Agama Hindu Asal agama hindu berasal dari nama sungai Shidu ataupun Indus.

Hindu berasal dari perkataan Him bermaksud peyiksaan dan Tu bermaksud berduka cita diatas penderitaan orang lain. Penganut hindu dan sarjana barat menegaskan bahawa hindu adalah agama yang tertua didunia. Hindu juga merupakan sebuah agama yang begitu kompleks dan bersimpang siur.Pelbagai mazhab, kitab pegangan yang ada di dalam ajaran ini.Seringkali disalah tafsir bahawa mereka adalah agama yang berunsurkan politeisme iaitu agama yang mempunyai banyak tuhan untuk disembah oleh mereka dan inilah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh sarjana barat. Akan tetapi penganut agama hindu tegas menolak pendapat ini dan mengatakan tuhan mereka adalah satu iaitu Brahman. Hindu menjadi sumber asas bagi kewujudan agama lain pada abad ke-6 sebelum masihi iaitu agama Buddha dan Jainisme. Kedua agama ini bangkit dan menjadi pencabar kepada konsep asal dalam agama hindu itu sendiri.Hindu merupakan agama yang tiada pengasasnya dan ini disebut sebagai agama falsafah. Jesteru agama hindu digelar santana-dharma bermaksud tiada mula dan tiada akhirnya. Agama ini juga digelar sebagai dikenali sebagai usidika-dharma.Pada awalnya hindu dikenali sebagai Santana atau Dharma. Di Bali, Indonesia agama ini juga dikenali sebagai Hindu dharma.Walaupun terdapat banyak bijak pandai dan ahli sejarah di dalam agama mereka namun mereka sendiri tidak dapat mengungkai asal usul hindu itu sendiri. Dalam bab seterusnya penulis akan membincangkan tentang sejarah, konsep ketuhanan, kitab-kitab, mazhab-mazhab, konsep syurga dan negara, dan dewa dewi dalam agama yang terlalu kompleks ini.

Sejarah agama Hindu Secara ringkasnya penulis akan menggunakan rangka masa untuk menerangkan perkembangan agama Hindu.M 400 S.M-200 M 300 S. 300 M 600-1600 788-820 1510 1556-1857 1700 1774-1833 1836-1886 1869-1948 Abad ke-19 ketamadunan Lembah Indus Puak Aryan berhijrah ke Asia Tenggara.M.M 1750-1200 S.M 200 S. Kitab Veda pertama ditulis kitab Veda telah lengkap Upanishads ditulis Bhagavad Gita ditulis Undang undang Manu ditulis. Rangka masa perkembangan agama Hindu 2500-1500 S. banyak penganut India memilih agama Buddha dan Kristian sebagai anutan Abad 20-21 kebangkitan nasioanalis Hindu membangkitkan ketegangan antara Hindu. sistem Kasta diformulasi bangkit kesedaran dan bantahan terhada sistem Kasta Shankara mengorganisasi Vedanta penjajah Portugis menakluk Goa kemayshuran Empayar Moghul Inggeris meluaskan taklukan di India era Ram Mohan Roy era Sri Ramakrishna era Mahatma Gandhi ramai penganut Hindu berhijrah ke luar India.M 800-300 S. Kristian dan Muslim .

Semuanya mesti tunduk dibawahnya. Sarjana barat mendakwa agama hindu secara jelas berlandaskan konsep politeisme kerana terdapat pelbagai jenis penyembahan dalam agama ini.Konsep ketuhanan Agama hindu menggunakan pelbagai konsep ketuhanan dalam kepercayaan mereka. Terdapat juga sifat keperempuanan yang diberi nama sakhti atau devi. Ateisme Ada juga sesetangah mazhab di dalam agama hindu tidak mempercayai kewujudan tuhan. Akan tetapi konsep ini ditentang keras oleh mereka dengan alas an bahawa mereka hanya menyembah tuhan yang satu dan selainnya adalah sembah syukur kepada dewa dewa dewi meraka.Mereka menganggap Brahman adalah tuhan yang esa. dialah yang menjadikan dunia dan melenyapkannya. dialah awal dan akhir. . tiada tempat tinggal dan tuhan itu tidak tinggal di syurga. tuhan dikatakan tidak mempunyai jasad. Secara asasnya tuhan yang disembah dalam agama ini bernama Brahman.Dalam konsep ini dewa dianggap sebagai malaikat dan membantu tugasan tuhan Brahman. Brahman mempunyai 3 sifatnya tersendiri iaitu Brahma(menciptakan) Vishnu(memelihara) shivu(melebur). Kitab mereka hanya membincangkan tentang kelahiran purusha dan prakirti dan lahirlah makhluk lain di dunia. Antaranya adalah monoteisme. pantisme bahkan ateisme juga diamalkan dalam mazhab tertentu. Mazhap samkhya adalah mazhab yang langsung tidak membicarakan tentang tuhan dalam mana mana kitabnya.Bagi mereka Brahman berada di mana mana. Monoteisme Secara umumnya agama ini menyembah tuhan yang satu iaitu tuhan Brahman.Dialah penentu kehidupan di dunia. Pantiesme Konsep ini menekankan bahawa tuhan bersatu dengan segala ciptaannya dan ini diibaratkan air laut dan garam.Dalam kitab Hindu iaitu Upanishad.

Akan tetapi. Menurut mereka perbuatan ini adalah salah berdasarkan kitab pegangan mereka. hal ini disangkal keras oleh penganut hindu. .Politeisme Barat menyatakan bahawa agama hindu merupakan agama yang memiliki banyak tuhan.

Shaktisme Mazhab ini menghormati kaum ibu. Konsep ini digelar trimurti.Mazhab dalam Hindu Dalam penyembahan. Penganut hindu menyembah diantara tiga sifat Brahman tersebut. Dalam penyembahan mereka dikategorikan kepada beberapa mazhab seperti di bawah. dewa paling hebat. satu objek pujaan berbentuk huruf r yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev atau Maha Dewa. . Setiap mereka menyembah tuhan yang berlainan.Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan lingam. Seperti diterangkan sebelum ini apabila tuhan Brahman dipecahkan kepada tiga sifat ia digelar Isvara.Penganutnya memakai abu suci berbentuk U di dahi.Mereka juga memuja tuhan matahari iaitu dewa Surya. dua kelahiran yang paling utama adalah ketika Dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan Krishna. Daripada sembilan kelahiran ini.Mereka memujua dewa Sakhti iaitu permaisuri Dewa Siva. Vaishnavisme Pemujaan dewa Vishnu merupakan amalan paling popular di kalangan orang Hindu kerana Dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa kesemasa untuk membantu manusia. Penganut hindu dibahagikan kepada beberapa mazhab ataupun ajaran. iaitu Pemusnah dan Pencipta Semula. Dewa ini telah melalui sembilan kehidupan semula dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk lain. Shaivisme Pemujaan Shiva.

Wedanta dan Mimasa merujuk kepada kitab suci Veda manakala Yoga. Yoga. Mimamsa. jaina dan carwaka. kitab pegangan dan sebagainya. Waisiseka dan Nyanya tidak merujuk kepada kitab suci Veda.Falsafah dalam hindu Dibawah digambarkan secara terperinci tentang falsafah dalam agama hindu Cabang utama dalam kefalsafahan hindu adalah Astika dan Nastika. Dibawah akan diterangkan tentang falsafah tersebut. nastika pula sebaliknya merujuk kepada cabang agama lain seperti Buddha.Terdapat banyak perbazaan yang dilihat ketara antara mereka dari sudut pegangan akidah. Waisiseka dan Nyanya. Dalam nastika terdapat 6 falsafah dalam agama hindu iaitu Wedanta. Astika merujuk kepada ajaran silam turun temurun atau dipanggil orthodox manakala Nastika pula merujuk kepada ajaran yang diubah dari yang asal atau dipanggil heterodox. Samkhya.Sekarang kita tumpukan kepada Astika dimana letaknya cabang cabang utama agama hindu. . Samkhya.

Kata Sa khya bererti pemantulan. Ajaran Sa khya ini sangat tua umurnya. Di dalam kitabBhagavatapur na disebutkan nama Maharsi Kapila. Mimamsa Ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharsi Jaimini. putera Devahuti sebagai pembangun ajaran Sa khya. dan merupakan ajaran yang sangat popular di kalangan umat Hindu.Mereka melakukan penyelidikan sistematik terhadap Veda.Ajaran ini juga disebut dualistis kerana pegangan mereka bahawa terciptanya segala makhluk di dunia dengan lahirnya purasa dan prakirti bagi mereka adalah realiti yang berbeza tertapi dapat bersatu. Itihasa dan Purana. disebut juga dengan nama lain Purwa Mimamsa.Samkhya Ajaran ini diilhamkan oleh Maharsi Kapila.Ajaran Sa khya bersifat realistik kerana didalam ajaran mengakui bahawa dunia ini yang bebas dari roh.Mimamsa secara khusus melakukan pengkajian padaBrahmana dan Kalpasutra. Yoga Ajaran Yoga dilahirkan oleh Maharsi Patanjali. . Karya sastera mengenai Sa khya yang kini diwarisi oleh ajaran Sa khyakarika tulis oleh varakrisna. beliau yang merupakan penulisSa khyas tra. dan ini dibuktikan dengan termuatnya ajaran Sa khya dalam sastera-sastera ruti. iaitu bertemunya roh individu (atman/purusa) dengan roh universal (Paramatman/Mahapurusa).Yoga berakar dari perkataanYuj yang bererti berhubungan. Smrti. Perkataan Mimamsa bererti penyelidikan.

Ajaran ini berdasarkan pada ilmu logik. atau dikenal juga dengan namaBadarayana atau Krishna Dwipayana.penyusunkitab Nyayasutra. kerana ajaran ini mengkaji bahagian bahagian dari Veda.Nyaya Ajaran Nyaya didirikan oleh Maharsi Aksapada Gotama. akhirnya ajaran ini bersatu dengan ajaran Nyaya. setelah berkembang. Vaisiseka Ajaran Vaisiseka dipelopori oleh Maharsi Kanada.Pada awalnya ajaran ini tidak bercampur dengan ajaran lain. yaitu Upanishad. kronologi dan analitik. .perkataan Vedanta berasal dari kata dari Vedasya dan Antah yang bererti pengakhiran dari Veda. Kata Nyaya bererti penelitian analitik dan kritis. Sumber ajaran ini adalah kitab Vedantasutra atau dikenal juga dengan namaBrahmasutra.kitab ini terdiri atas 5 adhyaya (bab) yang dibagi atas 5 pada (bahagian). penyusun kitab Vaisesikasutra. Vedanta Ajaran Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa iaitu penyelidikan yang kedua. sistematik. Pelopor ajaran ini adalah Maharsi Vyasa.

Antara dewa yang disebut dalam kitab tersebut adalah Indra. pi. Dalam bahasa Inggeris istilah Dewa sama dengan deity . perkataan yang sama dengan deva adalah dievas . Dewa ini adalah menifestasi ataupun dengan kata lain adalah perantara kepada tuhan. Dalam bahasa Lithuania. perbuatan memuja dewa semata mata bukanlah amalan penganut yang baik. penghuni kepada syurga dan juga ibarat malaikat. penganut yang berpegang kepada falsafah advaita Vedanta dan agama hindu drahma. angin dan sebagainya. jester penganut mereka harus menyembah dewa dengan niat bersyukur atas kuasa yang diberikan kepada dewa tersebut. Agni. bagi mereka para dewa memiliki tugas tertentu dan taraf tersendiri. akan tetapi mereka ini tidak sedarjat dengan tuhan mereka. Bagi mereka para dewa adalah sama darjatnya. Dalam kitab suci agama hindu iaitu Rigveda ada menyebut bahawa ada 33 dewa yang mana 33 dewa tersebut adalah antara tanda kebesaran Tuhan Brahman. dalam bahasa Perancis Dewa adalah dieu dan dalam bahasa Italia adalah dio .Dalam bahasa Latin deus bererti dewa dan divus bererti bersifat ketuhanan. Dalam hindu secara umumnya.Para Dewa (jamak) disebut dengan istilah Devat (dewata). supernatural. Walaupun mereka ini mempunyai kuasa mengatur alam. dewa dianggap sebagai manifestasi kepada Brahman dan para dewa tidak dipuja sebagai tuhan.Dewa dalam hindu Dalam kepercayaan hindu.Asura pula merupakan musuh kepada dewa. Menurut ajaran agama hindu.Dewa yang tergolong di dalam golongan Asura juga disebut iaitu dewa Baruna. Waruna dan Soma. Antara tugas mereka adalah untuk mengawal dan mengatur air. dewa adalah makhluk suci. . para dewa ini telah ditugaskan oleh Tuhan Brahman untuk mengawal dan mangatur alam. Devi (atau Dewi) adalah sebutan untuk Dewa berjenis wanita. Perkataan dewa (deva)berasal dari perkataan div yang bererti bersinar . Berlainan pula dengan pegangan hindu dvaita. Di dalam kitab-kitab veda ada dinyatakan bahawa para dewa ini tidak sama sekali dapat bergerak bebas melainkan dengan izin dan kehendak daripada tuhan Brahman. Menurut kitab suci Bhagawad Gita diterangkan bahawa. Dewa juga adalah manifestasi dari tuhan Brahman.

raja surga) Kuwera / Kubera (Dewa kekayaan) Laksmi (Dewi kemakmuran.Antara dewa dewi dalam agama hindu Agni (Dewa api) Aswin (Dewa pengobatan. putera Dewa Surya) Brahma (Dewa pencipta. hakim yang mengadili roh orang mati) y y y y y y y y y y y y y y y y y . Dewa perang. Dewa air) Yama (Dewa maut. istri Dewa Siva) Ganesha (Dewa pengetahuan. Dewi kesuburan. istri Dewa Visnu) Saraswati (Dewi pengetahuan. Dewa akhirat. putera Dewa Siva) Indra (Dewa hujan. Dewa pengetahuan. istri Dewa Brahm ) Shiwa (Dewa pelebur) Sri (Dewi pangan) Surya (Dewa matahari) Waruna (Dewa air. Dewa kebijaksanaan. Dewa laut dan samudra) Wayu / Bayu (Dewa angin) Wisnu (Dewa pemelihara. dan kebijaksanaan) Candhra (Dewa bulan) Durgha (Dewi pelebur.

Senjatanya pula adalah Gada. Brahma tinggal di brahmapura.Ciri-ciri umum dewa brahma adalah. Keempat muka itu malaungkan salah satu daripada empat veda. tempat air dan genitri. Kenderaan tunggangannya adalah angsa.iainya merupakan salah satu daripada trimurti.Senjatanya adalah Sudarshana Chakra dan Kaumodaki.Ia juga dikenali sebagai Narayan. Pasangannya adalah Lakshmi.Tunggangannya adalah Garuda.Dewa utama dalam hindu Brahma Dewa brahma merupakan dewa pencipta. . kitab suci.Dewa Brahma sering disebut di dalam kitab Upanishad dan Bhagawadgita.Vishnu tinggal di kediaman Vaikuntha. Vishnu Dewa Vishnu adalah dewa pemelihara. Ia juga bertangan empat dan memegang teratai. memiliki empat muka mengikut penjuru arah angin.

Kenderaan tunggangannya adalah lembu Nandini. tasbih dan kendi. Ia melebur sesuatu yang sudah lama dan sesuatu tang tidak layak berada di dunia. Ia tinggal di Gunung Kailasha. Ciri cirinya adalah bertangan empat dan masing masing memegang trisula.Shiva Dewa Shivu adalah salah satu daripada Trimurti. cemara.Shivu adalah dewa pelebur.Ianya bermata tiga. .Di kepalanya ada bulan sabit.

dimana cahaya bersinar. y y y Mereka akan berpuasa pada hari selasa dan jumaat.Amalan umum dalam agama hindu Terdapat pelbagai ritual yang diamalkan oleh penganut agama ini.Syurga dan neraka dalam pandangan Hindu amat jarang diperbincangkan. Dalam kitab suci Hindu mengatakan bahawa Syurga merupakan persinggahan sementara. satu dunia. dunia abadi. tetapi menjadi seorang Moksha atau bersatunya jiwa (Atman) dengan Sang Maha Pencipta (Brahman). kerana agama Hindu kerap hanya dipahami meyakini hukum kharmaphala dan mempercayai Reinkarnasi ataupun kehidupan kembali setelah kematian. didalamnya tinggal masyarakat yang suci. sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah Moksha. Terdapat juga beberapa pemikiran hindu yang menyatakan syurga dan neraka bukanlah sebuah tempat tetapi ianya adalah sebuah keadaan. konsep syurga dan neraka sebenarnya ada di dalam ajaran Hindu. Syurga dalam Hindu seperti digambarkan dalam Weda adalah suatu tempat. penduduk syurga kembali semula ke dunia. Mereka akan berpuasa selama 6 hari pada bulan November. dunia kebaikan. Kitab Bagawad Gita mengatakan bahawa setelah menikmati Syurga yang luas .Antaranya adalah seperti dibawah. Syurga adalah kesenangan sementara. Berpuasa pada perayaan thaipusam Kepercayaan hindu terhadap syurga dan neraka kebanyakan umat Hindu beranggapan bahwa di dalam ajaran Hindu tidak ada konsep mengenai syurga dan neraka. Namun ia bukan menjadi tujuan akhir bagi orang Hindu untuk ke syurga. Sepertimana orang itu di dalam keadaan yang aman dan bahagia. bersatunya Atman (Jiwa) dengan Brahman (Sang Pencipta) . maka dia sedang berada di syurga.Bagi orang yang kehidupannya keluh kesah dan derita maka dia sedang berada di neraka.

kitab mereka sangat sedikit menjelaskan tentang konsep neraka kerana mereka percaya reinkarnasi atau proses kelahiran kembali dan konsep Moksha.Di dalam Hindu. Bagi umat Hindu. reinkarnasi syurga adalah proses kelahiran kembali dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Neraka bagi mereka adalah merupakan balasan yang diterima pada saat reinkarnasi atau dalam proses kelahiran kembali. reinkarnasi neraka pulaadalah apabila mereka dilahirkan dengan kehidupan yang lebih buruk. . iaitu Moksha.Hindu menjelaskan bahawa setiap manusia selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam beberapa kali dalam kehidupan dan kemudian mencapai tujuan tertinggi dalam Hindu. kehidupan adalah suatu perjalanan yang saling berhubungan dan berjalan terus menerus. iaitu reinkarnasai syurga atau reinkarnasi neraka. Setelah mati mereka diberikan dua pilihan berdasar pada perbuatan mereka semasa hidup. Kesimpulannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful