You are on page 1of 2

Data publicarii: 2003-06-01

Sarcina probei revine in primul rand reclamantului,
Tematica: Comercial
neavand relevanta conduita procesuala a paratului.
Nota: 0
Probe. Sarcina probei.

Sarcina probei revine in primul rand reclamantului, neavand relevanta conduita
procesuala a paratului.

Prin sentinta civila nr.20.674/1999, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a respins, ca
neintemeiata, actiunea formulata de reclamanta S.C.?T.A.? ? Ploiesti 1 S.A., prin care s-a
solicitat obligarea paratei S.C. ?U.T.? ? S.R.L. la plata sumelor de 160 USD, c/val.
transport international de marfuri, 160 dolari USD, dobanda comerciala, precum si a
cheltuielilor de judecata aferente litigiului.
Prima instanta a retinut ca reclamanta nu a dovedit, in conditiile prevazute de art.1169
C.civ., temeinicia pretentiilor banesti deduse judecatii, neproband efectuarea
transportului, respectiv plata partiala efectuata de parata in contul prestatiei pretins
executate.
Tribunalul Bucuresti ? sectia comerciala, prin decizia civila nr.172/2000, a respins, ca
nefondat, apelul promovat de reclamanta impotriva sentintei fondului, apreciind ca
dovezile administrate in aceasta cale de atac, au fost insuficiente, neputand proba ca
intimata datoreaza suma de 160 USD, cu titlul de taxe supratonaj, respectiv dobanda
comerciala aferenta, cu o valoare egala cu debitul principal.
Instanta de apel a constatat ca mentiunea inserata pe verso-ul scrisorii de transport ?
CMR ? privind facturarea separata a sumei de 160 USD poarta o semnatura
indescifrabila, neputand a se identifica cui apartine si faptul ca nu s-a probat comunicarea
catre partea adversa a facturii anexate in sustinerea pretentiilor, respectiv acceptarea sau
refuzul acestui document de plata, nefiind dovedit nici capatul de cerere privind plata
dobanzii comerciale.
Impotriva deciziei civile nr.172/2000 a declarat recurs reclamanta S.C. ?T.A.? ? Ploiesti 1
? S.A., criticile formulate vizand nelegalitatea si netemeinicia acesteia.
S-a invederat ca, prin actele anexate in primele doua faze procesuale, respectiv comanda
de transport si C.M.R., reclamanta a dovedit executarea transportului.
S-a aratat ca s-a probat neachitarea debitului de 150 USD - reprezentand taxe de
supratonaj cu factura FM nr.503087/19.04.1996, comunicata intimatei debitoare, si prin
notificarea debitului catre aceasta societate comerciala.
S-a evidentiat de recurenta reaua-credinta a pratei?intimte, care nu s-a prezentat la nici
unul din termenele de judecata fixate, solicitandu-se in final admiterea actiunii, astfel
cum a fost formulata, cererea de dobanzi fiind motivata pe dispozitiile art.43 C.com.,
respectiv O.G. nr.9/2000.
Examinand actele si lucrarile cauzei, in raport de motivele invocate in sustinerea
recursului, Curtea de Apel Bucuresti a constatat ca neintemeiate criticile formulate.
In conformitate cu dispozitiile art.1169 C.civ., dovedirea temeiniciei pretentiilor banesti
deduse judecatii revine initiatorului actiunii, respectiv reclamantei, neavand relevanta
conduita procesuala a paratei, respectiv neprezentarea acesteia in cursul judecatii.
Inscrisurile anexate in sustinerea cererii de chemare in judecata, pe parcursul primelor
doua faze procesuale, inclusiv in recurs, nu dovedesc decat emiterea unei comenzi de

70/2000 . indicata de recurenta la 2000 USD. Nu s-a dovedit ca. in mod justificat.com. instanta de apel. Nu se poate retine notificarea debitului. ori refuzata la plata. din cuprinsul mentiunii existente pe verso-ul C.. fara a fi atasata traducerea in limba romana. In aceleasi conditii nu a fost probata nici cererea de plata a dobanzii comerciale. respectiv comunicarea catre partea adversa in litigiu. nefiind depus nici macar modul de calcul al acestor pretentii. Nu s-a probat ca acest inscris a fost comunicat partii adverse.503087/19.46 C. nr.04. Sectia comerciala. ele fiind redactate in limba ungara. Astfel. in afara valorii prestatiei.catre intimata-parata. Obligatia de plata nu a fost dovedita in conditiile art.R. Celelalte inscrisuri anexate in recurs nu au putut fi luate in cnsiderare. atat timp cat nu s-au probat semnatarul si calitatea persoanei care a inserat aceasta mentiune. Curtea de Apel Bucuresti. respectiv semnatura reprezentantului recurentei-reclamante. nefiind acceptata de catre intimata-parata.1996. decizia nr.M. nu a putut retine realitatea debitului principal. atestat de institutia bancara competenta. certificata pentru conformitate cu originalul. factura seria FM7. nepurtand nici macar stampila. intimata- parata datoreaza cu titlul de taxe supratonaj si suma de 160 USD. in scopul executarii unui transport. atat timp cat recurenta nu a dovedit inregistrarea acesteia catre executorii judecatoresti..