You are on page 1of 280

CUPRINS

ECHIPAMENT ELECTRIC

Baterie ............................................................................................................................................ 3
Bloc optic ....................................................................................................................................... 7
Faruri ceaţă ................................................................................................................................... 8
Înlocuire becuri ............................................................................................................................. 9
Reglare faruri .............................................................................................................................. 12
Înlocuire comandă reglaj mecanic faruri ................................................................................. 14

Iluminare spate şi interior ......................................................................................................... 17


Plafoniera .................................................................................................................................... 20
Becuri ........................................................................................................................................... 21
Diagnosticare defecte lămpi ....................................................................................................... 22
Cutia siguranţe habitaclu ........................................................................................................... 24
Ansamblul relee şi UCE decodor din habitaclu ....................................................................... 26

SISTEM ANTIDEMARAJ

Generalităţi.................................................................................................................................. 29
Înlocuire componente ................................................................................................................. 33
Proceduri ..................................................................................................................................... 37
Diagnosticare ............................................................................................................................... 43

TABLOU DE BORD

Generalităţi.................................................................................................................................. 64
Diagnosticare -interpretare defecte ........................................................................................... 67

ECHIPAMENT ELECTRIC

Mecanism antivol ........................................................................................................................ 71


Comanda sub volan .................................................................................................................... 72
Conectori comandă sub volan ................................................................................................... 73
Comutatoare pe plaşa bord........................................................................................................ 74
Bricheta electrică ........................................................................................................................ 76

ŞTERGĂTOR PARBRIZ

Mecanism antrenare ................................................................................................................... 78


Ansamblul spălător parbriz ....................................................................................................... 80
Diagnosticare ............................................................................................................................... 81
RADIO AUTO

Generalităţi .................................................................................................................................. 84
Casetofon ..................................................................................................................................... 89
CD Player .................................................................................................................................... 90
Conectori ..................................................................................................................................... 91
Antena pavilion ........................................................................................................................... 92

GMV RĂCIRE

GMV răcire pentru automobilele fără aer condiţionat ........................................................... 95


Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele fără aer condiţionat ............................ 96
GMV răcire pentru automobilele cu aer condiţionat .............................................................. 97
Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele cu aer condiţionat ............................... 98

SCHEME ELECTRICE

Generalităţi .............................................................................................................................................. 100


Lista schemelor funcţionale ................................................................................................................... 105
Repertoar componente electrice............................................................................................................. 107
Lista racordurilor. Lista maselor .......................................................................................................... 108
Dispunere racorduri electrice pe automobil. Fixări mase electrice pe automobil .......................... 109
Dispunere componente electrice pe automobil .................................................................................. 110
Scheme electrice funcţionale .................................................................................................................. 112
Cutia de siguranţe din habitaclu ........................................................................................................... 198
Cutia de siguranţe din compartimentul motor .................................................................................... 200
Nomenclator funcţii fire în conectori şi racorduri .............................................................................. 202
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri ............................................................................................. 205
Explicitare fincţii fire ............................................................................................................................. 278
ECHIPAMENT ELECTRIC
80

Baterie ..................................................................................................................................... 80 - 1
Bloc optic ................................................................................................................................. 80 - 4
Faruri ceaţă ............................................................................................................................. 80 - 5
Înlocuire becuri ....................................................................................................................... 80 - 6
Reglare faruri ......................................................................................................................... 80 - 9
Înlocuire comandă reglaj mecanic faruri ............................................................................. 80 - 11

80 - 13
ECHIPAMENT ELECTRIC
Baterie
80
CONTROL

Se recomandă să verificaţi următoarele :


- existenţa fisurilor sau a spărturilor la bacul (carcasa) bateriei;
- curăţenia părţii superioare a bateriei;
- starea bornelor.
Se impune verificarea cu stricteţe a următoarelor:
- lipsa sulfatării la bornele bateriei;
- dacă este necesar, curăţarea şi apoi ungerea acestora cu vaselină neutră;
- strângerea corectă a bornelor cablajului la bornele bateriei. Existenţa unui contact imperfect
poate provoca incidente la pornirea motorului sau la încărcarea bateriei, existând riscul producerii
de scântei, care ar putea cauza explozia bateriei;
- verificaţi nivelul electrolitului;
- verificaţi ca găurile de aerisire din buşoanele de acces să nu fie obturate.

Pentru bateriile ce sunt prevăzute cu buşoane de acces demontabile procedaţi astfel:


- înlăturaţi buşoanele;
- verificaţi nivelul electrolitului în fiecare element;
- dacă este necesar, refaceţi nivelul completând numai cu apă distilată, până la maxim 1,5 cm
deasupra plăcilor.
- verificaţi ca găurile de aerisire din buşoanele de acces să nu fie obturate.

ATENŢIE!
Nu completaţi niciodată cu electrolit, ci numai cu apă distilată.

PRECAUŢII

Este important de ştiut că:


- bateria conţine acid sulfuric, care este o substanţă periculoasă;
- în timpul încărcării bateriei se produce oxigen şi hidrogen, deci verificaţi ca găurile de aerisire
din buşoanele de acces să nu fie obturate. Amestecul acestor două gaze formează un gaz detonant,
ce are ca urmare existenţa riscului de explozie.

1. PERICOL = ACID
Soluţia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv, toxic şi coroziv. Acesta atacă pielea,
hainele şi poate coroda cele mai multe dintre metale.
De asemenea, este foarte important, ca atunci când manipulaţi o baterie să ţineţi cont de
următoarele precauţii:
- protejaţi ochii folosind ochelari de protecţie;
- purtaţi mânuşi şi haine de protecţie anti-acid.

80 - 1
ECHIPAMENT ELECTRIC
80 Baterie

ATENŢIE!
În cazul stropirii pe corp cu acid, spălaţi din abundenţă cu apă toate părţile atinse.
Dacă ochii au fost atinşi, consultaţi de urgenţă un medic.

2. PERICOL = RISC DE EXPLOZIE

În timpul încărcării bateriei, branşate la un redresor, se degajă oxigen şi hidrogen. Degajarea


acestor gaze este mai puternică atunci când bateria a ajuns în starea de încărcare completă, iar
cantitatea de gaz produsă este proporţională cu curentul de încărcare.

Oxigenul şi hidrogenul se asociază în spaţiile libere, la suprafaţa plăcilor, formând un amestec


detonant care este foarte exploziv. Cea mai mică scânteie este suficientă pentru provocarea
exploziei, iar urmarea poate fi spargera bacului bateriei şi împrăştierea acidului în mediul apropiat.
Persoanele ce se află în apropiere sunt în pericol de a fi rănite de aşchiile carcasei explodate sau
de acidul ce ar putea veni în contact cu ochii, faţa sau mâinile.

ATENŢIE!
Urmaţi cu stricteţe următoarele recomandări:
-înainte de a debranşa sau rebranşa o baterie asiguraţi-vă că toţi consumatorii sunt
opriţi;
-în timpul încărcării unei baterii într-o încăpere, de la un redresor, opriţi-l înainte
de a conecta sau de a deconecta bateria la acesta;
-nu puneţi obiecte metalice pe baterie pentru a nu produce un scurtcircuit între
bornele acesteia;
-niciodată nu apropiaţi de baterie o flacără deschisă, o lampă de sudură sau altă
sursă de foc.

PROTECŢIA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

În cazul unei intervenţii la automobil, trebuie luate o serie de măsuri pentru protejarea
echipamentelor electrice împotriva deteriorărilor sau pentru a evita un scurtcircuit, care ar putea
duce la incendierea automobilului. Bateria se debranşează prin deconectarea, mai întâi, a bornei
negative şi apoi a celei pozitive. Branşarea se efectuează în ordine inversă.
Înainte de acţionarea demarorului se va verifica dacă bateria este corect branşată ( borna
negativă legată la masă ), dacă bornele sunt curate şi bine strânse. Nu se va debranşa niciodată
bateria când motorul este pornit, pentru a nu deteriora regulatorul de tensiune, alternatorul sau
componente ale sistemelor electronice de control ale automobilului. Debranşarea alternatorului,
a regulatorului de tensiune, a bateriei şi intervenţiile la conexiunile acestora se vor face numai
când motorul este oprit (alternatorul nu se roteşte) şi contactul este luat.
În cazul conectării bateriei la un redresor, în vederea încărcării ( fără demontarea bateriei de
pe automobil ), obligatoriu se va debranşa cablajul de la bornele bateriei.

80 - 2
ECHIPAMENT ELECTRIC
Baterie 80
DEMONTARE

După ce aţi identificat şi eliminat cauza reală a descărcării bateriei, procedaţi astfel:
Se înlătură protectorul de plastic de la borna plus a bateriei.
Se demontează piuliţa de fixare a cablajului de masă de la borna minus a bateriei .
Se demontează piuliţa de fixare a cablajului de la borna plus a bateriei.
Se demontează şurubul bridei de fixare a bateriei.
Se scoate bateria cu atenţie.

REMONTARE

Procedaţi în ordine inversă demontării. După aceasta repuneţi în stare de funcţionare aparatul
radio introducând codul radio (dacă automobilul este echipat cu acesta) şi reglaţi ceasul de la
bord.

80 - 3
ECHIPAMENT ELECTRIC
80 Bloc optic
NOTĂ:
După remontarea farurilor se efectuează reglarea acestora.
6 6

4
3

6 2 6 1
DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei.
Se trage spre înapoi garnitura corectorului reglaj far (1).
Se demontează comanda reglaj far de la conectorul reglaj faruri (vezi înlocuire comandă
reglaj mecanic faruri).
Se debranşează conectorul (2) al becului far.
Se debranşează conectorul (3) al becului semnalizare.
Se roteşte şi se extrage dulia (4) a becului semnalizare.
Se roteşte şi se extrage dulia (5) a becului poziţie.
Se demontează calandrul.
Se demontează cele 4 şuruburi TORX 20 (6) de fixare a ansamblului far-lampă semnalizare.
Se extrage cu atenţie elementul optic din locaşul său.

REMONTARE
În punctul (6) situat în partea de jos a farului faţă, cel mai apropiat de becul semnalizare, se
introduce un şurub TORX 20.
Se introduce cu atenţie blocul optic în locaşul său, având grijă ca şurubul să nu cadă.
Cu ajutorul unei şurubelniţe TORX 20 se montează acest şurub.
Se montează celelalte 3 şuruburi (6).
Se montează calandrul.
Se poziţionează dulia (5) în locaşul său şi se roteşte, asigurându-se o bună fixare a acesteia.
Se poziţionează dulia (4) în locaşul său şi se roteşte, asigurându-se o bună fixare a acesteia.
Se rebranşează conectorul (3) al becului semnalizare.
Se rebranşează conectorul (2) al becului far.
Se montează comanda reglaj far la conectorul reglaj far (vezi înlocuire comandă reglaj mecanic
faruri).
Se rebranşează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionarea becurilor ansamblului far - lampă semnalizare.

80 - 4
ECHIPAMENT ELECTRIC
Faruri ceaţă
80

DEMONTARE
Se suspendă automobilul pe elevator.
Se debranşează conectorul farului ceaţă de la cablajul automobilului (se trage de cele două
clipsuri ale conectorului).
Se declipsează cu atenţie suportul farului ceaţă (A) de pe bara paraşoc din cele 3 clipsuri din
punctele (B) folosind o şurubelniţă dreaptă.
Se demontează cele două şuruburi TORX 20 (C). Se va reţine poziţia de montaj a farului
ceaţă pe suport.
Se extrage farul ceaţă din suportul acestuia.

REMONTARE
Se poziţionează în suportul (A) noul far ceaţă.
Se montează cele două şuruburi TORX 20 (C) respectând poziţia de montaj avută anterior
demontării.
Se poziţionează şi se împinge spre înainte ansamblul far ceaţă în bara paraşoc până se clipsează
toate cele 3 clipsuri (B) ce asigură poziţionarea corectă a ansamblului far ceaţă.
Se rebranşează conectorul farului ceaţă.
Se coboară automobilul de pe elevator.
Se verifică funcţionarea farurilor ceaţă.
NOTĂ: Pentru demontarea - remontarea farului ceaţă stânga, este necesară
demontarea - remontarea avertizorului sonor.

NOTĂ:
După remontarea farurilor ceaţă este obligatorie efectuarea reglării acestora, cu
ajutorul unei şurubelniţe poziţionate prin fanta barei paraşoc acţionând şurubul de
reglaj (D).

80 - 5
ECHIPAMENT ELECTRIC
80 Înlocuire becuri
ÎNLOCUIRE BEC FAR CEAŢĂ
DEMONTARE
Se suspendă automobilul pe elevator.
Se debranşează conectorul farului ceaţă.
Se roteşte dulia becului (F) şi se extrage din locaşul său.

REMONTARE
Se execută în ordine inversă demontării, poziţionând corect dulia becului în locaşul său.
Se reglează farul ceaţă.
NOTĂ: Deoarece farul ceaţă este echipat cu bec halogen, nu se va pune mâna direct
pe balonul de sticlă al becului.

ÎNLOCUIRE BEC FAR


10

5
4

7 2 10 3

8
DEMONTARE
Se debranşează conectorul (2).
Se scoate protectorul de cauciuc (7). Reţineţi poziţia de montaj a acestuia.
Se eliberează clema de fixare (8) şi se extrage becul far.

REMONTARE
Se execută în ordine inversă demontării. Se poziţionează corect protectorul de cauciuc (7)
respectând poziţia de montaj înaintea demontării. Se reglează farul.
NOTĂ: Deoarece farul este echipat cu bec halogen, nu se va pune mâna direct pe
balonul de sticlă al becului.

80 - 6
ECHIPAMENT ELECTRIC
Înlocuire becuri
80
ÎNLOCUIRE BEC SEMNALIZARE FAŢĂ

DEMONTARE
Se debranşează conectorul (3).
Se roteşte dulia (4) şi se scoate.
Se extrage becul ars din dulie.

REMONTARE
Se execută în ordine inversă demontării, cu verificarea poziţionării corecte a duliei (4) pentru
evitarea pătrunderii prafului şi umidităţii în elementul optic.
Lămpile semnalizare folosesc bec colorat portocaliu; la înlocuirea becului folosiţi acelaşi tip de
bec.

ÎNLOCUIRE BEC POZIŢIE FAŢĂ

DEMONTARE
Se roteşte dulia (5) şi se scoate.
Se extrage becul ars din dulie.

REMONTARE
Se execută în ordine inversă demontării, cu verificarea poziţionării corecte a duliei (5) pentru
evitarea pătrunderii prafului şi umidităţii în elementul optic.

ÎNLOCUIRE LAMPĂ SEMNALIZARE POZIŢIE

DEMONTARE (ansamblul far-lampă semnalizare fiind deja demontat)

Se demontează şuruburile (10) de fixare a lămpi semnalizare poziţie pe ansamblul far-lampă


semnalizare. Se demontează lampa semnalizare poziţie.

REMONTARE

Se execută în ordinea inversă demontării.

80 - 7
ECHIPAMENT ELECTRIC
80 Înlocuire becuri
ETANȘEITATE ANSAMBLU FAR-LAMPĂ FAŢĂ
(se aburește, are condens sau intră apă)

Se verifică partea faţă a ansamblului: se


orientează un jet de apă spre geamul farului. Da Schimbaţi farul.
Intră apă în interiorul farului?
Nu
Intră apă în interiorul lămpii Da
semnalizare - poziţie? Schimbaţi lampa semnalizare - poziţie.

Nu
Se verifică vizual partea spate a farului: este Nu Montaţi corect protectorul de cauciuc al
montat corect protectorul de cauciuc al becului far. Dacă acesta nu este conform,
becului far? înlocuiţi-l.
Da Montaţi corect corectorul reglaj far şi
Nu protectorul de cauciuc al acestuia. Dacă
Corectorul reglaj far este montat corect?
protectorul nu este conform, înlocuiţi-l.
Da
Nu
Becul farului este montat corect? Montaţi corect becul farului
Da Se elimină dacă este posibil cauza obturării
Da găurilor de aerisire. Dacă nu este posibil,
Găurile de aerisire sunt obturate?
înlocuiţi farul.
Nu Explicaţi clientului că acest fenomen este
natural, acest fapt nu este un defect şi nu
Farul este aburit sau are condens în interior? Da există riscul corodării farului. Condensul va
dispare când farul va funcţiona; timpul de
dispariţie a condensului este funcţie de
Nu
umiditatea mediului ambiant.
Se verifică vizual partea spate a lămpii Montaţi corect dulia becului poziţie. Dacă
semnalizare - poziţie: este montată corect Nu
garnitura acesteia nu este conformă,
dulia becului poziţie? înlocuiţi-o.
Da
Nu Montaţi corect dulia becului semnalizare.
Este montată corect dulia becului Dacă garnitura acesteia nu este conformă,
semnalizare? înlocuiţi-o.
Condensul nu afectează calitatea iluminării
NOTĂ: Dacă clientul insistă, procedaţi la uscarea farului:
- suflaţi cu aer uscat, dacă este posibil;
- uscaţi natural farul prin aprinderea farurilor timp de câteva minute până la
dispariţia condensului sau dezaburirea farului.

80 - 8
ECHIPAMENT ELECTRIC
Reglare faruri
80

H V
REGLARE LUMINI DE ÎNTÂLNIRE (FAZĂ SCURTĂ)
Se execută prin acţionare şurubului V (reglaj
în plan vertical) sau H (reglaj în plan orizontal).
Prin înşurubare spotul luminos “coboară”, iar prin
deşurubare “urcă”.
Se verifică dacă zona luminată este centrată
pe axa verticală şi dacă demarcarea optică la
15o coincide cu iluminarea farului. Se admite o
eroare de 1 cm.
Un spot luminos deplasat spre stânga are
aspectul din figura a, iar un spot deplasat spre
dreapta are aspectul din figura b.

figura a figura b

REGLARE LUMINI DE DRUM (FAZĂ LUNGĂ)


Verificaţi ca poziţia să coincidă cu ajustarea
făcută pentru faza scurtă şi ca spotul luminos
distribuit între cele două linii verticale de pe
panou.
La verificarea fazei lungi, centrul luminos
al elipsei trebuie să se situeze pe crucea care
marchează centru ecranului.
Dacă se observă o deviere majoră faţă de faza scurtă se recomandă schimbarea becului
acesta fiind, în majoritatea cazurilor, responsabil pentru acest defect.

80 - 9
ECHIPAMENT ELECTRIC
80 Reglare faruri

REGLARE FARURI CEŢĂ

Reglarea farurilor ceaţă se va efectua în următoarele condiţii:


- automobilul să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală;
- automobilul nu are pasageri în habitaclu sau greutăţi în portbagaj;
- pneurile să fie umflate la presiunea prescrisă de constructor.

E
A

În continuare se procedează astfel:


Se aduce automobilul la postul de lucru.
Se poziţioneză regloscopul (aparatul reglare faruri - E) în dreptul centrului optic al unui far
ceaţă.
Se comandă aprinderea farurilor ceaţă. Se roteşte butonul de reglare (D) al farului ceaţă, cu
ajutorul unei şurubelniţe (A) astfel încât să se obţină un reglaj de 2%, iar delimitarea dintre zona
luminoasă şi cea întunecată de pe ecranul regloscopului să se situeze sub linia marcată (G).
Acest reglaj se face similar reglării luminilor de întâlnire a farurilor.
Se aduce regloscopul în dreptul centrului optic al celui de al doilea far ceaţă.
Se efectuează reglajul farului ceaţă.
Se comandă stingerea farurilor ceaţă.

80 - 10
ECHIPAMENT ELECTRIC
Înlocuire comandă reglaj mecanic faruri
80
DEMONTARE
1

5 6 3 4

Se debranşează borna (-) a bateriei.


Se demontează comanda reglaj far de la un ansamblu far-lampă semnalizare:
- se trage spre înapoi garnitura corectorului reglaj far (1);
- se declipsează protectorul (2) al dispozitivului reglaj far;
- se slăbeşte piuliţa (3) de blocare;
- se declipsează cablul comandă reglaj far (4) din corectorul reglaj far şi apoi din furca
(5);
Se demontează comanda reglaj far de la celălalt ansamblu far-lampă semnalizare.
Se declipsează cablurile comandă reglaj far şi se taie colierele de fixare.
Se demontează butonul comandă reglaj faruri.
Se demontează piuliţa de fixare a comenzii reglaj faruri pe planşa bord.
Se demontează cablul comandă deschidere capotă din mânerul deschidere capotă (vezi
capitolul 52).
Cu o şurubelniţă dreaptă se declipsează bucşa trecere cabluri de pe tablier.
Se scoate cablul comandă deschidere capotă din bucşa trecere cabluri.
Se scot cablurile comandă reglaj faruri din gaura de trecere de pe tablier. Reţineţi poziţia de
montaj a cablurilor comandă reglaj faruri.

REMONTARE
Se introduc cablurile comandă reglaj faruri prin gaura de trecere de pe tablier respectând
poziţia de montaj avută anterior demontării.
Se introduce cablul comandă deschidere capotă prin bucşa trecere cabluri.

80 - 11
ECHIPAMENT ELECTRIC
80 Înlocuire comandă reglaj mecanic faruri

Se clipsează bucşa trecere cabluri pe tablier asigurând etanşarea compartimentului habitaclu


de eventualele scurgeri de apă pe lângă bucşa trecere cabluri.
Se montează cablul comandă deschidere capotă în mânerul deschidere capotă (vezi capitolul
52). Se poziţionează comanda reglaj faruri pe planşa bord.
Se montează piuliţa de fixare a comenzii reglaj faruri pe planşa bord.
Se montează butonul comandă reglaj faruri şi se roteşte în poziţia “3”
Se montează comanda reglaj far la un ansamblu far-lampă semnalizare:
- cu ajutorul unei şurubelniţe drepte se clipsează cablul comandă reglaj far în furca (5) şi
apoi în corectorul reglaj far;
- se pretensionează cablul manual până când furca (5) talonează pe suportul (6) astfel
încât furca să rămână la maxim 0,5 mm faţă de suport;
- se blochează cablul reglaj far cu piuliţa (3);
- se clipsează protectorul (2) al dispozitivului reglaj far;
- se poziţionează corect garnitura corectorului reglaj far - prin garnitură trebuie să iasă
şurubul de reglaj vertical (V).
Se montează comanda reglaj far de la celălalt ansamblu far-lampă semnalizare.
Se clipsează cablurile comandă reglaj far în punctele de fixare, se înlocuiesc şi se montează
colierele de fixare respectând poziţia de montaj avută anterior demontării. Se va păstra o distanţă
de aproximativ 40 mm ± 10 mm între cablul dreapta şi fişa bujiei cilindru 1 pentru evitarea
pierderilor prin inducţie electromagnetică.
Se rebranşează borna (-) a bateriei.
Se aprind farurile şi se verifică funcţionarea comenzii reglaj mecanic faruri. Reglarea înclinării
fasciculului luminos al farurilor în sensul descrescător al stării de încărcare a automobilului se face
prin aducerea butonului de comandă reglaj faruri în poziţia “0” şi apoi în starea dorită.

NOTĂ:
Cuplul de strângere al piuliţei de fixare a comenzii reglaj faruri pe planşa bord: 2 Nm.

80 - 12
ECHIPAMENT ELECTRIC
81

Iluminare spate şi interior ...................................................................................................... 81 - 1


Plafoniera ................................................................................................................................ 81 - 4
Becuri ...................................................................................................................................... 81 - 5
Diagnosticare defecte lămpi ................................................................................................... 81 - 6
Cutia siguranţe habitaclu ........................................................................................................ 81 - 8
Ansamblul relee şi UCE decodor din habitaclu ................................................................... 81 - 10

81 - 13
ECHIPAMENT ELECTRIC
Iluminare spate și interior 81
LĂMPI SPATE
ÎNLOCUIRE LĂMPĂ SPATE

DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei.
Se debranşează conectorul lămpii spate.
În interiorul compartimentului portbagaj se demontează şurubul cu cap triunghiular (A).
Se extrage lampa spate către exterior.
REMONTARE
Se execută în ordine inversă demontării, poziţionând corect lampa spate în locaşul său. Se
verifică conexiunile şi funcţionarea becurilor.

Lampa spate dreapta Lampa spate stânga

B B
6 6

1
B
B
1

Conectorul lămpii spate dreapta Conectorul lămpii spate stânga

Pin Denumire Pin Denumire


1 + Lampă stop dreapta 1 Alimentare lampă poziţie ceaţă
2 + Lampă poziţie dreapta 2 Alimentare lampă semnalizare stânga
3 Liber 3 Liber
4 Masă 4 Masă
5 Alimentare lampă semnalizare dreapta 5 + Lampă stop stânga
6 Alimentare lampă mers înapoi 6 + Lampă poziţie stânga

81 - 1
ECHIPAMENT ELECTRIC
81 Iluminare spate și interior

ÎNLOCUIRE BEC SEMNALIZARE suplimentar.


SPATE, POZIŢIE, CEAŢĂ, MERS Se declipsează cele două clipsuri laterale
ÎNAPOI, STOP şi se extrage ansamblul dispersor-reflector din
corpul lămpii.
DEMONTARE Cu o şurubelniţă dreaptă se declipsează cu
Se debranşează borna (-) a bateriei. atenţie dispersorul lămpii.
Se debranşează conectorul lămpii spate. Se înlocuieşte becul ars.
Se demontează şurubul cu cap triunghiular.
Se extrage lampa spate către exterior. REMONTARE
Se demontează cele două şuruburi (B) de Se execută în ordine inversă demontării.
fixare a suportului becurilor pe dispersorul lămpii. Se verifică conexiunile şi funcţionarea becului.
Se demontează becul ars.
ÎNLOCUIRE LAMPĂ NUMĂR
REMONTARE
Se execută în ordine inversă demontării, DEMONTARE
verificând starea garniturii de etanşare dintre Se debranşează borna (-) a bateriei.
dispersorul lămpii şi suportul becurilor: dacă Se debranşează conectorul lămpii număr.
aceasta este neconformă, se înlocuieşte. Se Se declipsează lampa număr.
verifică conexiunile şi funcţionarea becurilor.
REMONTARE
ÎNLOCUIRE BEC LAMPĂ NUMĂR Se execută în ordinea inversă demontării.
Se verifică funcţionarea becului.
DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei. ÎNLOCUIRE LAMPĂ STOP
Se debranşează conectorul lămpii număr. SUPLIMENTAR
Se extrage dulia lămpii număr.
Se scoate becul ars şi se înlocuieşte. DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei.
REMONTARE Se demontează şurubul TORX 20 de
Se execută în ordine inversă demontării. Se fixare a lămpii stop suplimentar. Reţineţi poziţia
verifică funcţionarea becului. de montaj a fişei conductorului de masă al
lămpii.
ÎNLOCUIRE BEC LAMPĂ STOP Se debranşează conectorul lampă stop
SUPLIMENTAR suplimentar.

DEMONTARE REMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei. Se execută în ordine inversă demontării.
Se demontează şurubul TORX 20 de fixare Se verifică conexiunile şi funcţionarea becului.
a lămpii stop suplimentar. Reţineţi poziţia de
montaj a fişei conductorului de masă al lămpii.
Se debranşează conectorul lămpii stop

81 - 2
ECHIPAMENT ELECTRIC
Iluminare spate și interior
81
ÎNLOCUIRE LAMPĂ ANTEROLATERALĂ

DEMONTARE
Se demontează şuruburile de fixare a protectorului aripă.
Se demontează protectorul aripă.
Se debranşează conectorul.
Se declipsează lampa anterolaterală.

REMONTARE
Se execută în ordine inversă demontării. Se verifică funcţionarea becului.

81 - 3
ECHIPAMENT ELECTRIC
81 Plafoniera

Este amplasată central, între cele două


A
parasolare.
Plafoniera are 3 poziţii de funcţionare date
de poziţia dispersorului plafonierei (4):
- poziţia 1: plafonieră stinsă,
B
- poziţia 2: temporizare iluminare plafonieră;
aceasta va ilumina timp de 15 secunde după
închiderea uşii conducătorului sau după comanda
deblocării uşilor cu telecomanda RF. Această
temporizare se întrerupe în momentul punerii
contactului,
- poziţia 3: plafoniera iluminează permanent.
Conectorul lămpii plafonieră

3 1
Pin Denumire
1 Masă
2 + baterie protejat - ieşire siguranţa F02
3 Comandă plafonieră
DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei. ÎNLOCUIRE BEC PLAFONIERĂ
Se declipsează ansamblul din suportul lămpii
cu ajutorul unei şurubelniţe mici drepte acţionând DEMONTARE
în dreptul fantei (A). Se debranşează borna (-) a bateriei.
Se debranşează conectorul. Se declipsează cu atenţie dispersorul
Se îndepărtează garnitura pavilion din jurul lămpii folosind o şurubelniţă mică acţionând
suportului plafonierei. în punctul (B).
Se declipsează suportul plafonierei. Se scoate becul ars şi se înlocuieşte.

REMONTARE REMONTARE
Operaţiile se execută în ordine inversă Se face în ordine inversă demontării, la
demontării. clipsarea dispersorului lămpii folosind, de
Se verifică funcţionarea plafonierei. asemenea, o şurubelniţă mică poziţionată în
punctul (B).
Se verifică funcţionarea plafonierei.

81 - 4
ECHIPAMENT ELECTRIC
Becuri
81

BECURI

Faruri Lumini de drum / întâlnire Bec H4, 12V-60/55W


Lumini poziţie Bec W5W, 12 V-5W
Lumini semnalizare faţă Bec PY21W, 12V-21W (colorat)
Faruri ceaţă Bec halogen H11, 12V-55W
Lămpi Lumini stop, poziţie Bec AB1, 12V-21/5W
spate Lumini semnalizare Bec PY21W, 12V-21W
Lampă ceaţă spate și mers înapoi Bec P21W 12V/21W
Lămpi semnalizare anterolaterale Bec WY5W 12V-5W
Lampă plafonieră Bec C5W, 12V-5W
Lampă număr Bec W5W, 12V-5W
Lampa STOP suplimentară Bec C21W, 12V/21W Sv8,5
Tablou de bord Bec 12V, 2W (soclu maron)
Bec 12V, 1,2W (soclu negru)
Tablou comandă climatizare Bec 12V, 1,2 W (soclu negru)

81 - 5
ECHIPAMENT ELECTRIC
81 Diagnosticare defecte lămpi

LAMPA DE MERS ÎNAPOI NU FUNCŢIONEAZĂ

Da Verificaţi siguranţa F06 din cutia siguranţe


Înlocuiţi siguranţa F06.
habitaclu. Este arsă?
Nu

Verificaţi continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:


- ieşire siguranţă F06 pin 2 conector contactor mers înapoi,
Da
- pin 1 conector contactor mers înapoi pin 6 conector lampă
spate dreapta,
- pin 4 conector lampă spate dreapta masa automobilului.
Sunt conforme?

Nu

Înlocuiţi contactorul stop. Cablajul este defect. Remediaţi.

LAMPA CEAŢĂ NU FUNCŢIONEAZĂ

Da Verificaţi siguranţa F19 din cutia siguranţe


Înlocuiţi siguranţa F19.
habitaclu. Este arsă?

Nu

Verificaţi continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:


- baterie pin B2 conector manetă comandă lumini şi
Da semnalizare direcţie,
- pin A3 intrare siguranţă F19,
- ieşire siguranţă F19 pin 1 conector lampă spate stânga,
- pin 4 conector lampă spate stânga masa automobilului.
Sunt conforme?

Nu
Înlocuiţi comanda sub
volan. Cablajul este defect. Remediaţi.

81 - 6
ECHIPAMENT ELECTRIC
Diagnosticare defecte lămpi 81
LĂMPILE STOP NU FUNCŢIONEAZĂ

Da Verificaţi siguranţa F04 din cutia siguranţe


Înlocuiţi siguranţa F04.
habitaclu. Este arsă?

Nu
Da Șuntaţi bornele contactorului stop.
Înlocuiţi contactorul stop.
Lămpile funcţionează?
Nu

Firul de alimentare a contactorului Nu


stop este întrerupt sau debranşat. Contactorul stop se alimentează?
Remediaţi.
Da

Firul de alimentare a lămpilor stop este întrerupt


sau debranşat. Remediaţi.

81 - 7
ECHIPAMENT ELECTRIC
81 Cutia siguranţe habitaclu

4 3
DEMONTARE

4 3 5 6
Se debranşează borna (-) a bateriei.
Se trage de locaşul (1) al trapei (2) de acces la cutia de siguranţe situată în habitaclu, la
capătul din stânga al planşei bord. Se scoate cu atenţie trapa (2).
Se demontează şuruburile (3) ce fixează cutia de siguranţe pe traversa post conducere şi se
extrage din clipsurile (4).

REMONTARE
Fixaţi cutia de siguranţe pe traversa post conducere în clipsurile (4) şi montaţi şuruburile (3).
Montaţi, cu atenţie, trapa (2) de acces la cutia de siguranţe.
Branşaţi borna (-) a bateriei.
Faceţi probe funcţionale urmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi
prin intermediul cutiei de siguranţe habitaclu.

OBSERVAŢIE :
La automobilele echipate cu radiocasetofon programabil și ceas electronic, după
rebranșarea bateriei se vor reintroduce codul radio și se va reprograma ceasul.
Dacă pe automobil s-a montat alarmă COBRA 3800 sau COBRA 3900, în cutia de
siguranţe habitaclu există siguranţele F29 cu valoarea de 15 A (montată în locașul (5))
și F30 cu valoarea de 5 A (montată în locașul (6)).

81 - 8
ECHIPAMENT ELECTRIC
Cutia siguranţe habitaclu
81

Siguranţele protejează următoarele circuite electrice:

Număr Simbol Tip Circuit protejat


siguranţă siguranţă
F01 Liber
F02 PLAF 10 A Priză diagnosticare, plafonieră, motor ştergător parbriz (oprire
la punct fix), releu flash.
F03 25 A UCE decodor, bucşă antidemaraj, radio, tablou bord, tablou
comandă climatizare*.
F04 15 A UCE decodor, priză diagnosticare, tablou bord, tablou
comandă climatizare*, avertizor limită viteză, contactor stop.
F05 UCE 15 A UCE injecţie, releu pompă benzină/ bobină
INJECT aprindere.
F06 5A Contactor mers înapoi
F07 10 A Comutator ştergător - spălător parbriz, temporizator
ştergător parbriz
F08 10 A Lumini de întâlnire stânga, tablou bord (martor)
F09 10 A Lumini de întâlnire dreapta
F10 10 A Lumini de drum stânga, tablou bord (martor)
F11 10 A Lumini de drum dreapta
F12 10 A Avertizor sonor
F13 7,5 A Semnalizare direcţie şi avarie
F14 10 A Lumini poziţie stânga faţă / spate, iluminare: comutatoare,
tablou comandă climatizare, tablou bord, brichetă, radio.
F15 10 A Lumini poziţie dreapta faţă / spate.
F16 15 A Brichetă, radio.
F17 30 A GMV climatizare.
F19 5A Lampă ceaţă, tablou bord (martor).
F20 25 A Dezaburire lunetă.
F21 UCE 5A UCE injecţie.
INJECT
F23 30 A Comutator macara electrică geam stânga / dreapta.
F26 30 A GMV climatizare*.
F28 25 A Faruri ceaţă.

* pentru automobilele echipate cu aer condiţionat

81 - 9
ECHIPAMENT ELECTRIC
81 Ansamblul relee și UCE decodor din habitaclu

DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei.
Se trage de locaşul (1) al trapei (2) de acces la cutia de siguranţe situată în habitaclu, la
capătul din stânga al planşei bord. Se scoate cu atenţie trapa (2).
Se demontează şurubul (3) ce fixează ansamblul pe traversa post conducere, se ridică din
locaşul (4) şi se scoate cu atenţie.

REMONTARE
Fixaţi ansamblul pe traversa post conducere în locaşul (4) şi montaţi şurubul (3).
Remontaţi, cu atenţie, trapa (2) de acces la cutia de siguranţe.
Rebranşaţi borna (-) a bateriei.
Faceţi probe funcţionale urmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi
prin intermediul ansamblului relee şi UCE decodor din habitaclu.

81 - 10
ECHIPAMENT ELECTRIC
Ansamblul relee și UCE decodor din habitaclu
81
ÎNLOCUIRE RELEU INTERMEDIAR HABITACLU

DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei.
Se demontează ansamblul relee şi UCE decodor.
Se scoate releul: flash (6), temporizare (7), semnalizare (8) sau avertizor limită viteză (9) din
conectorii lor. Reţineţi identificarea poziţiei de montaj a releelor.

REMONTARE
Se rebranşează releele respectând poziţia de montaj avută anterior demontării.
Se remontează ansamblul relee şi UCE decodor.
Se rebranşează borna (-) a bateriei.
Faceţi probe funcţionale urmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi
prin intermediul ansamblului relee şi UCE decodor din habitaclu.

OBSERVAŢIE:
După rebranșarea bateriei se va reprograma ceasul, iar la automobilele echipate cu
radiocasetofon programabil se va reintroduce codul radio.

81 - 11
SISTEM ANTIDEMARAJ
82

Generalităţi ............................................................................................................................. 82 - 1
Înlocuire componente ............................................................................................................. 82 - 5
Proceduri ................................................................................................................................. 82 - 9
Diagnosticare ........................................................................................................................ 82 - 15

82 - 35
SISTEM ANTIDEMARAJ
Generalităţi
82
Acest tip de sistem antidemaraj este bazat pe recunoaştera cheii, care are o construcţie specială.
Ea poate fi separată în două elemente, ce se pot identifica astfel : capul cheii (poziţia A) din
plastic, care este demontabil şi insertul metalic (poziţia B), care este fixat şi asigurat prin clipsare
în capul de cheie.

În interiorul capului cheii se află un circuit electronic independent codat, care funcţionează fără
baterie. La punerea contactului, bucşa antidemaraj, situată în jurul contactului de pornire,
interoghează şi captează semnalul codat emis de capul cheii, apoi îl transmite la Unitatea de
Control Electronic (U.C.E.) decodor. Aceasta este fixată pe stâlpul stânga faţă, sub carenajul
inferior planşă bord şi are rolul de primire a codului trimis de la bucşă. Dacă decodorul recunoaşte
codul cheii, atunci va trimite un semnal codat calculatorului de injecţie, care îl compară cu codul
memorat anterior şi va autoriza sau nu pornirea motorului.
În cazul sistemului cu telecomandă radio frecvenţă (RF) de blocare/deblocare a uşilor, capul
cheii are o construcţie diferită, având un buton de acţionare a telecomenzii şi un LED roşu, care
se aprinde în momentul comandării blocării/deblocării uşilor, prin apăsarea butonului cheii. În
interiorul capului cheii se află circuitul electronic codat pentru sistemul antidemaraj şi un circuit
electronic imprimat, alimentat cu o baterie, pentru funcţionarea telecomenzii RF de blocare/
deblocare a uşilor automobilului.
Sistemul antidemaraj este activat după aproximativ 10 secunde de la luarea contactului şi este
vizualizat prin clipirea martorului antidemaraj situat pe tabloul de bord.

ATENŢIE!
Dacă bateria este slab încărcată, căderea de tensiune pe demaror, la pornire, poate
cauza activarea sistemului antidemaraj, iar pornirea motorului este imposibilă.

82 - 1
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Generalităţi

CAPETELE DE CHEIE
Capul cheii are inscripţionat în interior un număr de identificare al acestuia, format din opt
caractere alfanumerice (litere şi cifre), iar el este menţionat şi pe factura de cumpărare a
automobilului.
Dacă este necesară citirea codului inscriptionat în capul cheii, acesta poate fi deschis astfel:
- se ţine cheia orizontal, jumătatea cu insertul metalic fiind în partea de jos;
- cu o şurubelniţă mică acţionaţi asupra capului cheii, în sensul indicat de săgeţi (A şi B),
pentru a începe demontarea;
- deplasaţi apoi, cu atenţie, jumătatea de sus a capului cheii în sensul săgeţii (C) şi astfel cele
două jumătăţi ale capului cheii se vor separa.

C
A

C
B

Dacă este necesară înlocuirea insertului metalic (partea mecanică) al cheii, se va proceda
astfel:
- se deschide capul cheii conform procedurii de mai sus;
- se deblochează cu atenţie pintenul ( A) de menţinere a insertului metalic (B);
- se scoate insertul metalic, prin culisare, din capul cheii;
- se introduce prin culisare noul insert metalic, până ce se aude un ”clic” ce confirmă fixarea lui
în capul cheii.
- se închid cele două jumătăţi ale capului cheii.

A
B

ATENŢIE!
După demontarea capului cheii nu este permisă atingerea circuitului electronic
situat în acesta, fapt ce poate cauza nefuncţionarea ulterioară a sistemului antidemaraj
şi impune înlocuirea capului cheii.

82 - 2
SISTEM ANTIDEMARAJ
Generalităţi 82
NOTĂ:
Dacă ambele chei au fost pierdute, se poate citi codul capului cheii (8 caractere) şi
codul insertului metalic (4 caractere) de pe factura de cumpărare a automobilului.
Dacă şi factura a fost pierdută, cele două coduri menţionate se pot afla pe baza seriei
caroseriei acelui automobil, consultând baza de date a producătorului DACIA, apelând
telefonic Serviciul “Vocea Clientului” ( telefon 0248 500 000).
BUCȘA ANTIDEMARAJ

Bucşa antidemaraj este situată în jurul contactului de pornire şi este accesibilă după demontarea
semicochilelor volanului. Ea captează semnalul de la capul cheii şi transmite apoi un semnal codat
către U.C.E. decodor.
Automobilele echipate cu telecomandă RF de blocare/deblocare a uşilor sunt prevăzute cu o
altă bucşă antidemaraj care transmite la UCE decodor şi semnalul primit de la telecomanda RF .
Recunoaşterea celor două tipuri de bucşi decodoare se face cu ajutorul codurilor inscripţionate
pe corpul acestora, astfel:
- cod 042264J - pentru automobilele fără telecomandă RF;
- cod 8200044257 - pentru automobilele cu telecomandă RF.

U.C.E. DECODOR

U.C.E. decodor are următoarele funcţiuni:


- decodează semnalul primit de la bucşa antidemaraj;
- trimite un cod calculatorului de injecţie în vederea
autorizării pornirii motorului;
- comandă martorul antidemaraj al tabloului de bord;
- primeşte semnalul codat de la bucşa antidemaraj,
pentru automobilele echipate cu telecomandă RF;
- comandă blocarea/deblocarea uşilor, dacă automobilul este prevăzut cu chei cu telecomandă RF;
- comandă iluminarea temporizată a plafonierei, pentru automobilele echipate cu acest sistem.

82 - 3
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Generalităţi
Temporizarea iluminării plafonierei este activă, în funcţie de poziţia dispersorului plafonierei (1):
- poziţia A plafoniera iluminează permanent;
- poziţia B temporizare iluminare plafonieră; aceasta va ilumina timp de 15 secunde după
închiderea uşii faţă conducător sau după comandarea deblocării uşilor cu telecomanda RF;
această temporizare se întrerupe în momentul punerii contactului;
- poziţia C plafonieră stinsă.

NOTĂ:
Automobilele echipate cu acest sistem antidemaraj au un tip de decodor, iar cele care
sunt prevăzute şi cu blocare/deblocare uşi cu telecomandă RF au un alt tip de decodor.
Recunoaşterea celor două tipuri de UCE decobor se face cu ajutorul inscripţiilor de pe
eticheta acestora, astfel:
- cod P8200032783 H şi inscripţia TRANS-PLAF pentru automobilele fără telecomandă
RF;
- cod P8200032776H şi inscripţia TRF-TRANS-CAR pentru automobilele cu telecomandă
RF.
MARTORUL ANTIDEMARAJ

Este situat pe tabloul de bord (poziţia A) şi are funcţiile următoare:


- semnalează activarea sistemului antidemaraj;
- semnalează cazul de nerecunoaştere a capului cheii;
- semnalează intrarea în modul de lucru “resincronizare” a telecomenzilor, RF cu UCE decodor,
pentru automobilele ce folosesc telecomandă RF.
Atunci când contactul este luat şi sistemul antidemaraj este activ, fără a exista nici un defect,
martorul antidemaraj trebuie să clipească rar (o clipire pe secundă).
După punerea contactului martorul antidemaraj trebuie să se aprindă timp de 3 secunde şi
apoi să se stingă.
Dacă după punerea contactului sistemul antidemaraj nu funcţionează corect, atunci martorul
antidemaraj va clipi rapid (două clipiri pe secundă).

A A

82 - 4
SISTEM ANTIDEMARAJ
Înlocuire componente 82
ÎNLOCUIREA UNUI CAP DE CHEIE

După comandarea unui nou cap de cheie pe baza codului alfanumeric menţionat pe factură, se
demontează vechiul cap al cheii şi se scoate insertul metalic (partea mecanică), apoi se va intro-
duce vechiul insert metalic în noul cap de cheie conform procedurii menţionate anterior. În cazul
în care capul cheii este prevăzut cu telecomandă RF pentru blocare/deblocare uşi, după înlocuirea
acestuia se va efectua procedura de sincronizare a telecomenzii RF cu decodorul, în funcţie de
următoarele cazuri:
- după înlocuirea unei chei RF se va efectua “Procedura de sincronizare specifică”;
- dacă se înlocuiesc ambele chei, efectuaţi “Procedura de sincronizare simplă” pentru prima
cheie RF şi “Procedura de sincronizare specifică” pentru cea de-a doua cheie RF.
Dacă o cheie a fost pierdută se va comanda un nou cap de cheie şi un insert metalic.

ÎNLOCUIRE U.C.E. DECODOR

Toate decodoarele noi nu sunt codate. După montarea pe automobil e necesară memorarea
codului capului cheii de către decodor pentru ca acesta să devină operaţional. Dacă se înlocuieşte
numai decodorul, nu este necesară nici o intervenţie asupra calculatorului de injecţie, care îşi va
păstra vechiul cod antidemaraj. Atunci când automobilul este prevăzut cu telecomandă RF pentru
blocare/deblocare uşi, se impune efectuarea resincronizării cheilor cu decodorul, după montarea
acestuia. Dacă în urma diagnosticării sistemului antidemaraj, folosind testerul CLIP, se impune
înlocuirea decodorului, se va proceda astfel:
DEMONTARE
- se debranşează borna (-) a bateriei;
- se demontează ansamblul relee-UCE decodor;
- răsuciţi ansamblul relee-UCE decodor pentru a avea acces la conectorii de pe spatele
acestuia;
- se debranşează conectorul cablajului faţă de la UCE decodor;
- se declipsează UCE decodor din suportul relee-UCE decodor.
REMONTARE
- se clipsează noul UCE decodor în suport, se branşează conectorul cablajului faţă la UCE
decodor, apoi se fixează ansamblul pe traversa post conducere în locaşul său şi se montează
şurubul de fixare;
- se remontează cu atenţie trapa de acces la cutia de siguranţe;
- se rebranşează borna (-) a bateriei.
Se procedează în continuare la introducerea codului antidemaraj folosind cheia de contact,
apoi la memorarea (validarea) acestuia în UCE decodor, utilizând testerul CLIP. Pentru aceasta
efectuaţi “Procedura înlocuire UCE decodor şi memorare cod antidemaraj”. Se verifică apoi
funcţionarea corectă a sistemului antidemaraj cu ambele chei.

82 - 5
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Înlocuire componente

ATENŢIE !
După ce decodorul a memorat codul cheilor, acest cod nu mai poate fi şters sau
înlocuit cu altul.
Dacă este necesară înlocuirea colecţiei (UCE decodor şi două capete de chei), atunci
trebuie efectuată “Procedura înlocuire colecţie”.

ÎNLOCUIRE BUCȘĂ ANTIDEMARAJ

Dacă, în urma diagnosticării, folosind testerul CLIP, se constată necesitatea înlocuirii bucşei
antidemaraj, se va proceda astfel:
- se debranşează borna (-) a bateriei;
- se demontează şuruburile de fixare semicochile volan;
- se declipsează semicochilele volan;
- se îndepărtează semicochilele volan;
- se debranşează conectorul bucşei antidemaraj de la cablajul faţă;
- se scoate bucşa;
- se montează noua bucşă în exteriorul contactului pornire (mecanism antivol);
- se branşează conectorul bucşei la cablajul faţă;
- se clipsează semicochilele volan şi se montează şuruburile care le fixează;
- se verifică funcţionarea martorului şi a sistemului antidemaraj când este contactul luat, apoi
cu contactul pus şi apoi cu motorul pornit.

TELECOMANDA R.F. PENTRU BLOCARE/DEBLOCARE UȘI

Telecomanda RF are numai rolul de blocare/deblocare uşi. Telecomanda RF cu cod evolutiv


poate utiliza numai două chei deoarece decodorul poate gestiona numai două coduri evolutive
diferite.
Capetele de chei au număr de identificare format din opt caractere alfanumerice (litere şi
cifre), începând cu litera E. În cazul pierderii unei chei se va comanda un cap de cheie şi un insert
metalic, apoi va trebui efectuată procedura de resincronizare a telecomenzii RF a cheii cu decodorul
de pe autoturism.
Dacă se înlocuieşte o cheie cu telecomandă RF, atunci efectuaţi “Procedura de sincronizare
simplă”. În cazul în care autoturismul are ambele chei cu telecomandă RF, atunci efectuaţi
“Procedura de sincronizare specifică” după înlocuirea celei de-a doua cheie.
NOTĂ:
- Dacă se înlocuieşte un singur cap de cheie, de obicei nu mai este necesară
resincronizarea celeilalte telecomenzi RF.
- Dacă ambele telecomenzi RF sunt desincronizate, se va face câte o procedură de
resincronizare cu fiecare telecomandă: efectuaţi “Procedura de sincronizare simplă”
pentru prima telecomandă RF şi “Procedura de sincronizare specifică” pentru cea
de-a doua telecomandă RF.
Verificaţi apoi funcţionarea blocării/deblocării uşilor cu ambele telecomenzi RF.

82 - 6
SISTEM ANTIDEMARAJ
Înlocuire componente 82
ÎNLOCUIRE UNITATE CONTROL ELECTRONIC INJECŢIE

Dacă, în urma diagnosticării folosind testerul CLIP, se constată că este necesară înlocuirea
UCE (calculatorului) de injecţie, pentru demontarea acestuia se va proceda astfel:
- se debranşează bateria (contactul fiind luat);
- se demontează şurubul bridei de fixare a bateriei;
- se scoate bateria;
- se demontează cele două piuliţe de fixare a cutiei de protecţie UCE injecţie şi a
calculatorului injecţie;
- se scoate protectorul UCE injecţie;
- se debranşează calculatorul injecţie de la cablajul motor;
- se demontează UCE injecţie.
Pentru montare se va proceda în ordine inversă demontării.
Calculatorul de injecţie este livrat necodat. Este necesară memorarea codului antidemaraj în
calculator, după ce acesta a fost montat.
Se procedează astfel:
1. Se pune contactul, fără a porni motorul, pentru 5 secunde.
2. Se ia contactul; după 10 secunde funcţia antidemaraj este activată, iar martorul
antidemaraj va începe să clipească rar (o clipire pe secundă ).
3. Se pune contactul. Martorul antidemaraj va trebui să se stingă după 3 secunde, iar
motorul poate fi pornit.
Pentru debranşarea calculatorului injecţie (UCE injecţie) se va acţiona pârghia de blocare
(A) a conectorului în sensul săgeţii (B), după care conectorul va fi ridicat în sensul săgeţii (C).
În cazul în care automobilul este imobilizat pe traseu ca urmare a unei defecţiuni majore a
sistemului antidemaraj, se poate utiliza “Procedura introducere cod depanare”, care permite
deplasarea automobilului la cea mai apropiată unitate service DACIA în vederea depanării
complete. Pentru efectuarea acestei proceduri sunt necesare testerul CLIP şi codul depanare
specific acelui automobil.

82 - 7
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Înlocuire componente

ÎNLOCUIRE AVERTIZOR SONOR

Avertizorul sonor este fixat pe tabla închidere lonjeron superior stânga.

DEMONTARE

Se suspendă automobilul pe elevator.


Se debranşează conectorul (1) al avertizorului sonor.
Se demontează şurubul de fixare (2) a avertizorului sonor pe tabla închidere lonjeron superior
stânga.

REMONTARE

Se execută în ordine inversă demontării. Avertizorul sonor nu trebuie să taloneze pe carenaj


roată stânga.
Cuplul de strângere al şurubului: 17 Nm ± 15%.
Se verifică funcţionarea avertizorului sonor.

82 - 8
SISTEM ANTIDEMARAJ
Proceduri
82
A. PROCEDURA ÎNLOCUIRE U.C.E. DECODOR ȘI
MEMORARE COD ANTIDEMARAJ

Întotdeauna UCE Decodor nou nu este codat. După montarea acestuia pe autoturism este
necesar ca acesta să memoreze codul antidemaraj pentru a fi operaţional .

NOTĂ:
Dacă se înlocuieşte numai UCE Decodor, nu este necesară nici o intervenţie asupra
UCE Injecţie (calculator injecţie), care îşi va menţine vechiul cod antidemaraj .

ATENŢIE!
După ce UCE Decodor a memorat codul antidemaraj, acest cod nu mai poate fi şters
sau înlocuit cu altul .

Pentru realizarea acestei proceduri sunt necesare una din cheile autoturismului şi testerul CLIP.
Se va proceda astfel :
1. Branşaţi testerul CLIP la priza de diagnosticare şi la bateria (sau priza brichetei)
autoturismului .
2. Citiţi configuraţia vechiului UCE Decodor înainte de a-l demonta de pe autoturism,
astfel :
-selectaţi tip vehicul „B41”;
-intraţi în meniul „TESTUL CALCULATORULUI” apoi alegeţi „ANTIDEMARAJ”;
-accesaţi „MODUL DE COMANDĂ” apoi „CITIREA CONFIGURAŢIILOR”;
-notaţi configuraţiile găsite :benzină, programare cu 1 sau 2 chei, temporizare plafonieră,
tipul comutatorului închidere uşi (CPE), etc.
3. Reveniţi la meniul „TESTUL CALCULATORULUI”.
4. Demontaţi vechiul UCE Decodor şi înlocuiţi-l cu unul nou, contactul fiind luat .
5. Intraţi în meniul „ANTIDEMARAJ”, apoi selectaţi „LISTA STĂRILOR”. Dacă UCE
Decodor este nou, trebuie să găsiţi următoarele stări :
18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI -------------------------- INACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ---------------- ACTIV
19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ------------------- ACTIV

OBSERVAŢIE:
Dacă stările 19G și 19D nu sunt „ACTIV” înseamnă că UCE Decodor a fost deja
folosit, deci nu este nou si nu mai poate memora un alt cod antidemaraj.

6.Accesaţi meniul „MODUL DE COMANDĂ” şi apoi „CONFIGURAŢIE”, unde veţi


configura noul UCE Decodor la fel ca la cel vechi : benzină, 1cheie, temporizare plafonieră,
comutator închidere uşi impulsional, etc selectând pe rând aceste configuraţii, pe care apoi le
validaţi cu „CLIC” pe butonul albastru din dreapta sus pe ecran .

82 - 9
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Proceduri

7. Reveniţi la „TESTUL CALCULATORULUI”.


8. Puneţi contactul pentru aproximativ 2 secunde pe poziţia „M”, fără a porni motorul.
Martorul antidemaraj va începe sa clipească rapid .
9. Accesaţi meniul „LISTA STĂRILOR”, unde trebuie să existe următoarele stări :
9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ----------------INACTIV
10. Luaţi contactul. În meniul „MODUL DE COMANDĂ” selectaţi „ACTUATORI”, în
care validaţi „CALIBRARE TERMINATĂ” lansând comanda pe dreptunghiul albastru situat în
dreapta sus pe ecran .Va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ
TERMINATĂ” .
11. Martorul antidemaraj va începe să clipească rar .
12. Reveniţi la „LISTA STĂRILOR”, care acum trebuie să fie astfel :
18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ----------------------------ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ -----------------INACTIV
19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ---------------------INACTIV
13. Puneţi contactul pe poziţia „M” pentru 2-3 secunde, pentru a trimite codul către UCE
Injecţie. Martorul antidemaraj trebuie să se aprindă pentru 3 secunde, apoi trebuie să se stingă.
.
14. Luaţi contactul. După 10 secunde martorul antidemaraj va începe să clipească rar.
15. Verificaţi pornirea motorului cu ambele chei, apoi luaţi contactul .
16. Verificaţi în meniul „LISTA STĂRILOR” dacă starea 10G „ANTIDEMARAJ” este
„ACTIV”. Efectuaţi apoi sincronizarea telecomenzii TRF cu UCE Decodor (cu 1 sau 2 chei).

OBSERVAŢIE:
Cu testerul CLIP se poate simula o interdicţie de demarare procedând astfel :
-se ia contactul; aşteptaţi 10 secunde, după care martorul antidemaraj va începe să
clipească;
-în meniul „MODUL DE COMANDĂ” accesaţi „ ACTUATORI” în care validaţi „MOD
PROTEJARE FORŢATĂ” lansând comanda pe butonul albastru situat în dreapta sus pe ecran;
se va afişa „COMANDĂ ÎN CURS” apoi „COMANDĂ TERMINATĂ” ;
-în meniul „LISTA STĂRILOR” căutaţi starea 10G „ANTIDEMARAJ”, care va trebui
să fie „ACTIV”;
-puneţi contactul pe poziţia „M”; martorul antidemaraj va începe să clipească rapid, iar
pornirea motorului este imposibilă;
-scoateţi cheia din contact şi verificaţi apoi pornirea motorului cu ambele chei, după care
procedura este terminată .

82 - 10
SISTEM ANTIDEMARAJ
Proceduri
82
NOTĂ:
Pentru sincronizarea telecomenzilor RF, după înlocuirea unui UCE Decodor, va
trebui să efectuaţi procedura de sincronizare ţinând cont de următoarele situaţii :
-pentru o telecomandă RF efectuaţi „ PROCEDURA DE SINCRONIZARE
SIMPLĂ”;
-pentru a doua telecomandă RF efectuaţi „ PROCEDURA DE SINCRONIZARE
SPECIFICĂ”.

B. PROCEDURA DE INLOCUIRE COLECTIE


(U.C.E. Decodor plus 2 capete de chei)

În cazul înlocuirii unei colecţii se vor parcurge următoarele etape :


-memorare cod antidemaraj de către UCE Decodor;
- memorarea noului cod antidemaraj de calculatorul de injecţie; este necesar codul depanare
(aflat pe baza codului vechilor capete de chei ) şi testerul CLIP.
Etapele ce trebuiesc parcurse sunt următoarele :
1. Se montează inserturile metalice ale vechilor chei la noile capete de chei .
2. Se va transmite telefonic la Serviciul “Vocea Clientului” (telefon 0248 500 000) seria
caroseriei automobilului şi codul capetelor de chei, înscris pe factura acestuia, pentru a se obţine
codul depanare.
3. Branşaţi testerul CLIP la priza de diagnosticare şi la bateria (sau priza brichetei)
autoturismului. Citiţi configuraţia vechiului UCE Decodor înainte de a-l demonta de pe autoturism,
astfel :
-selectaţi tip vehicul „B41”;
-intraţi în meniul „TESTUL CALCULATORULUI”, apoi validaţi „ANTIDEMARAJ”;
-accesaţi „MODUL DE COMANDĂ” apoi „CITIREA CONFIGURAŢIILOR”;
-notaţi configuraţiile găsite: benzină/diesel, programare cu 2 chei, temporizare plafonieră, tipul
comutatorului închidere uşi (CPE), etc.
4. Reveniţi la meniul „ANTIDEMARAJ”.
5. Demontaţi vechiul UCE Decodor apoi montaţi-l în locul acestuia pe cel nou, contactul
fiind luat .
6. Verificaţi configuraţia noului UCE decodor selectând „LISTA STĂRILOR”; aici trebuie
să existe următoarele stări :
18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ------------------------------ INACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ------------------- ACTIV
19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ---------------------- ACTIV

NOTĂ:
Dacă stările 19G şi 19D nu sunt „ACTIV”, aceasta înseamnă că UCE Decodor nu
este nou şi deci nu va putea memora noul cod antidemaraj .

82 - 11
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Proceduri

7. Puneţi contactul pe poziţia „M”(fără a porni motorul) cu una din chei, pentru aproximativ
2 secunde şi apoi verificaţi următoarele stări, care trebuie să fie :
9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------- ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ------------------ ACTIV
8. Puneţi contactul (fără a porni motorul) cu cea de a doua cheie pentru aproximativ 2
secunde. Verificaţi apoi următoarele stări :
- cazul (a) –cea de a doua cheie aparţine autoturismului:
9D COD CHEIE PRIMIT -----------------------------------------ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ------------------ INACTIV
- cazul (b) –cea de a doua cheie nu aparţine autoturismului sau a fost folosită din nou prima
cheie:
9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------- INACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATA ------------------ ACTIV
9. Martorul antidemaraj clipeşte rapid.
10. Luaţi contactul . În meniul „MODUL DE COMANDĂ” selectaţi „ACTUATORI” şi
validaţi „CALIBRARE TERMINATĂ” lansând comanda pe dreptunghiul albastru situat în
dreapta sus pe ecran. Va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ
TERMINATĂ” .
11. Martorul antidemaraj va începe să clipească rar .
12. Reveniţi acum la meniul „LISTA STĂRILOR”, care acum trebuie să fie astfel :
18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ----------------------------- ACTIV
19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ------------------ INACTIV
19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ---------------------- INACTIV
13. În meniul „MODUL DE COMANDĂ” alegeţi sub-meniul „ACTUATORI”.
Selectaţi comanda „MOD PROTEJARE FORŢATĂ”, contactul fiind luat şi validaţi lansând
comanda pe dreptunghiul albastru situat în dreapta sus pe ecran. Va apare mesajul „COMANDĂ
ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ TERMINATĂ” .
Reveniţi la „LISTA STĂRILOR” şi verificaţi starea :
9G MOD PROTEJARE FORŢATĂ ------------------------------ACTIV
14. Puneţi contactul pe poziţia „M”. Martorul antidemaraj va începe să clipească rapid.
Verificaţi în „LISTA STĂRILOR” dacă starea „ANTIDEMARAJ” este „ACTIV”.
15. In meniul „MODUL DE COMANDĂ ” accesaţi „ACTUATORI”, apoi selectaţi
comanda „INTRODUCERE COD MANUAL”. Tastaţi cele 4 cifre ale codului depanare,
apoi validaţi cu tasta „ENTER”. Pe ecran va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS” urmat
de „COMANDĂ TERMINATĂ” .
16. Luaţi şi apoi repuneţi contactul pentru câteva secunde, fără a porni motorul, pentru a
trimite noul cod antidemaraj la calculatorul de injecţie. Martorul antidemaraj se va aprinde
pentru 3 secunde şi apoi se va stinge.

82 - 12
SISTEM ANTIDEMARAJ
Proceduri
82
17. Procedura este terminată. Verificaţi pornirea motorului cu ambele chei .

NOTĂ:
Pentru sincronizarea telecomenzilor RF, după înlocuirea unei colecţii, ţineţi cont de următoarele
situaţii :
- pentru prima telecomandă efectuaţi „PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPLĂ”;
- pentru a doua telecomandă efectuaţi „PROCEDURA DE SINCRONIZARE
SPECIFICĂ ”

C. PROCEDURA INTRODUCERE COD DEPANARE

Codul depanare poate fi introdus numai cu ajutorul testerului CLIP. Acest lucru este posibil
numai dacă la punerea contactului martorul antidemaraj clipeşte rapid, fapt confirmat prin starea :
10G ANTIDEMARAJ -----------------------------------------ACTIV
După ce s-a obţinut din baza de date DACIA codul depanare (pe baza seriei caroseriei şi a
codului capului cheii autoturismului), se vor efectua următoarele operaţiuni :
1. Se branşează testerul CLIP la priza de diagnosticare şi la bateria (sau priza brichetei)
autoturismului .
2. Martorul antidemaraj va trebui să clipească lent, contactul fiind luat .
3. Puneţi contactul pe poziţia „M”. Martorul antidemaraj trebuie să clipească rapid.
4. Selectaţi tip vehicul „B41”.
5. Selectaţi meniul „TESTUL CALCULATORULUI” şi apoi „ ANTIDEMARAJ”.
6. In meniul „ LISTA STĂRILOR” găsiţi starea 10G „ANTIDEMARAJ ”care trebuie să
fie ACTIV.
7. Intraţi în meniul „MODUL DE COMANDĂ” şi selectaţi „ ACTUATORI”.
8. Ajungeţi apoi la „INTRODUCERE COD MANUAL” în care veţi scrie codul depanare
(format din 4 cifre) şi validaţi apoi cu tasta ENTER. Va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS”,
urmat de mesajul „COMANDĂ TERMINATĂ”.
9. Acum procedura este terminata şi puteţi porni motorul autoturismului .

ATENŢIE!
Puteţi efectua trei încercări de introducere a codului depanare. Dacă după cea de a
treia încercare codul nu este valid aşteptaţi 15 minute, luaţi contactul şi apoi puneţi-l
din nou, după care puteţi face încă trei încercări .

NOTĂ:
Această procedură nu decodează calculatorul de injecţie, ci permite numai pornirea
motorului autoturismului. După ce au trecut 10 minute de la oprirea motorului sau
după debranşarea bateriei, motorul autoturismului nu mai poate fi pornit decât dacă
se va introduce din nou codul depanare.

82 - 13
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Proceduri

D. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPLĂ

Această procedură permite sincronizarea unei telecomenzi RF cu UCE decodor şi se aplică


în următoarele situaţii :
-codul telecomenzii RF nu mai este în plaja de recepţie a UCE decodor, ca urmare a
apăsării consecutive în gol de peste 1000 ori pe butonul telecomenzii RF;
-înlocuire UCE decodor cu unul nou;
-înlocuirea unei telecomenzi RF, dacă UCE decodor este nou (înlocuire UCE decodor
plus o cheie RF ).
Se vor efectua următoarele operaţiuni :
-se ia contactul;
-se apasă şi se menţine astfel, pentru aproximativ 5 secunde, comutatorul închidere uşi
situat pe planşa bord; actuatorii uşilor efectuează o cursă de închidere-deschidere;
-în timpul următoarelor 10 secunde, confirmate prin aprinderea permanentă a martorului
antidemaraj, apăsaţi de 2 ori butonul telecomenzii RF; actuatorii uşilor efectuează o cursă de
închidere-deschidere;
-procedura de sincronizare este terminată; verificaţi blocarea /deblocarea uşilor apăsând
butonul telecomenzii RF.

OBSERVAŢIE:
În timpul celor 10 secunde puteţi vizualiza cu testerul CLIP starea 17G „PROGRAMARE
SAU RESINCRONIZARE TIR/TRF” care trebuie să fie ACTIV.

E. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SPECIFICĂ

Aceasta procedură se utilizează pentru sincronizarea celei de a doua cheie RF cu UCE decodor
şi se va efectua astfel :
-se branşează testerul CLIP la priza de diagnosticare şi la bateria (sau priza brichetei)
autoturismului;
-selectaţi tip vehicul „B41”;
-selectaţi meniul „TESTUL CALCULATORULUI” şi apoi „ ANTIDEMARAJ ”;
-intraţi în meniul „MODUL DE COMANDĂ” şi selectaţi „CONFIGURAŢIE ”;
-validaţi comanda „ PROGRAMAREA CELEI DE a-2-a CHEI TIR / TRF ” lansând
comanda pe butonul albastru situat pe ecran în partea dreaptă sus; actuatorii uşilor efectuează o
cursă de închidere/deschidere;
- în timpul următoarelor 10 secunde, confirmate prin aprinderea permanentă a martorului
antidemaraj, apăsaţi de două ori butonul telecomenzii RF; uşile se vor bloca şi apoi se vor
debloca, iar LED-ul martor antidemaraj se va stinge; cea de-a doua telecomandă este acum
sincronizată; verificaţi blocarea /deblocarea uşilor apăsând butonul telecomenzii RF.

82 - 14
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare
82
INTERPRETARE DEFECTE ȘI STĂRI
1. LIPSĂ COMUNICARE TESTER CLIP / UCE DECODOR

RECOMANDARE Verificaţi dacă liniile K şi L nu sunt perturbate de un alt


calculator al automobilului.
Verificaţi starea siguranţei F03 din cutia siguranţe habitaclu.
Înlocuiţi siguranţa dacă este necesar.

Verificaţi dacă testerul CLIP nu este cauza defectului; verificaţi dacă testerul comunică cu un
alt calculator al aceluiaşi automobil (calculator injecţie).

Măsuraţi tensiunea bateriei automobilului (U>12,3V). Dacă este necesar încărcaţi bateria.

Verificaţi dacă UCE decodor este branşat corect la cablajul automobilului.


Verificaţi alimentarea corectă a UCE decodor:
- prezenţa masei la pinul A8 al UCE decodor;
- alimentare + I.C. la pinul A9 al UCE decodor.

Asiguraţi-vă că priza diagnosticare este corect alimentată, conform schemei electrice.


Verificaţi continuitatea şi izolarea cablajului electric pe traseul corespunzător pinilor
UCE decodor
{ A3
A4
7
}
15
priză diagnosticare.

Dacă nu se poate stabili comunicarea tester CLIP - UCE decodor, atunci înlocuiţi decodorul.

După stabilirea comunicării cu testerul, trataţi eventualele


DUPĂ REPARAŢIE defecte semnalate.
Faceţi un control de conformitate.

82 - 15
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

2. STAREA 4D: ALIMENTARE + 12V (+DC) PREZENTĂ

RECOMANDARE Observaţie:
- starea 4D = ACTIV atunci când contactul este pe poziţia “M”;
- starea 4D = INACTIV atunci când contactul nu este pe poziţia “M”.

Verificaţi starea siguranţei F04 din cutia siguranţe habitaclu.


Înlocuiţi siguranţa dacă este necesar.

Puneţi contactul pe poziţia “M” şi verificaţi prezenţa +12V la pinul A7 al UCE decodor.
Există +12V?

DA Înlocuiţi UCE decodor dacă nu se reuşeşte comunicarea acestuia cu testerul.

NU Remediaţi cablajul electric pe traseul de alimentare spre pinul A7 al UCE decodor.

DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.


Verificaţi funcţionalitatea sistemului antidemaraj.

82 - 16
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare
82

3. DEFECT: COMUTATOR BLOCARE UȘI

RECOMANDARE Verificaţi dacă comutatorul nu rămâne apăsat permanent datorită unui


blocaj mecanic.

Verificaţi izolarea faţă de masă a cablajului între


UCE decodor comutator închidere uşi Nu
pin B2 pol 1 Remediaţi cablajul electric.
pin B5 pol 5
Există izolare corectă?
Da

Înlocuiţi comutatorul închidere uşi.

Ștergeţi defectul memorat cu testerul CLIP.


DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.
Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.

82 - 17
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

4. DEFECT: LIPSĂ SEMNAL PE LINIA CODATĂ UCE DECODOR - CALCULATOR


INJECŢIE

RECOMANDARE -

Verificaţi continuitatea şi izolarea faţă de masă şi +12V a cablajului dintre


UCE decodor pin A6 pin 58 al UCE injecţie.
Remediaţi dacă este necesar.

Puneţi contactul şi efectuaţi testul detecţie de impulsuri cu ajutorul testerului CLIP la pinul A6
al UCE decodor.
Există impulsuri?

DA Înlocuiţi UCE injecţie.

NU Înlocuiţi UCE decodor.

Ștergeţi defectele memorate utilizând testerul CLIP.


DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.
Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.

82 - 18
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare
82
5. DEFECT: COMUNICARE DEFECTUOASĂ BUCȘĂ ANTIDEMARAJ - UCE
DECODOR

RECOMANDARE -

Verificaţi continuitatea şi izolarea faţă de masă şi +12V a cablajului dintre


bucşa antidemaraj pin 4 pin A2 al UCE decodor.
Remediaţi dacă e necesar.

Verificaţi alimentarea bucşei antidemaraj: +12V la pinul 3 şi masa la pinul 2.

Debranşaţi UCE decodor şi măsuraţi prezenţa +12V la pinul A9 al decodorului, contactul


fiind luat. Dacă nu există +12V verificaţi siguranţa F03 din cutia de siguranţe habitaclu .
Dacă problema persistă înlocuiţi bucşa antidemaraj.

Puneţi contactul şi efectuaţi testul detecţie de impuls la pinul A2 al UCE decodor.


Există un impuls?

DA Înlocuiţi bucşa antidemaraj.

NU Înlocuiţi UCE decodor.

Ștergeţi defectele memorate utilizând testerul CLIP.


DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.
Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.

82 - 19
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

6. STAREA 11G: ACŢIONAŢI TELECOMANDA RF / INDICAŢIE SEMNAL RF


PRIMIT

Dacă starea 17D este INACTIV nu aplicaţi diagnosticarea


următoare deoarece UCE decodor este nefolosit (nou).
RECOMANDARE Efectuaţi mai întâi sincronizarea telecomenzii.
Nu consultaţi diagnosticarea următoare dacă starea 11G rămâne
INACTIV atunci când acţionaţi telecomanda RF la blocarea şi
deblocarea uşilor.

Verificaţi blocarea/deblocarea uşilor folosind cea de a doua telecomandă RF. Dacă aceasta
funcţionează, atunci va trebui înlocuită bateria primei telecomenzi RF.

Verificaţi prezenţa +12V (+IC) la pinul 1 al bucşei antidemaraj.


Există +12V?

DA Efectuaţi cu CLIP testul detecţiei de impulsuri la pinul 1 al bucşei antidemaraj, atunci


când acţionaţi telecomanda RF.
Există impulsuri la acţionarea telecomenzii?

DA Înlocuiţi UCE decodor.

NU Înlocuiţi bucşa antidemaraj.

NU Verificaţi izolaţia faţă de masă a cablajului electric dintre:


pin B1 pin 1 bucşă antidemaraj
UCE decodor pin B2 pol 1 comutator închidere uşi
pin B5 pol 5
Izolarea faţă de masă este bună?
DA Remediaţi cablajul electric.

NU Înlocuiţi UCE decodor.

DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.


Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.

82 - 20
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare
82
7. STAREA 11D: ACŢIONAŢI TELECOMANDA RF / INDICAŢIE SEMNAL RF
BUN

Nu consultaţi diagnosticarea următoare decât numai dacă


RECOMANDARE starea 11D devine ACTIV la acţionarea telecomenzii RF.
Verificaţi dacă cheile aparţin vehiculului în cauză.

Există o desincronizare între codul telecomenzii RF şi UCE decodor dacă la acţionarea


telecomenzii starea 11D rămâne INACTIV iar starea 11G devine ACTIV pentru 3 secunde,
apoi devine INACTIV. Blocarea/deblocarea uşilor nu este posibilă în acest caz.
Aplicaţi procedura de resincronizare corespunzătoare (pentru o cheie sau pentru 2 chei).

DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.


Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.

82 - 21
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

8. STAREA 14G: BLOCARE / DEBLOCARE UȘI

RECOMANDARE Starea 10G (antidemaraj) trebuie să fie ACTIV.

Verificaţi continuitatea şi izolarea faţă de +12V şi faţă de masă a cablajului electric pe traseul
U.C.E. decodor pin B2 pol 1 comutator închidere uşi
pin B5 pol 5
Remediaţi cablajul electric dacă e necesar sau înlocuiţi comutatorul.

Dacă incidentul persistă, înlocuiţi UCE decodor.

82 - 22
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare
82
LOCALIZARE DEFECTE PE BAZA RECLAMAŢIEI CLIENTULUI
(algoritm pentru localizare pană)

ALP1. LIPSĂ COMUNICARE TESTER CLIP / UCE DECODOR

RECOMANDĂRI Verificaţi dacă liniile K şi L nu sunt perturbate de un alt calculator


al automobilului.

Verificaţi starea siguranţelor F03, F04 din cutia de siguranţe habitaclu.

Asiguraţi-vă că testerul CLIP nu este cauza defectului, încercând comunicarea cu un alt calculator
al automobilului.
Verificaţi tensiunea bateriei (U>12,3V). Dacă e necesar încărcaţi bateria.

Verificaţi branşarea corectă a UCE decodor la cablaj.


Verificaţi alimentarea UCE decodor: - masă la pinul A8;
- alimentare (+IC) la pinul A9.

Asiguraţi-vă că priza diagnosticare este corect alimentată.


Verificaţi continuitatea şi izolarea cablajului electric pe traseul corespunzător pinilor UCE decodor
A3 7 priză diagnosticare.
A4 15

Dacă dialogul tester CLIP - UCE decodor nu se poate stabili, atunci înlocuiţi decodorul.

Atunci când comunicarea cu testerul este stabilită, trataţi


DUPĂ REPARAŢIE defectele afişate de CLIP.
Faceţi un control de conformitate.

82 - 23
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

ALP2. CONTACT PUS. MARTORUL ANTIDEMARAJ CLIPEȘTE


(MOTORUL NU PORNEȘTE)
RECOMANDĂRI -

Puneţi contactul. Nu
Branşaţi testerul CLIP. Vezi ALP 1.
Există comunicare cu UCE decodor?
Da

Verificaţi siguranţa F03 pentru alimentare


bucşă antidemaraj. Nu
Înlocuiţi siguranţa.
Este bună?

Da

Puneţi contactul şi verificaţi dacă starea 4D Nu Studiaţi “STAREA 4D:


devine ACTIV? ALIMENTARE +12 V”
din capitolul DIAGNOSTICARE.
Da
Efectuaţi “Procedura înlocuire UCE
Starea 19D este INACTIV? Nu decodor şi memorare cod
antidemaraj” dacă decodorul este
Da nou; dacă nu este nou înlocuiţi-l.

Luaţi contactul. Martorul antidemaraj va


începe să clipească după 10 secunde Studiaţi “COMUNICARE
(antidemaraj ACTIV). DEFECTUOASĂ
Puneţi din nou contactul şi verificaţi: Da
BUCȘĂ-DECODOR”
defectul “Comunicare defectuoasă bucşă din capitolul
decodor”. “D I A G N O S T I C A R E ”.
Există acest defect?

Nu

Încercaţi pornirea motorului cu a doua cheie. Da Înlocuiţi prima cheie.


Motorul porneşte?
Nu

82 - 24
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare
82

Nu

Bucşa antidemaraj este fixată corect pe Nu Poziţionaţi bucşa şi remediaţi


coloana direcţie şi este corect branşată? branşarea acesteia.

Da

Verificaţi continuitatea şi izolarea faţă de masă


şi +12V a cablajului de la pinii bucşei
antidemaraj:
pin 2 masă; Nu Remediaţi cablajul electric.
pin 3 alimentare +IC;
pin 4 pin A2 al UCE
decodor;
Cablajul este în bună stare?
Da

Debranşaţi UCE decodor şi verificaţi prezenţa


+12V la pinul A9 al conectorului UCE Nu Înlocuiţi bucşa antidemaraj.
decodor. Există tensiune?

Da

Branşaţi UCE decodor. Faceţi testul detectare


impulsuri cu testerul CLIP branşat la pinul A2
al UCE decodor. Nu Înlocuiţi UCE decodor.
Puneţi contactul şi verificaţi prezenţa unui
impuls.
Există impuls?

Nu

Înlocuiţi cheia.

82 - 25
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

ALP3. MARTORUL ANTIDEMARAJ RĂMÂNE APRINS PERMANENT (chiar și


cu contactul luat) SAU RĂMÂNE STINS PERMANENT

RECOMANDĂRI Verificaţi dacă “Procedura înlocuire UCE decodor” a fost


efectuată corect.

Verificaţi starea siguranţei F03 din cutia Nu


siguranţe habitaclu. Înlocuiţi siguranţa.
Siguranţa este bună?
Da

Există defectul “CONTACTOR BLOCARE Da


UȘI”? Analizaţi acest defect şi remediaţi.

Nu

Verificaţi continuitatea şi izolarea faţă de masă


între pinul A5 al UCE decodor şi tabloul de Nu Remediaţi cablajul.
bord (pin 6 din conectorul negru).
Cablajul este bun?
Da
Efectuaţi testele următoare pentru găsirea
elementului defect:
- dacă martorul antidemaraj este aprins
permanent, debranşaţi conectorul UCE
decodor şi verificaţi dacă martorul se va stinge;
Nu Înlocuiţi tabloul de bord.
- dacă martorul antidemaraj este stins, branşaţi
pinul A5 al conectorului cablajului de la UCE
decodor la o masă electrică şi verificaţi dacă
martorul se va aprinde.
Răspunsurile sunt afirmative?

Da

Înlocuiţi UCE decodor.

Faceţi un control de conformitate.


DUPĂ REPARAŢIE Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.
Ștergeţi cu testerul CLIP eventualele defecte memorate.

82 - 26
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare 82
ALP4. CONTACT PUS. MARTORUL ANTIDEMARAJ CLIPEȘTE RAPID
(motorul nu pornește)
RECOMANDĂRI -

Puneţi contactul. Nu
Branşaţi testerul CLIP. Există comunicare între Vezi ALP 1.
tester şi UCE decodor?
Da
Verificaţi memorarea corectă a
Starea 19 D este ACTIV? Da codului antidemaraj de către UCE
decodor; dacă nu înlocuiţi
Nu decodorul.

Verificaţi continuitatea şi izolarea faţă de masă


şi faţă de +12V a cablajului între pin A6 Nu Remediaţi cablajul electric.
decodor şi pin 58 calculator injecţie.
Cablajul este bun?
Da

Faceţi testul detectare de impulsuri cu testerul


CLIP branşat la pinul A6 al UCE decodor.
Puneţi contactul şi verificaţi existenţa Da Înlocuiţi calculatorul injecţie.
impulsurilor.
Există impulsuri?

Nu

Înlocuiţi UCE decodor sau raportaţi-vă la


“Procedura de înlocuire colecţie”.

Faceţi un control de conformitate.


DUPĂ REPARAŢIE Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.
Ștergeţi cu testerul CLIP eventualele defecte memorate.

82 - 27
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

ALP5. AUTOMOBILUL NU PORNEȘTE

RECOMANDĂRI -

Există defectul “LIPSĂ SEMNAL PE LINIA Nu


CODATĂ UCE DECODOR - UCE Este o problemă de motor.
INJECŢIE”?
Da

Există o problemă la senzorul şoc.

Faceţi un control de conformitate.


DUPĂ REPARAŢIE Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.
Ștergeţi cu testerul CLIP eventualele defecte memorate.

82 - 28
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare
82
ALP6. BLOCARE / DEBLOCARE UȘI NU FUNCŢIONEAZĂ
RECOMANDĂRI Verificaţi cu testerul CLIP absenţa defectelor.
Dacă există defecte memorate, acestea trebuiesc remediate.

Mecanismele blocare uşi funcţionează corect? Nu Remediaţi mecanismele defecte.

Da

Verificaţi continuitatea şi izolarea faţă de masă a


cablajului între: Nu Remediaţi cablajul.
UCE decodor pin B8 actuatori
pin B9 uşi
Cablajul este în stare bună?

Da

Verificaţi continuitatea şi izolarea faţă de


Debranşaţi UCE decodor, apoi alimentaţi masă a cablajului între:
conectorul cablajului cu +12V la pinul B9 şi UCE pin B2 1 comut.
masa la pinul B8, iar apoi invers (+12V la pinul decodor pin B5 5 închidere uşi
B8 şi masa la pinul B9). Cablajul este în stare bună?
Actuatorii blochează / deblochează uşile?
Da
Nu
Nu

Actuatori defecţi. Da Remediaţi.


Înlocuiţi-i.

Înlocuiţi UCE decodor, apoi efectuaţi “Procedura înlocuire UCE


decodor”.

DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.


Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.

82 - 29
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

ALP7. DEBLOCARE UȘI NU FUNCŢIONEAZĂ CU TELECOMANDA RF

RECOMANDĂRI Verificaţi absenţa defectelor cu testerul CLIP.


Dacă există defecte memorate, acestea trebuiesc remediate.

Stările 11G şi 11D devin ACTIV când se Nu Consultaţi tratarea stărilor 11G şi
acţionează telecomanda RF ? 11D conform capitolului
“Diagnosticare”.
Da

Verificaţi starea siguranţei F03 din cutia


siguranţe habitaclu. Nu Înlocuiţi siguranţa
Este bună?

Da

Acţionaţi comutatorul închidere uşi de la bord. Consultaţi tratarea defecţiunii


Nu
Uşile se blochează / deblochează? “Contactor blocare uşi” şi starea
14G conform capitolului
“Diagnosticare”.
Da

Vezi ALP 6.

DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.


Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.

82 - 30
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare
82
ALP8. LĂMPILE SEMNALIZARE NU SE APRIND LA
BLOCAREA / DEBLOCAREA UȘILOR
RECOMANDĂRI Verificaţi absenţa defectelor cu testerul CLIP.
Dacă există defecte trataţi-le mai întâi.

Verificaţi dacă s-a efectuat sincronizarea telecomenzii RF şi a UCE decodor.


Luminile de semnalizare funcţionează normal la acţionarea comutatorului semnalizare?

Nu
Da
Remediaţi sistemul de semnalizare.
Verificaţi siguranţa F13.
Verificaţi continuitatea şi izolarea faţă de masă
şi faţă de +12V a traseului electric:
UCE decodor releu FLASH Nu
pin B3 pol 2 Remediaţi traseul electric.
Este corect?
Da

Verificaţi starea siguranţei F02 din cutia Nu


Înlocuiţi siguranţa.
siguranţe habitaclu.
Este bună?
Da

Debranşaţi releul FLASH. Alimentaţi cu


+12V polul 4 al releului. Lămpile semnalizare Nu Remediaţi traseul electric de la polii
stânga se aprind? Alimentaţi cu +12V polul 5 4 şi 5 ai releului FLASH.
al releului. Lămpile semnalizare dreapta/stânga
se aprind?
Da

Înlocuiţi releul FLASH.

DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.


Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.

82 - 31
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

ALP9. PLAFONIERA NU SE APRINDE LA DEBLOCAREA UȘILOR CU


TELECOMANDA SAU RĂMÂNE APRINSĂ PERMANENT
RECOMANDĂRI Verificaţi absenţa defectelor cu testerul CLIP.
Dacă există defecte trataţi-le mai întâi.

Verificaţi dacă uşile sunt blocate. Da Plafoniera a fost pe Da Funcţionare


Plafoniera este aprinsă? poziţia “iluminare normală.
permanentă”?

Nu Nu
Verificaţi izolarea faţă de masă a
cablajului pe traseul
Deblocaţi uşile cu telecomanda RF. pin A1 decodor pin 3 plafonieră.
Plafoniera este pe poziţia “iluminare
temporizată”.
S-a aprins plafoniera? Da După 15 secunde plafoniera se va
stinge.
Funcţionare normală.
Nu

UCE decodor a fost configurat “Cu Nu Configuraţi UCE decodor cu testerul


temporizare plafonieră”? CLIP.

Da

Verificaţi continuitatea pe traseul Nu


UCE decodor pin A1 pin 3 plafonieră. Remediaţi.
Traseul este bun?
Da

Verificaţi becul plafonierei.

DUPĂ REPARAŢIE Faceţi un control de conformitate.


Verificaţi funcţionarea sistemului antidemaraj.

82 - 32
SISTEM ANTIDEMARAJ
Diagnosticare
82
CONTROLUL DE CONFORMITATE

În cele ce urmează se va efectua controlul diverselor stări şi configuraţii ale sistemului antidemaraj.

În cazul depistării unor defecte la diagnosticarea cu testerul CLIP


RECOMANDĂRI analizaţi-le pe baza arborelui de diagnosticare (ALP) corespunzător
defectului respectiv.

Nr. Funcţiune Stare / configuraţie Observaţii


crt.
1. Conformitate UCE decodor Identificarea calculatorului Se afişează reperul UCE
decodor
2. Tip telecomandă 2G = configuraţie telecomandă IR = infraroşu
RF = radiofrecvenţă
3. Temporizare plafonieră Fără temporizare plafonieră Validare pe buton albastru
sau cu temporizare plafonieră de pe ecran CLIP
4. Programare chei 3G = configuraţie programare Cu o cheie sau cu 2 chei
chei
5. Configurare benzină/diesel 3D = configurare electrovană Fără = pentru motor benzină
diesel codată sau diesel fără electrovană
6. Protejare forţată pornire 9G = mod protejare forţată ACTIV = numai după
validare pe buton albastru
7. Stare antidemaraj 10G = antidemaraj ACTIV = cu contact luat sau
după 10 secunde de la luarea
contactului
8. Prezenţă cheie 8D = cheie prezentă ACTIV la punere contact
dacă există o cheie codată.
NOTĂ: stările 8D, 9D, 10D
trebuie să fie ACTIV la o
funcţionare corectă
9. Primire cod cheie 9D = cod cheie primit ACTIV la punere contact
dacă cheia codată este în
format bun
10. Cod cheie corect 10D = cod cheie valid ACTIV la punere contact
dacă cheia codată este în
format bun şi are codul corect
NOTĂ: pentru analiza
stărilor 8D, 9D, 10D contactul
se va pune când LED-ul
clipeşte(antidemaraj ACTIV)

82 - 33
SISTEM ANTIDEMARAJ
82 Diagnosticare

11. Recepţionare semnal telecomandă 11G =acţionaţi telecomanda RF ACTIV pentru 3 sec.
Indicaţie semnal primit dacă decodorul
primeşte semnalul
telecomenzii
12. Validare semnal telecomandă 11D =acţionaţi telecomanda RF ACTIV pentru 3 sec.
Indicaţie semnal bun dacă semnalul
recepţionat la decodor
este bun
13. Comunicare comutator blocare uşi- 14G = blocare / deblocare ACTIV când UCE
UCE decodor decodor primeşte
comandă de la
comutator închidere
uşi
14. Comunicare UCE decodor-actuatori 14D = acţionarea motoarelor ACTIV când UCE
de la uşi (actuatori uşi) decodor trimite
comandă blocare/
deblocare la actuatori
uşi
15. Stare contacte uşi 16G = contact deschidere uşă ACTIV când uşa
stg. faţă este deschisă.
16. Sincronizare telecomenzi în 17G = programare sau ACTIV când este în
desfăşurare resincronizare TIR/TRF desfăşurare procedura
de resincronizare
telecomenzi
17. Sincronizare telecomenzi RF 17D = programare TIR ACTIV când sincro-
neefectuată neefectuată nizare telecomandă
RF neefectuată
18. Programare cod cheie neefectuată 19G = programare cheie ACTIV când
neefectuată programarea cheii nu
s-a efectuat
19. Programare cod cheie validată 19D = programare cheie ACTIVcând validarea
neblocată programării cheii nu
s-a efectuat
20. Programarea primei chei 18G = memorizarea primei chei ACTIV când
programarea primei
chei este în
desfăşurare.

82 - 34
TABLOU DE BORD
83

Generalităţi .............................................................................................................................. 83 -1
Diagnosticare -interpretare defecte ....................................................................................... 83 -4

83 - 7
TABLOU DE BORD
Generalităţi
83
TABLOU DE BORD
fără turometru

cu turometru

DISPUNERE CONECTORI

Conector A (alb) Conector B (maron)

Pin Denumire Pin Denumire


1 Martor semnalizare stânga 1 Semnal viteză vehicul
2 Martor lumini de întâlnire 2 Semnal turaţie motor
3 Martor lumini de drum 3 Liber
4 Martor dezaburire lunetă 4 Liber
5 Liber 5 + După contact
6 Liber 6 Martor centură securitate conducător
7 Liber 7 Martor OBD
8 + Lămpi de poziţie 8 Liber
9 Indicator temperatură apă 9 Liber
10 Liber 10 + După contact

83 - 1
TABLOU DE BORD
83 Generalităţi
Conector C (negru) Conector D (gri)

Pin Denumire Pin Denumire


1 Liber 1 Masă
2 Liber 2 Liber
3 Liber 3 Liber
4 Martor frână mână / ICP sistem frânare 4 Liber
5 Liber 5 Alertă temperatură apă
6 Martor antidemaraj 6 Alertă presiune ulei
7 - Transmiţător nivel carburant 7 Martor încărcare baterie
8 Semnal nivel carburant 8 Martor lampă ceaţă
9 Liber 9 Martor faruri ceaţă
10 + Baterie 10 Martor semnalizare dreapta

ÎNLOCUIRE TABLOU BORD

DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei.
Cu o şurubelniţă TORX 20 se demontează cele 3 şuruburi care fixează semicochilele volanului.
Se declipsează semicochilele volanului şi se îndepărtează.
Cu o cheie TORX 20 (în formă de “L”) se demontează şuruburile de fixare laterală a planşei
bord superioare.
Cu o şurubelniţă TORX 20 se demontează cele două şuruburi de fixare frontală a planşei
bord superioare.
Se dezagrafează planşa bord superioară din cele trei agrafe de fixare de pe traversa inferioară
parbriz.
Se demontează radiocasetofonul (dacă automobilul este prevăzut cu radiocasetofon) de pe
planşa bord superioară: se apasă clipsurile laterale ale acestuia şi se extrage din planşa bord
superioară. Se debranşează conectorul antenei şi cei 2 conectori ai radiocasetofonului.
Se debranşează conectorul comutatorului închidere centralizată (dacă automobilul este prevăzut
cu închidere centralizată).
Se îndepărtează planşa bord superioară către partea dreaptă a automobilului.
Cu o şurubelniţă TORX 20 se demontează şuruburile care fixează tabloul de bord pe planşa
bord inferioară.
Se debranşează cei 4 conectori ai tabloului de bord. Reţineţi identificarea poziţiei de montaj a
conectorilor.
REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiilor de la demontare.
Faceţi probe funcţionale tabloului de bord.

OBSERVAŢIE: După rebranșarea bateriei se va reprograma ceasul, iar la


automobilele echipate cu radio programabil, se va reintroduce codul radio.

83 - 2
TABLOU DE BORD
Generalităţi
83
TRADUCTOR VITEZĂ

Tabloul de bord (vitezometru, totalizator kilometri) şi avertizorul limită viteză* primesc


informaţia vitezei automobilului de la un traductor electronic.
Această informaţie este de asemenea utilizată de calculatorul (UCE) injecţie.

Conector
Pin Denumire
A Alimentare după contact (+DC)
B1 Semnal viteză automobil
B2 Masă

* Pentru vehiculele cu avertizor limită viteză .

TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT


SDV specializat necesar

MOT 1397 Cheie de demontare a piuliţei ansamblului transmiţător nivel carburant

Ansamblul transmiţător nivel carburant este montat pe rezervor. Demontarea acestuia nu


necesită demontarea rezervorului.
IMPORTANT:
În momentul intervenţiilor la transmiţătorul nivel carburant, respectaţi următoarele
precauţii:
- nu fumaţi;
- nu vă apropiaţi cu flacără deschisă sau cu un obiect incandescent în zona de lucru.
C2
Conector Pin Denumire
A1 - Transmiţător nivel carburant
B1 Semnal nivel carburant
C1 Alimentare + pompă carburant
C2 Masă pompă carburant
A1 B1 C1

83 - 3
TABLOU DE BORD
83 Diagnosticare -interpretare defecte

Încercări electrice - transmiţător nivel carburant

POZIŢIE INDICATOR NIVEL Rezistenţa măsurată între


CARBURANT LA BORD pinii A1 și B1 (Ω)
4/4 0 - 10
3/4 aproximativ 55
1/2 110 ± 10
1/4 aproximativ 190
0 280 ± 20
alertă nivel minim 260 ± 10

SENZOR TEMPERATURĂ APĂ

FUNCŢIONARE

Senzorul temperatură apă (1) transmite la calculatorul de injecţie informaţia de temperatură a


apei, iar o altă informaţie este transmisă la aparatul indicator de pe tabloul de bord, care va indica
temperatura apei.

Încercări electrice - senzor temperatură apă

POZIŢIE INDICATOR Rezistenţa măsurată între


TEMPERATURĂ APĂ pinul A și masa automobilului (Ω)

60°C 483 ± 30
95°C 150 ± 15
110°C 97 ± 15

NOTĂ:
Valorile de mai sus au fost înregistrate la creşterea temperaturii apei.

83 - 4
TABLOU DE BORD
Diagnosticare -interpretare defecte 83
MARTORUL PRESIUNE ULEI RĂMÂNE APRINS
DUPĂ PORNIREA MOTORULUI

Da Se verifică presiunea uleiului. Nu


Presiunea este corectă?

Se înlocuieşte Există defecţiune în circuitul de


manocontactul. ungere. Remediaţi.

MARTORUL PRESIUNE ULEI NU SE APRINDE LA


PUNEREA CONTACTULUI

Se pune firul de la manocontact la masa


Da automobilului. Nu
Martorul presiune ulei se aprinde?

Se înlocuieşte Da Becul martorului presiune


Se înlocuieşte becul.
manocontactul. ulei este ars?

Nu

Se verifică traseul de
alimentare al becului şi se
remediază.
INDICATORUL NIVEL CARBURANT ARATĂ MEREU PLIN

Se înlocuieşte transmiţătorul nivel Da Se debranşează conectorul transmiţătorului nivel


carburant.
carburant.
Indicatorul revine la zero?
Nu

Rezistenţa faţă de masa automobilului a pinului


Nu
Se înlocuieşte tabloul de bord. B1 al conectorului transmiţător nivel carburant
este zero?
Da

Cablajul este defect. Remediaţi.

83 - 5
TABLOU DE BORD
83 Diagnosticare -interpretare defecte

INDICATORUL NIVEL CARBURANT NU INDICĂ CORECT

Se debranşează conectorul
Da Nu
transmiţătorului nivel carburant.
Indicatorul revine la zero?

Se pune la masa
automobilului pinul B1 al Da Se înlocuieşte
conectorului transmiţător transmiţătorul nivel
carburant. Rezistenţa faţă de masa
nivel carburant. Indicatorul
automobilului a pinului B1 al
arată plin?
Nu conectorului transmiţător
nivel carburant este zero?
Traseul între pinul B1 al conectorului Da
transmiţător nivel carburant şi pinul 8 al
conectorului C al tabloului de bord este Se înlocuieşte tabloul Cablajul este defect.
întrerupt. Remediaţi. de bord. Remediaţi.

83 - 6
ECHIPAMENT ELECTRIC
84

Mecanism antivol ................................................................................................................... 84 - 1


Comanda sub volan ................................................................................................................. 84 - 2
Conectori comandă sub volan ................................................................................................ 84 - 3
Comutatoare pe plaşa bord .................................................................................................... 84 - 4
Bricheta electrică .................................................................................................................... 84 - 6

84 - 7
ECHIPAMENT ELECTRIC
Mecanism antivol
84

MECANISM ANTIVOL
(COMUTATOR PORNIRE - APRINDERE)

Mecanismul antivol este amplasat în dreapta coloanei de direcţie şi serveşte la comanda


demarorului, la conectarea şi deconectarea instalaţiei electrice, având în acelaşi timp prevăzut şi
un sistem de blocare a direcţiei, cu zăvor antifurt.

DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei.
Se demontează cele 3 şuruburi TORX 20 care fixează semicochilele volanului.
Se declipsează semicochilele volanului şi se îndepărtează.
Se debranşează conectorul bucşei antidemaraj.
Se demontează bucşa antidemaraj (1) situată în jurul mecanismului antivol.
Se debranşează conectorii (2) ai mecanismului antivol.
Cu o şurubelniţă în cruce se demontează şurubul (3) de fixare a mecanismului antivol.
Se poziţionează cheia de contact în poziţia 3 şi se apasă ştiftul mobil (4) de reţinere şi eliberare
a mecanismului antivol.
Se extrage mecanismul spre înapoi.

REMONTARE
Se poziţionează cheia de contact în poziţia de mai jos şi se apasă ştiftul mobil (4).
Se montează mecanismul în locaşul său, fixându-l cu ajutorul ştiftului mobil şi a şurubului (3).
Se branşează conectorii (2) ai mecanismului antivol.
Se poziţionează şi se montează bucşa antidemaraj (1) în jurul mecanismului antivol.
Se branşează conectorul bucşei antidemaraj.
Se montează semicochilele volanului.
Se branşează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionarea mecanismului antivol.

84 - 1
ECHIPAMENT ELECTRIC
84 Comanda sub volan

Ansamblul comandă sub volan şi contactorul rotativ inclus în acesta nu se pot separa.
DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei.
Se pune direcţia la punctul mediu (poziţia de mers în linie dreaptă a automobilului).
Se declipsează perna centrală volan.
Se demontează şurubul de fixare volan.
Se demontează volanul; asiguraţi-vă că roţile sunt în poziţia de mers în linie dreaptă a
automobilului.
Se demontează cele 3 şuruburi TORX 20 care fixează semicochilele volanului.
Se declipsează semicochilele volanului şi se îndepărtează.
Se debranşează conectorul manetei ştergătorului parbriz şi conectorul manetei comandă lumini
şi semnalizare direcţie.
Se slăbeşte şurubul (1) deblocând ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al
coloanei de direcţie.
Se extrage ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al coloanei de direcţie.
REMONTARE
Asiguraţi-vă că roţile sunt în poziţia de mers în linie dreaptă a automobilului.
Se poziţionează ansamblul comandă sub volan astfel încât după remontarea celor două
semicochile ale volanului manetele ansamblului să fie aliniate cu tabloul de bord şi cu planşa bord.
Se rebranşează conectorul manetei ştergătorului parbriz şi conectorul manetei comandă lumini
şi semnalizare direcţie.
Se clipsează semicochilele volanului. Se montează şuruburile care fixează semicochilele.
Se strânge şurubul (1) astfel încât să blocheze ansamblul comandă sub volan pe coloana
direcţie. Această operaţie este facilitată de un decupaj din semicochila inferioară ce permite
accesul la şurubul (1).
Se montează cu atenţie volanul astfel încât să nu deterioraţi contactorul rotitor; volanul are o
zonă fără caneluri care trebuie să corespundă cu zona fără caneluri de pe coloana direcţie.
Volanul trebuie să intre uşor în caneluri.
Se înlocuieşte şurubul de fixare (TORX 50) volan după fiecare demontare (şurub preîncleiat)
şi se strânge (cuplul de strângere 4,4 daN.m). Se clipsează perna centrală volan.
Se rebranşează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionarea comenzii sub volan.

84 - 2
ECHIPAMENT ELECTRIC
Conectori comandă sub volan
84
CONECTOR MANETA CONECTOR MANETĂ COMANDĂ
ȘTERGĂTOR PARBRIZ LUMINI ȘI SEMNALIZARE
DIRECŢIE

Pin Denumire Pin Denumire


A1 Temporizator ştergător parbriz A1 Faruri ceaţă faţă
A2 Comandă viteză mare A2 Liber
A3 Comandă viteză mică A3 Lampă ceaţă spate
A4 Comandă pompă spălător parbriz A4 Avertizor sonor
A5 Liber A5 Semnalizare dreapta
A6 Comandă viteză mică temporizată A6 Comandă releu semnalizare
A7 Alimentare + după contact A7 Semnalizare stânga
B1 Liber B1 Lumini poziţie
B2 Liber B2 Alimentare +
B3 Liber B3 Alimentare +
B4 Alimentare + după contact B4 Liber
B5 Liber B5 Lumini întâlnire
B6 Liber B6 Alimentare +
B7 Liber B7 Lumini de drum
NOTĂ:
NOTĂ: Cu ohmetrul se pote verifica
Cu ohmetrul se poate verifica func- funcţionarea corectă a comenzilor
ţionarea corectă a comenzilor manetei manetei comandă lumini şi semnalizare.
ştergător parbriz . Comanda Pinii
(circuit închis)
Comanda Pinii Semnalizare stânga A6/A7
(circuit închis) Semnalizare dreapta A5/A6
Lumini poziţie B1/B2
Pompă spălător parbriz A4/B4 Lumini întâlnire B3/B5
Ștergător parbriz viteză mică A3/A7 Lumini de drum B6/B7
Ștergător parbriz viteză mare A2/A7 Faruri ceaţă faţă A1/B2
Ștergător parbriz temporizat A1/A7 Lampă ceaţă spate A3/B2
Ștergător parbriz temporizat A3/A6 Avertizor sonor A4/B6

84 - 3
ECHIPAMENT ELECTRIC
84 Comutatoare pe plașa bord

COMUTATOR DEZABURIRE LUNETĂ COMUTATOR ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ

1 5

Conector Conector

Pin Denumire Pin Denumire


1 Martor dezaburire lunetă 1 Comandă blocare uşi
2 Comandă dezaburire 2 Alimentare + poziţii
3 Alimentare + după contact 3 Masă
4 Masă 4 Masă
5 Alimentare + poziţii 5 Comandă deblocare uşi

COMUTATOR MACARA GEAM PASAGER COMUTATOR MACARA GEAM CONDUCĂTOR

Conector Conector
Pin Denumire Pin Denumire
1 Coborâre geam pasager 1 Coborâre geam conducător
2 Masă 2 Masă
3 Alimentare + după contact 3 Alimentare + după contact
4 Alimentare + poziţii 4 Alimentare + poziţii
5 Ridicare geam pasager 5 Ridicare geam conducător

84 - 4
ECHIPAMENT ELECTRIC
Comutatoare pe plașa bord
84
COMUTATOR AVARIE

Conector

Pin Denumire
1 Alimentare + poziţii
2 Comandă + releu semnalizare
3 Comandă lumini semnalizare stânga
4 Comandă lumini semnalizare dreapta
5 Masă
6 + Baterie
7 + Accesorii
8 Comandă + semnalizare

84 - 5
ECHIPAMENT ELECTRIC
84 Bricheta electrică

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei.


Se demontează planşa bord parte superioară.
Se debranşează conectorii (1), (2) şi (3). Reţineţi identificarea poziţiei de montaj a acestora.

Ţinând cu o mână corpul fix (4) se demontează brida (5) de fixare a brichetei pe planşa bord
parte inferioară.
Se extrage copul fix al brichetei.

REMONTARE
Se poziţionează corpul fix, al brichetei în planşa bord inferioară. Ţinând cu o mână corpul fix,
se montează brida de fixare a brichetei electrice. Cuplul de montare este 1,5 Nm aplicat asupra
ansamblului corp fix (4).
Se branşează conectorii brichetei, respectând poziţia de montaj avută anterior demontării.
Se montează planşa bord parte superioară.
Se rebranşează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionarea brichetei electrice.

NOTĂ:
Pentru înlocuirea becului, se demonteză bricheta, se demontează suportul becului
(6) din brida (5) şi se înlocuieşte becul.
Conectorii
Conector Denumire
1 Masă
2 Alimentare + după contact
3 Alimentare + poziţii

84 - 6
ŞTERGĂTOR PARBRIZ
85

Mecanism antrenare .............................................................................................................. 85 - 1


Ansamblul spălător parbriz ..................................................................................................... 85 - 3
Diagnosticare .......................................................................................................................... 85 - 4

85 - 7
ȘTERGĂTOR PARBRIZ
Mecanism antrenare
85
Mecanismul antrenare este montat în cutia Se demontează piuliţele (6) de fixare a axelor
de climatizare. pe rama inferioară a parbrizului; se recuperează
rondelele şi garniturile.

DEMONTARE Se dezagrafează tubul spălător.


Asiguraţi-vă că ansamblul este oprit în Se demontează şurubul (7) de fixare a
poziţia “oprit la punct fix”. mecanismului pe traversa inferioară parbriz.
Se debranşează borna (-) a bateriei. Se extrage mecanismul din cutia climatizare,
Se demontează garnitura climatizare. rotindu-l.
Se demontează protectorul climatizare.
Se debranşează conectorul (1) al cablajului REMONTARE
de la electromotorul ştergătorului parbriz ( se Se execută în ordine inversă demontării.
apasă pe punctul A al conectorului şi se
declipsează). NOTĂ:
La montarea mecanismului antrenare, motorul
ştergătorului trebuie să se afle în poziţia “oprit la
punct fix”.
Cuplul de strângere al şurubului (7) de fixare
a mecanismului pe traversa inferioară parbriz:
6-8 Nm.
Cuplul de strângere al piuliţelor (6) de fixare
a axelor pe rama inferioară parbriz:
8 ± 15% Nm.
Se degajează protectoarele (2) de pe axe. Cuplul de strângere al piuliţelor (3) de fixare
Se demontează piuliţele (3) de fixare a a braţelor şi lamelor ştergător parbriz: 12 ± 15%
ansamblelor braţ-lamă ştergător parbriz. Nm.
Se demontează ansamblele braţ - lamă Cuplul de strângere al şurubului (7) de fixare
ştergător parbriz (4). Reţineţi identificarea a ansamblului spălător parbriz: 2 Nm.
poziţiei de montaj a acestora şi a celor două
ansamble braţ - lamă ştergător parbriz (stânga-
dreapta).
Se scot capacele (5).

85 - 1
ȘTERGĂTOR PARBRIZ
85 Mecanism antrenare

Conector Pin Denumire


1 Masă
2 Oprire la punct fix
3 + Baterie
4 Comandă viteză mică
5 Comandă viteză mare

1 5

85 - 2
ȘTERGĂTOR PARBRIZ
Ansamblul spălător parbriz
85
Este amplasat în partea stângă a cutiei Se debranşează tubul spălător racordat la
climatizare, fiind fixat cu un şurub. Acesta are electropompă.
electropompa spălător parbriz fixată pe Se scoate cu atenţie rezervorul spălător din
rezervorul spălătorului. compartimentul climatizare şi se înclină astfel încât
Pe desen se pot identifica următoarele să nu curgă lichidul de spălare parbriz.
elemente:
REMONTARE
Se procedează în sens invers demontării.
Se verifică funcţionarea ansamblului şi
eventual, se reglează cu un “ac” duza pentru a
spăla corect parbrizul.

ATENŢIE!
Nu se închide capota după demontarea
ansamblului spălător parbriz, fiind posibilă
deteriorarea cablajului faţă.

NOTĂ:
1,2. Pinii conectorului electropompei Nivelul lichidului de spălare trebuie să
3. Rezervor spălător parbriz fie între nivelul minim şi maxim (0,8 l)
4. Electropompă marcate pe rezervorul spălătorului.
5. Șurub fixare Cuplul de strângere al şurubului de
6. Tub spălător fixare a ansamblului spălător parbriz: 2 Nm.
7. Duză reglabilă
8. Capac rezervor spălător Conector
9. Bucşă spălător
DEMONTARE
Pin Denumire
Se debranşează borna (-) a bateriei. 1 Comandă pompă spălător parbriz
Se demontează garnitura climatizare. 2 Masă
Se demontează protectorul climatizare.
Se debranşează conectorul
electropompei.
Se demontează şurubul fixare rezervor
spălător.
Se scoate cu atenţie ramura cablajului faţă
(să nu se deterioreze matisarea) din locaşul
peretelui dintre compartimentul motor şi cutia
climatizare.
Se extrage rezervorul spălătorului din
bucşa spălător (9).

85 - 3
ȘTERGĂTOR PARBRIZ
85 Diagnosticare

Se înlocuieşte Nu Se verifică siguranţa F07 din


siguranţa F07. habitaclu. Este bună? Da

NuSe verifică maneta ştergător


Se înlocuieşte ansamblul comandă sub volan. parbriz. Este bună?
Da
Nu Se verifică temporizatorul
Se înlocuieşte temporizatorul ştergător parbriz.
ştergător parbriz. Este bun?
Da
Se pune contactul.
Se înlocuieşte Da Există tensiune 12V între pinii 5 şi Nu Se comută maneta ştergător
electromotorul 1 ai conectorului electromotorului parbriz în poziţia viteză mare.
ştergător parbriz. ştergător parbriz? Electromotorul ştergător
Nu parbriz funcţionează?
Se ia contactul.
Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului
între:
- ieşire siguranţă F07 pin A7 manetă ştergător parbriz;
- pin A2 manetă ştergător parbriz pin 5 conector
electromotor ştergător parbriz; Da
- pin 1 conector electromotor ştergător parbriz masa
automobilului.
Sunt conforme?
Nu
Cablajul este defect. Remediaţi. Se comută maneta ştergător
parbriz în poziţia viteză mică.
Se înlocuieşte Da Există tensiune 12V între pinii 4 Nu Electromotorul ştergător
electromotorul şi 1 ai conectorului parbriz funcţionează?
ştergător parbriz. electromotorului ştergător parbriz?
Nu
Se ia contactul.
Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului
între:
- ieşire siguranţă F07 pin A7 manetă ştergător parbriz; Da
- pin A3 manetă ştergător parbriz pin 4 conector
electromotor ştergător parbriz;
- pin 1 conector electromotor ştergător parbriz masa
automobilului. Sunt conforme?
Nu
Cablajul este defect. Remediaţi. 1

85 - 4
ȘTERGĂTOR PARBRIZ
Diagnosticare
85
Se ia contactul. 1
Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:
- ieşire siguranţă F02 pin 3 conector electromotor ştergător
parbriz;
- pin 2 conector electromotor ştergător parbriz pin 4 conector Nu Electromotorul
temporizator ştergător parbriz; ştergător parbriz
- pin 3 conector temporizator ştergător parbriz pin A6 conector “se opreşte la punct
maneta ştergător parbriz. fix”?
Sunt conforme?
Nu Da
Cablajul este defect. Remediaţi.

Există tensiune 12V între Se comută maneta ştergător


Se înlocuieşte pinii 9 şi 1 ai conectorului Nu parbriz în poziţia temporizare.
Da
temporizatorului ştergător Electromotorul ştergător
temporizatorul ştergător parbriz funcţionează
parbriz. parbriz?
temporizat?
Nu
Se ia contactul.
Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:
- ieşire siguranţă F07 pin A7 conector manetă ştergător parbriz;
- pin A1 conector manetă ştergător parbriz pin 9 conector
temporizator ştergător parbriz; Da
- pin 1 conector temporizator ştergător parbriz masa automobilului;
- pin 5 conector temporizator ştergător parbriz ieşire siguranţă F07
Sunt conforme?
Nu
Cablajul este defect. Remediaţi.

Se comută maneta
Se înlocuieşte Există tensiune 12V între pinii 1 şi 2 Nu ştergător parbriz în poziţia
Da ai conectorului electropompei
rezervorul spălător spălare parbriz.
parbriz. spălător parbriz? Electropompa spălător
Nu parbriz funcţionează?
Se ia contactul.
Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:
- ieşire siguranţă F07 pin B4 conector manetă ştergător parbriz;
- pin A4 conector manetă ştergător parbriz pin 2 conector Nu Cablajul
electropompă spălător parbriz; este defect.
- pin A4 conector manetă ştergător parbriz pin 2 conector Remediaţi.
temporizator ştergător parbriz;
- pin 1 conector electropompa spălător parbriz masa automobilului;
- pin 5 conector temporizator ştergător parbriz ieşire siguranţă F07
Sunt conforme?

85 - 5
RADIO AUTO
86

Generalităţi ............................................................................................................................. 86 - 1
Casetofon ................................................................................................................................ 86 - 6
CD Player ................................................................................................................................ 86 - 7
Conectori ................................................................................................................................. 86 - 8
Antena pavilion ....................................................................................................................... 86 - 9

86 - 11
RADIO AUTO
Generalităţi 86
Radioul auto poate fi montat în versiunile: radio-casetofon şi radio cu CD player

PREZENTARE RADIO-CASETOFON

1. Butonul pornire/ oprire


2. Butonul pentru derulare rapidă casetă până la următoarea melodie
3. Tastă ejectare casetă
4. Fereastră introducere casetă
5. Taste derulare casetă înainte / înapoi
6. Tastă multifuncţională (selectare sursă audio, reglaje sunet, selectare frecvenţe radio, informaţii
rutiere)
7. Afişaj
8. Taste memorare programe radio (tasta 1 serveşte şi pentru funcţia DOLBY la ascultarea
casetei)
9. Tasta multifuncţională (după selectarea unei funcţiuni se efectuează reglajele în zonele + , -
sau > , <).

PREZENTARE CD PLAYER

1.Buton pornire / oprire


2. Buton ejectare CD
3. Fantă introducere CD
4. Tastă multifuncţională (selectare sursă audio, reglaje sunet, selectare frecvenţe audio, informaţii
rutiere)
5. Afişaj
6. Taste memorare programe radio (tasta 1 serveşte şi pentru lectură CD)
7. Tastă multifuncţională (după selectarea unei funcţiuni se efectuează reglajele în zonele +,- sau
<,>).

86 - 1
RADIO AUTO
86 Generalităţi

FUNCŢII PRINCIPALE

Funcţia “ON /OFF Logic”


Aparatul poate funcţiona şi în timp ce motorul este oprit, când cheia de contact se află pe
poziţia “S”. În acest caz, după douăzeci de minute de funcţionare se va auzi un semnal sonor,
după care aparatul se va opri automat. Dacă doriţi ca aparatul să nu se oprească, după ce aţi
auzit semnalul sonor de avertizare apăsaţi butonul roşu de pornire (1), fapt ce permite funcţionarea
pentru încă douăzeci de minute a aparatului.
Dacă se aduce cheia în contact pe poziţia “M” sau “A” şi se porneşte aparatul apăsând
butonul (1), după ce se ia contactul, aparatul se va opri automat. La următoarea punere a
contactului pe poziţia “M” sau “A”, aparatul va reporni automat pe programul pe care era înaintea
opririi.

Reglarea volumului sonor


Apăsând tastele + sau - se poate regla volumul sonor, obţinând creşterea sau reducerea
acestuia. Nivelul volumului sonor va fi afişat în momentul reglării acestuia şi poate fi de la 0
(minim) la 30 (maxim).

Corecţii sunet
Această funcţie permite accentuarea / diminuarea frecvenţelor joase şi înalte, precum şi
echilibrarea nivelului sonor stânga/dreapta şi faţă/spate.

RADIO

Aparatul radio este de tip multibandă, complex şi permite alegerea programelor din gamele
de unde lungi (UL), medii (UM) sau ultrascurte (FM).

Sistemul RDS (Radio Data Sistem)


Acest sistem permite transmisia de date neauzibile, în paralel cu semnalul unui post de radio în
FM. Aparatul poate folosi acest sistem, care aduce următoarele avantaje:
- afişarea numelui emiţătorului;
- informaţii privind alţi emiţători radio;
- mesaje de urgenţă;
- reactivare automată.

Slectarea unei game de unde


Pentru aceasta se apasă tasta “SRC”de mai multe ori în vederea selectării gamei de unde
dorită.

86 - 2
RADIO AUTO
Generalităţi
86
Acordarea aparatului radio pe un emiţător
Receptorul radio foloseşte trei mouri de selectare vizibile pe ecran şi accesibile pe partea faţă
a radioului:
- Manual (TUNER MANU);
- prin preselectare (TUNER PRESEL);
- în ordine alfabetică (LIST).

Memorarea unui program


După ce a fost selectată gama de unde dorită (UL,UM sau FM) şi este realizată recepţionarea
unui emiţător, se poate efectua memorarea acestuia apăsând una din tastele de la 1 la 6, pentru
cel puţin două secunde, când se va auzi un semnal sonor de confirmare a memorării.

Protecţia termică
Dacă temperatura radioului este prea mare pentru o funcţionare optimă, volumul este în mod
automat micşorat (fără modificarea volumului pe afişaj).

Protecţia prin cod


Radioul este protejat printr-un cod din patru cifre. Acest cod este introdus prin tastele radioului
la fiecare debranşare a bateriei.

Mod de introducere prin tastele radioului: pentru a valida introducerea unei cifre se
apasă pe următoarea tastă (a se consulta “Notiţa tehnică de utilizare”).

În cazul unui cod eronat, aparatul se blochează (un minut pentru prima eroare, două minute
pentru a doua eroare, patru minute pentru a treia…)

După prima introducere a codului, trebuie programate unele configuraţii ( a se vedea capitolul
“Configurare”). Acestea rămân programate până la debranşarea bateriei.

NOTĂ:
Este posibilă revenirea la modul «bruiat» prin apăsarea simultană a tastelor 2 si 5,
punând aparatul sub tensiune. Aşteptaţi apoi timp de două minute.

Programare

OBSERVAŢIE:
Pentru selectarea zonei de utilizare a receptorului radio, se apasă simultan tastele 2 şi 5,
punând aparatul sub tensiune. Aşteptaţi apoi aproximativ două minute. Se introduce codul din
patru cifre, apoi:

86 - 3
RADIO AUTO
86 Generalităţi

- se selecteaza zona adecvată:


-America
-Japonia
-Asia
-Arabia
-Altele (Europa, Africa, altele…)
2 - se selectează curbele de tonalitate sunet
5 - 0 : reglare inactivă
- 1 : Twingo
- 2 : Clio
- 3 : Mégane
- 4 : Laguna
- 5 : Gamă de vârf
- configuraţia numărului de difuzoare - cu sau fără difuzoare spate (REAR ON / OFF)
NOTĂ: nu este necesară efectuarea configurării după introducrea codului radio,
ca urmare a unei întreruperi de alimentare.
Modul de lucru “Expert”
Pentru a trece în configuraţie (mod Expert), se efectuează o apăsare lungă (4 secunde) pe
tasta “sursă” până se aude un bip. Acesta permite reglarea următoarelor funcţii:
- activarea modului AF (recalare automată);
- modificarea volumului în funcţie de viteza vehiculului (5 pentru modificare maximă, 0 pentru
suprimarea modificării);
- activarea modului Loudness;
- activarea modului Receptor radio asistat;
- configurarea numărului de difuzoare (2 sau 4);
- selectarea listei manuale sau dinamice.

NOTĂ: un impuls pe tasta “sursă” în timpul configuraţilor anulează modificările.

Volum
Volumul poate fi stabilit în funcţie de viteza vehiculului. Pentru activarea funcţiei se selectează
curba dorită de modificare a volumului prin modalitatea “Expert” (se apasă îndelung pe butonul
“sursă” până se aude un bip): 5 pentru modificarea maximă, 0 pentru suprimarea modificării.

NOTĂ: pentru ca această funcţie să fie operaţională se va controla ca radioul să fie


branşat corect.

86 - 4
RADIO AUTO
Generalităţi
86
OBSERVAŢIE: radioul auto este înzestrat cu o modificare de tonalitate a sunetului în funcţie
de vehicul. Pentru a o modifica se va consulta capitolul “configuraţie”.

Autodiagnostic
Această modalitate permite controlarea anumitor funcţii principale:
- testarea difuzoarelor
prin apăsarea simultană a butoanelor 2 şi 4, difuzoarele sunt alimentate unul câte unul. Afişajul
permite verificarea localizarii lor.
- testarea nivelului de recepţie (după afișarea frecvenţei)
prin apăsarea simultană a butoanelor 1 şi 6 , afişajul indică criteriile de recepţie radio:
- 9 sau literă = recepţie bună
- 3 = semnal defectuos
- 2 = pierdere sunet stereo

Verificarea tastaturii
Introducerea acestei modalităţi se efectuează prin apăsarea simultană a tastelor 3 şi pornit/
oprit. Fiecare apăsare pe o tastă va putea fi vizualizată pe afişaj. Ieşirea din această modalitate
de verificare este automată după ce au fost apăsate toate tastele.

86 - 5
RADIO AUTO
86 Casetofon

CASETOFONUL

Această funcţie este complet automată, imediat ce se introduce caseta în aparatul prin deschiderea
prevăzută în acest scop pe faţa acestuia, caseta fiind cu deschiderea spre dreapta.

Derularea rapidă a casetei


Pentru aceasta se apasă butonul « sau ». Pe durata derulării casetei va fi auzit aparatul radio, iar
pe afişaj va fi indicată frecvenţa postului recepţionat sau numele acestuia. Oprirea derulării rapide se
face apăsând butonul alăturat celui care a fost apăsat iniţial. Dacă în timpul lecturării unei casete
doriţi ascultarea acesteia în sens invers, apăsaţi simultan butoanele « şi ». Acest casetofon este de tip
auto-reverse, deci la terminarea ascultării casetei într-un sens, se va schimba automat sensul şi
audiţia acestuia va continua.
Sistemul MSS se activează apăsând tasta « MSS » şi permite derularea rapidă a casetei până la
următoarea pauză dintre melodii, indiferent de sensul în care se comandă derularea. Dezactivarea
acestei funcţii se face apăsând din nou tasta « MSS ».

Reducerea de zgomot - funcţia Dolby B


Dacă folosiţi casete înregistrate cu sistemul de reducere de zgomot tip Dolby B, apăsaţi tasta «1»
pentru o redare optimă a sunetului, iar pe afişaj va apare simbolul Dolby.

86 - 6
RADIO AUTO

CD Player
86
CD PLAYER

Lectura CD (compact disc)


Cu partea imprimată în jos, CD-ul se va introduce prin fanta situată în partea frontală a aparatului.
Lectura CD-ului începe cu pista numărul 1.
Dacă CD-ul a fost introdus anterior, apoi aţi comutat pe ascultarea unui program radio, în
cazul în care se doreşte ascultarea din nou a CD-ului, se apasă tasta SRC şi se selectează CD.
Lectura CD-ului va continua de unde a rămas anterior.
După ascultarea ultimei piste a CD-ului lectura continuă începând cu pista numărul 1.

Observaţii:
- Lectura CD-ului poate fi întreruptă de informaţiile recepţionate dacă aparatul radio a fost
programat anterior în modul «Recepţie mesaje de urgenţă».
- Dacă auziţi un sonor (bip) după introducerea CD-ului, verificaţi dacă acesta nu este defect
sau murdar.

Selectare pistă ascultată


Pentru a selecta pista dorită, se apasă succesiv > sau < până se ajunge la pista căutată.
Lectura CD-ului va continua de la pista selectată.
Derularea rapidă înainte / înapoi
Se apasă tasta > sau < şi menţine apăsată realizând astfel «derularea » înainte, respectiv înapoi
a pistei ascultate în acel moment.

Lectura aleatorie a pistelor CD-ului.


Pentru a activa acestă funcţie se apasă tasta (1). După terminarea ascultării în ordine aleatorie
a tuturor pistelor CD-ului, lectura va continua până la comandarea opririi acestuia. Dacă se
apasă tasta > se va realiza trecerea la ascultarea următoarei piste aleasă aleatoriu. Dacă se apasă
tasta < se va realiza ascultarea încă o dată a pistei ascultate în acel moment. Pentru a reveni la
ascultarea normală a pistelor (în ordinea succesivă), se apasă tasta (1) şi se menţine apăsată
câteva secunde.

Extragere CD
După ascultarea pistelor CD-ului, se doreşte extragerea acestuia, se apasă tasta (2) EJECT,
situată în partea stângă a panoului frontal al aparatului.

OBSERVAŢII:
Acest CD-player nu citeşte decât piesele audio ale CD-ului. Dacă pe CD sunt şi piese non-
audio, ele vor putea fi citite, iar pe afişaj va apărea numărul pistei urmat de mesajul NO AUDIO.
Dacă se introduce în CD player un CD ce nu are o pistă audio, acesta va fi refuzat, iar pe
ecran apare mesajul NO AUDIO.
Acest CD-player funcţionează numai cu CD-uri de 12 cm diametru.

86 - 7
RADIO AUTO
86 Conectori

Conectori

Conector negru (A) Conector alb (C)

Pin Denumire Pin Denumire


1 Liber 1 + Difuzor spate drepta
2 Liber 2 - Difuzor spate drepta
3 Liber 3 + Difuzor faţă dreapta
4 Alimentare baterie 4 - Difuzor faţă dreapta
5 Liber 5 + Difuzor faţă stânga
6 Alimentare + poziţii 6 - Difuzor faţă stânga
7 Alimentare + după contact 7 + Difuzor spate stânga
8 Masa 8 - Difuzor spate stânga

OBSERVAŢIE:
Difuzoarele sunt legate în paralel pe fiecare ieșire.

86 - 8
RADIO AUTO
Antena pavilion
86

SOCLU ANTENĂ PAVILION

DEMONTARE
Se debranşează borna (-) a bateriei.
Se declipsează plafoniera cu ajutorul unei şurubelniţe drepte (vezi capitolul 80).
Se debranşează conectorul plafonierei.
Se demontează piuliţa de fixare a soclului antenă pavilion.
Se scoate soclul antenei.

REMONTARE
Se poziţionează corect soclul antenei pe pavilion.
Se montează piuliţa de fixare a soclului antenă pavilion.
Se branşează conectorul plafonierei.
Se clipsează plafoniera în suportul acesteia.
Se branşează borna (-) a bateriei.
Se verifică funcţionarea plafonierei şi a radioului.

CABLU ANTENĂ PAVILION

DEMONTARE

Se demontează planşa bord parte superioară (vezi capitolul 57).


Se taie colierul de fixare (1) a cablului antenă pavilion pe traversa post conducere (reţineţi
poziţia de montaj a colierului).
Se demontează garnisajul superior stâlp faţă dreapta şi se dezagrafează cablul antenă pavilion
din garnisaj.
Se demontează parasolarele (vezi capitolul 71).
Se dezlipesc cele două pastile Aplix (2) de pe pavilion.
Se demontează soclul antenă pavilion.
Se scoate cu atenţie cablul antenă (se trage de capătul care era prins la soclul antenei). Reţineţi
poziţia de montaj a cablului antenei.

86 - 9
RADIO AUTO
86 Antena pavilion

REMONTARE
Se montează cablul antenă (se introduce conectorul antenei (3) prin spaţiul dintre pavilion şi
suportul de fixare a plafonierei, respectând poziţia de montaj avută anterior demontării).
Se montează soclul antenă pavilion.
Se dezlipesc protecţiile pastilelor Aplix şi acestea se lipesc pe pavilion, fixând cablul antenă.
Se montează parasolarele (vezi capitolul 71).
Se agrafează cablul antenă pavilion pe garnisajul superior stâlp faţă dreapta.
Se montează garnisajul superior stâlp faţă dreapta.
Se înlocuieşte şi se montează colierul de fixare a cablului antenă pavilion pe traversa post
conducere respectând poziţia de montaj a acestuia avută anterior demontării.
Se montează planşa bord superioară (vezi capitolul 57).

86 - 10
GMV RĂCIRE
87

GMV răcire pentru automobilele fără aer condiţionat ......................................................... 87 - 1


Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele fără aer condiţionat .......................... 87 - 2
GMV răcire pentru automobilele cu aer condiţionat ............................................................ 87 - 3
Diagnosticare - interpretare defecte la automobilele cu aer condiţionat ............................. 87 - 4

87 - 5
GMV RĂCIRE
GMV răcire pentru automobilele fără aer condiţionat
87

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei.


Se scoate conducta intrare aer din fixarea de pe ecranul bateriei.
Se declipsează rezervorul ulei direcţie asistată de pe ecranul bateriei.
Se debranşează conectorul GMV-ului (1) şi se declipsează cablajul din punctul (2).
Se demontează cele 4 şuruburi de fixare (3) a GMV răcire pe radiator.
Se scoate cu atenţie ansamblul GMV din punctele de ghidare (4)

REMONTARE

Se verifică starea elicei ventilatorului, a electromotorului GMV.


Se poziţionează cu atenţie ansamblul GMV în punctele de ghidare (4).
Se montează şuruburile de fixare (3) ale ansamblului pe radiator.
Se branşează conectorul GMV-ului (1).
Se clipsează cablajul în punctul (2).
Se clipsează rezervorul ulei direcţie asistată pe ecranul bateriei.
Se montează conducta intrare aer.
Se branşează borna (-) a bateriei. În cazul în care automobilul este echipat cu radio-casetofon
programabil, ceas electronic, etc, acestea se vor reprograma înainte de a înapoia automobilul
clientului.
Se verifică funcţionarea GMV-ului: se porneşte motorul automobilului şi se debranşează
conectorul senzorului temperatură apă. GMV-ul trebuie să pornească. Se rebranşează conectorul
senzorului temperatură apă apoi cu ajutorul testerului CLIP se şterge defectul memorat aferent
senzorului temperatură apă.

87 - 1
GMV RĂCIRE
87 Diagnosticare - interpretare defecte
la automobilele fără aer condiţionat
GMV RĂCIRE NU FUNCŢIONEAZĂ
(pentru automobilele fără aer condiţionat)
Se
înlocuieşte Nu Se verifică siguranţa F01 din
compartimentul motor. Este bună? Da
siguranţa
F01.
Se porneşte motorul
Se înlocuieşte senzorul temperatură Da automobilului. Se debranşează
apă. senzorul temperatură apă.
GMV răcire funcţionează?
Nu
Se înlocuieşte releul comandă Nu
GMV răcire. Se verifică releul de comandă
GMV răcire. Este bun?
Da
Se înlocuieşte ansamblul Da Există tensiune 12V între pinii 1
GMV răcire. şi 2 ai conectorului GMV
răcire?
Nu
Se opreşte motorul automobilului.
Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:
- pin B2 conector senzor temperatură apă pin 13 UCE injecţie;
- pin B1 conector senzor temperatură apă pin 73 UCE injecţie;
Cablajul - pin 3 conector releu comandă GMV răcire ieşire siguranţă F01;
este - pin 5 conector releu de comandă GMV răcire pin 2 conector
defect. GMV răcire;
Remediaţi. - pin 1 conector GMV răcire masa automobilului;
- pin 1 conector releu comandă GMV răcire pin D5 conector
releu actuatori;
- pin 2 conector releu comandă GMV răcire pin 8 UCE injecţie.
Sunt conforme?

Da

Se înlocuieşte UCE injecţie.


ATENŢIE!
Distrugerea calculatorului de injecţie este probabil datorată unui
şoc electric. Trebuie căutată cauza distrugerii acestuia înaintea a
monta un nou calculator de injecţie.

87 - 2
GMV RĂCIRE
GMV răcire pentru automobilele cu aer condiţionat
87

DEMONTARE

Se debranşează borna (-) a bateriei.


Se scoate conducta intrare aer din fixarea de pe ecranul bateriei.
Se declipsează rezervorul ulei direcţie asistată de pe ecranul bateriei.
Se debranşează conectorul GMV-ului (1).
Se declipsează cablajul din clipsurile (2) şi (3).
Se debranşează conectorul rezistenţei GMV (4).
Se scoate cu atenţie ansamblul GMV răcire de pe radiator, din punctele de susţinere (5).

REMONTARE

Se verifică starea elicei ventilatorului, a electromotorului GMV.


Se montează cu atenţie ansamblul GMV în punctele de susţinere (5).
Se branşează conectorul rezistenţei GMV (4).
Se branşează conectorul GMV-ului (1) şi se clipsează în clipsul (3) şi apoi în clipsul (2).
Se clipsează rezervorul ulei direcţie asistată pe ecranul bateriei. Se montează conducta intrare
aer.
Se branşează borna (-) a bateriei. În cazul în care automobilul este echipat cu radio-casetofon
programabil, ceas electronic, etc, acestea se vor reprograma înainte de a înapoia automobilul
clientului.
Se verifică funcţionarea GMV-ului: se porneşte motorul automobilului şi se debranşează
conectorul senzorului temperatură apă. GMV-ul trebuie să pornească. Se rebranşează conectorul
senzorului temperatură apă apoi cu ajutorul testerului CLIP se şterge defectul memorat aferent
senzorului temperatură apă.

87 - 3
GMV RĂCIRE NU FUNCŢIONEAZĂ
(pentru automobilele cu aer condiţionat)

87
Nu Se verifică siguranţa F02 din compartimentul motor. Da
Se înlocuieşte siguranţa F02. Este bună?

Se înlocuieşte senzorul Se porneşte motorul automobilului. Se branşează testerul CLIP. Se verifică


Da Nu
temperatură apă. Se debranşează senzorul temperatură dacă temperatura lichidului de răcire
apă. GMV răcire funcţionează? este mai mare de 104°C?
Nu Da
Se înlocuieşte releul comandă Nu Se verifică releul comandă viteză mică

Diagnosticare - interpretare defecte


viteză mică GMV răcire. GMV răcire.Este bun? Se înlocuieşte releul Nu Se verifică releul de comandă GMV

la automobilele cu aer condiţionat


comandă GMV răcire. răcire. Este bun?
Da
Se verifică prezenţă tensiune 12V între Da
Se înlocuieşte ansamblul Da pinii 1 şi 2 ai conectorului GMV răcire.
Se porneşte motorul automobilului.
GMV fără rezistenţă. Este tensiune 12V? Se înlocuieşte
Există tensiune 12V între pinii 1 şi 2 ai

GMV RĂCIRE
Nu ansamblul GMV fără
conectorului GMV răcire?
Se înlocuieşte rezistenţa Nu Se verifică rezistenţa GMV montată pe rezistenţă.
GMV răcire. ansamblul GMV. Este bună? Nu
87 - 4

Da
Se opreşte motorul automobilului.
Se opreşte motorul automobilului. Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:
Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între: - pin B2 conector senzor temperatură apă pin 13 UCE injecţie;
- pin B2 conector senzor temperatură apă pin 13 UCE injecţie; - pin B1 conector senzor temperatură apă pin 73 UCE injecţie;
- pin B1 conector senzor temperatură apă pin 73 UCE injecţie; - pin 3 conector releu comandă GMV răcire (234) ieşire siguranţă F02;
- pin 3 conector releu comandă viteză mică GMV răcire ieşire siguranţă F02; - pin 5 conector releu comandă GMV răcire (234) pin 1 conector GMV
- pin 5 conector releu comandă viteză mică GMV răcire pin 1 conector rezistenţă răcire;
GMV; - pin 2 conector GMV răcire masa automobilului;
- pin 2 conector rezistenţă GMV răcire pin 1 conector GMV răcire; - pin 1 conector releu comandă GMV răcire pin D5 conector releu
- pin 2 conector GMV răcire masa automobilului; actuatori;
- pin 1 conector releu comandă viteză mică GMV răcire pin D5 conector releu - pin 2 conector releu comandă GMV răcire pin 38 UCE injecţie.
actuatori; Sunt conforme?
- pin 2 conector releu comandă viteză mică GMV răcire pin 8 UCE injecţie.
Sunt conforme?
Nu
Nu Se înlocuieşte UCE injecţie. Da
ATENŢIE! Cablajul este defect. Remediaţi
Da Distrugerea calculatorului de injecţie este probabil datorată
Cablajul este defect. Remediaţi.
unui şoc electric. Trebuie căutată cauza distrugerii acestuia
înaintea a monta un nou calculator de injecţie.
SCHEME ELECTRICE
89

Generalităţi ............................................................................................................................ 89 - 1
Lista schemelor funcţionale .................................................................................................. 89 - 6
Repertoar componente electrice........................................................................................... 89 - 8
Lista racordurilor. Lista maselor .......................................................................................... 89 - 9
Dispunere racorduri electrice pe automobil. Fixări mase electrice pe automobil ........... 89 - 10
Dispunere componente electrice pe automobil ................................................................ 89 - 11
Scheme electrice funcţionale ............................................................................................... 89 - 13
Cutia de siguranţe din habitaclu .......................................................................................... 89 - 99
Cutia de siguranţe din compartimentul motor .................................................................. 89 - 101
Nomenclator funcţii fire în conectori şi racorduri ............................................................ 89 - 103
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri .......................................................................... 89 - 106
Explicitare fincţii fire ......................................................................................................... 89 - 179

89 - 183
SCHEME ELECTRICE

Generalităţi
89

PREZENTARE GENERALĂ

Schemele electrice ale automobilului au fost structurate ca Scheme de Principiu Aplicate (S.P.A.),
care sunt prezentate corespunzător funcţiunii pe care o are fiecare sistem al automobilului, din
punct de vedere electric. Aceste scheme de principiu conţin şi detalii privind funcţionarea internă
a unor componente electrice simple (contactori, relee,...), contribuind astfel la o mai bună înţelegere
a funcţionării unui sistem şi efectuarea unei diagnosticări corecte a unui incident.
Lista schemelor funcţionale este prezentată în capitolul 2, în care se găsesc Schemele de
Principiu Aplicate ale automobilului. Acestea sunt diferenţiate ca: scheme de alimentări electrice,
scheme de legături la masă şi scheme funcţionale ale sistemelor.
Schemele electrice funcţionale (Scheme de Principiu Aplicate) - sunt prezentate în capitolul 7
şi pe acestea se pot identifica:
- componentele electrice reperate printr-un număr format din 3 sau 4 cifre; identificarea
acestora pe schemele electrice se poate face consultând “Repertoarul componentelor” din capitolul 3;
- racordurile dintre cablajele electrice sunt reperate printr-un număr precedat de litera
“R”; acestea sunt indicate în lista din capitolul 4;
- conexiunile la masă reperate prin litera “M” urmată de un număr sau o literă sunt indicate
în capitolul 4.
Fiecare fir al schemelor electrice este definit printr-un cod alfa-numeric, ce reprezintă funcţia
acelui fir, urmat de o cifră, care reprezintă secţiunea acelui fir.
Conectorii şi racordurile dintre cablaje - sunt prezentate în capitolul 11, unde sunt desenaţi
conectorii şi racordurile văzute dinspre intrarea firelor în conector sau racord şi se pot identifica
firele ce intră în fiecare alveolă a conectorului. Tot aici sunt prezentate tabelat detalii despre fiecare
fir ce intră în conector: localizare fir în alveola conectorului, secţiunea firului, codul funcţiunii firului
şi destinaţia acestuia.
Nomenclatorul funcţiilor firelor în conectori şi racorduri - în capitolul 10, reprezintă lista tuturor
conectorilor şi a racordurilor reprezentate şi ajută la identificarea cu uşurinţă a acestor componente
în capitolul 12.
Dispunerea maselor şi a racordurilor pe automobil este prezentată în capitolul 5 şi ajută la
identificarea punctelor de fixare a maselor electrice pe automobil şi a localizării racordurilor dintre
cablajele automobilului.
Dispunerea componentelor electrice pe automobil este prezentată în capitolul 6. Pornind de la
lista componentelor se poate identifica amplasarea pe automobil a diverselor componente cu
funcţii electrice.
Cutia de siguranţe din habitaclu este prezentată în capitolul 8. Acesta conţine informaţii despre
amplasarea acesteia şi rolul funcţional al siguranţelor fuzibile.

89 - 1
SCHEME ELECTRICE
89 Generalităţi

Cutia de siguranţe din compartimentul motor este prezentată în capitolul 9, care conţine informaţii
despre amplasarea acesteia pe automobil şi rolul funcţional al releelor şi siguranţelor fuzibile
situate în aceasta.
Codurile funcţionale ale firelor sunt explicitate în capitolul 12.

INTERPRETAREA SCHEMELOR FUNCŢIONALE

Informaţiile din schemele funcţionale prezentate în capitolul 7, se vor interpreta ţinând cont de
explicaţiile referitoare la exemplul următor.
1 = familie vehicul
2 = an fabricaţie
3 = denumire schemă electrică funcţională
4 = criteriu diferenţieri echipament pentru identificare schemă funcţională1
5 = culoarea conectorului electric2
6 = reprezentare grafică a conectorului
7 = număr reperare componentă electrică
8 = număr cutie siguranţe pe care se află montat releul sau siguranţa fuzibilă
9 = reperare siguranţă fuzibilă pe cutia de siguranţe
10 = valoare siguranţă fuzibilă
11 = identificare puncte de joncţiune în cablaj
12 = reperare masă electrică
13 = culoare racord electric între cablaje2
14 = reperare racord electric
15 = simbolizare grafică racord electric
16 = simbol (siglă), pagini conţinând scheme funcţionale
17 = codul funcţiunii firului
18 = culoarea firului2
19 = număr schemă funcţională

OBSERVAŢIE:

1. Pentru identificarea variantelor de scheme funcţionale se specifică in zona (4) elementele


de diferenţiere simbolizate astfel:
CA = climatizare cu aer condiţionat
CHAUFO = climatizare fără aer condiţionat
CPE = comandă electrică blocare/deblocare uşi
DA = direcţie asiatată
E0, E1,E2 = nivele de echipare
LVE = comandă electrică geamuri faţă

89 - 2
SCHEME ELECTRICE
Generalităţi
89
MA = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 96 (EURO II)
MB = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 2000 (EURO III)
PROJAB = faruri ceaţă
RAD01 = radio- casetofon cu difuzoare faţă
RAD02 = radio- casetofon cu difuzoare faţă şi spate
RAD03 = radio-CD cu difuzoare faţă şi spate
TLAIF1 = definiţie grup ţări (norme SASO)

2. Culorile conectorilor electrici (5), racordurilor (13) şi ale firelor (18) sunt simbolizate
astfel:
BA = alb JA = galben SA = roz-somon
BE = albastru MA = maron VE = verde
BJ = bej NO = negru VI = violet
CY = alb -cristal OR = oranj
GR = gri RG = roşu

89 - 3
SCHEME ELECTRICE
89 Generalităţi

INTERPRETAREA NOMENCLATORULUI
CU FUNCŢIILE FIRELOR ÎN CONECTORI

Informaţiile privind funcţiile firelor în conectori şi racorduri, prezentate în capitolul 11, vor fi
interpretate ţinând cont de explicaţiile raportate la exemplul următor.
1 = simbol (siglă) pagini conţinând conectori şi racorduri electrice
2 = destinaţie conector
3 = denumire cablaj pe care este situat conectorul respectiv
4 = criteriu general de diferenţiere planşă
5 = familie vehicul
6 = an fabricaţie
7 = cod conector
8 = reperare componentă la care se branşează conectorul reprezentat
9 = culoare conector
10 = simbolizare conector
11 = reperare alveolă în conector
12 = secţiune fir (mm 2)
13 = codul funcţional al firului
14 = destinaţia firului
15 = culoare fir*
16 = număr capitol şi număr planşă conector

NOTĂ:
Referitor la poziţia 15 precizăm că se marchează cu un X atunci când este prezent un fir sau cu
doi X când sunt două fire. Se va marca simbolizat culoarea firului numai atunci când traseul
electric al acelui fir reprezintă una din stările fundamentale: + permanent (+IC), + după contact
(+DC), masă (-) sau comenzi.
Simbolurile utilizate pentru culorile firelor sunt următoarele:
A = alb AS = albastru GR = gri
N = negru G = galben V = verde
M = maro VI = violet R = roşu

89 - 4
SCHEME ELECTRICE
Generalităţi
89

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

SENZOR DETONAŢIE

1 4
CY2AE MA 2 3 5 6

1 2
11 12 13
3S 3DQ
146 X X 15

14

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,50 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
2 0,50 3DQ MASĂ SENZOR DETONAŢIE
4 0,60 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE

SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ

7 9

10
8

89 - 07 16

89 - 5
SCHEME ELECTRICE
89 Lista schemelor funcţionale

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE NR.PLANȘĂ

ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ UȘI 1


ANTIDEMARAJ 2
AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ 3
BRICHETA 4
CLIMATIZARE 5
CLIMATIZARE ȘI AER CONDIŢIONAT 6
PLAFONIERĂ 7
COMANDĂ ELECTRICĂ GEAMURI FAŢĂ 8
RADIO 9-10
CIRCUIT DEMARAJ 11
GMV RĂCIRE MOTOR 12-13
INJECŢIE ELECTRONICĂ 14-15-16-17-18-19-20-21
CIRCUIT ÎNCĂRCARE 22
MASA CABLAJ SPATE 23-24
MASA CABLAJ FAŢĂ / PLANȘĂ BORD 26-27-28-29-32-33-34-35-
36-37-38-39-40
MASA BATERIE / CAROSERIE 41
MASA CABLAJ FARURI CEAŢĂ 42
MASA CABLAJ HAYON 43
MASA CABLAJ MOTOR 44-45-46-47
CUTIE SIGURANTE HABITACLU 49-50-51-54-55-56-57-59-
60-61-62
CUTIE SIGURANŢE ȘI RELEE MOTOR 64-65-66-67
MARTOR FRÂNĂ MÂNA/DEFECT SISTEM FRÂNARE 68
INDICATOR NIVEL CARBURANT 69-70
MARTOR PRESIUNE ULEI 71
PRIZĂ DIAGNOSTICARE 72
TABLOU DE BORD 74-75-76-78
MARTOR ALERTĂ TEMPERATURĂ LICHID RĂCIRE 79
INDICATOR TEMPERATURĂ LICHID RĂCIRE 80
INDICATOR DE VITEZĂ 81-82
MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR 84
AVERTIZOR SONOR 85
DEZABURIRE LUNETĂ 86

89 - 6
SCHEME ELECTRICE
Lista schemelor funcţionale
89

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE NUMĂR PLANȘĂ

ȘTERGĂTOR-SPĂLĂTOR PARBRIZ 87
FARURI CEAŢĂ 88
LUMINI CEAŢĂ SPATE 89
LUMINI DE ÎNTÂLNIRE 90
LUMINI DE MERS ÎNAPOI 91
LUMINI DE POZIŢIE 92
LUMINI DE DRUM 93
LUMINI DE STOP 94
LUMINI DE SEMNALIZARE ȘI AVARIE 95-96

89 - 7
SCHEME ELECTRICE
89 Repertoar componente electrice

COD DENUMIRE COMPONENTĂ COD DENUMIRE COMPONENTĂ


101 Bricheta electrică 205 Manocontact
103 Alternator 209 Comutator lumini, semnalizare direcţie şi claxon
104 Mecanism antivol 212 Motor ştergător parbriz
105 Avertizor sonor 213 Plafonieră
107 Baterie 221 Pompă spălător parbriz
113 Temporizator ştergător parbriz 222 Potenţiometru clapetă
120 Calculator (U.C.E.) injecţie 224 Presostat direcţie asistată
123 Comutator închidere uşi 225 Priză diagnosticare
124 Tablou comandă climatizare 226 Far dreapta
125 Comutator avarie 227 Far stânga
128 Comutator dezaburire lunetă 231 Releu comandă faruri ceaţă
132 Comutator macara electrică geam stânga 234 Releu comandă GMV răcire
133 Comutator macara electrică geam dreapta 236 Releu comandă pompă carburant
137 Releu semnalizare 238 Releu actuatori
138 Actuator uşă spate dreapta 242 Sondă oxigen aval
139 Actuator uşă spate stânga 244 Senzor temperatură apă injecţie
140 Actuator uşă faţă stânga 247 Tablou de bord
141 Actuator uşă faţă dreapta 255 Lampă semnalizare faţă dreapta
145 Comutator ştergător - spălător parbriz 256 Lampă semnalizare faţă stânga
146 Senzor detonaţie 261 Radio
147 Senzor presiune atmosferică 262 G.M.V. răcire şi aer condiţionat
149 Senzor turaţie 267 Lampă semnalizare anterolaterală dreapta
155 Contactor mers înapoi 268 Lampă semnalizare anterolaterală stânga
156 Contactor frână mână 272 Senzor temperatură aer injecţie
160 Contactor stop 319 Tablou comandă climatizare cu aer condiţionat
163 Demaror 320 G.M.V. climatizare (pentru aer condiţionat)
171 Ambreiaj compresor aer condiţionat 321 Rezistenţă G.M.V. (pentru aer condiţionat )
172 Lampă spate dreapta 326 Avertizor limită viteză
173 Lampă spate stânga 333 Contactor centură siguranţă conducător
176 Far ceaţă dreapta 371 Supapă purjare canistră
177 Far ceaţă stânga 462 Lampa număr
180 Contactor uşă faţă stânga 503 U.C.E. decodor
184 Lampă poziţie faţă dreapta 584 Releu comandă ambreiaj compresor A.C.
185 Lampă poziţie faţă stânga 597 Cutie sig. fuzibile şi relee compartiment motor
188 GMV răcire 639 Lampă STOP-S3
189 Difuzor spate dreapta 649 Motor pas cu pas
190 Difuzor spate stânga 654 Bucşă antidemaraj
191 Difuzor uşă faţă dreapta 700 Releu comandă viteză mică G.M.V. răcire
192 Difuzor uşă faţă stânga 778 Bobină aprindere
193 Injector 1 857 Releu FLASH
194 Injector 2 887 Sondă oxigen amonte
195 Injector 3 927 Senzor şoc
196 Injector 4 1016 Cutie siguranţe habitaclu
199 Transmiţător nivel carb. şi pompă electrică 1091 I.C.P. sistem frînare
200 Dezaburire lunetă 1140 Traductor viteză vehicul
203 Actuator macara electrică geam stânga 1156 G.M.V. climatizare
204 Actuator macara electrică geam dreapta 1202 Sondă presiune aer condiţionat (presostat)

89 - 8
SCHEME ELECTRICE
Lista racordurilor - Lista maselor
89

LISTA RACORDURILOR

R157 = RACORD CABLAJE SPATE/HAYON (A)


R212 = RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/MOTOR (B)
R265 = RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/SPATE (C)
R316 = RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/FARURI CEAŢĂ (D)

LISTA MASELOR

M20 = MASĂ DEZABURIRE LUNETĂ


MB* = MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA
MC = MASĂ ELECTRICĂ CUTIE DE VITEZE
MD* = MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA
MH* = MASĂ ELECTRICĂ MOTOR
MK = MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA
ME = MASĂ ELECTRICĂ LONJERON FAŢĂ STÂNGA
MYH = MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA

OBSERVAŢIE:
În punctele de masă MB, MD şi MH se află şi următoarele puncte de masă:

MB MW - masă pentru cablaj faruri ceaţă


MD MG - masă pentru cablaj hayon
MH MAJ - masă pentru G.M.V. răcire

89 - 9
SCHEME ELECTRICE
89 Dispunere racorduri electrice pe automobil
Fixări mase electrice pe automobil
DISPUNERE RACORDURI ELECTRICE PE AUTOMOBIL

D B C A

FIXĂRI MASE ELECTRICE PE AUTOMOBIL

M20

MYH

ME MB MC MH MK MD
MW MAJ MG

89 - 10
SCHEME ELECTRICE

Dispunere componente electrice pe automobil


89

Nr. Denumire Nr. Denumire


crt. crt.
1 Injector 1 33 Releu semnalizare
2 Injector 2 34 Contactor uşă faţă stânga
3 Injector 3 35 Temporizator ştergător parbriz
4 Injector 4 36 Actuator uşă faţă stânga
5 Senzor presiune atmosferică 37 Actuator macara electrică geam stânga
6 Senzor detonaţie 38 Difuzor uşă faţă stânga
7 Demaror 39 Cutie siguranţe habitaclu
8 Senzor temperatură aer injecţie 40 UCE decodor
9 Potenţiometru clapetă 41 Releu FLASH
10 Sondă oxigen aval 42 Comutator dezaburire lunetă
11 Motor pas cu pas 43 Bucşă antidemaraj
12 Alternator 44 Contactor STOP
13 Bobină aprindere 45 Radio
14 Supapă purjare canistră 46 Comutator închidere uşi
15 Sondă presiune AC (presostat) 47 Brichetă
16 Presostat DA 48 Comutator avarie
17 Ambreiaj compresor AC 49 Tablou comandă climatizare
18 Sondă oxigen amonte 50 Comutator macara electrică geam dreapta
19 GMV răcire şi AC 51 Comutator macara electrică geam stânga
20 Rezistenţă GMV pentru AC 52 Priză diagnosticare
21 Manocontact 53 Contactor frână mână
22 Calculator injecţie 54 Contactor centură siguranţă
23 Senzor turaţie 55 Difuzor uşă faţă dreapta
24 Senzor temperatură apă injecţie 56 Actuator macara electrică geam dreapta
25 Contactor mers înapoi 57 Actuator uşă faţă dreapta
26 Cutie siguranţe fuzibile şi relee motor 58 Actuator uşă spate dreapta
27 Traductor viteză vehicul 59 Difuzor spate dreapta
28 ICP sistem frânare 60 Lampă STOP-S3
29 Senzor şoc 61 Transmiţător nivel carburant şi pompă electrică
30 Motor stergător parbriz 62 Difuzor spate stânga
31 Pompă spălător parbriz 63 Actuator uşă spate stânga
32 Avertizor limită viteză

89 - 11
89

16 15 14 13 12 57 58
56
55

17 59
9 46 48 50
4 51 52
11 47 49 60
18 3
6
19 2
53 61
10
5 8 23
54
20 1

89 - 12
45
7
21 23 44 62
42
22 41
40
39
SCHEME ELECTRICE

38
37
36 63
23 24 25 26 27 28 29 32 34
Dispunere componente electrice pe automobil

30 33 35
SCHEME ELECTRICE

Scheme electrice funcţionale


89

SCHEME ELECTRICE FUNCŢIONALE

89 - 13
INCHIDERE CENTRALIZATA USI
X412
ANTIDEMARAJ
X412
AVERTIZOR LIMITA DE VITEZA
X412
BRICHETA
X412
CLIMATIZARE
X412
CLIMATIZARE SI AER CONDITIONAT
X412
PLAFONIERA
X412
COMANDA ELECTRICA GEAMURI FATA
X412
RADIO
X412
RADIO
X412
CIRCUIT DEMARAJ
X412
GMV RACIRE MOTOR
X412
GMV RACIRE MOTOR
X412
INJECTIE ELECTRONICA
X412
INJECTIE ELECTRONICA
X412
INJECTIE ELECTRONICA
X412
INJECTIE ELECTRONICA
X412
INJECTIE ELECTRONICA
X412
INJECTIE ELECTRONICA
X412
INJECTIE ELECTRONICA
X412
INJECTIE ELECTRONICA
X412
CIRCUIT INCARCARE
X412
MASA CABLAJ SPATE
X412
MASA CABLAJ SPATE
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA CABLAJ FATA / PLANSA BORD
X412
MASA BATERIE / CAROSERIE
X412
MASA CABLAJ FARURI CEATA
X412
MASA CABLAJ HAYON
X412
MASA CABLAJ MOTOR
X412
MASA CABLAJ MOTOR
X412
MASA CABLAJ MOTOR
X412
MASA CABLAJ MOTOR
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE HABITACLU
X412
CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR
X412
CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR
X412
CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR
X412
CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR
X412
MARTOR FRANA MANA / DEFECT SISTEM FRANARE
X412
INDICATOR NIVEL CARBURANT
X412
INDICATOR NIVEL CARBURANT
X412
MARTOR PRESIUNE ULEI
X412
PRIZA DIAGNOSTICARE
X412
TABLOU DE BORD
X412
TABLOU DE BORD
X412
TABLOU DE BORD
X412
TABLOU DE BORD
X412
MARTOR ALERTA TEMPERATURA LICHID RACIRE
X412
INDICATOR TEMPERATURA LICHID RACIRE
X412
INDICATOR VITEZA
X412
INDICATOR VITEZA
X412
MARTOR CENTURA SIGURANTA CONDUCATOR
X412
AVERTIZOR SONOR
X412
DEZABURIRE LUNETA
X412
STERGATOR / SPALATOR PARBRIZ
X412
FARURI CEATA
X412
LUMINI CEATA SPATE
X412
LUMINI DE INTALNIRE
X412
LUMINI DE MERS INAPOI
X412
LUMINI DE POZITIE
X412
LUMINI DE DRUM
X412
LUMINI DE STOP
X412
LUMINI DE SEMNALIZARE SI AVARIE
X412
LUMINI DE SEMNALIZARE SI AVARIE
X412
SCHEME ELECTRICE
Cutia de siguranţe din habitaclu
89
Cutia de siguranţe din habitaclu este situată în stânga postului de conducere, fiind fixată pe
partea laterală a planşei bord.

Siguranţele protejează următoarele circuite şi componente electrice:

NUMĂR TIP
SIGURANŢĂ SIGURANŢĂ CIRCUIT PROTEJAT

F02 10A Priză diagnosticare, plafonieră, motor ştergător parbriz (oprire la punct
fix), releu flash (+IC)

F03 25A U.C.E. decodor, bucşă antidemaraj, radio, tablou bord, tablou comandă
climatizare (+IC)
F04 15A U.C.E. decodor, priză diagnosticare, tablou bord, tablou comandă
climatizare, avertizor limită viteză, contactor STOP (+DC)

F05 15A U.C.E. injecţie, releu pompă benzină/bobină aprindere (+DC)

F06 5A Contactor mers înapoi (+DC)

F07 10A Comutator ştergător-spălător parbriz, temporizator ştergător parbriz

F08 10A Lumini de întâlnire stânga, tablou bord (martor)

F09 10A Lumini de întâlnire dreapta

89 - 99
SCHEME ELECTRICE
89 Cutia de siguranţe din habitaclu

F10 10A Lumini de drum stânga, tablou bord (martor)

F11 10A Lumini de drum dreapta

F12 10A Avertizor sonor

F13 7,5A Semnalizare direcţie şi avarie

F14 10A Lumini poziţie stânga faţă/spate, iluminare:


comutatoare, tablou comandă climatizare, tablou bord,
brichetă, radio

F15 10A Lumini poziţie dreapta faţă/spate

F16 15A Brichetă, radio

F17 30A GMV climatizare

F19 5A Lampă ceaţă, tablou bord (martor)

F20 25A Dezaburire lunetă

F21 5A U.C.E. injecţie

F23 30A Comutator macara electrică geam stânga/dreapta

F26 30A G.M.V. climatizare

F28 25A Faruri ceaţă

NOTĂ: Siguranţa F26 este utilizată numai pentru automobile echipate cu aer
condiţionat.

89 - 100
SCHEME ELECTRICE
Cutia de siguranţe din compartimentul motor 89
A. Automobile fără aer condiţionat

Cutia de siguranţe situată în compartimentul motor este fixată în faţa coloanei amortizorului
stânga faţă şi conţine relee şi siguranţe fuzibile ce protejează următoarele componente şi circuite
electrice:

NUMĂR TIP CIRCUIT PROTEJAT


SIGURANŢĂ SIGURANŢĂ

F01 25A G.M.V. răcire

Injectoare, Rezistenţe încălzire sonde oxigen, Supapă purjare


F04 30A canistră, Calculator injecţie, Pompă benzină, Bobină
aprindere,Traductor viteza vehicul

RELEU B D H E*

TIPRELEU 30A 30A 30A 30A

CIRCUIT G.M.V. răcire Injectoare, Supapă purjare Pompă benzină, Faruri ceaţă
COMANDAT canistră, Rezistenţe Bobină aprindere
încălzire sonde oxigen,
Calculator injecţie,
Traductor viteză vehicul

∗- pentru automobile echipate cu faruri ceaţă

89 - 101
SCHEME ELECTRICE
89 Cutia de siguranţe din compartimentul motor

B. Automobile cu aer condiţionat

Cutia de siguranţe situată în compartimentul motor este fixată în faţa coloanei amortizorului
stânga faţă şi conţine relee şi siguranţe fuzibile ce protejează următoarele componente şi circuite
electrice:

NUMĂR TIP CIRCUIT PROTEJAT


SIGURANŢĂ SIGURANŢĂ

F02 40A G.M.V. răcire

Compresor aer condiţionat


F03 7,5A

Injectoare, Rezistenţe încălzire sonde oxigen, Supapă purjare


F04 30A canistră, Calculator injecţie, Pompă benzină, Bobină aprindere,
Traductor viteză vehicul.

RELEU A B C D H E*

TIPRELEU 30A 30A 40A 30A 30A 30A

CIRCUIT Compresor G.M.V. GMV Injectoare, Supapă purjare Pompă Faruri ceaţă
COMANDAT aer răcire răcire canistră, Rezistenţe benzină,
condiţionat - treapta I - treapta încălzire sonde oxigen, Bobină
a - II - a Calculator injecţie, aprindere
Traductor viteză vehicul
∗- pentru automobile echipate cu faruri ceaţă

89 - 102
SCHEME ELECTRICE
Nomenclator funcţii fire în conectori şi racorduri
89

Nr.con. Denumire Pagina


101 BRICHETA ELECTRICĂ 89-132
103 HA ALTERNATOR 89-106
103 HB EXCITAŢIE ALTERNATOR 89-106
104 MECANISM ANTIVOL 89-132
105 AVERTIZOR SONOR 89-133
107 BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj motor) 89-107
107AA BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj faţă-planşă bord) 89-133
113 TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ 89-134
120 U.C.E. INJECŢIE (pentru automobile fără aer condiţionat) 89-108
120 U.C.E. INJECŢIE (pentru automobile cu aer condiţionat) 89-110
123 COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI 89-134
124 TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE 89-135
125 COMUTATOR AVARIE 89-136
128 COMUTATOR DEZABURIRE LUNETA 89-136
132 COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA 89-137
133 COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA 89-137
137 RELEU SEMNALIZARE 89-138
138 ACTUATOR UȘĂ SPATE DREAPTA 89-164
139 ACTUATOR UȘĂ SPATE STÂNGA 89-164
140 ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA 89-139
141 ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA 89-139
145 COMUTATOR ȘTERGĂTOR - SPĂLĂTOR PARBRIZ 89-140
146 SENZOR DETONAŢIE 89-113
147 SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ 89-113
149 SENZOR TURAŢIE 89-114
155 CONTACTOR MERS ÎNAPOI 89-114
156 CONTACTOR FRÂNĂ MÂNÂ 89-165
160 CONTACTOR STOP 89-140
163 GA DEMAROR 89-115
163 AB EXCITAŢIE DEMAROR 89-115
171 AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIŢIONAT 89-116
172 LAMPĂ SPATE DREPTA 89-165
173 LAMPĂ SPATE STÂNGA 89-166
176 FAR CEAŢĂ DREAPTA 89-169
177 FAR CEAŢĂ STÂNGA 89-169
180 CONTACTOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA 89-141
184 LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA 89-141
185 LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA 89-141
188 G.M.V. RĂCIRE (pentru automobile fără aer condiţionat) 89-116
189 DIFUZOR SPATE DREAPTA 89-166
190 DIFUZOR SPATE STÂNGA 89-167
191 DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA 89-142
192 DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA 89-142
193 INJECTOR 1 89-117
194 INJECTOR 2 89-117
195 INJECTOR 3 89-118

89 - 103
SCHEME ELECTRICE
89 Nomenclator funcţii fire în conectori şi racorduri

196 INJECTOR 4 89-118


199 TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT ȘI POMPĂ ELECTRICĂ 89-167
200 LUNETĂ DEZABURIRE 89-171
203 ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA 89-143
204 ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA 89-143
205 MANOCONTACT 89-119
209 COMUTATOR LUMINI, SEMNALIZARE DIRECŢIE, CLAXON 89-144
212 MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ 89-145
213 PLAFONIERĂ 89-145
221 POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ 89-146
222 POTENŢIOMETRU CLAPETĂ 89-119
224 PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ 89-120
225 PRIZĂ DIAGNOSTICARE 89-146
226 FAR DREAPTA 89-147
227 FAR STÂNGA 89-147
231 RELEU COMANDĂ FARURI CEAŢĂ 89-170
242 SONDĂ OXIGEN AVAL 89-120
244 SENZOR TEMPERATURĂ APĂ 89-121
247 TABLOU DE BORD 89-148
255 LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPTA 89-150
256 LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA 89-150
261 RADIO 89-151
262 G.M.V. RĂCIRE (pentru automobile cu aer condiţionat) 89-121
267 LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ DREAPTA 89-152
268 LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ STÂNGA 89-152
272 SENZOR TEMPERATURĂ AER INJECŢIE 89-122
319 TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE CU AER CONDIŢIONAT 89-153
320 G.M.V. CLIMATIZARE (pentru automobile cu aer condiţionat) 89-154
321 REZISTENŢĂ G.M.V. (pentru automobile cu aer condiţionat) 89-122
326 AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ 89-155
333 CONTACTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCTOR 89-168
371 SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ 87-123
462 LAMPĂ NUMĂR 89-131
503 U.C.E. DECODOR 89-156
597 CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR (pentru auto fără A.C.) 89-124
597 CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR (pentru auto cu A.C.) 89-126
639 LAMPĂ STOP-S3 89-172
649 MOTOR PAS CU PAS 89-128
654 BUCȘĂ ANTIDEMARAJ 89-157
778 BOBINĂ APRINDERE 89-128
857 RELEU FLASH 89-157
887 SONDĂ OXIGEN AMONTE 89-129
927 SENZOR ȘOC 89-129
1016 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU 89-158

89 - 104
SCHEME ELECTRICE
Nomenclator funcţii fire în conectori şi racorduri
89

1091 I.C.P. SISTEM FRÂNARE 89-161


1140 TRADUCTOR VITEZĂ VEHICUL 89-130
1156 G.M.V. CLIMATIZARE (pentru automobile fără aer condiţionat) 89-161
1202 SONDĂ PRESIUNE AER CONDIŢIONAT (Presostat) 89-130

MAJ MASĂ ELECTRICĂ G.M.V. RĂCIRE 89-131


MB MASA ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA 89-162
MD MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA 89-168
MG MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON 89-172
MH MASĂ ELECTRICĂ MOTOR 89-131
MK MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA 89-163
MW MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ 89-170
MYH MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA 89-172

R157 RACORD CABLAJE SPATE / HAYON 89-173


R212 RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / MOTOR 89-174
R265 RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/ SPATE 89-176
R316 RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/FARURI CEAŢĂ 89-178

OBSERVAŢII
-Conectorii şi racordurile sunt reprezentate fiind văzute din spate (dinspre fire).

-Unele componente electrice nu sunt branşate la cablajul automobilului prin intermediul


conectorilor cu mai multe căi, ci prin intermediul fişelor individuale cu protectori. În aceste cazuri
se vor utiliza următoarele simboluri pentru a arăta tipul fişei utilizate:
Fişă mamă 6 mm

Fişă mamă drapel 6,3 mm

89 - 105
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

ALTERNATOR (pentru automobile fără aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 B + BATERIE > INTRARE SIGURANŢĂ F01
1 16,0 B + BATERIE > + DEMAROR

SD 8P

B
103 HA R
R

ALTERNATOR(pentru automobile cu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 B + BATERIE > INTRARE SIGURANŢĂ F02
1 16,0 B + BATERIE > + DEMAROR

SD 8P

B
103 HA R
R

EXCITAŢIE ALTERNATOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2 2JD + EXCITAŢIE ALTERNATOR > TABLOU BORD

CA13E

2JD
103 HB X

89 - 106
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

BORNA PLUS BATERIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 16,0 B + BATERIE > + DEMAROR
1 7,0 B + BATERIE > INTRARE SIGURANŢĂ F04

B
107 R
R
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

89 - 107
89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

Funcţiile firelor în conectori şi racorduri


U.C.E. INJECŢIE

SCHEME
(pentru automobile fără aer condiţionat)
89 - 108

ELECTRICE
CA13E NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3CW MH 3BB 3JN 31A 3BV 3C 3GN 3F TB1 3S 3BL HL MH AP29 BP37

X N X X X X X X X X X X X N G R

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
3CV MH 3FH 3GT 3BU 3BW 3AJ 3GL 3GK 3B 47F 3BG HK H17 3CR 3CT

X N X X X X X X X X X X X X X X

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
3GF 3GG 3NR 3AC H7 3BX 3JK 3AQ 3JL 3GJ 3JQ 3D 3DQ 3GH 3BA 3CU 3CS
120

X X X X X X X X X X X X X X X X X
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 3CW COMANDĂ - BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 2-3
3 2,0 MH MASĂ
4 0,6 3BB COMANDĂ SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ
8 0,6 3JN COMANDĂ - RELEU G.M.V.
9 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATURĂ APĂ
12 0,6 3BV COMANDĂ 2 REGULATOR RELANTI
13 0,6 3C SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ APĂ
15 0,35 3GN MASĂ SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
16 0,35 3F SEMNAL SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
19 0,5 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE
20 0,5 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
24 0,6 3BL SEMNAL - TURAŢIE MOTOR>SENZOR TURAŢIE
26 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L
28 2,0 MH MASĂ
29 0,35 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 HABITACLU
30 0,6 BP37 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21HABITACLU
32 2,0 3CV COMANDĂ - BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 1-4
33 2,0 MH MASĂ
34 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE
39 0,6 3GT COMANDĂ RELEU ACTUATORI
41 0,6 3BU COMANDĂ 1 REGULATOR RELANTI
42 0,6 3BW COMANDĂ 3 REGULATOR RELANTI
43 0,6 3AJ SEMNAL + POTENŢIOMETRU POZIŢIE CLAPETĂ
44 0,6 3GL SEMNAL SONDĂ OXIGEN AVAL
45 0,6 3GK SEMNAL SONDĂ OXIGEN AMONTE
49 0,6 3B SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ AER
53 0,35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL
54 0,6 3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
56 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
58 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE>ANTIDEMARAJ
59 1,0 3CR COMANDĂ - INJECTOR 1
60 1,0 3CT COMANDĂ - INJECTOR 3
63 1,0 3GF COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AMONTE
65 1,0 3GG COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AVAL
66 1,0 3NR + INJECTOARE>IEȘIRE RELEU ACTUATORI
68 0,6 3AC COMANDĂ - RELEU POMPĂ BENZINĂ
70 0,35 H7 SEMNAL TUROMETRU>CALCULATOR INJECŢIE
72 0,6 3BX COMANDĂ 4 REGULATOR RELANTI
73 0,6 3JK - TEMPERATURĂ APĂ
74 0,6 3AQ SEMNAL+ POTENŢIOMETRU CLAPETĂ
75 0,6 3JL - POTENŢIOMETRU CLAPETĂ
76 0,6 3GJ MASĂ SONDĂ OXIGEN AVAL
77 0,6 3JQ - SENZOR TEMPERATURĂ AER
78 0,35 3D SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ>ALIMENTARE +
79 0,5 3DQ - SENZOR DETONAŢIE
80 0,6 3GH MASĂ SONDĂ OXIGEN AMONTE
85 0,6 3BA SEMNAL - PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ
89 1,0 3CU COMANDĂ - INJECTOR 4
90 1,0 3CS COMANDĂ - INJECTOR 2

89 - 109
89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

Funcţiile firelor în conectori şi racorduri


U.C.E. INJECŢIE
(pentru automobile cu aer condiţionat)

SCHEME
89 - 110

ELECTRICE
CA13E NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3CW MH 3BB 3JN 31A 38K 3BV 3C 3GN 3F 38X TB1 3S 3BL HL MH AP29 BP37

X N X X X X X X X X X X X X X N G R

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
3CV MH 3FH 3JP 3GT 3BU 3BW 3AJ 3GL 3GK 38AS 3B 47F 3BG HK H17 3CR 3CT

X N X X X X X X X X X X X X X X X X

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
3GF 3GG 3NR 3AC H7 3BX 3JK 3AQ 3JL 3GJ 3JQ 3D 3DQ 3GH 38U 38Y 3BA 3CU 3CS
120

X X R X X X X X X X X X X X X X X X X
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 3CW COMANDĂ - BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 2-3
3 2,0 MH MASĂ
4 0,6 3BB COMANDĂ SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ
8 0,6 3JN COMANDĂ - RELEU GMV TREAPTA 1
9 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATURĂ APĂ
10 0,5 38K COMANDĂ ÎNTRERUPERE AER CONDIŢIONAT > RELEU COMPRESOR
12 0,6 3BV COMANDĂ 2 REGULATOR RELANTI
13 0,6 3C SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ APĂ
15 0,35 3GN MASĂ SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
16 0,35 3F SEMNAL SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
18 0,6 38X SEMNAL SONDĂ PRESIUNE FREON
19 0,5 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE
20 0,5 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
24 0,6 3BL SEMNAL - TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
26 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L
28 2,0 MH MASĂ
29 0,35 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 HABITACLU
30 0,6 BP37 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21 HABITACLU
32 2,0 3CV COMANDĂ - BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 1-4
33 2,0 MH MASĂ
34 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE
38 0,6 3JP COMANDĂ - RELEU G.M.V. TREAPTA A-2-A
39 0,6 3GT COMANDĂ RELEU ACTUATORI
41 0,6 3BU COMANDĂ 1 REGULATOR RELANTI
42 0,6 3BW COMANDĂ 3 REGULATOR RELANTI
43 0,6 3AJ SEMNAL + POTENŢIOMETRU POZIŢIE CLAPETĂ
44 0,6 3GL SEMNAL SONDĂ OXIGEN AVAL
45 0,6 3GK SEMNAL SONDĂ OXIGEN AMONTE
46 0,5 38AS SEMNAL CUPLARE COMPRESOR AER CONDIŢIONAT
49 0,6 3B SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ AER
53 0,35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL
54 0,6 3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
56 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
58 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > ANTIDEMARAJ
59 1,0 3CR COMANDĂ - INJECTOR 1
60 1,0 3CT COMANDĂ - INJECTOR 3
63 1,0 3GF COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AMONTE
65 1,0 3GG COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AVAL
66 1,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI
68 0,6 3AC COMANDĂ - RELEU POMPĂ BENZINĂ
70 0,35 H7 SEMNAL TUROMETRU > CALCULATOR INJECŢIE
72 0,6 3BX COMANDĂ 4 REGULATOR RELANTI
73 0,6 3JK - TEMPERATURĂ APĂ
74 0,6 3AQ SEMNAL+ POTENŢIOMETRU CLAPETĂ
75 0,6 3JL - POTENŢIOMETRU CLAPETĂ
76 0,6 3GJ MASĂ SONDĂ OXIGEN AVAL
77 0,6 3JQ - SENZOR TEMPERATURĂ AER

89 - 111
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie


78 0,35 3D SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ>ALIMENTARE +
79 0,5 3DQ - SENZOR DETONAŢIE
80 0,6 3GH MASĂ SONDĂ OXIGEN AMONTE
82 0,6 38U - SONDĂ PRESIUNE FREON
83 0,6 38Y MASĂ SONDĂ OXIGEN AMONTE
85 0,6 3BA SEMNAL - PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ
89 1,0 3CU COMANDĂ - INJECTOR 4
90 1,0 3CS COMANDĂ - INJECTOR 2

89 - 112
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

SENZOR DETONAŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,50 3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
2 0,50 3DQ MASĂ SENZOR DETONAŢIE
4 0,60 TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE

CY2AE MA

1 2
3S 3DQ
146 X X

SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,5 3GN MASĂ SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
B 0,5 3F SEMNAL SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
C 0,6 3D SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ>ALIMENTARE +

89 - 113
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

SENZOR TURAŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 3BG SEMNAL - TURAŢIE MOTOR >U.C.E. INJECŢIE
B 0,60 3BL SEMNAL - TURAŢIE MOTOR > U.C.E. INJECŢIE

CA 13E NO

3BG
A X
3BL
149 B X

CONTACTOR MERS ÎNAPOI

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT LUMINI MERS ÎNAPOI > IEȘIRE
SIGURANŢĂ F06 HABITACLU
2 0,60 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI

89 - 114
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

DEMAROR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 16,0 B + BATERIE
1 16,0 B + BATERIE > + ALTERNATOR

SL8C

B
163 GA R
R

EXCITAŢIE DEMAROR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 D + COMANDĂ DEMAROR

CS6PI NO
6,3 MM

163 AB D
GR

89 - 115
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIŢIONAT

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 38R COMANDĂ+ AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIŢIONAT

NO

38R
171
X

GMV RĂCIRE
(pentru automobile fără aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 MAJ MASA
2 2,0 49B COMANDĂ + G.M.V. RĂCIRE

89 - 116
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

INJECTOR 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACUATORI
2 1,0 3CR COMANDĂ - INJECTOR 1

CY2AE BA

1 2
3NR 3CR
193 X X

INJECTOR 2

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI
2 1,0 3CS COMANDĂ - INJECTOR 2

CY2AE BA

1 2
3NR 3CS
194 X X

89 - 117
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

INJECTOR 3

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI
2 1,0 3CT COMANDĂ - INJECTOR 3

CY2AE BA

1 2
3NR 3CT
195 X X

INJECTOR 4

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI
2 1,0 3CU COMANDĂ - INJECTOR 4

CY2AE BA

1 2
3NR 3CU
196 X X

89 - 118
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

MANOCONTACT

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI

POTENŢIOMETRU CLAPETĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 3JL MASĂ POTENŢIOMETRU CLAPETĂ
B 0,60 3AQ SEMNAL+ POTENŢIOMETRU CLAPETĂ
C 0,60 3AJ SEMNAL+ POTENŢIOMETRU POZIŢIE CLAPETĂ

CM1PE NO

A B C
3JL 3AQ 3AJ
222
X X X

89 - 119
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ


(pentru automobile cu direcţie asistată)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 3BA SEMNAL - PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ
2 0,6 MH MASĂ

SONDĂ OXIGEN AVAL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 1,0 3NR +INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI
B 1,0 3GG COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AVAL
C 0,60 3GL SEMNAL SONDĂ OXIGEN AVAL
D 0,60 3GJ MASĂ SONDĂ OXIGEN AVAL

CM1PE NO

A B C D
3NR 3GG 3GL 3GJ
242
X X X X

89 - 120
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

SENZOR TEMPERATURĂ APĂ INJECŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,35 42A SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ
B1 0,60 3JK - TEMPERATURĂ APĂ
B2 0,60 3C SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ APĂ

G.M.V. RĂCIRE ȘI AER CONDIŢIONAT


(pentru automobile cu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 49B COMANDĂ+G.M.V. RĂCIRE > REZISTENŢĂ G.M.V.
1 5,0 49B COMANDĂ + G.M.V. RĂCIRE
2 5,0 MAJ MASĂ

89 - 121
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

SENZOR TEMPERATURĂ AER INJECŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 3B SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ AER
2 0,60 3JQ MASĂ SENZOR TEMPERATURĂ AER

REZISTENŢĂ G.M.V.
(pentru automobile cu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 49L COMANDĂ + REZISTENŢĂ VITEZĂ MICĂ G.M.V. RĂCIRE
2 3,0 49B COMANDĂ + G.M.V. RĂCIRE

89 - 122
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR B41
02
E7J262

SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,60 3NR + INJECTOARE>IEȘIRE RELEU ACTUATORI
2 0,60 3BB COMANDĂ SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ

CY13C NO

371 3NR 3BB 2


1
X X

89 - 123
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

NO

H1 H4 H2
AP29 3AC
G A
CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR (fără aer condiţionat)

H5
X412

3NA
03

X
X
H3
BP17
R

D1 D4 D2
BP17 3GT
R GR
D5
3NR
R
CABLAJ MOTOR

D3
BP17
E7J262

597
R

E04 S04
B BP17
B8 B3 B9
R R BP7

R
B2 B4 B1
3JN 3NR
OR R
B7 B5 B6
E01 S01
B BP7 49B

R R OR

89 - 124
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie

B1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI


B2 0,6 3JN COMANDĂ - RELEU G.M.V. TREAPTA 1
B3 2,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F01 MOTOR
B5 2,0 49B COMANDĂ + G.M.V. RĂCIRE

D1 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR


D2 0,6 3GT COMANDĂ RELEU ACTUATORI > U.C.E. INJECŢIE
D3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
D5 5,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI

H1 0,6 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 HABITACLU
H2 0,6 3AC COMANDĂ - RELEU POMPĂ BENZINĂ
H3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
H5 2,0 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC > BOBINĂ APRINDERE
H5* 1,4 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC >POMPĂ BENZINĂ
H5** 1,4 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC > SENZOR ȘOC

E 01 1,4 B + BATERIE
S 01 1,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > RELEU G.M.V.

E 04 1,4 B + BATERIE
S 04 1,0 BP17
+ BATERIE PROTEJAT > RELEU ACTUATORI

* pentru EURO 96
** pentru EURO 2000

89 - 125
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

NO

H1 H4 H2
AP29 3AC
G A
H5
3NA
X
X
CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR (cu aer condiţionat)
X412

H3
03

BP17
R

D1 D4 D2
BP17 3GT
R GR
D5
3NR
R
D3
E04 S04 BP17
B BP17
CABLAJ MOTOR

R
R R
597
E7J262

A8 A3 A9
E03 S03 BP1
B BP1
R R R
A2 A4 A1
38K 3NR
E02 S02
B BP7 A R
R R A7 A5 A6
R 38R

Ve-A

C8 C3 C9 B8 B3 B9
BP7 BP7

R R
C2 C4 C1 B2 B4 B1
3JP 3NR 3JN 3NR
OR R OR R
C7 C5 C6 B7 B5 B6
49B 49L

OR OR

89 - 126
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

Poziţie Secţiune Destinaţie

A1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI


A2 0,6 38K COMANDĂ INTRERUPERE AER CONDIŢIONAT > U.C.E. INJECŢIE
A3 1,0 BP1 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03
A5 1,0 38R COMANDĂ + AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIŢIONAT

B1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI


B2 0,6 3JN COMANDĂ - RELEU G.M.V . TREAPTA 1
B3 3,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 MOTOR
B5 3,0 49L COMANDĂ + G.M.V. RĂCIRE > REZISTENŢĂ G.M.V.

C1 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI


C2 0,6 3JP COMANDĂ - RELEU G.M.V. TREAPTA 2
C3 5,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 MOTOR
C5 5,0 49B COMANDĂ + GMV RĂCIRE

D1 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 MOTOR


D2 0,6 3GT COMANDĂ RELEU ACTUATORI > U.C.E. INJECŢIE
D3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
D5 5,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI

H1 0,6 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 HABITACLU
H2 0,6 3AC COMANDĂ - RELEU POMPĂ BENZINĂ
H3 5,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
H5 2,0 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC > BOBINĂ APRINDERE
H5* 1,4 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC >POMPĂ BENZINĂ
H5** 1,4 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC > SENZOR ȘOC

E 02 5,0 B + BATERIE>ALTERNATOR
E 02 1,0 B + BATERIE>ȘUNT E03
S 02 5,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > RELEU G.M.V.

E 03 1,0 B + BATERIE
S 03 1,0 BP1 + BATERIE PROTEJAT > RELEU COMPRESOR AER CONDIŢIONAT

E 04 1,4 B + BATERIE
S 04 1,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > RELEU ACTUATORI

* pentru EURO 96
** pentru EURO 2000

89 - 127
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

MOTOR PAS CU PAS

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 3BU COMANDĂ 1 REGULATOR RELANTI
B 0,60 3BV COMANDĂ 2 REGULATOR RELANTI
C 0,60 3BW COMANDĂ 3 REGULATOR RELANTI
D 0,60 3BX COMANDĂ 4 REGULATOR RELANTI

CM1PE NO

A B C D
3BU 3BV 3BW 3BX
649
X X X X

BOBINĂ APRINDERE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 2,0 3CV COMANDĂ- BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 1-4
B 2,0 3CW COMANDĂ- BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 2-3
C 2,0 3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC > RELEU
POMPĂ BENZINĂ

89 - 128
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR
X412
03
E7J262

SONDĂ OXIGEN AMONTE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 1,0 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI
B 1,0 3GF COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ OXIGEN AMONTE
C 0,60 3GK SEMNAL SONDĂ OXIGEN AMONTE
D 0,60 3GH MASĂ SONDĂ OXIGEN AMONTE

CM1PE NO

A B C D
3NR 3GF 3GK 3GH
887
X X X X

SENZOR ȘOC (PENTRU EURO 2000)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,40 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ>SENZOR ȘOC
3 1,40 3NA +BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC > RELEU POMPĂ BENZINĂ

89 - 129
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR X412


03
E7J262

TRADUCTOR VITEZĂ VEHICUL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,6 3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI
B1 0,35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL
B2 0,35 MH MASĂ

SONDĂ PRESIUNE AER CONDIŢIONAT (presostat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,60 38U MASĂ SONDĂ PRESIUNE FREON
B 0,60 38Y + SONDĂ PRESIUNE FREON
C 0,60 38X SEMNAL SONDĂ PRESIUNE FREON

NO

C
38X
X
B A
38Y 38U
X X

1202

89 - 130
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR X412
03
E7J262

MASĂ ELECTRICĂ MOTOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 MH MASĂ > U.C.E. INJECŢIE (PINII 3, 28 şi 33, TRADUCTOR
VITEZĂ VEHICUL, PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ)

SR 8L

MH
MH N

MASA ELECTRICĂ G.M.V.

Poziţie Secţiune Destinaţie


1* 2,0 MAJ MASĂ
1** 5,0 MAJ MASĂ

* pentru automobile fără aer condiţionat


** pentru automobilele cu aer condiţionat

SR 8L

MAJ
MAJ
N

89 - 131
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

BRICHETĂ ELECTRICĂ
Secţiune

BA
Poziţie

Destinaţie LPG
X

MK
1 0,35 LPG LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 N
2 0,35 M K MASĂ
3 1,0 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT
AP40
> IEȘIRE SIGURANŢĂ F06
101 G

MECANISM ANTIVOL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 3,0 S + ACCESORII > INTRARE SIGURANŢĂ F16, F17 HABITACLU
A2 3,0 D + COMANDĂ DEMAROR
B1 5,0 B + BATERIE
B2 3,0 A ALIMENTARE + DUPĂ CONTACT > INTRARE
SIGURANŢĂ 04, 05,06, 07, 23, 30.

NO

A D
2 G GR
104 B S
1 R A
B A

89 - 132
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

AVERTIZOR SONOR
Secţiune
Poziţie

BA
Destinaţie 67C
X
1 1,0 67C COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR>
105
IEȘIRE SIGURANŢĂ F12

BORNA PLUS BATERIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 B + BATERIE
1 5,0 B + BATERIE

B
107AA
R
R

89 - 133
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,6 MK MASĂ
2 0,35 16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ
3 0,6 14D COMANDĂ VITEZĂ MICĂ TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
4 0,6 14C COMANDĂ + OPRIRE LA PUNCT FIX ȘTERGĂTOR
5 1,0 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT ȘTERGĂTOR PARBRIZ
9 0,35 14E COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ

NO

7 2 8
16A

V
5 4 3
AP7 14C 14D
VI X X
113 6 1 9
MK 14E

N X

COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 20D COMANDĂ +BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR
2 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
3 0,5 MK MASĂ
4 0,35 MK MASĂ
5 0,35 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR

89 - 134
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD X412


03

TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE


(pentru automobile fără aer condiţionat)
Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 1,4 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 4
A2 1,4 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 4
A4 1,4 AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F17
A5 1,4 AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F17
B1 1,4 38AK COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 3
B4 1,4 38AJ COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 2
B5 1,0 38AH COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


7 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE>IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
9 0,6 MK MASĂ

89 - 135
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

COMUTATOR AVARIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
1 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE > RADIO
2 1,0 64B COMANDĂ+ RELEU SEMNALIZARE
3 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
4 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
5 0,35 MK MASĂ
6 0,6 B + BATERIE
7 0,6 S + ACCESORII
8 1,0 64AP + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE > INTRARE SIGURANŢĂ F13

COMUTATOR DEZABURIRE LUNETĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 15A COMANDĂ MARTOR DEZABURIRE LUNETĂ
2 1,4 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ
3 1,4 AP12 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F20
4 0,35 MK MASĂ
5 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE>IEȘIRE SIGURANŢĂ F14

89 - 136
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 21B COMANDĂ COBORÂRE GEAM CONDUCĂTOR
2 1,4 MK MASĂ
2 1,0 MK MASĂ
3 2,0 ABP4 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F23
3 1,0 ABP4 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR GEAM DREAPTA
4 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
5 1,0 21A COMANDĂ RIDICARE GEAM CONDUCTOR

COMUTATOR MACARA ELECTRICĂGEAM DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 22B COMANDĂ COBORÂRE GEAM PASAGER
2 1,0 MK MASĂ
3 1,0 ABP4 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR GEAM STÂNGA
4 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
5 1,0 22A COMANDĂ RIDICARE GEAM PASAGER

89 - 137
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

RELEU SEMNALIZARE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 MK MASĂ
2 1,0 64A + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE>IEȘIRE SIGURANŢĂ F13
5 1,0 64B COMANDĂ + LUMINI SEMNALIZARE
5 0,6 64B COMANDĂ + LUMINI SEMNALIZARE

NO

7 2 8
64A
GR
5 4 3
64D
X
137 X
6 1 9
MK

89 - 138
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ+ BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR
2 0,6 20C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR

1 DBD1 CY

20D
X 1

141 20C
X 2

ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ+ BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR
2 0,6 20C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR

1 DBD1 CY

20D
X 1

140 20C

X 2

89 - 139
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

COMUTATOR ȘTERGĂTOR - SPĂLĂTOR PARBRIZ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 14E COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
A2 1,0 14B COMANDĂ + VITEZĂ MARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ
A3 0,6 14A COMANDĂ + VITEZĂ MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ
A4 0,35 16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ
A4 0,6 16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ
A6 0,6 14D COMANDĂ VITEZĂ MICĂ TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
A7 1,4 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT ȘTERGĂTOR PARBRIZ
B4 0,6 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT ȘTERGĂTOR PARBRIZ

CONTACTOR STOP
Secţiune
Poziţie

BA
Destinaţie AP43
G
1 1,0 AP43 +DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE
SIGURANŢĂ F04 65A
2 1,0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP X
2 0,35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP >U.C.E. INJECŢIE 160 X

89 - 140
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

CONTACTOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA


Secţiune
Poziţie

BA
Destinaţie
13A
X
1 0,6 13A COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIERĂ > 180
CONTACTOARE UȘI

LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA


Secţiune
Poziţie

Destinaţie

1 0,35 LPD +LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15


2 0,6 MB MASĂ

LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA


Secţiune
Poziţie

Destinaţie

1 0,35 LPG +LUMINI POZIŢIE>IEȘIRE SIGURANŢĂ F14


2 0,6 MB MASĂ

89 - 141
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34E SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA (RADIO)
2 0,35 34F SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA (RADIO)

BA

2
34F
X
11
191 34E
X

DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34G SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA (RADIO)
2 0,35 34H SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA (RADIO)

BA

2
34H
X
1
192 34G
X

89 - 142
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 21B COMANDĂ RIDICARE GEAM CONDUCTOR
2 1,0 21A COMANDĂ COBORÂRE GEAM CONDUCTOR

CY

2 1
21A 21B

203
X X

ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 22B COMANDĂ RIDICARE GEAM PASAGER
2 1,0 22A COMANDĂ COBORÂRE GEAM PASAGER

CY

2 1
22A 22B
X X
204

89 - 143
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

COMUTATOR LUMINI, SEMNALIZARE DIRECŢIE ȘI CLAXON

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 8A COMANDĂ RELEU FARURI CEAŢĂ
A1 0,35 8A COMANDĂ RELEU FARURI CEAŢĂ > TABLOU BORD
A3 0,6 9J COMANDĂ + LAMPĂ CEAŢĂ SPATE > INTRARE SIGURANŢĂ F19
A4 1,0 67C COMANDĂ +AVERTIZOR SONOR > INTRARE SIGURANŢĂ F12
A5 1,0 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
A6 1,0 64B COMANDĂ+ RELEU SEMNALIZARE
A7 1,0 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
B1 1,0 L + LUMINI POZITIE INTRARE SIGURANŢĂ F14
B2 2,0 B + BATERIE
B3 2,0 B + BATERIE
B5 1,4 C + LUMINI DE ÎNTĂLNIRE >INTRARE SIGURANŢĂ F08, F09
B6 2,0 B + BATERIE
B7 1,4 R + LUMINI DE DRUM >INTRARE SIGURANŢĂ F10, F11

89 - 144
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORB
03

MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 MB MASĂ
2 0,6 14C COMANDĂ + OPRIRE LA PUNCT FIX
3 1,0 BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02
4 0,6 14A COMANDĂ + VITEZA MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ
5 1,0 14B COMANDĂ + VITEZA MARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ

PLAFONIERĂ
Secţiune
Poziţie

Destinaţie

1 0,35 M K MASĂ
2 0,35 BP11 + BATERIE PROTEJAT PLAFONIERĂ > IEȘIRE SIGURANŢĂF02
3 0,6 13C COMANDĂ - PLAFONIERĂ

CY

3 2 1
13C BP11 MK
213
X R N

89 - 145
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ


Secţiune
Poziţie

NO
Destinaţie

1 0,6 MB MASĂ
2 0,6 16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ 221 MB 16A 2
1
N X

PRIZĂ DIAGNOSTICARE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
4 0,6 MK MASĂ
5 0,6 MK MASĂ
7 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
15 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA L
16 0,35 BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02

89 - 146
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

FAR DREAPTA
Secţiune
Poziţie

Destinaţie CD8F BA
2
CPD
1 0,6 M B MASĂ X
1 3
2 0,6 CPD LUMINI DE ÎNTÂLNIRE DREAPTA MB RPD
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F09 226
N X
3 0,6 RPD LUMINI DE DRUM DREAPTA
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F11

FAR STÂNGA
Secţiune
Poziţie

Destinaţie CD8F BA
2
CPG
1 0,6 M B MASĂ X
1 3
2 0,6 CPG LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA MB RPG
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F08 227
N X
3 0,6 RPG LUMINI DE DRUM STÂNGA
PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F10

89 - 147
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

TABLOU DE BORD

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0.35 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
2 0,35 CPG LUMINI ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT > MARTOR
3 0,35 RPG LUMINI DRUM STÂNGA PROTEJAT > MARTOR
4 0,35 15A COMANDĂ - MARTOR DEZABURIRE LUNETĂ
8 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
9 0,35 42A SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie

1 0.35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL


2 0.35 H7 SEMNAL TUROMETRU > CALCULATOR INJECŢIE
5 0,6 AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
6 0,35 60DV MASĂ MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR
7* 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE
10 0,6 AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
*-pentru EURO 2000

89 - 148
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

Poziţie Secţiune Destinaţie


4 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P.
4 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P.
6 0,35 80T COMANDĂ - MARTOR ANTIDEMARAJ
7 0,35 41B - NIVEL CARBURANT
8 0.35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
10 0.35 BP12 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 MK MASĂ
5 0.35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATURĂ APĂ
6 0,35 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
7 0,6 2A COMANDĂ - MARTOR ÎNCĂRCARE ALTERNATOR
8 0,35 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE
9 0,35 8A + RELEU FARURI CEAŢĂ
10 0,35 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA

89 - 149
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPTA


Secţiune
Poziţie

Destinaţie

1 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA


2 0,6 MB MASĂ

LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA


Secţiune
Poziţie

Destinaţie

1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA


2 0,6 MB MASĂ

89 - 150
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ - PLANȘĂ BORD
03

RADIO

Poziţie Secţiune Destinaţie


4 1,0 BP12 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03
6 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
7 0,6 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT >IEȘIRE SIGURANŢĂ F16
8 1,0 MK MASA

NO

1 3 5 7
AP40
GR
2 4 6 8
BP12 LPG MK
261
R X N

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34D SEMNAL+ DIFUZOR SPATE DREAPTA
2 0,35 34C SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA
3 0,35 34E SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
4 0,35 34F SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
5 0,35 34G SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
6 0,35 34H SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
7 0,35 34A SEMNAL+ DIFUZOR SPATE STÂNGA
8 0,35 34B SEMNAL - DIFUZOR SPATE STÂNGA

BA

1 3 5 7
34D 34E 34G 34A
X X X X
2 4 6 8
34C 34F 34H 34B
261
X X X X

89 - 151
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ DREAPTA


Secţiune
Poziţie

Destinaţie

1 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA


2 0,5 MB MASĂ

LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ STÂNGA


Secţiune
Poziţie

Destinaţie

1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA


2 0,6 MB MASĂ

89 - 152
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE


(pentru automobile cu aer condiţionat)
Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 0,6 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 4
A4 1,4 AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F17
A5 1,4 AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT>IEȘIRE SIGURANŢĂ F17
B1 1,4 38AK COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 3
B4 1,4 38AJ COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 2
B5 1,0 38AH COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


7 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
8 0,6 MK MASĂ
9 0,6 MK MASĂ
10 0,35 BP12 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03
11 0,6 AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
12 0,6 38L COMANDĂ AER CONDIŢIONAT
13 0,35 38AY SEMNAL VITEZĂ G.M.V. CLIMATIZARE
14 0,6 38EV COMANDĂ + RECIRCULARE AER CONDIŢIONAT
15 0,6 38AN COMANDĂ - RECIRCULARE AER CONDIŢIONAT

89 - 153
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

G.M.V. CLIMATIZARE
(pentru automobile cu aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 38EV COMANDĂ + RECIRCULARE AER CONDIŢIONAT
2 0,6 38AN COMANDĂ - RECIRCULARE AER CONDIŢIONAT
3 1,0 38AH COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 1
4 1,4 38AJ COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 2
5 1,4 38AK COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 3
9 0,35 38AY SEMNAL VITEZĂ G.M.V. CLIMATIZARE
10 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F26
11 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F26
12 0,4 38AL COMANDĂ+ G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 4
14 2,0 MB MASĂ
15 2,0 MB MASĂ

89 - 154
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL
6 0,6 AP43 +DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂF04
9 0,6 MK MASĂ

NO

7 2 8

5 4 3

326
6 1 9
AP43 47F MK

G X N

89 - 155
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

U.C.E. DECODOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,6 13C COMANDĂ PLAFONIERĂ
A2 0,35 80X CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR)
A3 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K
A4 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA L
A5 0,35 80T COMANDĂ - MARTOR ANTIDEMARAJ
A6 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > ANTIDEMARAJ
A7 0,6 AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂF04
A8 0,35 MK MASĂ
A9 1,0 BP12 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03
B1 0,35 20F SEMNAL RECEPŢIE RADIO - FRECVENŢĂ
B2 0,35 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > COMUTATOR
B3 0,6 80BD COMANDĂ RELEU FLASH
B4 0,6 13A COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIERE > CONTACTOR UȘĂ STÂNGA
B5 0,35 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > COMUTATOR
B8 0,6 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI >ACTUATORI
B9 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI >ACTUATORI

BA

20D 20C 20C 13A 80BD 20D 20F


NO
B X X X X VI X X
BP12 MK AP43 H17 80T HL HK 80X 13C
503 A R N G X OR X X X X
CY
9 8 7 6 5 4 3 2 1

89 - 156
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

BUCȘA ANTIDEMARAJ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 20F SEMNAL RECEPŢIE RADIO - FRCVENŢĂ
2 0,35 MK MASĂ
3 0,35 BP12 BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03
4 0,35 80X CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR)

GR

1 2 3 4
20F MK BP12 80X
654
X N R X

RELEU FLASH

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT > ȘUNT
2 0,6 80BD COMANDĂ RELEU FLASH
3 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02
3 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT > ȘUNT
4 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
5 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA

NO

7 2 8
80BD
VI
5 4 3
64C 64D BP11
R
X X R
6 1 9
857 BP11

89 - 157
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

CUTIE SIGURANŢE HABITACLU


Secţiune
Poziţie

Destinaţie

B01 5,0 B + BATERIE


A02 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT
A03 1,0 BP12 + BATERIE PROTEJAT
B04 3,0 A + DUPĂ CONTACT
A04 0,6 AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT
A05 1,0 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT
A06 0,6 AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > CONTACTOR MERS ÎNAPOI
B07 1,4 A + DUPĂ CONTACT
A07 1,0 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR ȘTERGĂTOR
B08 1,4 C + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE > COMUTATOR LUMINI
A08 0,6 CPG + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT
A08 0,35 CPG + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT > MARTOR
A09 0,6 CPD + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE DREAPTA PROTEJAT
B10 1,4 R + LUMINI DE DRUM > COMUTATOR LUMINI
A10 0,6 RPG + LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT
A10 0,35 RPG + LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT > MARTOR
A11 0,6 RPD + LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT
B12 1,0 67C COMANDĂ + SIGURANŢĂ AVERTIZOR SONOR
A12 1,0 67CP COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR
B13 1,0 64AP + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE > COMUTATOR AVARIE
A13 1,0 64A ALIMENTARE + SEMNALIZARE > RELEU SEMNALIZARE
B14 1,0 L + LUMINI DE POZIŢIE > COMUTATOR LUMINI
B14 1,0 L + LUMINI DE POZIŢIE > ȘUNT
A14 1,0 LPG + LUMINI DE POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT
A14 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT
B15 1,0 L + LUMINI DE POZIŢIE > ȘUNT
A15 0,35 LPD + LUMINI DE POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT
A15 0,6 LPD + LUMINI DE POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT
B16 1,0 S + ACCESORII
A16 1,0 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > BRICHETĂ
A16 0,6 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > RADIO
B17 2,0 S + ACCESORII
A17 1,4 AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE
A17 1,4 AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE

89 - 158
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

B19 0,6 9J COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE > COMUTATOR LUMINI


A19 0,6 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE
A19 0,35 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE > MARTOR
B20 2,0 S + ACCESORII
A20 1,4 AP12 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR DEZABURIRE LUNETĂ
B21 0,6 B + BATERIE
A21 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > U.C.E. INJECŢIE
B23 2,0 A + DUPĂ CONTACT
A23 2,0 ABP4 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > COMUTATOR MACARA EL. GEAM STÂNGA
B26* 4,0 B + BATERIE
A26* 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE (AER CONDIŢIONAT)
A26* 2,0 BP74 + BATERIE PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE (AER CONDIŢIONAT)
B28 1,4 B + BATERIE
A28 1,4 BPR1 + BATERIE PROTEJAT > RELEU FARURI CEAŢĂ
B29 1,0 B + BATERI
B30 1,0 A + DUPĂ CONTACT

* Poziţia 26 - pentru automobile echipate cu aer condiţionat

89 - 159
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

S E S E
PPG 10 R CPD 9
X
X X X
X
1016
RPD 11 R CPG 8 C
X
X X X
X

67C 12 BP44 APT 7 A

M M VI G
64AP

AP11 6
G

X
G

X
X
L
E

L
S

G
14
15

13
16
17
18

AP29 5
AP41

AP40

LPD

LPG

64A
GR
M
M

X
S

X
X

X
X
G

AP43 4 A
9J
A

X
R
G

G
E

G G
19
20
24

23

22

21

BP12 3
ABP4

AP12
BP17

9DP
M

X
X
G

R
S

R
BP44

BP11 2
R
B
B
E

R
R
A

R
27
29

28
30

26

25

1 B
BPR1

BP74
R
R
S

89 - 160
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

I.C.P. SISTEM FRÂNARE


Secţiune
Poziţie

BA
Destinaţie H1
X
1 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P. 1091

G.M.V. CLIMATIZARE
(pentru automobile fără aer condiţionat)

Poziţie Secţiune Destinaţie


3 1,0 38AH COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 1
4 1,4 38AJ COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 2
5 1,4 38AK COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 3
12 1,4 38AL COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 4
13 1,4 38AL COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 4
14 2,0 MB MASĂ
15 2,0 MB MASĂ

89 - 161
SCHEME ELECTRICE
89 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 MB MASĂ > LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ
STÂNGA/DREAPTA, POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ, MOTOR
STERGĂTOR PARBRIZ, G.M.V. CLIMATIZARE (PINII 14 şi 15)

MB
MB N

MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 MB MASĂ > FAR DREAPTA, LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA,
LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPTA
1 2,0 MB MASĂ > FAR STÂNGA, LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA,
LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA

MB
MB N
N

89 - 162
SCHEME ELECTRICE
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
X412
CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD
03

MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 MK MASĂ > PLAFONIERĂ, RADIO, TABLOU DE BORD,
COMUTATOR DEZABURIRE LUNETĂ, RELEU SEMNALIZARE,
TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
1 1,4 MK MASĂ > COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ STÂNGA/DREAPTA,
BRICHETĂ ELECTRICĂ, COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI, COMANDĂ
CLIMATIZARE, PRIZĂ DIAGNOSTICARE, COMUTATOR AVARIE

MK
MK N
N

MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 MK MASĂ > U.C.E. DECODOR, AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ, BUCȘĂ
ANTIDEMARAJ, COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI, PRIZĂ
DIAGNOSTICARE, COMANDĂ CLIMATIZARE

MK
MK N

89 - 163
89 SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ SPATE
03

ACTUATOR UȘĂ SPATE DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI
2 0,6 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI

1 DBD1 CY

20D
X 1

20C
138
X 2

ACTUATOR UȘĂ SPATE STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI
2 0,6 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI

1 DBD1 CY

20D
X 1

20C
139
X 2

89 - 164
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri
89
X412
CABLAJ SPATE
03

CONTACTOR FRÂNĂ MÂNĂ


Secţiune
Poziţie

BA
Destinaţie
H1
X
1 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ , I.C.P. 156

LAMPĂ SPATE DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
2 0,6 LPD + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15
4 1,0 MD MASĂ
5 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
6 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06

NO

6 5 4 3 2 1
H66P 64D MD LPD 65A
172
X X N X X

89 - 165
89 SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ SPATE
03

LAMPĂ SPATE STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F19
2 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
4 1,0 MD MASĂ
5 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
6 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14

NO

6 5 4 3 2 1
LPG 65A MD 64C 9DP
173
X X N X X

DIFUZOR SPATE DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34D SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO)
2 0,35 34C SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO)

BA

2
34C
X
1
189 34D
X

89 - 166
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri
89
X412
CABLAJ SPATE
03

DIFUZOR SPATE STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 34A SEMNAL + DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO)
2 0,35 34B SEMNAL - DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO)

BA

2
34B
X
1
190 34A
X

TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT ȘI


POMPĂ ELECTRICĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 41B - NIVEL CARBURANT
B1 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
C1 1,4 3NA1 + POMPĂ CARBURANT
C2 1,4 MD MASĂ

NO

41B
A
X
41A
B
X
3NA1 MD
199 C
G N
1 2

89 - 167
89 SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJE SPATE
03

CONTACTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 MD MASĂ
2 0,35 60DV MASĂ MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR

CY

MD
N 1

333 60DV
X 2

MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 MD MASĂ > LAMPĂ SPATE STĂNGA/DREAPTA,
TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT ȘI POMPĂ
ELECTRICĂ, CONTACTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ
CONDUCĂTOR

SR 8L

MD
MD N

89 - 168
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri
89
X412
CABLAJ FARURI CEAŢĂ
03

FAR CEAŢĂ DREAPTA

Secţiune
Poziţie

Destinaţie

A 1,0 8B + FARURI CEAŢĂ> RELEU


B 1,0 MW MASĂ

NO

8B MW
A B
XX N
X
176

FAR CEAŢĂ STÂNGA


Secţiune
Poziţie

Destinaţie

A 1,0 8B + FARURI CEAŢĂ > RELEU


B 1,0 MW MASĂ

NO

8B MW B
A
XX N
X
177

89 - 169
89 SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJE FARURI CEAŢĂ
03

RELEU FARURI CEAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 8A COMANDĂ+ RELEU FARURI CEAŢĂ
2 0,35 MW MASĂ
3 1,4 BPR1 + BATERIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28
5 1,0 8B + FARURI CEAŢĂ > FAR CEAŢĂ STÂNGA
5 1,0 8B + FARURI CEAŢĂ > FAR CEAŢĂ DREAPTA

NO

7 2 8
MW
N
5 4 3
8B BPR1
R
R
R
6 1 9
231
8A

MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 MW MASĂ > RELEU COMANDĂ FARURI CEAŢĂ
1 1,0 MW MASĂ > FAR CEAŢĂ STÂNGA
1 1,0 MW MASĂ > FAR CEAŢĂ DREAPTA

SR 8L

MW
MW N,N
N

89 - 170
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri
89
X412
CABLAJ HAYON
03

LUNETĂ DEZABURIRE
Secţiune

Destinaţie
Poziţie

BA

15B
1 2,0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ 200 X

LAMPĂ NUMĂR
Secţiune

Destinaţie
Poziţie

NO

2 1
MYH LPG
1 0,5 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 462
2 0,35 MYH MASĂ N X

89 - 171
89 SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri

X412
CABLAJ HAYON
03

LAMPĂ STOP -S3


Secţiune

Destinaţie
Poziţie

BA
65A
X
1 0,35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP 639

MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 2,0 MG MASĂ > MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA

SR 8L

MG
MG N

MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 2,0 M YH MASĂ > MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON
2 0,35 MYH MASĂ > LAMPĂ NUMĂR

SR 8L

MYH
MYH N
N

89 - 172
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri
89
B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJE SPATE / HAYON

RACORD CABLAJ SPATE

Poziţie Secţiune Destinaţie


2 0,35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
3 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
4 2,0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ

NO

1 2 3 4
65A LPG 15B
R 157 X X A

RACORD CABLAJ HAYON

Poziţie Secţiune Destinaţie


2 0,35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP > LAMPĂ STOP-S3
3 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE >LAMPĂ NUMĂR
4 2,0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ

NO

4 3 2 1
15B LPG 65A

R 157 M X X

89 - 173
89 SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri

B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / MOTOR

RACORD CABLAJ FAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 3,0 D + COMANDĂ DEMAROR
A2 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ
A5 0,6 2JD + EXCITAŢIE ALTERNATOR
A6 0,6 38L SEMNAL CUPLARE AER CONDIŢIONAT
A7 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21
B1 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K
B2 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L
B3 0,35 H7 SEMNAL TUROMETRU
B4 0,35 42A SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ
B5 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
B6 0,35 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
B7 0,6 AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06
C1 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATURĂ APĂ
C2 0,35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > MARTOR
C2 0,6 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > AVERTIZOR LIMITĂ VITEZĂ
C3 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > ANTIDEMARAJ
C4 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR ANTIPOLUARE
C7 1,0 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05

MA

D
AP29 3FH H17 47F 31A
X
G X X X X C
AP11 28A H66P 42A H7 HL HK
R X X X X X X B
BP17 38L 2JD 3NA1 D
R 212 R X X G GR A
7 6 5 3 2 1

89 - 174
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri
89
B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJ MOTOR

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 3,0 D + COMANDĂ DEMAROR
A2 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ > SENZOR ȘOC
A2 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ
A5 2,0 2JD + EXCITAŢIE ALTERNATOR
A6 0,6 38L SEMNAL CUPLARE AER CONDIŢIONAT
A7 0,6 BP17 + BATERIE PROTEJAT > U.C.E. INJECŢIE
B1 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K
B2 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L
B3 0,35 H7 SEMNAL TUROMETRU
B4 0,35 42A SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ
B5 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
B6 0,6 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
B7 0,6 AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > CONTACTOR MERS ÎNAPOI
C1 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATURĂ APĂ
C2 0,35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > U.C.E. INJECŢIE
C2 0,35 47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > SENZOR TURAŢIE
C3 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > U.C.E. INJECŢIE
C4 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR ANTIPOLUARE > U.C.E. INJECŢIE
C7 0,6 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > RELEU POMPĂ BENZINĂ
C7 0,6 AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > U.C.E. INJECŢIE

MA

D
31A 47F H17 3FH AP29
X G
C X X X
X G
HK H6 H7 42A H66P 28A AP11
B
X X X X X X OR
D 3NA1 2JD 38L BP17
R 212
A G
GR G X X R
1 2 3 5 6 7

89 - 175
89 SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri

B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJE FAŢĂ -PLANȘĂ BORD / SPATE

RACORD CABLAJ FAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,6 20C COMANDĂ +DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR
A2 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.E. DECODOR
A5 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ > RELEU POMPĂ BENZINĂ
A6 0,35 41B - NIVEL CARBURANT > MARTOR
A7 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
B1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
B2 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
B3 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI > CONTACTOR MERS ÎNAPOI
B4 1,4 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ
B5 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P.
B6 0,35 34A SEMNAL + DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO)
B7 0,35 34B SEMNAL - DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO)
C1 0,6 LPG +LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14
C2 0,6 LPD +LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15
C3 0,6 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F19
C4 1,0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
C5 0,35 60DV MASĂ MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR
C6 0,35 34D SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO)
C7 0,35 34C SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO)

MA

D
34C 34D 60DV 65A 9DP LPD LPG
X X X X X X X C
34B 34A H1 15B H66P 64D 64C
X X X X X X X B
41A 41B 3NA1 20D 20C
R 265 X X G X X A
7 6 5 3 2 1

89 - 176
SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri
89
B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJ SPATE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,6 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI> ACTUATORI
A1 0,6 20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI> ACTUATORI
A2 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI
A2 0,6 20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI
A5 1,4 3NA1 + POMPĂ BENZINĂ
A6 0,35 41B - NIVEL CARBURANT
A7 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR CARBURANT
B1 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
B2 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
B3 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
B4 2,0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ
B5 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P.
B6 0,35 34A SEMNAL+ DIFUZOR SPATE STÂNGA
B7 0,35 34B SEMNAL - DIFUZOR SPATE STÂNGA
C1 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT
C1 0,6 LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT
C2 0,6 LPD + LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT
C3 0,6 9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE
C4 1,0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
C5 0,35 60DV MASĂ MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR
C6 0,35 34D SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA
C7 0,35 34C SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA

MA

D
LPG LPD 9DP 65A 60DV 34D 34C
C X
X X X X X X X
64C 64D H66P 15B H1 34A 34A
B
X X X X X X X
R 265 20C 20D 3NA1 41B 41A
A X X
X
X X G X
1 2 3 5 6 7

89 - 177
89 SCHEME ELECTRICE
Fucţiile firelor în conectori şi racorduri

B41
RACORDURI
02

RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / FARURI CEAŢĂ

RACORD CABLAJ FAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 8A COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ > COMUTATOR LUMINI
2 1,4 BPR1 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28

CY

8A
A 1

R316 BPR1
R 2

RACORD CABLAJ FARURI CEAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 8A COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ
2 1,4 BPR1 + BATERIE PROTEJAT > RELEU FARURI CEAŢĂ

CY

8A
1 A
R316 BPR1
X

2 R

89 - 178
SCHEME ELECTRICE
Explicitare funcţii fire
89

COD FUNCŢII FIR


LEGĂTURĂ
A ALIMENTARE + DUPĂ CONTACT
ABP4 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F23 HABITACLU
AP11 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT LUMINI MERS ÎNAPOI > IEȘIRE SIG. F06 HAB.
AP12 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F20 HABITACLU
AP29 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 HABITACLU
AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F16 HABITACLU
AP41 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F17 HABITACLU
AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 HABITACLU
AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F07 HABITACLU
B + BATERIE
BP1 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03 MOTOR
BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F01 MOTOR (F02 pentru A.C.)
BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 HABITACLU
BP12 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03 HABITACLU
BP17 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 MOTOR
BP37 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F21 HABITACLU
BP74 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F26 HABITACLU
BPR1 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28 HABITACLU
C + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE
CPD + LUMINI ÎNTÂLNIRE DREAPTA PROTEJAT
CPG + LUMINI ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT
D + COMANDĂ DEMAROR
H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ, I.C.P. CIRCUIT FRÂNARE
H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > ANTIDEMARAJ
H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
H7 SEMNAL TUROMETRU
HK SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K
HL SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L
L + LUMINI POZŢIE
LPD + LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15 HABITACLU
LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 HABITACLU
M20 MASĂ ELECTRICĂ DEZABURIRE LUNETĂ
MAJ MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ G.M.V.
MB MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA
MC MASĂ ELECTRICĂ CUTIE DE VITEZE
MD MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA
ME MASĂ ELECTRICĂ LONJERON FAŢĂ STÂNGA
MG MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON
MH MASĂ ELECTRICĂ MOTOR
MK MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA
MW MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ
MYH MASĂ ELECTRICĂ HAYON
R + LUMINI DE DRUM
RPD + LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT
RPG + LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT
S + ACCESORII
TB1 ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE
2A COMANDA - MARTOR ÎNCĂRCARE ALTERNATOR
2JD + EXCITATIE ALTERNATOR
3AC COMANDĂ - RELEU POMPĂ BENZINĂ
3AJ SEMNAL + POTENŢIOMETRU POZIŢIE CLAPETĂ
3AQ SEMNAL + POTENŢIOMETRU CLAPETĂ

89 - 179
89 SCHEME ELECTRICE
Explicitare funcţii fire

3B SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ AER


3BA SEMNAL - PRESOATAT DIRECŢIE ASISTATĂ
3BB COMANDĂ SUPAPĂ PURJARE CANISTRĂ
3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
3BL SEMNAL - TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
3BU COMANDĂ 1 REGULATOR RELANTI
3BV COMANDĂ 2 REGULATOR RELANTI
3BW COMANDĂ 3 REGULATOR RELANTI
3BX COMANDĂ 4 REGULATOR RELANTI
3C SEMNAL+ SENZOR TEMPERATURĂ APĂ
3CR COMANDĂ - INJECTOR 1
3CS COMANDĂ - INJECTOR 2
3CT COMANDĂ - INJECTOR 3
3CU COMANDĂ - INJECTOR 4
3CV COMANDĂ - BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 1-4
3CW COMANDĂ - BOBINĂ APRINDERE CILINDRI 2-3
3D SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ > ALIMENTARE +
3DQ - SENZOR DETONAŢIE
3F SEMNAL SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
3FH COMANDĂ - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE
3GF COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ O2 AMONTE
3GG COMANDĂ - ÎNCĂLZIRE SONDĂ O2 AVAL
3GH MASĂ SONDĂ O2 AMONTE
3GJ MASĂ SONDĂ O2 AVAL
3GK SEMNAL SONDĂ O2 AMONTE
3GL SEMNAL SONDĂ O2 AVAL
3GN MASĂ SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ
3GT COMANDĂ RELEU ACTUATORI
3JK - TEMPERATURĂ APĂ
3JL - POTENŢIOMETRU CLAPETĂ
3JN COMANDĂ - RELEU G.M.V. TREAPTA 1
3JP COMANDĂ - RELEU G.M.V. TREAPTA A-2-A
3JQ - SENZOR TEMPERATURĂ AER
3NA + BOBINĂ APRINDERE, SENZOR ȘOC > RELEU POMPĂ BENZINĂ
3NA1 + POMPĂ BENZINĂ
3NR + INJECTOARE > IEȘIRE RELEU ACTUATORI
3S SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE
8A + RELEU FARURI CEAŢĂ
8B + FARURI CEAŢĂ > RELEU
9J COMANDĂ + LAMPĂ CEAŢĂ
9DP + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE
13A COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIERĂ > CONTACTOARE UȘI
13C COMANDĂ - PLAFONIERĂ
14A COMANDĂ + VITEZĂ MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ
14B COMANDĂ + VITEZĂ MARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ
14C COMANDĂ + OPRIRE PUNCT FIX ȘTERGĂTOR PARBRIZ
14D COMANDĂ VITEZĂ MICĂ TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
14E COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ
15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ
16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ
20C COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI
20D COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI
20F SEMNAL RECEPŢIE RADIO-FRECVENŢĂ
21A COMANDĂ RIDICARE MACARA ELECTRICĂ GEAM CONDUCĂTOR
21B COMANDĂ COBORÂRE MACARA ELECTRICĂ GEAM CONDUCĂTOR

89 - 180
SCHEME ELECTRICE
Explicitare funcţii fire
89
22A COMANDĂ RIDICARE MACARA ELECTRICĂ GEAM PASAGER
22B COMANDĂ COBORÂRE MACARA ELECTRICĂ GEAM PASAGER
28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATURĂ APĂ
34A SEMNAL + DIFUZOR SPATE STÂNGA
34B SEMNAL - DIFUZOR SPATE STÂNGA
34C SEMNAL - DIFUZOR SPATE DREAPTA
34D SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA
34E SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
34F SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
34G SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
34H SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
38AH COMANDĂ + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA 1
38AJ COMANDĂ + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA A-2-A
38AK COMANDĂ + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA A-3-A
38AL COMANDĂ + G.M.V. CLIMATIZARE VITEZA A-4-A
38AN COMANDĂ - RECIRCULARE AER CONDIŢIONAT
38AS SEMNAL CUPLARE COMPRESOR AER CONDIŢIONAT
38AY SEMNAL VITEZĂ G.M.V. CLIMATIZARE
38EV COMANDĂ + RECIRCULARE AER CONDIŢIONAT
38K COMANDĂ RELEU AER CONDIŢIONAT > U.C.E. INJECŢIE
38L COMANDĂ AER CONDIŢIONAT
38R COMANDĂ + AMBREIAJ COMPRESOR AER CONDIŢIONAT
38U - SONDĂ PRESIUNE FREON
38X SEMNAL SONDĂ PRESIUNE FREON
38Y + SONDĂ PRESIUNE FREON
41B - NIVEL CARBURANT
41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
42A SEMNAL+ TEMPERATURĂ APĂ
47F SEMNAL VITEZĂ VEHICUL
49B COMANDĂ + G.M.V. RĂCIRE
49L COMANDĂ + REZISTENŢĂ VITEZĂ MICĂ G.M.V. RĂCIRE
60DV MASĂ MARTOR CENTURĂ SIGURANŢĂ CONDUCĂTOR
64A ALIMENTARE + SEMNALIZARE
64AP + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE
64B COMANDĂ + RELEU SEMNALIZARE
64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
65A COMANDA + LUMINI STOP
67C COMANDĂ + SIGURANŢĂ AVERTIZOR SONOR
67CP COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR
80BD COMANDĂ RELEU FLASH
80T COMANDĂ - MARTOR ANTIDEMARAJ
80X CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ

89 - 181

You might also like