Nama....................................................................... Kelas............................

SMK IDRIS SHAH GOPENG PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 1
_________________________________________________________________________________

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
1 JAM 30 MINIT _________________________________________________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas soalan ini mengandungi DUA bahagian. Bahagian A mengandungi 41 soalan objektif. Bahagian B mengandungi 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawapan bahagian A hendaklah ditanda pada kertas jawapan objektif dan bahagian B dijawab pada ruang yang telah disediakan. Disemak oleh Disahkan oleh

Disediakan oleh

.................................. (Siti Nurul Hidayah Omar) Guru mata pelajaran

.................................. (Pn. Khairun Niza) Ketua Panitia Sivik

.................................. (Pn. Hjh. Norlida Ahmad) Guru Kanan Kemanusiaan

Kertas soalan ini mengandungi 7 mukasurat bercetak.

Page 1 of 9

B menerimanya dengan hati terbuka. dan berusaha ke arah pembentukan akhlak yang mulia. B mengelakkan pertelingkahan. C rohani. 3 Sekiranya mempunyai kelemahan diri. yang manakah akibat penglibatan kegiatan negatif kepada keluarga? A Mengharumkan nama baik sekolah B Tidak ada masa depan C Akan dikenakan tindakan undangundang D Dipandang rendah oleh masyarakat Page 2 of 9 . 5 Mengapakah kita perlu mempunyai matlamat dan cita-cita dalam hidup? A Mendapat pujian oleh masyarakat B Memperoleh kejayaan C Mendapat harta kekayaan D Mengatasi cabaran yang mendatang 6 Sikap menyedari kehadiran pencipta. C mewujudkan permusuhan. 4 Kita tidak boleh menjatuhkan maruah orang lain untuk A mewujudkan huru-hara dalam masyarakat. B emosi. kita hendaklah A menyalahkan diri sendiri. D intelek. 7 Apakah sikap yang dimiliki oleh remaja yang berupaya membuat pertimbangan yang wajar? A Biadab B Pemaaf C Kurang ajar D Pemarah 8 Apakah maksud penyelesaian win-win? A Satu situasi dua pihak menyelesaikan sesuatu konflik secara koperatif B Teknik berfikir secara pantas untuk menyelesaikan sesuatu masalah C Teknik berfikir tentang sesuatu situasi yang mempunyai kehendak yang bertentangan D Teknik menyelesaikan konflik dalam diri sendiri 9 Antara berikut. mensyukuri pemberian-Nya.BAHAGIAN A 1 Mengapakah sikap kasih sayang terhadap keluarga perlu menjadi amalan setiap individu? A Kerana ikatan kekeluargaan yang mesra dan erat adalah teras keluarga bahagia B Kerana tanpa kasih sayang hubungan kekeluargaan bertambah rapat C Kerana dengan kasih sayang anggota keluarga mudah menurut arahan kita D Kerana dengan kasih sayang ikatan kekeluargaan bertambah renggang 2 Apabila bergaul dengan rakan yang lemah keadaan fizikalnya. D mengelakkan sikap bersatu padu. D berusaha memperbaiki kelemahan tersebut. C menyembunyikan kelemahan tersebut. B memberikan sumbangan. Maklumat di atas merujuk kepada aspek A jasmani. C memberikan sokongan dan pertolongan. D berasa sedih. kita sepatutnya A bersimpati kepadanya.

III. dan IV 14 Pembinaan sebuah keluarga bahagia adalah tanggungjawab setiap A anggota keluarga. yang manakah bukan peranan individu terhadap kesihatan keluarga? A Melaksanakan program-program kesihatan B Menjaga kesihatan tubuh badan sendiri C Mengawal diri agar anggota keluarga tidak dibebani atau tertekan dengan gangguan kesihatan emosi D Eratkan komunikasi dan perhubungan yang berkesan untuk memelihara kestabilan mental dan emosi anggota keluarga 17 Persekitaran sekolah yang bersih dapat A merangsangkan minda dan kreativiti murid. 15 Apakah kesan sekiranya anggota keluarga tidak merokok dan meminum minuman keras? A Meningkatkan kesihatan tubuh badan dan merehatkan fikiran B Bebas daripada mendapat penyakit paru-paru dan ketagihan C Dapat membekalkan tenaga dan membina tubuh badan D Mengelakkan daripada terkena penyakit 16 Antara berikut. 13 Antara berikut. 11 Apakah tindakan anda sekiranya salah seorang rakan anda mengajak anda berbual-bual ketika guru sedang mengajar? A Berbual-bual bersamanya B Menolak ajakan rakan dengan menengkingnya C Melaporkannya kepada guru D Menasihati rakan 12 Antara berikut. yang manakah bukan cara yang boleh membantu dalam membina keluarga bahagia? A Memberi bantuan dan mengharapkan ganjaran B Menjaga perasaan anggota keluarga yang lain C Menjaga kebersihan dan persekitaran rumah D Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti keluarga Page 3 of 9 . B rakyat Malaysia. II. C mengeratkan lagi hubungan guru dengan murid. III.10 Individu yang menghadapi dilema tidak boleh menyelesaikannya dengan cara A berbincang dengan keluarga. B selesaikan sendiri. dan III B I. D minta pendapat sehabat. C ibu bapa. B membanggakan warganya. C minta pendapat sesiapa sahaja. dan IV D I. II. pilih pernyataan yang betul tentang menghormati ibu bapa. dan IV C I. D membuat Guru Besar gembira. I Anak-anak perlu berterima kasih atas segala pengorbanan ibu bapa II Amalan hormat dan taat kepada ibu bapa merupakan suatu kewajipan III Kesenangan dan kemewahan yang kita nikmati kini adalah hasil titik peluh ibu bapa kita IV Kita harus bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada ibu bapa apabila mereka telah tua A I. II. D anak-anak.

II. dan III B I. II budaya sekolah cemerlang kokurikulum. kita perlu mempunyai sikap positif seperti A malas mengulang kaji pelajaran. dan IV C I. 20 Antara berikut. II sekolah menjadi pusat kecemerlangan murid kerana guru boleh menumpukan perhatian terhadap sekolah. D aktiviti yang dilakukan di sekolah. II. dan IV D II. Page 4 of 9 . yang manakah cara kita boleh berbakti kepada sekolah? A Menconteng dinding sekolah B Merosakkan kerusi dan meja sekolah C Mengharumkan nama sekolah D Melukis mural pada dinding sekolah 24 Sebagai seorang murid. dan IV C I. B malu bertanya dengan guru. C berdisiplin ketika di sekolah dan di rumah. yang manakah tidak benar tentang peraturan sekolah? A Peraturan sekolah diwujudkan untuk membentuk disiplin dan sahsiah murid B Mematuhi peraturan sekolah menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan negara C Mematuhi peraturan sekolah hanya memberi faedah kepada sekolah D Mematuhi peraturan sekolah perlu diamalkan supaya dapat mewujudkan keharmonian 21 Untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah. III budaya sekolah penyayang. dan IV 19 Maksud aktiviti kokurikulum ialah A aktiviti yang dilakukan di luar waktu pembelajaran. dan IV 23 Antara berikut. III. dan IV D I. III. B aktiviti yang dilakukan oleh anggota keluarga. III budaya penyayang dapat dipupuk kerana semua warga sekolah mengambil berat antara satu sama lain. II. IV budaya sekolah berdisiplin. III. II. dan III B I. D mementingkan diri sendiri. C aktiviti yang dilakukan atas arahan guru. 25 Sahsiah dan sikap positif yang membawa kebaikan kepada imej sekolah ialah I sekolah diyakini dan mendapat sokongan daripada ibu bapa dan komuniti di sekitar sekolah. yang manakah benar tentang peraturan kehadiran di sekolah? I Kehadiran di sekolah diwajibkan kepada semua murid II Murid yang hendak ke klinik perlu mengisi buku rawatan III Murid dibenarkan keluar dari kelas apabila tidak ada guru IV Murid tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah semasa waktu belajar A I. II. A I. III.18 Contoh budaya sekolah ialah I budaya sekolah dalam taman. apakah yang harus anda lakukan sebagai seorang murid? A Melanggar peraturan sekolah B Mewujudkan kumpulan gengster di sekolah C Melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti sekolah D Merosakkan kemudahan yang terdapat di sekolah 22 Antara berikut.

dan III B I. II. II. III. dan IV Page 5 of 9 . D cerita asal usul. dan III B I. dan IV C I. dan IV D I. II. II. III. dan IV C I. dan IV D I. III. II. dan IV D II. yang manakah kesan daripada melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum? A Melahirkan murid bersahsiah tinggi B Berkenalan dengan rakan baru C Menguji kehebatan diri D Bertukar-tukar pendapat dengan rakan 29 Apakah maksud cerita rakyat? A Cerita yang disampaikan oleh rakyat biasa B Cerita yang direka oleh nenek moyang kita C Cerita yang disampaikan secara lisan kepada masyarakat D Cerita yang direka berdasarkan kehidupan masyarakat setempat 30 Bagaimanakah cerita rakyat pada zaman dahulu dipersembahkan? A Ditulis dalam bentuk buku B Ditulis dalam bentuk manuskrip C Dikarang oleh penulis yang berpengalaman D Disampaikan dari mulut ke mulut 31 Lebai Malang selalu mengalami kesusahan kerana tindakannya sendiri. C cerita binatang. dan IV 27 Antara berikut. dan IV 28 Antara berikut. B cerita teladan. II.IV guru boleh menumpukan perhatian terhadap peningkatan budaya ilmu. II. dan IV 26 Apakah faedah yang diperoleh apabila melibatkan diri dalam aktiviti sekolah? I Dapat meningkatkan tahap disiplin murid II Menyihatkan tubuh badan III Memupuk bakat kepimpinan IV Melatih murid mengetengahkan idea dan membuat perancangan semasa menjalankan sesuatu program A I. III. II. III. III. dan III B I. III. A I. 32 Antara berikut. II. dan IV C I. II. dan IV D I. dan III B I. III. II. dan IV C I. yang manakah faedah mengetahui cerita rakyat pelbagai kaum? I Dapat memupuk persefahaman antara kaum II Dapat mengetahui warisan budaya kaum lain III Dapat teladan daripada nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut IV Dapat mengetahui adat dan kebudayaan kaum lain A I. bagaimanakah cara untuk menghormati warga sekolah? I Menghormati perbezaan kebolehan yang dimiliki II Menghormati pendapat yang berbeza III Bersikap positif dalam menerima pandangan dan kritikan IV Menunjukkan perasaan tidak puas hati A I. Cerita di atas ialah contoh A cerita jenaka.

dan IV D II.33 Antara berikut. dan III B I. II. dan IV C I. yang manakah bukan kebaikan yang diperoleh daripada cerita rakyat? A Dapat melahirkan manusia bertanggungjawab B Dapat meningkatkan tahap produktiviti negara C Dapat memiliki daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain D Dapat mewujudkan suasana masyarakat yang kacau-bilau 34 Antara berikut. dan IV D II. III. yang manakah maksud perkataan demokrasi? A Taat setia semua rakyat B Pembentukan kerajaan yang adil C Kekuasaan rakyat D Tanggungjawab rakyat 36 Antara berikut. III. II. III. II. dan IV D II. III. dan IV Page 6 of 9 37 Antara berikut. dan III B I. III. dan IV D II. III. D Suruhanjaya Pilihan Raya. B Jabatan Perkhidmatan Awam. II. dan IV C I. II. yang manakah bukan sebab cerita rakyat ditokok tambah? I Untuk memanjangkan jalan cerita II Kerana orang yang menyampaikan cerita berhak berbuat demikian III Agar pendengar suka mendengar cerita yang ditokok tambah IV Untuk menyesuaikan cerita rakyat dengan situasi setempat A I. dan IV C I. dan IV . II. dan III B I. yang manakah bukan bentuk sistem pemerintahan di negara kita? I Sistem monarki II Sistem pemerintahan komunis III Sistem demokrasi berparlimen IV Sistem pemerintahan republik A I. yang manakah bukan kelebihan sistem demokrasi dalam memilih tokoh murid di sekolah? I Berpeluang memilih rakan yang disenangi II Memilih calon yang benar-benar berkelayakan III Mewujudkan persaingan dalam kalangan rakan-rakan IV Mengenali calon tokoh murid dengan lebih dekat lagi A I. II. dan IV C I. yang manakah faedah amalan demokrasi? I Rakyat berhak bersuara mengikut peraturan II Rakyat berhak memilih raja yang disukai III Rakyat berhak mengundi untuk memilih perwakilan IV Hak-hak asasi rakyat terjamin mengikut perlembagaan negara A I. dan IV 38 Pihak yang bertanggungjawab menguruskan perjalanan pilihan raya di negara kita ialah A Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. II. dan IV 35 Antara berikut. C Daftar Penyemakan Pemilih. III. III. 39 Antara berikut. dan III B I.

j. i. dalam pelajaran dan cita-citanya jika dia sentiasa berusaha kelebihan dan keunikan yang dikurniakan oleh Tuhan. d. (10 markah) a. Dalam mencapai matlamat hidup. Dalam menyelesaikan sesuatu konflik . D memudahkan segala urusan kita. Seseorang individu haruslah c. h. merancang dan mencuba sedaya upaya. Identiti diri seseorang individu itu berbeza f. Isikan BETUL atau SALAH bagi setiap pernyataan di bawah. Identiti diri ialah satu gambaran keseluruhan tentang seseorang dan ingin dicapainya. Seorang murid akan maju dengan bersungguh-sungguh. kita harus bersabar dan berfikir sama ada tindakan yang hendak dilaksanakan itu wajar atau sebaliknya.40 Tanggungjawab kerajaan yang dipilih oleh rakyat ialah A mengamalkan pemerintahan secara monarki. b. dengan identiti diri orang lain. Kita mestilah bergaul mesra dengan semua orang tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. kita perlu g. B berkongsi pengalaman dan masalah. C mengamalkan pilih kasih dalam pentadbiran. mempengaruhi kita e. BAHAGIAN B 1. 41 Rakan sebaya memainkan peranan penting untuk A mempengaruhi sikap kita. Setiap individu mempunyai berupaya matlamat hidup yang membezakan baik buruk sesuatu tindakan. B melaksanakan tugas secara profesional. Kita haruslah berhati-hati dalam memilih rakan untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala yang tidak sihat. C menghiburkan hati. D menjalankan tugas untuk menjaga kebajikan rakyat. Kita seharusnya mengelakkan diri daripada memilih rakan yang cuba untuk membuat sesuatu yang tidak baik. (10 markah) Page 7 of 9 . 2.

guru-guru dan imej sekolahnya. Ibu bapa bertanggungjawab membina keluarga bahagia. h. j. (30 markah) Page 8 of 9 . Betul g. Kebersihan dan keindahan persekitaran sekolah merupakan perkara yang menyumbang ke arah pengayaan budaya sekolah. c. ibu bapa. b. kita haruslah meninggikan nada suara dan mengajuk percakapan mereka. sindiran dan teladan 4. Cara Menjaga dan Meningkatkan Imej Sekolah Melibatkan diri dalam aktiviti sekolah Mematuhi peraturan sekolah Mempunyai sahsiah dan bersikap positif Mengharumkan nama sekolah Menghormati warga sekolah Keistimewaan Cerita Rakyat Jalan cerita mudah dan menarik Bahan cerita ringan sesuai untuk hiburan Sangat berkait rapat dengan kehidupan Sarat dengan nasihat. Kita boleh menjaga kebersihan alam sekitar dengan cara menanam pokok-pokok. menyertai kempen memulihara alam sekitar dan mengamalkan kaedah kitar semula. i. kita haruslah beratur dan tidak berebut-rebut. Murid yang tidak bertanggungjawab ialah murid yang sentiasa menjaga maruah dirinya. Merokok dan meminum minuman keras merupakan amalan gaya hidup sihat.a. Betul Salah Salah Betul 3. (9 markah) a. Semasa bercakap dengan ibu bapa. Soalan struktur. Kita mestilah meminta kebenaran ibu bapa sebelum keluar bersama-sama dengan rakan. Salah e. Betul f. Salah Salah Salah d. Murid akan digantung persekolahan sekiranya membuat bising di dalam kelas. Semasa membeli makanan di kantin. Kita perlu menyayangi anggota keluarga kerana anggota keluarga merupakan orang yang terdekat dengan kita. Isi tempat kosong dengan pernyataan yang sesuai.

Kita bebas bersuara dan memberi pendapat ii. Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat (c) Mengapakah kita perlu menghargai pemerintahan demokrasi di negara kita? i.I (a) Nyatakan maksud perkataan demokrasi. Memupuk bakat kepimpinan (2 markah) (2 markah) (6 markah) (6 markah) (4 markah) (2 markah) (8 markah) iv. Bebas menganut agama dan kepercayaan II (a) Bagaimanakah cara untuk mewujudkan budaya sekolah dalam taman? i. i. Melatih murid mengetengahkan idea dan membuat perancangan semasa menjalankan sesuatu program KERTAS SOALAN TAMAT snho@>-- Page 9 of 9 . Agar kita dapat belajar dalam suasana yang tenang ii. Dapat mencergaskan minda III (a) Bagaimanakah aktiviti kokurikulum dapat memupuk semangat perpaduan? Melalui penglibatan murid pelbagai kaum (b) Nyatakan faedah melibatkan diri dalam aktiviti sekolah. Menanam pelbagai jenis tanaman di kawasan sekolah iii. Menyihatkan tubuh badan iii. Dapat meningkatkan tahap disiplin murid ii. Berhak hidup bebas asalkan mematuhi peraturan iii. Menjaga kebersihan dan keindahan kawasan sekolah ii. Mengamalkan amalan kitar semula (b) Mengapakah kita perlu menjaga persekitaran sekolah supaya bersih? i. Kekuasaan rakyat (b) Berikan maksud kerajaan demokrasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful