PAKIKIPAGPAKIKIPAG-UGNAY SA MGA TSINOBatay sa mga kasulatan,ang Pilipinas at Tsina ay may kalakalan na noon pa mang ikaika-9 na dantaon.

‡Nakilala ng mga Tsino ang katapatan ng mga Pilipino sa pakikipagkalakalan nila rito.

‡ Dumarating ang mangangalakal na Tsino sa Gulpo ng Lingayen,Look ng Maynila at Sulu.Ipinagpapalit ng mga Pilipino ang mga kalakal nila tulad ng ginto,perlas,kapok,abaka,pagong at bird¶s nest, sa seda,porselana,ganges(gong),payong at abaniko ng mga Tsino.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful