EKOLOGIJA ^—~m—^—^ TKO ODVOZI ŠUUNAK SA ZAŠTIĆENOG ZAGREBAČKOG VODOCRPILIŠTA ČRNKOVEC l IZ SAVE

ali njeni kamioni ne skreću s ceste uz savski nasip.

Pljačka vrijedna 140 milijuna kuna
Ilegalni iskop izvrsno je organiziran, radi najmanje pet bagera, grade se i ilegalne ceste za prilaz do iskopa kroz zapušteno, vodozaštitno područje
azlijevajući se ravnicom nakon izlaska iz Alpa, Sava je tijekom milijuna godina nanijela goleme količine šljunka. Slojevi šljunka su idealan filtar: zalihama podzemne pitke vode ovo područje moglo bi opskrbljivati pet milijuna ljudi. Međutim, sva crpilišta sjeverno od rijeke danas su izvan upotrebe zbog zagađenja. Zagreb ovisi o jedinom preostalom večem ležištu, Črnkovcu, na području Velike Gorice, ali i ono je ugroženo. Građani Zagreba idu "u Europu" time da če pitku vodu kupovati u bocama u dućanu. Dok su se neke mjere da se to spriječi ipak počele poduzimati, istodobno se odvija šokantna devastacija koja može poništiti učinak 400 milijuna maraka uloženih u sanaciju smetišta Jakuševca. Zaprepašćujuća pljačka nacionalnih dobara, ilegalno rudarenje golemih razmjera, događa se uz Savu u dijelu njenog toka od slovenske granice do Siska!

Dvanaest tisuća kamiona!
Mjesni odbor Mičevec, na čelu s agilnim mladim poduzetnikom Vladimirom Štarkeljem, počeo je traganje za istinom i slanje dopisa inspekcijama, policiji, mjerodavnim službama i drugim državnim tijelima i dužnosnicima. Po njihovoj računici, u četiri mjeseca prošlo je oko 12.000 kamiona. Iako su katkad zaustavljani, nijedan nije kažnjen zbog vožnje zabranjenom cestom, pa su podnijeli i prijavu protiv policijske stanice u Velikoj Gorici. Za vađenje šljunka na području Velike Gorice, kao i čitave Županije zagrebačke, nitko nema dozvolu. Riječ je, dakle, o ilegalnom rudarenju, o pljački prirodnog blaga i državne imovine! "Mjesni odbor obilaskom terena nizvodno od savskog nasipa naselja Mičevca ustvrdio je da postoji više dnevnih kopova u kojima se nalaze utovarivači koji otkopavaju i utovarivaju šoder. Na licu mjesta vidljivo je da se u napuštene otkope odbacuje smeće te da se ispušta ulje prilikom promjene ulja na mehanizaciji, i to na dubinama otkopa tri do pet metara u vodozaštitnom području." Tako piše u jednom dopisu iz kolovoza, a obilazilo se i dalje. Procjenom golemih jama koje zjape poput mjesečevih kratera, ispunjavajući se postupno vodom po kojoj plivaju masne mrlje zagađivanja koje će prije ili kasnije doći do vodocrpilišta Črnkovca, koje je samo kilometar, dva istočnije, zaključili su da je od svibnja do kolovoza iskopano oko milijun prostornih metara materijala, od toga 570.000 prostornih metara šljunka čija je vrijednost na tržištu 13 milijuna maraka! Ilegalni iskop izvrsno je organiziran, radi najmanje pet bagera, grade'se i ilegalne ceste za prilaz do iskopa kroz zapušteno, vodozaštitno područje obraslo makijom. Od rujna do kraja studenog izvezeno je još oko 400.000 prostornih metara materijala.

R

Kada su se, polovicom ljeta, građani sela Mičevca pobunili zbog desetaka kamiona i golemih šlepera koji su dnevno tutnjali kroz njihovo naselje, uništavajući cestu predviđenu za lokalni promet automobila i ponekog traktora, nisu ni slutili kakvog su vraga za rep povukli. Tanki sloj asfalta uništen je, zemlja razrovana, prašina guši, a vibracije oštećuju kuće. Odakle iznenada kamioni, koji se pojavlj u j u od svibnja? Zagrebačka tvrtka "Produkt" vozi šljunak iskopan u toku Save za sanaciju jakuševačkog smetišta, Brojevi kamiona koji su ilegalno odvozili šljunak, o čemu postoje svjedoci, fotografije i videozapisi: ZG 388 VM, IM 523 J, ZG 459 ZC, ST 201 DL, ZG 728 RZ, ZG 620 GD, ZG 2648 A, ZG 332 H, ZG 380 JR, ZG 768 SP, ZG 332 HD, ZG 931 VH, ZG 183 C, ZG 141 JO, ZG 555 HB, PROBA 0926, ZG 344 ZN, ZG 768 SP, ZG 946 RF, ZG 976 ZH, ZG 374 UF, ZG 940 ZF, ZG 348 VM, ZG 625 Ž, ZG 940 ZF

Šljunak za zagrebački beton
Novinari "Obzora" obišli su teren u pratnji članova Mjesnog odbora. Od prve nalijećemo na golemu jamu, za koju naši uzbuđeni pratioci kažu da prije mjesec dana nije postojala. Tu je stajao bager, a jedan je kamion, iako je bio neradni dan i padala uporna sitna kiša, upravo odlazio natovaren šljunkom; zapisali smo broj i dodali ga već dugačkom popisu dostavljenom javnom tužitelju. Jama je dimenzija približno 50 naprama 50 metara površine i pet do šest metara dubine. Samo s tog jednog mjesta, a ima ih još na kojima se kopa, odvezeno je oko 10 do 15 tisuća prostornih metara šljunka! Odnosno blizu milijun kuna.
Ob«or 6. PROSINCA 1997.

EKOLOGIJA
Kopa se, vozi, a gdje taj šljunak kazniti ako u vrećici nosite litru mlijezavršava? Prema procjeni koju smo ka i kilogram kruha a nemate račun, čuli iz pouzdanog izvora, 80 posto a ako nosite nekoliko tona šljunka, sirovina koje idu za proizvodnju nikome ništa! betona na području Zagrebačke žuMeđutim, koordiniranom akcipanije dolazi iz ilegalnih izvora. jom pripremljenom u dubokoj konOni koji šljunak plaćaju prijevoznispiraciji, ljudi iz nekoliko inspekcijskih ku ne moraju, formalno, znati odakslužbi i Odjela za gospodarstvo žule on dolazi. Samo na neuplaćenoj panijskog poglavarstva, u pratnji rudarskoj renti za onih 570.000 prospolicije, uspjeli su na djelu zateći tornih metara proračun grada Vepočinitelje. Iz ureda državnog tužitellike Gorice oštećen je za više od ja doznajemo da je 14. listopada milijun kuna, a gdje su svi ostali zaprimljena tužba protiv desetorice neuplaćeni porezi!? Hoće li organioptuženih, praćena opsežnom dokuzatori toga posla, kao Al Capone, mentacijom. Na vrhu je liste, kao konačno dolijati zbog neplaćanja navodni organizator cijelog posla poreza? /kažemo navodni, da ne bismo imali Bageri i kamioni troše goleme problema, jer optužba, naravno, nije i količine ulja, koje se odbacuje u dokaz), naveden Ivan Miličević, sa iskopane jame kao sol što se dodaje stanom u Zagrebu, rođen u jednoj u otvorenu jamu. Samo jedna litra susjednoj državi. Obilazeći teren mogli motornog ulja dovoljna je da se smo primijetiti gomilu mehanizacije i onečisti količina vode kojom bi se kamiona parkiranih oko njegove raditijekom godinu dana moglo oponice u selu Košnici, oko tri kilometra skrbljivati dvadeset obitelji! jugoistočno od Mičevca. Jedna "službena zabilješka" inDržavni tužitelj za sada nije reaspektorice za zaštitu okoliša, koja je girao, a krađa se nastavlja. Ne samo to, obišla teren početkom listopada, go- Bageri i kamioni troše goleme količine ulja, koje se odbacuje u nego su i podnosioci tužbe zvani na Snimio BOZIDAR PREZELJ zloglasne "informativne razgovore" vori o još jednom dodatnom bi- iskopane jame znisu: "Osim eksploatacije (krade) šljunka, u Đordićevu! Kako je to moguće? Priča se da je baca u neku povoljnu jamu i zatim zatrpava; problem je odlaganje kojekakvog otpada u i Miličević, iako za njega, navodno, rade desetto se npr. događa i u kamenolomima u zagrenastale kaverne. Tehnički je vrlo teško na ine ljudi, zapravo "sitna riba", nesvjestan da će bačkoj okolici. Golemi se napori ulažu u licu mjesta uhvatiti odlagače otpada, jer očina kraju, kada se konačno pokrene tromi mehsanaciju gradskog smetišta, a dva-tri kilometo vrlo dobro uhodane ekipe iskapaju šljunak anizam pravne države, hladnokrvno biti žrtvotra dalje istodobno se rade još gore stvari! te nastali iskop zatrpavaju otpadom koji se van. Pravi su organizatori skriveni i nedodirlVozači i bageristi opremljeni su vokipotom zastire zemljom". jivi, ugledni građani na visokim položajima u tokijima, a u šumi su, tijekom ljeta, kada je gospodarstvu i državi. svuda bujno zelenilo, bili određeni "maskirni Šutnja državnog tužitelja Ali ni to nije sve. Spomenuta tužba samo položaji" na koje se povlače kada prime je jedna u nizu onih koje su podnesene u poslobavijest da dolaze inspektori i policija. NekoRiječ je o jednom od najvećih ekoloških jednjih nekoliko mjeseci, a odnose se na ileliko puta informacija o pripremi inspekcijskog problema Zagreba, ilegalnom odlaganju galni iskop šljunka u koritu Save i oko njega na obilaska negdje je "procurila" i na iskopima opasnog otpada zagrebačke industrije. Specipodručju Zagrebačke županije. Spominje se nije nađen nitko. U jednom izvještaju rudarjalizirani prijevoznici uz visoku cijenu (ali dva milijuna iskopanih prostornih metara ukske inspekcije nalazimo zanimljivu bilješku manje nego što bi se platilo za kontrolirano upne vrijednosti 140 milijuna kuna; malo je da je u daljini primijećena prašina na cesti odlaganje ili uništavanje) preuzimaju taj ottako dobrih poslova u Hrvatskoj danas, bez pad, a tvornice koje ga proizvode prave se da vozila koje odlazi; kao da je šleper zec, pa ga kuneplaćenihporezaidadžbina,uz uništavanje ne znaju što će on s njime činiti. Otpad se ne možeš stići! "Pravna država" može vas cesta, devastaciju okoliša, zagađivanje voda! Direktno iz Save vadi se šljunak, također ilegalno, jer Zagrebačka županija nije izdala dozvolu za rad. Taj šljunak spomenuta tvrtka Malo Zagrepčana zna da postoji selo Mičevec, a ono se nalazi samo dva kilometra "Produkt" vozi za potrebe sanacije Jakuševca, istočno od Dugava. lako čini istu župu s Jakuševcem (nedavno obnovljena crkva), a grad Zagreb to plaća; ali zlosretna županija administrativno je pripojeno gradu Velikoj Gorici. Devedeset posto od njegovih 1200 nema koristi od svojeg prirodnog bogatstva, stanovnika čine starosjedioci, Turopoljci. Kada su godine 1993. godine ukinute mjesne zajednice i građani Zagreba time lišeni nego samo štete. Vlasnik "Produkta" je gosprava na mjesnu samoupravu, seljani visoke građanske svijesti uočili su ugroženost podin Žužul, brat poznatog političara. Ali i on svojih interesa, okupili su se i izabrali mjesni odbor od 20 članova. Građani iza Odbora obavlja samo prijevoz i njega, naravno, ne stoje, i grad Velika Gorica nije imao drugog izbora nego da ga legalizira. zanima ima li onaj koji kopa dozvolu za to. Ne Uz ostalo, Odbor je uspio isposlovati da ZGO sanira podzemno požarište na brine se o tome ni poduzeće ZGO koje je najistočnijem kraju smetišta koje je gorilo tri godine i dim povremeno gušio njihovo sklopilo ugovor s "Produktom", niti gradsko naselje (povremeno i Dugave, naselje Savice-Šanci i dr., ali oni nisu znali odakle to dolazi). Jedno je ispitivanje pokazalo da je u mnogim bunarima voda zagađena živom, poglavarstvo kojem je ZGO, kao javno poduzeće, odgovoran. U tim se labirintima a ispitivanja koja je u okolici vršio Institut "Ruđer Bošković" pokazala su zagađenost vode, zraka i tla zbog smetišta. Sada traže financiranje gradnje vodovoda i drugih negdje izgubila pravna država. projekata na ime ekološke rente. ZORAN Ošnić

Pomažu sami sebi

6. PROSINCA ) 997. Obzor