You are on page 1of 1

Programa d’activitats extraescolars curs: 2010/11

Activitats artístiques:

Taller d’ Art: Ona Esteban (Educadora de Psicomotricitat i Arts Plàstiques)


Taller de teatre: Ona Esteban
Taller de dansa: Dora Arias

ACTIVITAT CURS DIES HORARI MES € TRIMESTRAL


Material

Taller d’ Art P-3- P-4 -P-5 dilluns 13.30 a 14.30 h 17 € 6€


________________________________________________________________________________________
Taller de Dansa P-4 P-5 dijous 13.30 a 14.30 h 17 € 5€
________________________________________________________________________________________
Taller de Teatre 3r a 6è dimarts 17.00 a 18.00 h 17 € 5€

Dinamització de la Biblioteca: Minuts Màgics

ACTIVITAT CURS DIES HORARI MES €

Acollida estudi 2n a 6è dilluns/dimecres 17 a 18.30 h 19,50 €


─────────────────────────────────────────────────────────
Acollida ludoteca P-3 a 1r dimarts/dijous 17 a 18.30 h 19,50 €
─────────────────────────────────────────────────────────
Acollida estudi o ludoteca 1 dia setmana 17 a 18.30 h 12,00 €

Acollida matinal: Minuts Màgics

ACTIVITAT CURS DIES HORARI MES €

Acollida matinal tots dilluns a divendres 8.00 a 9.00 39 €


“ “ “ “ “ 8.30 a 9.00 29 €
Eventuals 3,50€ / hora

INSCRIPCIONS: Dirigir-vos a la secretària del centre.

INICI DE LES ACTIVITATS: a partir del 4 d’octubre menys acollida matinal que s’iniciarà el 7 de setembre i
activitat artístiques que s’iniciarà el 24 de setembre.

REQUISITITS D’ INSCRIPCIÓ: Fotocòpia amb dades bancàries per domiciliació de rebuts i inscripció
degudament omplerta.

PER MÉS INFORMACIÓ: ampamasclara@hotmail.es o 616311813

PER EL TALLER D’ART, PINTURA I DANSA : mínim 7 i màxim 12 alumnes.


PER DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA: mínim 8 alumnes per grup.