You are on page 1of 3

Doa Air Selusuh

1. Membaca surah al-Fatihah

2. Baca Surah al-Hasyr ayat 21-24



 

   
    
    
  
   

     
     
   


            
       
      

      
      
  

 
  
    
      
   
      
     
  
 
       
3. Selawat Syifa’

4. Doa selusuh
5. Doa pemudah

6. Amalkan ayat-ayat berikut:

i – Surah an-Nazi’at ayat 46


  
   

46. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak
tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.

ii – Surah ah-Qaaf, ayat 35

    


    

 
 
   
    
 
  
 
  
 
35. Maka Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati
dari rasul-rasul Telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi
mereka. pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa)
seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu
pelajaran yang cukup, Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.

iii – Surah Yunus, ayat 3

     


  
   
   
     
 

     
   
 
3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam
enam masa, Kemudian dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan.
tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat)
yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu
tidak mengambil pelajaran?