You are on page 1of 1

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN BÌNH

===============================
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 – 2008


MÔN TOÁN _ LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 : Tính (rút gọn) :


a) 5 18 + 50 − 3 200
1 1
b) +
7+ 4 3 7− 4 3
Bài 2 : Giải phương trình :
a) x− 5 = 2
b) x 2 − 6 x + 9 = 5
Bài 3 :
a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số y = 2 x + 2
b) Xác định các hệ số a và b của hàm số y = ax + b , biết rằng đồ thị (d’) của hàm số
này song song với (d) và đi qua điểm A(2;5).
Bài 4 : Cho đường tròn (O) đường kính BC = 2R và dây cung AB=R.
a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A .Tính độ dài cạnh AC theo R.
b) Trên tia OA lấy D sao cho A là trung điểm OD. Chứng minh : DB là tiếp tuyến
của đường tròn (O).
c) Vẽ tiếp tuyến DM với đường tròn (O). (M là tiếp điểm) .
Chứng minh : Tam giác BDM đều
d) Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt đường thẳng BM tại E. Gọi K là giao
điểm của CD và OE. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác OKC theo
R.