You are on page 1of 4

LAPORAN SIMPULAN DAN IKATAN

Kumpulan : PPISMP SEM 3 BC/PJ/KS (1) Ambilan Julai 2009

Aktiviti / Program : Mempelajari teknik membuat simpulan dan ikatan

Tarikh : 26-08-2010

Hari : Khamis

Masa : 2.00 hingga 4.00 petang

Guru Penasihat : 1) Pn. Israh Bt Aripin

Mentor-mentor : 1) Kumpulan PISMP SEM 4 PJ

Mentor Kumpulan : Ibrahim Samsudin

Bilangan ahli yang hadir : 19 orang

Bilangan ahli kumpulan : 5

Nama Ahli Kumpulan :


1. Teo Wee Shen (ketua)
2. Chin Nyuk Ha
3. Lim Chiew Ying
4. Ng Kit Yin
5. Teh Zhi Xin

Laporan :

1) Aktiviti pembelajaran membuat simpulan dan ikatan bermula pada 26 Oktober

2010.

2) Aktiviti dijalankan selama 2 jam.

3) Mentor-mentor terdiri daripada kumpulan PISMP SEM 4 PJ.

4) Ahli-ahli yang melibatkan diri terdiri daripada kumpulan PPISMP SEM 3

BC/PJ/KS (1).

5) Secara purata, setiap kumpulan mempelajari 5 simpulan manakala kumpulan kami

mempelajari 6 simpulan.
LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Kegiatan yang dijalankan :


Senior-senior PISMP SEM 4 PJ mengajar teknik-teknik membuat simpulan dan ikatan.

Pencapaian :
Kegiatan telah dijalankan dengan lancar dan jayanya, sebanyak 6 simpulan telah ditunjukkan.

KUMPULAN TEO WEE SHEN

Bil Aktiviti Mentor Ahli Kumpulan

1. Ibrahim Teo Wee Shen (Ketua)


Samsudin Chin Nyuk Ha
Lim Chiew Ying
Ng Kit Yin
Teh Zhi Xin

Simpul Manuk
(ikatan yang senang untuk
dilonggarkan dan diketatkan)
2.

Ikatan Buku Sila


(ikatan yang biasanya digunakan oleh
ahli PBSM)
3.

Bunga Geti/Keti
(untuk menyambung 2 utas tali)
4.

Tindik Kasih
5.

Simpul Pulih
(memendekkan tali tanpa memotong)
6.

Simpul Himpit
(untuk menyambung 2 utas tali halus)

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


____________________ ______________________

(TEO WEE SHEN) (Pn. ISRAH BT. ARIPIN)

PPISMP SEM 3 BC/PJ/KS (1) PENSYARAH