Vikipedija:Veliko i malo slovo

Velikim početnim slovima pišu se: • lična imena i prezimena: Milorad, Zdravko, Ana, Jovana, Petrović, Ilić, Jovanović; • nadimci i ustaljeni dodaci iza imena: Miša, Goca, Jovan Jovanović Zmaj, Dušan Silni, Ričard Lavljeg Srca, Petar Veliki, Henrik Osmi, Petar Prvi (ili Henrik VIII, Petar I), Karlo Veliki, Stevan Visoki, Sulejman Veličanstveni, Mehmed Osvajač, Pipin Mali, Ivan Grozni, Jovan Krstitelj, Erazmo Roterdamski, Franjo Asiški, Vasilije Ostroški; • imena pripadnika naroda i drugih etničkih i etnografskih zajednica, imena koja označavaju pripadnost po mestu življenja, zavičajnosti, poreklu, imena stanovnika gradova, krajeva, zemalja, država, kontinenata: Srbin, Crnogorac, Mađar, Grk, Sloveni, Arapi (Arapin, Arapka ili Arapkinja, Arapče), Cincari, Bunjevci, Romi, Indijanci, Resavci, Dalmatinci, Mačvani, Pivljani Novosađanin, Piroćanac, Nišlija, Bačvanin, Balkanac, Evropljanin, Australijanac; • imena božanstava: Jupiter, Afrodita, Zevs, Apolon; • pojedinačno nadenuta imena životinja: Šarac, Jablan, Vučko; • imena nebeskih tela i njihovih stvarnih ili prividnih sistema: Sunce, Zemlja, Mesec, Kumova slama, Mars, Venera, Halejeva kometa, Vlašići (i Plejade), Kozorog (sazvežđe), Mali medved; • geografska i lokalna topografska imena, imena kontinenata, gradova, sela, mora, reka, jezera, planina, ostrva i dr.: Evropa, Balkan, Slavonija, Mačva, Dalmacija, Lika, Beograd, Tršić, Orlovača (pećina), Slavija (beogradski trg); Dunav, Palić, Kopaonik, Morava • u višečlanim geografskim nazivima piše se velikim slovom samo početna reč, a reči opšteg značenja pišu se malim slovom: Jadransko more, Fruška gora, Plitvička jezera, Balkansko poluostrvo; unutar višečlanog naziva velikim slovom pišu se samo vlastite imenice: Južna Amerika, Južna Morava, Beli Drim. • višečlani nazivi posebnih naselja (gradova i sela): Novi Sad, Brod na Kupi, Dvor na Uni, Nova Varoš, Slavonski Brod, Duga Resa, Savino Selo, Han Pijesak, • višečlani nazivi delova naselja i gradskih četvrti pišu se velikim slovom, a reči opšteg značenja unutar višečlanih imena malim slovom: Stari grad, Savski venac, Banovo brdo (delovi Beograda), Drugi rejon, Profesorska kolonija; • službena, pravna imena država, sadašnjih i ranijih (velikim slovom se pišu i opšte reči unutar imena): Sjedinjene Američke Države, Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika, Italijanska Republika, Kraljevina Danska, Sjedinjene Meksikanske Države, Narodna Demokratska Republika Koreja; • skraćena i preinačena imena država: Sjedinjene Države, Sovjetski Savez, Ujedinjeno Kraljevstvo (puno ime: Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske); • federalne jedinice i autonomije, sadašnje i ranije: Narodna Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina; • neprava i izražajnim običajem stvorena imena pišu se jednim velikim slovom: Istočno rimsko (Istočnorimsko) carstvo, Mletačka republika, Republika svetog Marka, Dubrovačka republika, Republika svetog Vlaha, Tursko carstvo, Turska carevina, Osmansko (Otomansko) carstvo, Osmanska (Otomanska) imperija, Austrijsko carstvo, Austrougarska

časopisa. Rimski bunar. • nazivi knjiga.carevina. Vaskrs. Kruševska republika. sveti Petar i Pavle. Sveti duh ili Duh sveti. početna reč se piše velikim slovom: Sveti Petar na Limu (crkva). • Pri izvornom pisanju stranih vlastitih imena preuzima se i izvorni pravopis. Tjenanmen. Sveta prečista. De Gol. Ženmin žibao. Jugopterol. Sveta trojica. Svet kompjutera. Komedi fransez. Milošev. uključujući pisanje velikog slova: Frankfurter allgemeine Zeitung. Klajne cajtung. Franc- . -ev. Bele poklade. Presveta devica. sveti vračevi Kozma i Damjan. • višečlana strana imena bilo kojeg geografskog pojma pišemo velikim slovima i kad njihove sastavnice u izvornom jeziku imaju opšte značenje: Sijera Nevada (planina) Rio Grande (reka). Srpsko pevačko društvo. veznik) na početku imena pišu se velikim slovom. Medicinski fakultet u Beogradu. a u drugim položajima malim: El Alamejn. Drugo carstvo. Kad se ovakva imena primene kao ime bogomolje. Petrovac na Mlavi. Sveto trojstvo. • prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ov. Kineski zid. • pridevsko-imenički izraz ispred imena piše se malim slovom: sveti apostol Pavle. Užička republika. -in: Markov. Ermitaž. ali velikim slovom kad se atribut shvati kao deo imena: Ognjena Marija. društava: Matica srpska. • pridevski prigodni atributi ispred imena pišu se malim slovom: sveti Jovan Preteča. Žuta reka. sveti Franjo Asiški. Leonardo da Vinči. Sveti Nikola (praznik). književnih dela: Opšta enciklopedija. Beogradsko dramsko pozorište. Biljarda (zgrada na Cetinju). preosvešteni. Tako i prepodobni. Nolit. Da Vinči. Sveta braća. Železnička ulica. Trg Republike. predlog. Osnovna škola "Mladost". hazreti. Ulica Petra Petrovića Njegoša. Di velt). praznika ili geografskog pojma. i ti kraći oblici bolji su kad god su dovoljno obični: Imanite (list. Treći rajh. Lamanš. Peta republika. Pariska komuna. objekata. Na Drini ćuprija. Vinsent van Gog. plemeniti i dr. piše se velikim slovom (prva reč) Sveti vračevi. Habzburška monarhija. ali Bosna i Hercegovina. Asad. novina. ne «L' imanite»). Logarska dolina. upšte pojedinih primeraka nečega: Centar "Sava". sveti kralj Milutin. Zemlja izlazećeg sunca. Beograđankina. Bosančeva. Početna reč često se izostavlja. Ali ako takav izraz zamenjuje ime. • imena ulica i trgova: Studentski trg. • imena praznika: Pasha. predmeta. Nova godina. Velt (bolje nego El Asad. Vojvođanska banka. sveti Petar Cetinjski. Gazela (most u Beogradu). Dinamo. Titanik (brod). United Press. Van Gog. Ovo pravilo se ne primenjuje na prevedena strana imena i na slovenska podudarna s našim: Ognjena zemlja. Sportsko društvo "Partizan".). Devič. Foreign Office. Bajram. Božić. Sveti Petar. Organizacija ujedinjenih nacija (ili Ujedinjene nacije). Ist River (kanal). Beogradska ulica. Prvi maj. sveta braća Ćirilo i Metodije. • pomoćne reči (član. Long Ajlend (ostrvo) — izuzev kad je ušlo u običaj spojeno pisanje: Monblan. Borba. Dvojna monarhija. sveti Sava. Krivi toranj u Pizi. Skoj. Hafiz el Asad. Nova zemlja. Vezirov most (u Podgorici). Filozofski fakultet u Nišu. Zemlja hiljadu jezera. Aralsko more. sveti Sava Jerusalimski. Stejt department. Junajted pres. Spartak. sveti Nikola. Naš jezik. Dan pobede. Sveti Sava. Đurđevdan. Sveti Stefan (geogr. preduzeća.. Jugoslovenov. niti pak na negeografska strana imena (ako znamo ili smo utvrdili da njihove sastavnice imaju opšte značenje u izvornom jeziku): Forin ofis. blaženi. Partenon. • posebna imena pojedinačnih građevina. Marin. ako se sastoje iz više reči samo se prva reč piše velikim slovom a ostale malim slovom izuzev vlastitih imena: Bulevar Nikole Tesle. • nazivi ustanova. Odeo.

reno 5. Sedmogodišnji rat. France Observateur (u prilagođenom pisanju: Frankfurter algemajne cajtung. reno. Solunski front. He-178. srpska revolucija (počev od 1804). Poljski nasledni rat. Forin ofis. Kritski rat. Marica i dr. Naziv proizvoda se može pisati velikim slovom ako se uzima kao naslov patenta. boing 707. romantizam. patentirana imena: streptomicin. junkers. jula. Izrazi opisnog karaktera malim slovom: ustanak 13. zastava. fijat. Kosovska bitka. proizvoda obično se pišu malim slovom i kad predstavljaju smišljena. Balkanski rat. Tu-110. artikala. Drugi balkanski rat. Narodnooslobodilačka borba.. Kolubarska bitka. Igmanski marš. vranac (pića). Peta ofanziva (operacija «Švarc»).Tireur. Cerska bitka. Marička bitka. moskvič. Siget. ilirizam ili ilirski pokret. pokret otpora. Sremski front. kalašnjikov. mercedes. Frans opservater). minobacač T-13. spitfajer. moderna. piše se velikim slovom. pobuna. Opijumski rat. Prvi ustanak. Korejski rat. Sigetska bitka. revolucija koja nemaju opisno-informativni karakter: Nevesinjska puška. džip. srednji vek.). kubanska revolucija. bitka na Vaterlou. stari vek. barok. lovac Me 109. Peloponeski rat. Fran tirer. pežo. meseršmit Me 109. fruškogorski rizling. sporazuma: Požarevački mir. Otadžbinski rat. Sarajevski atentat. • Ustaljeni nazivi ratnih i drugih događaja: Kosovski boj. Treći. Kandijski rat. Ilindenski ustanak. kineska revolucija. izuzetno Francuska revolucija (podrazumeva se ona od 1789. umetničkih pravaca i stilova: humanizam. helikopter Mi-10. folksvagen. žilovka. ekspresionizam. • ustaljena imena ustanaka. g. tojota. Prvi balkanski rat. u kojem preovlađuje karakter vlastitog imena. godine. Junajted pres. zbrojovka. Borodino. opština Vračar. renesansa ili preporod. bitka na Kosovu. ford. šarac. Noć dugih noževa. Dugi marš. • nazivi vrste robe. buna protiv dahija. • imena ratova: Rat dveju ruža. Stogodišnji rat. • ustaljena imena sklopljenog mira. leteća tvrđava. Burski rat. Kajmakčalan. boing. Drugi svetski rat. • imena i nazivi događaja i istorijskih zbivanja. vegeta. daglas. boj na Ivankovcu. Niški region.). reformacija i protivreformacija (protureformacija). realizam. Seoba naroda. Kumanovski sporazum. Vaterlo. ustanak 1804. breda. Opisni nazivi od opšte imenice (malim slovom) i geografskog imena (velikim slovom): bitka kod sela Borodina. dela ili ako ima oblik formule: DC-9.. bitka kod Sigeta. Prvi punski rat (tako i Drugi. Južnobanatski okrug. Seljačka buna. u odgovarajućem kontekstu i Kosovo. Opisni nazivi ratova pišu se malim slovom: tursko-austrijski rat (ili rat Turske i Austrije) 1683—99. • malim slovom se pišu nazivi kulturnih. Mohačka bitka. Novosadski dogovor. tupoljev. iračko-iranski rat. Bitka naroda. racionalizam. Prvi svetski rat. Velikim početnim slovom se piše: . Morejski rat. Kada neki događaj ima utvrđeni naziv. Mišar. Oktobarska revolucija. Sutjeska. Mohač. istorijskih perioda. Opravdano je pisati velikim slovom nazive onih događaja i zbivanja koji su izražajnim običajem stekli posebno ime. duhovnih i društveno-političkih pokreta. • Imena i nazivi administrativnih i drugih područja: nahija Posavlje. Pariska komuna (i kao događaj i kao revolucionarna vlast). • geografska imena kao metonimijski nazivi događaja (bitaka): Termopile. • ustaljena simbolična i figurativna imena: Vartolomejska noć. alžirska revolucija.

evropski. i ja bih mogao slediti vaš primer. -čki: novosadski. da znate. Auditore. firmi. onda. "Krenimo na posao.odgovorili su svi prisutni učenici.". odmah posle sastanka" . • v) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ski.. -ški.• a) prva reč u rečenici: Spušta se noć. Marko.. Velikim početnim slovom pišu se zamenice Vi i Vaš u obraćanju jednoj osobi kojoj se piše iz poštovanja prema njoj: Dragi nastavniče. ili Draga Ljiljo! Molim te.. • v) nastavak pisma iza naslova ako se pismo nastavlja u novom redu... niški. Malim slovom se piše: • a) nastavak upravnog govora ako je bio prekinut umetnutom rečenicom radi nekog objašnjenja.. npr. javljamo Vam se odmah po dolasku u letovalište. beogradski. Na putu smo se držali Vaših preporuka.: Osnovnoj školi "J..povikaše neki učenici. • g) zamenice vi i vaš kad se u pismu ne obraća samo jednoj osobi već grupi ili kad se piše dopis nekoj ustanovi. i to bez obzira da li se iza naslova stavlja zarez ili uzvičnik: Draga mama. Zmaj" Obaveštavamo vas da je. il' odjaši da pijemo vino. nemoj se ljutiti što se retko javljam. Ledena kiša dobuje u prozore.. • d) zamenice vi i vaš kad razgovaraju likovi u nekom književnom delu: "Pa. na primer: "Hoće li svi". subotički. Tvoje pismo sam primila tek juče iako.J. Gde su ljudi? Nema žive duše! Ulice su puste.... kragujevački. društvu. "pomoći u uređenju okoline škole?". • b) prva reč posle dve tačke kada je upravni govor među navodnicima: Al' govori Musa Arbanasa: "Priđi. • b) nastavak rečenice posle upravnog govora: "Hoćemo!" .. češki. ne zameći kavge." . pitao je direktor na zboru učenika. američki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful