NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY Controller of Examination-Head Office BFT (AP)-VI Final result of session Jan-May- 2010

1 CEB/Non-CEB/CE/DE S. No. Centre Name of Student Core/Non-Core Credits 1 2 3 4 5 NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI Amishaa Arora Amit Bharti Anand Abhishek Ansuman Samal Apoorva Kohli Atul Kumar Singh Ayushri Singh Bhawna Disha Khati Himanshu Sukhwani Mahjabeen Ahmed Maitreyee Dasgupta Malvika Srivastava Medha Gautam Neha Mittal Neha Shokeen Piyush Patel Priyanka Sinha Pushneet Sahdra Rahul Kumar Riti Mehrotra BB B C C A CD C C CBCEB FGF NC 3 CCD D BA CC

2 CEB APPC C 3 C C C CBB CB-

3 CEB IPR NC 1.5 BCD C B B C B

4 CEB DCN C 2.5 A B C A A A AC

5 CEB ASSQC C 2.5 B C C CA A BB-

6

7

8

9 0 WT C 3.5 CBCBB A CC

10 0 AUTO-CAD NC 2 CC D CB A CC

11 0 Indu. Inter. In Textiles Sector NC 1.5 C CD CAA BC6.67 5.91 5.00 5.96 7.96 9.67 5.89 6.17 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS TWINNING PROGRAMME SGPA Result

NON-CEB NON-CEB NON-CEB CAP PM-IV JAVA C 2.5 A C CBAA C CC 2 C CCCB A C C NC 3 C CCC CA CC

BABBA BBC B BC C

BB B C ABCCB C CC-

B A A AA A B BA B BC

B A A BA AC C ABB C

C C C C AA CC A CC B-

AA B C CA CBA C BB-

A C AB C B BA ACC C

A B B CC A CA A CAB-

A AAABACC A C BB-

AC ACAACCABCA-

8.30 8.19 8.31 6.74 7.80 9.06 5.81 6.80 8.96 6.11 6.59 6.59

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

41 6.83 9.24 7.91 6.54 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in ASSQC 8.44 8.11 8.24 7.91 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS .94 4.31 6.31 6.24 9.69 6.22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU Saluja Shalvi Tirkey Sameer Pauriyal Shashank Kaushik Sujita Baruah Sushant Arora Swati Shukla Tanmoy Hazra Tushar Kumar Gupta Tusshar Kumar Tejaswita Abhijeet Kumar Amit Kumar Singh Angad Chawla Ankita Arora Anoop Paul Aparna.59 6. H Madhu Kumari Manish Kumar Mridul Kumar Srivastava Nidhi Jain Prabhat Kumar Pranav Ranjan Prem Sarojanand Priyamvada Singh Pulkit Arya Ravi Kumar BBC C CCD CCCA CB A C AB D ABBAC CAB B CCAC C C C BC C C C CCA BAAC A B A AA AA AA AA ACAA B- CAAC CB C BD D A CA A C A B C A C AA BC B CB CB A C B A AA BA BC BB ACA A CA C CA CC A C C C CACCA C CB BAC C C ACB C F AA CACCAC C ACCBCC CCA C- BCAB CA C ACC C CB A C A BAA BC B CC BC BCC A C- C B C B C B CC CB CCB B C C C CA ABC C CACCCC A C BC C B BACBB D B CAA BA BCA BCB C AC C BD C B C CABACBCCB BC CA A AACC A CC B C A C C C CCA C- BAAAC BD C CCC B AA CA C B A BCC C C A C CC BB C CC CABACB B A C D C AC AB A C A CBB D ABCD AAB 6.50 9.87 7.09 5.50 7.35 6.26 9. Gaurav Verma Jaideep Singh Jaspreet Singh Jeremy Charles Kiran.59 5.65 6.65 6.37 6.02 6.06 6.46 5.46 7.91 7. V.

65 5.00 9.61 7.98 8.00 9.02 7.98 6.74 9.53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR Ravi Rana Singh Rini Bankhwal Romel Chakma Sneha Sinha Surbhi Saini Tanvi Mishra Usha Kiran Barla Yogesh Prasad Abhimanyu Singh Akash Anand Amaresh Kumar Ankesh Dev Arpit Gupta Aryan Singh Chauhan Ayushi Fatehpuria Bhavya Gupta Dinesh Kumar Esha Gupta Himani Saini Jinal Shah Nandini Gaur Neil Dagar Nishant Thacker Preksha Sharma Rajil Mittal Ruchika Tripathi Satendra Prasad Burnwal Saumya Mehrotra Shruti Priya Shubham Singh Surbhi Taneja C C C A B A C AC AC BCC A B BA B C A C C BB B A C A B A AAC A A A A ACBCB C CAC C B CB B C ACB C C BCCC BB C A A A A BC C CA CC A A C A C A A C C A B A C A C BA C CCAC A CB C C CC C CA C C B C C A C BB BA CB C C A CCCABA B ACC CB C CAC CC C BAC CBC BC BBC A- BCCA C ACA CCC B AC A AC A CA A CAA C C AA CC A C CAA A AA C C C C C BCA A CACB A CAA B C A B C C A- B D D B BA C BC B D B CB A B D B CAA D AABA C A C CA- CC BA BA CAC C B BCB A A CA CAA CCC C A B B CC A C D CA C C CC B BCC C CA AD ACC A C B ABB AB C C A B C D AA C BCC C C CA CA A CA C A A CCA C C C C A CA 6.85 5.00 5.72 5.43 7.31 6.28 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS .81 8.20 5.17 5.94 6.85 6.80 8.22 6.43 6.54 7.63 8.13 7.41 7.59 5.69 5.67 9.39 8.98 9.

43 6.76 8.87 5.46 7.44 5.37 8.28 6.81 6.30 6.93 8.06 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS .76 6.35 5.31 8.96 6.84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD Swati Singh Vinay Kumar Singh Vineet Sharma Vishal Singh Rohan Jain Siddharth Negi Ravi Ranjan Kumar Abdul Qadir Khan Amit Kumar Anupreksha Kalra Anurag Kumar Verma Ashish Kumar Annepu Debajyothi B Devesh Kumar Falak Dua Himanshu Kumar Isha Garg Kritika Ranjan Lalit Kishore Singh Lovely Rani Mohd.17 8.46 5.98 9.37 5.24 4.93 8. Nawaz Khan Mukta Mittal Munda Karuna Haramohan Nanda Nandan Parija Piyush Gupta Prithu Kant Jha Priyanka Ohatker Purnima Rajani Kant Gautam Roma Singh Sahil Gogna C B ABCCA C C CC A BD ACA A CC CA D CBB CAD C C- AC CC CCACBB CBCC B C AAB C C C CABACC C C C- B CC B D CBC C C CA B CA CABCC C BD C C BC A CBD BCC C CC ACC CCA CCC CC C CC CC F CCC CB CC C- C CC C CCBAAA B A B C A BA A BB C A C C B AB A C A C C C CC CCBCC C B AAC C CAA BA B ACAAA CBCC C BC C B CCB C CC CA A CA BA A B A C A CCA A CB C B B BC B C CD D CC BCA A CBC AA C B A AD C C A D A C C B- B C C C CCC C A CBA C C B C B BCA C A CC C A CBCC C B CBCD C C C CCCA A CAC AA C A C B CC CA CAC C C A C C CCC A CC AC B A CA CA A CB CB D CB B D A D B A 7.11 7.69 6.56 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in DCN 6.74 5.11 8.91 6.26 5.93 5.00 6.

46 8.76 7.89 7.85 5.54 5.15 7.83 7.28 9.96 8.46 6.98 5.11 7.63 PASS PASS PASS TWINNING PROGRAMME CC B BBC B B B D B CB BC C ACA B AAC A B A A CCB CAC C C ACC CCB CB ACC CC CC C B C A CCACB C C AAD C D B C CC A C C B ABA A B A A B C A ABAB A BBBC AC CC B CAB B AC A BA A C C A CA A A A B C ACA A BC A CA A AAA A A A A CAA CB CC A ACCCABC AA C C BB B A A AB B- CC A B C CCA C CC B C AAC AC C AA C B A C A A CBA A CBC A CCA CBA C CC CA C C C BBAAA CCA B C B B A C CA CA A CC A CB C C C B A C C C D CA C B C C C BCA CC BA BBBCCABAAB C A- C CA C CC C C CCA D C A D C A CB B A C A A C BB 5.11 6.19 6.78 8.37 7.28 6.20 7.78 8.19 5.115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI Vaibhav Vega Chauhan Vipul Kumar Akriti Sharma Abhishek Kumar Singh Akash Singh Amit Mani Tripathi Ankit Sinha Anshumaan Tyagi Apoorv Kumar Sadh Avinash Kumar Aviral Srivastava Debabrata Sahana Jayant Kumar Kamal Kant Chowdhary Kishlaya Kaushik Mehul Arora Monika Chandra Navendhu Shekhar Paramvir Ahlawat Poornima Khandelwal Pritesh Kachhap Ritika Bansal Shailja Raina Shashank Johri Shiwam Rai Simar Pal Randhawa Vaibhav Bahl Shikhar Chatrath Kirti Awasthi Eeshanee Aishwarya C BC- C C B- C CC- C CC- BAC B B C- B C C BC C A C C- A C C B B C 7.85 6.09 7.96 9.93 9.13 7.89 7.50 6.35 5.02 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS .

54 5.02 5.70 5.146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI Atul Kumar Sumit Kumar Bharat Bhatt Anubhav Phatowali Chandra Pratap Singh Amit Kumar Tanwar Amrushaa P Annu Kumari Anupriya Pawar Anurag Sahay Arpit Kukreti Arpit Saxena Deepak Singh Deepika Dixit Ekta Sehgal Gaudham G ** Gautam Sharma Geetika Malhotra Hemant Pandey Kushagra Singhal Mary Eapen Moumita Sinha Biswas Neetesh Kumar Pallavi Srivastava Praveen Kumar Chakravarthy Praveen Pratap Praween Tiru Rakesh Rohan Dwivedi Shahneer C Nadaf Shweta Ravindra Joshi BD CD D B C A A CD ACA AA B A AA A A A A AB ABAC B- ACCF CC CC BCBB C BCBC BABC C B AC C CBA C C- A D CD CCCB BCD CD ABC C BC C BBC CD CCD C D C- A CCF CC CBC CF C CC CC C C CCC C C C C C C CC CC- A CC CCCC C C CF CCC CC CBCC C C BC CCCCCCC- A CCCCC AAB BCB C ACB ABC B A CB A CC CC CCA- B CCCCC B A B BCACB C CBBC C A BBA CCCBCCB- ACB D D BAB ABCBCAC ABCA A BCA B CC CC CD B- C CB CCCC BA C CA B B B ACBA BC BABCCCA BCC ACBB BCC A C C C BCACA C C CC A C C BCC CC C CC- A D D BBD BBA C CBCC C ACA CAAAC C D C CCAD A- 8.00 6.78 5.46 6.81 5.91 PASS PASS PASS Reexam in APPC DCN 5.04 5.54 7.56 7.67 7.87 6.93 8.70 4.54 6.31 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS .31 7.41 7.74 6.85 6.11 7.87 5.81 PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in DCN ASSQC 7.39 7.19 7.57 5.85 7.96 6.

39 6.65 7.02 6.46 9.24 8.19 9.69 7.61 7.37 9.69 8.89 7.91 5.72 8.07 6.09 7.20 7.31 8.83 5.22 5.78 5.19 7.69 9.37 7.67 6.177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA Snehal Kannaujia Sonakshi Saxena Sonal Saxena Suddhasree Ghosh Surendra Marandi Surya Bakshi Surya Prakash Taniya Dutta Uma Sindhwani Upasna Malhotra Aakriti Mathur Alok Ranjan Amit Kumar Amrita Arora Amrita som Ankita Biswas Ankita Guha Ashok Singh Bikash Pathak Chandan Kumar Kaushik Mitra Kunwar Aditya Manish Kumar Singh Prerna Shruti Priyanka Saha Rahul Anand Rishikesh Kumar Ritu Raj Sandeep Kumar Singh Sanghamitra Kalita Saurabh Davis Kujur A B A B BA A A A B B CCBC C CD C D BC C B C B D C C CC C C B BB A BBC C B BA A BB B B A A ABA A B A C A A B A- CBB BD AC AAB B CB ABBAC ACC AABBAC C B AB- C C A CCBC C BBA C AAAAA BA BB A A A A A C B BB C C C AC CBC BBB A CAA C BB C B CC AC A BA CC C C C C BAACA C ABCC CBA B C ACA C BCA BB C C BB AC- ABA ACBC AA AA CC A B AC CC CB A C A C A CC BCC C C ACCA D B BA AC BA C C B CC CCC A A CA CA BCB BC BC C A BAA BACC ABC AC C CC AAAB ACB AAC C CAC CB AB AA A CAA CB C CC CCB AA C A CBA BC B CAA C A C ABA A D CA BC BCBD A BBA B A D B CBC- 6.91 7.83 8.02 7.85 6.59 5.85 6.46 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS .

96 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Disclaimer Notice 1. the final result will be as per the official trascript issued by NIFT and the result communicated on the NIFT website should not be deemed to convey any discrepancy with the officially issued transcript. their result have been withheld and will be declared separately.46 7.24 8. While attempt has been made to ensure accuracy.Candidates whose result do not appear in the list.70 8.43 5.72 5. 2.208 209 210 211 212 213 214 215 216 KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA Saurabh Kumar Sinha Shayeri Haoladar Shreya Chakraborty Simron Kaur Arora Sonam Singh Sonika Siwach Soumita Goswami Sunit Rabha Tanuj Kujur BCCC BBD CC A BAC A A BCB- BBBB B B CCC B A AAB A B C C C B C A B A CCC- C B B A B C C CC CBBBA A C CC- CCA B ABC CC CB B AAACC C CBBAC C CBB- BB B A C A C CC- 6.20 7. .37 5.26 8.