Painel de Prova

o Algarve nao e 90mente sot mer e bans restauranres:

o vinho algarvio jli nBa tern vergonha de sa m05b"ar a, ~eat de a oferta nao ser muila, ha ccsas bern boas em brsreos ,e tintos. algumas rneerro surprElend~t1[es,

Mais urn Imottvo para demandar 0 sUI.

Jl~ ll~O e 81irpl'e5<l ~il ninguiim que' 110 .. \n.gal.'\i1l se OODI~~rn.1!n ,II fM.1!1i' bo~ 'villlhcs. 0 Ailg:uve' Ii! UJmI 11.",Si:t1J e.~ epohliU,_ljdfIJ de ....arias I)e... nomiWl~Oes d~ Ori.gem ~ntroJam, mas onde a 'qualid!lde l~O era II DlI01irM. ,o:t\ik: ~5 rinbM mm Jigeiroti to aloo6liros, banais e poG,OO'1nleresstutt~ MuitilS seDam,:IIiS ra~ &e~Iif'lCilli 'e poR~ IldlS, ~ este' esllldo di MIi;m. NfiD Jliavm,.ttll.1iJ;] M, prestlgio IJiIB IDOQllngos:, Poitimiiu, lngoo ~ Thvim. li!lm, L.~os, ~ijo e Tmirn slilJ n!C.Uml'lotllldJl5 i\ls.I:mt:!!ii C'astelm., NI!gr;:1 Mcife 11 Trin~adillrn, rom Ll!'llmilll.l!l!!lOde'7Q% nes ~~mos. Em l..'lgOO zl'inlila,prescimJ(!:R1 ®,C.a>;idnl), NOShrlill,~ cos, :IS q,113tro exlg'em urn mlinimtl,ile 70% de Ar1nlo e R!l'll])eioo- ['QSwe pellliil oombma~ de Ct'iSl:as PO~) e:(dllmlJcs. pele Ciinia. de So] tamilladllt, [lela tpr rirnlidadll-lD81I'iltim Il $e1lli "elillos. palo PQ1l.l'0 in£e;ross e p~lll modemriIhii'c c!I1!)]5,g,iCII. it \'t,Fdade e que a: ,re;;mo do Mgan'e esta,lj), ,oondellildi.. ~ WJ" OS Bf'I!18 "inhml, ~h.~dos de w&al(l, dl!SdenbadUi. E HOllntlinm, 11 regiilo iemuni ennnne po't~m:i~, ~ rnl!Q(em 'Ill," alto nfv@ldeli eIta ~tronamica, lalltiO ,eo IIlh ,I d:l; 1["(l'ziinM 'lfi'temil.cifll'lO'll comQ 'Oi CtJntil1lw~ das lrndi~,~ron6mi!2B loon. s, a ~ltde mar e &I. se-rnl, com mflu.{lliciil.mll~~:aull 'Dlii'S ~m '1l1U3i idel1tidad e mlMa PfiJp~; DHIIl'

tid.'l5 'fIit}m ~lho~los 10000!lis, desde as m;a~· ~1IVll!s :mj.che!~ & ~mL :E ,rom, le pO'IeJlIdill 't"Ulnstklo aliaillb IllJ m1e:r~ ~miCQ). podIQ atlG :1JlI-m:'ef eslmllibo IlIWa61l3ira dc, ~inho 1-, asse tilflllO lImIJ;::D() ,iI. noompanlim:r procura assim de$polcl:llt'.1a,

iff dC!:tJ D iplilA' B Como!'.ellltpl'll', r prea-

S!) que ,~lg'l.1um Il~m.ee' Iml.ci! ,II p:rimeiro ~ledrn. Ql.IaIu:io j5. ~~ ~ IIH~la!l 'C.l1!_j), tern gmnde qu!l1ida.d!~, e tahrez mi diil:iru, e Ii i millsum 0i:S1l de iJomor 1l1U:: ~lelou Q IU~~. Cliff Richard, apai~do pelll~" desde 1964, QlJImdc; 'OOI'tiflinm:il Quintl1 d.o Mlc.inbD, nIOOu-sn a ,:mllgoo' _ \-iWabos Cfumllitl ~ire,b) roUOOIl, com iJmDLKlC e ro1ijj,Mm~ de- Dil'I~i.I ~~:e OOllii U 500 IID(llmC p~esligi(Jpm wnderlJi1.IHi ulllioo dill tOOIU'l :JiII'O(l~D do seu '\1:'* N~ de ~OI;H. Comeqava IUn nrn'il Alg.1r.re. MII5 d~re di_ N'El q,ue tiJliI.'~:tn f!$tes vim~ fnli1ui!1lolhados de< mdo. atribumdo (I S4m!S~ a Wlili:l combiua;;a d admtra9iiJo b~hIlqlle pemoou~r ,a;!J.m Do ilU~ 'ID ignmorncia ~Ipica ms tooormidure:; brimni~_ Nadil. DlIillls ~[i[tld@l. Os'll"]ttibtlS tinhrum, valol'l .rolua, Mvcri(tm. dE pt'{J\.w @ km,go 00. 8tI~ '~ooTh~ l'l:lnto mlU.I' qoo :I'lfull:i:l.rlfuram 00 ~dllrns ump!llI~ por tOO!oaD~1:'\'!_. 'l'D.QD

tTl

ALVOR

oomJ!lJJIll destts mhos d'D nOO'o illgnrw: .sOO V1~ IlMsReg,iIllUai.:;;,.IliIU. ~m mmt:Cilmtl'ts lib~ mde j;IlmI ffi1JI]D.tBIr ,g, tI:mOiir ca:mr It fuJtni~g _il eadJI 111m, etl1io argnnmJos asllillD1-,- \';Briems d.1,IS, .00Cs, ~'] p~iil. '~~Qla mtillros expU~:m IIpmiiS pilr ~ po_lil:icas.

E IUfia Ia ~ ~~I)!:-lilllel aR:evma dl:! Vililh~ reoolb~ tiJItos eliJranoos d p_to-res q_J!fJ: ~llIem '[j A1~ ~ ~ado aJaw. tnfuLiil~ rn nl~. pilr Vllllltlld'e expmSia de aa_ pmdulo· NS, IIW !I!:!o"lia aqt:_1ii alguns W1IIDs camc:tel'U;[Jdos e. e:mM e wjJ.ieJ:.i!S dt.'5!.'e [lQ\1Q Mga~;v.e. .Algu~ ,dttqueJes 'lint'. t;amb6ID [~qlltmOO pdns tl:!Hm do &:iI ~lll!!. (li!UI:lfl' a ~ m. 00mi" doiaol·e do IIJJlT. ~I!l.j~ kt~ri.oslWJ!S Ilj;UIi ~_~ 0 bnwru, die padirvlln.lro:s aI~Nios qmLmliJ'~Qlll'liC) &g,m:n' '. Ali£is, !flultos ~,!rilih(1!S, [IDJiVlWclmm~ ~ tam f], produqi@ n 6 mercad l(Ji~. '@lqUL'que:r dl~er q~.e a FaWo &:Is :pfOOuWm, e;ejulilOll.l:l sadliQ int:eJelS'e dos b_,ilbitlllnles e visitimles.. 0- que q1!B ~arnbem ,iI~1r QlJi! csteii ~MDS sao runigQ;.'l da I~,qne IiOC)$ D1wtD!> ~mtJ!'Mtes de'~ ;ll5 iii~ de ~ mWlos de DOs IilU!limbiru.omIlls Illootl3llffi'h" Emil .rmlimllJ, h01ilW illl're-~~ (eQ.meJciais.?) que ~ ~iti _ HOsgru tl?J]mM<l de.mom.[Jf tudo '0 (fI'!1!' oil regiag ,.~JVIl faz. de mellior 'eID vioh.Os. Mlml, es q 1~ ;appre~am OOf!Mt;am, bern aim <pie a ,qllltlid:u'le I'm .o\J~ e(il.es.tel!i'U)IlWTI~g !ll:Il<IJ 1Qej;'i!e1.a,

N'ota·se,entre 00 bmnOO6 a ;lI'finnfj,~ ita Q til. Ver:tl:eUDo, (J)ve-~p.a~ :DO VldS! NO!i'llJ eo WlIUi.m6 \-rjn:hos (fa regiao. 'Quiti'i:a ibs "T~lcs, l~J)de ~TOO, 1Dmb&il 1tl.lliilll''i'JIIII) seu GlI."dOO \r~rd !I(.IlllfrO'cl ma.m~i.o. Nm ~Ill~~ briIllilc.m a pioocl.m QlliiHl!II di)L~do cb Tcrr.m. all pede Pil!tima.ll, 1I0!llollJ]l11iilL'l! ,a, 1QtW:im dos VII1es; e ,~irl1i!ill 1:1 ra:,>;jj, qil j _ tlinba ridll~~ .~ ~IIlPls, e 'que mt:I5. bul'! ~w~~ I!IloOjflllf,inrnuitol,X'lSffi'l<l, mssm ' mlJ:preElJd1ldile. t}s lIfiiDlnil~' do ."~ 01ftrm~'1iI1 I\gOI'III.lIIlla '[dii!de iididta, "l~~ ile IlIIl!il "_ \1oUhl~jo, tlf~I~, qlliHil:m 1.O IiflO .I.r,mefuliiiiloll III lllce (]a regiio. ili

1

V!GOt 1"0'\Ia "~ e: An"1to ,70)9 NI~ul~ !bi "k'es Gra.Ce \/reyllfd ~OOO

1

1

Pf.i:;:6 .xm

Ai" OJ $oaJD tIiltl ZX)S MarQlJIis d::51kJes 131'&1:$ I,Ilneyli'd

"EfJ7

1

MBTqLJas do:;; \lfia! G I'&l?El TcuigiJ

~~

IJIda. l'lbtl! .~1"t1h. ~'lZ 200EI EnoosiBS de 0t:;Iek:u::;a 20013

f~ de P~1T'IS.Gl F\t.1jl ~rdQ.l1OJ8

FbraJ ae 'Pcrlrni!o-Resl.¥'t6l2OC'aI-ierdaCl dPS ~ iWtOO ~1~

L~ Cd. Seioo, :x;cJQ

1

Painel de Prova

v; Rig.Aipw ~hl),eIAi[_nUI 'b~!009 AOEGA 00 CANTOR NOW de tl'\.lln an-tlrfIIa como ~~, urn pcu::c de: fn(e5. ~Iae. te bOc~e5IB. m.iID bam ,coo ~

CCO"i corpo ~; oclOei: ~IE. 00"n dume, em.longo ~~I~',

411,&) €7.roO "1.8

IIIIUlIil'OJUI.U::':' DOS VA1ES GRACE

E'¥: RD Reg.~ ~2£1OOi OONlJi\ DOS VA1...E5 ~ ·bt!I,el'r\.illli:b, bEis d'e- ~'arrJi;! Ira ffula~ m..ItCl'~ ~1OSIac:b bCr1Ica.~ ~e ~NElibx:a &i:;ta I"T"WC m rn.

emoew.o,~Q ~~Cl!lITI Iil lTl9daI'a ,oo.dlil, ISI1 JXlUCQetiY! eMl~ ('13Y~ _

€I! ,ro O.'B,

d~, mmr.t15, IJITlIXU;O dB··~ B1efdEllF2~ ~selj:m'~nI!!I boi:s, roT! abJn1 corJ;!Q'(l~; ilif.fde2:~bDa ~~ ftrR b'lga. corn '~amargos (12.B%lI

e5ID1s,~

&IfCOSTAS

DE ODEIJ CA, Rq., Algarve,

Ilora_nto2009 mMa fl.GOS11INl. iI..DA. ~000ffII~ .1'n.Jta~

~tlJtn~ rolhas. mflA.iro e ~tmpt::lWO pesado. Er1carpatb e oc:n:rentrado,

0llITI YOlJt'ne, ~ ~,~ ~~rra ~(,12}Btlb) e;,50IO''llB

tlIERDAD'E

DDS ~1'liIlii-:u1,lir1iS

1Reg. Algarve bRlOO!iil' ,20M!, MARlAa.ARA PL18NTE1..

Aral'i"la. urn PQUXl red.IziOO. cmill'ii'uIa ~~

IS cflri!':a IllJIn5 ~NabocE! esta lJ;;ieto 'B le't.I'e. oem 19,eh:G~'~ c::t.rio mBli '(ITIO (12i!tJ) Ea5OUI'./5

At R8g,,~ ~,tiiTIkI',mor;' QTA. 00 MOFi'GADD [)i'!.,~ lm"M~e ~c.OOlfMB prel:a, ~, flJIhlil wtaiB:lo,~

cia 1:l6frk;a, ~Ii: ~~~ ~ rrv,.dltl equ ~QI1i~OO 00Jp0 b!!m 'Ifim III ~a,~ q.EI se~wnos ten'nos'~ lintrl 1Clfg:) ~ !lIaWIiI e Siil'bm', (T3iB\1i;J) €1OIG1~~

~ ii.\!IiM~~bIilJ'1Q!JSQ l1il5 1iiJpD, iil.IIIiIVi'!!' ~ ~~DI!!!~'OI9m~ ~ AMIId. ~QI~lBtWlMs

CiOtKI "utf!~I~ SC~~~

~

fI .,ea dl!l' JMWlI: ~o:;b RtM!JlII. dII \1111106

C"Ii~illia Pl'0ViI: 'oWTtiS ~ S<:f\N.:Ias d!I 12 ~ 'lID II n QIUi.lS 1~'!i!EiI'l!iM W!!, p;.Q1l.Ii~ 'Ia· ~'dill'liM_l!I, com Il1:lioIro'

II ~lhlitO

~1101'i~CfflICg, ~

~l ,&in F'IlfiliJ;hl

a.MS!'F.i~(I ~~

Ui!-:illI Grl!l"ilX . ho ch 00ssI!! l'T7U"'dat, ~ ~11M~(IS~' '1~~'II8j,IJ5;~,da,~~e~; 1~·17 ~ Oorn. i:Ol"n pe~a corrll~!e:lddd

14·~' U; 8o'n.liOldQ a I:iam._ b~' ClOi'fI ~

~::2:-1~1~ ~J;), ~ ~COf'I\9Ci:o, G;;Im~~

"G-1 '11.9! ~~ m m6da !lfm ~ I'J!IM!6I lI'Ie!I~1:$r'I GOIln ~

iMo_ aD tOI'qnl;M:J1 ~DBO

OJ df:SwJiJ;;ra,::IO

rNm~I[iE~NS:UMl) IOGamfa: el) ~1rJ • tiEbBr

" ~flllil~·~ru~ OI~dcl'taJB - ~

"CB~d=wt;O'Iita!i13 fi'lI!@)~dfI~~~I"~

r- Painel de Preva

PAd _~'lInm' 2OIilI8.

pm '1IIl~ ~j:I.e'ltioieta n.tmh.n::lo ~ wmriCUS.~e 0Jfm.5 ~ Ibo!!! i:&!'bR. ~~i"d:J,. oom~ ~Erle..~ IOOo.!lI estOi m::lortdb

e pdIdq I;om bam ~ 'lanlrl::ls, tBITI ~~ bar;I~~ fIrIal ~ (HS%)

11 '0 ~8

ALVaH Reg.~~ ~D1lOaOOl) Oi'AOO MCR.6AOO DA~

J!'\;!Q'n11l, Ie\re' s: ~ mm~ rrnflJd:!. GGn ~~ncta.s i'1!"r.Jto~da ~mll"lf!i'Bls, M.1ID knre,~ 1"I~~c::n1~ rT1IMi:I. tanlr!l:!€i Ii~ I1diw ~i!! ta:.dua, ·kW m.rilO bern ~nnal b"Igo e oem foctgb (1a~

€6'D~1

MMtQuEs DOS VAL.ES GRACiE V1NEYi III

~ AP~ef'itl) :2i1IOJ

'OI..I'irA oos VAI..ES Fi'iJa~ ~>e~, notas ib'ais, csoau ,e ~de~ N!Ii booB. es.lii rn.ib;:;! eqUb-ado. '(J(rn

tam CCi]XI. ~II'I'O p.r::rln. !lol$ 1Pi"it'IOs:, mtJJ.D eqtJlbidJ., n corn Ci(np-'e 118 lib. Oi'ide ~*,da FiO'Ias;,d! 1"illId~,m

os:m~ t1_3,5%} €l6.meltG

-lIES 80S VAlLES GRlImE Reg.,~, 'IlbU., NBCbRl m;m2OOB

OONrA DOS VALES I~ POOl, 11"I8I:1.r8, ~~.~d8 \i1nh::l do F'oI1D. graI'~ Gomp~e~o. Nab:xJa~ ~e'til.a\ocm IIri"IOS he~ e ~.~~ ai'ii!XliI~, 1T'Ia51'a, medall'Jil es'II!i, ern ~ EI 0 I.Ii'tiiO ~,dI;lB'i'lpo

~ectl.!! , ,(1:tS%)

€ti3i19.' \t'B!I,

VIDA! OVA

IReg, A1ga1i'iJe 5)Ta_h ,A~ 'liIrItD' ,200S

IIDEGA 00 CAN"J!!.:R FFuI!i. ~ I'II'\:!duu re$l~ llllJ.!l1$ ~ 1'Osfl'JRl1"Ja boca tfrn borrI OO!IPOI lmInos fi.me!;, ~ ~mlill~.te ~ede,1:iQm oomr:UTl'lE!Ml, (13,5%l €1,500' 'tl¥

EHCOSTAS

D ODE ,

Reg,AIgaM,'(WD, moe, PA.T'R(;K~!, l.D\

fTuta ~ rmudi..ril 99m~nol'as ~~~Q.Jf~- ... '~Iboe carp~.Na lboc'ae~ ~m'~&me5 m.Jib bem e!"IMdM:Jas !OIl ~ sedosa dO ~.t\oIi:lez~ bcm~ntorJC! ~I~ (14,5%) €8ID'fll,.,li

CELE- TE

NHO 'COM 'GRANDE TRADI]CAO

ADEGA COOPERATIVA DE

VIDIGUEIRA

PtlATI R0g. A1g.,n.re IRl;:6l; vemM~ 2!0018 A. A C. L.QO, ~.~ ~um ~~~ ~ro~ 1"4a~e:;.~ baslaloia~ corn as lBnh:::is ~'fI~ 5iS no 00'0000 ,,'j"j"Q addeo:~boa ~mlillwm baTI~rm~ {IAJ

'€BO 1(:5,'5

~==,D05

S

_.~l'W

Toor1gli! I~{lnall '~2001 ~a_;II,J~ RMBiTB..

~ de rTIl3de!ra m(JJio, dlXl!. ~ frut8.

'ern~.~ ~ baca ~Ia-se ~'~ iIXn"I ~ .~ f!irrne$l. ~

'i@~mllll !.T!l !l)?JUOO cU'iD. (14~ fi8 0, ·ti4,!S'

ArornaQCm~ ~{ab6IT1~. ~LJrnlrs:;)i;;! ~'J"IiJI!'ISda ~ DDc:o:!JlC: ~lanri$um paLCO ern e!!.'clil!n:ia. i'£:1i:H: ccm:cta. fiWcomal~ ~~e' ba~ eqi.illbrb.. (1~)

€'8tJ1 ~!5

l.agoaJ ".SQfm;" 1j~~9'

~ AD, c:o.::P. ILA80A

RLJas ~eIh!;15 rffescas. 0IJr.as em ~~ Me.:;fi!;Hje~

iEll:lda:il:~ or.m:cta 1O!:if'I1"iU!l ~ma!!~ndos r1l'lBlcQm~ ~rnento. (13l':ib) '@3'.1~"

lRe,g.~1 ~ltint",;2008, A A.C,l.IJI:!i,

FMa. iT\Ub ~u~ UIlfl·~.de .~,~ ~ f!!:l.tBs de mMi"l'IiI,b~ Nabui:i!:l~ rrnito ~ 00'1"1 P6~·vt~ Iilcl:de:z mLIib pn;i~ M 1m de: iPI;;;3. ~~rnll dl;:wi;u~ 'fhIJ i!i~o.. (1!4,mbl QlG 11!\S,

I~.~tlflln :2JXI9

U~ ,M:\: CClOP; ~

AltitJle com miJlo refiJ~1r!.lli:i. ~,ooI"l'l.\J]DNEI brJoa FI"O!!tr!lI mae, :en CI:IIPO ~. ~u_moouco saIdos.mci"Q;J,. TI..I!.i,)~~~ ~~~ (13.51D)

E3;EO 0 13,,5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful