You are on page 1of 3

Pokušaj preinačenja Božjeg djela

gradnjom nove vavilonske kule


Postanje 11:1 A bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi.
Postanje 11:2 A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se ondje.
Postanje 11:3 Pa rekoše među sobom: hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I bjehu im
opeke mjesto kamena i smola zemljana mjesto kreča.
Postanje 11:4 Poslije rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo
sebi ime da se ne bi rasijali po zemlji.
Postanje 11:5 A GOSPOD siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovječiji.
Postanje 11:6 I reče GOSPOD: gle narod jedan, i jedan jezik u svijeh, i to počeše raditi, i neće im
smetati ništa da ne urade kako su naumili.
Postanje 11:7 Hajde da siđemo, i da im pometemo jezike da ne razumiju jedan drugoga što govore.
Postanje 11:8 Tako ih GOSPOD rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.
Postanje 11:9 Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete GOSPOD jezik cijele zemlje, i odande ih
rasu GOSPOD po svoj zemlji.

Nedovršena kula

Zastava Evropske unije (EU)

Gore lijevo je ilustracija jedne od građevina Evropskog parlamenta u Strazburu, Francuska, (Louise
Weiss Building), koja uključuje kulu koja izgleda nedovršena. Dolje ispod na lijevoj strani je slika
rađena 1563. godine koja predstavlja Vavilonsku kulu, čiji autor je Pjeter Brugel Stariji (Pieter
Brueghel the Elder), sjeverno-flamanski renesansni slikar. Dolje desno je poster načinjen u
Evropskoj uniji koji simbolično predstavlja njihovu misiju. To je kombinacija 12 zvijezda sa
zastave EU sa nanovo podignutom Vavilonskom kulom i sloganom Evropa: mnogi jezici jedan
glas (Europe: Many Tongues One Voice). Zapazite takođe da su zvijezde prikazane kao obrnuti
pentagrami (petokrake), što je okultni simbol Sotone.
Kula zgrade Louise Weiss (na slici ispod), iako izgleda nedovršena, dizajnirana je sa očitom
namjerom da liči na Vavilonsku kulu kao što je dočarana na slici Pjetera Brugela Starijeg!
Ustav Evropske unije

Kapitol hil, 29. oktobra 2004. – Potpisivanje


novog ustava EU u Appartamento dei
Conservatori, Sala degli Orazi e Curiazi, pred
bronzanom statuoom pape Inoćentija X, koju je
napravio Alessandro Algardi.

Evropska unija jasno govori simbolički da je njihov cilj drsko preinačenje djela Božjeg.
Proročanstvo iz Danila druga glava kazuje nam da će ovaj pokušaj sjedinjavanja na posletku
vremena konačno propasti kao nedovršen posao, i da će uskoro biti zamijenjen Božjim carstvom.
Danilo 2:43 A što si vidio gvožđe pomiješano sa kalom lončarskim, to će se oni pomiješati
sjemenom čovječijim, ali neće prionuti jedno za drugoga kao što se gvožđe ne može smiješati s
kalom.
Danilo 2:44 A u vrijeme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti, i
to se carstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati
dovijeka.
Prije nego bi mogao stupiti na snagu, ustav EU je morao biti ratifikovan od strane svih 25 zemalja
članica, ili kroz referendum ili parlamentarnim glasanjem. Devet zemalja je već to uradilo: Austrija,
Mađarska, Italija, Njemačka, Grčka, Litvanija, Slovačka, Slovenija i Španija, međutim, odbijanje
makar samo jedne preostale zemlje spriječilo njegovo stupanje na snagu u novembru 2006. godine.
Glas „ne“ koji je izbacio iz kolosjeka ustav EU desio se 29. maja o.g. u Francuskoj. Holandija je
takođe glasala „ne“ 1. juna, a Velika Britanija je objavila 6. juna da neće glasati za ustav. Iz svih tih
i drugih praktičnih razloga, ustav EU i pokušaj sjedinjavanja neće uspjeti.
Takođe je vrlo indikativno da EU sada ima 20 zvaničnih jezika i treba joj prosječno 80 prevodilaca
po jeziku na dan, iz čega proističe ukupan godišnji trošak od oko milijardu eura.

Kratka istorijska pojašnjenja:

§ Događaji opisani u knjizi Postanja 11:1-9 desili su se nedugo posle Potopa, prije oko 4200 godina, čiji glavni
protagonista je bio Nevrod ili Nimrod (vidjeti Postanje 10:8-10).
§ Oko 1600 godina kasnije (605. godine prije Hrista), Navuhodonosor je postao car Vavilona, a gore navedeni
tekstovi iz knjige proroka Danila dio su tumačenja carevog sna o kipu koji je predstavljao svjetska carstva do kraja
vremena.
§ Istorija svjedoči i o drugim pokušajima osujećivanja Božjih namjera (Karlo Veliki, Napoleon, Hitler). Očigledno je
i danas sprovođenje takve zamisli na djelu kroz pokušaj uspostavljanja tzv. Novog svjetskog poretka i jedinstva
evropskih naroda kroz EU.
§ Sve do sada Božja perspektiva ključnih događaja na Zemlji pokazala se nevjerovatno preciznom. Nema nikakvog
osnova da sumnjamo u scenario poslednjeg poglavlja istorije ove i ovakve planete (Danilo 2:44).