu“ gra evinu. jednoroga. Ovu teoriju je prvi put izneo Erich von Däniken u svojoj knjizi O i sfinge 1996.

polu-bik. Naime.ovek živelo u lavirintu na Kritu. On je navodno došao u Nazaret radi popisa stanovništva. ISUS IZ NAZARETA Svi smo uli za pri u o Isusu. Pitam se je li mislio na 4 ? denzitet.. koga su s vremena na vreme oni (Kasiopejci) odvodili u njihove NLO-e i u ili o svemiru i istinitom nastanku ljudske vrste.. npr. Setite se da je mitsko bi e. autora Dana Browna (i pro itali je). Postoji jedna zaista zanimljiva teorija koja je došla od Kasiopejaca kanaliziranjem. Ta knjiga ustvari predstavlja alternativne teorije preto ene u triler. Isus je u svojim propovedanjima spominjao „carstvo nebesko“ koje je „ve delimi no tu“ i koje e do i na Zemlju.. njega su zbog širenja pravog znanja razapeli „Gr ki osvaja i“ (nešto sli no današnjem FBI-u) i tajna društva su onda napisala Novi zavet iskoristivši Isusa kao „sina božijeg“. Ovaj lavirint su tako e opisivali i drugi istori ari Plutarh. Strabon. (!) 2. Neki od nas su uli za knjigu Da Vincijev Kod. Po toj teoriji Isus je bio jedan obi an de ak. Platon. Minotauris. Podse aju li vas svetla koja su pratili tri mudraca na NLO ? 4 . Iznosi injenice da je Marija Magdalena imala dece sa Isusom.gra evinu“. Diodor sa Sicilije itd . vrememnski putnik iz budu nosti itd . Postoje razne teorije o Isusu. da je on ro en u Nazaretu i da su njegovi potomci idalje me u nama i da tu tajnu uvaju crkva i razna tajna društva.. polu. vanzemaljski hologram.

On je navodno u to vreme radio na eksperimentu komunikacije sa vanzemaljcima. Me utim. Prema jednom tekstu nepoznatog autora. meteori ostavljaju kratere i ništa drugo. razne pri e koje su mu ispri ali „Nebeski“. Nikola Tesla. ali etiopska crkva je sa uvala nekoliko njegovih knjiga. i pogrešno naveo njihov brod koji se srušio. ali do tada prosudite sami. otac Metuzalema koji je bio star 969 godina. od kojih su mnoge nestale. koje Opisuje Zecharia Sitchin. Postoje mnoge teorije o njoj. koje u stvari govore isto. Enohove knjige opisuju Enohova putovanja. u kojima se izme u ostalog opisuju putanje Sunca i Meseca. Nauke i Tehnologije ruske Akademije za Nacionalnu Bezbednost. Nibiru. Navodno postoje 72 teorije o tome što se dogodilo 1908. postoji tajno postrojenje u Tunguskoj regiji koje širi radioaktivnost i koje ima veze sa Dvanestom Planetom. Životinje na tom podru ju i danas imaju mutacije izazvane radiaciom koja se širi po toj regiji. ili možda mati nog broda. Juna 1908 u Sibiru odjeknula je neverovatna eksplozija iji se uzrok ni danas nezna. šefu Odeljenja za istraživanje NLO-a. Poglavlja 72-82 sadrže razgovore izme u Enoha i Metuzalema 5 . Danas postoje dve razli ite verzije Enohovih knjiga (Etiopska i Slovenska). drugi izvori tvrde da je Nibiru ustvari „roj“ kometa. ali možda ni jedna od njih nije ta na. Postoje i ekstremnije teorije da je to ustvari bila eksplozija vanzemaljske nuklearne elektrane.3. me utim. 4. u Tunguskoj. tako da smo iz njih saznali o njegovim vi enjima. U svakom slu aju pro itajte Intervju sa Valerijem Uvarovim. U tim knjigama se krije jedan dramati an izveštaj za one koje ih gledaju sa mesta ufologa. Prema Valeriju Mihajlovi u Uvarovu. TEORIJE O TUNGUSKOJ EKSPLOZIJI 30. VI ENJA PATRIJARHA ENOHA Iz oficijelne Biblije su izba ene knjige proroka Enoha. Možda emo jednog dana saznati šta se stvarno desilo u Tunguskoj. Ova eksplozija se ula ak do Londona i ostasvila je 2150 kilometara opustošenog tla. On je bio patrijarh. Ime Enoh na hebrejskom zna i : „u eni“. Mnogi nau nici tvrde da je re o meteoru. za tu eksploziju bio je odgovoran poznati jugoslovenski nau nik.

iz usta su bljuvali vatru. ti danas ideš sa nama na nebo. I sam se pogledah i bio sam kao jedan od njegovih božanskih bi a i razlike nije bilo ni u kom pogledu. a o i kao gore e baklje. “ Enohu su na nebu predstavljeni razli iti an eli. I Mihael uradi kako mu je gospod rekao. Sa uvane su samo nekoliko knjiga iz kojih dobijamo ove informacije. Dat mu je „aparat za brzo pisanje“. i jednoj od knjiga je navedeno da je Enoh oslobo en zemaljskih odela. „ Oh. “ Tako je nastalo 63 knjige. namazan i obu en u odela njihovog sjaja (svemirska?) : „ I onada re e Mihaelu : pri i ovde i oslobodi Enoha zemaljskog odela i namaži ga dobrom maš u i obuci ga u odela moga sjaja. posmatraj spise nebeskih tabli. “ 6 . purpurnoga stopala. ja se probudih iz sna i jasno videh te ljude kako stajaše pored mene. namazao me je i obukao. itaj šta je na njima napisano i pamti sve pojedinosti. bio sam u svojoj ku i i preda mnom se pojaviše dva ogromna oveka kakva do sad na Zemlji nisam video. njihove ruke belje od snega. godine svog života. I reci svojim sinovima i svoj deci tvoje ku e šta bi trebalo da bez tebe rade u ku i i niko ne treba da te traži dok te gospod njima ne vrati.. Slovenska verzija sadrži dodatne podatke kako je Enoh došao u kontakt sa „Nebeskim“ : „ U prvom mesecu 365. Na kraju Enoh odlazi „vatrenim ko ijama“ na nebo. I rekoše : Budi hrabar..u kojima mu Enoh najavljuje predstoje i potop. a njena masno a kao rosa i miris smirne i beše sjajna kao zraci sunca. A onda je pomo u tog aparata zapisivao ono što su mu „an eli“ diktirali. Njihova pera razli itog izgleda. Tako e. Ali. I stajali su uz uzglavlje moga kreveta i pozvali me imenom. I njihova lica su sijala kao Sunce. Enoh. ja. Enoh. Niko ne zna šta se dogodilo sa tim knjigama. prvog dana prvog meseca. Enoh. krila sjajnija od boga. koje je Enoh na oproštaju dao Metuzalemu na uvanje. I izgled ove masti bio je više kao velika svetlost.

Ta elita poznata je pod imenom Iluminati. Tako e. Kao dokaz za ovu teoriju Icke tvrdi da je intervjuisao na stotine ljudi koji tvrde da su videli poznate li nosti. od koje e nas kobojagi odbraniti Drako Reptli koje e onda narod zavoleti.. Neki od tih svedoka ak tvrde da su im ak i neke poznate li nosti priznale da su oni vanzemaljski hibridi. oni su ista porodica sa drugim prezimenima. Naime.5. Me u njima su Winsdori. Tada e se svetsaka vlada centralizovati i da e biti stvorena nova „New Age“ religija. ubijena od strane Winzdora. Jednom priilkom joj je rekla: „Znaš. šamanom plemena Zulu. npr. oni nisu ljudi. oni su jedno isto..com : „Jevrejski narod bio je i još uvijek jeste žrtva njihove manipulacije kao i svi ostali narodi.“ Winzdori su je ubili zato što je htela da razotkrije celu zaveru zajedno sa Credom Mutwom. Naime. tj. tj. tvrdi da je Diana. David Icke tvrdi da postoji elita hibrida koja vlada svetom pomo u kontrole uma. postoje mnogi dokazi kroz istoriju koji potporuju ovu teoriju. Video sam po mnogim forumima da ljudi optužuju Jevreje da su oni ti koji vladaju sveom. prema Ickeu ta elita su hibridi ljudi i reptila koji su shapeshifteri.galaksija. Rothschildi. Romanovi itd . a on je to kasnije potvrdio Ickeu. oni su reptilska rasa. Winzdore je nazivala gušterima. Icke tako e. To ine zbog poznatih dokumenata „Protokoli Sionskih Mudraca“ . Neki od tih ljudi tvrde da su prisustvovali ritualima u kojima lanovi te elite piju krv i rade još puno odvratnih stvari na njihovim žrtvama u raznim dvorovima. Glavni dokaz za to mu je intervju sa jednom ženom koja tvrdi da je njena najbolja prijateljica bila Dianina lekarka kojoj je ona sve poveravala. Georgea Busha kako se pretvaraju u reptile. DAVID ICKE I NJEGOVE TVRDNJE Moram se prvo izvinuti što sam u mom prošlom tekstu u poglavlju Vrste vanzemaljaca napisao da su Lizzardi i Drako (Draco) dve razli ite vrste.. Evo jednog citata iz jednog teksta sa www. pa sam se zbunio i izneo pogrešnu tvrdnju. princeza od Wallsa. Icke tvrdi da postoji trinaest porodica koje su u krvnom srodstvu.). ti dokumenti su podmetnuti od strane pravih Iluminata kao jevrejski. Naime. Da bi izgledali kao ljudi. Nisam dobro prou io material. Ona ga je kontaktirala.“ Icke tvrdi da e se do 2012 sprovesti Novi Svetski Poredak (New World Order-eng. Možda e ak i biti iscenirana invazija Greysa.. Koga ovo više zanima neka 7 . moraju uzimati ljudske hormone kroz razne „satanisti ke rituale“. mogu menjati lik iz reptilskog u ljudski i tako se kriju.

2012.. Ovo sve sam malopre pomenuo kod Davida Ickea i njegovih tvrdnji. Mnogi od onih koji ovo saznaju se jednostavno plaše da poveruju. Koliko bi samo ljudi. tj. Tamo e Drako Reptili pokušati porobiti ove anstvo. zbog toga ga javnost ne shvata ozbiljno i ismejava. Istina e te osloboditi. 6.hr/znanje/znanje. Neki predvi aju da e tih godina tajna vlada utemeljiti centralnu svetsku vladu koja e vladati celim svetom. da prizna postojanje bilo kakve zavere. stvori e se nova „ New Age“ religija. Neki od onih koji poveruju pokušavaju da to dokažu pred nekakvim sudom misle i da je mogu e da npr. Da bi ste bolje shvatili šta su u stvari denziteti pro itajte tekstove na tu temu sa http://www. od koje e nas oni navodno odbraniti.html . npr. Busha. Jedino je pitanje da li bi takozvani „vladini agenti“ dozvolili postojanje 8 .val. a negde kao 2012. godina 2012 godina ozna ava kraj Mayanskog kalendara. njeni pripadnici jednostavno ne e dozvoliti da se tako nešto desi.pro ita Icke-ove knjige : Najve a tajna... Prema nekima tajna vlada e u saradnji sa Drako Reptilima iscenirati invaziju Greysa. Mali broj ljudi ima mogu nosti do i do ovakvih informacija. osim da informišemo druge ljude o istini. Ali u ovom „poglavlju“ trudim se da detaljnije objasnim sve o 2012. negde kao 2011. denzitet. Prema nekim terorijama 2012 e Zemlja sa svim njenim bi ima u i u 4. steklo znanja! Naravno na toj bi se televiziji u po etku puštali dokumentarci koji samo dokazuju prisustvo vanzemaljaca kroz ljudsku istoriju.Tako e. godini. Ono što sve vreme pokušavam da kažem je da. Sigurno je da e se nešto dogoditi tih godina što e zauvek promeniti svet. uzaludan. Zato je njihov trud. ukoliko su tvrdnje oko Novog Svetskog Poretka ta ne i ukoliko emo zaista patiti predstoje ih godina je mi ništa drugo nemožemo da radimo povodom toga. ma kako dobronameran bio. možete pro itati Intervju sa Davidom Ickeom i neka odgleda njegove video zapise. On možda jedino preteruje u ismejavanju politi ara. a sve ostale e biti zabranjene. Negde se ta godina pominje kao 2010. mislim laika.. ameri ki kongres presudi u njihovu korist. Takvi ljudi ne shvataju da ako postoji tajna vlada. Ovih dana mi je na pamet pala ideja da bi na našim prostorima najkorisnije bilo da postoji nekakva televizija koja bi 24 asa dnevno puštala dokumentarce na ovu temu i reklamirala najnovije knjige i sajtove vezane za alternativne teorije. pogotovo na našim prostorima. Tako e. Tako bi pripremili ljude da prihvate i „teže“ teorije na ovu temu.

Svaki Vaš trud da širite znanje je koristan i važan.kremer@sezampro. tj. Postoje ljudi koji nisu zalu eni religijama. 9 . obrazovani su. Oni se ne samo da plaše da ono što veruju nije ta no. tj. neka to u ini. Ja ve dugo vremena pravim takve „mini filmove“ koji su trenutno sa uvani u mom kompjuteru i na backup dvd-u. uli su za lete e tanjire. Treba da širite znanje prema ljudima otvorenim za „nešto druga ije“. zašto ne i kod nas? SAVET Ako pokušavate proširiti alternativna znanja. Ako pro itate neki odli an tekst na engleskom jeziku i osetite potrebu da ga prevedete i objavite. Jer što je više ovakvih sajtova. na vestima nacionalnih televizija prikažu kratke reportaže o raznim NLO temama. Linkove na UFO sajtove dajte i prijateljima. U njima se probudi mržnja prema takvima kao ja i ljudima sli nim meni koji šire ovakve teorije. Jedini razlog za to je zato što nisu detaljno upoznani sa NLO teorijama. ali nastojte da Vas zbog toga ne ismejavaju. ali neznaju detalje o otmicama. nego nisu sposobni primiti bilo kakvu informaciju koja protivre i njihovim verovanjima.yu . ali ismejavaju NLO teorije sa njihove „nau ne ta ke gledišta“. dajte linkove samo onima koji su spremni primiti znanje. a da ne pominjem što je jako mali broj ljudi upoznat sa pojavom NLO-a kroz istoriju ove anstva o kojoj sam pri ao u prvom tekstu. pa ako bi mi iko mogao pomo i da ih prikažem na televiziji. Svako ko oseti potrebu da napravi i svoj sajt sa tekstovima i knjigama na ovu temu. tipa NLO teorija na nacionaliste ili vrste vernike u Boga. Jedini na in da se na njih proširi znanje je da se npr. neka mi se javi na i. uradite to. nemojte se previše truditi iznositi im dokaze jer oni jednostavno ne žele uti za njih i svaka vaša dobra namera e biti okrenuta protiv vas.ovakve TV ? Pa ako je to mogu e i u drugim zeljama. to e više ljudi zaintresovati za ovakve teme i primiti istinita znanja o postanku ove anstva i o namerama vanzemaljaca.

PREBA ENO NA BORJA. TEORIJE O TUNGUSKOJ EKSPLOZIJI – Intervju sa Valerijem Uvarovim. Intervju sa Arizona Wilder (video – Icke revelations mothergoddess) 6.http://www.http://www.com .tk . VI ENJA PATRIJARHA ENOHA – Erich von Däniken – O i Sfinge 5.com/ Dvanaesti Planet .misterije.ORG / SPYCAFFE) Alternativna Historija . Zemlje i oveka Linkovi : .ufos.http://www.tk/ 10 .Knjige koriš ene kao izvor za citate ili prepri avanja (pore ano po poglavljima) : 1. Ivan Anti – Istorija Galaksije. 2012.galaksija.http://www.com/ Galaksija.hr/nibiru/ Ufos.t-com.http://free-zg. 4. DAVID ICKE I NJEGOVE TVRDNJE – Intervju sa Davidom Ickeom. GODINA – Laura Knight – Kasiopejske Transkripte.org . ISUS IZ NAZARETA – Laura Knight – Kasiopejske Transkripte 3.alternativnahistorija.org/ (VIŠE NE POSTOJI.Doma i : Misterije. ISTINA O MITOLOŠKIM BI IMA – Erich von Däniken – O i Sfinge 2.

IZUZECI OD OVOG PRAVILA SU SAJTOVI GORE POMENUTI (DOMA I LINKOVI) KOJI MOGU SLOBODNO BILO KADA OBJVITI OVAJ TEKST.ufologija.uforeview.com http://www.http://k.com/ufoportal/ .domaindlx.99/downloads/info/ OVAJ TEKST MOŽETE OBJAVLJIVATI NA INTERNETU.com/ http://www.ufocasebook.http://www.com/ http://www. ALI GA NE SMEJU MENJATI. IVAN KREMER 28.majesticdocuments.majiceyesonly.com/ http://www.com/ http://www.207.tk/ Znanje .com/ http://www.html Moj sajt .hr/znanje/znanje.tk .val.1.ufoinfo.net/ http://www.area51zone.Strani : http://www.Ufologija.10.2006 11 . ILI ŠTAMPATI SAMO UZ DOZVOLU AUTORA.http://www.daniken.evdaniken.com download link (video materijal) : http://64.

12 .