Ang Ponolohiya o Palatunugan ay isang pagaaral sa espesipikong tunog at mga kombinasyon nito na bumubuo sa mga salita ng isang wika

.

ba: tah - housedress ba: ta? - child

tub: boh - pipe tub: bo? - profit

Mga Salik sa Pagsasalita
Enerhiya ito ay ang presyon na gawa ng pagpapalabas ng hiningang galing sa baga. Artikulador ito ay pinapakatal ang mga babagtingang pantinig. Resonador ito ay ang nagmomodipika ng tunog tulad ng bibig at guwang ng ilong. note:mga salik lang ito Ang

c) Ang ponemang patinig ay lima : a, e, i, o, u. d) May mga salitang nagkakapalit ang ponemang /u/ at /o/, gayundin ang /i/ at /e/ ngunit hindi nagbabago ang kahulugan ng salita. Halimbawa:
babae - babai lalaki - lalake kalapati - kalapate noon - nuon

Ponolohiya o

PalatunuganAng ponolohiya o palatunuga
ay pag-aaral sa mga ponema (tunog), paghinto(juncture), pagtaas-pagbaba ng tinig(pitch), diin(stress) at pagpapahaba ng tunog (prolonging/lengthening)Ponema ang tawag sa pinakamaliit na yunit ng tunog. May dalawang uri ng ... Ang Ponolohiya o Palatunugan ng ponolohiya o palatunuga ay
pag-aaral sa mga ponema (tunog), paghinto(juncture), pagtaas-pagbaba ng tinig(pitch), diin(stress) at pagpapahaba ng tunog (prolonging/lengthening) Ponema ang tawag sa pinakamaliit na yunit ng tunog. May dalawang uri ng ponema: 1 segmental at suprasegmental. Ang ponemang segmental ay binubuo ng ponemang katinig at patinig. a) Labing-lima ang orihinal na kasama sa palabaybayan ngunit isinama ang impit na tunog o glottal stop (?) sapagkat ito ay itinuturing na isang ponemang katinig dahil napagbabago nito ang kahulugan ng isang salita. Ang dating bigkas nito ay malumi o maragsa. b) /p, b, m, w, d, t, l, s, n, r, y, k, g, ng, h, ?/ ang bumubuo sa ponemang katinig Halimbawa:

e) Mayroon din namang mga salitang itinuturing na hiwalay na ponema ang /u/, /o/, /i/, at /e/ dahil nagbibigay ito ng magkaibang kahulugan at hindi maaaring pagpalitin. Halimbawa:
uso - modern oso - bear mesa - table misa - mass

tagalog/Ponolohiya
Mula sa Wikibooks < Tagalog Tumalon sa: paglilibot (nabigasyon), paghahanap

note:mga salik lang ito

Ng. E. I. G. may mga tunog (ponema) na malayang nakapagpapalitan. Sa pagkakataon malayang nagpapalitan ang ponema. hanapin Sa wikang ginagamitan ng tinig. T Panggilagid L. Binubuo ng 20 ponema ang Filipino. Nakakabuo ng ibang kahulugan kapag pinapalitan ang isang ponema nito. nagiiba ang baybay ng salita ngunit hindi ang kanilang mga kahulugan. [baguhin] Ponemang Malayang Nagpapalitan Sa Filipino. ] Mga katinig y y y y y Panlabi B. J Pangipin D. lalake. R. Halimbawa: sa kaso ng titik e at i sa mga salitang lalaki at babae. Malayang nakapagpapalitan ang mga segmentong e at i sa mga salitang lalaki. N.[baguhin] Ponema Ang Ponema ay ang makabuluhang tunog. babae. M Pangngalangala K. gayun din ang babae at babai. U Ponema Mula sa Tagalog na Wikipedia. Mga . ang ponema[1] ay ang pundamental at teoretikong yunit ng tunog na nagbubuklod ng salita. ang malayang ensiklopedya Tumalon sa: nabigasyon. at babai. W. Iisa lamang ang kahulugan ng lalake at lalaki. O. P. S Pasutsot H ] Mga patinig A. ito ay may 15 katinig at 5 patinig.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful