P. 1
BAI GIANG SQL

BAI GIANG SQL

|Views: 84|Likes:
Bài giảng ngôn ngữ SQL của khoa CNTT, Đại học khoa học Huế
Ví dụ rõ ràng, dễ hiểu
Bài giảng ngôn ngữ SQL của khoa CNTT, Đại học khoa học Huế
Ví dụ rõ ràng, dễ hiểu

More info:

Published by: Nguyễn Việt Cường on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

Sections

Việc thu hồi quyền thực thi các câu lệnh trên cơ sở dữ liệu (CREATE
DATABASE, CREATE TABLE, CREATE VIEW,...) được thực hiện đơn giản với câu
lệnh REVOKE có cú pháp:

REVOKE ALL | các_câu_lnh_cn_thu_hi
FROM danh_sách_người_dùng

Ví d 4.8: Để không cho phép người dùng thuchanh thực hiện lệnh CREATE TABLE
trên cơ sở dữ liệu, ta sử dụng câu lệnh:

REVOKE CREATE TABLE
FROM thuchanh

_______________________________________

103

Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế

Giáo trình SQL

CChhưươơnngg 55

TTHHỦỦ TTỤỤCC LLƯƯUU TTRRỮỮ,, HHÀÀMM VVÀÀ TTRRIIGGGGEERR

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->