I I~ij

'

) Lflf J1dll '~

3": us: :F

'iff AFadld l.lH"R II ~~·~JiaRufo3fco~~ II

~1lQ~e1l){t ~~t tt31 tft:rrEft }~pfA~

~: 24~

: JW: 3tau fH1Il ~ 1hft~ .

: Hif3ii'a'OfJiw ~thit'. ~OI64-2262012. A'ar: 98l40-04503

.~ .... R A!:..... ~ .. ;..A" •

: 11 ~ J.IiJ3 R3' dll!i't 3 I Heli 11 'Ii:. '" tn

~ : 2262276. Hst: 98140-35191

~ UQ1M'i fiinr ~ thft" ~ ~ffin3T 1J: F~Mite tJ:nar iRft~. Jjm I

lft:r JRiPddid : IE nat:fla fRzu '!j'ietbf1" Har: 98140-90142

- H:iHlri~d ffi1If 4~\ u;ft ntml. fu'Ht >faT: 98 100-89645 H: <lFfied fR1Ifbl=iaz, ~

R: Hdti6fHw~Hat: 98552-06378 Jjbi3t ~ cJv tso1 Jj: iftiim. '8if'iI fe1;ft Jj: ifRl.l'lIJ fiiw, fJ~H316 ~~dlrla6 fu'Ht I

~iij=a reea~<: ~~1c:a : ~: ~ fRus '~Ual'

>Ii ~ : "iJHO fi:fut tJl-ro=- Ph.2262152,M.9S140·75504 fS'dri ~. ~ : ~·tEtH ~ M.98884-00061.Ph 2262051 R: ~: ~·ffiurliiJl~j3j'. ~~ 1-ft3'

~ ~ i!' tp5' tRi 3" ~ fdB-FdQil'ij ~

R.·~

IDffi fRul 'tn-f1)'

l«i3' ~ fRul ~ lffll' jRTt18t~~

~ ~ R

l.ffi1'a Heald. 'd~ al~

Jf;!f 1/3Q Hi(i)i6i RH"aIH fifc5r Fciiicti its itlld8'it ~

JfI\W ~ ~ mitit

ij;RrH ~ W3Qf

.... "fiJa ;!l rs:ft\tid aar

..

~

}fi]3 a"fJO fHur .~ l1al'

HiJ3" ~ ffiur .~ um' ar. al'5~\:s ffiu.r

ftl: (J fdij tin ffiu1

R: ~fRuc

... -

R3 ~ffiur

fMw ft48 rc:Ci~ ~ aRt )fIiW ~ ~.

3

5

6 7 8 9 n

_3

,-

...

HIEr~ Ram arHit ea6 Ci}{H ~ ~ II H'O 315 a 3 I 'RtJ afar reci '('jT}j' l2t Q I q II ~ (Jar q;tTfE))fT fuHfo ri ji;'il II i1fa' ~ fi! - Jj d I ~ c!1 fHflIj W1J m~ c!(j i Q II

~ ~ 1f5 Jifar ~ Jilja IJalf ))fl.JTg II afa' ~ 7i HQ MUi!1 aafH fltM'~t!tJlg II

",..61 ~ ~ ~ ~ f30 a ~ aFM(]Ig II b'6d afa' iff ~ afa' ftaf~ R~'a(!d'g II A'E ~ f3nr H (j Idl~l ft:Jo O'H ('j1}f {ffif ~ II E II

..... __. ---

~ 2065 ~ ~

msMla'JIifl 540 r~af.f r€~H :: 7 BAle"!

Jba ~ 310 .. 16 tiPJlel

Jba~ 1930 ~ 18rlMI~

~ ~ MH ~ ~ ~ (,)i(,)dH.Jl aM;sa

~ 2~

* \ja'B Jjt " "tWNe R'fuv itt * JRft\ft N Hfft mw 1ft

* adkft N awJ Mw itt

A" b' GIl RHWf Hta mfl mw .... "68~~ ...... fftR lNJiiiJt N'

" __ R'ftnr

5~ 9~ 16 tR¥it

16~

. -------

21~ 23~ 31~

27~

!r: 11(: I

II I J r I II II

I I I I

~a€ldi ~ »1HSi('ji ~ Y. aadl -Gi€tf §Jlaa l)I63cciM 3'. ~ 3dali W;:r ~ ~ I fER ~. ~ ~ HillalH 'ij1i1-1.PC iifsfi t«rH ~ 3MiH W;:r ~ (JO I ~tJi ~ dM'F.1' aad t(3T iJM~'Fft fa m'5, OTN-lfTC, l.Ifd~'a ~ RH· ~ ~ tJO, t:fI~(') t!1" MaR nul· I feR ada clitia' ~ 3". ~ ~ fJ:nfa' 3' Otft., ft:n::r ;;r R€O(I fuR ~ ~ ~-~ 3' Q'dFHa i

t'I _~~ ~~ ~. ft ...Q.....ft.~"'

~ :5'1110 UC, It1CJ' t: dldl6 ~ ~:II aea triEo ~lf1I'gn't:!I'I1.1 ~ I

Ftf'dad ade W I tfr:Ht ~ ~ ~ ftc g'd3~1)fT~ ~

...

~ 83t fuRa€d ~ ~ fa" Fn:!ifr ftl<!(,) feR 'M3".

1ffiB ~ cl afu fdJl)fT I IRJH HE"at ~ dMft dldl(*) ~ ~ iU -aU un >H3' t:f1~6 dR3'M ~ ~fapw it I ~ -er ~ r;4;eaft

...

~ iJij' M' 3' Lrzr m I ~ a 1.tJ1C 3: A§ae1 aaa rna- ~ fulWOT

3" ~dial ~ Fflij€' faur, ~ 83t ~ ~Qe (5Ig 3" »tA~Ael a,aa ~ 3 mfu..rrot .~ ~ aili~ag 'f1.J»{' I flaJb:t*M1 3: l)tRgf.t2 ~ ~ ~ ~ UO, fetit a'rl6131 ~ -aU 'ffi5, fetit ~ ))tRalnl ti \ni5f ~ un fuR ada ~ gtl "8U3' ~ tfT fffiJr

~ ~ - -

~ I ~ ~ ~ HO 3' Ht;a", ytiidl, H<E 3" Faaa fcxua

R81(')d aiPW ~ tJW ~ un I ~-lJ-2 fAlf lRIH ~ ~, iaelijl >H3' f5t:ft ~ ~ ))ftfto ~ oft r:ro I ~ ffi' ~ 3' i2' Fefa(JlHa ~ ~ un r Ire,,; ;ft VU-~ it FeJl it I

P aaeiijt ~ iida ~ 8" ~ H3t FE3611)ft ~ set", ~ fa' ~ tft F.tadl 3' HHi', ~ tft>Ht 3' ~ f5t:it iSt tfi' ~ ~ ~ -j Wer ~ I mJH ~ tft r~Ei1 ~ ~ )Pft ~ I it Va HH 1.IIQei ~, ~ tft ~-d~it.'li .~~, Q_ 6t:Ia-~ at3' ~ ~ I 23eia Fa~fa ~ ffttJ

~ un ~ ~-are ~ fu:r tft ~ H3iSot ~ ~

- -

uo, cmr ciJd36 ~ ~ BM'il ~ c:TO, ft:rH ~ ))fT}{ Rdl3t MJ €kit ~ il'tf ail aFJel ~ I .Rdl3i ET fEa' ~·fuW fuot ~

-~ u

~ dFS€' ~, ft:n; aacl dii'161F2Soc ~ .~ ?ct ~ ~, ~ ~ .

~ &ft ~.~ t.RTC«n-fT ~ uo t ~ ~ 'Auoa-l)ii!a1e-ye3t 3" EP"f'OH-Y"03t 3" ~ ~ I dIH()1aa; 2ee1d ~·OTH 3' W ;zae' ~ 3' aa~'d, d1ti613a ~ ~ CRW 3 ~ ~"Her

I

~ r ~ Hdl3i W ~ RTl'5" Rtf ~ feAi!1rW U'?) 'I ~ ow· i

V

~ JW:r ~ qJ9 ~ furbrro §ij M a1f R3'r ~ ~ I 'da ~

- --

gail'''' 3' fu~ ~ ~ tro- ~d~'d R grg-fe'3-o ada RdR2 (J'()

- - -_ -

3' ~ 8"53t ~ ~ ~ it, ~ Rtf ~ ~ ))jiBsa '6tJ,

~ 3' ~ ~ t:rr gtft om' #t, aMra ~ Bt orH-QR ; ~ ftleaft ~ ~->WU m ~ frtrr ~ I tRf3" fuu OTH-W3'ij ,

-' =

tit un 11Tq3" 2aelijl ~ lJSQc:iI ~ ~-))fTtf'?i 1.fiJJZ ~

""J _ ...

~ ~ ~ ~ I tft~6 Rtf ~ tft ft3" 1jdTC~, 81il3' ~ 3'0 ~ sMa »o:ft ~ t!t Qld61 om' ~ I ~ fi.rw& ~ tfi1t eij,ra'Hf ~ clEt cbr ~ ciH om' ~ retr rHd~ Had1t. ~ }fraaM, 1-I(Jla'J:t2d e- A'allE'(), elal(*) ~ ocil'S16 3' r~€a1 ~ ~ tft ~ R: crrE' I ~ Rtr3t aaa 3' m.st tft oM ~ ada 'RiO M3@-SdI3@ ~ are, lHe'M31 ~ ~ Wtft aae te" are

>Rudid ~ ~ ~ a- ~if.i6t tft ' ~ ~ ~ fdlClAalnr- ~ adi.V

~""I ... -

iI':ciI1!' t, ~ adela aae uo, ft:n:r ada @ot Et fBeaR 3"'

-u

-- -s ea'dI tft filedft tft &:rtr Raid '3" om' ~ , ftii:!dft

_tMtt et .. ~ ~ ))fmJ Rd13' ~. ~ ~ ~ 3' yt( 3" Adl€" ~ Ie"'", M ~ n:ae <10, ;l (')t ~ m') 3" (if \Wit

tJHO fRur 'mfO' J.Ar~

-

) RH"C

l~

1 CfflT

~ fi.p,fra ~~ -araft. .~

~

;:fll

"

Jla'l

R3:

,ff' AF3qJa 1lRtfu II .

Jft;::nrf ~ H'FcJa ;:ft ~ 300 R'MI ~al~aa"""d~re~n

...~'I!I 'O...!«;;I r _

f'etJl3 ~ RHCiffts ~ ,

'Ht13" lJT8T tRft Mur ;:ft ~ ~:r ~ §J did fRur m tft 123 ~."g 1 0 (~. Gt'€ fittJ

14-15-16 tll'Siit 2008 fun m~ela lidnl,~la lH3 (Q~ld Jj3IFsa: ufuMl' RiQe "&'

....

~ j"aT CRff §ldld lji6T (fi.ror fe~It!I) fVif

a:ft F.ldQ'-§Jli@(')' "g ~3 F.t' il ~i ~ W. ft:rilr ~ I 'fuR RH'aJH ~ 1ft (J ti a STar H d 8H3' fRur ;:ft lttft Rlfc! ~ t.1aT ~ QelRi ~~.~. reMh~' ftc rnif iJTdft Hit

- ,-, -

as' 3' afta36 ~ Adl31 ~ ~f1f ueffi ;:it I

1jir ~ tis" alaa61 Hit

I'l!t (Jaftied mw ift ~nd,a Jt3' ~ ffiur iff ~ Jlifua ~ '~

eN\!e mur ;:ft ~, I"tft aMea Mur ttl ~, ~ ~1:fNea fRur ;:ft • araft JjT

eolia wfua, !'it ~ ft:iur ;:ft ~ ri'rt":n7,' ~ ~ffl'tfur Mur tft ~, !J'TEl

f\PA' M1IC itt • waft, nft Ae d(*) ;:ft ~ iJTaft, ~ AMa fRul ffl -a"aft, '

r1!t Iddid Mur ifi araft, nft ~ ift ~ tfTaft, rn adnJh.r fRuJ iff ~

ftft, I'!t ~ Mur fft • arcJft, Sijlea ft:illS ;:ft em'" ~, ~ Roft3'

~ (~reCI!,) ~ ~

• tmfl : 1) In.fTaIH ~ lH'U!' ~ HtPt1~ ~ ~ ~ ~ ~

l'ft I (2) ~ tft RfT f'f'9103t fa' mf'OP{ ~6"?l alfu~ t(T a- or ~ tit I

Q iI' Ad ~ 'R'il3' ~ ~agal' I

(IS'){ ~ t!" ~ ~ :mf"d' ~ MIll ~

~ (gidH tft ofb.a 2 - ij;:aH R 15 H3Sa

2008 3a' m- tI~\:t~ un I

}-Ia'8M ftrS 8'H ~ ~~ (MY ;:ft, ;:rrt( 141FilS, 3 .

- ~

l:fR'f€ R~ (ljiEdl Btl' ~), ~ J'f,ftJ8, dtldrFH

AiFil8 (cnJtt 8'iJ s(,)31 ~Lltft) ))f3' flftJMi fllfdS' tlt)-e-

ao Btr alaal~' ))f3" ~ itu Hoc'aA O(a~IE RT ~ unl

- - -

lja'sA ~ ~ ~ '.rt+-r-'I~ r~()'H 3100/-, ~t'li

Fe6iH 2100/-, 3Tt:Jt 1100/- (jIM ~

~ 3' ~ tIt«J t"li<!dI I

~TJJ RO'ci'o

~{ ~" ~ ~:v"dT , )- .. ""j){ ;:r(ri-flf );1\:1'1

1

H!fU f.fl1TOit -e- ~:ii. liH'r3'11

Jf>«J ~""iJ"H"T ~ rlnJii'1 a,::i '..,.S' :iiJ'Ui't ii f}.out; 0;;." •

." -

mfU itaiJt -e "~.fi~ 0 l>f3' If''1OlJa-mF i!

:

.,

l-i~ frlar

2

J"

ol~ l.'J?~){t H:i ir~gTa-1

•••

~ u..~ m f~R'r. tnt' gc! ~ ~ y-nE"'7; au, a'a c::e"t

..

foe;' -3 ~Wa- ~ ,.Lifu:-r"5ii3 W-::-"\J7I'i I feR fi..n:ir: e-r 111 ~~~ ~ in:T ila?,T al ft:.rR- ~ i;1\.n lIrl~ H"tn ~ fa: :r;1ar~) RT5 f>.r.:tt 2f) ft3Cia"- 2008 ~. / 9'l!'1 ~ t:ft itt ua#t s ).. T("i".~ .~ ~~ R"ht ~..r fe:;r-r E- .3-d 3" H;,)~

_ ... _r -

- - --_

.

lGOJlcr\i 1i'1t}.flnr e1'R'~1T Irr.)t ~ ~J a- a~""I;f",,:a m- ~I

='~~ ".., _.'_' =rr=:

Nit. trfwJf.I)""'1. '~·lnf:3cr (,.r1iftnt-i Q~. v;:r VI

7 -if. 1ft • It.j ;~, ~~,-ri·fi.m .;J""a!a !:.. r \ ~ I ;;..,

~ UOfHU3l(aar-lO:OO311:00~~

(~ fRw t:ft ti1lt! fctg-)

123-m,~ 2j~(') ~aA280 t.troG-2, ~ : 0161-2456500

13-7-2oo8~· ia'r ft.reir ~~ H'M161 ttar-:FJH1OTl-f

15-7-2008 ~ (~) (~ 1JTST tRft fRur tft l>8 l-RB FaT ~ fRus tIT ~ ~)

KCE ~ fRur

HSIPeM : 98140-66012

I Fff3 ~ RB

Rf3" oTH

-

~ l?fTf1

}}flit fRH »f~~ ~ Cf03 ~ (j1(jO

~01882-221547,222521 16-7-2008 Rendte 1!' H'fRa "1r fc:diC!i 9'lft fldl31 ;ft wFua ktl

'H~ad HaT?>

~ fRv.r,~ rnw W:s

461/11 Htta~1d').f, ?;3 alf3T )llacttz, Har : 094663-60556 _l.f1O ~

'Itt aatfla fRv.r 111j3'a' 11: yol3 Mul, WcW~,

)}ar ~ 094665 -78309

__ .• Wc5 (TfiJ ))f(ID{ fRuI

et ))Ieald' ~)

~R fRv.r EW

... ",OLlIO , ilH2 ~ ~, ~.

.t~.B. .. ss, Har : 093122-43440,

n .. -"""'.W.'"''

26913483, 41622148

17-7-2008 ~

18-7-2008 ~ SfiJd

l'lfaB': ~ W9"~~ ~~fu e- SiJoi ~

~ s: UJ": jRT it

6

Fff3" "8"tTO" HTtr '@ tf~ R

= ._.

HE 3" ti () ;:rr ~ ~ U~Ff

-'

'R"f3' foof3' '8" "5 H a fe II

-

-

OTH Htr~ 3'T exT orf3 "iJ fE II

-

))fTfu 'R"f3' a-l})fT 'R"~ 'R"f3' I I

-

))fTif ;:rT5 })fUnl fHf3' arf3' I I

f;:m eft fFn=rfc 'R a-a~ ~rro ·11

. ._. - -

»f~o 0- -a f~ CX"03 -aTtJT"O I I

- -

- .

0( a 3 eft fHf3- 0- t1T5 eft})fT II

()16a it ftrn ~ R ~ 11:;11

-

r

r

~O,

Rftr se6 wq @trfu:r II

- -

Rftr 3" i10 ;:rr a ~ ~ II

-"'

,WltRItlO ~ itt liilia'i1 fuR ~ ~ ~ un fa"

;) ~ ~ ~ ~ se6 uo 3" ~ Hg\f ~ Fffi ~ un .Rd" N'ir W e-mt ae(') ~ aae uo ~ H ~ ~ .~ 6(ije (JO I

Jtftf ftsij f'3 yt ~ ~ II m.r iN3' '3" aft cnfa' ttfu II

»tra8': R ~ ;:IN R3' »S ~ e- F(*)d6 ~ ~ ~ .

~ (';'T}f ~ ~ ~ ~ ~ tft cnfa' (~) -a Wtit ~ I

"pf\r Mf3 ctPw ~ Jtf:r II

JMIil' ~ ItIUO't ft.rftr arf3 II JMa1l: ~ afJQ un fa' ~ ~ yw3W H8 tfi3' ~ ~ ~ JW ~ ~ ~ '@t JfiJ ~ ~ 1:l]" ~ 0Tfu fHB ()1ijGfle') ))fill tit Alee' ~ I

(')'6c

ft:rR at 6jRi'e lJ ota~ill~ II IPIV l) JflJ aaa tfleig II

) ......

U3"

~ l..Itf. W utf OJ O"?

1lI tft ~ OjAiJ wm thft ~ ~ ~ ~~ f '9et ~ ~ @u faR fro c5 ~ feR

..... - = -

~fT'RraqJd ywfe' "

dl@:::fI al~(*) ~ HilMI 4

-

- ~ q Ii] (') ftfu.r .~ tittt'

II 1.l8 a'!it ~ ~ 3ft:r ~ }fir redid II 6'6d ii2 ~ .~ 0" 1.IIal~ISI" 119Jl

1.1(13111

t.RJfi.rfu" .l.f1O (')

1.11 ~6 ))ftfJ)f ufo

1.1613

-

OTH

-

~

L,

QC

lfu me61e]

>wftr fi:RJ

'ij1't:fU

-

dlRI~

-

1.I·f3Hid

-

H@

-

-

~

-

-

~Ha

~

-

II II II II I J II III

II RM~ II

J.rftr G'lIt ~ 1.1 I a ~ ij If 3ft:r 'l.fal.itJ }fir faal a J I ai6Ci( Rt ~ ~ 7) l.Iial~ig 119.11

.- -.rfG-~ 8" , 3ft:r- ~ feel ~, lfOlfu"-cfaft ftft f ft:JR ~ 7; ~ ~ aao ~ ffiit ~ c)ijft ))fred( r~C(ld ~ ~ uo ~ Hgl:f 1ft Q.fg

~ ~ I iJJ 6'60( ~ ;:ft }i'cl6'ri ~ ~

t rtfRe~~ ~ lR5t 7Rft ~

11 II

URal ~ Rtft~

II

iRS" FthJ3 ~ ~

Fit ~ 3l:f3" R I Fcl a ~ FfCJTLI?)T 3" ~§J I~

-' ...

-ST. 8Mc:i3 fRuI

1ft ~ 3?8 HifCJ8 % fi:n:f-Ua t!l ~. 3" fR>wRt

fBea" Wi«r ))fft.{c S"Lf ~ ~ I ;:R-' ~ ))fJfi' ful:r RAat ~ ~ ~ f.etJ,CJ c(d~ (JT 3f RrcP fo>wo HF()H tft l-ffift-t.ftat ~ fAQid ~ ~ t-Jf"eT a I })fR5 ftfg Fft ~ 3l:f3 H,Fcl8 ~ RRS' '

~ . -

~ Hkft -ureT e- FRQ i3 (')Tl'5" ~ fa Ed' ft I fuot w ~ fAl:f-

v

ihr e- d't'l()1Faex f~B<::1a(! ~ foidLl' faa ado ftfg '831' Gialel(j

uWw ~ I »fi:r ~ fi:ft:r - Us tit d I t=t6131 3\ fuR B 'ijTff 1j3T di/elf ~ ~ ~ l-fuft-titdt rea- ~ fAQi3 ~ 3' fuR 75

- - :

l)f}Ri5' ~ ~ ~ J:ft l1faT5 3JB H' F() S ~ ~ ~

- ....

m:Jij' -~ otit· cit3r ;:rr Rae'l

m l')fCXf8.3JB AiflJS et AAS' r.ft (ffiJ (JfacflFa€ Atfus

.... .... ... =

~ fRlf-Ua" ~ ~ '3'iO'ti69F36( ",fQd(liji ~ HOffi

- -.

Heald 0'5 H3 ~ f6d RURJR 't:!l l..f31& fr I fi!Rtft m:JTtrOl' ~

....

C:MH~l.( ft:rtr-iia' t?t ~f:oCi tiBai!l ~ ~ ~ ft:rH ?; fR"tf- I,

iia i5 flaa-t:r8H 3"' ~"'atil· ~ tR"O oft3t I fuR AAa' i5

:: ... - - ...

fiftf-w ~ rea dift61Fad Ed31 ~. dlf63 ado ~ ~ 83T

Of ftfRr urfe>w I fHl:f - t1a e- l11dl Md tf3Tl)f ~ »10§f~ ad fe»ft Jjt ~ ))fati6 ~ ;:ft 8' 9'it fRdli ~ 3' grit R3"~ A a tU, aaFt!IJff' att6 oft3r 1ft fa' "l1fW R EH3d ~a36 Mo, Ft ~ afad1flie ~ gu 'Q1'ij' a 'Ua36 Mo I FJHf c((~'iI\Jdl '~ ~a3(!i ~ I

-

SHad' tft ~ ere Hlo ~ HMt ftfi:r ~ i} 3' aae tft ljt3'

- ift8 tft t.fRft ~ M ~ I QJff ~'l1'3J:t'(J ~ clt1a afcla' I " ~ ~ a-r tltJH l.Ii3J:t1() 8" 1Jl ~ ilFdffiFs€ H'FtJ8 iff ~ _' .... _",. sttftel. M:r ftJ€'Fea f\:tJl Fit fa' 3JB J1aTU3' ere 3' ,

~ ~ dloh ~ ere I

»taH6 ~ tft ~ ~ ~ »tQH'd l;!l ~ .~ .... tft ~ Jjl ~ 3JB R'F(Ja tft Jl8ll.fOT 3'

J.ffift -lffift ~ FA Q i 3 ~ })f}-ffi" H 3 til l.[qa- ~ fifcf qa}f B ~ fAQi3i ~ ld31~M ;::rrutrr ~ I RAid 1JfRtr fefd(JIAdlij . l)fjd6M~ 21Feoa1 ~ ~ fa ';;~Pti6131 ~ ~ 3" F.iH3di ~ ~~mcmJ dfddlfae H'FiJS ;:ft??~1dij~tii ~~

... -= --

HTffiJT 3"' 3cdl R3r m ft:n:r ?)I"pj fHl:r mn-r ~ urefHa' fF.n:ra" 3-'

ftfar c} d 'ti6131 ~ ~ ft:rill 0T"ffi ~ NT ~ I' »ff;::Rt , r~€~i(') ~ uo ft:rot -5 m ars tJrdd1fa~ Hircl8 ;:IT ~ Fif6d

u = .... -::;: I

RulaR fifg tfz ~ 3' fuR ~ faHiol Hac tit ~

....

~ ill') I fEu r~tfld ~ ~ ~ TI" fa' Fit d'ffi clfddlF8~

.. -=

H,fij8 tft tft Rdld ~ ~, ~, (jeij 3' Q13~ ))folHd FrO R

l)f6J:JlR(*) Wtr dFcle: i:ft Sfl'fE ~-~ ~ ~ SdIS'- !,

- - - . .

s!HI€ 1ST ere ~ RO I ~ r~'tJidi 3" })fFt'hJ' l.@? ~

u - ....

~ ftW· ~-~ W Rdld r~13M edI'S'13 l?16Adi aldn m 0Td"

.... _-

ufad1Fa\~ Rtfus 5 ;:rc-~ a- m ora- (')Iha: ~ fit ~ g€f.i -:3""

- _.._ -= -

ra6'ijta:m aQ ~ m f ~, tiC3i ~ FJE:T'lf3 cft3t J1t ~

3l:f3" FliffJS ~ HAat 3" HRJt-tfuft ~ FAQi3 ~ ~,F@f ~ ijlfii'>131 ~. it Faa m I ))fR'8" ~ Feoi F~e~j(')i ~ m (J'Rf'

.... U Pro ...... =

(JfadlFae Aif()8 ~ AFod HUf6R ))f3' FJa1lf3" cft3" fRQid 3-

RR8i~t f? fR'tr-w ~ feFailiA b16Htij 3' r~aA ~ ~ ~

- ....

~ RWft:ra' r\l36 3"' raMal'S ~ (} ~ ~ I ~ m

- ....

(Jitltftfaa tlFil~ ~ uo I ~ ~ 3" HdIO() ~ fHl=f ~ AtfclS'(j Siitrt;~" .i';)dt ~ 3'at tft>W F~ 8tfl 3'0(3i tT ~ 0( d C9

u

~ '3' H9f1? ~ ift ~ 3"' FeMI~r

~'~-~"*. ~ ~ Yfi'dl iIit tft r~dQdi ~ tidn1 treT I RtJfirrift # 5 ~ ~ CW5" Rift 81ti ffif I

-

rI!M!t'~~;.:~b::ft 'i; 5R t.H)eig~ -e- G136 ~ m I

~ ....-

-

s: Ul: J

Utm 1..4'3f.f'cl ~ RH' 1-ih!r ~ 8" ~ A'fua ~ Rda'dl

.... ~-

dMFal)fi' ~ 9IM3-~ ~MI'H.~ ~ AifHF.ti Gft ~ I

1605 ET. ntiJ al~F.t'iJ l)iocsa tft H3" ~ ~ HdO!Id5 wafl.«i 30 '3- ti1:r -l..(T3" 3" »1 H Fu <!Bl Md I Et o1:3l Q I e (') C«J ~ 1ft I 0(23 Bo9' ~ 7; §3ld3 ~ feAM'H t!t yotJ-~ ~ rea- 30(31 MFcld ~ al:ft Fft I fER ~ddl ~ 8i€J:i't] t"h]iand 3". @J:r t!t Mi,J1FE31 ~a:eli feAM'H 3" ~ ~ @iH)' ~ ~

- u -

~ <;i16 ~ fi;pw Fit I '3i'1d thJidn~n' ))i()H1d 81€F.{lcl th)iand

- -

is Fit aId »fdti(') ~. iff >mflo fR1:r mrH ~ 3t:ft. ~ "J faur

= ... -=

rEdiA fa~M or-l.fR'e" Fit I @FT ?; redol 6~d3 m fa ~

- = -

ijlde' m fci ;:rt 3'f d'fij' A'fclS i; FeHMiH ~ tld~aFa3 ao

- ---

- -

fi5>,{r ~ Hi re-o fR1:t I«fH B aRr l.ftJTa' "5 ~ ex d~ i f€'=3r ~ I

-=.. ':

RtiBz ~ fti SleE't1 fR1:t-tia ~ ~ ~ 53r 3· r£FtJ3 ad" a- fER

~ UtJ'(f 3" ~ is" ?=f3H ado tT t3jij~'o Ht I ~ fur

~ - = -

G'iI-H3r ~ ;3-a" orr> rea- ou ~ F~~,Ha' ~ FeRM"HT

= i

!Ji~1itiai J1BTtf3" ado tft cft3t ~ ~ C(O fuw "At I 'fuR

i5'8 h-~ ~ f~dro:>w t!t fr~ 3" ~ })1ifji€l

. -

&- fc'iJ U arEt m I Fit ORr })fdHn ~ FIT ~ E~:n~l % fR1:t-tfu

.... ,--=

~ :er })fFdRiH a3l ff.'t\:~3 ~ ad~' f€'=3r FIT I FlA· it '

--. HaT m fa §fld31 m-rtJ ~ lIg-~ ~ F~~Hat 3- ~ • .ra;a l)fttiJJ ~ ~Iljal m-rtJ frtir I@-~ ~PERRai 3- »patty) ~ Gtofl(*)l s(!'Fel)iT ~ I fuR AFav31 Wir ~ ~ ~~ Ai F<J a ~ m ~ 3l:f3" H' flJ a ~ FTEfTl.lOT d'1'tiT. tPift.a 3" ij'rl61Faa »1FQa'ijl y3l ~ rea- tifit3 fu"Hr lit I

~~~;la8iil fW' ~ ~ cl~IM yruo un ~. 3". Q]]" oii16'lf'aa P(;e'di 3" ~ 81A(,) sra f~Ezla(! tft ~ret ~ I Q"adiFQ6tiijl "ffift lidl3' ~ ill ~ HcilarO" ........ ~ Ea;1 g. l.f"aMT y:ft A€gl~Oi, &it ~ fo>1ft tft

id'd

:JT-

l:fftn1 aoe- arM ~~Rai Mr' !!ffif, ~, B& 3" irfE6RiJl ~ ~ aoo et HaT al3l aret ft I ~ ~ ~- ! dii"fiFuopa- w m ~ cJE ~Cjl ~ &:fi, Jf\3Ie1 3' ~-~ aed' cftH3t tT ~ ado tft y-aor cit3l aret ~ I ~-lf3"r. ~ ~ ~ ~ ~ or fa fuR E' F~()ia mJt I Rc«J HIRa: , ~ ddr »f11..lZ s:at=r tft ~ I ("5(!1 ad () WiJ FoHG M Je i ~ at ffift j:ffi-

3' ~ ~ 1ftf3' ~ HQif3r ~ ~ mJt MiRd ~ ~ i1JJI e-z, QTff-R3'r 3' })fMf()€f C(ij7) ~ >J1FU2(id ~ tTO I ~.

JjJ ~ tJFad1fae Aifu8 ;it tT Jjt ~ 3l:S Afua ~ RaTl.fflT ijTCjl' B'€F.fiil t'ftJ1ana ~ ~ ~ ~ F~()ld ?i it~31 .... c

c -

fl:rtf rna(*) ~ FSM9M ))f6~P.) m I

~ I a3 ~ a I ad -e- tJlffi RH' ))fT}f ~ ~ l1i3" l:f'Ff aoa~ ~ ~ Rfoat ~ tJa' as' ~ 3" ih8t Ad'd(')l tret' I I 1ft qJg ()io(i ~ ;:ft 8' a'sa El tr3T Fn:f3" Aa~i 'W;:r fotml cit31

- ,

fa"tJ' fa" ijJl ~ ~foai 8" 8A3dt)1<! ~ ~ afCJdi ~ iJffi1

- .- --

~ RO I Q_Tg A,rtlS tft ~ f.tIAa:i ~ faa€li:j ~ fniftft reu

-_

eaH'Q\Jl ~ fti ~ f.fiAa ~dal -e- ))f(!€?ri33 f~il'd tft 60(3'el61

~ - - -

ado ~ »1fQa'd 3"' ~ ~ €!H3- aae1d 06t' RO ~ J fi:tl:r ~

R,l'dalo ~ SISd Edffi tflad ~ ~ ~ f~ilia til

- -

))1*596' ~ E'Hn lJ3t (j'dlFaal ~ r~clld ~ Ru 1JelO

aael ~ I Jjt ~ dFaa1Me A'Fil8 ;:ft 51ft ~ 3la HlrtlS efU Ntr blfttJt RAal al~H aEt fWit ~ ~ ~ tr31

...

f\ijiij ... lteEt· «dd ~ fi:tl:r-thr ~ fb:r l.Sl dctets ?:; Rw-

ftsd@a • w JW ~ J3t ~ hiM ~ ~ % nodi ?i i-fet:ta1 1ft iliflfa Jet( ~ tft~o aAa aao ~ ~ ~ I @of 8-

- -"

tft'6 fcsi;i~a ddd ~ B!J61a dldolHT ~ I

.... t f&hf ~ ~ J$ ~ JftJ afut! tft ~ W 1f5

- -

...,. % t.RJR' q Alalia tJz tft iJ:oor R3t I

araa !iteijl-cfb.at 3'. ~ 3 r~f.t2 d'Holo1

....

OC(iij131 f'o~ciJ:t 'ffI'3" -l.fT:

l.f6rel

~

3':f ~

.cR~· 3fEH

MaE ~ f(jdr~~ '~

IT~-

r~gll RuRn:r ~ 1it;:r ~ 110 I ~ ~ 3l:f3 H'F08" ~ Bti1 tft ~ Fit ft:n:r 5 ffixr "§ ~ »1FQO('d' ~ B30 iJe 3: rent ~ ~ ad6 ~ @3E'il fe3T I

" . - .

fi::rt:r mm ~ ~ 3"" ~ §Sld3 'M:f.' YijFM3 ~

~r~"""f.fE""""f.I...w. i 3' a~ai-ofh.at ~ W ~ d'tio1faa oBdlE ~ '83T

6a'ij'3FHa' ~ ~ m f ~-dltiifQO(id 0(106 F.PH& f6gaa R'O I t«JNT EfaH-~ ~ »h:r r~A~IH Wir tia;f1 -Jet m I W3'-1.l'3' tft d6d3' % FJHTM ~ F~F~(*) ;:rrat 3' Eddli Wir <ii$C! ~ (5Tli5'-(')IH~. ~ijdr ~. ~d6-~-mrn ~. f60(M '& ditiolFaa

m Wir ~ ad(*) ~ ~la€ll?aJT Ql:ftRt I I1t ~ hioC( ~ tit 8' RWfI' ~ t1f3T ~ >21'Qid ~ ~ ~ »1R~d'a cft3r I fuR .. O"M' RWfI' ~ ~. ~ Iddl ~ »iT31f - 'S5 fHfu>w ftlH <W? €3 d i 3 dl~ @ira" })flU i Faa HS a\:~a tfl ~ () ~ tid i~i;t?t ~ are I tJl3"-l!f3'

- - IJ

l)IQRid ~ ~ ~, RWft:rcx 3" d'H61f3a Hl~(') ~ ~

sesl J:f3H tt ~ I m ~ 31:f3" A'FtJa tft mrruor fi:ftr 0'Ig

.... -_

A'fa8i6 ~ Hea ~ i;;MAdU ~ tft ~ »1fQdidi 1.f31 >weft

= ~

if'dlga3i ~ eft fi!'a" tldl21g m I f6dR€<J iJij" ffitf tT ))f1€df."J

..... IfI\ =

llH'tr N9 ))Df<';- J:If3t, i}lf - fu»rra' 3" g lel it I a I J=I'a1fu3' C( d oj ~

1.RJ' ~3-~ 3" WO-HTl'5" tTl ~ f1iem fld~'f~JW.~ >ftra:r Rfi'8 ~ ~ ~ ~ t.¥tftaf 330 fJ3' EA3di E" uitar '§

... ~ -

at ~ U'U ffift Hfo>w fcJr»fr I Fit ~ 31:f3" 'AI Fil a ~ s;MH~ I

....

~ feR €l1ra' ~ aF ~ ad3 a §fld31 ;:ro-tfl~() @ira" wafHcx

- -

·ftIin ....... @ it 1:fI"" aida ~ ~ R1ilRmt3' ~ l:r3H ac &

tft,~-~ ~ ado ffift fi!a" ~ JtO I . llijal tla)ft 5 ~RI a ti »fJfo 3' fHftp,p- cffiJ. a tRJH ?Stl ~ tft ~ is ~ 3' Hat ~

... = -' -

~'at ~ ?Stl qfa>w I fER orl? ~ fuiJ 't ~ eu tft ~ g ijiA61Faa Afa31 wa j!f,r.nu.I!f'to';' -if ~ I ~ % eJidl~'t!l 3' §3iti~iet ?tft

~ it c} Be'~ iilale'<*) ~ ~ ~ I lfQl:f t!t a~ \:1- '

tJ'ij" tftf 3' Rlf"tf ~ ~ i.f3'a {j1:r ~ ~a ~ iJ'O- I »fftiJt ~ f(*)E~ ttl ~'ti(*)1d1 ~ 'Y~'~3 cflit '~~ f11' 6'"0131 ~. y§Jf~3 ire 8~ d odt' Qf-u- Ad€1 I futft aldn fa fi::fl:f R €lid Q I d r »1 ?_)H , a ~ 3' FfH'l't:f ~ ~ Q1-a f>.1c( lJmJ

-

~ a'Ho1dl ~ FeMtJHUl ~ &ET dl6tC] W unr otft' I, ~ _ '

- ,

~ ~ ~ ;:r' fuu- ~ijft ~ fa- ~ ~ ~"

JdOi ~ ~ Hdlr63 cnJ a -am ~ r~eQ qij() ~ J?fdTe'e11.RTO cxa- I fu:r ;:r fuu 6F3o: ~- ~ fa €hr "S'tft f~tfq

... ""'" -..._

ua- ffi{' 3' (Jij' HfS31 ~ -feR ~ ~ tfuRrB tttffi -as fu ~~

~ LRn:r th:r ~ fER ~- fl.ran fVtJ ~ ~ I -

- - -

~ 3"' RtfEc ~ ftx f~dA ~ 1..PU3' ~ fR1:r-fi330 8" m ' '

- -" -.

~ ilfaalFae RJrua ift ~- FIT ~ 3l:f3' A1f(Ja -tft Ffl3T1..R)T

- ~ .

~ ildor 3" @aR'cl treTO cfurr I

... - ...

FiT qrg J)fd NO ~ tfl tft a JlJt a i a () fi:fcr- ita tft -tre- s ,

~ ~~ FIT I aeM ~ z:rtofHa" 3" a't161Faa ~ MJ Tjt ~ iJ Fadl rat! Ffi fij a ;:IT 1..fTR ~ ftJ a1?lf 110 I fFJ w at ~ Rddid ~ tJffif 3" it-FsoA'it ~ ~ &0& ;:rt ft;'ij fcrFf e-r ~au adt') I ~ ArraS 8" ftftr-f;Jdo :3" -i)Qor ~ 'iRl , ~ RHbr ado 015' fER ~ HureF.r ado' '~r'd3 ~ I ~ ~ tft ~ ~ ~ ~ £:lIdO aah t"' ~ tar ~ & Ht6t 3' t.ftet ~ ~ ~ fmn.rrot Qlijn aa ~ I Ht6t ~ ~ d'rlolFda Jiia31 El ~ 3' tffift tft ~ ~ J:fadl tft ~ Rt I R' fR1:r ~ Hlr(]~,.o I ~ EJ*A61f'a« ~ ~ ~ 3' ~ aa(*) m I ~. fR1:r W9

- ~ ~

R'f'uS'6 ~ EtiA61faa ~ ~ 9tft 3' ~ ado ~ ~~-

~ Oift· lin ~ ~ or tiT flftft ~ ij'HolJ1 3" ~ ~ ef,,! tft>W ile'f'egt ttT6t ~ 'RO LRf 1ft QJW ...... 1ttrCJ a tit ~ Ht6t - t.ftet E'" FAa IS n: coJl aa 3'0 '3'

UrilM' Gt36 Rt ft:m 8' 6ftf-w MJ ijift61dl sra ~. ~ I~~~ ~ Rt at ~ ~ ~ ~ ~ Rl.lBc ere f#aT t fffif ~ .. ft:p,pJa '.tlara ilU(fJ1lfO ~ 3' ~aQ FeRe· Fft ~ ~ lie ~ A~MCS Ot"' (Wah' ME <i ftn>w I c;MH~l.f tKJH' 3' ~ ~ Mt/t-tftiio ~ ~ ,;{or az far>w I Htat-l..itt.ft E fRQi3' "-

* ao Far fa HQtf tft ~ 3" f\; U Id ~ treH. JiliTtJ. d'M13t )Jf'fe' ~ Qoat MJ i3~1 t-~ ~ I H9tf ~ ~ Jqfcnr ~ ~ FJeaft ~ ~ mjijl ~ ~ ~ • m; I HRft-tffift ~ fl::tQ1a ~ R1fac Qa' fe3r fa uo H?i\{

-

1l'Ofl.fc.f 3' d'ff61Fad ))ffbaid un 3 ~ lHfbafijt t?l ~

u

aad' €m ~ ~ ))ffQaid ~ I m ~ 3l:f3' R'fil8 ...

"... -- ..... -

JJ8'lmT ~ ~ ))ffbaiijl tft ijTl:ft ~ faR mr dlrio1F3d

saJt U'Jl ~ aan tft t.tgea lf3'H <l m 3' fl:ftf - tfg ?;

- =

>H'U! d1fl61rad Rdaidl ~ ~ aao ~ fHufad 3' HA81el

- -

".ftU.itiij 1f1B it fln>Hr I fR't:r-Jj3t lHORiij Jjl ~ ilFadlrn'

R'fua tft ~ aldaM R§Jil'S~ RHO ~ ~ ~ ~H3i

- -

~ ~ R ~ yaH ~ Htat-t,ffift ~ y3ta ~ ~

~ I MtJ-w @' RHirad ~ ~. ~ ~ f(}!3'~~ Rlff Jjt ~ ~ Jjt ~ RIFfle, 'Jjl ~~aid H1fd8 ~ ~ Jjt JJR!tiM 3J:S H' fu a tft FI8'tR5' er feH cil3r f fl:ftf 1IWtt~ lti§Rid Jjt.~ 3Ja R,riJ8 et t'ittI Rt ~ tJFi3d1Fae

... --

it ~ lI'eft 3' f5r tft @)fidl ~ mii; I Fe 'B'ar Rr ;ft %

- -

... itt t ~ rem ~ ~ ~ B%"j om· 1ft cft3r I

1MCitiM 3Ja R·fd8 8iea,(]1 @' 3Ja JIH1"O lIIII:IX' J~dI' it lJ')E ~ flftf-w ~ ~. i ~ ~ I Jft bIii'M 3J:S RirliS

...

~ t ~ Had ~ "rd8 ~ Jm1UOT 5

........ ~ 2ftR~., f« jR ~ yaH (;j;;ltJ1el

'~., ~ ftrit ire 3TH ~;::;;;;Pii:iii

RifiJa fi:

RO I fJ.1

Rlf(J8 ~ ?i }{T(jfR ArM fi:

alad' ~ tJ1lft" ))fIl.

~3

n ....

r9 He

RJ..fTi1, (31d I 3",

Kfol:a

H8i~1 ,. cira\~

W 3l:S" ~ I i=R" l:fT QJg ilfddlfae HartJ8 t=ft fFrt:f-t1a ~ RR·raa ~ ~. ~ d'HHl oro-arc ~ rft ~ 3l:8' A'f~a ~ BEf33 ~ 3i ~ 3".~ 5" 'Jgi Pt ~A3r3 fcti:r ~ ~ I ii1g Rafcla ~ fcs-e«n-r >'>inA'd ~ ex'dHi 3"' . r~ilM fr ~ ljt ~ 3J:S H,rtJe ~ t:!a8'd Mdl''4~ FrO I ~-QHi3ai 3" ~ ~ Hdl3i fuR- ~l~'o fuB F.Jl"HB ~ RO I 1ft ~ 3l:f3' A'FtJs ~ J#t e1~1(') ~. ORJ '

- wi!!. _ . _:;::

RIFiJS fRtJt ~ fr);:ft 3" t1crcx ~ ~ ~ ~fHA 8~'~~ ,

flO I fRtJt f?tJ Ifto OR il"er ex do HEr R11:Pw ~ ~ . 0"l'5" ~ ~ r~d'b ~ ~ ~ dlrQ(! tft 1JEfT Gft

= - .... - - ...

~ .A-r.-r':;:" ~ , n ~ n ~ -.-::+ j:! ..,

::501 I leN 0 IHq-tra" ~ qJH B" !la; >w3H-r~f.t€'H Q 1j3' SdlM

alar I ~ a-rr fa Rac t!t HFa31 ~ fffut ~ l-t68M "5 QA'dC')

::::: - ,

~ Fit ~ 31:B R'I Fil S (J}rn+' ill 1.fH1:f iRJor - R3" ftTIJT ~ I

.... ...-... ...

Fit q_rg clfaalfae Hifus ;:IT 8" m ~ 31:f3' RifCJa 3"'

- -_ ...

flftf Adl3i ?; ~ ~ cit3 fa' ijJQ-edSI(j ~ rro-eM3

~ - --

- -

tft sAfe EH3a 3' ua ~ cit3 tfT(!' I fA1:rt ?l fuu l-iFcl8H C«f

. -

f19>tr Fit fa HiJI5 Haara ~ fi::ftf lRJH frte' ~-»1e'~l ?; d C:c

_.. = '

~ ArM RiQ6i tft 4!d3' fllfeti a I fr.rtf-lfu ~ ~F6a tta"'~-

tbdga a~ig~ ~ fRl:ft 8" ~ R~liEi ~ ~ B9

- . . -

ofSt))ft I B3' feot ~ tit 400 Baald ~ Fit ~ 3l:f3"

u _ ...

R'fus ~ 1:fl ~ il facH Fae HI f() a ;:ft 1..fTR (J I t.i d fr are I fi::rcft

~ H'6Oia ~ '3" Rfoa RuraR frte' WHl45' ~ ~fidl~ ~ 3- r- ...... _ ~ E' »tC:Ad tw aao ~ m ~ 31:f3' RIFCJ8

.....

Haft ifist tft yar ~ oret I ~'~-Ua ~ ~ RF6d

• ~ :ns R'FfJ8 tft saa-~ ms tit cW ~ lJDm fctJ Jft ~:ns AiFil8 ~ ~ ~ 8' fi::tl:r-

~h1H1faI' a ~ ;ft ijbr tt CS'3 PM3 Qd' Fital Fit I fER '§ }fid6' Hi' a3M aCS6i om" FIT aMra ~:_ ~:JanU!;,ji'~~~ aan' Rt I flftf-w '~ orai1-fa", FfH1f;::Ja'

11Z R FIQ I Rao li'M3' ~ aftipwz ~ flftft ~ ~r<Sa" fVg l[ez et RfaJl ~ -a cm!t 3f ~ RuKm ~aii'S 1iaII1R aeat-8tJ..rat ~ ftp,par Clcit Rt adt'Si I Jjl ~ 3la ~ 3' RH'"R E' ~ lM3" ~ ~ Fc:a4 QQO ~ i3 Jill .. M:r Mtft ~ ))fdll; let ~ ade' fa'"ijT i} I FAdS;; fi!u aMfa QR Rwa"B ~ HelM ~ !Jaral 3" RaJ) ~ '&r Ro-~~~~~RQB~fWftJUT~ I

ft:rtr-w e- fEfl:s(jiRd »Ig!tr:, ~ Redid e l;l3t aii{ei@ a- ft:rtr 91i HlfCl8i6 ~ ijit1n1Jl 1J3t • m-nr dian ay3 J=PW f1eeiE1(j1 8" 1ft ~ ufadifae

tft ~ Jjt ~ 3lS Hi Fil a tft Jm1'U7iT 3' lffiftfHQ'a ~ ~ ~ Jjt Q 6i6d ~ itt et FEt:fidQidi +1'f'8Jrr ft' I R· Jjt ~ '3lf3" H'f<l8 tft RRa' fR'i:f~ 3 diH6~r:3a t:I~a31 ~. Ut! m:r ))fIlft uo ~

IV H'fdSi6 @' reao mas chft n:aQ otit~ SMra ~~

Htl f2ir RJt8i f*-w ~ ditt6131 1J3t ~ ttt ~ crot"ft!lft era ~ ))IFuaiiji 1.l3l ti'dlgd ~ t!t

.... -

fWt t I 181 ift JI8'1.R5' fm:ft ~ t1 aa-aHH

- -

ftr .. fIlraB tit ~ ~ ~, fiu:r ~ fi:rtf-H'6FRd3i

ill ft I ftftf-lia tft lI"a'fHir S" ij1tt6Jf:3a ~ '3 -- ~ ~ f*-w @- ft!r~hJiH ~ 83'

..--.. Ret .... ftftf-tla ~ lI"a'fHir

tft

fldl3 ~~00r

,

CJ1:3" ~ 6 (21 ur:r) ; ffi.f3' 1652,

(14 ijO, 1595) QJ9 oft ~iii5il'fl (~) I

~ -_ -

1ft ~ ))1 a tto ~ tft, 'Ijt )ff3T aTaJt ;:ft I ito ~ 14-(28 ito m.s 1663) I (~) m )ff3T ~ tit tft cta"0_

~ -

1MP iJ.ld f4sr m, lfu:ft ~ tit, tjt ~ ~;:ft 1 (»f) 'Ijt )ff3T(') i oci1 iff ;:!t ~. -

alai ~ ~ t=IT, ljl ~ 3ar 8(Ji;ea;:ft I (E') m }{I3T )-I'ijt ~ tit 3'm Hdfll-5 tit I

-' ... =

~~,ljt~~,~ft1riJa (Micla), a1d3lju, l1F<JdIH, ciMRd, firS'a ffiJ, J:Il (J Faa1fif~a-, C1T~ ffiJ I

(1) ~,(2) Jjl iJrddlFa€ytI',(3) ~ffil (~fuaifl), (4) ~ (HMua) I tlDllrJ'-_;:r:r Bift 5 (6 93"), m.a 1701,

2 )f'\fiJ 'Fi51644, ~ (M') I

11J: tl f'ogriO .~ ~ .. ~ ~

l.J~a31 ~ 3" ~ E ~ 3- Hi{2 foa51 ~. f"Ht;; ~ -

'3Miet €rnH ~~ ~ RH. EU-t-p Cj-~. ~a~9 3" fe'C.;

- - -

~ 3'a' 3d€1. fcxH ~ tiE-~ t Oriti" H'n~ ~ I -~

- ~ ~

atit fuR ~ fuR rea-QH 3Q' ~. ciEl ~2'6 20 ~2 3" ~

~ ~ M30 ddel ~ 3i fER ~ ~ (jq-eL otit HaT "))iISSi;;;( t

- . -

~ Q1( 1Jl"6 a3' 'tIa' B"a'. ~ 3' ilffiH .. fucx ~ -~ REI

= -= .....

~ dd€( 3" ~ ~ ~ f44€' ~ I ~ ~ ~ a ))f3 fHHt ,..,

Ha5 ~ ijtft I "l)fi8S:Pd' tr ~ a~l'S Ql(J ~ ~ ~ ~ dIdo ~ I

m ~ 1.fi3lf ?i )){fl.( '1.lTl! ri ~ t!1-~ c,.......

.. - -..._ --

~ a,8 adl3 ~ ~ ~ 3 R€l~l btdi~'il 5El. iffs't:

: ~-J!t ~ 6,'tia ~ - ~ HOT wfu ~ " Q afrfa".

"" ~ ~p, ~ ~ ~ ....... ~ ..... "

gi:eril1da es d'f'J6if:3Ci q!:SfJ t~~ • dSla H1"8 o))fTlfC ~

gtl 3a rea- cft¥JJ1a })I}fO 3- fe6aM'm bidi£IE1 ftt~:n I €ot ~ ; ..

- -

~ ~ fliBa ~ .. ~ac t:fij'Hf ~ 6de'di. ~ ~ -

3' ~-Qidt))ft ~ ~ ~ I ~ ~tJle ~ ~ fi:ijr ~ ~ otft recr ))@a~' ~ Wir ~ fi.r5l Hi3H ~ ~ ~Qel onft I

~,ifi!ila' 1iaCj .. ~3"~~~aa311>t ~ ~, uv-~ ~ ri ~ Rad .. rHea .. R3l:r. J1H'03T 3" Rlj(J

- -

.... Jtet~4!"a ()IlIi~, flxn.m' f~eiijQiat ~ a<x ~ ~ EGl'~ .'

YillRt ~ afaa ~-aa31 .. tful.r Hra~g ~))fQfu 3- aata @' ct sari! ao ~ 3f arIDa er· fetr -~. dd(_! tft F_: ..

k ~ ~ 3" '~iJl ~ cladiFs€ R:rd8 ~ _ ~

-_ _ N

.,lIPid i!t ar yare Jrel)ff I RfdqJ~ ~ .Hta1" 5" ~ . "

.... t 3(Wiij1 ~ I ~ ~ 'sIQ?:'P>t~· ~ ~-

- .....

c&c JiB 6F'iad'l-)fIQcJf 3' })I FJA I ;:r ~ aa7i ~ ,

,. ... ~ ,.

~1JiUIIF Hid Ride ddO ~ Faadl ~ Qid61. aSH:: t >-

lMftkJi Ykaao m ftm ~ ~ a _ ~ . _,Jlft1im J/l4ij36 m fi:m ~ ~ cl ~iJa ~

fuH fuHrar 'dad' are, (j'Mifa "R3t' ~ ~ Fit 3" 'iJdl3'1' ~ ~ , ~ m 3f dCi@(15 B'ud feR€ ~ (arE) 3" R'O?); ~ I ~ ~ije'H tft ?) fuR 3ai:ftM1 "§ ~, QHB "5 m-rf5>w >'>f3 ~ 3· »1Qd'ij 3" ·})1FSA" ~ aC(<: ~MHf: R~ on:ft Me( I e1 -5 fu€r' acl A 2:1 Fel)f :-

-. = - = -

I liN ~ t?;:r tiRr. ~ tita ~ ora ~ III

- - -

2 »lotio ~. U5fc a, HQB ufu &tree A~IJl , I

- -

3 ~tfuft~, ~~~~ II

4 tl? ?it'ln q@"~, ~ ~ ~ ~ II

5~ f)::rl:( l'>1d€'D1 afu, ft;»f l1F(JMI 3fa" ~ f?kJ"a1 II 6 ))fiJJ}f ))1dliJd HfdqJ~, ~ Jjlf ~ Bt!J AH'dl II

7 aMttFar tfuft ~, FOih3M ?ft? '1Atfa ~M'Jl II

8 trfur trfur flFai!ld ~ l)1~31d1 II 48 II (~,1)

fap,po1 ilff'dl fflur ;:IT 5 fuR l@ft tT ~ ~ oft3r ~ I UM tim (~(')Ioa, ~ fu-, ~~, ~ tJll-RlR.). ~ })fa tio tft 8') 3" tfi1 ~ R3", R31:r tW, mm tilaR ~ tft3", ~ H3ilJt ~ '8'3T ~ cfur I ~ tim ~ QJ9, af€l3" aor (~ feCJ6i 8" ear 30r ~

-_

~ 3Migliji ~ I W3'-"ijJi ~ (')'l8lfia-Ql1 ~ ~

tft3" I

~ })taft(*; tft 8" tit ~ ~ UMed ma- dlFae tft

--

~A~'dll

(~) ~ til tfuft ()){(it') ga treT, ~ ~ (~) ~

eJ1!dI I

~ 8Rr qrg (~~) ~ ~ 330()'d, ~ Htrr 3-

-_

lR-~~~1

(~) fi=I'f lHa€'A aaa ~ ~ (ft ~ ~ r)-gr lIrdMI ala' at €dF.fh ftE" un I ()){(it. fcffi 9" J<!dr) ? :tRRH ".a,ea (".as'3, HO srit 3" tffi) J4FaC1J~ tft 5

~~lM8IrK ())faiH il'Q) H'tf 3"'~, '8!, ~ fiR I dl ~ r ffi FWib(t ~ tfuil ~ ~ ~ ~flid a-l:fEit

at3t an:ft ~ I ~ 'ito ))f~3id '!fcJT ijOT' (e- ¢ tJTa', Mf 2+2=4)

Rra~~ a'd'n ad~8I I ~-~ iff 7)' ~ ?ra aEr : ~ AA,J)Q ! ~

tr'O ~~3id ~ tl"fu '(Jffu 9Jg' trfa Faa(*), ~ 30r du''ed '3

-_, _..-

~ J1flk mur :ftrl, RF3qJg, ~ ('j16d iff Uldo t(dodl : ~

~ tft ~ ~ ailaO -I ~ sar a iia Ret-liR "3 - &

4Jd3' 1fU3' aadl' I H atft lJBO aa fa futr rd"'~a t=I'3' ? ~ -))fC1J}i ~cn,*d e1f.t~d ~ ))flU ~ ufaaH'si!! iff ~ uo f (')i()d, WQ' ~ ~ '0 ~ I' yor: ~ iff ~ WQ eft dRh' I' ;hit ~ MJ ~ ~ fa' ~ ~ ilor ~-~ ~ tre ~ ~ afu a- M3' R'3r ~ fa" EtB' ~'

- ... -

Q'd(,) cfl3' un, ()1' fa' 'ijTtf ~ Mi M M t

f6aa'dt ri % ~ uaa wH ~ )-fiJ5' MJ '~~-~'MHI'-~ FAdH(j1 3' ~ mft ~ fl!a' r~8a cit3" tJO : ~ tJTt unl HQtf ~ Fil aQ MJ tidl3 iffir ~ -....,.+-+_ "11:"1' ))f3 ',ff" f{idlt1 iffir ~ ~ '~' ~ ~ ~' Elle' QiJ61 ~ ).fccee Rt I R, reu ~ 239 ~ 3" 50 ~ d' FbdSi3 tpift Qtit I

'iic5}{ utg' 'lffift tfuft' ~ H'l?a' ~ ilFaJIFae H·fil8 tft ~ bN3'a 19 -eo 1595 (ms 1652) ~, lfTST ~ tfi a »taeiA ~, Jjt H'3' aTarr m tft ~o, ~ at ;eiiM1 (~ kif afl:1Jf' I R ~ 3' 3'lft cm1" 5 ~ ~ ~ So wa- m : tnf;, lMiI'5 ~ ~ mY RHO ~ m3t I BTaT fer ;:it 7) ljl ~ "(litO R itt ~ ~ 1)fQRid ; Jjt ~ ilFaa1fae RifilS ~, 25 mft ~ 1606 ~ 11 g ~ tit ~ 1Vir raM ~ ~ lM tftoCt .. @' 3Mid' ~ I ~ tit %, €R3iij aMdft t @ 3M" ""i~ I

., va- ~ yr€,,; tit ~ <;dR qrg ;:ft 5.

~ f\a t i1IH ~ 3 r~Q'3 et ~ fti3 Hrttrt;.ftr.~mslc~~ ~3Q3'

~ l.ia MajiQ~ ~

m fa P>at H'iJ~

... -

tre t- . iF

...

~iPQn ffift I l«f: cft3r I aoo CiEl

JJi,~ 'diea 3- ;cl ; l§ fiR a- a, tI'3" ?

~

R'llcn .. ~, lffi J E'R3

Edt",.. W3' 3:JJR3d .~ ~ R'<! I fRlf .m.-r rte- lfRJ QR i'fali~(! :er fuu ~ >lifo Mdl;::' H'Qom RHo ~ 30!IiiT ~ rea Rt fa ~ ~ >Har-~ ;:n~6 H1@1! 3" ~ ~ }to }-RJO tft fAJ ~, bf3' ffiJt, HGM 3" »f}fij" Hl~6 ~ ~ ~ ~ I

1ft qJ ~ »fd H (j ~ t:ft tft f.H:Ji € 3 B ~ .3al d wa"1I-RGfIH3 £ W vrrJ1T 6Hi6e" t:r ~ ;:rrijT ado ~ fhjiaftd . 8'ef.li il 8"' mmt ~ijlt: (tld3if I CfTO) ~ fuu ~ >wfaT>w cfuft· Fft fcf H'H H31»f aa3 Ch:rCi HFdQjet ~ ~ .~ .~ ~ ~ ~ olf I EH ~ 3" cfuft ))fI:fto a I€f.i I tT ~ ljt ~ iJ Fe dl rae tft fj. ' ~ ~ ~ MJ ~ ~, 3' ~, (Jed3 l-ittW HR; ~ ;:tfta ~ E' ~ tlSI~c: ~ 00 oft3t I ~ ~ tft % fectfMIW faur (]i' ottr C«r R3t at ~ 52 ~ ~ nITrr O!d6 tre 1fN"· RFaala ;:IT "Stft ~" ~ I

-:

Hulana ift, .~ E' weft RHo MJ ~ ;:IT ~ faR ~ tft ,

PdC! OT ~ ; ~, J:1ldtPO e: fu1;5t 3" 31:f3" ~ ~ ~ tar 1f3a' ti.Pw I a i el;fi Jl crnr f1T @R ~ :cf8 -c5a' ~ OTH m

- ~

~, Jft ilFaffifaeya, C!1~Hd )-o1fcldlH 3" ~ ~ ))IAB'hi

.. tJro !fq ilE", ffiQt ~ ~3il '~-gti() ~ ~' til u1 ~ d I ~, Afacnai '8' faR at ~ rea- fflg' ga- ~. ~ aaHI or

I ftftr ~ tft ~ a4M fo>W 3" mrn m aad1 ·tft m-' l'Rft Rt, ~8CiJ cl~fI w HW woo m om" I

Afddla' % SiErle feil6i ·Haft· ~ ~ fi:r1:it Udtlld ~ ~ ~ ciI3' I <imfur it· ~ & 6'60( H'3r (l1.m;) ~ ~ flNtal)ft 3Q tif:r a- fAl:ft tft R'O mit 3' 'Rrd(')IH' ~ ~ I ~ift~~ fHal30( ~~~~~~. fait ~ wa-bhJ -g ~ ~ fN"" ~ RT Rae

(1) Q iff % 'Htcft' 3' '1M' ~ E' 3Mr;g'iji l1tfl>Ht g a4M fi:rtf ~ tft o1tr tit ~, ~. 9dla1 3" aa31 E'

t AJlt!' ~ ~ C«J ~ I glaa fttiJ aEM a tiEftJ~-~ >ttfJRi 3" difsa31 fttiJ asi!lM fr

, -

~ m. J?E $ .. H3rf fAea 3' t!GJT 3" "A1:ftl J:1a31 % i.ffi i1lnJ ~, aOddl 3' ~ t:r FsadlM ~ aldn cit3r ~ m , RF3Q_ldi 5 ~. er R'dt yttar adca;' ~ 1 F.iC'irll tHrnt) ~ ~.~ fait ~ ))(rfto ntit·~ H"lft. fo))fT ftrs, tra'H itMi~o ~

tfu:ft ~ ya3t HEt C«JO ~ RET ~ a a ~ I e1 Hhft "& tftrJt

- -

(mm)~"#8~ I

bfJft· fo3' re-u ~ 0( d e ut fa fif1:fT ~ Ife1.{ '3

a'ti(,ldt fec{ol ~ "g Wr ~ ~. ~ tft ~ ~ 'Hta1 3' 'tilal' ~ ~ 3Mf4'dl er il~IMi ~ ut 1 ~ 'f!S fuu ()oc3 i 'At" W ~ if' til e ' u- fa" fi:rtft ~ mrn or ~ ~'tto131 ~ tit »PU'dff.tM' ~, Rift' tfl~() E' iJd' ~ 3' (JQ ~ Et ~ I 'Hta1' tft 3l'5~'d ;:ft ~d3' Clc;E(i 'lfuft' tft 3M~'ij "

Hl"Fe3' ~ exd61 ~ 1 foF.fl6' 3' lJlf 'tita1' ~ mfH' til \ ')){C{TfI ua: (1'83 Wr ~ ~ tV ~ ~ tit 80:31 ~ ro' aB1 ~ a. .:. ~ a "~...d+" l.fTl..f3t .~ "ito" 3 'ffiJlOr ti'C' u I tt (')0: ~M ~I O'1l'~ I.., ::)

84!1 ~Q ))f3' ~aa1 3" ftrrtft 'l'5'9 fJ3' " treH 3' d' t't ?)lal . B }ffi

t:!t ~ aaQ uo, ~ fi(tft ~ ~ fHQi3i OTH fe6A'(g 'Olft'~. ~ ~ lWW, a~M treH ij- or m ~ ~ ~ ~ ~ Eadei I m ~ t=tl fuR fal:m RR tft J11.fHC3T ~ ~

...

~ un fa' Qil61 er RAla Wtr ~ ET alan &~f) !fO}! eMIQC!i ~ I treH cit ~ ? Hat (~ Hat) ?; g§3ldnl 3" ~ ~- iIf Y'c & ij\f ~ I rea treH 3' lititJ~ ~ ))£fw.r ~ Q vt Woe ~~ I

;w atft ~ rOBi6' 3" '~', 'didd' 3" .. _ ' El

flAIr t lIS t!to (mm) a~M 'au '6' tit ij'fu 'faT>w 3X um-r ?% Wfift ftR&61 U wit Qt'!aJi m I ,;,m H Fail -,:rt (Jr,:{ ~

-

." , ~ 1ft ~ ~ ~ ~M(!' fWr ;. I

~ frE"~

"

~

~ ~ ",ft:liJt odt'il' 't«;n;' -. ~a'~ -afu a, ~1 if~ ,1 R(l€T

t , t10H (RiJ ~) ~r l:fT'ffi ;:f!c.?7) : fua' ~ tnfr -=nr

.. ' , ~VJ

~ fi€d o , 1.fT1.( ~ I ~ tRfH'-mo ~ ;:ft~6 ~ '\~ .

, . IC .... 1 \.4q IJ

Ct ~ :orrt' ere Rae, ~ ~ tJTal-fCX ~, trrTI arfuija& ~ J!JH'Rif I

Fedt dtdO" m far '~ tfuJ' (') 4Htijt' .. .tffift~ ~ aMidf ~, bf3' ~ ~, ~ - RR'da ;::fl~i"j 7; ~ a'6' ftt:rr J ljt ~ H,fJa t? ~ * ~ ccB R'Fus iff dtlo1'~ fuR gae ~ rr ~ m.rac dde1 I 'Fit ~ R'filB fOda~ 3" ~ aleao ~ '{b lit ~

, "', l? .. .. • '1\..1. '1;')

31:f3' UQ 1fiX"6 ti:aa" (ffij- Hfabft mft I rea fuu ~C(31 ~ ~

aa6 itor ~ Fa- lJfQ~f'~' afu>w fatlw ~ ~ ,

~ 31:S'~ A'fil8 I ~ i; ~ ~ '~ fita ttl ij'31ft I

(2) ~i~l tJ'aa'dl 'I 'f.VJt fu5T ()TH' if1'ij' ~ 'r;fq J.J

-

tre, ~ ~ Uf(JM, J1E1' fEdcft~ ~ m ~ om I ~ tfut

tit i:3il '" ~ tit ? u do :, ~. >wtf 7; fuR at ffitl B'a ft&& ~ tt aai:t' or cft3r I fufJ fER mft fa ;fur ~ 0" ~ ~ 3 FEMia t!a<! mft ?i'tit. ; HaT' m;n.(, i)-afl:pw, ~ a-

InLWr ftra' 53 JfO I ~ ~ ~ @. HE" "~ ~' l)fil tJH' - J

laRd I " (i1rga6iHT) ~ iPM3 lW ~ I ~ 'HijR6 m, ~ ~ - '~(~ H,fiJ8J ~ ~ Mead ~ a ))fT(? LJij' ~ ~ ~ ~ (')Tlo5 iJij' H~ I ~,.. itt roaMer fOcrr I" feu' at+: fa ))fBET aaal tft 03',

tm{ ~ a1lPw ~ m, fm:f tfl ~ ESt ? yH Jft ~ ;it % ~ Wr ~ »JtJl 9aa'61 ~ a cit31 1ft I ...-~ ffi Q tft ~ ERfe Odla-aFaJifaeya-fW ~ ~ aa~le1 aret I Hfucna1 tft tR frttJ ~ Id:fl RO, rfhJ(')t Mr ~ ~, t=fT(')'l1:ft, ijEo WU, 'l'I t8l')! ttar uo , ~ ~, ~ $r ~ ~ ?)Tli MJWi If ;:ft i; faR ~ cnft -ufd1'9 ~ ~ cfl3'r f <III!JI!'IIr.I .... ft10 ~ @U ~ ~ aae at ~ f1T1RT, •

Ef' gC rrrtl5

f'

grn~

JT~f

~. ))fTl[ ;:it gao' i5 ~ C«JO ~ ~ fRcfT· ~ & I }:jilAi)

- :::

~ l)foH'd ~il()i ~. ~ l1fH>Ht ~ ~~rd reu· F.Ia~ yfFfq

(JO - '~ oH H€o, ~. ~ (~ W'. om' , tjdle', ~. dda i} ) , gtJ(')1 ?8'~' n% f~atf1 tt3" ~ Ci'ijO tit Rl=8

- -

HO"tit Fit J

3. fi::ftft 1."3' d :-

...

'8"'8T (lJaf\tdi ;:it, ~ tft ~ ~ Rrftl8t.F€ J10 I QJ9 tft 5

- -

fRijt ~ ~ ciH Fc;EEH ao a ~ i; .Jltf ~ m I tfE '8TlJT

- -u =

lit ~ 8" rea y3:0, ~tJ()1 ~ ft!3' in" ~ Hor at3t 3f ))fTU ;:ft 7i

tFn/t ~ fc:t3 ~ '§ tit, STaT 1ft ~ t:ft ~ ~ .~ ~ Fit31 I ftrFr HM' Brar Jft tR m -e, 8'lJT qJdftJd' tft ~, ~ futr flae S

HJ'd~ ~ uo-'qJddft!l 3f UF()Mf m §i).g tm ~ I wi' trH S3r ft:mT 31r 3" ~a1a1 m, futr ~ ~ ~ I )){Fff' FadO ut, wit re7;T IT fa" ftsr ~ 6i()d ~ ;:it ~ tRJH~, ~ 1 €Ri3di ~ ~ c.ft3T ~ I fuu em ~ ~ aa6i ~ I"

))f11( tft ~ tit:rlr, ~, 1i.tit. ~ ~ e~jI$ reM' Fal)fT

- --

Fttr ~ ftf.3" ~ cit3" "s. ~ 61(*)d ;:ft ~. ~ mn-r FAQi3i

~ l.feTO c.ft3T I ~ i:; ~ ~ HE' dlHdi3 ~ tfta"

... = -

BTU ~ ~ 3f ~ 8' RFa41df -er wtit oro '8'0 ~ a '

~ c.ft3T : 1. ~ eft 3' s:a1al eft ? 3. Y3a' at 3' ~a'dl cit ?

RfdC1Jd' % faa Mr ~ :-

(1) ~ lfuro ~ I (2) lj30 f'6f.1i6 ~ I

(3) - C!ftl'd6 ~ I (4) s;cila, ~ 0" Hm5H'O ~ I ftial9 'Afd+f~' ~sc:.'tcJ6 t- fuu AgM':-fl1~~ tHQ<! cret . • - ;!' I ~ tft )JIJ!ftae·e mr Y9'W is"a' Mr ~ ori ~ ~ ~ CJRsII", e- 0'){ Cd&! tIar un :_1If til, ftt fatft ~ Jft, Rt afdM ;:it, ~ -.et~iftl

2. ~ eft 3' lfuft eft ? 4. ~at3"~at?

~ H?ft fflur tft tft >iiar-)){en Rw 3" foa' tft ))faeiA W 1l!a fttRt

:'-""'''DT anft I ~ RH' fe'a' ~ ~ ('i=t ~ ~ fuut~)

"-A c} tiFf" 43 "J (Par

Mur t1 J l.(TJJ ))fT a aril (! ~ l':fTaT t:ft I rev tla ' U ~ , ,

et a3iJ) ))fJff" Fe~ ill1:ff tf'ile I ~. ~ fral3i ~ .

cit yB't! fuW<J cfI3r ~ I -a:w ~ fJ'iw;:ft afiJ~ 'ffiir ~~ , w8' tft ~ fH8 So -aR a sqcdl, 3"ZT oY1' ~ I '~

~~ ift ~ ciE1 aIEl I -anJT ~ ffiuI ;:ft ?; ~ f!a tf3

.M~ H'fu a tit. ~ JH1it! fi:iut tit llf3". Ii I fil B Jlt i!Jg aja li'fua ;:ft ~ f1lllli1' avo, il Iff a 'Rl-P.3' ))fa erR at3t ".g lJI"ST 1"1 ~ I il d' fRur ;:ft ~ ~

ftr~'c(3'il ~ ~ Ear t(TH ~Cisr W & ljt ~ Ft'Filij til

~ ado' ~ a-a fue' 1?S Jcx3r oJt· ~'i'atr, ~ ~ fe~ldra

cl U'O da61 ~ l arar tt~lild fRus tft ~ }to ,la;:p W rjl ,

.,.nl R·raS tft ~ tfTi5' aa6 Hat uE' I fi.r6l yo1 ~ l){Tlf·tft lf10

are, Rdlal ~ ~, Maid sa- a- ~ ~ I '81lJT Mur tft ~ ~ tf'O tfat are I f\!36' ~ Mala ~ fix fHil31 .~ ~ afu 1ft 8'8' tft ! re~ c.ft ~ tiiE1dl, ~ afu faur 1ft Qn~, iio

.",tlo~af1M'~ r Md 3'" ~ ~ wgr gal3 fRuI tft 5 'ita ~ ~ _ Q 6ioa H1fila rit ~ Badl?; tfl ))fd'eIH ciBll 63rji ~. r . ._.~, aYe' ~ '>wfE>w, ~ fHol ~ ~ ~ fuur~~a9rea R(Jlilll 2:~J~1iRJ li&ta ~ ~ ~ ~ 0: a'Et II

- . ~-

!' .... Ift !ldld fRur tft ~ 1hft ~ ~ ~ 3' f~E~jR 3' 3dHI

J )JpU tn.Ifu »fEard ?)T){ ~ m ¢3 :FlO war gas 1hft , it ~ fm.reo ~ ade ~iftJqlg ~ ~ fif,j JRftaa ~ ~ 3' afut! ~ H ~ .~ W1l Rdl3";:ft§ I t ~ J@,A cndS.lt ~ tJ10 ere IlPO ~ ~ I ~

, - . . fl.1rft" fiij'

~-JD~ eft Aeftaa ~ ~ '~&l "M3" ~ . ..

.. 1964 ffi I JHTU t:ft 3"l)TE' ~ ))fRain Et jt?r HtJ3 .

tft ~ ~ I mE lMJ1' tiE i il a fRuI tft 5' tit l.fIlP

r,

'RIO MUl rft tft· ~ ~ ~ A'" * ,.,....., MI.

)4(1)'Q4!' Bi ~ I ft.W f<=iE I~I (

d tfae 3 ~ ;:rIt!T Jft I I

ft'iCld fRur ift ~ ~ ~

(~ Fe"e' ) Ra"'lI?5' ctt3"T f HiJfyft nrs • Rt ~

UU' ~ RiMiC'S' tfar RJ-f'a'TH' 14-15- 16 "Mlift ~ "AIM tltRr t 1III'r.!I~

)fraGile' arfE).f ~ 'it@' i6'r uat Idla Yl1' (fi.rc5r ~'i(!') ~

* ~ fri ~ -mtl "'h' ~ ).ft'j'Q2!t "

Hd'o '8"'81' HiE iCJ a Mur tft #' sre ...... tn-h MlIl

))f"3}IT, ~ ~ ~ lfT8'T Mut Rt ~

AaHa ~ (fi.rc5r f24i(!i), m~fft

tfta<:ft2al'S aM's b,Amritbani Coflection's (A,UCII:wICIIC~ "8'8' "@'(Jd fRut;:ft tfJ@l(') ~, Mdrl iJ1W tit QHic:tl adi@! a- qrg Adlai ))f3 ijiullt,1ftrI .... ·

- -_

mr ~ bf3' »IRS i(') ~ ~ fRl.RTo

JDfIiRH ~ cla' e~tfI()(Mi ~ qJ'a' ~ ft13 aar ctlad6 ~ !'C' tft Rvr Uat ~ lin 1998 ~ ))fQ'l'S'

~ "'H8'6 ~ jRT ~ thtt b' ~ tft eA't'll1I'aGf'e' ftlsRrcmijO I

~ Hl:ft H'C2lf'8'

-

Rl3 yad'3i'S ~)~

."dS"

• .__, )«J'5

,ph

Rqr e H6{l'SU ~ ~" f€w. ~ cfuft I ~ faur fq ~ ~ tft tft m:r 3' i1Z ~ Ft 'R'H ~ ~ "RaT ftfB fcrit ~ ~. E' fWr ORJO :3"' tit ~ a';;fiA ~ddfi HtJ"O HAS' :PT ROlf ~ I @'ot faur fa f;:m 3ift RF«;gzt'fdAa ~ ~ Addlij

-u ~

~ mr CldlR ~ e- UdAIS rreT aidti cfl3r ~ I @R TIt s-at iiRra

- y

HdoC'd JjHit ~ yaua ClHit ~ tto ~ ffi{TR Rt\

RAa'~' fj~~3~C(aa fEH~~~ ~A~ ~ e,::I~f!j '8fdle· ~ J 13': ~ ffiuJ ~ lfl'O ~ ~ ~a12aM ije.)'&S ~ 5' fuc:rr fa' 2fTl.ft ~'l?l';:ft :- tft~6t Asrit FM2d'tJd ~ a- ~' t11~dl' gt fa ~ ff ~ ~ fuR ~ Hoa"5l.f 3'" ~ tJ Ha~ J fec{dd3i ~ijlo H: griM' .-

- ~

~ ~ ~ Z<:rHG, Jj: oatfta Mur 9'lft

FoRa'H H~a ~, ~ ~ a8"'a ~ ytr'O aMr~€d ffiur .... ~ RWtr ~ i$'O(cd ~ 1Jdrr, §ldZd Aa~M ffiur, 13: fRur mit, fei:r: HAil d ffiuf, fei:r: {j d aH ffiuf, lJ: ~ fRuI ~10(2d HOHuo ffiuf, tft3' ffiuf, aMr~\~d ffiuf AJ3', lJ': _ tRut, R: lJl:1F.itg tRut"g 'R:aftiea 'tRUt R€Je~', R: ttA<ilij

~ ~ ~

fifur, Jj: r()d~d fRur 8" ~ ~ Fr:eld l!CfTZ 'cit3 I met

~ HRIFezl, ij1}f tlra3d l-fl'OR 1.Jij""6' ~, 'RlffNa' AR8i R~al, ~ a1fae tRut He~ AdaM, ~ ~ cdR2 ~ RRifEtJ 5 yor Arayal ~ ~ ~aAt Fe~lrE!l){T I ,

w ~

~ 1;iSUcx al1cft e- ~ ~SI~a2 tJdftiea fRur tl'Ht 5

f'Eaa • gtift fi!H lfU10 aldR ~ EHit aH2f 3". ,

.. -

RFilQal fe;e,Q! er SaRI r€@'fu1)(T I >fatft 3" Rlf'tt ~ R:

- - .

~ Mw aiJi'fl "g JJ: ;:mtrTH ffiUl % ~ H€f.t ~ faur

1'« if Rfu8i(') ~ eaRi~ Rd!ld ~ ~ ~ RaM tft ~ 111ft ~ tft tft jRr ~ ywa ado- RH· tft HOT ~ , FIH'Cft){ ~ ,;s Mr Hdo ~ ft:1ur tft Hdo feMe'dl ffiUl m 5 JIHIR M J\ial,. ~ "'v@eiijl 0 B'lft ~ tft ~ 3Ailat

JRS)fIW fW ~ ad' ~ aft3r I

-q : 8()ied f:Rur '86;

tff Rdald

arlffira RH'tf iRt

"'~ t~

rb't Raul . ~ HlJTO .mw

~