VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO (ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL) PRESCURTĂRI UTILÍZATE ÎN ACEST VOCABULAR aje. alguna cosa adj.

adjectiv adv. adverb alg. alguien om. americanism cj. conjuncţie comp. comparativii, verb care diftonghează /. de gen feminin ¡ig. figurat imp. impersonal inc. verb incoativ inj. infinitiv intr. verb intranzitiv loc. locuţiune m. de genul masculin n. neutru pas. pasiv pi. plural prp. prepoziţie s. singular sub. substantiv subj. subjonctiv sup. superlativ tr. verb tranzitiv v. verb INDICAŢII ~ Acest semn substituie, în cadrul explicaţiei, cuvîntul titlu. De exemplu: gana, poftă; de buena -~ de bunăvoie. * Indică verbele complet neregulate, a căror conjugare se află explicată în lecţiile manualului. NOTE Din cauza spaţiului restrîns, numeralele şi pronumele au fost omise din vocabular. La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. Nu s-a trecut indicaţia „verb" în dreptul cuvintelor respective din vocabular, deoarece acestea se disting uşor după terminaţii şi traducere. Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost trecute în vocabular; exemple: observar, academia. în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv"; în schimb s-a menţionat „adjectiv" şi „adverb". In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul, nu s-au mai dat şi substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină. A a prp. la, spre, pînă, în, pe abajo adv. jos, în jos ; rio~ perîuînjos

abandonar a părăsi, a abandona abanico evantai abarcar a cuprinde; a conţine abedul m. mesteacăn abeja albină abeto brad abierto adj. deschis abismo abis ablandar a înmuia abofetear a pălmui abogado avocat aborrecer inc. a urî; a detesta abrazo îmbrăţişare abrigar a adăposti; a ţine cald, a acoperi abrigo adăpost; pardesiu abril aprilie abrir a deschide abrumador covîrşitor, copleşitor absorto absorbit abstenerse a se abţine absurdo adj. absurd abuelo bunic abundar a abunda, a fi din belşug abundante abundent, copios aburrir a plictisi acá adv. aici, colea; comp. más ~ mai încoace, mai aproape acabar a termina; ~ de -j- v. inj. tocmai -f v. acacia salcîm acallar a reduce la Iacere acariciar a mîngîia acarrear a cauza acaso sub. întîmplare ; por ~ din întîmplare ; arii', poate (dubitativ), oare '(interogativ) ; loc. por si ~ pentru orice eventualitate, cine ştie acción /. acţiune acechar a pîndi aceite m. ulei, untdelemn aceituna măslină acequia şanţ, canal acera trotuar acerca de loc. adv. despre acercar(se) a (se) apropia acero oţel; jig. sabie acertado îndemînatic; iscusit acertar (/. a nimeri

acierto reuşită ; ţig. dibăcie; prudenţă aclarar a lămuri, a explica acoger a primi acogida primire acometer a asalta, a înfrunta acomodar a aranja; a potrivi; ~ se a se împăca cu acompañar a însoţi acompasado cadenţat aconsejar a sfătui • acontecer inc. a se întimpla acontecimiento eveniment acopio colectare acorazado cuirasat acordar(se) d. a (-şi) aminti acosar a grăbi; a fugări acostumbrar(se) a (se) obişnui acrimonia acrime; jig. severitate actitud /. atitudine actuar a acţiona, a activa, a face acuático adj. acvatic acudir a veni; a recurge acuerdo amintire adecuado adj. adecvat; favorabil 484 adelantar a înainta, a trece înainte adelante adv. înainte ademán m. gest, atitudine, ţinută además adv. în afară (de), pe lingă aceasta adherencia aderenţă adición /. adunare adicto adj. ataşat adiestrar a dresa, a instrui adiós adio adivinanza ghicitoare adivinar a ghici adjetivo adjectiv adjudicar a acorda, a conferi adjunto adj. alăturat, adjunct admirable admirabil admitir a admite adonde adv. unde, încotro adormir intr. a adormi adornar a împodobi adquirir a căpăta, a achiziţiona adrede adv. anume, expres aduana vamă advertir a avertiza aéreo adj. aerian

a alunga airado irita t aire m. (în) afară. izolat aislamiento izolare aislar a izola ajedrez in. a (se) bărbieri aficionado amator afilar a ascuţi afortunado adj. ~ bien ori. rustic. agricol agua apă aguantar a suporta. strădanie. /. aer aireado adj. norocos afrancesado franţuzit afuera adv. acolo ahogar a sufoca ahora adv. ţuică. aerisit aislado adj. rachiu agudo adj. şah ajeno străin ajo usturoi ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta ala aripă alabanza laudă alabar a lăuda alacrán m. agradecer inc. însă. a mulţumi agrado plăcere. acum. vultur aguja ac ahí adv. împrejurimi agosto august agotar a epuiza agradable plăcui agradar a place. osteneală. pi. amabil afán in.afable adj. pătrunzător águila acvilă. scorpion alameda a le ie álamo plop . sălbatic agricola adj. drăguţ. dorinţă arzătoare afeitar(se) a (se) rade. a îndura aguardar a aştepta aguardiente m. por ~ deocamdată ahornar a băga în cuptor ahorrar a economisi ahuyentar a goni. poftă agravio insultă agregar a adăuga agreste adj. ascuţit.

vioi alegría veselie. ceartă . judecător alcance m. a încuraja alerta alarmă alfiler m. pi. adv. libre ~ voie. bucurie alejar(se) a (se) îndepărta alemán german alentar d. zidar albaricoque m. vesel. magazie almacenar a înmagazina almendro migdal almíbar m. alb (poetic) álbum m. cîţiva alhelí m. pi. poliţai. capriciu albo adj. cisternă alma suflet almacén ni. primar. magazin. a angaja aliviar a uşura aljibe m. arbore de plută 485 aldea comună.alarde m. la îndemîna cuiva alcanzar a ajunge. sub. vreun. bumbac alguacil m. pi. puţin algodón m. împrejur. sat alegrar(se) a (se) bucura alegre adj. caisă albedrio arbitru. a atinge alcornoque m. minaret almirantazgo amiralitate almirante ni. amiral almohada pernă alondra ciocîrlie alpargata opincă. paradă alarido strigăt. împrejurimi altercado gîlceavă. ac cu gămălie alfombra covor alforjas sub. al ~ de alg. ţipăt albanii m. amidon alminar m. sirop almidón m. sanda alquilar a închiria alrededor adv. desagi algo ceva. album alcalde m. micşunea alistar a înrola. indemînă. loc. jandarm alguien cineva alguno adj.

din munţii Auzi andrajo zdreanţă anecdota anecdotă. anexare anguila tipar ángulo unghi. pi. ambii amenaza ameninţare americana haină. peron andino adj. răţoi análisis /. acolo. înalt altura înălţime aludir a lace aluzie alumbrar a lumina alumno elev. amplu.' jig. comp. admonestare amor ni. veston ametralladora mitralieră amigo amic. dojana. drăguţ amanecer inc. dragoste amparo adăpost ampliar a mări amplio adj. amîndoi. prietenie amo stăpîn amonestación /. más ~ mai încolo. atunci ama gospodină amable amabil. alăturai anexión /. prieten amistad /.alto adj. raft ancla ancoră ancho adj. snoavă anejo. a se face dimineaţă amante adj. anex. acolo. cursant alzar a ridica allá adv. analiză analizar a analiza anaquel m. amar amarillo adj galben ambos adj. dincolo de allí adv. amiciţie. iubitor amapola mac amar a iubi amargo adj. amor. vast amueblar a mobila ánade í/¡. adj. colţ angustia nelinişte anhelar a năzui . mai departe allende adv. larg anchura lărgime andamio schelă andar* a umbla andén m.

vechi. a nimici ansioso neliniştit. a se îndura ápice m. aparte. bufet.anhelo năzuinţă anillo inel animal m. ~ nuevo anul nou añoranza regret. aseară anochecer a se inopia anonadar a distruge. îndepărtat. ochelari antepasado strămoş antes adv. fig. abia apertura deschidere apesadumbrar a întrista apetito poftă de mineare apiadar a înduioşa. odinioară ante prp. a apărea apartado adj. dor apagar a stinge aparador m. ieri seară. antichitate. vîrf. a înnădi año an. anticipaţie antemano adv. dulap aparecer inc. pi. nerăbdător antaño adv. a separa aparte adv. înainte. avid. vechime antiguo adj. în iată anteayer adv. ~ de ¡tablar (mai) înainte de a vorbi.. silitor apoderar(se) a pune stăpînire apodo poreclă . dinainte anteojo lunetă. amănunt aplastar a strivi aplazar a amina aplicado adj. fig. culme. alaltăieri antelación /. sub. curaj anoche adv. animal 486 ánimo spirit. sector poştal apartar a îndepărta. capricios antorcha torţă antro grotă añadir a adăuga. înainte. ataşat apego ataşament apellido nume (de familie) apenas adv. antic antojadizo adj. distinct apegado adj. prp. dos días ~ cu două zile înainte anticario anticariat anticuado învechit antigüedad /.

a se grăbi aquel adj. ~ iris curcubeu archipiélago arhipelag archivo arhivă arder a arde ardiente adj. a se supăra. he ~ iată árabe adj. a se înteţi: la lluvia aprieta aprisa adv. a ţinti. a stima.folosi. me aprieta el zapato mă strînge pantoful. a considera aprender a învăţa. acel aqui adv. fig. aici. ucenic apresar a captura apresurar(se) a (se) grăbi apretar d. ~ aje. însemnare apurar a purifica. contribuţie aposento odaie apostar d. casă de bani arcilla argilă arcipreste /«. escadră . fig. acum. notă. fig. scrumbie argelino algerian argüir a argumenta. stăpîn árbol m. a pune prinsoare apoyar a sprijini apreciara aprecia. a sufla (la teatru) apunte m.arhiepiscop arco arc. copac arca ladă.aportación /. ~ de memoria a învăţa pe dinafară aprendiz m. suprafaţă 487 arena nisip arenque m. arab arado plug araña păianjen arar a ara arbitro arbitru . a termina. argument arma armă armada flotă . a discuta argumento subiect. arbore. am. aport. a profita de ceva aproximar(se) a (se) apropia apuesta prinsoare apuntar a nota. iute apropiar a însuşi aprovechar a. arzător ardilla veveriţă área arie. a strínge.

a se urca asco greaţă. por ~ de birlibirloque în chip magic. f. astfel. sus. mahala arraigar a prinde rădăcini arrancar a smulge (din rădăcini) arrapiezo zdreanţă arrasar a distruge. a înfăşură arrojar a arunca arroyo pîrîu arroz in. a nimici arrastrar a tîrî arrebatar a smulge arredrarse a se intimida. artă. dar ~~ a provoca greaţă.armario dulap arrabal m. deasemeni. a da înapoi arreglar a aranja arremeter a ataca arreo ham arrepentirse a se căi arriba adv. a devasta. a mira asombro uimire asombroso uimitor aspa aripă de moară asqueroso dezgustător astilla aşchie. -pi. malas ~ s vicleşuguri. a părea asesino asasin asestar a da (o lovitură) así adv. tomar ~ asignar a aloca asimismo adv. aşa asiento loc. scîrbă ascua tăciune. hocus-pocus artesano meşteşugar asado friptură asalariado salariat asamblea adunare. frîntură . jeratic asemejar a semăna. orez arrugar a încreţi arte m. la fel asno asin asociación /. a pustii asomar a apărea. ~ se a la ventana a se ivi la fereastră asombrar a uimi. repulsie. río ~ pe rîu în sus arriesgar a risca arrollar a răsuci. dezgust. asociaţie asolar d. la — Nacional asar a frige ascender d.

a spori. automobil auxiliar a ajuta avance m. inc. ~ sacramental piesă dramatică cu subiect religios automóvil m. absent austral adj. îndrăzneţ auge ni. pasăre avellana alună . loc. înapoi. — de fe pedeapsă publică aplicată de tribunalul inchiziţiei. pi. atroce. a îngriji atento atent aterido ţeapăn de frig aterrar a îngrozi atormentar a tortura. atenţie atender d. a avansa avaricia zgîrcenie ave /'. ofensă atroz adj. concediu asustar a speria atar a lega atardecer imp. î ncă 483 aunque cj. avínt augurio urare aullar a urla aumentar a creşte. deşi auricular in.astillero şantier naval astucia viclenie astuto viclean asueto repaus. a mări aumento spor. înaintare avanzar a înainta. asurzitor atropello încălcare. a chinui atraer* a atrage atrás adv. a traversa atreverse a îndrăzni atronador adj. proces. în urmă atraso înapoiere atravesar d. receptor (telefon) ausencia absenţă ausentarse a absenta. violare. creştere aún ad v. a se însera ataúd ni. cumplit aturdir a zăpăci audacia îndrăzneală audaz adv. din emisfera sudică auto decret judecătoresc. a lipsi ausente adj. coşciug atención /.

a înviora ayer adv. hîrleţ azar in. bacalaureat.. nenorocire azaroso adj. dialect asturian babor in. de ~ degeaba. sulf. baston bachiller ?/. vas bajo adj. argint viu. nefericit azogue m. babord bacalao morun. en ~ în van avergonzar d. strat. bici azúcar in. mercur azote in. pucioasă azul albastru B baldío viran (teren) . hablar ~ a vorbi încet bala glonte balance in. cîntar balde adv. răzor banco bancă . bastion ballena balenă bambolear a oscila. a se clătina bancal in. corabie. absolvent bahía radă. jos. dedesubtul ~ los árboles.avena ovăz avenida bulevard aventurero aventurier bable m. dans. golf bailar a dansa bailarín m. ieri ayuda ajutor ayunar a posti ayuntamiento primărie. struţ avezar(se) a (se) obişnui aviación /. hazard. balerin baile in. aviaţie avivar a înteţi. batog báculo toiag. adv. a se ruşina avería avarie averiguar a cerceta. bilanţ balanza balanţă. a verifica avestruz m. dansator. zadarnic baluarte in. prp. consiliu municipal azada sapă.. bal bajar a coborî bajel m. scund. zahăr azucena crin azufre m.

lac (pictură) . adv. baracă barranco prăpastie barrer a mătura 489 barriga pîntecc barrio cartier barro noroi base /. capod batalla bătălie batir a bate batuta baghetă baúl m. velier de tip bergantín bermejo roşcat berrear a bebăi. cufăr bautismo botez beber a bea bebida băutură beca bursă beldad /. cadă barato ieftin barba barbă barbaridad /. fundament bastante adv. gogomănie barbarie /. a răcni besar a săruta beso sărut bestia animal betún m. a ajunge bastidor m. — hechor binefăcător. asfalt. culisă basura gunoi bata halat. a rage. mustaţă . enormitate. bunuri. ~ estar bunăstare . vapor barniz m. smalţ barraca colibă .bandera drapel bañar(se) a (se) scălda baño baie. îndeajuns bastar a fi suficient. pi. ~ venida bun venit bigote m. destul. frumuseţe belga belgian belleza frumuseţe bello frumos bellota ghindă bencina benzină bendecir* a binecuvînta bergantín m. cremă de ghete bien m. păcură. bine. binele. barbarie. sălbăticie barca barcă barco vas. bază.

refren borrachera beţie borracho adj. hoţoman broma glumă bromear a glumi brotar a se ivi. cramă bofetada (lovitură de) palmă bofetón m. simpatic bordado broderie bordón ni. goma de ~ gumă borrasca furtună borrico măgar bosque ni. moale. barcă botella sticlă botica farmacie botón m. (vezi: bofetada) boina bască bola bulgăre. beat. haină de marinar boca gură. suav. şnapan. bunătate bonito drăguţ. bisect bizco adj. loc. bilă bolsillo buzunar bomba bombă. — arriba culcat pe spate boceto schiţă bochorno arşiţă. strămoş bisiesto adj. alb. a ~ de noche în asfinţit. beţiv borrar a şterge. din Buenos Aires bondad /. ţintă blando adj. pompă bombardeo bombardament bombilla bec bonaerense adj. zăduf boda nuntă bodega beci. nasture bóveda boltă bramar a mugi brazo braţ brecha breşă breve scurt bribón ni. saşiu bizcocho biscuit blanco adj. sub. pădure bota gheată bote m. fig. ~ abajo culcat pe burtă. dulce blusa bluză.billete m. bilet biombo paravan birlibirloque vezi: arte bisabuelo străbunic. a ţîsni .

hacer ~ de alg. ~ de vapor cal putere cabana cabană cabecear a clătina din cap. cablu. fiecare. plantaţie de cafea caída cădere caja cutie. sertar cal /. caporal. cavaler. loc. ~ muerta var stins calaña teapă. organizaţie . casă (de plăţi) cajón m. pipă cacho bucată cada adj. călăreţ. cafenea cafetal ni. llevar a~ a duce la bun sfîrşit cabra capră cacerola cratiţă cachimba am. zeflemist buró birou. bun buey m. libertin. vapor. ~ uno fiecine cadena lanţ. a forfoti buque m. — cual. bou bufanda fular buho bufniţă buitre m. loc. al ~ la capătul. a-şi bate joc de cineva burlador m. de ~ s în glumă. al ¡in y al ~ în cele din urmă.brujo vrăjitor brújula busolă 490 bruma ceaţă bruñido lustruit. calitate calavera hîrcă burla batjocură. cafea. odgon cabo ţintă. ~ perpetua osiridă pe viaţă cadera şold café ni. vultur bullir a clocoti. bronat bueno adj. loc. burghez C caballero domn. vas burgués adj. a moţăi caber* a încăpea cabeza cap cable in. capăt. var. de ~ a~ sau de ~ a rabo de la un capăt la altul. ~ andante cavaler rătăcitor caballo cal.

chilot. călător. a merge. cald. calitate cálido adj. calif caliza calcar calor ni. diputados. încălzire calentar a încălzi calentura febră calidad /. cutie poştală calcetín m. cîine canario canar canasta coş canción /. stradă cama pat cámara cameră: ~ de Comercio. cínico cancha am. şosetă caldera cazan caldo supă (de carne) calefacción /.burocracia birocraţie burro măgar buscar a Căuta butaca fotoliu buzón ni. campion campesino ţăran campo címp can in. aparat: ~ fotográfica camarada in. cabină cambio schimb. încălzit califa ni. ca ld caliente adj. pantalon callar a tăcea caile /. tovarăş camaranchón ni. arzător: incandescent . en ~ în schimb camello cămilă caminante ni. călduros calvo chel calzar(se) a (se) încălţa calzón m. ospătar camarilla camarilă. căldură caluroso adj. am. teren de sport candado lacăt candente adj. mansardă camarero chelner. ~~ de. a călători 491 camino drum camorra disputa campana clopot campeón ni. drumeţ caminar a umbla. clică camarote in. ciorap.

pătură capataz m. caracteres) caracter ¡caramba! la naiba! carbón in. toc. ~ armamentista cursa înarmărilor carretera şosea carro car carta scrisoare. ~ de azúcar trestie de zahăr cáñamo eînepă caño tub cañón m. carne carnero berbec carnicería măcelărie caro scump carpa crap carpintero dulgher carrera cursă. candoare. nevinovăţie canela scorţişoară cangrejo rac canje ni.m. cîntăreţ cántaro urcior cantera carieră (de piatră. liaos capa mantie. a reproşa caracol ni. schimb cansado obosit cansancio oboseală cantante s. scumpete carga încărcătură cargar a încărca cargo funcţie. însărcinare cariño afecţiune carne /. echar en ~ a arunca în faţă. ~ credencial scrisoare de acreditare . de nisip) cantidad /. închisoare cardo ciulin carecer a fi lipsit carestía lipsă. şef de echipă. capitală capricho capriciu. capital. — a — faţă în faţă. /.candor in. cantitate canto cînt caña trestie. cărbune carcajada hohot de rîs cárcel /. capabil capital m. tun caos m. vătaf capaz adj. strat. (pi. melc carácter ni. moft capricha glugă cara faţă.

încuiat cebada orz cebar a îngraşă (animale) cebolla ceapă cebra zebră ceder a ceda cedro cedru cédula ţidulă. zurgălău cascara coajă casco cască casero adj. ~ mayor vinal mare. a prinde cazurro nesociabil. fig. gelozie cena cină . bîtă. întîmplare cauce in. cam. loc. bilet cegar (/. get-beget casualidad /.. ~ postai căsuţă poştală caso caz. eîrjă caza vînăt. debit. bogăţie causa cauză cautivar a captiva cauto adj. afiş cartera servietă casa casă casar(se) a se căsători cascabel m. a aniversa.. vînător. a se gíndi cayado toiag. spaniol castigar a pedepsi castizo adj. pi. a sărbători célebre adj. ~~ menor vinal mic cazador m. hacer— a face caz castellano castilian.. aproape..cartearse a coresponda cartel ni. celebru celo zel. clopoţel.oare. prudent cavar a săpa 492 cavidad /. chilie celebrar a celebra. neaoş. a orbi ceja sprinceană celda celulă. casilla căsuţă.. cavitate cavilar a reflecta. — furtivo braconier «azar a vina. casnic casi adv. albia rîului caución /. cauţiune caucho cauciuc caudal in.

dar ~ a termina . a încuia cerro deal. ivăr certamen m. scrum cesno recensămînt centavo centimă (monedă americană) centella scînteie centinela ni. sentinelă centuria secol ceño încruntare cepillo perie cera ceară cerca adt'. ~ Oriente Orientul apropiat cerciorar(se) a asigura. orb. pi. înălţime. oarecare . împrejurimi cercano adj. a închide. culme: loc. a~ as orbeşte. aproape cercanía apropiere. gazon cesto coş. apropiat. concurs certeza certitudine. Joc. domn (în vechime) ciego adj. încercuire cerdo porc cerebro creier cereza cireaşă cerilla chibrit cerner d. a încredinţa cerco cerc . por ~ desigur ciervo cerb cigarra greier cigarrillo ţigară cigüeña barză cima vîrf.cenicero scrumieră cénit m. încetare césped m. a cerne cero zero cerradura broască (de usă) cerrajero lăcătuş cerrar d. zenit ceniza cenuşă. paner cid in. loc. vezi: certeza cervecería berărie cerveza bere cesar a înceta cese /)i. colină cerrojo zăvor. pe dibuite cielo cer ciencia ştiinţă cierto adj. siguranţă certidumbre /. ~ eon llave a închide cu cheia. pajişte.

vagon codo cot coger a apuca. garoafă clavo cui clérigo cleric clueca cloşcă cobarde laş cobertizo şopron cobijar a acoperi. ~ se a se aciui cobrar a încasa. fel clausura închidere clavar a ţintui. pernă elegantă cojo şchiop cok m. conopidă colmena s tup colmo culme . hierro colado fontă colchón m. nucă de cocos cocodrilo crocodil coche m.cinta panglică. trompetă claro adj. poner en ~ a lămuri 493 clase /. limpede. ~ magnetofónica bandă de magnetofon ciprés m. a prinde. a bate în cuie clavel m. clasă. trăsură. loc.— ánimo a căpăta curaj cobre m. saltea cólera minie colgar d. a fixa. rachetă cojear a şchiopăta cojín m. aramă cocina bucătărie cocinero bucătar coco cocos. clar. coes cola coadă colada şarjă (metalurgie) . lebădă cita întîlnire ciudad /. a atírna coliflor ni. chiparos ciruela prună cirujano chirurg cisne m. a striga clarín m. a lua cohete m. maşină. oraş ciudadano cetăţean cizaña zîzanie clamar a chema.

a cunoaşte conocimiento cunoştinţă conque cj. tovarăş compañía companie compás m. ghilimele comité m. sfat consigna lozincă . aşadar. decoraţie condena condamnare. a începe comer a minea cometer a comite cómico actor comida mineare. sufragerie comenzar d. a situa color ni. compas complejo complex comprar a cumpăra comprender a înţelege comprobar d.colocar a aşeza. ţinut comedor m. cumătru compañero partener. scrîneiob coma virgulă comadre /. cumătră comarca regiune. culoare columpio leagăn. a încheia (un acord) conciencia conştiinţă concha cochilie. comunist con prp. consilier municipal concertar d. pedeapsa conejo iepure confesar d. margine. care va să zică conquistar a cuceri consejero consilier conseguir a reuşi. cum compadecer inc. a compătimi compadre m. scoică condecoración /. a mărturisi confiar a încredinţa confín m. a atinge (un ţel) consejo consiliu. cu concebir a concepe concejal m. comitet como adv. bombonerie congojar a nelinişti congratular a felicita conocer inc. a dovedi compromiso angajament comunista m. a pune. masa comienzo început comillas pi. limită confitería cofetărie.

morav costurera croitoreasă crear a crea . a povesti. conservaţie. ~ la cortina a trage perdeaua corrida cursă. minie corazón m. luptă cu tauri corriente /. cost. consolare contar d. tăietură. politicos corteza scoarţă (de copac). mulţumit contingencia împrejurare contorno contur contra prp. sub. a costa costumbre /. contra. a socoti. curent corromper a corupe cortar a tăia corte m. inimă corbata cravată cordero miel cordura înţelepciune coronel ni. cerb cosa lucru. coastă costar d. cuplet copo fulg (de zapada) coraje m. poca ~ puţin cosecha recoltă coser a coase costa preţ. discuţie convocatoria convocare copa cupă copla cíntec. a conţine contenido conţinut contento adj. —.constipar a răci. curaj. scurt corzo căprior.con a se bizui pe 494 contener a reţine. ~ rara lucru uimitor. ogradă correa curea correo poştă correr a alerga. obicei. croială cortés adj. a convinge conversación /. a avea guturai consuelo mîngîiere. coajă cortina perdea corto adj. ~ bajo contrabas contraer* a contracta convencer inc. colonel corral m.

crud.crecer inc. pătrime cuba putină cubo găleată cubrir a acoperi cucaracha gîndac. basm. en resumidas ~ s în concluzie . dar ~ de a da socoteală de. adj. cruce cruzar a încrucişa cuaderno caiet cuadra grajd. dar ~ al reloj a întoarce ceasornicul cuerdo adj. adormit. dejarse de ~ s a se lăsa de poveşti cuerda coardă. en ~ a în ceea ce priveşte cuarto cameră. ~ del río cuenta socoteală. poveste. geam. loc.-». sfert. a creşte creer a crede crepitar . cristal. 100 metri cuadrado pătrat cuadrilla trupă. sîngeros cruz /. creţ. aspru cruento adj. guler cuenca bazin. înţelept . şvab cuclillo cuc cuchara lingură cuchillo cuţit cuello gît. ~ antes cît mai curînd. loc. plin cual care cualquier oricare cuando cînd cuantioso considerabil cuanto cît.azogado oglindă cruel adj. echipă cuadro tablou cuajado nemişcat. tener en— a ţine în seamă 495 cuento povestire. sîrmos creyente adj. sloară.a trosni crepúsculo asfinţit crespo adj. loc. criză cristal iii. crunt. crescătorie: ~ de aves (ganado) criado servitor criar a creşte criollo creol crisis /. credincios cría creştere.

cec chico adj. problemă cueva pivniţă. îngrijire cuidar a îngriji culebra năpîrcă. băltoacă charla pălăvrăgeală. loc. copil chiflar a fluiera chile m. şarlatan chasquear a tachina. ardei chillar a ţipa chimenea coş. vîrf cuyo al cărui CH chabacano adj. am. /.cuerno corn cuero piele (tăbăcită) cuerpo corp. a vindeca cursar a studia cursado priceput curvo adj. groapă. anecdotă . aniversare cumplir a împlini. curb cúspide /. a îndeplini cuna leagăn cuñado cumnat cura ni. haină charanga fanfară charco baltă. sub. horn chirriar a scîrţîi chismear a bîrfi chispa seînteie chisporrotear a scapără. viperă culpa vină cultivo cultură (agricolă) cunibre /. cură. grosolan chaleco vestă chambergo pălărie bărbătească cu borul mare chamizo tăciune chanciller ni. tratament curar a îngriji. hrubă cuidado grijă. cancelar chanza glumă chaqueta jachetă. micuţ. preot. en ~ y alina cu trup şi suflet cuervo corb cuestión /. chestiune. culme cumpleaños m. a pocni cheque in. palavragiu. a seînteia chiste m. glumă. discuţie charlar a pălăvrăgi charlatán in.

fante chupar a suge I) dable adj. sub. frumos. a gîtui dejar a lăsa. ~ a datorită decaer* a decădea decir* a zice. ploaie scurtă chulo adj.chivo ţap chocaríse) a (se) lovi chocolate in. a strica «laño stricăciune dar* a da. dezbatere deber a trebui. o plimbare) . — con a găsi. ~ se por a se socoti.. înainte. posibil dado zar. loc. a apăra defensa apărare degollar d. ~ gusto a face plă496 cere. dăruit dama doamnă danubiano adj. un paseo) a face salturi (un pas. în faţa. — a conocer a face cunoscut. adj.v. înaintea . es ~ vasăzică. ~ las horas a suna orele. — de -\. a spune.. lovitură. cuvenit. din. de. datorat. a tăia gîtul. inf. loc. şorţ deiante adv. am. adică decorado decor decrecer inc. in. a descreşte dechado model dedo deget defender d. cu deambular a hoinări <lebajo adv. şoc chorizo cîrnat chorro şuvoi choza colibă chubasco aversă. m. />/'/'. datorie debidamente aşa cum trebuie debido adj. a se da drept. a înceta să delantal m. ~ de. dunărean danza dans dañar a dăuna. dedesubt. ciocolată choque ni. prp. ~ salios (un paso. dat. dato informaţie de prp. ~ de sub debate ni.

por ~ pe dinăuntru. intr. dreapta. a tulbura. ~ de in. a spune nerozii desayuno micul dejun desbaratar a strica. desfăşurare desasosegar d. loc. peste (timp) deponer* a depune deporte m. neplăcut desahogo uşurare desalentar d. a ameţi. prea. Facultad de ~ Facultate de drept derramar a vărsa derretirse a se topi derribar a dărîma derrocar a răsturna. por't~ inutil.delantero înaintea delatar a denunţa deleitar a desfăta delgado slab. a risipi descalabrar a răni. desculţ descansar a se odihni descarado adj. neobrăzat descargar a descărca . sin ~ neintîrziat. a dărîmaderrota înfrîngere derrumbarţse) a (se) prăbuşi desabrochar a descheia desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui desafiar a sfida desafío sfidare desagradable adj. a la ~ la dreapta derecho s. a sparge capul descalzo adj. a zăpăci. los ~ hombres ceilalţi oameni. sport deportista m. prisos. prea mult demoler d. Io ~ restul. fără zăbavă dentro adv. adv. a descuraja desamparo părăsire desaparecer inc. sportiv derecha adj. pi. drept. înăuntru. demasiado ad\'. ceilalţi. a nelinişti desatar a dezlega desatinar tr. a dispărea desarraigar a dezrădăcina desarrollo dezvoltare. subţire delinquir a comite un delict demás adj. prp. rămas. loc. sportiv deportivo adj. a dărîma demora întîrziere.

sfîrşit. soluţie desenmascarar a demasca desenredar a descurca.descender d. chei. a lămuri desentenderse d. deziluzie deslenguado insolent. a rupe desgracia nenorocire. dispreţ desdeñar a dispreţul desdicha nenorocire desear a dori desechar a exclude. loc. pustiu designar a desemna desigual neegal desilusión d. ~ luego bineînţeles. a .~ un papel a juca un rol desencadenar a dezlănţui desenfadar (se) a (se) înveseli desengañar a deziluziona desenlace m. a dezgheţa deshonra necinste. a respinge desembarco debarcare desembocar a se vărsa (rîu) desempeñar a juca. neruşinat desliar a dezlega deslizar a aluneca. a coborî descompuesto descompus desconfianza neîncredere desconocido necunoscut descuajar a smulge (plante) descubrimiento descoperire descuidar a neglija desde prp. a desfăşura. după. dezonoare deshora oră nepotrivită desierto deşert. a se dezinteresa desenvolver d. de. ~ se a fugi. pas desfile m. a dezvolta deseo dorinţă desesperar a dispera desfallecido leşinat. vlăguit .'~ hace de (timp) ~ liace tres años de trei ani 32 497 desdén m. defilare desganado lipsit de poftă desgarrar a sfîşia. desfiladero defileu. dezlegare. de la. dizgraţie deshacer* a desface deshelar d.

desfacere despaldar a désela desparpajo uşurinţă (în vorbire) despectivo adj. a răspîndi: ~ olor. prăvălie. după. a concedia. goliciune desobedecer inc. neutilizat. prp. lent despachar a expedia despacho birou. desprins. a prăda despreciar a dispreţul despropósito prostie. a (se) deştepta despiadado adj. revanşă destacado adj. a orbi desmán m. a exila. rar. a nu da ascultare desocupado fără ocupaţie. peiorativ despecho ciudă. a jupui desorden m. nemilos despilfarrar a cheltui fără socoteală desplazamiento deplasament desplegar a desfăşura despolmarse a se prăbuşi despojar a jefui. a-şi lua la revedere despegar a decola despejar a curăţa un loc despenar a consola despensa cămară desperdiciar a irosi despertar(se) a (se) trezi. dezordine despacio adv. a dezgropa destreza îndemînare destrozar a distruge desunir a dezbina desusado adj. a ~ în ciuda despedir a arunca. şomer desolar d. exces desmañado neîndemînatic desmayar a leşina desmontar a demonta desmoronar (se) a (se) nărui desnudar a dezbrăca desnudez /. gogomănie después adv. însemnat destacamento detaşament destacar a desprinde. ~ de după desquite m. desuet . ~ se a se mîhni desollar d.se strecura deslumhrar a străluci. — se a se despărţi. a se reliefa desterrar d. a distruge. încet.

ziar dibujar a desena diciembre decembrie dicha fericire. drac diario adj. amănunt detener* a opri. a leşina desvarío delir. buenos -~ s bună ziua. datornic devanar a depăna devolver d. a scuza diseño desen disfrazar(se) a (se) deghiza disfrutar a se bucura de: ~ a/c. zis. a aresta detentor m. greutate digno demn dije m. prostie disminuir a micşora . a risipi dislate m. în spatele deuda datorie deudor m. zi. adresă dirigir(se) a (se) conduce. disgusto neplăcere. dinte diestro priceput. noroc. zilnic. ~ de în urma. a deţine. dificultate. înapoi. Dumnezeu diptongo diftong digue m. deţinător detrás adv. nemulţumire disipar a împrăştia. difamar a defăima dificil adj. greu. acest dichoso fericit diente m. a ¡se) adresa disculpar a dezvinovăţi. hoy ~ astăzi diablo diavol. a abate detalle m.498 desvanecer ine. dig dirección /. a înapoia. prp. menţionat. por~ din fericire dicho adj. sub. bijuterie diluvio potop dimitir a demisiona dinero bani dios zeu. a restitui dia m. direcţie. dificil dificultad /. nebunie desventaja dezavantaj desventura nenorocire desvergonzado neruşinat desvergüenza neruşinare desviar a devia.

a (se) amuza dividir a împărţi divorcio divorţ doblar a dubla: a îndoi. por ~ pretutindeni dorado aurit. en -~ în care dondequiera adv. şi /. unde. versat duda îndoială. conu donaire m. inepţie disparo împuşcătură distinguido adj. graţie. El Dorado Ţara Aurului dormir a dormi dote m. a durea. doc ducha duş ducho adj. îndoielnic duelo duel. deosebit distrito district. dar. loc. raion disturbio tulburare disuelto dizolvat divertirjse) a (se) distra. oriunde dondiego zorea donoso frumos. domn. loc. sin ~ fără îndoială 32* 499 dudar a se îndoi dudoso adj. eleganţă donde adv. — s y quebrantos ouă eu jumări duende »).disoluto dizolvat disparar a trage (cu arma) disparate m. ecuator . prostie. dotă. a întoarce ~ las páginas. dublu docena duzină docil adj. distins distinto adj. spiriduş ébano alíanos ebrio beat eco ecou ecuador m. oriunde. obişnuit eu. durere domar a îmblînzi domingo duminică don m. graţios doña doamnă doquier adv. zestre dril m. ascultător doler (/. doliu. ~ la campana a trage clopotul doble adj. a regreta dolor fii. sub.

brinci. — se a se îmbiba emparedado sandviş empecinado adj. în timpul durar a dura duro adj.echar a arunca. a (se) înălţa embajador m. dar. cîrnat. ani. adj. m. a înfrumuseţa embestir a asalta embetunar a lustrui (face) pantofii émbolo piston emborrachar(se) a (se) îmbăta embriagar a îmbăta embrollo încurcătură embrujar a vrăji embudo pilnie embustero mincinos dueño a stăpîn dulce adj. îmbucat emisora post de emisiune empapar a muia. exemplar ejemplo exemplu. embargou. vîrstă. loc. a azvîrli. înşelător embelecar a seduce. a răpi minţile embellecer inc. ~ a a începe să . loc. însă . dulceaţă durante adv. sub. ambutizat. ascensor clevar(se) a (se) ridica. eficace egipcio adj. încăpăţînat empellón m. — de menos a simţi lipsa edad /. dur embutido sub. ilustru eje m. loc. ax. dulce. brusc empeăar(se) a (se) angaja. a~ es in brînci. a înşela embelesar a îneînta. a (se) încăpăţîna empeoramiento înrăutăţire empero cj. sin — totuşi embaucador adj. egiptean egregio adj. osie ejecutar a executa ejemplar m. — media ev mediu eficaz adj. por~ de exemplu ejercer a exersa ejército armată elenco listă elevador am. a însărcina embarcar!se) a (se) îmbarca embargo sechestru. tare. ambasador embarazar a încurca. Ioc. seducător.

a (ge) afla encrucijada răspîntie encrudecer inc. în. slab . a aprinde encerrar d. a ¡se) intîlni. a (se) găsi. gorun.empezar d. tufan encogerse (de hombros) a da (a ridica) din umeri encomendar d. a închide encima adv. a exaspera encuadernar a lega (o carte) encubrir a ascunde encuentro întîlnire encumbrar a ridica. enano pitic enarbolar a arbora encabezar a fi in fruntea. prăfuit emporio centru comercial empresa întreprindere emprestar a împrumuta empréstito împrumut empujar a împinge en prp. crîncen. a sărăci empolvado adj. ~ se a alguien a se încredinţa c u ¡va encomio laudă encontrar(se) d. ~ de aje pe ceva. prp. întrebuinţare empobrecer inc. loc. priză (electrică) endeble adj. a înălţa enchufe m. la enamorado îndrăgostit. farmec encapotado acoperit (cer) encaramarse a se căţăra 500 encarcelar a închide encargar a însărcina encarnizado adj. sîngeros encender d. a încredinţa (ceva) . uz. dantelă encaminar a porni la drum encantar a îneînta encanto îneîntare. a începe cmp narse a se ridica pe vîrful picioarelor empleado funcţionar empleo folosire. deasupra. a conduce encadenar a înlănţui encajar a pune în cutie encaje m. por ~ pe deasupra encina stejar. cu praf.

duşmănie enero ianuarie enfadar a supăra enfermar a se îmbolnăvi enfermedad /. incíntare entarimado parchet. a ridica (drapel) enhorabuena urare de bine enjambre . a înnebuni enmienda amendament. a mări engullir a înghiţi. a slăbi enfocar a aborda (o problemă). slab enlace m. repetiţie teatrală enseñar a arăta. legătură enlazar a înlănţui.• ensalada salată ensanchar a lărgi ensayar a încerca ensayo încercare./¡. a înfuria engalanar a împodobi enganchar a agăţa. în Ţaţă enfriar a răci enfurecer inc. complicaţie enriquecer ¡se) inc. a lega enloquecer inc. osîuză enjuto adj. a se cufunda: ~ en la lectura enfrente adv. uscat. a da lecţii ensordecedor asurzitor ensueño vis. despăgubire enmudecer inc. a (se) îmbogăţi . a amuţi enojar(se) a (se) supăra enorgullecerse inc. eseu. a pune la punct enfrascarse jig. a înfuleca enhestar d. a se míndri enredar a încurca enredo încurcătură. a adresa endeudarse a se îndatora enemigo duşman enemistad /. intrigă. roi enjundia grăsime.enderezar a îndrepta. boală enflaquecer inc. a înhăma. a creşte. duşumea . a angaja engañar a înşela engendrar a da naştere engordar a îngraşă engrandecer inc.

greşeală. a (se) înălţa erizo ariei errabundo rătăcitor errar d. echipament equitación /. a înţelege. a rătăci ¡drumul) error ni. a îngreuna entrada intrare. pi. fiinţă. vitrina escaramujo măceş escasear a economisi. loc. zvelt esbozo schiţă e-'. măruntaie entrar a intra entre prp. scurtă piesă teatrală entretanto adv. a înfăşură equipaje m. luminare entregar a înmîna. bagaj equipo echipă. între. a livra entrelazar a împleti entremés m. înfăşurare envolver d. a mi ~~ după părerea mea. printre 501 entrega livrare. ~ a/c. eră erguirjse) a (se) ridica. înmînare entrañas /. a confunda era arie (agricol) . atunci entorpecer inc. a pricepe. — se a se înţelege entendimiento înţelegere enterar (se) a (se) informa entero adj. între timp entretenerţse) a (se) întreţine entrevista întrevedere envejecer inc. a îmbătrîni envenenar a otrăvi enviar a trimite envilecimiento înticăloşire envío trimitere. escalera scară.calar a escalada . întreg enterrar d. ~ de caracol scară în spirală . entitate entender d. expediere envoltura înveliş. a îngropa entonces adr. a lipsi ceva . călărie equivocarjse) a (greşi) .ente m. eroare esbelto adj. a amorţi. ~ de tijera scară dublă escalofrío frison escapar a scăpa escaparate m. a greşi.

spion espiga spic espina spin espinaca spanac espíritu ni. pavăză. sfinx esfuerzo efort. scenariu esclarecer inc. scriitor escritorio birou. — a máquina a scrie la maşină escritor m. spirit esponja burete esposo soţ . acel esfinge /. masă de scris escuchar a asculta escudero scutier escudo scut. a examina escuela şcoală esculpir a sculpta escupir a scuipa escurrir a luneca. a spera espeso adj. gros espía ni. sforţare esfumino tentă esgrima scrimă eslabón m. stemă escudriñar a cerceta. a lămuri esclavitud /. puşcă 502 escoria zgură escribir a serie.escaso adj. a lumina. acest. monedă. spinare espantar a înspăimînta espanto spaimă español spaniol esparcir a răspîndi especia mirodenie espejo oglindă espera aşteptare esperanza speranţă esperar a aştepta. a scurge ese adj. verigă esmero grijă espacio spaţiu espalda spate. des. rar escatimar a precupeţi escenario scenă. sclavie escoba mătură escoger a alege esconder a ascunde escondrijo ascunzătoare escopeta flintă.

fachada faţadă faena muncă. stare. a stabili establecimiento uzină. poală falso adj. sezon. răsărit. gară estadía am. vorbăreţ. stadiu estafador m. fazan faja faşă falda fustă. sabie. a se afla (vezi lecţia 13] estatua statuie este m. acest estilar a fi în uz estío vară estoque m. etajeră. staţie. fermă estanco debit de tutun estanque m. orient. a cutremura fábrica fabrică. escroc estallar a izbucni estampilla am.espuela pinten espuma spumă esquila talangă esquilar a tunde (animale) establecer inc. treabă faisán m. uşor facundo adj. limbul. anotimp. uzină fácil adj. iaz. scăpare estreno premieră estrépito gălăgie. tribord . bazin estante m. adj. marcă poştală estancia şedere. larmă estribar a (se) sprijini estribillo refren estribor m. est. şedere estadio stadion estado stat. spadă subţire estorbar a tulbura. fals falta greşeală. raft estaño cositor estar a fi. fabrica estación /. a deranja estornino sticlete estornudar a strănuta estragar a corupe estrechar a strînge estrella stea estrellar a sparge (în ţăndări) estremecer lile. a sta. lipsă falia lipsă. am.

farsor fastidiar a plictisi. excelent éxito succes . prost. renume fandango dans popular spaniol fango noroi. credinţă. a todo ~în orice caz excluir a exclude eximio adj. a dezgusta fatiga oboseală fatuo adj. a îndepărta. a mira. a (se) întinde extranjero străin. buena ~ intenţie bună fealdad /. protecţie. pi. en ~ de in beneficiul. obraz fe /. urîţenie febrero februarie fecha dată fechoría faptă rea felicidad /. godin esturión m. studenţesc estufa sobă. favoare.estropear a strica estruendo zgomot puternic estudiantil adj. cheltuială explotar a exploata expresar a exprima exprimir a stoarce: ~ un limón a stoarce o lăinîie expuesto adj. straniu extraviar a rătăci (calea) extremar a exagera fallecer inc. distins extender(se) rf. încrezut 503 fausto adj. rezultat expensas /. a ajuta faz /. norocos favor ni. mocirlă fantasma m. felinar farsante m. a deceda fanta faimă. speze. ales. fericire . fericit. fantomă fardo legătură (de lucruri) farol m. loc. loc. a favoriza. străinătate extrañar a surprinde. nisetru evento eveniment. loc. a exila extraño adj. a ~ de prin intermediul. faţă. expus exquisito adj. por ~ vă rog favorecer inc. bunăvoinţă .

flamingo flaqueza slăbiciune. fidel. zel festejar a sărbători festin m. tren fértil fertil. sub. urît féretro coşciug. ficţiune. închipuire fidedigno adj. exact. temperatură. procuror. sălbăticiune fiero adj. flamand. a termina . aspru fiesta sărbătoare figurarse a-'şi imagina fijar a fixa. leneş . defunct finea moşie fingir a se preface. crud. debilitate flauta flaut. poner. ~ amarilla friguri galbene fiel adj. solid fiscal ni. febră. sigur fieltro fetru fiera fiară. cu ~ . demn de • încredere fideicomiso tutelă fiebre /. fine. fără putere. a termina un lucru. slab. comprar (al) ~ a cumpăra pe datorie fiar a asigura. subţirel. a observa fila rind fin ni. adj. sfirşit. ~ a aje. ferm. a încredinţa ficción /. a pieri feo adj. fluier flecha săgeată flojo adj. ~ se a remarca. crud. a simula firma semnătură firme adj. fericit felpa pluş fenecer inc. cale ferată. debil flamenco adj. feroce ferrocarril m. moale. credincios. pe credit. garantat. întins) . banchet. sicriu feria tirg feroz adj. roditor fervor m. capăt. por — în cele din urmă finado adj. chef fiado adj. ţigănesc. a — de cu scopul de.feliz adj. slab ¡legat. loc. a garanta. al ~ y al cabo la urma urmelor. scop. fiscal flaco adj.

hacer — a face faţă fresa fragă fresco adj. a pune la cale. fericire. furaj. străin ¡de partea locului) forjar a făuri forraje . proaspăt frijol m. frunziş folleto broşură fomentar a încălzi. loc. am. a curăţa. inevitabil fósforo fosfor. front. frunte. frate (călugăr) frecuentar a merge des la. adj. a înflori florido adj. june prim galápago broască ţestoasă (de mare) . a întări fortuna noroc. floare florecer inc.fior /. por ~ din fericire forzoso obligatoriu. jig. nutreţ forrar a căptuşi fortalecer inc. eu ~ de înaintea. cavaler. chibrit fracasar a eşua 504 fracaso eşec. plutitor flotar a pluti flujo flux foco locar fogonero fochist follaje ni. a spăla freír a frige freiite in. zgomot fragoso adj. petrecere franquear a intra (pe uşă) frasco flacon. ochelari gaita cimpoi galán m. nereuşită fragor m. fasole frío frig. hacer— a fi frig. sticluţă fray m. a urzi fonda birt forastero adj. soartă. avere. pi.». loc. loc. rece gabán m. accidentat fragua fierărie frambuesa zmeură francachela chef. pardesiu gaceta gazetă gafas sub. /. a frecventa fregar a freca. înflorit flotador m.

puşcă futuro viitor garra gheară garza cocostîrc gastar a cheltui. ţesătură gente /. arătos. fructifer. şopron gallardo adj. fîntînă. a avea poftă de ganadería creşterea vitelor ganado vite. foală fuente /. demers gibado ghebos . a folosi gata pisică gaucho călăreţ din pampa argentiniană gavilán m. fel. fruct fuego foc fuelle m. árboles — es pomi fructiferi fruto rod. puternic fuerza forţă fulano cutare. buena. stufos frontera frontieră frotar a freca fruta fructă. erele gaviota pescăruş gemelo adj. — oameni buni gestión /. izvor. armă. viteaz gallego galician gallina găină gallo cocoş gana poftă. de buena (mala) ~ de bună (fără) voie. geamăn gemir a geme género gen. adj.galgo ogar galpón m. gestiune. graţie garganta gîtlej frito adj. pînză. cîştigat ganancia cîştig ganar a cîştiga gancho cîrlig garbo eleganţă. tener — s de . a isprăvi. lume. uliu. afară fuerte adj. fript frondoso adj. poamă frutal adj. oameni. ~ de tal un oarecare fundir a topi fusil in. castron fuera adv.

sferă. lovitură. bunuri hábil adj. m. ministerio de ~ hacha secure hada zînă . ~ cautivo balon captiv G 505 gloriarse a se lauda glotón adj.~ postai mandat gitano ţigan globo glob. loc. lacom gobierno guvern golondrina rîndunică goloso pofticios. locuinţă habituar a obişnui habla grai. întorsătură . spre hacienda fermă. muchas~ s mulţumesc grande adj. sub. loc. mîncău golpe m. de ~ dintr-o dată gordo gras gorrión m.gigante m. uriaş girar a (se) întoarce girasol m. finanţe. străin. anglo-saxon gritar a striga haber * a avea. balon. şapcă gota picătură gozar tr. dar ~ s a mulţumi. a se bucura de grabado gravură. gospodărie. înstărit hacer a face hacia prp. iertare. boabă grasa grăsime grato plăcut gravar a apăsa. vrabie gorro căciulă. îndemînatic habitación /. floarea-soarelui giro ocol. ilustraţie gracia favoare. mare granja fermă grano bob. limbă hablar a vorbi hacendado bogat. avere. a împovăra gremio breaslă griego grec grifo robinet grillo greier gringo am.

a mîrîi gruta grotă. adj. caraghios. pînă la. indicator guijarro pietricică guinda vişină guiñapo zdreanţă guión m. a păstra guardia gardă . de ~ de fapt . a plăcea gusto gust. curcan guante m. persoană ridicolă. trăsură de unire. mănuşă guapo adj. dezgust hatajo turmă 506 haya fag haz /. loc. frumos. ghid . măscărici hechicero vrăjitor. a-i face plăcere să halagar a măguli halagüeño adj. liniuţă guisa fel. magician hecho fapt. făcut. peşteră guadaña coasă guajolote am. ~ luego pe curînd. şoim hálito suflu hallar a afla hallazgo descoperire hambre /. manieră guisar a găti. ~ la vista la revedere hastío scîrbă. foame harapo zdreanţă harina făină harto adj. tener ~~ en + v. drăguţ guardar a păzi. număr guerra război guerrillero partizan guía m. snop hazaña faptă eroică hazmerreír m. m. sătul hasta adv. a mormăi. matelot gruñir a grohăi. a prepara gusano vierme: ~ de seda gustar a gusta. paznic guarismo cifră. măgulitor halcón m.grosero adj. m. plăcere. scenariu (de film) . călăuză. grosolan grúa macara grueso gros grumete m. faţă.

~ buena mentă. foc. erou herramienta unealtă. cinstit hongo ciupercă . bărbat hombro umăr. lamă hojalata tablă (de metal) hojear a răsfoi holgar d. îngheţ hierba iarbă. efort. izmă hierro fier hígado ficat hijo fiu. vîlvătae hoja foaie. rît hogar m. a îngheţa helero gheţar hembra femelă henchir a umple hendidura crăpătură heredar a moşteni herencia moştenire herida rană herir a răni . frăţie hermano frate hermoso adj. ger. cămin hoguera rug. drojdie hidalgo boiernaş hiel m. rugină hervir a fierbe hez /. omagiu hondo adj.helar d. aţă hincapié m. profund honesto adj. instrument herrería fierărie herrero fierar herrumbre /. a se odihni. a stărui hinchar a umfla hinojo mărar hocico bot. a trindăvi holgazán in. loc. trîndav hollín m. fiere hielo gheaţă. funingine hombre in. frumos héroe m. hermana soră hermandad /. adînc. frunză. copil hilandera torcătoare hilera şir hilo fir. hacer ~ a depune sforţări. om. — con ~~ umăr la umăr homenaje in.

~ y vuelta dus şi întors idioma in. propriu. egal. limbă. nevătămat ilícito adj. a cinsti hora oră horadar a găuri. egalitate ilegible adj. nepermis imagen /. aşa. oaste huevo ou huida fugă 507 huir a fugi humanidades /. loc. magnet impávido adj. astăzi hoyo groapă hoz /. por ~ tot astfel. asemănător. cinste honra onoare personală honradez /. a fora horea furcă. studii umanistice húmedo adj. oaspete hueste /. grai idiota m. imagine. neciteţ ileso adj. icoană imán m. a stimula . spital hoy adv.honor in. tot. spînzurătoare horda hoardă hormiga furnică horno cuptor. onoare. a se gîndi la ida dus. litere. anume făcut iglesia biserică igual adj. cinste honrar a onora. la fel igualdad /. onoare. idiot idóneo adj. umed humilde adj. groază hortelano grădinar hospedar a găzdui hosp'tal in. alto ~ furnal horripilante oribil. ilizibil. îngrozitor horror ni. neînfricat impedir a împiedica impeler a împinge. umil idear a imagina. seceră huelga grevă huella urmă huérfano orfan huerta grădină de zarzavat hueso os huésped in.

a graţia indumentaria costum inefable adj. sălbatic. import imprenta tipografie impreso adj. a-şi atrage (pedeapsă) indagar a cerceta indeleble adj. imprudent incentivo stimulent inccrtidumbre /. adj. neîmblinzit indudable adj.impensado adj. nelegiuire imponer* a impune importación /. interminabil. nesiguranţă incluir a include incomprensible adj. a ruina huraño adj. nesociabil hurtadillas loc. de neeonceput increíble adj. de ~ pe neaşteptate impuesto impozit. izolare. impetuozitate impiedad /. de nespus ineficaz adj. incapabil incauto adj. neauzit incansable adj. de neiertat imperecedero adj. neîndoios indultar a ierta. de necrezut incremento creştere incurrir (en) a comite. neobosit 508 huino fum hundir a cufunda. imprimat imprevisto adj. loc. a combate inacabable adj. necinstit improviso adj. impus impugnar a ataca. avînt. neprevăzut ímprobo adj. fără efect inesperado neaşteptat inextricable adj. de neşters indigno adj. a -~ pe furiş hurtar a fura incapaz adj. secret inconcebible adj. tipărit. nedemn indio indian (din America) índole /. de neînţeles incomunicación /. nebănuit imperdonable adj. caracter indomable adj. încîlcit . corupt. nesfîrşit inaudito adj. nepieritor ímpetu in. neprevăzut.

niciodată jamón in. nesătul insano nebun inscribir a înscrie insertar a insera (într-un ziar) insigne adj. apropiere. a cerceta inquisición /. nezdruncinat. nelocuit inhestar d. vreodată. neobosit infatuar a se mîndri infausto adj. intrare inhabitado adj. săpun jactarse a se făli jadear a gîfîi jaleo dans popular andaluz jamás adv. nepătat inmediación /.. copil de rege infatigable adj. nefericit infligir a aplica (o pedeapsă) influjo influenţă informe m. sirop . pi. inchiziţie./?. a ridica. caro nu dă greş infancia copilărie infante m. cercetare. nemuritor inmóvil adj. imobil inmundo necurat innovador m. a anexa inglés englez ingreso admitere. împrejurimi inmortal adj. injust injuria injurie inmaculado adj. insaciable adj. nestrămutat. raport infortunio nenorocire infringir a încălca infundir a inspira ingerir a introduce. mistreţ jabalina suliţă (sport) jabón in. şuncă jaqueca migrenă jarabe in. infanterist. celebru insólito neobişnuit jabalí m.infalible adj. a înălţa inicuo adj. de neuitat inquebrantable adj. nemişcat inmueble . inovator inolvidable adj. neclini it inquietar a nelinişti inquilino chiriaş inquirir a se informa.

insular izar a ridica (drapelul) izquierdo adj. loc. năvălitor invencible adj. a la izquierda la stínga jaula cuşcă. zilier joroba cocoaşă jota litera /. salariu pe o zi jornalero salahor. şef jerga argou jinete in. ~ por a merge după. clipă instar a insista. încilcit inútil adj. nefolositor invasor in. dans popular aragonez joven tînăr joya bijuterie . ţigănesc jornada călătorie de o zi. in căutarea ira minie irse* a se duce. inversiune. amuzant jondo adj. a pleca isla insulă isleño adj. neînvins inversión /. călăreţ jira turneu jirafa girafa jocoso adj. a interoga interrumpir a întrerupe interviu /. inutil.jardín in.1 509 jornal m. intern intricado adj. stîng. loc. grădină (de flori) instante ni. iasomie jefe in. nostim. zi . de netrecut intachable ireproşabil integrar a forma. glumeţ. act (teatru) . adj. injecţie ir* a merge. a grăbi insulso adj. a alcătui intentar a intenta. investiţie invierno iarnă inyección /. interviu interviuvar a lua un interviu intestino intestin. invadator. insipid insuperable adj. fără gust. a încerca interdecir * a interzice interrogar a întreba. colivie jarro cană jazmín ni.

a se juca jugo suc (de fructe) juguete in. loc.jubilar a pensiona. a se bucura judia fasole. împreună loc. al ~ de alături de. joi juez m. petrecere jueves m. alăturat. lucrare. drept juventud /. perder el — a-şi pierde raţiunea julio iulie jumento măgar junco stuf. loc. grupare juntar a uni junto adj. jucăuş juicio judecată. jucărie kilogramo m. păpuriş junio iunie junta adunare. fasole albă judio evreu juego joc. hacer ~ a se potrivi juerga chef. ~ a alături de jurado juriu jurar a jura justo adj. am. tinereţe juzgar a judeca K kiosco chioşc . just. laminor lámpara lampă lana lînă lancha barcă 510 juguetón adj. kilogram. hoţ lagar m. teasc lagarto şopîrlă lago lac lágrima lacrimă lamer a linge lamina planşă laminador m. adv. dar de ~~ a da deoparte ladrar a lătra ladrillo cărămida ladrón ni. judecător jugar d. muncă labrar a munci (pămîntul) ladear a se înclina într-o parte lado latură. oca kilómetro kilometru labio buză labor /.

loc. firmă levantar(se) a (se) ridica.. lege leyenda legendă lezna sulă . ochelari lento lent. a (se) scula.. ~ por ~ cuvînt cu cuvînt letrero inscripţie.. loc.koljós ni. a pulsa laurel nil. departe. L langosta lăcustă. a lo ~ delungul largura lungime lástima milă. orient leve adj. langustă lanza lance lanzar a lansa lápiz m. uşor levita redingotă ley /. al pie de la ~ textual . laur lavar (se) a (se) spăla lazo laţ. cititor leche /. încet leña lemne de foc león m. lozincă lengua limbă lente /. pi. legumă lejano adj. ¡ Qué ~_ / C păcat! lastimoso adj. jalnic lata cutie látigo bici latir a bate (inima).. loc. colhoz. îndepărtat lejos adv. lecţie lector ni. lapte lecho pat lechuga lăptucă lechuza cucuvaic leer a citi legua leghe. legătură lección /. a (se) răscula levante m. departe de a fi. cómico de la ~ comediant ambulant legumbre /. leu lerdo greoi letra literă. ~ de ser. lentilă. loc. lung. creion lapso perioadă de timp largo adj. lema deviză. loc.

liber libro carte lícito adj. lustragiu limpiar a curaţi limpieza curăţenie lince in . permis. gata loa laudă lobo lup loco nebun locomotora locomotivă locura nebunie lodo noroi lograr a obţine. lungime lontananza depărtare loro papagal losa lespede loza faianţă lucero luceafăr lucio ştiucă. lucios lucir a luci. încurcătură lirio stinjenel liso adj. descendenţă lindar a se mărgini cu lindo drăguţ. tablou ligar a lega ligero adj. deştept. adj. linx. iepure (de chiip) lienzo pînză. a îmbrăca lucro cîştig. întins. linguşitor lista dungă.liar a lega libertar a elibera libre adj. îngăduit lidia luptă liebre /. listă listo adj. profit lucha luptă . uşor lila liliac (planta) lima pilă limite ni. rîs linaje in. a reuşi lomo şale lona pînză groasă pentru vele longitud /. neted lisonja linguşire lisonjero măgulitor. lămiie limosna pomană limpiabotas in. frumos línea linie lino in lío legătură. margine limón m.

bărbat machuca măciucă madera lemn madrastra mamă vitregă madre /. lumină luna lună lunes in. urît macanudo am. plictisitor. lumină 511 LL llaga rană llama flacără. loc. cheie . excelent. adj. slab maíz //¡. meşter. răutate maldecir * a blestema maldito blestemat maleta valiză malhechor in. de ~ en peor din rău în mai rău malabarista m. echilibrist malagueña dans din Malaga malaventura nenorocire maldad /. chemare llamar a chema llamativo ţipător llana mistrie llano adj. porumb mal adv. a se maturiza maestro maestru. odios macho mascul. loc lujo lux lumbre /. maimuţă.luego adv. macizo masiv macular a păta machacón adj. minunat. rău. pisălog. foc. plan. lama (animal) llamamiento apoi. luni luto doliu luz /. apoi. răufăcător malhumorado morocănos llave /. desde ~ bineînţeles lugar ni. mamă madreselva caprifoi madrugada zori madurar a se coace. întins llanto plînset llanura cîmpie macaco am. îndată. învăţător magno adj. mare magro adj.

blînd manta cuvertură. rău malograr a pierde: — una ocasión. comunitate.Mancha mandar a ordona. stil. hartă máquina maşină. locaş manso adj. mîine. din provincia l. răutăcios mampara paravan manantial ÍÍ¡ . unt mantecoso adj. furtun mango mîner mani m. rău. a duce llorar a plînge llover d. faţă de masă mantener a menţine manzana măr 512 mañana dimineaţă. a ploua llovizna burniţă lluvia ploaie M malo adj. cadru marcha marş. izvor manco ciung mancomunidad /. mers marchar a merge. adv. arahidă. mişcare. pasado ~ poimîine mapa m. mare maravilla minune. a eşua malsano nesănătos malvado adj. chip. plin llevar a purta.f. manieră manga mînecă . gras mantei ni. velinţă manteca grăsime. alună americană maniobra manevră mano /. mecanism mar m. a porunci mando comandament manejar a manevra manera fel. uniune mancha pată manchego adj. minunăţie marco ramă.a .llegar a sosi. a ajunge llenar a umple lleno adj. ~ se a pleca marchitar:'se) a (se) vesteji marearse a avea rău de mare . mină mansión /.

mai bun. loc. tanto ~ cu atît mai bine mejora îmbunătăţire. catarg matadero abator matador ucigător matanza măcel. sub. major. cel mai mare mayo mai (lună) mayor comp. marţi martillo ciocan marzo martie mas cj. loc. por ~ que cu toate că. mai bine. jumătate. pepene membrillo gutuie memo neghiob. que decît. nuanţă máximo sup.marfil m.-«. îngrozitor mejilla obraz mejor comp. mai. mai mult. cu ajutorui medida măsură medio adj. mareşal mármol m. masacru matar a ucide matiz m. chică melocotón m. marmură martes m. dar más adv.f. a agita . însă. fildeş margen m. margine marido soţ. bărbat mariposa fluture mariscal m. piersică melón m. al por ~ cu ridicata mayoría majoritate mecer a legăna mazmorra carceră subterană media ciorap mediante adv. ameliora>-e melena coamă. nici una nici două mascar a mesteca máscara mască mástil m. mijloc mediodía amiază medir a măsura medroso înfiorător. netot mendaz adj. mai mare. mincinos mendigo cerşetor mendrugo coajă (de pîine)] menear a mişca. sin ~ ni — deodată. prin. loc. semi.

~. es ~ trebuie. mic. podiş mesón j/¡. negustor. ~ a alg. neguţător mercancía marfă . mai puţin. echar de — a simţi lipsa. simplu. mulţumită cuiva merecer inc. loc. loc. a coborî 33 — învăţaţi limba spaniolii 513 mero adj. pur mes m.menester nevoie. — se en a se amesteca în.merced /. en ~ de în detrimentul menospreciar a dispreţui mensaje m. fără. al por ~ cu de-amănuntul menos comp. minte. lunar mente /. meşteşug. han meşter m. micşorare. e necesar mengano cutare (sinonim cu fulano) menguar a descreşte. intim cu cineva mezcla amestec mezquita moschee miedo frică. tener — a-i fi frică . ~ en a/c. |j recompensă. a merita merendar d. titlu onorific. minor. favoare. scop meter a pune. loc. spirit mentir a minţi menudo mărunt. o ~ aaesea meñique m. loc. absorbit de un lucru. a la ~ de la discreţia. ~ con uno a se certa metido pus. a dori menoscabo scădere. a scădea menor comp. a lua o gustare merienda gustare de după masă merluza batog mermar a scădea. degetul mic meollo măduvă mercader m. loc.con alg. lună mesa masă mesana artimon mesar a smulge (părul) meseta platou. loc. artă mestizo metis meta ţintă. mesaj mensual adj. mai mic. graţie. loc.

a necăji molino moară mondar a curăţa monja călugăriţă mono maimuţă . cuvînt. acelaşi. grimasă moho mucegai. miercuri mies holdă. de todos ~ s oricum. hacer ~~ a-şi rîde de mohín m. halat montana munte montar a încăleca. recoltă miga miez. a se sui. fel. a se gîndi. a — es din belşug moña panglică mora mură morada locuinţă morado adj. tipar moler d. de ~ que astfel încît.miel /. in timp ce miércoles m. chiar mitad /. m. salopetă. muşchi. morală. minune mimbre m. a uda molde m. manieră. loc. a măcina molestar a supăra. violet-închis moral /. moral. miere mientras adv. a arăta mote m. firimitură mil o mie milagro miracol. jumătate mitigar a îndulci. răchită mirada privire mirar a privi. adv. fie ce-o fi mofa derîdere. formă. strîmbătură. a uşura mitin m. a reflecta. a jena. cafeniu morir a muri moro maur mosca muscă mostaza muştar mostrar d. dud morder d. poreclă . a muşca moreno brunet. rugină mojar a înmuia. miting mocedad /. grămadă. rucsac modo mod. tinereţe mochila raniţă. a se uita. a fi atent mirla mierlă misa liturghie mismo adj. -a se urca montón m. seceriş. însuşi.

carte de joc naranja portocală naranjado portocaliu nariz /. gloată mucho mult. ni <— menos cîtuşi de puţin mudanza schimbare mudar a muta. moarte 514 muguete m. chei. nas narrar a povesti nata smintînă natación /. lumesc. baston mulo catîr multa amendă multitud /. rampă muerte /. servitor muchacha fată muchacho băiat muchedumbre /. a naşte nacimiento naştere nación /. naţiune nada ad\>. mobilă muela măsea: ~ del juicio măsea de minte muelle m. muiere mulato mulatru muleta cîrjă. a schimba mudo mut mueble m. răscoală. monden mundo lume muñeca păpuşă murciélago liliac (animal) murmullo murmur muro zid musgo muşchi (plantă) muslo coapsă muy adj. lăcrămioară mujer /. a mişca móvil adj. înot . foarte nabo nap nacer inc.motín m. mol. nimic nadar a înota nadie nimeni naipe m. mobil movimiento mişcare mozo tînăr mucamo am. loc. mulţime. mulţime mundanal adj. răzvrătire mover d. femeie.

prostie necio prost negar a nega. zăpadă nimio încărcat. de ~ în timpul nopţii nogal in. noutate novela roman. romancier novia logodnică. — bien de îndată ce. ~ más nimic mai mult. magazin negro adj. noapte bună. buenas ~ s bună seara.natalicio zi de naştere naturaleza natură navaja cuţit.. nuvelă novelista m. nu. nume. excesiv. copilărie niño copil no adv. iarăşi nuez /. nici niebla ceaţă nieto nepot de (bunic) nieve /. miozotis notable adj. noiembrie nube /. a nota noticia ştire novedad /. nu-mă-uita. nuc nombrar a numi nombre m. ~ de Adán mărul lui . am. cunoscut. prolix ninguno nici unul niñez /. nucă. noapte. înseninat notar a observa. loc. ~ se a refuza negativa refuz negocio afacere. mireasă noviembre m. como ~~ cum să nu nocivo dăunător noche /. briei navidad /. loc. ~ corţp. nor nuca ceafă nudo nod nuera noră nuestro nostru nuevo nou. de ~ din nou. en ~ de in numele nomeolvides m. copil mic nevar a ninge ni cj. loc. Crăciun neblina ceaţă uşoară necedad /. negru nene m. loc.

piesă de teatru obrar a acţiona. ureche oír a auzi ¡ ojalá ! să dea Dumnezeu ! ojeada privire ojo ochi ola val oler d. ascultător. struţ obedecer inc. de ~ titular nunca adv. a pricinui ocaso asfinţit ocio răgaz ocioso adj. operă. loc. a paşte paciencia răbdare ñaño am. întunecat obsequio cadou.Adam número număr. a oferi oido auz. a asculta. trîndav. a lucra. ofiţer. frate O olor m. inutil ocultar a ascunde ocurrir a se întîmpla odio ură oeste m. vest. a construi obrero muncitor obscuro întunecos. supus obispo episcop objeto obiect. şantier. slujbaş oficina birou oficio meserie ofrecer inc. evident ocasionar a prilejui. a mirosi olivo măslin pabellón m. apus ofender a jigni oficial m. miros olvidar a uita olla oală onda undă . dar obstar a împiedica obvio adj. pavilion pacer inc. niciodată nutrir a hrăni. scop obra lucrare. a nutri 33* 515 Ñ ñandú am. a se supune obediente adj.

ordin. ordine. /. hacer uso de la ~ a lua cuvîntul palanca pîrghie palco lojă palmera palmier palo par. propoziţie. şenilă osadía îndrăzneală oscuro adj. a ordona ordeñar a mulge oreja ureche órgano orgă. catarg paloma porumbel pan m.părere.opinión /. a acorda otro altul oveja oaie oyente m. a pătimi. opinie opuesto opus oración /. ascultător P pacífico adj. tată. mîndrie origen m. a suferi padre m. organ orgullo orgoliu. de loc din ornar a împodobi oro aur ortiga urzică oruga omidă. ordin. nun pagar a plăti pago plată país m. paşnic padecer inc. părinţi 516 padrino naş. ţărm oriundo originar. auditor. pi. discurs. a expune otoño toamnă otorgar a conferi. întunecos oso urs ostentar a arăta. poruncă. şură de paie pájaro pasăre palabra cuvínt. ţară paisaje m. pi. dispunere. rugăciuni orden m. píine panadería brutărie . dispoziţie ordenar a porunci. origine orilla mal. peisaj paja pai pajar m. clasă.

larg deschis . rai paraje m. ordonat. batic papa am. coridor . ecran pantano mlaştină pantorilla pulpă panza pintee pañuelo batistă. loc. a apărea.panocha ştiulete pantalla abajur. adj. ~ forzoso şomaj párpado pleoapă parque m. loc. trecător pasar a trece. formar ~ a face parte partida plecare. hîrtie. por ~s pe rînd. Inc. perete pareja pereche parentesco rudenie pariente m. părere parecido asemănător. asemănare pared /. stepă parar(se) a (se) opri. loc. rudă parir a naşte paro încetarea lucrului. rol par m. egal. parte. ~ se a se asemăna. umbrelă paraíso paradis. către. sub. asemănător. meci partir a împărţi. staţie paradoja paradox paraguas m. felicitare parada oprire. parc parra viţă urcătoare párrafo paragraf. a pleca parto naştere pasado trecut pasajero adj. act partido partid. a părea. a termina pardo cenuşiu parecer inc. estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27) parabién m. cartof papel m. tărîm páramo platou pustiu. la. a petrece pascua Paşti pasear a se plimba paseo plimbare pasillo culoar. compliment. pereche. aliniat parte /. sin ~ fără seamăn para prp. pentru. de ~ en ~ vraişte.

durere. urnăraş (de haine) perder d. dar un ~ a face un pas. potîrniche . ~ real păun pavor m. a~s în bucăţi. cioban pata labă. pion peor comp. datină pavo curcan. salahor. pace pecar a păcătui peculiar adj. lent pauta regulă. raţă patata cartof patio curte paulatino adj. teamă paz /. cuier. loc. adv. pedeapsă. cortar el ~ a ¡se) tunde pelota minge pena necaz. prăjitură pasto păşune pastor m. certăreţ pender a atîrna pensamiento gînd. încet. apretar el ~ a iuţi pasul. sfărîmat pedido cerere. păstor. loc. tristeţe. a gîndi peña stîncă peón m. pieptăn peldaño treaptă pelear a se lupta película film peligro pericol pelo păr. gindire. a solicita pedregoso pietros pegar a lipi peinar(se) a (se) pieptăna peine m. cugetare pensar d. mai rău pepino castravete pequeño mic pera pară percibir a primita percepe percha prăjină. comandă 517 pedir a cere.pasión /. particular pecho piept pedazo bucată. obicei. salir al — a ieşi în întîmpinarea pastel m. a~s abia pendenciero adj. a pierde perdiz /. dificultate. patimă paso pas.

a rămîne pero cj. pătrunjel perezoso adj. milă. /.perdón m. publicaţie [periodică perito expert perjuicio prejudiciu. leneş. a ~ pe jos. dar perplejo perplex perro cîine perseguir a urmări (pe cineva) persiana stor persuadir a convinge pertenecer inc. neastîmpărat pez m. loc. clanţă picar a înţepa picaro puşlama. necaz. parfum pericial adj. mîhnire pésame m. greutate pesadilla coşmar pesado adj. condoleanţă pesar m. en ~ în picioare. a pieri perejil m. încăpăţînat pesadez /. profil perfume in. a cîntări pesca pescuit pescado peşte (prins) peseta monedă spaniolă pésimo sup. . monedă unitară pesquisa percheziţie pestaña geană peste /. căinţă. a ~ de în ciuda. pisc. smoală picaporte m. toc: 3/ — şi ceva pie m. cioc. ticălos pico tîrnăcop. greoi pesadumbre /. petiţie petulante adj. ciumă petición /. al ~ de la letra exact. peşte. însă. foarte rău peso greutate. loc. puturos perfil m. <>. am. ştrengar. iertare perecer inc. expert. pagubă permanecer inc. a aparţine pértiga prăjină pertinaz adj. cu toate că. greu. pungaş. textual piedad /. cerere. compasiune piedra piatră. picior. vîrf. informe ~ expertiză periódico ziar.

fluierat pizarra tablă neagră. m. uzină plasmar a crea. farfurie playa plajă piaza piaţă. piele pierna picior pieza piesă. v. a putea. bazin de înot pilar stîlp pildora pilulă pilludo puşti. peniţă. scadenţă plegaria rugăciune pleito proces pliego foaie de hîrtie (pentru scrisori) plomo plumb pluma pană . ardezie placer m. discuţie platillo talger plato fel de mineare. am. copil frumos 518 pincel m. penel pingüe gras pintar a picta. a traduce în fapt plata argint plátano paltin. fabrică. a plăcea planchar a călca (rufe) planicie /. populaţie poblado aşezare pobre sărac poco puţin poder d. ţînc pimiento ardei pimpollo lăstar. plăcere. inc. bucată. cîmpie planta plantă. a călca pe piso etaj pisotear a călca în picioare pitillo ţigară pito fluier. putere .piei /. cameră pila vas de piatră. bananier plateresco adj. ~ de toros amfiteatru (arenă) pentru luptele cu tauri plazo termen. banană. toc población /. etaj. stil artistic din Renaştere plática conversaţie. a vopsi pío pios piojo păduche pisar a merge. sub. am. talpa piciorului.

poderoso puternic podrir = pudrir a putrezi polvo praf. viitor pos adv. nesigur precio preţ precipitar a arunca. izlaz precario adj. mînz pozo puţ. (vezi lecţia 24) porfiar a se încăpăţîna pormenor m. pentru că porra măciucă portada coperta porteño adj. calităţi prender a prinde prensa presă presa pradă. din Buenos Aires portero portar porvenir m. pulbere pollo pui ponencia raport. ultimul potencia putere potro cîrlan. prins prestado împrumut. fîntînă ^ prado pajişte. zălog. prezidiu preso prizonier. stăvilar prescindir a face abstracţie presenciar a asista presidio puşcărie presidium m. dig. repede presumir a presupune. de (către). gata. a se odihni poseer a poseda postergar a amina postre m. dare de seamă poner a pune. detaliu. a prăvăli preguntar a întreba prejuicio prejudecată premura grabă prenda chezăşie. îndată. desert postrero adj. dar (tomar) •— a da (a lua) cu împrumut presto adj. obiect de îmbrăcăminte. a deveni por prp. en ~ în urma posada han posar a se aşeza.' ~ se a-şi pune. a bănui 519 . amănunt porque cj. adv. prin. pi.

familiar privar a lipsi de pro profit. prolog proeza faptă vitejească prohibir a interzice prole /. loc. făgăduială pronto adj. în favoarea. grăbit pretensión /. a prevala previo adj. închisoare privado particular. a sfărîma quebrar d. pentru proa prova probar d. a încerca proceder a proceda proceloso furtunos procer personaj marcant (istorie) procurar a încerca. care. a (de) ~ repede prisión /. prealabil primo văr prisa grabă . loc. tener ~ a f i grăbit. a voi. a iubi querido drag queso brînză quicio balama. en ~ de în bene» ficiul. buen ~ poftă bună proveer a furniza. că quebrada rîpă quebradizo fragil quebrantar a crăpa. rapid. ad\'. odraslă prolongar a prelungi promesa promisiune. gata.presumido încrezut presupuesto buget presuroso adj. sacar de scoate din ţîţîni propalar a divulga propina bacşiş propuesta propunere proseguir a continua prosista m. prozator proteger a proteja provecho profit. urmaş. a"dori. beneficiu. iute que ce. a aproviziona . pretenţie pretérito trecut prevalecer inc. darse ~ a se grăbi. a procura proemio prefaţă. decît. a strica quedar a rămîne queja plîngere quemar a arde querer d. loc. a sparge.

provisional adj. provizoriu proximidad /. apropiere proyectar a proiecta prueba probă, încercare; experienţă puerta uşă, intrare, poartă puerto port pues cj. deci puesto post, loc; pus; adv. ~ que dat fiind că pulga purice pulgar m. degetul mare pulmón m. plămîn pulular a mişuna • punta vîrf puntar a împunge puno pumn purgar a curăţa, a purifica puro pur, curat, limpede pusilánime laş, mic la suflet Q quiebra spărtură; faliment quien cine quienquiera oricine quieto liniştit quijada falcă , química chimie quinqué m. lampă de gaz quinta conac quitar a scoate, a lua quitasol m. umbrelă de soare quizá(s) poate, „ cine ştie 520 R rábano ridiche rabia turbare rabo coadă racimo ciorchine raciocinar a judeca, a raţiona racionar a raţionaliza ráfago rafală raíz /. rădăcină; echar ~ es a prinde rădăcini raja crăpătură ralo rar, rărit rama ramură rana broască rancio rînced rancho am. fermă rapaz adj. rapace;'de pradă rapto furt, răpire

raro rar; ciudat, straniu rascar a sgîria rascacielos m. zgîrie-nori rasgo trăsătură rastrear a urmări; a tîrî rastrillo greblă rata şobolan rato clipă ratón in. şoarece rayo rază; trăsnet raza neam; rasă razón /. raţiune; minte; motiv real adj. real; regal; sub. monedă realce m. reliefare reanudar a relua rebaja scădere, cobor rre rebanada felie rebaño turmă rebasar a depăşi rebelde in. rebel; revoluţionar rebosar a se (re)vărsa; a abunda recelo teamă, suspiciune recibir a primi recibo chitanţă reciente adj. recent; proaspăt; nou recio tare, puternic; dur, aspru recluir a închide recoger a strînge ; a culege ; a aduna ; ~~ se a se retrage reconciliar ¡se) a (se) împăca reconocer inc. a recunoaşte reconquista recucerire recordar (se) d. a(-ş') aminti recorrer a parcurge recorte m. decupaj; tăietură recoveco cotitură; zig-zag recreo distracţie recrudecer inc. a se înăspri recuerdo amintire recurso recurs; sursă rechazar a respinge red /. plasă ; fileu ; reţea redimir a răscumpăra rédito dobîndă redondo adj. rotund redundar a prisosi; a reieşi reemplazar a înlocui referir a povesti; ~ se a se referi reflejar a oglindi; a reflecta reforzar d. a întări; fig. a încuraja

refrán m. proverb; zicală refrenar a înfrîna, a struni refrescar a răcori; a împrospăta regalo cadovi, dar regañar a mîrîi; a certa regatear a se tocmi régimen m. regim; orînduire, sistem regir a conduce regla regulă regocijar a bucura regresar a se întoarce rehacer* a reface rehusar a refuza reinar a domni reír a rîde; loc. ~ a carcajadas a rîde în hohote 521 reiterar a repela reja fierul plugului; grilaj rejuvenecer inc. a întineri relación /. relaţie, legătură relámpago fulger relato povestire reloj ni. ceasornic; ~ de pulsera ceas de mînă remar a vîsli remedio leac remendar d. a cîrpi, a repara remitir a remite; a amîna remolacha sfeclă remolcador ni. remorcher rencor in. pică rendir(se) a (se) preda renombre ni. renume renta venit reñir a se certa repente m. izbucnire; loc. de ~ dintr-o dată, brusc replegar(se) d. a (se) replia (retrage) repleto plin; burtos reponer* a repune; ~.se a se reface reprender a dojeni requiebro compliment res /. vită resbalar a aluneca; a luneca rescatar a răscumpăra resfriar a răci; ~se a avea guturai resguardar a apăra, a proteja respecto privinţă

reventar de ~ a se prăpădi de rîs risueño adj. delicios riego irigaţie riel ni. adunare reventar d. a se roti. a răvăşi. dig . desternillarse de ~. a crăpa. ţărm rico bogat. a întări roca stîncă rocín m. ~se a se întoarce rey m. revers. a străluci respuesta răspuns restablecer inc. ~se a întîrzia retrato portret retroceder a da înapoi retruécano joc de cuvinte. loc. niîrţoagă rocío rouă rodar d. şină riesgo risc rimbombante adj. rinichi río rîu riqueza bogăţie risa rîset. a amîna. rezumat retirar(se) a (se) retrage retoño mlădiţă retrasar ir. răsunător rincón ni. a se rostogoli. rîs. stejar robustecer inc. a turna un film rodilla genunchi roer a roade rojo adj. colţ.resplandecer inc. rege reyerta ceartă rezar a se ruga riada inundaţie ribera mal. a răsturna . a răpi robie m. a agita. decis. surizător robar a fura. a plesni revés m. hotărît resumen ni. calambur 522 reunión /. al — invers revolver d. a restabili restañar a opri sîngele resucito adj. ungher riña ceartă riñon ni. loc. roşu rompeolas m.

a pleca salitre ¡n. sacru sal /. teafăr. trandafiriu. adj. gustos. sabie sabor m. în afară de sandez /. ~ blanca lenjerie ropero şifonier rosa trandafir. loc. ministerio de ~ . a ~ şi anume sabiduría înţelepciune sabio înţelept. sub. rupt rubio adj. loc. salpetru salpicar a stropi salsa sos saltar a sări salto săritură. exceptînd. sălbatic salvo adj.sănătate. sfînt. savoare. plecare salir* a ieşi. savant sabie m. cîrnat salida ieşire. gust sabroso delicios.. harbuz sangre /. Ioc. a sparge ron m. sare salchichón m.romper a rupe. neghiobie sandía pepene verde. roz rostro faţă roto adj. dar ~s a face salturi. rom roncar a sforăi ronco răguşit ronquido sforăit ropa rufe. adv. am. m. haină sacudir a scutura saeta săgeată sagrado adj. blond rudeza asprime rueda roată ruedo arenă pentru corrida rugido răget sábado sîmbătă sábana cearşaf saber a şti. a sări salud /. sînge sangriento sîngeros sanguijuela lipitoare sanidad /. salt. plăcut sacar a scoate saciar a sătura saco sac. sănătate saludo salutare salvaje adj.

clipă saña furie. maturitate. mînie sapo broască sartén /. croitor satisfecho satisfăcut sauce m.) sentido sens. zvon santiamén m. răzvrătire. a aşeza. a pune. rută rumor m. fiecare cîte un (o) . marcă. a cădea bine sau rău (haină etc. salcie savia sevă sazón /. a la ~ atunci. semn señor domn . timbru. rebeliune segar d. zgomot. meschin. simţ sentir a simţi. loc. en ~ la timpul potrivit sebo seu secar a usca sed /. sete seda mătase sede /. înţelept sentar d. tigaie sastre m. a continua según prp.ruido zgomot ruin adj. en ~ imediat seguir a urma. josnic ruiseñor in. coacere. pi. a regreta seña indiciu. rumoare. adresă señal /. privighetoare rumano rom în rumbo direcţie. sediu sedición /. a semăna semejante asemănător semilla sămînţă sencillo simplu senda cale sendero potecă sendos adj. a secera seguida urmare. loc. sigiliu semana săptămînă sembrar d. unul (una) pentru fiecare seno sîn 523 sensato chibzuit. după. după cum seguro sigur. desigur selva codru sello ştampilă.

fie că. măcar. da siega seceriş siembra semănat. a mitui sobrar a prisosi sobre prp. tîmplă sierra ferăstrău. şa sillón m. fără singular adj. sub. minte si adv. doar. deosebit sino ursită. mereu sien /. adv. cel puţin sitio loc. asediu sobaco subsuoară soberanía suveranitate sobornar a corupe. semănătură siempre adv. sub. deasupra. m. —se a binevoi să servilleta şervet sesear a pronunţa pe z ca s sesión /. distins. pardesiu sobrino nepot (de unchi) socarrón adj. întotdeauna. şedinţă seso creier. jilţ sima prăpastie similitud /. şarpe servir a servi. ci siquiera cj. senin. asemănare sin prp. şiret socavar a săpa pe dedesubt. paznic serio serios serpiente /.septiembre septembrie sepultar a înmormînta sequía secetă séquito alai ser* a fi (vezi lecţia 12) sereno adj. soartă. a submina socio asociat socorrer a ajutora . deşi. următor silbar a fluiera silencio tăcere silla scaun. excelent sobresalto tresărire sobretodo sub. tăcut siglo secol siguiente adj. pe. plic sobresaliente adj. creastă (şir) de munţi siesta odihnă sigiloso tainic. cj.

liber. ştreang sojuzgar a subjuga sol m. odihnă. numai. pămînt. vis suerte /. izolat . a odihni soslayo oblic. a linişti. a da drumul soltero burlac sollozar a plînge în hohote sombra umbră sombrero pălărie someter(se) a (se) supune sonar d. a obişnui să solo adj. solo. noroc . sub. răscoală subrayar a sublinia suceder a urma. soare solapa rever solaz m. a se înălţa. a visa sopa supă soplar a sufla sosa sodă sosegar d. imp.soda sifon soez adj. loc. doar soltar d. sprijin sótano pivniţă subasta licitaţie subdito supus subir a urca. grosolan. desperecheat. pieziş sospecha bănuială 524 sostén ni. soartă. vulgar soga funie. a avea obiceiul să. a calma. a se întîmpla suceso întîmplare sucio murdar suegro socru suela talpă . destindere. uşor sueño somn. ~ de violin solo de vioară sólo adv. pingea suelo sol. singur. deslegat. por el ~ pe jos suelto desprins. plăcere soldador m. a fi de obicei. a se ridica sublevación /. a suna sonido sunet sonrisa surîs soñar d. frînghie. singurătate soler d. a moşteni. sudor soledad /.

seară tarea sarcină. si tambor m. derbedeu. împrejmuire (de lut) tapiz m. nici tan adv. pol ~ bineînţeles sur m. dop taquilla ghişeu tardar a înlîrzia tarde adv. soi sustento hrană susto spaimă sutil subtil. misiune tartamudo bîlbîit tasa taxă taza ceaşcă tecla clapă . de asemenea. extrem sumo sup. sud surcar a brăzda surgir a ţîşni. f. a sfredeli tallar a tăia taller m. tobă tamiz m. sub. suprem supeditar a aservi. toc (la pantof) tal astfel taladrar a găuri. atelier tamaño dimensiune. atît de tanteo măsură. a supune superar a depăşi superficie /. delicat. sită tampoco adv. adj. perete despărţitor tabla scîndură. loc. tîrziu. după-amiază. a se înfuria sumamente extraordinar de. scor tanto atît tapar a acoperi tapia zid. avar tacón m. suprafaţă suplicar a ruga fierbinte. subţire tapón m.tabaco tutun taberna crisma tabique m. atît de mare también adv. a implora supuesto presupus. covor suicidio sinucidere sujetar a supune sulfurar(se) a (se) irita. placă tacaño puşlama. a se ivi surtido asortiment. cel mai înalt.

pînză temblar a tremura temer a se teme temeridad /. încăpăţînare terremoto cutremur terror m. adj. furculiţă tener* a avea. ţesătură tela stofă. sindrofie tesoro camoară. sonerie timón ni. loc. atent tender d. spaimă tempestad /. cîrmă . — que a trebui tentación /. cu grijă. ten tía mătuşă tibio călduţ tiburón m. a ţine. rechin tiempo timp tienda cort. groază tertulia taifas. tenace. teroare. m. purtător. ispită. a poseda. tezaur testarudo încăpăţînat testigo martor tez /. dragoste terquedad /. por ~ pe uscat tijeras pl. posesor. frică. clopoţel.tscho acoperiş tedio dezgust. a întinde tenedor adj. îndrăzneală temor m. f. dîrz tenaza cleşte ten con ten loc. devreme. a tinde. foarfeci tilo tei timbre ro. furtună T 525 templado temperat temporada stagiune temprano arfe. neplăcere teja ţiglă tejado acoperiş tejer a ţese tejido ţesut. tentaţie teñir a vopsi terciopelo catifea terco încăpăţînat ternero viţel ternura duioşie. prăvălie tierra pămînt. precoce tenaz adj.

traducere traer* a aduce tragar a înghiţi traición /. bretea tirar a trage. f. a angaja traducción /. pătlăgea roşie tonei m. neîndemînatic torpedo torpilă torre /. trecător trapo cîipă tras prp. încă ţodo adj. marionetă tiza cretă toalla prosop. în urma . trambulină trance ni. turn tortuga broască ţestoasă tos /. şuncă todavía adv. vopsea tio unchi. a arunca títere m. clipă de cumpănă tranquilo liniştit transcurso curs transeúnte ni. a cînta (la un instrument) . muncitor trabajar a munci trabajo lucru. ~ vivo căluşel tirante m. costum tramar a urzi trampa capcană trampolín m.tinieblas pl. întuneric tinta cerneală. stîngaci. a corespunde tocino slănină . muncă trabar a lega. trădare traidor trădător traje m. a reveni. menghine toro taur torpe adj. în spatele. a toarce. neguri. tuse tostar rf. a răsuci torear a se lupta cu taurii torero toreador tornillo şurub torno strung. butoi tonelada tonă tontería prostie torcer d. şervet tocar a atinge. a frige trabajador m. după. om al muncii. tot tomar a lua tomate m.

a se lăuda ultramarino de dincolo de mare ulular a urla umbral ni. deplasare traspaso transport. vitejie vaier a valora. patul. aşezare ufanarse a se mîndri. prag uncir a înjuga unir a uni. burtă. loc. înclinare. a se ciocni trozo bucată trucha păstrăv . preţ. trecere trastornar a răsturna. a costa. de ~~ oblic travesía cursă. a încerca través m. pi. însemnătate 526 trasero adj. trifoi trecho distanţă. de-a curmezişul. a~ printre. a încurca tratar a trata. a răvăşi. a ezita vacio gol vagar a hoinări valedero valabil valentía curaj. pîntece tripulación /. armistiţiu tremendo teribil. interval tregua răgaz .trascendencia importanţă. echipaj trojje) /. poziţie. îngrozitor trenza coadă (de păr) trepar a se căţăra trigo grîu ubicación /. hambar tronar imp. proiect. d. călătorie travieso poznaş traza plan. aspect. a tuna tropezar d. a aduna untar a unge vacación /. valoare. curaj valla gard trillar a treiera trineo sanie tripa maţ. posterior traslado transfer. concediu vacilar a oscila. aparenţă trébol f». vacanţă. •— se a se servi de valiente viteaz valor m.

abur vara băţ vario deosebit. deşertăciune vapor m. stufos turbar a tulbura turbio tulbure tutear(se) a (se) tutui U uña unghie urdir a urzi urogallo cocoş de munte usar a folosi. veghe Telada serată velar a veghea velón m. a opri vega luncă S> 527 vejez /. a uza usted dumneata usurero cămătar uva strugure V vanagloria lăudăroşenie vanguardia avangardă vanidad /. locuitor vedar a interzice. moletieră vender a vinde vendimia culesul viei veneno otravă. bandaj. divers varón in. chior tuétano măduvă tugurio colibă tulipán in. loc. noroc ver a vedea. bărbat vastago mlădiţă vecino vecin. a întrebuinţa. pînză. vanitate. a~ să vedem veranear a petrece vara .trueno tunet tuerto sucit. faclă vencer a învinge venda faşă. lalea tumbar a cădea tupido des. venin vengar a răzbuna venir* a veni ventaja avantaj ventana fereastră ventanilla ghişeu ventura fericire. bătrîneţe Tela luminare.

a locui vocablo cuvînt vocear a striga. acum. de (en) ~ într-adevăr verdugo călău verdura verdeaţă. viţă vida viaţă vidrio geam. vineri viga bîrnă vigente adj. în vigoare vigilar a veghea vigilia veghe. de ~ într-adevăr verdad /. a veces uneori. adj. a vărsa vestido rochie vez /. dată. loc. iar ya adv. alimente vivir a trăi. îndată yacer inc. en — s în ajun vista vedere. loc. m. cotitură virgen /. cale viaje m. tal ~ poate via drum. imagine víspera ajun. oară. aşchie visión /. legumă vereda potecă vergüenza ruşine. de ~ en cuando din cînd în cînd. vechi viento vînt y cj. loc. viziune. ajun vileza răutate villancico colind villano ţăran vinagre m. fecioară viruela vărsat. deja. rînd. vioară viraje m. oţet vinculo legătură viña vie violin m. variolă viruta şpan.veras loc. loc. sticlă viejo bătrîn. călătorie víbora viperă vid /. talaş. şi. hasta la ~ la revedere viudo văduv víveres pl. pînteco viernes m. hrană. dar ~ a ruşina verter d. a zace vientre m. zarzavat. a ţipa . adevăr.

a răsturna voltear a întoarce voluntad /. gălbenuş yeso gips de ou yermo deşert. zinc zorro vulpe zozobrar a se scufunda. morcov zanjar a canaliza. nicovală yunta pereche de vite zahori m. germene. a se îndrepta . raită vulnerar a răni vulpeja vulpe ( yacimiento zăcămînt yate m.v. voce . ghicitor zanahoria carota. strigăt. a (se) întoarce. uscat yerno ginere yngo jug yunque m. a zbura volcar d. voinţă volver d. rest (de bani). a-şi rîdc de zumo zeamă. a deveni. a se nelinişti zumbar a bîzîi. ~ a -f. suc zurcir a cîrpi zurdo stingaci zutano careva.volar d. iacht yegua iapă 528 f yema mugure. gol. cuvînt vuelo zbor vuelta înconjur. tur. a rezolva zapato pantof zinc m. a repeta o acţiune voz /. cutare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful