P. 1
Proiect Maria

Proiect Maria

|Views: 365|Likes:
Published by dadytzu4all

More info:

Published by: dadytzu4all on Sep 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2010

pdf

text

original

1

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR"
FACULTATEA DE FINANTE BANCI SI CONTABILITATE

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR
PROIECT

Stundentă: Tutuianu (Pruteanu) Maria

BUCUREŞTI 2009
CUPRINS

2

Lingouri de oţel................................................................................................................................................7 Bare forjate.......................................................................................................................................................7 Produse finite....................................................................................................................................................8

Capitolul I Notiuni generale privind contabilitatea cheltuielilor
I.1. Obiectul de activitate al unităţii Unitatea a fost înfiinţată prin legea 31 a societatilor comerciale in anul 1991 având denumirea de Simplex Auto S.R.L. Intreprinderea este situată pe soseaua de centura a municipiului Bucuresti cu sediul la adresa: SC Simplex Auto SRL Soseaua de centura Bucuresti-Ilfov Înmatricularea a avut loc la Oficiul Registrului Comerţului a municipiului Bucuresti în Registrul pentru înregistrarea comercianţilor, persoane juridice, sub numărul J19/ 6/ 1991; Codul fiscal al societăţii este: R528724. Conform ultimei reevaluări, capitalul social al unităţii este de 1.239.490 RON (≈ 350.000 Euro). Capitalul social al societăţii se repartizează în felul următor:
 

70% din capitalul social este în proprietatea salariaţiilor intreprinderii; 30% din capitalul social a fost acoperit cu cupoane şi certificate de proprietate;

3

Deci în urma acţiunii de privatizare în masă şi a privatizării accelerate a societăţiilor aflate în diferite procente în proprietatea statului capitalul societăţii a devenit integral privat trecând din subordinea Departamentului Industriei Electronice, Electrotehnice, Mecanică Fină din cadrul Ministerului Industriei în subordinaea Adunării Generale a Acţionarilor OSSA. Activitatea de bază a societăţii este producerea de bare şi blocuri forjate din oţeluri pentru scule aliate. Această activitate se desfăşoară în secţiile de producţie de bază ale unităţii, respectiv Secţia Oţelărie şi Secţia Forjă. Societatea produce bare forjate rotunde de 10-200 mm diametru şi bare pătrate sau dreptunghiulare echivalente în secţiune din diferite mărci de oţeluri într-o gamă tipodimensională largă. Cu capacitatea sa de producţie relativ mică societatea poate onora o mare varietate de comenzi într-un timp relativ scurt. Societatea Comercială Simplex Auto S.R.L. la momentul actual este singura societate producătoare de bare şi blocuri forjate din oţeluri carbon aliat şi rapid de scule în gama dimensională 6- 60 şi 10- 60 din ţară. Această unitate produce anual în jur de 1000 tone de bare şi blocuri forjate la un preţ cu 20-30 % mai mic decât preţurile pe pieţele externe, satisfăcând, pe deplin, necesităţile pieţii interne cu oţel forjat de calitate superioară. Capacitatea reală de producţie este de 3200 t bare/an. La Activităţi specifice putem să enumerăm execuţia şi livrarea către persoane juridice şi fizice a următoarelor categorii de produse şi lucrări executate la Secţia Mecano Energetic: construcţii metalice, piese de schimb pentru utilaje şi echipamente din ramura constructoare de maşini, activitate de construcţii montaj, lucrări de întreţinere şi reparaţii la mijloace de transport auto, lucrări de tâmplărie, reparaţii şi încărcări de acumulatoare, reparaţii de uz casnic şi gospodăresc. Societatea Comercială Simplex Auto S.R.L. are în dotare un parc de autovehicule, care a fost creat pentru aprovizionarea societăţii cu materii prime şi materiale. În afară de acesta se asigură persoanelor juridice şi fizice transport intern şi internaţional de marfă şi călători. În statutul societăţii este cuprinsă şi comercializarea cu amănuntul a următoarelor produse: materiale de construcţii, ca var, ciment, ipsos; bunuri de uz casnic şi gospodăresc; produse agroalimentare. Societatea dispune de un centru de calcul, instalaţie de copiat heliograf, maşină de multiplicat xerox, maşini de scris. Aceste instalaţii, în afara acoperirii nevoilor interne, sunt folosite la servicii ca prelucrarea automată a datelor şi servicii de informatică, multiplicări, dactilografiere, copiere.

4

Lucrările şi serviciile enumerate mai sus sunt oferite în permanenţă atât partenerilor interni cât şi celor externi, unitatea desfăşurând şi activitate de import export. I.2. Organizarea sistemului informaţional contabil Conform prevederilor legii contabilităţii nr.82/1991, cu modificǎri ulteriorioare, contabilitatea la S.C. Simplex Auto S.R.L. se organizează în compartimente distincte, conduse de către contabilul şef, care trebuie să asigure:       întocmirea documentelor justificative privind operaţiile patrimoniale din intreprindere; ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; efectuarea inventarierii patrimoniului, precum şi valorificarea rezultatelor acestuia; întocmirea bilanţului contabil şi a contului de rezultate conform regulilor stabilite, şi păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a bilanţurilor contabile; organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la specificul intreprinderii. Atât contabilitatea sintetică cât şi cea analitică se ţin la Serviciul Financiar Contabil a unităţii. Ea primeşte documentele în care sunt consemnate operaţiunile efectuate, pe care le prelucrează, le grupează şi le centralizează potrivit necesităţilor formei de înregistrare contabilă aplicată. Forma de contabilitate este suma tehnicilor de lucru care se adoptă pentru prelucrarea documentelor justificative în toate etapele până la obţinerea bilanţului contabil. O formă de înregistrare contabilă presupune îmbinarea următoarelor elemente:    formularistica de lucru utilizată; modul de completare a formularisticii utilizate; tehnica de calcul folosită; Forma de contabilitate adaptată la SC OSSA este pe jurnale. Notele contabile în Registrele Jurnal sunt obţinute ori automat prin contabilizarea documentelor primare de către programul de gestiune, ori manual întroduse de către contabil. Fluxul documentelor La prezentarea fluxului documentelor prima dată prezentăm documentele care justifică mişcări materiale deci influenţează direct conturile de stocuri din Clasa „3” a planului de conturi. În cadrul societăţii stocurile sunt grupate în următoarele magazii. Magazia de materii prime pentru Oţelărie. Conţine materiile prime care sunt folosite pentru turnarea oţelului. Magazia refractară. Aici sunt depozitate diferitele tipuri de cărămizi şi alte materiale auxiliare folosite la construcţia şi reparaţia cuptoarelor şi a reţelelor de turnare.

depunerea la organele în drept la termenele stabilite;

De aici are loc livrarea directă către clienţi. Serviciul desfacere întocmeşte în colaborare cu gestionarul magaziei Produse finite avizul de însoţire a mărfurilor pe baza căruia operatorul de calculator se va întocmi factura. Magazia piese de schimb. şlefuite. Conţine alte materii prime şi materiale începând de la combustibili până la discuri abrazive sau cuie folosite în procesul de producţie. Cu ajutorul acestui program lunar se listează balanţa analitică a stocurilor pe fiecare magazie şi pe fiecare grupe de articole (materii prime. etc.C. Magazia semifabricate. materiile prime şi materialele nu sunt date imediat în momentul intrării în consum.). Conţine piesele de schimb pentru mijloacele din dotarea unităţii precum şi mărfurile primite în regim de compensare care vor fii revândute tot ca mărfuri. Pe măsura obţinerii semifabricatelor sau a produselor finite secţiile predătoare întocmesc bonurile de predare semifabricate sau bonurile de predare produse din care un exemplar ajunge la gestionarul magaziei iar celălalt exemplar la Biroul PPUP. planificare şi urmărire a producţiei întocmeşte în două exemplare din care unul se predă la secţia consumatoare iar celălalt gestionarului magaziei. Documentele mai sus enumerate sunt generate de urmatoarele tipuri de miscări materiale (şi implicit patrimoniale): La S. materiale. Este depozitul tuturor produselor finite care sunt obţinute în secţiile societăţii. Eliberarea materiilor prime şi a materialelor din magazie către secţiile de producţie pentru consumul productiv este consemnată în documentele de evidenţă primară şi tehnico operative în vigoare şi anume bonurile de consum şi fişa limită de consum. BREST care sunt documente justificative de intrare înregistrează în fişele de magazie materialele primite iar pe baza BCM / FLC / AVIZ înregistrează ieşirile de materiale. produse finite. Simplex Auto S. Tot aici sunt predate şi unele produse realizate la secţia Forjă care ulterior vor fii prelucrate de secţia Mecano-Energetic (cojite. Toate documentele mai sus menţionate după ce au fost înregistrate de gestionarii de depozite ajung la Oficiul de Calcul unde personalul care se ocupă de evidenţa stocurilor întroduce mişcăriile evidenţiate în documentele justificative în programul de gestiune. Gestionarii de depozite pe baza NIR.L.5 Magazia centrală. ele sunt recepţionate de o Comisie de recepţie care întocmeşte documentele de recepţie şi predă aceste documente cu materialele evidenţiate în ele la magaziile unde se va depozita. Biroul de pregătire. semifabricate. etc. . Magazia produse finite. BPS. Producţia secţiei Oţelărie sunt predate la această magazie (lingourile de oţel).).R. BPP. Lingourile de oţel din această magazie sunt consumate de secţia Forjă în vederea producerii barelor forjate.

controlul tehnic de calitate.3. Din facturile emise de către societate exemplarul 2 ajunge tot la Serviciul Financiar Contabil pentru a ţine evidenţa încasărilor cu referire la facturi. se primesc extrasele de conturi bancare sau se efectuează plăţi cu ordine de paltă. forjarea. se întocmesc dispoziţiile de încasări şi plăţi. Metoda de topire şi de dezoxidare se alege în funcţie de starea şi felul încărcăturii. striparea şi detensionarea lingourilor. respectiv în funcţie de marca de elaborat.5 tone. Această secţie este dotată cu     două cuptoare cu arc electric de 3 tone şi cu un cuptor cu arc electric de 1. I. Cele trei cuptoare de elaborare se căptuşesc cu căptuşeală refractară bazică.sau multi-laterale. tratament termic primar. Aici se ţine evidenţa Registrului de Casă. La oficiul de calcul cu ajutorul unui program şi pe baza pontajelor primite de la cele trei secţii şi de la şefii serviciilor societăţii se întocmeşte statul de plată şi statul de avans lunar a cărui centralizator este predată la Serviciul Financiar Contabil pentru a contabiliza şi întroduce în jurnale înregistrările aferente. urmată de dezoxidarea prin difuzie a şarjei. Toate documentele legate de încasările şi plăţi sunt întocmite sau primite la Serviciul Financiar Contabil. Documentele justificative a mişcăriilor de materiale odată ajunse la Oficiul de calcul şi întroduse în Baza de Date sunt arhivate şi nu mai sunt trimise la Serviciul contabilitate deoarece contarea lor se face automat pe baza formulelor generalizate şi presetate de către personalul de informatică în colaborare cu contabilul şef al societăţii. realizându-se astfel depistarea diferenţelor şi corectarea erorilor. . turnarea lingourilor. aici se operează compensăriile bi. document care este predat lunar la Serviciul Financiar Contabil. Elaborarea oţelurilor de sculă este constituită dintr-o topire cu oxidare parţială sau fără oxidare. Tot aici se întocmeşte o situaţie centralizatoare privind amortizările lunare a mijloacelor fixe. Fluxul tehnologic Producţia de bază cuprinde următoarele operaţii principale:   elaborarea oţelului.6 Aceste balanţe sunt confruntate cu „Fişele de magazie” a gestionarilor de depozite.Furnizori”. În Secţia Oţelărie se efectuează primele trei operaţii. Din facturile primite de la furnizori şi facturile care nu influenţează stocurile (cheltuielile directe) o copie ajunge la Serviciul Financiar Contabil pentru a ţine evidenţa plăţilor şi implicit a rulajului debitor a contului „401 .

Procedeul de detensionare se alege în funcţie de marcă şi dimensiunea lingoului. Oţelăria electrică este deservită de un laborator rapid. Înainte de forjare lingourile se încălzesc la temperaturi necesare opraţiei de deformare. După încălzire la presa hidraulică şi ciocanele de forjare liberă. Lingourile detensionate se predau la magazia de semifabricate ale societăţii. de unde urmează să fie scoase în vederea forjării. încălzită în prealabil la roşu. Încǎrcarea cuptoarelor şi manipularea diferitelor piese în incinta Oţelăriei are loc cu ajutorul podurilor rulante.7 Oţelul după elaborare se evacuează în oala de turnare. După solidificare lingourile de oţel sunt stripate şi detensionate. Barele şi blocurile forjate se verifică ultrasonic. Turnarea are loc prin sifon în forme având mărimea cuprinsă între 100 şi 1000 kg. din punct de vedere calitativ. dotat cu două spectrometre. respectiv ciocanele de forjare automată rotative (MFR) se obţine barele forjate care urmează a fi supuse unui tratament termic în cuptoare de recoacere. Produsele forjate corespund. Flux tehnologic Încărcătură metalică Cuptor electric de elaborare Reţele de turnare Lingouri de oţel Cuptoare de încălzire Presă hidraulică Ciocane de foraje liberă Şutaje Ţunder Bare forjate . standardelor româneşti aflate în vigoare. şi se barbotează cu argon. Fluxul tehnologic parcurs de materialele metalice în timpul procesului de fabricaţie este prezentată în schema următoare.

cât şi calitativ.C. Utilizându-se metoda inventarului permanent. Cheltuielile cu materii prime şi materiale sunt formate din: preţul de înregistrare al materiilor prime date în consum sau preţul de înregistrare al materiilor prime şi materialelor constatate lipsă la inventariere. 704/l993. 1 Capitolul II Contabilitatea cheltuielilor din exploatare la „S.L.8 Cuptor de recoacere Produse finite Schema nr. Ele sunt recepţionate. Simplex Auto S.L. pe grupa 30 „Stocuri de materii prime şi materiale”. de la recepţia acesteia de la furnizori în gestiunea intreprinderii. urmărire a producţiei întocmeşte documentul de eliberare a materialelor din depozitele respective şi anume: fişa limită de . înmagazinate şi evidenţiate în gestiune la preţul de aprovizionare. (după efectuarea recepţiei se întocmesc documentele necesare de însoţire a materialelor). cu modificǎrile ultarioare. Evidenţa şi contabilizarea cheltuielilor cu materii prime. La S.1.C. fişa limită de consum. Materiile prime şi materialele sosite în societate nu sunt date în consum imediat. evidenţa stocului de materii prime şi materiale se înregistrează în conformitate cu planul de conturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. eliberarea materiilor prime din magaziile societăţii către secţiile de producţie pentru consumul productiv este consemnată în documentaţiile de evidenţă primară şi tehnico-operative în vigoare şi anume: bonuri de consum. la darea în producţie şi pe parcursul anumitor faze de producţie atât din punct de vedere cantitativ.” 2. De aceea este necesar ca materia primă să se urmărească îndeaproape. materiale şi mărfuri Înregistrarea contabilă a consumului de materii prime şi materiale şi a restituirii de materii prime la magazii Materia primă ocupă un loc important în costul produselor în cadrul S.R. Biroul de pregătire.C.L. Simplex Auto S.R. Simplex Auto S.R.

În cadrul societăţii este condusă contabilitate internă de gestiune.L. . La sfârşitul lunii fişa limită de consum se închide. Controlul exactităţii şi concordanţei înregistrărilor din evidenţa de la locurile de depozitare şi din contabilitate se face prin punctajul periodic (lunar) dintre cantităţile înregistrate în fişele de magazie şi cele din balanţele analitice de la contabilitate. foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor cu materii prime şi materiale următoarele coduri (simboluri analitice) pentru defalcarea cheltuielilor şi în contabilitatea financiară pe secţiile şi punctele de consum mai importante din societate. cu ajutorul acestui cont este evidenţiată consumul de materii prime şi materiale necesare întreţinerii maşinilor şi utilajelor în regie proprie. C.9 consum şi bonul de consum. Simplex Auto S. Pe masura ridicării materiilor prime de către secţiile consumatoare. Simplex Auto S. S. determinată conform normelor de consum. cât şi defalcat pe secţii. Aceste documente conţin date privind cantitatea de materii necesare producţiei. iar la contabilitatea materialelor se ţine o evidenţă cantitativ valorică cu ajutorul programului de gestiune tot pe feluri de materiale. R. Documentele privind eliberarea materiilor prime pentru consumul productiv se întocmesc în strictă concordanţă cu normele de consum prevăzute.L. eliberarea din magazie a unei cantităţi suplimentare de materiale se poate face numai cu aprobarea conducerii societăţii. La depozite se ţine o evidenţă cantitativă a materialelor cu ajutorul „Fişelor de magazie” pe fiecare fel de material. Pentru consumul de materii prime şi materiale normele se stabilesc în expresie naturală pe unitatea de produs. consumul de materii prime şi materiale atât cumulat pe materii şi materiale. gestionarul totalizează în fişa limită cantitatea eliberată şi se predă la contabilitatea materialelor. ţinând seama de producţia realizată în perioada anterioară. fişa limită de consum se completează cu cantităţile cerute şi eliberate.C. În cazul depăşirii normelor de consum aprobate.R. Secţia Forjă Oţelărie Mecano-Energetic MUF Edil-Generale Staţia Compresoare Atelier Mecanic Simbol analitic 01 02 03 04 05 06 07 Cu toate că contul 611 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile” face parte din grupa 61 Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi” la S.

NREB):  stocurile de materii prime şi materiale vor înregistra o creştere (+)  cheltuielile vor înregistra o diminuare (-) Aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor: 601.yy 3021.xx 611. pe baza bonului de restituire.xx 6021.se obţin şi materiale reziduale. reţele de turnare.xx 6028. la secţia xx” ‘+’ (A) „Stocuri de materii prime la Magazia yy” ‘-’ se va debita se va debita se va credita În cazul restituirilor pentru a nu denatura rulajul conturilor debitarea sau creditarea conturilor se va efectua cu sume negative (adică în „ roşu ”) La obţinerea produsului finit -bare forjate.xx 6024. Aceste materiale.yy 3028.xx 6022. FLC):  stocurile de materii prime şi materiale vor înregistra o diminuare (-)  cheltuielile vor înregistra o majorare (+) ⇒la restituire (BREST. refolosibile ( ex. capete de bare.xx 301.yy (A) „Cheltuieli cu materii prime la secţia xx” ‘+’ (A) „Cheltuieli cu întreţin.xx 611.yy 3022. de la secţia forjă reintru în magazia . şutaje de forjare.xx „Materii prime la Magazia yy” „Materiale auxiliare la Magazia yy” „Combustibil la Magazia yy” „Piese de schimb la Magazia yy” „Alte materiale consumabile la Magazia yy” „Cheltuieli cu materiile prime la secţia xx” „Cheltuieli cu materiale auxiliare la secţia xx” „Cheltuieli privind combustibil la secţia xx”„Cheltuieli privind piese de schimb la secţia xx” „Cheltuieli privind alte materiale la secţia xx” cont activ cont activ cont activ cont activ cont activ cont activ cont activ cont activ cont activ cont activ cont activ „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile la secţia xx” - Sensurile modificărilor: ⇒la consum (BCM.10 Înregistrările contabile se realizează parcurgând etapele analizei contabile după cum urmează: Elemente care suferă modificări:  stocul de materii prime şi materiale  cheltuielile cu materii prime şi materiale la secţiile consumatoare  cheltuieli de întreţinere şi reparaţii la secţiile consumatoare Conturile care ţin evidenţa acestor elemente: 301.yy 3024.yy 601. rebuturi de turnare şi de forjare). şi rep.

17. 243 x 47000= 1142.conţinutul în elementul "i" în procente masice ci .82 respectiv 1. Deficienţele acestei metode constă în faptul că. 1 to de şutaj conţine 175 kg W. se transformă în cantităţi echivalente de feroaliaje şi de fier vechi.22 RON/ 1000 kg La calculul valorii şutajului nu s-a luat în considerare conţinutul de V datorită faptului că acest element are o afinitate ridicată faţă de oxigen şi el nu se poate recupera sau se poate recupera într-o cantitate neînsemnată în procesul tehnologic.  metoda raportului. comparând preţurile unor deşeuri aliate cu preţurile unor produse finite se ajunge la nişte valori prea ridicate. Stabilirea valorii recirculantelor se poate efectua cu următoarele metode:  metoda feroaliajelor echivalente.coeficientul de creştere al preţului la un conţinut de 1 % al elementului "i" Σ ai ci i=1 n . Scăzând aceste valori din 1000 kg se regăseşte cantitatea de fier vechi şi anume 697 kg. pe baza conţinuturilor de elemente de aliere.1 %. Metoda conţinuturilor de elemente de aliere: Această metodă constă în aplicarea unor coeficienţi de creştere a preţului.3.preţul recirculantului p1 .2322 RON /kg 1232. Calculul propriu-zis se efectuează cu formula următoare: p = p1 + unde: p .preţul fierului vechi nealiat ai . Aplicând preţurile de pe piaţă ale feroaliajelor şi fierului vechi la cantităţile respective se determină valoarea căutată. Mai jos este prezentat calculul valorii şutajului de Rp 3 cu următoarea compoziţie chimică: W .  metoda conţinutului de elemente de aliere.5 %. Cr . La baza stabilirii valorii acestor materiale stă compoziţia lor chimică.9 %. 60 kg FeCr 65% respectiv 25 kg FeV 40 %. Aceste cantităţi de elemente de aliere sunt cuprinse în 243 kg FeW 72 %. 39 kg Cr respectiv 10 kg V. Metoda feroaliajelor echivalente: La această metodă cantitatea de recirculant. V .11 Oţelăriei ca materii prime şi sunt folosite la elaborarea şarjelor următoare.10 60 x 8051 = 697x 600 = 48.30 41.

07 =„Materii prime la magazia centrală” 301.22 508.16 RON.”=„Materii prime la Magazia Centrală” % 611. notă de rebut) obţinute din consumul sau restituirea de materii prime şi materiale la magazia centrală în perioada studiată: *** Extras de date *** Centralizatoare din iulie 2009 „Cheltuieli cu materii prime la . Această metodă nu ia în considerare situaţia cererii şi a ofertei de piaţă.02 601. Formule contabilă la magazia centrală pentru actele justificative (bon consum.82 789..22 143.02 611..03 601.20 240. Calculând astfel preţul materialelor recirculante se întocmesc bonurile de restituire.” = „Materiale auxili. Comparând aceste valori cu preţurile barelor forjate din marca respectivă de oţel se ajunge la nişte coeficienţi de corecţie reali şi uşor de aplicat. p = pb x c unde: p .09 628. fişe limită de consum. c .04 611. Adoptarea coeficienţilor de creştere la situaţia reală de pe piaţă este foarte dificilă.preţul barei din marca respectivă de oţel.069..09 = „ Forjă ” „ Oţelărie ” „ Mecano Energetic” „ Atelier mecanic ” „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile la .CE 4. pb . La nivel de societate s-a convenit ca valoarea lui c să fie egală cu 0.12 n .07 = „ Oţelărie ” „ MUF” „Atelier mecanic” 301..01 601. Această valoare în luna iulie 2009 a fost de 9.51 96..” % 601. Metoda raportului: Analizând situaţia reală de pe piaţă se determină preţul deşeurilor de oţel pentru principalele mărci de oţeluri aliate.. la Magazia Centrală” % = 3021.1.preţul recirculantului.coeficient de corecţie. bon restituire.41 „Cheltuieli cu materialele auxiliare la .numărul de elemente de aliere ce se iau în considerare.15 .12 8.CE 2.183.126.CE 345.

CE 3.10 274.701.196..023.CE 1.29 „Cheltuieli privind combustibil la .02 6021.13 18.01 6022.06 611.70 373..15 10.00.02 6022.61 15.”=„Materiale auxili.90 6028.31 20.30 1..40 1.72 1...03 „ Mecano Energetic” 94.806...05 „ Edil-Generale ” = 3024.41 „Cheltuieli cu alte materiale consumabile la . la Magazia Centralǎ” % 611.07 = „ Forjă ” „ Oţelărie ” „ MUF” „Atelier mecanic ” = 3021.01 611.13 6021.02 „ Oţelărie ” 318.79 6028.07 „ Forjă ” „ Oţelărie ” „ Mecano Energetic” „ MUF” „ Edil-Generale” „Atelier mecanic ” 1.”=„Alte materiale la Magazia Centrală” % = 3018.62 6028.” =„Piese de schimb la Magazia Centrală” 6024..”=„Combustibil la Magazia Centrală” % 611.04 611.84 „Cheltuieli privind piese de schimb la .01 „ Forjă ” 136.41 122.05 6021.CE 13.89..32 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile la .02 611.04 6021.15 93.04 = „ Forjă ” „ Oţelărie ” „ Edil-Generale” „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile la .” % 6022.”=„Materiale auxili.07 474.07 = „ Forjă ” „ Oţelărie ” „ Staţia Compresoare” „ Atelier mecanic” 3022.CE 1.76.01 611.01 6021.05 „ Edil-Generale” 474.03 6021.CE 2. la Magazia Centrală” .02 611..61 2.25 1..10 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile la.496..17 6028.03 57.26 991.120.05 „Combustibil la Magazia Centrală” 3022.

16 15.07 = „ Forjă ” „ Oţelărie ” „ MUF” „ Edil-Generale” „ Atelier mecanic ” 3021.OT 65.16 71. fişe limită de consum.” = „Materiale auxili.”=„Materiale auxiliare.05 5.28 6.17 6.04 6021.RF 7.227.84 510. bon restituire.54 „Cheltuieli privind ambalajele = 608.9.99 7.63 89.02 6021. la Magazia Oţelărie” % 6021.20 Formule contabilă la magazia refractară pentru actele justificative (bon consum.02 611.19 Formule contabilă la magazia oţelărie pentru actele justificative (bon consum.761.768.42 „ MUF ” .860.97 233...02 601..CE 102.19 2.07 = „ Oţelărie ” „ MUF ” „Atelier mecanic ” 3021.183.02 6021.257. la Magazia Refractară” % 6021.01 601.04 = „ Forjă ” „ Oţelărie ” „ MUF” 3021.12 1.01 6021..754.80 „Cheltuieli cu materialele auxiliare la . bon restituire..029.01 6021.” % 601. notă de rebut) obţinute din consumul sau restituirea de materii prime şi materiale la magazia oţelărie în perioada studiată: *** Extras de date *** Centralizatoare din iulie 2009 „Cheltuieli cu materii prime la . fişe limită de consum.RF 99..163.04 „Ambalaje la Magazia Refractară” = 381.04 = = „ Forjă ” „ Oţelărie ” „ MUF ” „Materii prime la Magazia Oţelărie” 301.05 6021.18 1.04 611. notă de rebut) obţinute din consumul sau restituirea de materii prime şi materiale la magazia oţelărie în perioada studiată: *** Extras de date *** Centralizatoare din iulie 2009 „Cheltuieli cu materialele auxiliare la.14 % 611.83 .66 6.OT 8.679.

098..83 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile reparaţii la .C..21 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile la .65 0.07 = 3024. 2.987.2.15 Formule contabilă la magazia piese de schimb pentru actele justificative (bon consum.04 611.”= „Materiale auxili.PS 141.78 „Cheltuieli privind piesele de schimb la . fie o valoare individuală mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerat mijloc fix.. fişe limită de consum. Înregistrarea contabilă a dării în folosinţă a obiectelor de inventar Obiectele de inventar fac parte din activele circulante şi reprezintă bunuri care se caracterizează prin aceea că servesc mai multe cicluri ale procesului de producţie şi îşi transmit treptat valoarea asupra diferitelor perioade de gestiune.. la Magazia Piese de schimb” 611. se întocmesc notele de contabilitate în acelaşi fel ca în cazul consumului de materiale. pentru evaluarea şi înregistrarea obiectelor de inventar se foloseşte costul de achiziţie.45 1...05 = „ Forjă ” „ Mecano Energetic ” „ Edil-Generale” 3024.” = „Piese de schimb la Magazia Piese de schimb” % 6024. notă de rebut) obţinute din consumul sau restituirea de materii prime şi materiale la magazia oţelărie în perioada studiată: *** Extras de date *** Centralizatoare din iulie 2009 „Cheltuieli cu materialele auxiliare la . care este compus din preţul de factură şi cheltuielile anexe.”= „Piese de schimb la Magazia Piese de schimb” % 611.02 611. Ele sunt incluse în această categorie deoarece au fie o durată de utilizare mai mică de un an.38 119.R.03 6024.01 6024..74 214.PS 5. bon restituire. Simplex Auto S.01 611.73 Dacă cu ocazia inventarierii se constată lipsă de materii prime şi materiale.PS 698.02 „ Oţelărie ” = 3021. .75 280.26 483.03 611.L.” = „Materiale auxiliare la Magazia Piese de schimb” 6021.13 7.44 481. La S.PS „ Forjă ” „ Oţelărie ” „ Mecano Energetic ” „ MUF” „Atelier mecanic ” 1..07 „ Atelier mecanic ” = 3021.

16 Valoarea obiectelor de inventar şi a echipamentelor de protecţie se include în cheltuieli integral. în folosinţă la Magazia yy” ‘+’ se va debita (A) „Cheltuieli cu obiectele de inv. cheltuieli cu animale şi păsări.yy „Materiale de natura obiectivelor de inventar în folosinţă la Magazia yy” -cont activ 603.yy 303.xx „Cheltuieli cu obiectele de inventar la secţia xx” .02. Înregistrări contabile se realizează parcurgând etapele analizei contabile după cum urmează: Elemente care suferă modificări:  stocul de obiecte de inventar din magazie  stocul de obiecte de inventar în folosinţă  cheltuieli cu obiecte de inventar la secţiile consumatoare Conturile care ţin evidenţa acestor elemente: 303.Înregistrarea contabilă a cheltuielilor privind energia şi apa .01.1.02. cheltuieli privind materialele nestocate. Originalul va servi după darea în folosinţă a obiectelor de inventar din magazie.2.yy „Materiale de natura obiectivelor de inventar în magazie la Magazia yy” -cont activ 303. în magazie la Magazia yy” ‘-’ se va credita (A) „Obiecte de inv. cheltuieli privind mărfurile.01. la darea în folosinţă. Înregistrările în aceste fişe se fac zilnic. Predarea documentelor privind darea în folosinţă a obiectelor de inventar de la magazie se face prin Borderoul de predare a documentelor.yy 603.xx (A) „Obiecte de inv.cont activ Sensurile modificărilor:  stocurile de obiecte de inventar în magazie va înregistra o diminuare (-)  stocurile de obiecte de inventar în folosinţă va înregistra o majorare (+)  cheltuielile privind obiectele de inventar va înregistra o majorare (+) Aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor: 303. care se emite în două exemplare de secţiile care solicită obiectele de inventar. iar după consemnarea lui în fişa de evidenţă a obiectelor de inventar se predă la contabilitate. 2. Scoaterea din magazie a obiectelor de inventar şi a echipamentelor de protecţie pentru producţie se face pe baza „Bonului de consum”. ca act justificativ al operaţiunii efectuate. cheltuieli privind energia şi apa. la secţia xx” ‘+’ se va debit Din grupa 60 alături de cheltuielile arătate anterior fac parte şi următoarele: cheltuieli privind baracamentele şi amenajările provizorii. cheltuieli privind ambalajele.

97 energie electrică ” 4426 „ TVA deductibilă ” 4.00830 605.00831 30.cont activ . apă. Acest defalcatoar se predă la contabilitate unde se întocmeşte nota de contabilitate privind consumul de energie electrică.45 1.533.17 Compartimentul mecano-energetic pe baza facturii primite privind consumul de energie electrică.044.60 4.288.268.1.00832 „ Cheltuieli cu apa” 1. apă.analitic (P) „Furnizori” 4426 (A) „TVA deductibilă” 605.xx   .51 „ Cheltuieli privind 26.03 % 605.cont activ (+) (+) (+) ‘+’ ‘+’ ‘+’ se va credita se va debita se va debita „TVA deductibilă” „Cheltuieli privind energia şi apa” Sensurile modificărilor: datoria faţă de furnizori va înregistra o majorare TVA colectată va înregistra o majorare Aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor: 401. gaze naturale şi apă”.1.993.1. gaze naturale.231.02 „ Cheltuieli cu gaz metan” 4426 „ TVA deductibilă ” Facturi de apă consumată sosită de la SC Apa Nova SA Bucuresti % 605.analitic „Furnizori” 4426 605. gaz verifică exactitatea datelor înscrise în factură şi întocmeşte aşanumitul „Defalcator pentru consumul de energie electrică.01  cheltuielile privind energia şi apa va înregistra o majorare Formule contabilă pe baza facturilor emise de furnizori în perioada studiată: .03 = 401.xx (A) „Cheltuieli privind energia şi apa” *** Extras de date *** Facturi de energie consumată sosită de la SC Enel Energie Muntenia SA = 401.63 22.499.54 Facturi de gaze metan consumată sosită de la Distrigaz Sud % = 401. cuprinzând cantităţile consumate de fiecare secţie şi valoarea totală a acestor consumuri.1.cont pasiv .948. În acest document sunt defalcate consumurile pe secţii de producţie ale societăţii.62 26. efectuând următoarele înregistrări: Elemente care suferă modificări:  datoria faţă de furnizori  TVA deductibilă  cheltuieli privind energia şi apa Conturile care ţin evidenţa acestor elemente: 401.1.

energetic MUF Tesa TOTAL: 213. sau sunt şi cazuri când se vând materi prime sau materiale care în momentul vânzării sunt transformate în marfă.232.18 4426 „ TVA deductibilă ” 244. Elemente care suferă modificări:  stocul de mărfuri (şi/sau stocul de materii prime şi materiale)  adaosul comercial aferent mărfurilor  TVA neexigibilă  cheltuielile privind mărfurile Conturile care ţin evidenţa acestor elemente: 371 „Mărfuri” 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri” .C.04 RON RON RON RON RON RON 26. defalcat pe secţii productive: Secţia Forjă Secţia Oţelărie Atelier Mecano.183.268.59 88.85 605.R.L.83 Cheltuielile privind energia electrică este defalcată pe secţii de producţie astfel: Secţia Forjă Secţia Oţelărie Atelier Mecano. La primirea mărfurilor de la furnizori.358.28 6.071.2.62 RON 2.24 316.62 87.90 2.46 5.2.95 479.795.energetic MUF TOTAL: 13.044. Înregistrarea contabilă a cheltuielilor privind mărfurile S.60 Cheltuielile cu apa. se vând mărfuri primite în compesare pentru produsele finite vândute.cont pasiv .57 RON RON RON RON RON 22.288. ele sunt recepţionate şi evidenţiate la preţul de vânzare cu ridicata.97 Cheltuielile privind consumul de gaze naturale defalcat pe secţii productive: Secţia Forjă Secţia Oţelărie Atelier Mecano.66 218.86 9. Simplex AutoS.energetic MUF Tesa TOTAL: 10.367.60 RON RON RON RON RON 1.cont activ .77 582.

00 Contabilizarea adaosului comercial realizat şi a TVA -lui neexigibil după vânzare: 371 = % 378 4428 91.50 4427 37.2009 Client nr: 00131 SC Romcar SRL -piese auto4111.A. 00205/ 22. % 607 378 4428 = 371 236.01501 = % 707 4427 5.20004 Client nr: 01501 Dacia S.21 53.71 Descărcarea gestiunii de mărfuri pentru mărfurile vândute.03.71 *** Extras de date *** Vânzări de mărfuri Factura nr.00131 = % 236. -autoturisme Dacia4111.00 53.50 37.1.cont bifuncţional .21 707 198.cont activ (-) (-) (-) (+) ‘-’ ‘-’ ‘+’ se va credita se va debita se va debita diferenţele de preţ aferente mărfurilor va înregistra o diminuare TVA neexigibilă va înregistra o diminuare Aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor: 371 378 607 (A) „Mărfuri” (P) „Diferenţe de preţ la mărfuri” (A) „Cheltuieli privind mărfurile” *** Extras de date *** Vânzări de piese de schimb din magazia Piese de schimb Factura nr.07.71  cheltuielile privind mărfurile va înregistra o majorare Formule contabile pe baza facturilor emise către clienţi în perioada studiată: Transformarea piselor de schimb în marfă la valoarea de înregistrare a pieselor de schimb: 371 = 3024.72 932.905.21 145.19 4428 „TVA neexigibilă” 607 „Cheltuieli privind mărfurile” Sensurile modificărilor:  stocul de mărfuri va înregistra o diminuare   .50 37.1.837.08 . 00104/ 20.PS 145.80 4.

837.08 371 = 2.08 Descărcarea gestiunii de mărfuri pentru mărfurile vândute.3.20 Contabilizarea adaosului comercial realizat şi a TVA -lui neexigibil după vânzare: % 1482.86 53. a utilajelor maşinilor şi instalaţiilor aflate în dotarea intreprinderii. locaţii de gestiune şi chirii.80 283. 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi”.03.80 4. cum sunt: întreţineri şi reparaţii. redevenţe. întrucât nu pot fi repartizate nemijlocit pe produse. Pe baza facturilor primite în cursul lunii de la terţi se întocmeşte un Centralizator al facturilor pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii executate. 00305/ 18.C. % 607 378 4428 = 371 5. Toate aceste lucrări generează pentru societate cheltuieli. Simplex Auto S. prime de asigurare. Pe baza datelor din acest centralizator se întocmeşte următoarea notă de contabilitate: *** Extras de date *** Reparaţii executate de terţi Factura nr.20004 Furnizor nr: 01001 SC AutoPress SRL -reparaţii auto% = 401.72 550.08 378 550. La S.00 932. şi reparaţiile” 4426 „TVA deductibilă” 337.R. Lucrările de reparaţii şi întreţinere se execută în vederea menţinerii şi conservării construcţiilor şi clădirilor.94 .01001 611 „Cheltuieli de intr.Evidenţa şi contabilizarea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile executate de terţi Cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi sunt reflectate în două grupe de conturi şi anume:   61 „Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi”.1.00 4428 932. cheltuielile cu întreţinere şi reparaţii se includ în costul de producţie în luna în care s-au executat.L. În structura serviciilor generale prestate de terţi se cuprind acele lucrări şi servicii care sunt nemijlocit ocazionate de desfăşurarea activităţii de ansamblu a unui agent economic. Asemenea cheltuieli au caracterul de cheltuieli indirecte.355.

625 „Cheltuieli cu deplasări. cu angajaţii.45 RON „Cheltuieli înregistrate în avans” înregistrează prin 2.623 „Cheltuieli de protocol.92 10. cu convenţie civilă sau cu membrii consiliului de administraţii sau .4.R. Înregistrarea contabilă a cheltuielilor cu colaboratorii Contul 621 „Cheltuieli cu colaboratorii” evidenţiază în debit diferite cheltuieli cu colaboratorii.50 „Cheltuieli înregistrate „Conturi la bănci în lei ” în avans” Suma de 449. achitate prin casă sunt evidenţiate prin următoarele înregistrări contabile: % = 5311 611 „Cheltuieli de intr.621 „Cheltuieli cu colaboratori”.624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal”. Astfel la data de 28 decembrie se achită prin bancă suma de 449.50 ron reprezentând asigurarea obligatorie a mijloacelor de transport. pentru asigurarea mijloacelor de transport aflate în dotare. .626 „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii”. . La S. .C.L.R.C. şi reparaţiile” 4426 „TVA deductibilă” 65. pe baza unor contracte de asigurare. Simplex Auto S. Cheltuielile privind lucrările şi serviciile efectuate de terţi. Simplex Auto S. .628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi”. aceste cheltuieli sunt cuprinse în următoarele conturi: .583 lei prin formulă contabilă: 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare ” = 471 37.21 Există situaţii când anumite lucrări şi servicii executate de terţi sunt achitate din casă.627 „Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate”.35 54.50 ron este împărţită pe cele 12 luni la care se referă contractul de asigurare şi lunar se înregistrează pe cheltuieli suma de 374. . . datorează societăţii de asigurare. prime de asigurare. La sfârşitul fiecărei an societatea este obligată prin lege să încheie contractul de asigurare pentru mijloacele de transport aflate în dotare. reclamă şi publicitate”.43 S.L. detaşări şi transferări”. Deoarece operaţiunea priveşte o perioadă viitoare în contabilitate se următoarea notă contabilă: 471 = 5121 449.Evidenţa şi contabilizarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi În structura altor servicii prestate de terţi se cuprind acele lucrări şi servicii care sunt indirect legate de desfăşurarea activităţii societăţii comerciale.

*** Extras de date *** Stat de salarii pe iulie pentru colaboratori Stat de salarii / 13. reclamă şi publicitate” evidenţiază în debit diferite datorii.2009 Angajaţi cu Convenţie Civilă 621 „Cheltuieli cu colaboratorii” = 401. *** Extras de date *** Avans de trezorerie pentru protocol Dispoziţie de plată 305/ 12. la S. 5311 „Casa în lei” după caz. Reflectarea în contabilitate se realizează prin debitarea contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii " şi creditarea contului 401.3 „Decontări cu colaboratorii”. Pentru a putea urmări separat volunul cheltuielilor de protocol şi cheltuielilor de reclamă.C. au fost deschise conturile analitice: 623. şi cheltuieli de reclamă.3 „Decontări cu colaboratorii” 744. Reflectarea în contabilitate se realizează prin debitarea contului 623 "Cheltuieli de protocol. Simplex Auto S.07.R. Se ivesc cazuri în care se acordă avansuri de trezorerie sau cheltuielile sunt plătite din casă. Simplex AutoS. sunt deductibile integral. care fac parte din costul de achiziţie al acestora şi se înregistrează în conturile corespunzătoare de stocuri. transportul altor bunuri. reclamă şi publicitate" şi creditarea contului 542 „Avansuri de trezorerie”. Nu se cuprind la acest cont cheltuielile privind cumpărarea de materii prime.L. .02 „Cheltuieli de reclamă şi publicitate”. În aceste situaţii la decontare cheltuielile trebuiesc justificate prin documente de plată emise de furnizorii de servicii. reclamă şi publicitate Contul 623 „Cheltuieli de protocol. Legea bugetului de stat pe anul 1999 admitea ca cheltuieli de protocol sunt deductibile din punct de vedere fiscal 1 % din profitul brut.03 trezorerie Nagy Ferenc” 28.59 Înregistrarea contabilă a cheltuielilor de protocol. în categoria cheltuielilor cu transportul de bunuri şi persoane sunt cuprinse prestaţiile efectuate de terţi pentru transportul produselor fabricate. plăţi şi consumuri ocazionate de acţiunile publicitare şi a celor de protocol.01 „Cheltuieli de protocol” 623.014 „Avans de 34.22 a comisiei de censori. respectiv abonamentele de călătorie pentru persoanele care vin cu mijloace de transport la muncă. publicitate.03.2009 % = 623.43 Înregistrarea contabilă a cheltuielilor cu transport de bunuri şi personal La S.01 „Cheltuieli de protocol” 4426 „TVA deductibilă” Restaurant Târnava -masă servită542.L. materiale.60 5.C.R.

Sumele respective sunt achitate din caseria societăţii sau dacă s-a acordat avans pentru deplasare. transport. Ordinele de deplasare sunt centralizate în Situaţia decontării ordinelor de deplasare. Simplex AutoS.00242 424.01 „Cheltuieli cu transp.03.G.02 „Cheltuieli cu transport de persoane” = Angajaţii firmei -transport cu mijloace transport5311 „Casa în lei” 136. ca deductibile din punct de vedere fiscal sunt evidenţiate în contul 625 „Cheltuieli cu deplasări.543/ 1995 reactualizată.2009 Înregistrarea contabilă a cheltuielilor cu deplasări detaşări. H. transport. transferări Din această categorie de cheltuieli fac parte următoarele:   deplasări în interes de serviciu: diurnă.03. unde sumele admise de H.G.1.R.543/ 1995. transport.03. nr. admite ca cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru diurnă suma de 4. se efectuează decontarea acestuia.5 l de benzină la 100 km. de bunuri” 357.83 *** Extras de date *** Transport de persoane Abonamente SV326458-70/ 28.C. detaşări pe perioade limitate de timp în interes de serviciu: diurne. cazare. În majoritatea cazurilor transportul se realizează cu maşinile societăţii.23 Pe baza facturilor primite şi a abonamentelor emise se întroduc în Registru Jurnal auxiliar următoarele note de contabilitate: *** Extras de date *** Transport de bunuri SC Gál Transport SRL -transport cărămidă% = 401. sunt cuprinse în contractul colectiv de muncă sumele  localitate. cazare. reactualizată. drepturile cuvenite angajaţilor transferaţi sau mutaţi împreună cu unitatea în altă La S.2009 Deplasare Márton Sándor la +factură de cazare SC Automecanica SA Mediaş .17 lei pe zi. nr. ce se cuvin angajaţilor în cazul deplasărilor în interes de serviciu pentru diurnă. cazare.L. Pe baza Ordinului de deplasare se calculează sumele cuvenite angajatului conform contractului colectiv de muncă.2009 624. Pe baza acestui centalizator este întocmită nota de contabilitate în felul următor: *** Extras de date *** Deplasări în interes de serviciu plătit din sume ridicate anticipat Ordin de deplasare 3665/ 08. dacă durata deplasării depăşeşte 12 ore. 7.00 4426 „TVA deductibilă” 67.39 de Factura 3205/ 03. detaşări şi transferări.83 624.

se întocmeşte următoarea notă de contabilitate: *** Extras de date *** Factura de convorbiri telefonice Factura 1216654/ 15. radio. etc. care se fac în interesul general al unităţii.1. Facturile primite de la terţi sunt înregistrate în Centralizatorul privind lucrările şi serviciile executate de terţi şi sunt trecute în Registrul Jurnal Auxiliar.66 11. telefon. este centralizată în Situaţia privind plăţile efectuate prin casă şi la sfârşitul lunii este întocmită următoarea notă de contabilitate: *** Extras de date *** Cheltuieli poştale plătite prin casă 626 „Cheltuieli poştale şi = taxe de telecomunicaţii” 5311 „Casa în lei” 10. La sfârşitul lunii valoarea timbrelor poştale utilizate de societate este centralizată la secretariat. unde se efectuează următoarea înregistrare contabilă: *** Extras de date *** Consum de timbre fiscale 626 „Cheltuieli poştale şi = taxe de telecomunicaţii” 5321 „Timbre fiscale” 50.25 Pe baza Centralizatorului privind lucrările şi serviciile efectuate de terţi.00832 626 „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii” 4426 „TVA deductibilă” SC Romtelecom SA 952.69 152. care nu au un caracter de cheltuieli financiare.37 Înregistrarea contabilă a cheltuielilor cu servicii bancare şi asimilate Se consideră servicii bancare acele servicii prestate de bănci. şi predată la contabilitate.82 800.2009 % = 4011.01 „Cheltuieli cu deplasări” 4426 „TVA deductibilă” 461. comisioane şi cheltuieli pentru emisiuni de împrumuturi.13 Există situaţii când anumite servicii poştale sunt achitate din casă. .03. În aceste cazuri operaţiunea este înregistrată în Registrul de casă.00 69.007 „Debitori diverşi” -Márton Sándor- 71.34 Înregistrarea contabilă a cheltuielilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii Sunt considerate cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii acele cheltuieli de poştă. pentru:   comisioane bancare pentru efectuarea operaţiilor de decontare din conturile curente.24 % = 625.

se face şi înregistrarea lor în Registrul Jurnal.C.05 „Alte cheltuieli cu serviciile 109.Evidenţa şi contabilizarea cheltuielilor cu alte impozite.00 138.1 „Cont curent în lei la BCR” 5121.1. împreună cu extrasul de cont privind operaţiunea efectuată.2009 SC Soft Consult SRL Miercurea-Ciuc % = 401. În cadrul S. taxe şi vărsăminte asimilate Contul 635 „Celtuieli cu alte impozite.” 5124 „Cont curent în valută” 849. contul 635 „Cheltuieli cu impozite.2 „Cont curent în lei la Trez. Aceste extrase de cont în cursul lunii sunt centralizate şi trecute pe cheltuieli prin întocmirea următoarei note de contabilitate: 627 „Cheltuieli cu servicii= bancare şi asimilate” % 5121.66 executate de terţi” 4426 „TVA deductibilă” 20. ele sunt centralizate în Situaţia privind plăţile efectuate din casă.50 809.50 628.62 Înregistrarea contabilă a cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi Similar cu contabilitatea lucrărilor şi serviciilor executate de terţi.L.65 1.84 La contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi. concomitent cu înregisrarea documentelor în centralizatoare.66 153. alte cheltuieli şi comisioane pentru prestaţii de servicii. Simplex Auto S.84 În situaţia în care aceste servicii sunt plătite din casă. la sfârşitul lunii se întocmeşte următoarea notă de contabilitate: % = 5311 „Casa în lei” 628. şi la contabilitatea altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi. pe baza căreia. taxe şi contribuţii datorate bugetului statului sau altor organisme publice. facturile primite sunt înregistrate în Registru Jurnal auxiliar privind lucrările şi serviciile executate de terţi La sfârşitul lunii pe baza acestei situaţii se efectuează următoarea înregistrare contabilă: *** Extras de date *** Modificări în programe informatice Factura 12654/ 30. taxe şi vărsăminte asimilate” este debitat cu sumele datorate reprezentând: .27 709. 2. constând din unele impozite.00321 130. societatea primeşte şi extrasul de cont privind comisionul reţinut pentru efectuarea operaţiei. La efectuarea operaţiunilor bancare.5. taxe şi vărsăminte asimilate” ţine evidenţa cheltuielilor unităţii patrimoniale.05 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi” 4426 „TVA deductibilă” 963.25   cheltuieli pe efecte.03.R.

C. impozitul pe teren. zona A.551. diferenţiat pe localităţi şi în cadrul acestora pe zone.L.333.03 „Impozit pe teren” impozite şi taxe” Taxa asupra mijloacelor de transport 264.55 lei Această sumă este împărţită pe 12 luni rezultând 361.551.R. 433.0 x 1 % = 4.26  impozitul pe clădiri.04 „Impozit pe clădire” 361. din care reiese suprafaţa de teren ocupată de clădiri şi construcţii. taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de 446.65 lei lunar prin următoarea notă de contabilitate: 635 „Cheltuieli cu alte = 446. taxa asupra mijloacelor de transport prin creditul contului  contribuţia unităţii pentru constituirea fondului de cercetare dezvoltare.R.taxe şi vărsăminte asimilate” analitic corespunzător.06 lei/metru pătrat.86 lei/an.4.L. Trecerea pe cheltuieli a impozitului pe clădiri se realizează prin următoarea notă de contabilitate: 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe” = 446. datorează impozit pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii şi taxă pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.xx „Fonduri speciale . la care se aplică cota de 0.13 Impozitul pe terenuri S. Societatea este obligată ca în cursul lunii ianuarie să depună o declaraţie la unitatea fiscală în raza căreia se află clădirile.C. este calculat impozitul pe terenuri. la persoanele juridice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicare cotei de 1 % asupra valorii clădirii.175. din care să rezulte valoarea clădirilor.L. Această sumă este împărţită pe 12 luni şi trecută pe cheltuieli suma de 264. a fondului pentru risc şi accidente.931 m2 aflat în proprietatea societăţii se datorează impozit pe teren în sumă de 3. Impozitul pe clădiri Este un impozit ce se datorează pe clădirile aflate în patrimoniul societăţii.xx „Alte impozite. Aplicând cota de 1 % se calculează impozitul pe clădiri datorat pe anul 2009. Pe baza declaraţiei depuse de societate. valoarea contabilă a clădirilor aflate în evidenţa societăţii este de 433. Pentru suprafaţa de 52. Conform prevederilor Legii nr. prentru constituirea fondului special pentru sănătate. Simplex Auto S.40 ron. se situează în localitatea de categoria III-a. stat. La S. Simplex Auto S.13 lei lunar.65 . Acest impozit se stabileşte anual. prin creditul contului 447. Astfel S. a fondului special al drumurilor publice. Simplex Auto S. 27/ 1994 cu modificările ulterioare.R.C. taxe şi vărsăminte asimilate” analitic corespunzător. Prin hotărârea consiliului local sunt stabilite zonele şi cotele de impozitare.

datorată de posesorii de mijloace de transport cu tracţiune mecanică. La dobândirea.R. În luna de faţă fondul de salarii fiind de 40. S. 27/ 1994 cu modificările ulterioare.03 lei reprezintă cheltuieli privind fondul pentru învăţământul de stat şi este înregistrată în contabilitate prin următoarea notă de contabilitate: 635 „Cheltuieli cu alte = 447. pe baza capacităţii cilindrice a motorului. Acesată sumă este împărţită pe 12 luni.07 „Fond pentru 816.91 lei.27 Este o contribuţie directă. Această sumă este virată la dispoziţia organismelor de protecţie a handicapaţilor. Simplex Auto S. suma de 1.R.91 lei. 1 tractor. Contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe” mai este folosit la . are obligaţia de a calcula şi vărsa următoarele fonduri:   fondul pentru risc şi accidente 3%.C.05 lei reprezintă cheltuieli privind fondul de risc şi accidente şi este înregistrată în contabilitate prin următoarea notă de contabilitate: 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe” = 447. fondul pentru învăţământul de stat 2%.30 impozite şi taxe” mijloacelor de transport” În afara acestor impozite şi taxe. societatea mai are obligaţia de a contribui la formarea unor fonduri sociale. 1 remorcă. Simplex Auto S.03 impozite şi taxe” învăţământul de stat 2%” Achitarea obligaţiilor privind fondurile susmenţionate are loc în fiecare lună la data ridicării chenzinei a 2-a. În luna de faţă fondul de salarii fiind de 40. S. înmatricularea autovehiculului.L. şi lunar este trecută pe cheltuieli suma de 44. pe baza căreia organul fiscal stabileşte taxa datorată. fonduri administrate de anumite organisme publice.C.30 lei prin următoarea notă de contabilitate: 635 „Cheltuieli cu alte = 446.05 Fond pentru învăţământul de stat Reprezintă cota de 2 % asupra tuturor sumelor brute ce se plătesc ca salarii şi alte drepturi salariale ale persoanelor fizice potrivit statelor de plată. ce se determină conform prevederilor Legii nr. exprimată în cm3. societatea depune şi o declaraţie de impunere la organul fiscal. Taxa asupra mijloacelor de transport pentru un an este de 531. Fond de risc şi accidente Reprezintă cota de 3 % asupra tuturor sumelor brute ce se plătesc ca salarii şi alte drepturi salariale ale persoanelor fizice potrivit statelor de plată. suma de 816. 3 autocamioane.801.224.02 „Fond de risc şi accidente 3%” 1.60 lei. are în proprietate 2 autoturisme ARO.224.L. Această sumă este virată la dispoziţia Inspectoratului Scolar Judeţean.801.03 „Impozit asupra 44.

6. organizat la nivel de intreprindere.01 1.24 2. .87 204. cele obişnuite. Obiectivele urmărite de sistemul de salarizare se realizează prin:         diferenţierea retribuţiilor în funcţie de nivelul de calificare cerut pentru efectuarea folosirea celor mai corespunzătoare forme de măsurare a muncii şi de retribuire.CE „Combustibil la Magazia Centrală” 4426 „TVA deductibilă” 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe” = SN PETROM 401.330. *** Extras de date *** Cumpărări de combustibil Factura 6512654/ 24.90 252.R.00653 1. asigurările şi protecţia socială Retribuţia reprezintă în expresie bănească acea parte din venitul destinat consumului individual care se repartizează oamenilor muncii în raport cu munca depusă. Plăţile efectuate angajaţilor societăţii sub formă de remuneraţii pentru munca prestată reprezintă cheltuieli de producţie şi formează una din principalele elemente ale costului de producţie. sporuri de retribuţie acordate pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate.Evidenţa şi contabilizarea cheltuielilor cu salariile. şi retribuire în regie pentru Tesa intreprinderii. este retribuirea în acord global pentru secţiile productive. salarii majorate sau sporuri pentru persoane care lucrează în condiţii deosebite faţă de Forma de retribuire folosită în cadrul S.788.L. Sumele cuvenite lucrărilor şi de cantitatea muncii prestate. Simplex Auto S.03. atelier. formaţie de lucru condusă de un maistru şi altele asemănătoare. Acordul global este forma principală de organizare şi retribuire a muncii prin care un colectiv de oameni ai muncii. Sistemul de remunerare se bazează pe următoarele elemente: retribuţia tarifară. premii acordate la sfârşitul anului.1. îndemnizaţia de conducere sau pentru unele activităţi suplimentare. secţie. asigurarea unei interdependenţe strânse între realizările obţinute în muncă şi venituri. obligaţia realizării unui sarcini cantitative de producţie pentru care primeşte o sumă globală determinată pe baza tarifelor pe unitate de produs sau lucrare.28 contabilizarea cheltuielilor destinate pentru constituirea fondulului pentru drumurile publice.2009 % 3012. îşi asumă pe baza unui contract încheiat cu societatea.C. sume ce sunt cuprinse în preţul de vânzare a combustibililor.

79 35.01 „Cheltuieli cu salariile personalului” 641.salarii datorate” 40. care se acordă salariatului pe timpul cât acesta nu a prestat muncă După modul de includere a cheltuielilor cu remuneraţia în costul produselor. indiferent de numărul de personal cu care a lucrat formaţia.Salarii + concediu neefectuat 421. efectivă.043. Calculul retribuţiei cuvenite în acord global se face analizând producţia realizată.01 „Personal . evidenţiind pe fiecare fază de fabricaţie în parte orele efectiv lucrate atât de către muncitorii direct productivi cât şi de către muncitorii indirect productivi. tariful în lei pe unitate de măsură.04. Pentru fiecare secţie şi atelier se realizează urmărirea retribuţiei în funcţie de orele efectiv lucrate.61 . Înregistrarea contabilă a cheltuielilor cu remuneraţiile personalului Datele din Centralizatorul de salarii servesc la întocmirea notelor de contabilitate la sfârşitul lunii: *** Extras de date *** Salarii pe luna iunie 2009 Centralizator salarii / 13. Această grupare a salariilor se utilizează la evidenţa şi înregistrarea cheltuielilor în contabilitatea internă de gestiune. În raport cu timpul efectiv lucrat remuneraţia acordată personalului este grupat în:   salariu de bază. La compartimentul financiar contabil după verificarea exemplarului 2 al registrului de casă cu exemplarul 1 al statului de plată se întocmeşte „ Centralizatorul de salarii”. dacă au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract. exemplarul 1 al statului de plată se ataşează la registrul de casă. cele care primesc muncitorii direct productivi. şi anume în clasa 9 de conturi din planul de conturi. care se acordă pe timpul efectiv lucrat. salariu suplimentar.40 40. ci numai prin folosirea unor baze de repartizare. indirecte. care nu se pot include direct în costul de producţie. După efectuarea plăţii. respectiv pentru concedii de boală şi de odihnă.29 în acord global se stabilesc în raport direct cu cantitatea de produse şi lucrări executate.02 „Cheltuieli cu salariile personalului . retribuţiile pot fi:   directe. Aceste sume se acordă integral. în această categorie cuprinzându-se toate retribuţiile cu excepţia celor de bază ale muncitorilor direct productivi. normativele de muncă sau de producţie.2000 % = 641. După vizarea de către control financiar preventiv şi aprobarea plăţii pe exemplarul 1 la caseria societăţii se efectuează plata salariilor. maiştri şi personalul TESA. Statul de plată se întocmeşte în două exemplare.007.

Pe baza datelor din Centralizatorul de salarii şi din Situaţia de calcul a contribuţiei unităţii la asigurările şi protecţia socială. Pentru reflectarea în contabilitate ale acestor tipuri de contribuţii se crează analitice ale contului 4311 „Contribuţia unităţii la asigurări sociale” în felul următor:   4311.030. personalul este încadrat în diferite grupe de muncă. Contribuţia la asigurările sociale de stat se stabileşte diferenţiat. Simplex Auto S. 145/ 1997.030. Angajatorii au obligaţia de a constitui.23 Înregistrarea contabilă a cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială Cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială fac parte din cheltuieli patronale. modificatǎ ulterioarǎ.02 .„Contribuţia unităţii la asigurările sociale” 4311. pe care societatea le calculează şi le datorează statului sau altor organisme sociale. se întocmeşte următoarea notă de contabilitate: 6451 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” Începând cu data de 1 ianuarie 1998 a fost constituit Fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate. 6452 „Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj. 6458 „Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială” În cadrul S.R. calculată la   fondurile de salarii diferenţiat pe grupe de muncă.„Contribuţia unităţii la Fondul asigurări sociale de sănătate” = 4311.02 „Cheltuieli cu salariile personalului” neîncluse în stat” .C. înregistra şi vira o cotă de 7 % calculată asupra fondului de salarii. Ele fac obiectul contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială” care se defalcă pe următoarele conturi de gradul II:    6451 „Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale”.L.02 „Fond de premii” 1.46 RON.46 . Cele două tipuri de contribuţii destinate constituirii Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate se reţin de către angajator şi se virează la termenul stabilit pentru virarea impozitului pe salarii.Premii acordate = 421. Sursele de constituire ale acestui fond sunt:   contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate datorată şi vărsată de angajatori. astfel:  40 % asupra câştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa I de muncă. 35 % asupra câştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa II de muncă. fond reglemantat de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate datorată şi suportată de asiguraţi. 30 % asupra câştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa III de muncă.200. Contribuţia unităţii pentru asigurările sociale este de 14.01 „CAS” 14.01 .30 neîncluse în stat” 641.

28 Evidenţa şi contabilizarea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe Se consideră mijloc fix obiectul singular sau complexul de obiecte care au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită de lege şi o durată normală de utilizare mai .7. alte cheltuieli. pentru fondul de şomaj.R.PS „Piese de schimb” 658 „Alte cheltuieli de exploatare” 4426 „TVA deductibilă” 127.Evidenţa şi contabilizarea altor cheltuieli de exploatare La această categorie de cheltuieli sunt evidenţiate:    pierederile din creanţe suportate de unitate.65 20.09 1. se înregistrează contribuţia societăţii la Fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate prin următoarea notă de contabilitate: 6451 „Contribuţia unităţii = 4311.03 . Aceşti clienţi sunt trecuţi de la contul 411 „Clienţi” la contul 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu”. *** Extras de date *** Recepţii cu diferenţe Recepţia 9877 / 12.002.5 % faţă de salariile brute.Furnizor SC Impar SRL cumpărări piese de schimb % = 401.03.1. Simplex Auto S. reprezintă o altă datorie pentru protecţia socială.C.C.31  4311. pierderile din lichidarea dobânzilor şi creanţelor.R.00325 3024.02 105. Pe baza Centralizatorului de salarii şi a Situaţiei de calcul a contribuţiei unităţii. se întocmeşte următoarea notă de contabilitate: 6452 „Contribuţia unităţii = 4371 „Contribuţia unităţii la fondul de somaj” 2.86 pentru ajutorul de somaj ” 2. ei se scot din evidenţă. astfel încât creanţa ce nu se mai poate încasa devine o cheltuială de exploatare. Există cazuri când unii clienţi nu-şi achită datoriile către S..02 „AAS firmă” 2. utilizează contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” pentru trecerea pe cheltuieli a unor clienţi insolvabili.„ Contribuţia asiguraţi la Fondul asigurări sociale de sănătate” Pe baza Centralizatorului de salarii şi a Situaţiei de calcul a contribuţiei societăţii. Dacă asemenea clienţi incerţi devin insolvabili. Simplex Auto S. La societate este folosită contul 658 „Alte cheltuieli de exploatare” în cazul înregistrării contabile a unor recepţii care sunt emise pa baza unor facturi sosite de la furnizori cu calcule eronate.L.01 la asigurările sociale” Contribuţia unităţii de 2.L.2009. S. datorii ce provin din diferite operaţii comerciale.804.

" 6.32 mare de un an. Simplex Auto S. se înregistrează cheltuielile din diferenţe de curs valutar şi cheltuieli privind dobânzile.L. diferenţe nefavorabile de curs valutar din operaţiile curente şi disponibilităţi în devize.C. dobânzi curente aferente împrumuturilor primite şi altor datorii privind exerciţiul în . Evidenţa operaţiunilor de import.R.C.201. utilizează metoda de amortizare liniară.R. Simplex Auto S. Pe baza situaţiei centralizate de amortizare se întocmeşte următoarea notă de contabilitate: *** Extras de date *** Centralizator de amortizări 6811 „Cheltuieli de expl. mijloacelor de transport. Simplex Auto S.03 Contabilitatea cheltuielilor financiare la S.altor imob. În categoria cheltuielilor financiare se cuprind acele cheltuieli care sunt strict legate de activitatea financiară a societăţii şi cuprinde:     curs. exprimată în ani.  alte cheltuieli financiare.C.L. Simplex Auto S.L. foloseşte un program informatic de evidenţă a mijloacelor care calculează şi amortizarea lunară grupat pe tipuri de mijloace fixe sau după nevoie pe secţii în a căror inventar se află mijloacele fixe.196.L.57 3. La S. Amortizarea aferentă mijloacelor fixe reprezintă o cheltuială pentru societate.C. Cum cursurile valutare ale valutei străine faţă de moneda ţării noastre fluctuează aproape zilnic. care la S. de transport” 2814 „Amort.R.R.96 2. se ţine cu ajutorul următoarelor conturi sintetice de gradul II:    2812 „Amortizarea construcţiilor” 2813 „Amortizarea instalaţiilor.132.36 735. iar decontările efective ale acestora se fac în valută străină. care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare a mijloacelor fixe asupra cheltuielilor de exploatare.export se ţine în lei.C. corp. S. pot să apară diferenţe între cursul valutar la care se pierderi din creanţe legate de participaţii.L. Amortizarea se calculează prin aplicarea cotei medii anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijlocului fix. Duratele normale de utilizare sunt stabilite prin Hotărâre de Guvern. mijl. construcţiilor” imobilizărilor” 2813 „Amort. Simplex Auto S.R. pierderi din vânzarea titlurilor de plasament. animale şi plantaţii” 2814 „Amortizarea altor imobilizǎri corporale” S. = % privind amortizarea 2812 „Amort. proporţional cu durata normală de utilizare.

Mărimea acestor cheltuieli este determinată de mărimea creditului şi durata de rambursare.mărimea creditului. Aceste diferenţe de curs valutar generează o cheltuială financiară dacă cursul valutar de la data decontării este mai mic decât cursul valutar de la data efectuării înregistrării operaţiei.C. care pentru el reprezintă o cheltuială financiară reflectată cu ajutorul contului 666 „Cheltuieli privind dobânzile”. iar la închiderea exerciţiului se evaluează la cursul de schimb în vigoare la aceea dată. t .rata dobânzii. în calitate de beneficiar al împrumuturilor pe termen scurt se află în postura de plătitor de dobânzi.R. S.L. . Simplex Auto S.R.L. S.timpul de rambursare. r . când cursul valutar al acestora a scăzut. deoarece aceste operaţiuni se înregistrează în contabilitate la cursul zilei.C.33 face decontarea acesteiR. Simplex Auto S. Tot în acest cont se înregistrează şi diferenţele nefavorabile de curs valutar aferent disponibilităţilor în devize existente în sold la sfârşitul exerciţiului. relaţia de calcul a dobânzii fiind: c*t*r 100 D= unde: c . aplică dobânda simplă. Această diferenţă se înregistrează în contul 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”.L.

G. efectul de desincronizare specifică contabilităţii bazate pe costul istoric.L.L. nr. sunt conturi de rezultate. metoda de evaluare a stocurilor.C. totuşi are loc o uşoară creştere ale acestora. dar este utilă. ar putea fi uşurată prin prelucrarea automată a acestor date. Având în vedere cele de mai sus. mărimea amortismentelor incluse în cheltuielile de exploatare.34 Concluzii Rezultatul exerciţiului apare în contabilitatea patrimoniului ca efect al închiderii conturilor de cheltuieli şi de venituri care.R. Avem de-a face de un profit contabil a cărei mărime este denaturat din următoarele motive:     utilizarea metodei FIFO în evaluarea stocurilor. Simplex Auto S.R.C. O altă deficienţă majoră este neconducerea contabilităţii de gestiune. O altă deficienţă ce trebuie remarcată este forma de înregistrare contabilă. iar pe baza Centralizatoarelor sunt debitate conturile de cheltuieli. aşa cum s-a arătat. Înregistrarea cheltuielilor are loc prin înregistrarea documentelor primare în Centralizatoare. Simplex Auto S. conducerea contabilităţii de gestiune nu este obligatorie.C.R. Conform Legii contabilităţii. dispune de un număr mare de salariaţi şi pentru obţinerea produselor finite foloseşte un volum mare de materii prime şi materiale. Constatări şi deficienţe privind evidenţa şi organizarea contabilităţii cheltuielilor la S.500/ 1994. la calcularea profitului se ajunge la un rezultat ireal. Simplex Auto S. pe care le adaptează posibilităţilor de lucru ale calculatoarelor electronice. Acest lucru este posibil de realizat datorită faptului că societatea dispune de o staţie. fiind considerată în . se ajunge la concluzia că rezultatul exerciţiului nu reflectă strict realitatea. un oficiu de calcul. deoarece veniturile sunt exprimate în funcţie de preţul actual. ceea ce presupune un volum de muncă foarte mare. iar o însemnată parte a cheltuielilor sunt evidenţiate la costul istoric.L. Forma de înregistrare contabilă adaptată la echipamente moderne de prelucrare a datelor are în vedere aceleaşi formulare de lucru specifice formelor de înregistrare contabilă clasice. neefectuarea reevaluării mijloacelor fixe ce putea fi făcută pe baza H. Analizând rezultatele financiare ale S. Datorită faptului că S. pe perioada 2000 2001 s-a observat că indicatorii de rentabilitate şi profitul sunt mici. necontabilizarea provizioanelor. Examinând modul de contabilizare a cheltuielilor. valoarea de evidenţă a mijloacelor fixe.

.82/ 1991 se precizează că evidenţa contabilă de gestiune este destinat în principal pentru înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii. contabilitatea de gestiune este acea care permite cunoaşterea contribuţiei fiecărui produs sau sector de activitate la rezultatele financiare ale intreprinderii. Informaţia furnizată de contabilitatea de gestiune este destinată intreprinzătorului care trebuie să răspundă la întrebarea cum să aloce şi să utilizeze resursele încredinţate de exterior pentru a construi performanţă. O. Ed. respectiv pe activităţi. prin analiza datelor contabilităţii interne. Contabilitatea financiară furnizează prin instrumentele sale principale de lucru (Bilanţ. lucrărilor executate şi serviciilor prestate. Universitarǎ. sau: informaţie-managementcontabilitate. faze de calculaţie etc. inclusiv a producţiei în curs. contabilitatea de gestiune furnizează informaţii asupra modului cum au fost obţinute rezultatele respective. precum şi calcularea costului de producţie al produselor fabricate. În „Regulamentul” elaborat de Ministerul Finanţelor pentru aplicarea Legii contabilităţii nr. Anexele la bilanţ) informaţii prelucrate unitar.. 2009 .35 fapt contabilitatea activităţii de producţie. secţii. Rezultă din cele de mai sus că. Bibliografie Bojian. Contul de rezultate. creşterea calităţii şi eficienţei activităţii unităţii are la bază ciclul: informaţie-decizie-acţiune-rezultate. În timp ce contabilitatea financiară prezintă doar rezultatul global.rezultate.Contabilitate financiarǎ a intreprinderii. decontarea producţiei.

06. . Silaşi Gr. M. Bucureşti 2003 Ristea. 231/26. C.. – Contabilitate financiară.G. Bucureşti. Bucureşti 2005 Istrate.U. C. Fundaţiei România de Mâine. 2004 Ristea.05. Economia Uniuni Europene: o poveste de succes? Ed.. Bucureşti. – Contabilitate aprofundată. ANEXE . Bucureşti. Ed.O. Bucureşti 2004. Ed.Bază şi alternativ în contabilitatea întreprinderii. Pop.G. Mărgăritar. C.. Bucureşti. Ediţia a şasea. Ed. republicată în M. 2001 Lepsey R.. M. Dumitru. 2002 Ristea. C. Ed. 2005. nr 401/19.2000 **** Legea contabilităţii nr. Pleşea. 2002 **** Legea nr.A. C. Reglementări contabile pentru agenţii economici. Dumitru. Economică. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.Fiscalitate ş contabilitate în cadrul firmei. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată . Chrystal K. Walsh C. Bucureşti. Teora.. Editura Economică. Polirom. 2008 Pântea. nr.01.36 Ionescu. 48/ 14.. Ecran Magazin. Braşov.2005 **** Ministerul Finanţelor Publice.. Bliu. Economică Bucureşti. . al României nr. – Contabilitate. Economică. – Contabilitate aprofundată. Economică. L. Economie . Ed. M.E. C. **** Economie. Economia pozitivă.Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale.2000 Ristea. 2005 Stiglitz J.Economie Politică. Tribuna Economică.Ed. P. Dacia. Bucureşti 2005 Ionescu. Universitarǎ. Ed. ş. Denos. M.. Ed. Ed. Bazele teoriei şi practicii contabile. nr. Ed. C Dubrulle. Ed. Ed.. Nordhaus W. .P. 1999 Nae. Iaşi. Cluj – Napoca. de Vest. – Noua contabilitate a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a microîntreprinderilor..Of. M. Bucureşti. 2000 Săcărin.Contabilitatea financiarã a întreprinderii. – Contabilitate financiară aprofundată.A. 2000 Laude E.M. Bucureşti.Contabilitate Aprofundatǎ.a. 2003 **** H. 82/1991.E.. Economică. 2003. Dumitru. P. – Contabilitate financiară.2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O. Samuelson P.G. . 2004 Pérochon. Universitară.Ed. D. Ed.G. Editura Economică. . D. Rollet Ph. A. L. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Fundaţiei România de Mâine.

4091) TOTAL: (rd. STOCURI 1.2 007 1 31. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. ACTIVE CIRCULANTE I.2675+2676+2678+2679-2966-2968) TOTAL: (rd.25 la 29) III.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+ +447+4482+4582+461+473-496+5187) 5.12.211+212-2811-2812-2911-2912) 2.2671+2672-2964) 3.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) 4.263-2962) 4.12.37 BILANT la data de 31. brevete.214-2814-2914) 4. Creante comerciale(ct. Productia in curs de executie (ct. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. Terenuri si constructii (ct. CREANTE (sumele care uremaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 20 21 81674 15803 62517 26374 22 23 24 118797 7356 223630 96534 6039 191464 1. Alte creante (ct. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Titluri sub forma de interese de participare (ct. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.265-2963) 6. Capital subscris si nevarsat (ct. Instalatii tehnice si masini (ct. Alte creante (ct. marci. drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. Investitii detinute ca imobilizari (ct.451-495) 3.12 la 17) ACTIVE IMOBILIZATE .2675+2676+2678+2679-29662968+4092+411+413+418-491) 2.233+234-2933) TOTAL: (rd. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct.201-2801) 2.261-2961) 2.231+232-2931) TOTAL: (rd. Produse finite si marfuri (ct. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 25 26 27 28 29 30 160113 0 0 19499 0 179612 210085 0 0 49309 0 259394 .06+11+19) B. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI CORPORALE 1. Alte instalatii. Concesiuni.203-2803-2903) 3.01 la 05) II. rd .2008 Formularul 10 Denumirea indicatorului N r.2071-2807-2907) 5.lei SOLD LA: 31.12. Sume de incasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct. Sume de incasat de laentitatile afiliate (ct. Fondul comercial (ct. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.20 08 2 A A.TOTAL (rd. utilaje si mobilier (ct.07 la 10) III.453+495) 4. IMOBILIZARI NECORPORALE 1. Materii prime si materiale consumabile (ct.20 la 23) II. licente.213-2813-2913) 3. Cheltuieli de constituire (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) 4. B .331+332+341+/-348-393-3941-3952) 3.2673+2674-2965) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 6391 0 55 6446 175556 434488 619 146281 756944 9306 0 0 0 0 0 9306 772696 0 0 48504 0 76288 124792 173972 391131 564 303138 868805 9639 0 0 0 0 0 9639 1003236 5.301+302+303+/308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398) 2.456-495) TOTAL: (rd. Cheltuieli de dezvoltare (ct.

PROVIZIOANE 1. Sume datorate institutiilor de credit (ct. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.161+1681-169) 2.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+381+441+4 423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193 +5194+5195+5196+5197) 44 29451 TOTAL: (rd.1511+1512+1513+1514+1518) TOTAL PROVIZIOANE: (rd. CAPITAL SI REZERVE I. Actiuni detinute la entitatile din cadrul grupului (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+ +5191+5192+5198) 3.48 la 55) H. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.TOTAL (rd.419) 4.104) 56 57 58 59 60 61 62 63 147401 233670 0 0 0 0 6751 631 7382 198818 259922 0 0 0 0 5390 106 5496 64 65 66 67 68 354696 0 0 354696 0 354696 0 0 354696 0 .401+404+408) 5. PRIME DE CAPITAL (ct. CAPITAL -capital subscris varsat (ct. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. Efecte de comert de platit (ct.1662+1686+2692+4521+4528) 8. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.24+30+33+34) 35 405072 C. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.401+404+408) 5.furnizori (ct.403+405) 6.5112+5121+5124+5125+5311+5314+ +5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) 34 1806 ACTIVE CIRCULANTE . Sume datorate etitatilor afiliate (ct.furnizori (ct.1515) 2. ACTIVE CIRCULANTE.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3.1663+1686+2692+453) 26375 780415 -325332 672514 48 49 50 51 52 53 54 55 0 46980 0 39289 0 0 0 0 58706 0 2398 0 0 0 7.61+62) J.131+132+133+134+138) -Venituri inregistrate in avans (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088593-595-596-598+5113+5114) 32 24 TOTAL: (rd.501-591) 31 0 3.19+46-61) 47 562247 G.1015) TOTAL: (rd. Alte datorii. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 1.471) 36 23750 D. Sume datorate privind interesele de participare (ct. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. CHELTUIELI IN AVANS (ct.1663+1686+2692+453) 0 24 24 4240 455122 67 0 410923 110110 233007 0 0 0 37 38 39 40 41 42 43 0 321844 84120 196474 0 0 0 8. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.161+1681-169) 2.57+59) I.1516) 3. VENITURI IN AVANS -Subventii pentru investitii (ct. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1012) -capital subscris nevarsat (ct. Alte datorii. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. Alte investitii pe termen scurt (ct.419) 4.35+36-45-62) 46 -203698 F.1011) -patrimoniul regiei (ct. Datorii comerciale .64 la 66) II.1661+1685+2691+4511+4518) 7. inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.37 la 44) 45 631889 E.31+ 32) 33 24 IV. inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.472) TOTAL: (rd. Efecte de comert de platit (ct. Sume datorate entiatilor pe baza de interese de participare (ct. Alte provizioane (ct. Provizioane pentru impozite (ct.403+405) 6.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+50 9+5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. Datorii comerciale .38 1.

1) Cheltuieli (ct.7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE .603+604+606+608) b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.117) Sold D (ct.200 8 1 1442065 1412735 29330 0 0 124832 65537 3735 27018 1532113 789130 24519 296187 27373 95668 71547 24121 74344 74498 2 173180 5 169652 1 35284 0 0 115029 119953 5801 9419 174210 1 956825 20530 337928 34156 109627 82074 27553 82226 82259 .109) TOTAL: (rd.TOTAL (rd. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.81+82) 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 490049 6430 0 0 8054 0 14484 0 535799 22643 0 22643 323430 0 323430 487586 6843 0 4804 8044 0 19691 0 538200 8779 0 413 332139 0 332139 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C (ct.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.1061) 3. rd. Rezerve statutare sau contractuale (ct.129) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.605-7413) c) Cheltuieli privind marfurile (ct. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) Sold C (ct.721+722) 4. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.7411) 2.02 la 05) Productia vanduta (ct.16+17) a) Salarii (ct.01+06-07+08+09) 5.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.6811+6813) B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .707) Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.12.67+68+69+75+76-77+78-79-80) Patrimoniul public (ct.121) Sold D (ct.70 la 73-74) V.607) 6. Cheltuieli cu personalul (rd.lei Realizari in perioada de raportare 31. Alte venituri din exploatare (ct. Cifra de afaceri neta (rd.39 III. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii (ct.711) -Sold C si a prouctiei in curs de executie -Sold D 3. Rezerve legale (ct. Variatia stocurilor de produse finite (ct.1063) 3. A 1.2008 Formularul 20 Denumirea indicatorului Nr.105) IV. REZERVE 1.621+641-7414) b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.1016) TOTAL CAPITALURI (rd.645-7415) 7.19-20) a.12.1068) Actiuni proprii (ct.766) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. Alte rezerve (ct.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.12.117) VI.121) Repartizarea profitului (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vanzarea marfurilor (ct.1065) 4.2007 31.

1.Profit (rd.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE . Cheltuieli cu alte impozite.Profit ( rd. Cheltuieli cu despagubiri.Pierdere (rd. venituri obtinute de la entitatile afiliate 10.42-49) .Pierdere (rd.Venituri (ct.6812) .663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE .3.58-59) .10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd.22-23) b.55-54) VENITURI TOTALE (rd. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI FINANCIAR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 154 -827 18434 19261 175635 158426 4512 12697 0 0 0 0 1482029 50084 0 437 0 0 0 99 0 40809 41345 0 0 0 27638 0 41148 68786 0 27441 22643 0 0 0 0 0 1573458 1550815 22643 0 0 33 -2214 19664 21878 183617 167169 4201 12247 0 0 0 0 172269 5 19407 0 515 0 0 0 419 0 67078 68012 0 0 0 389134 0 39727 428861 0 360849 0 341443 0 0 0 0 181011 3 215155 6 0 341443 0 .Pierdere (rd.Venituri (ct.635) 8.25 la 28) 8. Venituri din interese de participare (ct.43+46+48) REZULTATUL FINANCIAR . Cheltuieli extraordinare (ct.40 a. Venituri extraordinare (ct.TOTAL (rd.TOTAL (rd.Cheltuieli (ct. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.35+37+39+41) 12. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA . venituri obtinute de la entitatile afiliate Alte venituri financiare (ct.30-31) .786) 13.32+49+55) REZULTATUL BRUT: .49-42) 14.698) 20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.2) Venituri (ct. donatii si activele cedate (ct.44-45) .7813+7815) 7. Cheltuieli privind dobanzile (ct. REZULTATUL CURENT: .658) Cheltuielile privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.2) Venituri (ct.32-10) 9. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.Profit (rd.754+7814) 8.10+42-32-49) . venituri obtinute de la entitatile afiliate 11.10-32) .7611+7612) -din care.1) Cheltuieli (ct.666) Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.Cheltuieli (ct.686) .771) 16.11 la 15+18+21+24+29) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: .2.54-55) .59-58) 18. in cadrul grupului Alte cheltuieli financiare (ct.Pierdere (rd.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.666-7418) -din care.TOTAL (rd.766) -din care. Alte cheltuieli de exploatare (rd.Pierdere (rd. Venituri din dobanzi (ct. taxe si varsaminte asimilate (ct.32+49-10-42) 15.7617+762+763+764+765+767+768+788) VENITURI FINANCIARE .611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 8.Profit (rd.654+6814) b.671) 17.Profit (rd.7611+7613) -din care.591) 19.

fixe de nat. animalelor si plantatiilor Amortizarea mijl. de nat. Mobilier. utilaje Amortizarea mf.OI echipamentelor tehnologice Amortizarea echipamente tehn. birotica Titluri de participare detinute la filialele din cadrul grupului Creante imobilizate Alte creante imobilizate Garantii de buna executie Amortizari privind imobilizarile necorporale Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea instalatiilor. ob. OI ap. de nat. de inv. utj si inst de lucru Aparate si instalatii de masurare. de inv.2008 Rulaje preceden te debit 0 0 0 0 0 0 25813 4 37935 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176034 448124 3551 131250 131250 31334 9299 22035 93696 9035 84661 372111 2474 369637 credit 20530 34391 34391 7186 4106 3080 25813 4 45712 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total rulaje debit 0 0 0 0 0 0 17603 4 59492 2 3551 13125 0 13125 0 31334 9299 22035 93696 9035 84661 37211 1 2474 36963 7 credit 20530 34391 34391 7186 4106 3080 25813 4 63748 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 debit 0 0 0 0 0 0 0 0 3551 13125 0 13125 0 31334 9299 22035 93696 9035 84661 37211 1 2474 36963 7 Sold initial Cont 1012 105 1051 106 1061 1068 117 121 208 211 2111 2131 2131 1 2131 2 2132 2132 1 2132 2 2133 2133 1 2133 2 Descriere Capital subscris varsat Diferente din reevaluare Diferente din reevaluarea terenurilor Rezerve Rezerve legale Alte rezerve Rezultatul reportat Profit si pierdere Alte imobilizari necorporale Terenuri si amenajari de terenuri Terenuri Echipamente tehnologice (Masini utilaje si instalatii de lucru) Mf.41 . ob.aparatura birotica. de nat. Aparate si inst de mas. aparatura.. ctrl si reglare Mijloace de transport Mf.Profit (rd.61+62+63-60) 64 65 22643 0 0 341443 Anexa 3. masini. de nat.de nat. control si reglare Mf. si instalatiilor de Debit 0 0 0 0 0 0 17603 4 59492 2 3551 13125 0 0 31334 0 0 93696 0 0 37211 1 0 0 Credit 20530 34391 0 7186 0 0 25813 4 63748 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 debit Rulaje credit 0 0 0 0 0 0 0 59492 2 0 0 0 3277 3277 0 0 0 0 0 0 0 Sold credit 20530 34391 34391 7186 4106 3080 82101 42566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 2141 2142 261 267 2678 2678 1 280 2808 2813 2813 1 2813 11 2813 2 32728 0 0 47695 13197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3551 0 29950 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9548 249 1105 1393 32728 16672 16055 47695 13197 13197 13197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3551 3551 29689 5 5127 12459 10678 32728 16672 16055 47695 13197 13197 13197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3551 3551 29950 5 5295 12636 10678 32728 16672 16055 47695 13197 13197 13197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3551 3551 29950 5 5295 12636 10678 . de inv. ob.60-61-62-63) . mijloacelor de transport. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Mf. Mijloace de transport Mobilier.Pierdere (rd. Echipamente tehnologice masini. ob. de inv.12.Balanta la 31.

salarii datorate Personal . ob. control si reglare Amortizarea ap.1 409 4092 4092 1 411 4111 4111 1 419 4191 419F 421 423 431 4311 4311.ajutoare materiale datorate Asigurari sociale Contributia unitatii la asigurarile sociale Contrib.ang. de nat. de inv.inst. mf. 1 4311 1 4311 2 4312 4313 4314 437 4371 4372 4373 441 442 4423 4426 4427 444 masurare.creditori Clienti-creditori interni Clienti-creditori cu factura Personal . Amortizarea altor imob.42 2813 21 2813 3 2813 31 2814 2814 1 2814 2 302 3024 3028 303 371 401 4011 4012 404 404.pt accid de munca si boli prof Contributia unitatii la asigurarile sociale Contrib pt concedii si indemnizatii Contributia personalului la asigurarile sociale Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Ajutor de somaj Contributia unitatii la fondul de somaj Contributia personalului la fondul de somaj Contributia angajatorului la fondul de garantare Impozitul pe profit Taxa pe valoarea adaugata TVA de plata TVA deductibila TVA colectata Impozitul pe venituri de 0 0 0 0 0 0 47030 0 0 908 38082 8 19158 8 0 0 3900 46782 55347 0 0 57189 5 0 0 4311 0 0 57074 1229 15719 13746 0 0 0 0 0 0 1072 0 0 0 3920 11890 6 0 0 0 7278 0 0 0 26463 0 0 47030 0 0 906 94484 41675 4 0 0 8607 25777 1 0 0 0 49289 6 0 0 22498 0 0 69878 1130 19603 16998 0 0 0 0 0 0 1302 0 0 0 3920 19204 0 0 0 0 10252 0 0 0 0 0 0 47030 30016 17014 802 60759 19158 8 13146 8 60120 3900 46782 1151 1151 1151 45329 0 45329 0 45329 0 4311 4311 0 57074 1229 15719 13746 269 13477 0 7487 4055 4177 1072 482 398 192 3890 11890 6 19500 27032 72374 7278 460 6263 78 666 252 414 47030 30016 17014 906 94484 22650 8 17064 3 55866 3900 0 0 0 0 49289 6 49289 6 49289 6 18511 18511 0 55648 1130 11755 11669 109 11178 382 5681 2949 3125 717 285 294 138 3920 14474 8 45342 27032 72374 6675 0 0 0 0 0 0 33136 21433 11703 838 350137 102797 82219 20578 3900 0 54537 54537 54537 368971 368971 368971 4311 4311 0 39236 836 7848 6169 194 5975 840 3664 2060 2124 585 289 200 96 3920 66080 10500 15605 39974 4673 79717 18685 4 2059 26241 12980 13260 33136 21433 11703 838 57066 29733 0 27391 6 23414 8607 25777 1 0 0 0 26259 4 26259 4 26259 4 8298 8298 0 52547 1130 15779 13141 269 13477 235 7487 4055 4237 1071 482 398 191 3920 12724 1 71662 15605 39974 8592 0 0 0 0 0 0 47030 30016 17014 908 38082 8 19158 8 13146 8 60120 3900 46782 55347 55347 55347 57189 5 57189 5 57189 5 4311 4311 0 57074 1229 15719 13746 269 13477 840 7487 4055 4177 1072 482 398 192 3920 11890 6 19500 27032 72374 7278 79871 18894 2 2085 26463 13064 13398 47030 30016 17014 906 94484 41675 4 35425 0 62504 8607 25777 1 0 0 0 49289 6 49289 6 49289 6 22498 22498 0 69878 1130 19603 16998 303 17153 382 9345 5009 5249 1302 574 494 234 3920 19204 0 92635 27032 72374 10252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28634 5 0 0 0 0 0 55347 55347 55347 78999 78999 78999 0 0 0 0 99 0 0 0 0 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79871 18894 2 2085 26463 13064 13398 0 0 0 0 0 22516 6 22278 2 2384 4706 21099 0 0 0 0 0 0 0 18187 18187 0 12804 0 3884 3252 34 3676 0 1858 954 1072 230 92 96 42 0 73135 73135 0 0 2974 . de inventar Amortizarea altor imobilizari corporale Am.debitori Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari Furnizori-debitori interni pentru prestari de servicii si executari de lucrari Clienti Clienti Clienti interni Clienti . de nat ob.control si reglare Amortizarea mijloacelor de transport Amortiz mijl de tr.de masurare. corporale Materiale consumabile Piese de schimb Alte materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Marfuri Furnizori Furnizori interni Furnizori externi Furnizori de imobilizari Furnizori de imobilizari Furnizori .

taxe si varsaminte asimilate Comision camera de munca Alte datorii si creante cu bugetul statului Alte datorii cu bugetul statului Sume datorate asociatilor Asociati . Dobanzi si penalitati datorate catre Bugetul de Stat Consolidat Fonduri speciale . 4 5121 2 5121 5 5121 6 5121 8 5124 5124 2 5124 4 5124 8 519 5191 5198 531 5311 581 602 6022 6024 6028 603 604 604.conturi curente Dividende de plata Debitori diversi Creditori diversi Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarificare Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti Conturi la banci in lei LEUMI BANK cont curent RO29 BCR.43 natura salariilor 444.consum Cheltuieli privind energia si 0 0 1033 0 0 0 575 0 188 0 10480 0 0 37484 50620 0 23722 0 0 0 46150 9 0 0 0 0 0 97652 0 0 0 34256 0 0 25347 7 0 29591 3 52897 0 0 0 906 2299 434 13523 0 0 1033 0 0 0 580 0 188 0 93481 0 37484 0 42513 4748 48827 0 16090 43919 8 0 0 0 0 0 97400 0 0 0 10704 3 0 0 25146 4 0 29591 3 52897 0 0 0 906 2299 434 13523 1604 5674 1033 1003 30 30 575 575 188 188 10480 0 10480 0 37484 0 0 3935 0 0 0 46050 7 23072 7 0 18965 3 0 40127 97617 54922 8399 34296 34256 31111 3145 25280 2 25280 2 29591 3 52897 5219 30016 17663 906 2299 434 13523 1096 5579 1033 1003 30 30 417 417 188 188 52483 52483 0 0 0 4748 1648 0 0 43919 8 20940 8 0 18971 4 0 40076 97400 54710 8433 34257 3145 0 3145 25146 4 25146 4 29591 3 52897 5219 30016 17663 906 2299 434 13523 548 4125 707 677 30 30 288 288 48 48 71500 71500 37484 50620 0 22802 0 0 0 229738 121177 0 81796 0 26782 45880 14357 8433 23089 23045 20763 2282 142462 142462 144741 36479 3259 21433 11787 838 1211 434 9459 1644 6948 707 677 30 30 450 450 48 48 93481 93481 37484 0 42513 3964 58587 0 16090 22692 4 11844 2 17 81775 0 26707 45744 14265 8433 23046 10618 0 10389 8 2282 13698 4 13698 4 14474 1 36479 3259 21433 11787 838 1211 434 9459 1604 5674 1033 1003 30 30 575 575 188 188 10480 0 10480 0 37484 50620 0 23722 0 0 0 46150 9 23160 2 0 18978 3 0 40141 97652 54922 8433 34296 34256 31111 3145 25347 7 25347 7 29591 3 52897 5219 30016 17663 906 2299 434 13523 1644 8608 1033 1003 30 30 580 580 188 188 93481 93481 37484 0 42513 4748 48827 0 16090 43919 8 20940 8 17 18971 4 0 40076 97400 54710 8433 34257 10704 3 10389 8 3145 25146 4 25146 4 29591 3 52897 5219 30016 17663 906 2299 434 13523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11319 11319 0 50620 0 18974 0 0 0 22311 22194 0 68 0 65 252 213 0 39 0 0 0 2013 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2934 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 42513 0 48827 0 16090 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 72787 72787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . cu mat.4 446 4461 4468 4468 1 447 4472 448 4481 455 4551 457 461 462 4711 472 473 491 5121 5121.3 444.card BCR lei LEUMI BANK card ALPHA BANK-cont curent RO43 BUCU 1413 0235 2511 RO Conturi la banci in valuta BC-USD ct curente LEUMI BANK bank-USD LEUMI BANK EURO ro13 dafb 1086 086a e676 eu03 Credite bancare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt Casa Casa in lei Viramente interne Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli privind combustibilul Cheltuieli privind piesele de schimb Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Cheltuieli privind materialele nestocate Chelt. si varsaminte asimilate Taxe vamale Alte impozite taxe …. nestoc.1 605 Impozit pe salarii sect 3 Impozit pe salarii sect 4 Alte impozite taxe.

Amortiz.2 635 641 645 6451 6452 6453 6455 6456 6458 658 6581 1 6588 6588 1 665 666 6811 2 691 704 707 765 766 Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Cheltuieli cu redeventele.. Corporale Cheltuieli cu impozitul pe profit Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din vinzarea marfurilor Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobinzi 47454 5465 58978 3003 4210 417 156 0 6606 3813 44110 450 1999 55682 15041 0 0 0 0 0 0 30 188 0 351 1529 3145 10214 3890 59774 31949 4 84 1 50954 20 47454 5465 58978 3003 4210 417 156 0 6606 3813 44110 450 1999 55682 15041 0 0 0 0 0 0 30 188 0 351 1529 3145 10214 3890 59774 31949 4 84 1 50954 20 47454 5465 58978 3003 4210 417 156 156 6606 3813 44110 450 1999 55682 15041 11178 280 2954 382 138 109 30 188 30 351 1529 3145 10214 3890 59774 31949 4 84 1 59637 19 47454 5465 58978 3003 4210 417 156 156 6606 3813 44110 450 1999 55682 15041 11178 280 2954 382 138 109 30 188 30 351 1529 3145 10214 3890 59774 31949 4 84 1 59637 19 23930 2400 32263 1501 3605 287 115 115 4494 1724 7057 450 312 38351 10095 7502 188 2000 235 95 75 30 48 30 0 1356 2282 7381 3890 31574 167409 4 0 23930 2400 32263 1501 3605 287 115 115 4494 1724 7057 450 312 38351 10095 7502 188 2000 235 95 75 30 48 30 0 1356 2282 7381 3890 31574 16740 9 4 0 58773 86 47454 5465 58978 3003 4210 417 156 156 6606 3813 44110 450 1999 55682 15041 11178 280 2954 382 138 109 30 188 30 351 1529 3145 10214 3890 59774 31949 4 84 1 84595 66 47454 5465 58978 3003 4210 417 156 156 6606 3813 44110 450 1999 55682 15041 11178 280 2954 382 138 109 30 188 30 351 1529 3145 10214 3890 59774 31949 4 84 1 84595 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22444 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22444 17 TOTAL 5877386 . cu serv exec de terti Cheltuieli cu alte impozite. Penalitati Alte cheltuieli de exploatare LEASING Alte chelt.1 613 622 623 6232 626 627 628 628. reclama si publicitate Cheltuieli de protocol Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Alte chelt. taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Contributia unitatii la asigurarile sociale Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Contributia angajatorului concedii si indemnizatii Contributia angajatorului la fondul de garantare Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Alte cheltuieli de exploatare Despag. de exploatare ALIM Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuieli privind dobinzile Chelt.44 apa 607 611 612 612. locatiile de gestiune si chiriile Chelt. evreeasca Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli pentru protocol. chirie comunit. Amenzi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->