АПЛИКАЦИOНА ФOРМА

ЗА ПOДНOШEЊE ЗАХТJEВА ЗА ФИНАНСИРАЊE ИЗ БУЏEТА ВЛАДE РС
ЗА OМЛАДИНСКE OРГАНИЗАЦИJE
Назив oрганизациje
Датум и мjeстo рeгистрациje

Oдгoвoрна oсoба

ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОБУДОВАЦ
03.06.2002. ДОБОЈ
МИТРОВИЋ ДРАГАН

Кoнтакт инфoрмациje

Адрeса
76235 ОБУДОВАЦ ЦЕНТАР ББ
Тeлeфoн
054/643-339, o65/931-052 Факс
Eл. пoшта ocobudovac@yahoo.net
Web
Брoj жирo рачуна
555-003-00023731-70

054/643-339
www.obudovac.net

Кратак oпис oрганизациje
Побољшање услова младих кроз заједничке програме образовања и
запошљавања младих, сарадње са надлежним органима, окупљање и
Мисиjа
дружење, очување традиције, уређење животне околине и развијање
хуманости и толеранције.

Циљeви

1. Животни стандард
2. Безбједност
3. Активности младих
4. Култура и религија
5. Екологија
6. Хуманост и толеранција

Oрганизациoна
структура
(Прeдсjeдник,
УO, Извршни
дирeктoр итд)

-

Скупштина
Извршни одбор
Предсједник
Секретар
Надзорни одбор

Да ли je Ваша oрганизациjа дo сада дoбиjала срeдства
из буджeта Владe РС?

НE

Акo ДА, када и за кoje активнoсти (дeтаљнo oбразлoжитe)?

1

а квалитетан рад је омогућио и стварање интереса за спонзорисање наших активности од приватних донатора. Поред спортских догађаја. Организација окупља преко 156 регистрованих чланова са подручја општина Шамац. коју су креирали чланови тима из саме организације.Пројекат «Развијање еколошке свијести» . пројектор.Уређење школског игралишта (заштитне ограде..години имплементиран је пројекат у сарадњи са УНДП-ем «Развијање еколошке свијести». оштампане едукативне брошуре. чиме је додатно повећана чланска база и проширен је дијапазон дјеловања.Уклањање отпада са јавних простора.Адаптација омладинског дома . расвјета.. повећали број учесника.стална интернет конекција. Организација је једин на општини Шамац успјешно извела смјену генерација..Израда омладинске политике општине Шамац за период 2009-2013.Едукативни семинари из информативне технологије . дигитални апарат и камера. организација посебну пажњу посвећује развоју информативне културе код младих и екологији.Креирање и дистрибуција брошура «како спријечити појаву ППБ» . видео зид.Панел расправе на тему ПЕРСПЕКТИВА МЛАДИХ НА СЕЛУ . Општина Шамац као oмладинска невладина организација. дио суверенитета организације је пренијет на новоформирани Омладински савјет општине Шамац.Израда веб презентације Обудовца (www. факс апарат.net) . а која је прошла евалуацију УНДП-овог тима. као и медијску експонираност догађаја.obudovac. год.) Са почетком од 2003. Током 4 мјесеца интезивног рада реализиване су двије еколошке акције. те су активности добиле на ширини. лап топ. организација је успјела постићи економску одрживост. Редовна и квалитетна комуникација са општинском управом омугућила је реализацију пројеката.. Оцјена свих учесника је да смо подигли турнир на виши квалитативни ниво. уређивање парка и постављање канти за смеће . ОЦ преузима организацију традиционалног турнира у малом фудбалу. клупе.Израда пројекта за дом културе у Обудовцу са дијелом прилагођеним младима. Издвајамо следеће пројекте који су успјешно реализовани у досадашњем раду организације: . Омладински центар Обудовац има намјеру кроз своје програме окупити младе и кроз алтернативне садржаје омогућити им правилно и квалитетно кориштење свог слободног времена.) .. у Обудовцу. У 2007. (у фази приједлога) . Посебно је важно истаћи учешће великог броја младих који су индиректно узели учешћа и подизање турнира на међународни ниво гостовањем екипа из Србије. Доњи Жабар и Пелагићево. и формирана иницијална база за наступајуће еколошке активности на подручју општине Шамац.Oпис oрганизациje Омладински Центар Обудовац (у даљем тексту ОЦ) формиран је 2002. укључила у 2 . Самосталном активношћу.. финансираних средствима одобреним од јавне управе. обезбиједити адекватан канцеларијски простор и опрему коју користи у имплементацији пројеката (рачунар. одржана предавања на 3 локације. год. односно покриле су цјелокупну општину и дијелове сусједних општина које гравитирају ка Шамцу. У 2006.

са свјежим идејама и стабилизовала свој рад и прилагодила га потребама циљне групе.00 формирање центра за неформално образовање Опис Формирање центра за неформално образовање у адаптираним просторијама бивше омладинске организације «Нет мрежа».00 Израда брошура о полно преносивим болестима Опис Трајање Средства Едукација младе популације од 15-19. путем анкете. Након сваке активности.свој рад нову групу младих људи. Трајање Средства Март-јул 2010. чиме 3 . Септембар-децембар 2010. врши се евалуација пројеката од стране интерно формираног тима. 1500. година о опасностима и последицама које могу изазвати полно преносиве болести и како смањити или потпуно избјећи њихову појаву. гoдини План активности за 2010. чиме се добија неопходна повратна информација и корекција која недопушта претерано самозадовољство и ствара импулс за стални напредак и развој кроз амбицију и сталну едукацију. годину организовање предавања и израда брошура на тему борбе против ПАС Сензибилизација и превенција аутодеструктивног и девијантног Опис понашања младих људи. и испитује расположење корисника и степен задовољства учињеним. 1000. План активнoсти oрганизациje у 2010.

1000.јул 2010. тј Опис реализованим пројектима. и што је можда најзначајније омогућавање радницима без занимања да дођу до потребних професионалних квалификација.00 Организација сајма запошљавања и неформалног образовања Опис Организовање сајма запошљавања на коме би незапослени млади људи добили прилику да аплицирају за неко слободно радно мјесто или да потраже могућност стручног усавршања путем курсева или едукација. Јун.би се смањили трошкови организације и повећала приступачност ка корисницма. 500. као и о полазницима курсева. неопходно је пружити едукацију о начинима како активно и успјешно тражити посао. Трајање Средства . који би имали могућност професионалне преквалификације. 10 000.00 Едукација младих о писању цв-а и интервјуа за посао (активно тражење посла) Опис Трајање Средства Младим људима који се не одлучују за наставак школовања. као један од предуслова за привлачење гринфилд инвестиција. Трајање Средства Април-децембар 2010. 4 . и мапирање организација за неформално образовање и стварање базе података о њима. уз могућност суфинансирања доквалификације. са великим дугорочним ефектима. ширења постојећих знања.00 Истраживање потреба тржишта и мапирање организација за неформално образовање Истраживање потреба тржишта за дефицитарном радном снагом. Март-децембар 2010.

). односно њиховиг гласила који су због лоших материјалних услова или пред гашењем или се штампају у веома малом тиражу. 6 мјесеци. Трајање Средства Март. ГЕНЕРАЛНИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: стварање информативног интернет портала који би презентовао и промовисао јавна дешавања на подручју шамачке општине(култура. ДАТУМ ПОЧЕТКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април 2010.Трајање Средства Октобар 2010. 500. доступност презентованих информација-неограничена..00 БАМ 5 .00 Лобирање за повећање транспарентности рада општине Стварање мејлинг листе средњошколаца . активности општинске администрације.. уз наставак имплементације на креираној бази и у ПОДРУЧЈЕ ПОКРИВЕНО ПРОЈЕКТОМ: Територије општина Шамац. односно свих заинтересованих. и дигитализација креативних радова ученика основних и средњих школа општине шамац.децембар 2010. Доњи Жабар и Пелагићево.. године ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: наредном периоду. студената. ТРАЖЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: 4960. 0 САЖЕТАК ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Водич кроз културу града 2. помоћу које би евидентирани корисници Опис добијали електронским путем све информације важне за њих из рада општинске управе. спорт.

Детаљан опис пројекта 6 . да искажу своје мишљење и подијеле га са суграђанима. пруже пуни допринос разбијању информативног мрака у који је наша општина утонула. презентовао информације. којима углавном оперишу професионалци који нису из локалне заједнице. Млади људи овим добијају прилику да нецензурисано изразе се. али и објавбљивао на интернету магазине које уређују ученици шамачких основних и средњих школа. да дају своје виђење. навели су нас на креирање идеје о стварању информативног портала који би поред класичне критичке визуре догађаја који су протекли. Борба против апатије води нас да понудимо нови медиј који привукао младе али ис ве остале заинтересоване људе. Генерације стасале на социјалним сајтовима траже нови начин да изразе своју креативност. због непостојања материјалних услова за њихово издавање. Непостојање ниједног локалног медија. док већина добија информацију тек по истеку. ЦИЉЕВИ И ПОДЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА Основни циљ пројеката је убрзање токова информација од њених носилаца до крајњих корисника. а које се своде на констатовање већ виђеног и за већину пропуштеног. као и недовољно апдејтовање постојећих интернет презентација. а којима пријети гашење. Самим тим досадашњи извори информација о догађајима који се спремају (читај плакати као најрудиментарнији медиј) су постали још ненефикаснији у својој сврси и тражи се ново верло за напајање свјежим информацијама. Кроз организацију активности увидјели смо да успјех исте зависи од квалитета маркетинга и броја људи који је упознат са одржавањем. који у просјеку неколико сати дневно проводе испред свог компјутера. понудио и преглед догађаја који нас очекују у наступајућем периоду. драстично је повећала број кориснка интернета на нашој општини почетком ове године.Опис конкретних проблема који се рјешава реализацијом пројекта Приликом израде омладинске политике општине Шамац за наступајући петогодишњи период уочен је дисконтинуитет у протоку информација од креатора јавних дешавања до њених конзумената односно младих људи који би требало активно или пасивно се укључе у реализацију истих. Најчешће се активности своде на окупљање уског круга упућених. и он је постао основни извор информација већине младих. Доступност броадбанд интернет везе.

промоција интернет презентације у борби против вјетрењача саградићемо једну. 4 покретање информација. потписивање уговора са прогамерским тимом. писање извјештаја и евалуација пројекта. са дијелом који елаборира самоодрживост носилац активности ће поштујући све преузете обавезе доставити финансијеру писани извјештај са издвојеним финансијским сегментом. који ће бит конекција са њиховим информативним магазином који је пред гашењем. набавка неопходне опреме.стварање мреже сарадника и комуникација са носиоцима информација ова фаза захтијева интезиван теренски рад неопходан за успјешност цјелокупног пројекта. У циљу да допремо до свих оних којима све ово може бит интересантно и корисно. искористићемо и традиционалне.1. афиша и билборда. Већ од раније је потврђена заинтересованост наставничког кора који помаже ученицима у изради њихових гласила. Праћење будућих дгађаја је конзистентан процес. Стварање информативног портала који обухвата информације о наступајућим догађајима. у складу са материјалним могућностима и простору који буџет допушта. Пројекат ће бити имплементиран у периоду април-септембар 2010. формирање редакције . и доноси ће свјеже информације из организација културе са којима сарађују. презентације и стално одржавање . 2. опипљиве методе оглашавања. а након тога наставити рад на одржавању портала сопственим средствима.сакупљање и презентација Права сврха овог пројекта. јер будућност је увијек пред нама и стално доноси нове садржаје који требају бити испраћени. 5. те изискује стрпљење и понављање. Заједно са програмерским тимом радиће се на стварању визуелног идентитета и оваплоћењу истог у бинарном коду. Оно што и увиђамо као синергију и преплитање интереса мора бити директно презентовано људима који ће можда са скепсом прихватити све ово. који захтијева стварање поузданих извора информација и стварање афирмативног миљеа и повјерења да ће исте бити презентоване на обострано задовољство и бенефит. Чланови редакције ће у директним разговорима презентовати своју идеју свим релевантним носиоцима информација и директно сакупљати информације сваке седмице. као и Савјета ученика средњошколског центра из Шамца. Тим пројекта 7 . 3. путем плаката. У сарадњи са колегама из Омладинског савјета одабраће се чланови тима који ће чинит редакцију портала и извршиће се подјела одговорности.

Анкица Саиловић.2.2.00 650.00 200.апсолвент на економском факултету 2.мјере сет количина 1 јед.Број 1.1.3. Младен Јосић. Штампање флајера Промоција билбордом Промотивни плакати инвестициона резерва јед.студент права 11.4.00 25 1 2.1.2. Чланови ОЦ Обудовац учесници у спровођењу пројекта: 1. 2.4.00 4960.00 25.00 8 . 2.00 900.студент економије 10. 2.1.00 650. Славиша Наранчић.3.студент права 9.студент на саобраћајном факултету 6.00 180.00 50. 2. економиста. Марко Благојевић. Јовица Јаћимовић.2. 5.дипломирани економиста 5. Синиша Тешић. 2. 2.4. Наташа Стојановић.студент економије 8. 3.00 500.00 500.трговац 12. Јанко Јовановић. Драган Ристић. 2.1.трговац БУЏЕТ ПРОЈЕКТА? Р.00 400. 3. Драган Митровић.00 150.2.електротехничар 7.1.Координатор пројекта: Цвијетин Благојевић Члан извршног одбора ОЦ Обудовац.1.00 мјесец мјесец мјесец мјесец 6 6 6 6 30. 2. 2.00 480.00 80.2.00 цијена 1300.1. 3.00 сет 1000ком ком 150.2. 2.6. Марко Јосић. Назив Трошкови израде интернет странице Трошкови редакције Набавка опреме Мултифункционални урађај Компјутер Дигитални фотоапарат Административни трошкови Интернет Телефон Гориво Канцеларијски материјал Трошкови промоције 3.00 ком ком ком 1 1 1 400.00 150.информатичар 4.00 200. Милена Благојевић.предсједник ОЦ Обудовац 3.цијена 1300.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful