You are on page 1of 17

SULIT

SULIT
02/1
Bahasa Melayu
Penilaian Pertengahan Tahun
2009
1jam

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN


SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG 2009
TINGKATAN 1

BAHASA MELAYU
Kertas 1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan.


2. Jawab semua soalan.
3. Semua jawapan anda hendaklah dihitamkan pada kertas jawapan yang
disediakan.

KERTAS INI MENGANDUNGI 17 HALAMAN BERCETAK

[ Lihat sebelah
02/1 SULIT

Soalan 1 hingga Soalan 7

2 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1 Kertas-kertas di atas meja belajarnya ____________ apabila ditiup angin.

A berkeliaran
B betempiaran
C berterbangan
D bergelimpangan

2 Mak Limah menanam beberapa___________ serai di belakang rumahnya.

A ikat
B pucuk
C helai
D rumpun

3 “___________ pendapat saya, cadangan itu dikemukakan oleh saudara itu boleh
diterima pakai,” kata Encik Halim.

A Oleh
B Seperti
C Pada
D Dengan

4 Adunan ini perlu dikacau hingga _________ sebelum dibakar.

A serasi
B mampat
C padat
D sebati
5 Ayah menghadiahi ibu________ cincin pada hari ulang tahun perkahwinan mereka.

3 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

A sebuah
B sebutir
C sebentuk
D segelung

6 Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima


maklumat____________ orang ramai.

A dari
B oleh
C kepada
D daripada

7 “____________ , cantiknya baju kurung awak !” puji Salmah kepada temanya.

A Oh
B Hai
C Wah
D Aduh

Soalan 8 hingga Soalan 14

4 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan,
kesalahan itu telah ditanda dengan A, B, C, dan D.Tandakan sama ada A, B, atau C
jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan dalam ayat
berkenaan.

8 Sultan Melaka telah bertitah agar laksamana datang menemui baginda


A B
dibalai penghadapan . Tiada kesalahan.
C D

9 Para pengguna hendaklah mengikis sikap gopoh-gapah ketika di jalanraya


A B
untuk mengelakkan kemalangan. Tiada kesalahan.
C D

10 Kejadian buli yang berlaku di setengah sekolah tidak wajar dibiarkan


A
supaya mangsa mendapat pembelaan dan bantuan. Tiada kesalahan.
B C D

11 Empat belok rumah pangsa itu dijangka dapat diduduki selewat-lewatnya


A B
pada hujung ini. Tiada kesalahan
C D

12 Restoran Nelayan sentiasa dikunjungi ramai kerana berbagai jenis


A B
makanan ada dijual di situ. Tiada kesalahan.
C D

13 Beratus ekor ikan di dalam kolam itu telah dihanyutkan ke laut dalam

5 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

A B
kejadian banjir pada minggu lepas. Tiada kesalahan
C D

14 Kain songket tenunan benang emas ini dibeli oleh ibu semasa
A B
berkunjung ke Kuala Terengganu. Tiada kesalahan
C D

Soalan 15 hingga Soalan 17


Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul dan
tentukan bahawa anda telah memilih jawapan cadangan yang paling sesuai

15 I Bunyi enjin kereta yang kasar itu memecah kesunyian malam.


II Kain songket yang dibeli oleh Suriani murah kerana tenunannya kasar.
III Akibat terlalu kuat bekerja sejak muda, kedua-dua tapak tangan nenek
kasar.
IV Tindakan kasar pemain bola sepak itu dalam perlawanan menyebabkan
kad merah dilayankan kepadanya.

A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II, dan III sahaja
D II, III, dan IV sahaja

16 I Aliran muda merupakan tiang negara dan harapan bangsa.

6 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

II Golongan remaja gemar berfesyen mengikut aliran zaman.


III Kelas tambahan bagi pelajar aliran Sastera akan diadakan pada
minggu hadapan.
IV Aliran air longkang itu tersekat disebabkan banyak sampah dibuang ke
dalamnya.

A I, II, dan III sahaja


B I, II, dan IV sahaja
C I, III, dan IV sahaja
D II, III, dan IV sahaja

17 I Pasangan kembar itu berasa kesunyian setelah ibu bapa mereka


tinggal dunia.
II Para pelajar dikawasan pedalaman jauh tinggal dalam bidang teknologi
maklumat.
III Mereka sekeluarga tinggal di kawasan perumahan ini sejak dua puluh
tahun yang lalu.
IV Azreen tidak dapat membeli baju yang mahal itu kerana wangnya tinggal
beberapa puluh ringgit saja.

A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C III dan IV sahaja
D I , III , dan IV sahaja

Soalan 18 hingga Soalan 21

7 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

Sebahagian daripada ayat-ayat berikut telah digarisi. Bahagian yang bergaris itu
mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Jika
anda menganggap bahasa bahagian yang bergaris itu salah dan perlu diubah, anda
hendaklah menandakan A, B, atau C sebagai pilihan jawapan anda. Jika tiada
kesalahan, tandakan D.

18 Pengetua sungguh gembira apabila melihat pelajar yang berdisiplin dan


bersemangat waja.

A gembira bila melihat pelajar


B gembira bila memperlihatkan pelajar
C gembira apabila memperlihatkan pelajar
D gembira apabila melihat pelajar

19 Kerajaan berusaha untuk menangani masalah kurang infrastruktur di sekolah-


sekolah luar bandar dalam pelan pendidikan yang dilancarkan itu.

A menangani masalah mengurangkan infrastruktur


B menangani masalah terkurang infrastruktur
C menangani masalah kekurangan infrastruktur
D menangani masalah kurang infrastruktur

20 Para peserta ekspedisi itu berjalan mengikut kumpulan dengan berpandukan


kepada kompas.

A berpandu kompas
B berpandukan kompas
C berpandu pada kompas
D berpandu kepada kompas

21 Selain daripada pandai memasak, Juliana mahir menyulam pakaian.

8 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

A Selain pandai memasak


B Selain dari pandai memasak
C Selain pada pandai memasak
D Selain daripada pandai memasak

Soalan 22 hingga soalan 24


Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau maksud yang paling hampir
dengan ayat yang dicetak tebal.

22. Para pelajar yang belum membayar yuran sekolah diminta berjumpa
dengan pengetua bagi memohon penangguhan bayaran sehingga bulan
Mei.

A. Pengetua meluluskan permohonan pelajar-pelajar untuk menangguhkan


bayaran yuran sehingga bulan Mei setelah mereka menemuinya di
sekolah.
B. Pada bulan Mei, pelajar-pelajar diminta berjumpa dengan pengetua untuk
memohon penangguhan bayaran yuran sekolah.
C. Pembayaran yuran sekolah akan ditangguhkan sehingga bulan Mei kepada
pelajar-pelajar yang membuat permohonan melalui pengetua.
D. Pembayaran yuran sekolah akan ditangguhkan kepada pelajar-pelajar yang

berjumpa dengan pengetua sebelum bulan Mei.

23. Pelajar-pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum diberi sijil

penghargaan untuk mengiktiraf sumbangan mereka kepada sekolah.

9 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

A. Pihak sekolah mengiktiraf sumbangan pelajar-pelajar yang aktif dalam


kokurikulum dengan memberi sijil penghargaan kepada mereka.
B. Sijil pengiktirafan diberi kepada pelajar-pelajar yang aktif dalam kegiatan
kokurikulum kerana menghargai sumbangan sekolah kepada mereka.
C. Sijil penghargaan sebagai mengiktiraf sumbangan pelajar dalam aktiviti
kokurikulum ingin diberi oleh pihak sekolah.
D. Penghargaan daripada pihak sekolah perlu diberi kepada pelajar-pelajar
yang aktif dalam aktiviti kokurikulum.

24 Akhlak yang baik merupakan manifestasi jiwa yang murni.

A. Jiwa yang murni ialah gambaran perlakuan yang baik.


B. Jiwa yang murni sebati dengan akhlak yang sempurna.
C. Kemurniaan jiwa sentiasa bersama akhlak yang sempurna.
D. Kemurniaan jiwa tidak seiring dengan perlakuan yang sempurna.

Soalan 25 hingga soalan 27


Pilih ayat-ayat yang betul dan tentukan bahawa anda memilih jawapan yang paling
sesuai.

25 I Puan Salwa menghadiahkan sepasang cocok sanggul kepada ibunya


II Dia menjerit dengan sekuat hatinya sambil berlari kea rah saya.
III Murid-murid tidak dapat membayar pengorbanan guru mereka dengan
wang ringgit.
IV Isteri Mohd. Faisal hendak bersalin anak yang kedua.

A. I dan II sahaja.
B. I dan III sahaja.
C. III dan IV sahaja.

10 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

D. III dan IV sahaja.

26. I Puan Hani giat aktif menjual kuih-kuih tradisional menjelang hari raya.
II Tuan Hakim menjatuhkan hukuman mandatori terhadap peragut itu.
III Hafizah menuliskan surat untuk abangnya kerana tangan abangnya sakit.
IV Tetamu yang dialu-alukan oleh pengerusi itu siapakah?

A. I dan II sahaja.
B. II dan III sahaja.
C. II dan IV sahaja.
D. III dan IV sahaja.

27. I Budak-budak itu berlari lintang-pukang apabila disergah oleh Pak Murad.
II Sejak anak-anaknya bekerja, kehidupan Wak Aswadi semakin senang.
III Cik Sarimah menerangkan ke adiknya isi-isi karangan itu.
IV Pakaian-pakaian di kedai itu cantik-cantik belaka.

A. I dan II sahaja.
B. II dan III sahaja.
C. III dan IV sahaja.
D. II , III dan IV sahaja.

Soalan 28 hingga 30
Pilih jawapan yang paling sesuai bagi penyataan-penyataan yang berkaitan dengan
peribahasa di bawah ini.

11 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

28 Peribahasa “orang lain makan nangka, orang lain yang kena getah”
bermaksud

A. orang yang suka menyakiti orang lain.


B. seseorang yang sedang makan tanpa menghiraukan orang lain.
C. seseorang yang dituduh akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.
D. orang yang terlalu lapar.
“ Ayah tak boleh baca. Nah, kau bacalah!” katanya lalu disogokkan kepada Arif yang
cepat-cepat menariknya dari tangan Pak Zubir.
29 Arif membacabersungguh-sungguh
Cik Nozihan surat ringkas dan padat itu. Setelah
memujuk taukemendengar isi surat harga
kedai menurunkan itu , Pak
Zubir pun mengerutkan dahi. Dia berfikir dengan dalam. Setelah itu dia terlonjak dan
alat elektrik itu. Namun usahanya gagal kerana harga yang tercatat pada baju
matanya terbeliak.
itu ialah
“Oh, …………….
Usup! Surat ini dari Usup! Pak Usu kamu!”
“Pak Usu?”Arif kebingungan. Dia hairan melihat Pak Zubir mengukir
senyuman.
A. “Siapa Pak Usu tu, ayah?”
harga runcit.
“Usup, Namanya
B. harga pokok. Usup,”ujar Pak Zubir dengan nafas agak kencang. Mukanya
tiba-tibaC.
berseri.
harga mati.
Arif ternganga.
D. harga siling Dia tidak mengerti.Siapakah Usup ini?Surat itu ditatapnya
semula.Diulangnya membaca surat itu.
30. “Di nama
Hasni alamatnya,
menaruh Arif ?” tanya
hati terhadap HasbulPak Zubir
tetapi dengan
Hasbul gugup.
tidak melayannya kerana
“Di Seksyentelah
dia sendiri 17, mempunyai
Petaling Jaya.”
buah hati. Keadaan Hasni boleh disamakan
“Oh!”sambut Pak Zubir , tersenyum sambil mengeleng-geleng. “Aku tak sangka
dengan peribahasa
kau masih ingat pada aku, Usup. Aku tak sangka,” kata Pak Zubir lagi sambil
mengesatkan air jernih
A. dahulu yang
sayang tiba-tiba benci.
, sekarang menggenang di kelopak matanya.
Tetapi,
B. siapakah
bertepuk orang
sebelah yangtak
tangan bernama Usup ini? Pertanyaan itu masih
akan berbunyi.
terpampang di kepala
C. bagai Arif. Arif
aur dengan membiarkan dahulu ayahnya mengelap air mata.
tebing.
“Ayah, siapa
D. kuman di orangnya
seberang yang bernama
nampak , gajahUsup ini?” tak nampak.
di hadapan
Pak Zubir
Soalan 31 hingga memandang
soalan 35 tepat kepada wajah Arif setelah kelopak matanya kering.
“Dia
Baca petikan sepupu dengan
di bawah ayah. Dah dua
teliti puluh tahun
, kemudian ayahsoalan-soalan
jawab tak jumpa dia.Selama itulah dia
yang berikutnya.
meninggalkan kampung ini.”

( Dipetik dan
12 diubahsuai daripada cerpen [Lihat
“Pak Usu”
sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
karya Othman Rasul , antologi Sehijau Warna Daun,
Tingkatan 1, DBP )
SULIT

31. Apakah hubungan Pak Zubir dengan Usup?

A. Usup ialah adik ipar Pak Zubir yang buta semenjak kecil.

13 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

B. Usup ialah anak saudara Pak Zubir yang dihalau oleh Mak Gayah.
C. Usup ialah sepupu Pak Zubir yang telah meninggalkan kampung kerana
mahu hidup berdikari.
D. Usup ialah anak angkat Pak Zubir yang buta semenjak kecil.

32. Di manakah Pak Usup tinggal?

A. Seksyen 17 , Petaling Jaya.


B. Seksyen 15, Petaling Jaya.
C. Seksyen 17 , Shah Alam
D. Seksyen 12 , Shah Alam.

33. Apakah teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang dalam perenggan
kedua petikan di atas?

A. Anti klimaks
B. Monolog
C. Imbas kembali
D. Suspens

34. Siapakah pegarang cerpen ini?

A. Timah Baba
B. Othman Rasul
C. Shamsinor Shamsuz Zaman
D. Rejab F.I.

35. Berdasarkan petikan , nyatakan perwatakan Pak Zubir.

14 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

I Anak yatim piatu


II Bangga diri
III Penyayang
IV Mementingkan hubungan kekeluargaan

A. I sahaja
B. III dan IV sahaja
C. I , II dan III sahaja
D. I , III dan IV sahaja.

Soalan 36 hingga Soalan 40


Beberapa lamanya belajar itu, Amatlah ria di hati Qari,
Baca puisi di bawah ini dengan teliti.Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Khatamlah pelajaran satu per satu, Pulang ke rumah bagaikan lari,
Sukalah baginda bukan suatu, Membawa kunai pelbagai peri,
Dijamulah Qari makanan yang tertentu. Ditunjukkan kepada anak isteri.

Qari dikurniai banyaklah harta, SYAIR BADRUL ZAMAN


Ada sedia bersusun bertimbunan.
Hati di dalam amat sukacita, Maka bertambah mejelis nyata,
Melihatkan
Beberapa muridnya
lamanya khatamlah
demikian ada, nyata, Sebagai
Badar lenyapsetiap
menuntut dipandang
hari, mata,
Beberapa belajar
Diserahkan ilmu hikmat pun serta.
oleh baginda, Amatlah
Ilmu kasih
pelajaran duli mahkota.
pelbagai peri,
Akan Badar putera yang muda, Sebarang diajar oleh Qari,
Qari dijamu
Kepada segala
seorang Qari makanan,
syuhada. Beberapa
Lekas lama
didapat demikian
muda citra,
jauhari.
Serta juga diberi persalinan, Besarlah Badar mula perwira,
Kainbaginda
Maka baju mana berkenaan,
Badar yang mulia, Empathatinya
Kerana belas tahun
terlaluumurnya
terang, kira,
Ada sedia
Segera bersusun
belajar denganbertimbunan.
upaya, Amat sempurna
Pelajaran budi
dihafaz itu bicara.
sekarang,
Amatlah terang hatinya dia, Amatlah bijak muda yang garang,
Qari berasa
Belajar amatlah
pelajaran suka,
sehabis daya. Belajar ilmu banyak tak kurang.
Menerima kurnia sultan paduka,
Kembali bermohon dengan seketika,
Membawa kurnia pelbagai neka.

( Dipetik
15 dari Antologi Sehijau Warna Daun,
[Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang Tingkatan Satu , DBP ) SULIT
SULIT

36. Apakah tema syair di atas?

16 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

A. kesungguhan seseorang guru mengajar anak muridnya.


B. kepentingan ilmu dalam kehidupan harian.
C. menghormati putera raja yang rajin belajar.
D. memberi hadiah kepada guru yang banyak berjasa.

37. Pada rangkap 4 “ didapati muda jauhari”dalam puisi di atas bermaksud.

A. terang hati dan mudah menerima ilmu pengetahuan


B. mencari ilmu pengetahuan dengan bersungguh-sungguh.
C. orang muda hendaklah mencari ilmu pengetahuan
D. ilmu pengetahuan amat penting dalam kehidupan

38. Apakah keistimewaan Putera Badar dalam menuntut ilmu?

A. berketurunan raja
B. memiliki ilmu yang tiggi
C. mudah memahami ilmu yang diajar
D. mudah bergaul dengan rakan sepengajian

39. Rima akhir setiap rangkap syair ini ialah

A. a – b – a – b
B. a – a – a – a
C. a – b – b – a
D. a – a – b – b

40. Antara berikut, yang manakah merupakan perwatakan Putera Badrul Zaman?

17 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT
SULIT

I. Tampan
II. Berbudi pekerti
III. Tekun belajar
IV. Cerdik

A. I dan II
B. I , II dan III
C. I , III dan IV
D. I , II , III dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

18 [Lihat sebelah
02/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang SULIT