LUNI, 24 MAI, LA ORA 8.00, SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢI...

http://www.exploziv-news.ro/afaceri-mafie/481-luni-24-mai-la-ora-80...

LUNI, 24 MAI, LA ORA 8.00, SERVICIUL ROMÂN DE INFORMA II A FOST DISTRUS DIN TEMELII.
Monday, 24 May 2010 21:14 | Articol scris de Simona FICA
( 311 Voturi )

Share

3

URMEAZĂ S.I.E! SI SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE! SRI, STS, SIE SE "RESTRUCTUREAZA", LA SPP SE ANGAJEAZA INTERLOPI!
Azi diminea ă, la ora 8.00, to i ofi erii SRI, atât din structura centrală, cât și din teritoriu, au fost convoca i de urgen ă la sedii– chiar și cei care se aflau în concediu – printr-un Ordin semnat NU de către George Cristian Maior, directorul SRI, ci de către adjunctul acestuia, generalul de carton Florian COLDEA. To i șefii unită ilor SRI din ară au primit încă de sâmbătă, ora 10.00, o Circulară de la centru, prin care, sub pretextul stării de urgen ă, li se cerea să își convoace subalternii. Ajunși azi-diminea ă la serviciu, aceștia aveau să constate cu stupoare că sunt, începând din acel moment, PENSIONARI. Astfel, nu mai pu in de 500 de ofi eri superiori ai Serviciului Român de Informa ii, sub presiune și amenin ări că, dacă nu semnează, vor fi da i afară PE LOC și li se vor întocmi dosare penale pentru te miri ce, au semnat cererile de pensionare. Iar acest lucru nu s-a făcut sub imperativitatea crizei. Deja 27 de cadre ale Serviciului, cu grade de maior și colonel, s-au adresat redac iei noastre pe parcursul acestei zile, solicitând să fie înscriși în Grupul de Investiga ii Speciale privind Securitatea și Siguran a României, ini iat de Exploziv-News și ofi erul SIE – sub pseudonim -Tim Ronin. Ei ne-au relatat că „epurarea” ini iată de Coldea se face fără acceptul lui George Maior și că doar trei segmente – însă cele mai importante (cunoscătorii își vor da seama de gravitatea fără precedent a situa iei!) – au fost distruse azi: 1. Direc ia de apărare a Constitu iei, 2. Direc ia anticorup ie, 3. Direc ia informa ii clasificate. N-a trecut nici măcar o lună de la publicarea, în Exploziv-News, a articolului intitulat „COLDEA, LICHEAUA CARE A DISTRUS SERVICIILE SECRETE ALE ROMÂNIEI” (și asta după ce, într-o altă anchetă, „CINE SALVEAZA SRI SI SIE DE GHEARA SERVICIULUI SECRET BRITANIC?”, atrăgeam aten ia asupra faptului că Băsescu a numit, însărcinat cu restructurarea SRI și SIE, un... agent al serviciului de spionaj englez) – nota redac iei: ambele le pute i citi pe ecranul flash de sus - și ceea ce am anticipat s-a și întâmplat! La douăzeci de ani de la dizolvarea, de către trădătorul Iliescu, a Securită ii Statului, trădătorul Băsescu calcă în picioare România, Siguran a și Integritatea ei, în folosul propriu! Simona FICA

Comentarii +/- Deschide/Inchide

Adauga Search

1 di 1

20/09/2010 19.06

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful