You are on page 1of 5

Ngân hàng Chính sách - Phát triển (Nhà nước

)
Vốn Tên giao dịch
Tên ngân hàng điều lệ tiếng Anh, Cập nhật
STT website
tỷ đồng tên viết tắt đến

Ngân hàng
1 Chính sách Xã 15000 VBSP http://www.vbsp.org.vn/
hội Việt Nam
Ngân hàng Phát http://www.vdb.gov.vn/ (IT
2 10000 VDB
triển Việt Nam Forum http://vdbank.net)
Ngân hàng Đầu
3 tư và Phát triển 10.499 BIDV http://www.bidv.com.vn/
Việt Nam
Ngân hàng phát
triển nhà đồng
4 3000 MHB http://www.mhb.com.vn/
bằng sông Cửu
Long
Ngân hàng
Nông nghiệp và
5 21000 Agribank http://www.agribank.com.vn/ 28/07/2010
Phát triển Nông
thôn Việt Nam

[sửa] Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
Vốn điều
Tên giao dịch tiếng Anh, tên
STT Tên ngân hàng lệ website
viết tắt
tỷ đồng
Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung
1 1.112 CCF
ương

[sửa] Ngân hàng thương mại cổ phần
Vốn điều Tên giao dịch
Tên ngân Cập nhật
STT lệ tiếng Anh, tên website
hàng đến
tỷ đồng viết tắt
Ngân hàng Orient
1 Phương 3100 Commercial http://www.ocb.com.vn/ 1/8/2010
Đông Bank, OCB
Asia
Ngân hàng
2 7814 Commercial http://www.acb.com.vn 31/12/2009
Á Châu
Bank, ACB
Ngân hàng
3 3100 Dai A Bank http://www.daiabank.com.vn 19/07/2010
Đại Á

com.vpb. Ngân hàng DongA Bank.nab.com. 4 3400 http://www.vn/ 31/12/2009 Nam Á Ngân hàng 16 1000 NaViBank http://www.ficombank.com.com.vn/ 09/06/2010 Thương Việt Nam Ngân hàng 14 1000 KienLongBank http://www.abbank. 18 Nhà Hà 3000 http://www.vn/ 31/12/2009 Nam Việt Ngân hàng Việt Nam 17 4000 VPBank http://www.vn 31/12/2009 MSB Việt Nam Ngân hàng Kỹ 13 6932 Techcombank http://www.oceanbank.hdbank.seabank.com.com.com. 9 3000 http://www.vn/ 03/08/2010 Thịnh Vượng Ngân hàng Habubank.com.com.dongabank.msb.com.southernbank.com. 20 Phương 3049 http://www.vn 31/12/2009 Toàn Cầu Ngân hàng 11 1000 GiadinhBank http://www.kienlongbank.com. 12 Hàng hải 3000 http://www.Bank http://www.vn 31/12/2009 Gia Định Ngân hàng Maritime Bank.giadinhbank.vn/ 19/07/2010 PNB Nam .vn 31/12/2009 Đại Dương Ngân hàng 7 1000 FICOMBANK http://www.com.nasbank.vn 31/12/2009 Đông Á DAB Ngân hàng 5 Đông Nam 5068 SeABank http://www.vn/ 31/12/2009 HBB Nội Ngân hàng Phát Triển 19 3500 HDBank http://www.com.techcombank.gpbank.vn 31/12/2009 Á Ngân hàng 6 2000 Oceanbank http://www.navibank.vn 11/06/2010 Bắc Á NASB Ngân hàng 10 Dầu khí 2000 GP.habubank.vn/ 27/08/2010 Nhà TPHCM Ngân hàng Southern Bank.com/ 31/12/2009 Kiên Long Ngân hàng 15 1252 Nam A Bank http://www.vn 31/12/2009 An Bình Ngân hàng NASBank.vn 31/12/2009 Đệ Nhất Ngân hàng 8 3482 ABBank http://www.

30 1500 http://www.vn/ 26/07/2010 Việt Á VAB Ngân hàng BaoVietBank.com. 29 3000 http://www.com.vn/ 31/12/2009 Gòn Ngân hàng Sài Gòn 25 3000 Saigonbank http://www. Ngân hàng 22 Phương 2000 Western Bank http://www.vn/ 31/12/2009 Công Thương Ngân hàng Sài Gòn 26 9179 Sacombank http://www. EIB http://www.vietcombank.com.com.lienvietbank.tinnghiabank.vn 31/12/2009 Quân Đội MB.vn 01/04/2010 TMCP Ngoại .baovietbank.com.vib.mcsb.vn 14/04/2010 Tây Ngân hàng 23 4000 VIBBank.vietabank.com/ 28/05/2010 Thương Tín Ngân hàng 27 Sài Gòn.vn/ 01/9/2010 Hà Nội Ngân hàng Vietnam Tin 28 Việt Nam 3399 http://www.westernbank.vn 31/12/2009 Thương tín Ngân hàng Petrolimex 32 Xăng dầu 2000 Group Bank. SHB http://shb.eximbank.scb.com.com.com. 21 5300 http://www.vn 17/06/2010 Quốc tế Ngân hàng 24 TMCP Sài 3653 SCB http://www.pgbank.560.com.3500 SHBank.tpb. Ngân hàng Military Bank. http://www. VIB http://www.saigonbank.vn 19/07/2010 khẩu Ngân hàng 34 5160 LienVietBank http://www.vn/ 31/12/2009 Nghia Bank Tín Nghĩa Ngân hàng VietABank.vietbank.com.sacombank.vn 31/12/2009 Phong 36 Ngân hàng 13223 Vietcombank http://www.com.vn 1/3/2010 Petrolimex PG Bank Ngân hàng 33 Xuất nhập 10.vn 31/12/2009 Bảo Việt BVB Ngân hàng 31 Việt Nam 1000 VietBank http://www.096 Eximbank.net 1/9/2010 Liên Việt Ngân hàng 35 Tiên 1250 TienPhongBank http://www.

com.com/global- Doanh Nghiệp presence/vietnam. Vietnam Ngân hàng 2 Citibank Việt Citibank http://www.shinhanvina.hlb.vn/ 19/05/2010 Thương IncomBank) Việt Nam Ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt nam Vốn Tên giao dịch Stt Tên ngân hàng điều lệ tiếng Anh.htm .vn/ 02/06/2010 Đại Tín Ngân hàng VietinBank (tên Công 39 11252 cũ là http://www.db.com.vn/ Nam HSBC (Việt 3 3000 HSBC http://www.http://www.com.my/vn Việt Nam Limited - HLBVN Ngân hàng Đầu 7 tư và Phát triển 1000 BIDC Campuchia 8 Ngân hàng Ca-CIB http://www.citibank.vn Nam) Standard Chartered Bank Standard (Vietnam) 4 Chartered Việt 1000 http://www.hsbc.vn/ 13/11/2009 Phát Triển Mê Kông Ngân hàng 38 3000 TrustBank http://www.com/vietnam/ Việt Nam AG. tên Trang chủ tỷ VND viết tắt Deutsche Bank Deutsche Bank 1 http://www.standardchartered. Nam Standard Chartered Shinhan Vietnam Shinhan Việt 5 1670 Bank Limited .trustbank.com/vn/ Limited.ca-cib.vietinbank.vn/ Nam SHBVN Hong Leong Hong Leong Bank Vietnam 6 1000 http://www.com.com.com. thương Ngân hàng TMCP 37 3000 MDB http://mdb.

và Đầu Tư Crédit Agricole 10 Mizuho Tokyo- 11 Mitsubishi UFJ Sumitomo 12 Mitsui Bank 13 ANZ Việt Nam 2500 ANZ http://www.com.com.vn/ Thái USD .62.com/vietnam/vn/Personal/ Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam Vốn điều Tên giao dịch tiếng Stt Tên ngân hàng lệ Trang chủ Anh.5 triệu 4 VID Public Bank VID PB http://vidpublicbank.com.vn/ Nga USD Ngân hàng 64 triệu 3 SVB http://www.vn/ ShinhanVina USD 62. tên viết tắt Ngân hàng 100 triệu 1 IVB http://www.com.vn/ Indovina USD Ngân hàng Việt .indovinabank.anz.shinhanvina.20 triệu 5 VSB http://vsb.vrbank.com.5 triệu 2 VRB http://www.vn/ USD Ngân hàng Việt .