You are on page 1of 1

“Singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le ducem cu noi până la urmă

sunt propriile noastre sentimente, dragostele noastre, patemile noastre, urile şi
adversităţile noastre. Mă-ntreb: noi, la capătul vieţii noastre, ce-am lăsa în afară?
Bănuiesc că putem lăsa nişte sentimente. Mai puţin de ură, întrucâtva de patemi,
dar... de dragoste mai ales” Nichita Stanescu.