Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Realizarea schiţelor în SolidWorks 99

(1)

Marea majoritate a blocurilor grafice de construcţie pe care utilizatorul trebuie să le creeze atunci când modelează 3D o piesă în SolidWorks, au ca şi element de pornire o schiţă 2D. Spre deosebire de schiţele 2D, care întotdeauna trebuie să fie realizate într-un plan (element de construcţie ajutător) sau pe o suprafaţă plană a modelului, în SolidWorks 99 se pot realiza şi schiţe 3D. Aceste schiţe 3D conţin elemente (linii, arce de cerc şi puncte) care nu sunt legate numai de un plan de schiţare. Modul de utilizare a schiţelor 2D şi 3D la realizarea blocurilor grafice de construcţie va fi prezentat mai târziu în cadrul acestui curs. Realizarea unei schiţe 2D Pentru a deschide o nouă schiţă, fie se apasă butonul Sketch din caseta cu instrumente Sketch, fie se selectează articolul de meniu Insert şi apoi opţiunea Sketch din meniul bară principal. Planul implicit pentru schiţare este Plane 1. Dacă se doreşte realizarea schiţei într-un alt plan sau pe o suprafaţă plană a modelului, înainte de deschiderea schiţei se va selecta planul sau suprafaţa dorită. Când se deschide o nouă schiţă devin active toate butoanele din casetele cu instrumente: Sketch, Sketch Relations, Sketch Entities şi Sketch Tools. Dacă o casetă cu instrumente nu conţine toate butoanele sau se consideră ca aceasta conţine mai multe butoane decât este necesar, caseta cu instrumente poate fi personalizată prin adăugare sau înlăturare de butoane, prin selectarea articolului de meniu Tools şi apoi a opţiunii Customize (din caseta de dialog Customize se alege opţiunea Commands).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

23

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Caseta cu instrumente Sketch Comenzile asociate butoanelor din această casetă cu instrumente acţionează în cele mai multe cazuri asupra schiţei luată ca un întreg.

Butonul Select

Descrierea acţiunii Select este cea mai flexibilă unealtă utilizată în SolidWorks 99. Intr-o schiţă sau într-un desen (document SolidWorks de tip “drawing”), comanda Select poate fi utilizată pentru: •℘ selectarea entităţilor grafice 2D, •℘ deplasarea capetelor unei entităţi pentru a se obţine o nouă formă a schiţei, •℘ selectarea feţelor sau a muchiilor modelului, •℘ selectarea mai multor elemente simultan cu ajutorul unei ferestre de selecţie, •℘ selectarea unei dimensiuni şi mutarea acesteia într-o altă poziţie, •℘ modificarea valorii unei dimensiuni prin selectarea acesteia şi efectuarea unui dublu clic.

Grid

Sketch 3D Sketch Modify No Solve Move

Cu ajutorul comenzii Sketch se deschid şi se închid schiţe 2D. Cu ajutorul comenzii 3D Sketch se deschid şi se închid schiţe 3D. O schiţă 3D conţine elemente care nu se găsesc în acelaşi plan sau pe aceeaşi faţă plană a modelului. Cu ajutorul comenzii Modify se poate deplasa, roti sau scala o schiţă 2D. Comanda No Solve Move permite deplasarea entităţilor selectate într-o nouă poziţie fără ca programul să aplice constrângerile geometrice sau dimensionale. Dacă între elementele care urmează a fi deplasate şi alte elemente din schiţă sau model există constrângeri geometrice sau dimensionale, programul cere confirmarea anulării (ştergerii) acestor constrângeri. Un răspuns afirmativ la cererea de ştergere, conduce la anularea constrângerilor şi la mutarea elementelor selectate în noua poziţie. Dacă se răspunde negativ la cererea de ştergere, se va realiza o copie a elementelor selectate în poziţia dorită.

24

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Caseta cu instrumente Sketch Relations Comenzile asociate butoanelor din această casetă cu instrumente permit dimensionarea elementelor unei schiţe, adăugarea constrângerilor geometrice între elemente şi vizualizarea şi anularea acestor constrângeri atunci când nu mai sunt necesare.

Butonul Dimension Add Relations Display/Delete Relations Scan Equal

Descrierea acţiunii

Caseta cu instrumente Sketch Tools Caseta cu instrumente Sketch Tools conţine atât butoanele care au asociate comenzile necesare realizării entităţilor ce alcătuiesc schiţa (Sketch Entity), cât şi butoanele care au asociate comenzile necesare modificării acestor entităţi (Sketch Tools).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

25

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Butonul Line Rectangle Parallelogram Centerpoint Arc 3 Pt Arc Tangent Arc Circle Centerline Point Spline Parabola Ellipse

Descrierea acţiunii Sketch Entity

Sketch Tools Trim Extend Convert Entities Mirror Fillet Split Curve Linear Step and Repeat Circular Step and Repeat Offset Entities Utilizarea instrumentelor de desenare Desenarea segmentelor de dreaptă (Line) Ø Pentru realizarea unui segment de dreaptă: •℘ Se apasă butonul Line din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Line; •℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în punctul de start al segmentului de dreaptă şi se apasă butonul din stânga al mouse-ului; •℘ Cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat, se deplasează cursorul în poziţia dorită şi apoi se eliberează butonul.

26

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Ø Pentru modificarea unui segment de dreaptă existent: •℘ Se apasă butonul Select şi apoi: Dacă se doreşte modificarea lungimii segmentului de dreaptă, se selectează unul din capetele acestuia şi se mută în poziţia dorită; Pentru mutare, se selectează segmentul de dreaptă şi se deplasează în poziţia dorită (în tot acest timp butonul din stânga al mouse-ului se menţine apăsat); Pentru modificarea unghiului pe care îl face segmentul de dreaptă cu o anumită direcţie, se selectează unul din capetele segmentului şi apoi se mută în poziţia dorită. Dacă segmentul de dreaptă are constrângeri geometrice (este orizontal sau vertical), se apasă butonul Display/Delete Relations şi se anulează aceste constrângeri înainte de modificarea unghiului. Desenarea dreptunghiurilor (Rectangle) Ø Pentru realizarea unui dreptunghi: •℘ Se apasă butonul Rectangle din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Rectangle; •℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în locul unde se doreşte a fi unul din vârfurile dreptunghiului şi se apasă butonul din stânga al mouse-ului; •℘ Cu butonul apăsat, se deplasează cursorul în poziţia dorită şi se eliberează butonul. In timpul deplasării cursorului dimensiunile dreptunghiului sunt afişate dinamic pe ecran. Desenarea paralelogramelor (Parallelogram) Comanda Parallelogram poate fi utilizată atât pentru realizarea unui paralelogram cât şi pentru realizarea unui dreptunghi ale cărui laturi nu sunt aliniate cu axele sistemului cartezian asociat schiţei. Ø Pentru realizarea unui paralelogram: •℘ Se apasă butonul Parallelogram din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Parallelogram; •℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în locul unde se doreşte a fi unul din vârfurile paralelogramului şi se apasă butonul din stânga al mouse-ului; •℘ Se deplasează cursorul şi se eliberează butonul mouseului când una dintre laturile paralelogramului este corect definită; •℘ Se apasă tasta Ctrl şi apoi se apasă din nou butonul din stânga al mouse-ului. Se deplasează cursorul în poziţia dorită şi apoi se eliberează butonul. Ø Pentru realizarea unui dreptunghi: •℘ Se parcurg etapele prezentate la realizarea paralelogramului, cu precizarea că la ultimul pas nu se mai apasă tasta Ctrl.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

27

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Desenarea cercurilor (Circle) Ø Pentru desenarea unui cerc: •℘ Se apasă butonul Circle din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Circle; •℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în locul unde se doreşte a fi centrul cercului şi se apasă butonul din stânga al mouse-ului; •℘ Cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat, se deplasează cursorul în poziţia dorită (pentru specificarea razei) şi apoi se eliberează butonul. Ø Pentru modificarea unui cerc existent: •℘ Se apasă butonul Select şi apoi: Dacă se doreşte modificarea razei (diametrului), se selectează cercul şi se deplasează cursorul. Când se ajunge la dimensiunea dorită se eliberează butonul mouse-ului; Pentru mutare, se selectează centrul cercului, se deplasează cursorul şi când se ajunge în poziţia dorită (în tot acest timp butonul din stânga al mouse-ului se menţine apăsat) se eliberează butonul mouse-ului. Desenarea arcelor de cerc (Centerpoint Arc, Tangent Arc, 3 Point Arc) Arcele de crec pot fi realizate în trei moduri: prin specificarea centrului şi a capetelor, ca şi arce tangente la o entitate desenată anterior (linie, arc de cerc sau curbă spline) şi prin specificarea a trei puncte prin care să treacă arcul de cerc. Ø Pentru desenarea unui arc de cerc prin specificarea centrului şi a capetelor: •℘ Se apasă butonul Centerpoint Arc din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Centerpoint Arc; •℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în locul unde se doreşte a fi centrul arcului de cerc şi se apasă butonul din stânga al mouse-ului; •℘ Cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat, se deplasează cursorul în poziţia dorită (pentru specificarea razei) şi apoi se eliberează butonul; •℘ Se apasă din nou butonul din stânga al mouse-ului şi se deplasează cursorul pentru stabilirea lungimii şi a direcţiei arcului de cerc şi apoi se eliberează butonul. Ø Pentru desenarea unui arc de cerc tangent la o entitate realizată anterior: •℘ Se apasă butonul Tangent Arc din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Tangent Arc; •℘ Se selectează un capăt al entităţii la care arcul de cerc se doreşte a fi tangent (element de tip linie, arc de cerc sau curbă spline);
28 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

•℘ Cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat, se deplasează cursorul până când arcul de cerc ia forma şi dimensiunea dorită şi apoi se eliberează butonul. Ø Pentru desenarea unui arc de cerc ce trece prin trei puncte specificate de utilizator: •℘ Se apasă butonul 3Point Arc din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, 3Point Arc; •℘ Se specifică poziţia primului punct; •℘ Se apasă butonul din stânga al mouse-ului, se deplasează cursorul până în poziţia ce corespunde celuilalt capăt al arcului de cerc şi apoi se eliberează butonul; •℘ Se selectează arcul de cerc (prin poziţionarea cursorului deasupra lui şi apăsarea butonului din stânga al mouseului), se deformează până se ajunge la forma şi dimensiunea dorită şi apoi se eliberează butonul mouseului. Desenarea elipselor (Ellipse) Ø Pentru desenarea unei elipse: •℘ Se apasă butonul Ellipse din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Ellipse; •℘ Se poziţionează cursorul în punctul în care se doreşte a fi centrul elipsei; •℘ Se apasă butonul din stânga al mouse-ului, se deplasează cursorul pentru a se specifica lungimea şi poziţia unei semiaxe a elipsei şi când se ajunge în poziţia dorită se eliberează butonul; •℘ Se selectează elipsa (prin poziţionarea cursorului deasupra ei şi apăsarea butonului din stânga al mouseului), se deformează până se ajunge la forma şi dimensiunea dorită şi apoi se eliberează butonul mouse-ului. Desenarea parabolelor (Parabola) Ø Pentru desenarea unui arc de parabolă: •℘ Se apasă butonul Parabola din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Parabola; •℘ Se poziţionează cursorul în punctul în care se doreşte a fi focarul parabolei; •℘ Se apasă butonul din stânga al mouse-ului, se deplasează cursorul până când se obţine suportul dorit pentru parabolă şi apoi se eliberează butonul; •℘ Se apasă din nou butonul din stânga al mouse-ului şi se deplasează cursorul. Când s-a obţinut segmentul de parabolă dorit, se eliberează butonul mouse-ului.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

29

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Desenarea curbelor spline (Spline) Ø Pentru desenarea unei curbe spline: •℘ Se apasă butonul Spline din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Spline; •℘ Se desenează primul segment al curbei spline (se procedează ca la desenarea segmentelor de dreaptă); •℘ Se selectează ultimul punct specificat, se apasă butonul din stânga al mouse-ului, se deplasează cursorul în poziţia dorită şi se eliberează butonul; •℘ Se repetă pasul anterior până când se obţine forma finală a curbei spline. •℘ Dacă este selectată opţiunea Alternate spline creation (în Tools, Options, General), punctele curbei spline se introduc printr-un singur clic de mouse (dublu clic pentru ultimul punct). Ø Pentru introducerea unor puncte de control suplimentare într-o curbă spline: •℘ Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra curbei spline, se apasă butonul din dreapta şi din meniul cursor se alege opţiunea Insert Spline Point; •℘ Se efectuează câte un clic de mouse în fiecare poziţie în care se doreşte introducerea unui nou punct de control. Punctele de control ale curbei spline pot fi utilizate pentru modificarea formei acesteia. Intre aceste puncte se pot stabili constrângeri geometrice sau pot fi folosite la dimensionarea curbei spline în raport cu alte entităţi. Desenarea punctelor (Point) Ø Pentru introducerea unei entităţi de tip punct într-o schiţă: •℘ Se apasă butonul Point din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Point; •℘ Se efectuează un clic de mouse în poziţia în care se doreşte inserarea punctului. Ø Pentru inserarea unei entităţi de tip punct la intersecţia virtuală a două elemente desenate anterior: •℘ Se apasă tasta Ctrl şi apoi se selectează cele două elemente; •℘ Se apasă butonul Point din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Point. Desenarea liniilor ajutătoare (Centerline) Ø Pentru desenarea unei linii auxiliare într-o schiţă: •℘ Se apasă butonul Centerline din caseta cu instrumente Sketch Tools; •℘ Se poziţionează cursorul în zona grafică în punctul de start al segmentului de dreaptă, se apasă butonul din stânga al mouse-ului, cu butonul din stânga al mouseului apăsat se deplasează cursorul în poziţia dorită şi apoi se eliberează butonul.

30

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM